Riadenie automobilu
Účel
Mechanizmus riadenia slúži na
udržiavanie alebo na zmenu smeru jazdu
vozidla
„ Ovládacím orgánom riadenia je volant
„
Rozdelenie
„
„
„
„
„
Riadenie prednými kolesami (ak sú 2 predné
nápravy, natáčanie kolies obidvoch náprav)
Riadenie zadnými kolesami – špeciálne vozidlá
Riadenie všetkými kolesami (4WS)
Riadenie natáčaním celej nápravy – prípojné
vozidlá
Podľa spôsobu ovládania:
… Priame
…S
posilňovacím zariadením
Požiadavky
„
„
„
„
„
Ľahké, rýchle a bezpečné ovládanie, vodoč musí byť
schopný viesť vozidlo po vyžadovanej dráhe s
minimálnou námahou
Nemeniť dráhu vozidla pri pôsobení vonkajších vplyvov,
nesme prenášať rušivé účinky na volant
Riadené kolesá sa musia samovoľne vracať do
priameho smeru
V riadiacom mechanizme nesmú byť väčšie vôle
Ďalšie požiadavky upresňuje vyhláška FMD 41/84 Zb o
podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných
komunikáciách
Schéma riadenia vozidla
Geometria riadených kolies
„
„
„
„
„
Odklon kolesa γ
Príklon osi riadenia δ
Záklon osi riadenia τ
Uhol zbiehavosti ρ
V súvislosti s tymíto veličinami sa ďalej definujú:
… Polomer
… Závlek
riadenia r0
nK
Odklon kolesa
Príklon osi riadenia
Polomer riadenia
Záklon osi riadenia
Uhol zbiehavosti
Geometria riadenia vozidla
Skutočná geometria riadenia
Mechanizmus riadenia
„
Zabezpečuje:
… Prenos
riadiaceho pohybu z volantu na
riadené kolesá
… Natáčanie riadených kolies podľa vyššie
uvedených zásad
„
Je zožený z:
… Prevodky
riadenia
… Tyčí, ťahadiel a pák
Názvoslovie systému riadenia
Používané systémy mechanizmov riadenia s
hrebeňovou prevodkou riadenia
Prevodka riadenia
Zabezpečuje prevod medzi otáčavým
pohybom hriadeľa volantu a posuvným
pohybom hrebeňovej tyče
„ Celkový prevod 14-23
„
Závislosť celkového prevodu riadenia od
stredného uhla natočenia riadiacich kolies
Schéma hrebeňovej prevodky riadenia
Riadenie s posilňovacím zariadením
Schéma hrebeňového riadenia s
hydraulickým posilňovačom
Elektrohydraulické servoriadenie
Riadenie s elektrohydraulickým
posilňovačom (Škoda Fabia)
Prevodka riadenia s elektrohydraulickým
posiľňovačom
Hydraulický riadiaci ventil
Hlavné časti elektronického servoriadenia
EPS
Schéma elektronického servoriadenia CEPS
Aktívne riadenie
Súčasti aktívneho riadenia
Redukcie stáčavého momentu pri brzdení
na rôznych povrchoch
Aktívne riadenie Continental Teves
Elektronické riadenie predných kolies,
STEER BY WIRE
Automatické riadenie pri parkovaní
Riadenie 4 kolesami
Riaditeľnosť a stabilita jazdy – súhlasné
riadenie
„ Manévrovateľnosť pri malej rýchlosti –
nesúhlasné riadenie
„
Kinematická charakteristika riadenia 4
kolesami
Rýchlostná charakteristika riadenia 4
kolesami
Elektrohydraulické natáčanie zadných kolies
MAZDA
Princíp riadenia zadných kolies MAZDA
Systém riadenia zadných kolies SUPER
HICAS
Elektronické riadenie zadných kolies EHL
„
„
„
„
„
1-elektromotora s prevodkou
2-regulácia polohy zadných kolies
3-centrálna riadiaca jednotka
4-snímač uhlu natočenia volantu
5-snímač rýchlosti jazdy
Princíp činnosti elektronického systému
riadenia zadných kolies
Hydraulické ovládanie zadnej nápravy
Download

Riadenie automobilu