EDSWT
Terapie ED
rázovou vlnou
PRVNÍ ZKUŠENOSTI
Ondřej Trojan, Libor Zámečník
TH klinika s.r.o., Praha 2
13.10.2013
Zdroje rázových vln
Blesk
a hrom
Nadzvukový
letoun
Výstřel
Rázové vlny
ED1000 – princip:
Generované elektrohydraulickým efektem:
• Vysokonapěťová jiskra ve vodě
• Voda se vypaří a vytvoří explozi
• Generuje RV
• Ta odražena semielipsoidem
• Zacílena do léčené oblasti
Obecné charakteristiky RV
• Tvoří kavitace (prohlubně)
• Formuje mikrobubliny (34-99 µs)
• Velká impulsní síla
• Uvolnění kinetické energie
Journal of “Mineralstoffwechsel” 2004; 11(4), 7-18
Aplikace RV
~900
Bar Lithotrypse
~400
Bar Protizánět.
500
100
Orthopedics ~100
Bar
Angiogenese
80’s
90’s
~100
Bar
0.25
Cardiology Vascular (ED)
0.05
2000
Clinical Field
2010
(mJ/mm²)
Urology
0.9
Energy Density Level
Shock Wave Pressure Level
(Bar)
1000
Angiogenní efekt
Mechanická iniciace
↓
Intra/extracelulární odpověď
↓
Stimuluje endotheliální NO Synthas (eNOS)
↓
Uvolnění „Vascular Endothelial Growth Faktoru“ (VEGF)
↓
Produkce buněčného jádrového proliferačního antigenu
(PCNA)
↓↓↓↓↓
Neovaskularizace=angiogenese
Teorie funkce RV
• RV se celosvětově užívají od r. 2005 k léčbě
reversibilně ischemických srdečních tkání
indukcí neovaskularizace a vývojem
kolaterál. To zlepšuje objem krvotoku v
tkáni.
• Stejný efekt je využíván pro léčbu ED
RV…vliv na neovaskularizaci
= cévy flacidního
penisu
= cévy erigovaného
penisu
Popis aparátu
Řídící panel
RV
generátor
Rozměry: v: 740 mm x š: 775 mm x hl: 410 mm; Váha: 35 kg
RV aplikátor
Vel.: 90 X 130 mm
Léčba
Metodika
• RV se aplikuje na membrum
• a crura (5 lokací).
•
•
•
•
Každá léčebná dávka
představuje 3-min.
Aplikaci 300 RV,
Celkem tedy 1500/sezení
Léčebný protokol
T1
T2
T3
Pacient:
• 6x2 aplikace během 9
T4
T5
T6
týdnů
•5 léčebných zon
T7
T8
T9
• 300 rázů/zonu
18,000 rázů
Klinické
studie
13.10.2013
Léčba ED u pacientů reagujících na therapii
PDE5
•
•
•
•
20 VG pacientů s ED
Prům. věk 56.1 r.
Trvání ED- 6-144 m. (median 34.7 m.)
Kriterium úspěchu = změna IIEF (International Index of
Erectile Function) ED Domain a redukce PDE5
Výsledky: IIEF – ED Domain
Po roce - follow-up
25
13,5
20
15
10
n=2
0
n=2
0
n=2
0
n=2
0
n=20
n=18
n=20
Prům. skore
18,4
p<0.00 p<0.00
p<0.00 p<0.00
p<0.00
21
20,8
20,6
20,3
20,3
1
1
1
1
1
5
0
IIEF ED
start
IIEF ED
mid
IIEF ED
Mon 1
IIEF ED
Mon 2
IIEF ED
Mon 3
IIEF ED
Mon 6
IIEF ED
Yr 1
Výsledky: změny užívání PDE5
od výchozího stavu
• 10/20 pac. (50%)
nepotřebovalo PDE5i
• 5/20 pac. (25%) užívalo
PDE5i pouze občas
FMD (Flow Mediated Dilation)
Předloktí
Penis
Area Under the Curve
p<
0.001
1200
Units
1000
800
p = NS
600
400
200
0
AUC
AUC
Baseline
1 month F.U.
Výsledky
TH klinika
od 11/2012 – 8 pacientů
• věk: 53,3 (26 – 74 roky)
• vyšetření urologem (ne jiná než vaskulogenní
etiologie)
• pacienti užívající iPDE5
• hodnocení dotazníky IIEF, IIEF-ED, QEQ
• před léčbou, po léčbě a minim. za 1 měsíc po
léčbě
QEQ IIEF IIEF-ED
0-100 0-75 0-30
13.10.2013
od 11/2012 – 8 pacientů
QEQ IIEF IIEF-ED
0-100 0-75 0-30
13.10.2013
od 11/2012 – 8 pacientů
Hodnocení dotazníku Q E Q
70,8
80
60
52,3
42,2
40
20
0
QEQ
Before
13.10.2013
FUP1
FUP2
od 11/2012 – 8 pacientů
Hodnocení dotazníku IIEF
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
17,9
13,5
53,8
20,9
57,4
IIEF-ED
42,8
Before
13.10.2013
IIEF
FUP1
FUP2
od 11/2012 – 8 pacientů
• dobře snášená terapie
• bez celkových či lokálních komplikací
• další sledování
13.10.2013
A to je pro
dnešek vše
Díky za pozornost
Download

EDSWT Terapie ED rázovou vlnou