SK Titulka Meva B 2013_S1 10.3.13 15:11 Stránka 1
KATALÓG VÝROBKOV
Kovový program - nádoby na odpad
2013
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
Krátka 574
049 51 Brzotín časť Bak
okres Rožňava
tel./fax: 058/73 27 483,
73 26 597, 73 29 506
e-mail: [email protected]
internetová stránka: www.mevako.sk
Zástupca pre Západoslovenský kraj
SLOVTRADING Viničné, s.r.o.
Hlavná 209/206
900 23 Viničné pri Pezinku
tel./fax: 033/64 76 146
033/64 76 285
mobil: 0903/21 00 73
e-mail: [email protected]
internetová stránka: www.slovtrading.sk
SK Titulka Meva B 2013_S1 10.3.13 15:11 Stránka 3
MEVA-SK, s.r.o., Krátka 574, časť BAK, 048 01 ROŽŇAVA
POP
E5
71
RAD
EN
Z
L
VO
KO
·IC
E
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:17 Stránka 1
RUS
LV
DK
IRL
BY
GB
NL
B
UA
D
GRUZIE
A
CH
KAZACHSTAN
RO
F
HR
I
BiH
SRB
ESP
UAE
CYPRUS
MEVAKO s.r.o. Rožňava - Výhradné zastúpenie firmy Meva a.s. v Slovenskej republike od roku 1993
V tomto katalógu nájdete špecializovaný výber výrobkov a to kovové nádoby na zber komunálneho, separovaného
a priemyselného odpadu. Jedná sa o kompletný výrobný program firmy Meva a.s. divízia Bezděkov. Kompletnú ponuku nájdete na www.mevako.sk resp. Vám na vyžiadanie bezplatne zašleme ponukové katalógy.
Meva a.s. je česká firma s dlhou históriou od roku 1898. Meva a.s. Roudnice nad Labem, divízia Bezděkov je významný
výrobca kovových nádob na odpad.
V súčasnej dobe sme aktívni vo viac ako 30 krajinách sveta. Medzi tradičné výrobky patria kuka nádoby, sudy a kontajnery na komunálny odpad, ale aj celý rad veľkoobjemových kontajnerov používaných predovšetkým v priemysle.
Svojim sortimentom sa snažíme pružne reagovať na meniace sa požiadavky trhu a zavádzame do výroby nové produkty ako napr. podzemné kontajnery.
Zodpovedným prístupom k zákazníkovi a snahou poskytovať čo najlepší servis sa usilujeme o to, aby značka Meva bola
aj naďalej úspešná a zostala tu pre Vás ešte dlho.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami. Neváhajte nás kontaktovať.
Predajné oddelenie Mevako s.r.o.
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:17 Stránka 2
OBSAH
KUKA NÁDOBY, STOJANY, GRIL
3
KONTAJNERY 0,5 – 1,6 m3
8
SIEŤOVANÉ PREVEDENIE
22
VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY
26
PODZEMNÉ KONTAJNERY
35
KONTAJNERY SO SPODNÝM VYSYPÁVANÍM 43
ADAPTÉRY A NÁHRADNÉ DIELY
46
SUDY
50
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:17 Stránka 3
KUKA NÁDOBY, STOJANY, GRIL
KUKA NÁDOBY 70/110 LITROV
Z POZINKOVANÉHO PLECHU
KUKA NÁDOBY 70/90/110 LITROV
ŽIAROVO ZINKOVANÉ
ŽIAROVO ZINKOVANÉ STOJANY
NA VRECIA 60/110 LITROV
ŠPECIÁLNE VARIANTY
KUKA NÁDOBY
GRIL
3
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:17 Stránka 4
KUKA NÁDOBY 70/110 LITROV Z POZINKOVANÉHO PLECHU
PODĽA DIN 6629
Typ: 1006 110 l
Zosilnené prevedenie.
Typ: 1008 110 l
Ekonomické prevedenie.
plech
ovaný
pozink
Typ: 1002
70 l
- Nádoby sú vhodné na zber tuhého komunálneho
odpadu v rodinných domoch.
- Nádoby sú vybavené v spodnej časti gumovou
obručou, čím je výrazne znížená hlučnosť pri
manipulácii.
- Závesy na vyklápanie zodpovedajú norme DIN 6629.
- Ponúkame možnosť plastického razenia loga
užívateľa.
- Na želanie zákazníka je možné veká farebne lakovať.
- Na želanie zákazníka je možné dodávať v úprave na
vloženie igelitového vreca.
- Po dohode je možné kuka nádoby vybaviť
uzamykaním veka.
Gumová obruč zabraňuje
hluku pri manipulácii.
Ukážka plastického
razenia loga užívateľa.
Zámok veka Typ: 0970.
Detail zámku – petlica.
Ľahko vymeniteľné veko.
Povrch – pozinkovaný plech 200 g/m2
Hrúbka plechu – štandardná 0,8 mm, zosilnená 1 mm
VEKO
Zamykanie veka – po dohode
Spôsob loženia – stohovanie po 4 alebo 5 ks
Nosnosť – 44 kg
TYP
4
Loženie pre prepravu.
