Zbor sv. Jakuba - Svadobná III.
www.zborsvjakuba.sk
https://www.facebook.com/ZborSvJakuba
---YOUTUBE---
Transpozícia: -1 poltón
Predohra: emi, G, D, ami, emi, C , D
1.sloha:
G
hmi
C
G
Moje srdce šťastím žiari, do zvukov zvonov jeho tlkot znie,
hmi
C
D
si tak krásna tu, pri oltári, túžim povedať ti vyznanie,
emi
hmi
C
G
v modlitbách som prosil o zázrak, a znamenie z neba,
ami
emi
C
D
Boh vypočul raz moje modlitby, a poslal mi Teba.
G
hmi
C
G
Pred oltárom stojíš so mnou, srdce mám naplnené radosťou,
hmi
C
D
tak veľmi milujem ťa moja láska, spojení sme Božou milosťou,
emi
hmi
C
G
všetky krásne sny ti vkladám do dlaní, a s nimi život môj,
ami
emi
C
(ami)
D
ty ho svojou láskou ochrániš, je to aj život tvoj.
REF:
hmi
emi
C
D
Chvíľa nádherná, svetlo sviec a obrúčok pár,
hmi
emi
C
ami D
všetko krásne v nás dávame teraz na oltár,
C
D
emi
G
Bože prosíme Ťa, v tejto chvíli príď, príď a zostúp k nám,
C
G
ami
D
G
nech tvoje požehnanie, ako slnka lúč, na našej ceste svieti nám.
MEDZIHRA: emi, G, D, ami, emi, C , D
2.sloha:
G
hmi
C
G
Otec so mnou si sa hrával, dal si mi veľa dobrých múdrych rád,
hmi
C
D
mama prebdela si mnoho nocí, láskou liečila bolesť aj pád,
emi
hmi
C
G
teraz ďakujeme spolu za lásku, za domov detských krás,
ami
emi
C
(ami)
D
za vieru, ktorú ste nám dávali, navždy zostane v nás.
REF:
...........
ami
emi
C
D
G
... nech Tvoje požehnanie ako slnka lúč na našej ceste svieti nám.
Kliknite SEM pre vypočutie originálu piesne
Download

Zbor sv. Jakuba