PRÍRODOVEDA
0. ročník
variant B
Časová dotácia: 66 hodín ročne
2 hodín týždenne
Tematický
celok
Počet hod.
Ja som
13
Ľudia
Príroda
Kultúra
11
31
11
Téma
Počet
Rodina.
3
Okolie domu a školy.
2
Ľudské telo.
3
Zdravie.
3
Bezpečnosť cestnej premávky.
2
Práca.
2
Farby.
7
Dopravné prostriedky.
2
Ročné obdobia.
16
Zvieratá a živočíchy.
6
Rastliny a huby
6
Živá a neživá príroda.
3
Časové vzťahy.
2
Moja rodná vlasť.
3
Ľudové tradície a sviatky.
6
1. ročník
variant B
Časová dotácia: 33 hodín ročne
1 hodina týždenne
Tematický celok
Počet
hod.
JA A PRÍRODA
6
2
Téma
Ako sa príroda počas roka mení?
Počet
hod.
2
Môj kalendár prírody
3
Škola v prírode
1
Aké druhy hmoty poznám?
2
Poznám svoje telo
1
Denný poriadok žiaka
Čo a kedy jedávam
1
Zdravá výživa
Jedálny lístok
Zdravé a nezdravé potraviny
2
Ja a moje zdravie
Čistota tela
Čo je pre mňa šťastie
Vianoce u nás doma
Predstavím vám svojich najbližších
3
Každý má svojich najbližších
1
Hodiny
Čo mi vravia ručičky
2
Môj školský deň
Viem rozoznať zvieratá
2
2
Učíme sa pozorovať zvieratá
2
Učíme sa pozorovať rastliny
1
Od kvetu k plodu
1
Život rastlín a zvierat s vodou
2
Hľadáme vodné zdroje
1
Voda v prírode – plagát
1
Potrebujeme čistú vodu
1
JA A VECI OKOLO MŇA
JA A MOJE ZDRAVIE
MOJA RODINA
MȎJ ČAS
ZVIERATÁ A ČLOVEK
RASTLINY OKOLO NÁS
VODA V PRÍRODE
7
3
4
4
2
2
5
2. ročník
variant B
Časová dotácia: 33 hodín ročne
1 hodina týždenne
Tematický celok
Počet
hod.
JA A PRÍRODA
JA A VECI OKOLO MŇA
JA A MOJE ZDRAVIE
RASTLINY OKOLO NÁS
4
Téma
Prečo sa príroda mení?
1
Prečo pozorujeme počasie?
Prečo predpovedáme počasie?
1
Prečo je niekedy teplo, niekedy zima?
Prečo meriame teplotu?
2
8
Prečo vzduch nevidíme?
Prečo sa vzduch hýbe?
Prečo sa vietor mení?
Prečo potrebujeme vzduch?
Prečo využívame vzduch?
Prečo potrebujeme vzduch čistý?
4
Prečo máme domy?
Prečo máme rôzne domy?
Prečo je na stavbe domu rušno?
Prečo sa domy líšia?
Prečo vlk nezožral prasiatka?
Prečo chceme byť zdraví?
Prečo sa staráme o svoje zdravie?
13
Počet
hod.
5
3
1
Prečo navštevujeme lekára?
1
Prečo sa učíme poskytovať prvú
pomoc?
2
Prečo sa rastlina mení?
Prečo sa listy na stromoch menia?
Prečo niektoré listy zo stromov opadávajú?
Prečo je rozdiel medzi lesom a parkom?
5
Prečo niektoré stromy voláme ovocné?
Prečo existuje ovocie a zelenina?
3
Prečo používame niekedy koreň, inokedy
plod či list?
2
Prečo majú kvety rôzne farby?
Prečo potrebujeme včely?
3
VODA V PRÍRODE
4
Prečo je voda dôležitá pre život?
1
Prečo máme vodu?
Prečo sa voda mení?
1
Prečo sa vodou umývame?
Prečo potrebujeme zdravú vodu?
2
3. ročník
variant B
Časová dotácia: 66 hodín ročne
2 hodiny týždenne
Tematický celok
VECI OKOLO NÁS
Počet
hod.
10
RASTLINY – Súčasť prírody
10
VESMÍR
4
TECHNIKA A TECHNICKÉ
OBJAVY
ČLOVEK AKO SÚČASŤ
PRÍRODY
ŽIVOČÍCHY - súčasť prírody
SPOLOČENSTVO -ZÁKLAD
ŽIVOTA V PRÍRODE
6
12
16
8
Téma
Počet
hod.
Prečo sa veci líšia?
Prečo je voda vo fľaši a knihy nie?
Prečo je slon ťažký a more nie?
Prečo je zmrzlina studená?
Prečo mláky miznú?
2
2
2
2
2
Prečo stromy plačú?
Prečo existujú nahé semená?
Prečo máme stromy, ktoré majú
semená ukryté?
2
4
4
Prečo Slnko vychádza a zapadá?
Prečo je Zem guľatá?
2
2
Prečo sa lopta kotúľa?
Prečo je ľad šmykľavý?
Prečo má bicykel pedále?
Prečo žiarovka svieti?
2
1
1
2
Prečo sa podobáme na opicu?
Prečo vidíme, cítime, počujeme?
Prečo potrebujeme zmysly?
Prečo si učením precvičujeme mozog?
Prečo počujeme tlkot srdca?
2
2
4
2
2
Prečo majú živočíchy kostru?
Prečo existujú cicavce?
Prečo vtáky vedia lietať?
Prečo had v chlade nezamrzne?
Prečo žaba môže žiť vo vode aj na
súši?
Prečo žralok nie je typická ryba?
Prečo u nás nie je púšť?
Prečo ryby nelietajú?
Prečo medvede nemajú rady parky?
Prečo sú lesy pľúcami planéty?
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
Download

PRÍRODOVEDA