1002
1006
1008
OBJEM
(l)
70
110
110
VÁHA
(kg)
11,5
15,5
13,5
A
(mm)
578
870
870
B
(mm)
384
456
456
C
(mm)
510
803
803
D
(mm)
462
462
462
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:17 Stránka 5
KUKA NÁDOBY 70/90/110 LITROV ŽIAROVO ZINKOVANÉ
PODĽA DIN 6629
Typ: 1016
110 l
vaná
o zinko
žiarov
Typ: 1014
90 l
Typ: 1004
70 l
- Nádoby sú vhodné na zber tuhého komunálneho
odpadu v rodinných domoch.
- Jedná sa o tradičnú robustnú konštrukciu nádoby
garantujúcu vysokú životnosť a odolnosť voči korózii.
Razenie na veku.
- Nádoby sú vybavené v spodnej časti gumovou
obručou, čím je výrazne znížená hlučnosť pri
manipulácii.
- Závesy na vyklápanie zodpovedajú norme DIN 6629.
- Ponúkame možnosť plastického razenia loga
užívateľa.
- Na želanie zákazníka je možné:
farebne lakovať veká, dodávať nádoby v olejotesnom
prevedení alebo ich upraviť na vloženie igelitového
vreca.
Gumová obruč zabraňuje
hluku pri manipulácii.
Detail závesu.
Protihluková úprava veka.
Vymeniteľné veko.
Ukážka plastického
razenia loga užívateľa.
Povrch – žiarovo zinkovaný podľa EN ISO 1461
Hrúbka plechu – štandardná 0,9mm
Spôsob loženia – jednotlivo alebo stohovanie po 4 ks
Nosnosť – 44 kg.
VEKO
TYP
1004
1014
1016
OBJEM
(l)
70
90
110
VÁHA
(kg)
15
16
18
A
(mm)
578
765
895
B
(mm)
375
475
500
C
(mm)
510
670
805
D
(mm)
480
480
480
5
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:17 Stránka 6
ŽIAROVO ZINKOVANÉ STOJANY NA VERCIA 60/110 L
Typ: 1055
60 l
Typ: 1060
60 l
- Stojany sú obvykle používané na parkoviskách,
kempoch, čerpacích staniciach, trhoviskách a pod.
- Povrchová úprava žiarovým zinkovaním garantuje
vysokú životnosť.
- Na želanie zákazníka je možné pri väčších sériách
stojany farebne lakovať.
Zabezpečenie vreca 60 l.
Zabezpečenie vreca 110 l.
Zabezpečenie obruče lankom.
Typ: 1065
110 l
Typ: 1064
110 l
Zabezpečenie vreca
(obruč).
Povrch – žiarovo zinkovaný podľa EN ISO 1461
Hrúbka plechu – plech 0,8 mm, guľatina 15 mm
Spôsob loženia – jednotlivo alebo stohovanie (podľa typu)
6
Typ: 1022
110 l
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:17 Stránka 7
ŠPECIÁLNE VARIANTY KUKA NÁDOB
lechu
ného p
a
v
o
k
z pozin
Kôš na spaľovanie lístia
Typ: 1092 110 l
Je určený na spaľovanie lístia a odpadu. Je možné ho
použiť aj na kompostovanie bioodpadu. Je vyrobený
z pozinkovaného plechu, vybavený odnímateľným
vekom.
Možnosti lakovania kuka nádob.
GRIL
Detaily elektrického pohonu.
7
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:17 Stránka 8
KONTAJNERY 0,5 – 1,6 m3
KONTAJNERY 1100 LITROV
EN 840-3
KONTAJNERY 1100 LITROV –
VARIANTY PRE PRIEMYSEL
EN 840-3
KONTAJNERY S PLOCHÝM
VEKOM 660 – 1100 LITROV
EN 840-2
KONTAJNERY 1100 LITROV –
VARIANTY PRE PRIEMYSEL
EN 840-2
KONTAJNERY DU
1100/3300 LITROV
VÝROBA
NA OBJEDNÁVKU
8
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:17 Stránka 9
KONTAJNERY 1100 LITROV
PODĽA EN 840-3 (DIN 30700)
Typ: 1132
Kontajner 1100 l
žiarovo zinkovaný.
- Vhodné na zber tuhých komunálnych aj
priemyselných odpadov.
- Na želanie zákazníka je možné kontajnery lakovať.
- Po dohode je možné kontajnery vybaviť centrálnou
brzdou, zamykaním veka, nožným otváraním,
hrebeňovou lištou, olejotesným prevedením,
úpravou na manipuláciu s vysokozdvižným vozíkom.
- Na zber triedeného odpadu sú upravené veká podľa
ich druhu alebo želania zákazníka, vrátane farebnej
kombinácie a samolepiek s textom.
- Možnosť plastického razenia loga užívateľa.
Zosilnenie podvozku.
1360
Skrutkovaná páka.
Bezpečnostná
a protizápachová guma.
10
0
Spevnená konštrukcia
rámu.
1001
max 1260
60 - 120 ks
10
0
10
0
Hrúbka plechu – štandardná od 1 do 3 mm
685 5
1209 10
1430
10
0
870 3
1334
zosilnená od 1,25 do 3 mm
Zamykanie veka – na objednávku.
Kolieska – 4 otočné kolieska, Ø 200 mm, nosnosť
kolieska 205 kg, 2 sú vybavené brzdou
Spôsob loženia – jednotlivo alebo dva na sebe
Nosnosť – 440 kg
184
1200
48 ks
Povrch – žiarovo zinkovaný podľa EN ISO 1461
240
1360
1260
Detail trubkového
držiaka.
Hmotnosť – 110-135 kg podľa prevedenia
750 10
9
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:17 Stránka 10
KONTAJNERY 1100 LITROV – STOHOVATEĽNÉ
PODĽA EN 840-3 (DIN 30700)
1313 ±10
285
1190
1475
1760
2045
2330
285
1210 ±5
87
°
1067
Typ: 1136
Kontajner 1100 l
žiarovo zinkovaný, stohovateľný.
Spevnená konštrukcia
rámov.
- Úžitkové, rozmerové a technické vlastnosti sú zhodné
s typom 1132.
- Kontajner je konštrukčne prispôsobený na stohovanie
a preto je možné ho ekonomicky prepravovať na väčšiu
vzdialenosť.
Skrutkovaná konzola.
Skrutkovaná páka.
Skrutkovaná výstužná
skrinka.
Tvar opory prispôsobený
stohovaniu.
1370 ±10
1005 ±10
87
°
670 ±5
1205 ±10
1420 ±10
240
1220
Povrch – žiarovo zinkovaný podľ EN ISO 1461
Hrúbka plechu – štandardná od 1 do 3 mm
210
zosilnená od 1,25 do 3 mm
200
Zamykanie veka – na objednávku
770 ±5
830
1070 ±10
888
Kolieska – 4 otočné kolieska, Ø 200 mm, nosnosť
kolieska 205 kg, 2 sú vybavené brzdou
Spôsob loženia –stohovanie
10
120 / 240 ks
156 ks
105 ks
Nosnosť – 440 kg
Hmotnosť – 110-135 kg podľa prevedenia
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:17 Stránka 11
KONTAJNERY 1100 LITROV – SEPARÁCIA, VARIANTY NA OBJEDNÁVKU
Veká upravené na triedenie odpadu.
a
Novink
NOVINKA – veko vo veku.
Varianty bezpečného gumového
vhadzovacieho otvoru na sklo a plasty.
Veko na objednávku upravené na triedenie odpadu.
Zámok veka (reťaz).
Detail zámku veka kontajnera
(trojhranný kľúč).
11
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:17 Stránka 12
VARIANTY NA OBJEDNÁVKU
Úprava na manipuláciu s vysokozdvižným
vozíkom.
Možnosť ražby na veku.
Praktická ukážka nožného otvárania veka.
Možnosť ražby na plášti.
Centrálna brzda.
Detail kľúča.
Variant veka s detskou poistkou a hrebeňom.
VARIANTY PRE PRIEMYSEL
Prevedenie s rámom, závesom a ojom.
- Umožňuje vyklápanie pomocou vysokozdvižného vozíka.
agen I
Volksw
- Robustnejšia konštrukcia.
- Pojazdné kolesá s vysokou nosnosťou.
Detail adaptéra na manipuláciu
s vysokozdvižným vozíkom.
Detail závesu a vypúšťacej zátky.
ukcia
konštr
ia
jš
e
tn
Robus
Ukážka vyklápania.
Aretácia veka v zadnej
otvorenej polohe.
Kombinácia pojazdných koliesok
sa montuje po dohode so zákazníkom!
12
Koliesko pevné.
Koliesko otočné.
Koliesko otočné
s brzdou.
Koliesko otočné so Ukážka zapojenia kontajnerov.
smerovou aretáciou.
Ukážka zapojenia kontajnerov.
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:17 Stránka 13
VARIANTY PRE PRIEMYSEL
des
Merce
agen II
Volksw
Audi
I
agen II
Volksw
Ekonomický variant prepojenia
Variant na sedimentáciu kalov
o
ané dn
Sieťov
Ukážka zapojenia.
Variant so sieťovaným dnom na
odfiltrovanie kalov.
Dierovanie RV 5-8.
Vypúšťací ventil 2“.
13
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:17 Stránka 14
KONTAJNERY S PLOCHÝM VEKOM 1100 LITROV
PODĽA EN 840-2
Detail ražby.
Typ: 1100
Kontajner s vekom Duraflex.
- Je vhodný na zber, manipuláciu a triedenie komunálneho aj priemyselného odpadu.
- Odolnosť voči mechanickému opotrebeniu je zvýšená lisovanými prelismi.
- Veko je ľahko vymeniteľné, vyrobené z recyklovateľného plastu (Duraflex)
s možnosťou farebnej voľby alebo vo variante z pozinkovaného plechu.
- Kontajnery sú stohovateľné, čo znižuje náklady na prepravu a skladovanie.
Zámok veka Duraflex.
- V dne je umiestnený výtokový zakrytý otvor pre ľahké čistenie vnútra kontajnera.
- Po dohode je možné kontajnery vybaviť centrálnou brzdou, zamykaním veka,
nožným otváraním, hrebeňovou lištou, olejotesným prevedením alebo úpravou
pre manipuláciu s vysokozdvižným vozíkom.
Farebné varianty
plastových viek Duraflex.
Integrovaný hrebeň.
Detail čapu.
Detail ražby.
1370
1260
Povrch – žiarovo zinkovaný podľa
EN ISO 1461
1065
1210
497
Hrúbka plechu – 1,25 mm plášť
1,5 mm dno
Ø 40
195
Zamykanie veka – na objednávku
Kolieska – 4 otočné kolieska, Ø 200 mm,
nosnosť kolieska 205 kg, 2 sú vybavené
brzdou
1235
Spôsob loženia – jednotlivo alebo
stohovaním
Nosnosť – 440 kg
Hmotnosť – 110 až 130 kg podľa typu
140 / 280 ks
Ø2
14
230
00
840
723
95 ks
156 ks
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:17 Stránka 15
VYRÁBANÉ VARIANTY
PODĽA EN 840-2
Prevedenie s nožným otváraním veka a centrálnou brzdou.
Nožné otváranie veka.
Adaptér a vystužené konzoly na
manipuláciu s vysokozdvižným
vozíkom.
Možnosť aretácie veka
v otvorenej polohe.
KONTAJNERY S PLOCHÝM VEKOM 1100 LITROV – VARIANTY PRE PRIEMYSEL
Závesné čapy na manipuláciu so
žeriavom.
Variant s ojom a závesom – zosilnené prevedenie (1100 l).
Ukážka prepojenia kontajnerov.
Úprava na manipuláciu
s vysokozdvižným vozíkom.
Stohovanie kontajnerov pre
prepravu.
Detail oje.
Detail závesu.
Detail zosilnenej konzoly.
Liatinová zátka.
15
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:17 Stránka 16
KONTAJNERY S PLOCHÝM VEKOM 1100 LITROV – VARIANTY PRE PRIEMYSEL
Variant koliesok (bezstopová guma).
Prevedenie kovového veka so zaisťovacou pákou.
16
Ukážka zapojenia kontajnerov.
Farebné prevedenie veka.
Aretácia veka v otvorenej
polohe (zaisťovacia páka).
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:17 Stránka 17
KONTAJNERY 770/660 LITROV
PODĽA EN 840-2
80 cm
- Sú určené na zber tuhých komunálnych
aj priemyselných odpadov.
- Nízka vlastná hmotnosť a optimálna hĺbka
kontajnera uľahčuje manipuláciu v hustej
zástavbe a umožňuje prejazd domovými
dverami obvyklej šírky 80 cm.
- Rozmerovo zodpovedajú EN 840-2, povrchová
úprava žiarovým zinkovaním podľa
EN ISO 1461.
- Integrovaná hrebeňová lišta je v kombinácii
s vyklápacím čapom.
- Na objednávku je možné kontajnery vybaviť
zamykaním veka, centrálnou brzdou, nožným
otváraním, plastickým razením loga či textu,
olejotesným prevedením, úpravou na
manipuláciu s vysokozdvižným vozíkom a pod.
Veolia
Typ: 1107
Kontajner 770 litrov.
Variant s kovovým vekom.
Typ: 1106
Kontajner 660 litrov.
750
168
70
1238
Variant s kovovým vekom.
2226
Farebné varianty veka
Europlast.
Detail zámku.
Variant na manipuláciu
s vysokozdvižným vozíkom.
770 / 660 l
Detail skrutkovanej konzoly
pri stohovateľnom prevedení.
770 l
1160
1484
1316
1820
2156
Variant s ojom a závesom.
Loženie stohovateľného prevedenia kontajnerov.
660 l
750
1370
Povrch – žiarovo zinkovaný podľa
EN ISO 1461
738
460
1210
750
730
Hrúbka plechu – plášť 1,25 mm
460
195
dno 1,5 mm
195
Zamykanie veka – na objednávku
1230
1315
Kolieska – 4 otočné kolieska, Ø 200 mm,
nosnosť kolieska 205 kg, 2 sú vybavené
brzdou
1410
1325
1260
Spôsob loženia – jednotlivo alebo
stohovaním po 6-7 ks
Nosnosť – minimálne 320 kg
165
Hmotnosť – cca 80 kg podľa typu
Ø 20
0
481
880
1066
510
210 ks
168 ks
17
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:17 Stránka 18
KONTAJNERY 800/600 LITROV
- Sú určené na zber tuhých komunálnych aj priemyselných
odpadov.
- Vďaka svojim rozmerom a konštrukcii plochého veka sú
hlavne vhodné pre hustú domovú zástavbu.
- Na zber triedeného odpadu je možné veká upraviť podľa
druhu alebo želania zákazníka vrátane farebnej úpravy
veka a samolepiek s textom.
- Na základe špeciálnej objednávky je možné kontajnery
doplniť zamykaním veka, olejotesným prevedením,
úpravou na manipuláciu s vysokozdvižným vozíkom,
plastovým vekom, prípadne zmeniť konštrukciu úchytov
podľa typu vyklápacieho zariadenia. Na veko je možné
raziť plastické logo užívateľa.
Typ: 1281
Kontajner na
nemocničný odpad.
Typ: 1280
Kontajner 800 litrov.
Typ: 1281TL5VZ
Kontajner na nemocničný
odpad s ojom a závesom.
Typ: 1260
Kontajner 600 litrov.
Prevedenie s hrebeňovou lištou a čapmi.
Adaptér na manipuláciu s vysokozdvižným vozíkom.
800 l
1250 ±5
Veko v otvorenej polohe.
600 l
855
1265±5
800
1200
Detail zámku.
688
630
1200
1130
1130
300
730
250
Ø 200
540
915
Povrch – žiarovo zinkovaný podľa EN ISO 1461
252
0
Ø 20
940
Hrúbka plechu – nádoba 1,5 mm
veko 1,8 mm
Zamykanie veka – na objednávku
18
56-112 ks
72 ks
560
840
840
1195
1205
300
Kolieska – 4 otočné kolieska, Ø 200 mm,
nosnosť kolieska 205 kg, z toho 1 s brzdou,
1 so smerovou aretáciou
400
Spôsob loženia – jednotlivo
Nosnosť – 320 kg
Hmotnosť – cca 100 kg
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:18 Stránka 19
KONTAJNERY DU 1100/3300 LITROV
Typ: 1162
DU kontajner 1100 litrov.
- Kontajnery sú určené pre veľmi progresívny systém
zberu komunálneho odpadu jedným pracovníkom
obsluhy zberového vozidla.
- Konštrukcia je veľmi robustná, zosilnená obvodovým
rámom so zabudovanými držiakmi pre ľahkú
manipuláciu užívateľom.
- Obvykle sa dodáva v prevedení s plastovým vekom
s možnosťou uvedenej farebnej kombinácie.
- Na želanie zákazníka je možné kontajnery vyrábať
v prevedení s nožným otváraním veka, ďalej ako
stacionárne bez koliesok a dodáva sa aj variant na
Bio odpady.
Typ: DU3.3
DU kontajner 3300 litrov.
Nožné otváranie veka.
1100 l
1213
1190
3300 l
2030
50
1152.5 / 850
10
0
1225
1468
680
235
1812
1720
200
Povrch – žiarovo zinkovaný podľa EN ISO 1461
Hrúbka plechu – nádoba 1,5 mm
Zamykanie veka – na objednávku
54 ks
Kolieska – 4 otočné kolieska, Ø 200 mm,
nosnosť kolieska 205 kg, 2 sú vybavené
brzdou
16 ks
Spôsob loženia – jednotlivo
Nosnosť – 440 / 825 kg
Hmotnosť – 123 / 363 kg
19
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:18 Stránka 20
VÝROBA NA OBJEDNÁVKU
- Žiarovo zinkovaný podľa EN ISO 1461.
- Prevedenie s adaptérom GEESING.
- Po dohode je možné kontajnery vybaviť zamykaním veka alebo úpravou na manipuláciu s vysokozdvižným vozíkom.
- Možnosť plastického razenia loga užívateľa.
Typ: 1334
1600 l
Typ: 1333
1300 l
Typ: 1332
1000 l
ie
veden
lne pre
Špeciá
Typ: 1331
750 l
20
Detail vyklápacieho
adaptéra GEESING.
Štandardne sa dodáva
s dvojdielnym vekom.
Typ: 1330
500 l
Variant na manipuláciu
Prevedenie FUB.
s vysokozdvižným vozíkom.
Uzamykateľné veko.
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:18 Stránka 21
ŠPECIÁLNA VÝROBA NA OBJEDNÁVKU
- Vhodné na zber tuhých komunálnych
aj priemyselných odpadov.
- Na želanie zákazníka je možné
kontajnery lakovať.
- Na zber triedeného dopadu sú
upravené veká podľa druhu odpadu.
- Možnosť plastického razenia loga
užívateľa.
Variant veka vo veku.
Typ: 1120
Kontajner 1100 l.
Protikus zámku.
Detail zámku (Typ: 1120).
Možnosť uzamykania
(Typ: 1120).
Integrované držiaky
v hrebeni (Typ: 1120).
Odnímacie dvierka
(Typ: 1120).
Detail závesu (Typ: 1120).
- Žiarovo zinkovaný podľa EN ISO 1461.
- Zamykanie veka – na objednávku.
- 4 otočné kolieska, Ø 200 mm, nosnosť kolieska 205 kg, 2 sú vybavené brzdou.
Typ: 1119
Kontajner 940 l.
Typ: 11191
Kontajner 830 l.
21
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:18 Stránka 22
SIEŤOVANÉ PREVEDENIA
SIEŤOVANÉ KONTAJNERY
800-3300 LITROV
22
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:18 Stránka 23
SIEŤOVANÉ PREVEDENIE KONTAJNEROV
- Kontajnery sú ľahké, ľahko
manipulovateľné, určené
predovšetkým do skladových
priestorov supermarketov,
výrobných hál alebo zberných
dvorov.
- Používajú sa hlavne na zber
kartónov, krabíc, plastov, fólií
a pod.
- Vyrábajú sa zo žiarovo
pozinkovaného materiálu alebo
v lakovanom prevedení.
- Kontajnery je možné doplniť
o výklopné a manipulačné adaptéry.
Typ: 1232X
Sieťované prevedenie 2000 l.
Typ: 1231 Sieťované prevedenie 1500 l.
Typ: 1232 Sieťované prevedenie 2000 l.
Typ: 1232SPEC
Sieťované prevedenie s vyklápaním za čapy.
ra
nia zho
zapoje
t
n
ia
r
Va
Typ: 1232SPECV
Sieťované prevedenie 1700l, s vyklápaním za čapy, ojom a závesom.
23
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:18 Stránka 24
SIEŤOVANÉ PREVEDENIE KONTAJNEROV
24
Typ: 1235 Variant 1800 l so skladacím čelom.
Typ: 1232/9V Variant 2000 l s výklopným čelom, závesom a ojom.
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:18 Stránka 25
Typ: 1239 1000 l.
Typ: 1239VM Variant 1000 l so závesom.
Typ: 1234 Sieťované prevedenie 800 l.
Typ: 1234–1,0 Sieťované prevedenie 1000 l.
Typ: 1232–3,4
Sieťované prevedenie 3400 l.
Typ: 12XX Stacionárne prevedenie 3000 l.
Typ: 1234-VSL 800 l.
Typ: 1177S Sieťované prevedenie 7000 l.
Typ: 1167SP 3000 l.
Sieťované prevedenie stien,
plastové veko.
Typ: 1230
Sieťované prevedenie 1600 l.
25
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:18 Stránka 26
VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY
VEĽKOOBJEMOVÉ
KONTAJNERY 2,5 / 3 m3
EN 12574-1
DIN 30737
VEĽKOOBJEMOVÉ
KONTAJNERY 5 / 7 m3
EN 12574-1
DIN 30737
KONTAJNERY PRE ČELNÉ
VYKLÁPANIE 2,5 / 3 / 5 / 7,5 m3
EN 12574-1
KONTAJNERY PRE ČELNÉ
VYKLÁPANIE S POSUVNÝM
VEKOM 2,5 / 4,5 / 6,5 m3
EN 12574-1
KONTAJNERY PRE ČELNÉ VYKLÁPANIE
S BOČNÝM OTVÁRANÍM VEKA
26
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:18 Stránka 27
VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY 2,5 / 3 m3
Podľa EN 12574-1 (DIN 30737)
Typ: 1167KP
Kontajner 3 m3.
Typ: 1173
Kontajner 2,5 m3.
- Robustná oceľová konštrukcia zosilnená obvodovým rámom.
- Dvojdielne či jednodielne uzamykateľné veko z pozinkovaného
plechu alebo Al plechu. Kontajner je vybavený tlmičom či pružinou
pre ľahké otváranie veka.
- Kontajnery je možné dodávať s plastovým vekom Duraflex bez
tlmiča, taktiež uzamykateľné, vo farebných odtieňoch a aretáciou
v otvorenej polohe.
a
Novink
Aretácia veka v otvorenej
polohe – tlmič.
Aretácia veka v otvorenej
polohe – pružina.
Aretácia plastového veka
v otvorenej polohe.
Možnosť nožného
ovládania centrálnej
brzdy.
Možnosť ručného
ovládania centrálnej
brzdy.
Detail zámku - oka.
Detail zámku plastového
veka.
Detail zámku – vlastná
váha.
Prevedenie na separáciu
papiera.
Detail zadného otočného
kolesa.
2,5 m3
1685
3 m3
1370
2250
1230
Povrch – žiarovo zinkovaný podľa
EN ISO 1461
350
Hrúbka plechu – po dohode a podľa typu
1420
Zamykanie veka – na objednávku
1960
2170
Kolieska – 2 pevné kolieska Ø 300 mm
s nosnosťou 600 kg, 2 otočné kolieska
Ø 200 / 250 mm s nosnosťou 400 kg.
Spôsob loženia – jednotlivo
Nosnosť – 1000 / 1200 kg
Hmotnosť – cca 250 kg
Čelný pohľad na 2,5 / 3 / 5 / 7 m3.
27
24 / 18 ks
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:18 Stránka 28
VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY 5 / 7 m3
Podľa EN 12574-1 (DIN 30737)
Typ: 1174P
Veľkoobjemový kontajner 5 m3.
Typ: 1177
Veľkoobjemový kontajner 7 m3.
Možnosť ručného ovládania centrálnej
brzdy.
Detail zámku plastového
veka.
Variant –jednodielne veko.
7 m3
3510
5 m3
R 11
60
2565
28
1055
1530
1420
350
350
1230
Nosnosť – 1250/1750 kg
12 / 8 ks
Hmotnosť – 375 / 440 kg podľa prevedenia
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:18 Stránka 29
VARIANTY KONTAJNEROV 2,5 / 3 / 5 m3
Podľa EN 12574-1 (DIN 30737)
ianty
né var kami
a
v
o
k
a
L
ve
ovými
s plast
Typ: 1176
Kontajner 5 m3.
Typ: 1175
Kontajner 3 m3.
Typ: 1274
Kontajner 5 m3.
Typ: 1275
Kontajner 3 m3.
enie
preved
Ťažké
Detail kombinácie držiaka
a zamykania veka.
Typ: 1174PZ2 Kontajner 5 m3 so zámkom veka. Variant 3 m3 s ojom.
Typ: 1273
Kontajner 2,5 m3.
Variant 2,5 m3 s integrovanými
bočnými kolieskami.
29
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:18 Stránka 30
KONTAJNERY PRE ČELNÉ VYKLÁPANIE 2,5 / 3 / 5 / 7,5 (8) m3
Podľa EN 12574-1
Typ: 1318
Kontajner 7,5 m3.
Typ: 1319
Kontajner 2,5 m3.
Typ: 1315
Kontajner 5 m3.
- Sú určené na zber komunálneho, triedeného a živnostenského odpadu.
- Ich jednoduchá konštrukcia zlučuje požiadavku ekonomickej nádoby pri zachovaní vysokej
úžitkovej hodnoty a ich dlhodobej životnosti.
- Na želanie zákazníka je možné dodávať nádoby s iným úžitkovým objemom. Rovnako je
možné nádoby vybaviť kolieskami, ďalej uzamykaním veka, aretáciou veka v otvorenej
polohe, sieťovanou spodnou časťou, kovovými vekami a pod.
- Kontajnery sú konštruované pre nosnosť neprevyšujúcu 1500 kg hmotnosti náplne, ich
robustná konštrukcia s výstuhami umožňuje mierne preťaženie v rozsahu cca 15%.
Farebné varianty veka.
Varianty s kolieskami
30
Typ: 1274FUB
Kontajner 4,4 m3.
Typ: 1273FUBQ
Kontajner 2,2 m3 (veko vo veku).
Typ: 1273FUB
Kontajner 2,2 m3.
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:18 Stránka 31
KONTAJNERY PRE ČELNÉ VYKLÁPANIE 2,5 / 5 / 7,5 (8) m3
Detail kapsy.
Závesný čap na žeriav.
Detail zámku veka.
Podľa EN 12574-1
Miesto pre čip.
Detail aretácie veka
v otvorenej polohe.
Skrutkovateľná vrchná časť kontajnera 7,5 m3.
Detail podvozku.
Detail možnej aretácie
veka v otvorenej polohe.
FUB 5 m3
FUB 2,5 m3
2414
1460 ±15
1429
B
C
120
D
100
1470
1335
500
220
280
1210
1470±15
390
A
cca 935
390 ±10
500±5
FUB 7,5 m3
2900 ±15
300 ±10
Povrch – žiarovo zinkovaný EN ISO 1461
Hrúbka plechu – po dohode 1,5 alebo 2 mm
nádoba 1,5 mm
930 ±15
1850 ±15
Zamykanie veka – na objednávku
Kolieska –2 pevné Ø 300 mm, 2 otočné
s brzdou Ø 200 mm
Spôsob loženia – jednotlivo
Nosnosť – 625 / 1250 / 1875 kg
Hmotnosť – 240 / 360 / 490 kg
ROZMER
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
550 ±5
rozmery v mm
20 / 16 / 16 ks
DIN
1710
910
1600
1830
US
1830
840
1720
1950
31
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:18 Stránka 32
KONTAJNERY PRE ČELNÉ VYKLÁPANIE S POSUVNÝM VEKOM 2,5 / 4,5 (5) / 6,5 m3
- Sú určené hlavne na zber
komunálneho, triedeného aj
živnostenského odpadu.
Podľa EN 12574-1 (DIN 30738)
- Výhodné je ich použitie
v obchodných centrách,
priemyselných zónach, pri
čerpacích staniciach, rekreačných
oblastiach, športových areáloch
a pod.
Al víko
- Na želanie zákazníka je možné
dodávať kontajnery s iným
osadením koliesok, prípadne
s centrálnou brzdou,
uzamykaním veka, ľahším
Al vekom, samolepkami
s nápismi a pod.
- Po dohode je možné kontajnery
dodávať v prevedení vhodnom
na prepravu na veľké
vzdialenosti.
eko
vané v
o zinko
Žiarov
dné
o – pre
Al vek
Typ: 1190
Typ: 1195
Typ: 1192
Kontajner 2,5 m3.
Kontajner 4,5 m3.
Kontajner 6,5 m3 bez koliesok.
Povrch – žiarovo zinkovaný EN ISO 1461
Hrúbka plechu – 1,5 mm alebo 1,8 mm po
dohode
Zamykanie veka – na objednávku
Kolieska 2,5 m3- 4 otočné Ø 200 mm
s nosnosťou 400 kg, 2 s brzdou
Ručná centrálna brzda.
Detail uzamykania veka
petlicou.
Detail uzamykania
plastového veka petlicou.
Kolieska 4,5 m3- 2 pevné a 2 otočné
s brzdou Ø 250 mm, nosnosť 500 kg
Spôsob loženia – stohovanie
Nosnosť – 625 / 1125 / 1625 kg
Hmotnosť – 260 / 340 / 390 kg podľa
prevedenia
18 / 12 / 12 ks
32
Možnosť stohovania.
Možnosť ražby loga.
64 / 40 / 32 ks
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:18 Stránka 33
KONTAJNERY PRE ČELNÉ VYKLÁPANIE S POSUVNÝM PLAST. VEKOM 2,5 / 4,5 (5) / 6,5 m3
EN 12574-1 (DIN 30738)
Typ: 1195P
Kontajner 4,5 m3.
Variant s plastovým vekom.
2,5 m3 veko kov / plast
4,5 m3 veko kov / plast
1370
2080
965
1565
120
1800
Ø 80
2040
Ø2
50
Ø2
00
1600
2430
1775
120
2180
Ø 120
predné veko Al
1945
935
6,5 m
3
rozmery v mm
33
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:18 Stránka 34
KONTAJNERY PRE ČELNÉ VYKLÁPANIE S BOČNÝM OTVÁRANÍM VEKA
- Sú určené na zber živnostenského odpadu. Používajú sa predovšetkým v obchodných centrách,
priemyselných zónach, na čerpacích staniciach, parkoviskách, vo veľkoobjemových skladoch,
športových areáloch a pod.
Povrch – lakovaný podľa dohody
Hrúbka plechu – plášť 3 mm
- Jednoduchá robustná oceľová konštrukcia je chránená lakovaním.
Zamykanie veka – na objednávku
- Malé plastové veká z bočnej strany zabezpečujú lepšie využitie objemu kontajnera (6,8 m3).
Spôsob loženia – jednotlivo
- Veká z čelnej strany odklápané do boku umožňujú umiestniť kontajner k nakladacej rampe.
Nosnosť – 1000 / 1500 / 2000 kg
- Kontajnery sú vybavené uzamykaním veka, stabilizáciou veka v otvorenej polohe.
4 m3
Hmotnosť – 550 / 650 / 750 kg
6 m3
8 m3
čelný pohľad
1950
34
18
10
2060
34
6 ks
230
1937
1690
230
1617
750
560
230
1190
560
1600
1900
1984
2232
14
1410
1600
2260
2352
1600
2430
2506
1830
2030
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:19 Stránka 35
PODZEMNÉ
KONTAJNERY
PODZEMNÉ KONTAJNERY
TOP
PODZEMNÉ KONTAJNERY
KLAP
PODZEMNÉ KONTAJNERY
GRUMBACH
POLOZAPUSTENÉ KONTAJNERY
ujeme
Priprav
35
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:19 Stránka 36
PODZEMNÉ KONTAJNERY TOP
Podzemné kontajnery
PREDNOSTI PODZEMNÝCH KONAJNEROV
- Objemy 3,5 m3 (iné objemy po dohode).
- progresívne architektonické riešenie ukladania
odpadu
- možnosť zníženia nákladov na zvoz odpadu
- bráni prípadnému zápachu z odpadu
- nehorľavé
- viac odolné negatívnym vplyvom ako
vandalizmus, opätovné vyberanie odloženého
odpadu atď.
- Použité materiály – kombinácia nerezu, žiarovo zinkovanej ocele,
pozinkovaného plechu a Al plechu.
- Vyprázdňovanie pomocou 2, 3 hákového systému, prípadne
systémom Kinshofer.
- Súčasťou dodávky je betónová vodovzdorná šachta a vnútorná
bezpečnostná podlaha.
- Spolupráca s mestským architektom je samozrejmosťou.
- Na základe konkrétnych požiadaviek upravíme dizajn
vhadzovacej šachty.
Krytiny pochôdznej plošiny
Vhadzovacie šachty podzemných kontajnerov
Štandardné prevedenie:
- žiarovo zinkovaný ryhovaný plech
- ryhovaný hliníkový plech
- Dokonalá povrchová úprava – nerez / šopovaná oceľ pokrytá
práškovou alebo vysoko odolnou syntetickou farbou.
- Vhadzovacie otvory na separovaný aj zmesový odpad.
Ďalšie možné varianty:
- gumový recyklát
- zámková dlažba
- prírodný kameň
- Farebné varianty na želanie zákazníka.
- Možnosť antigrafitovej úpravy.
- Možnosť plastického razenia loga mesta, názvu separovanej
komodity.
Systémy pre manipuláciu
Kinshofer
36
Dvojhák
Trojhák
Vodovzdorná
betónová šachta na
uloženie kontajnera.
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:19 Stránka 37
Systém TOP
- Pri vysypávaní dochádza
k zdvíhaniu celého
kontajnera vrátane
nadzemných častí.
zia
ná ver
ovova
in
–
EW
TOP N
- Konštrukčne jednoduchší a lacnejší variant.
- Menej náročný systém na
priestor v okolí inštalácie.
2650
1100
850
(1100)
600
1535
1 770
3 m3
2 520
5 m3
1640
1880
1100
1500
Schéma TOP NEW
- Ovládací mechanizmus vyklápania
je mimo kontajnera.
37
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:19 Stránka 38
PODZEMNÉ KONTAJNERY KLAP
Systém KLAP
- Vnútorná bezpečnostná podlaha,
vychádza automaticky pri zdvíhaní
kontajnera a slúži ako zabezpečenie
proti pádu osôb do nádrže.
600
1100
1 770
3 m3
2 520
- Pred vysypaním dochádza k odklopeniu nadzemnej časti. Zdvíha
sa len vlastný podzemný kontajner.
- Ponúka väčšiu variabilitu vhadzovacích šácht.
- Estetickejšie riešenie – systémy na manipuláciu sú skryté v tele
kontajnera.
5 m3
1640
- Menšie nároky na nosnosť zdvíhacieho zariadenia.
38
1880
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:19 Stránka 39
PODZEMNÉ KONTAJNERY – ŠACHTY
v
h
š
BELLA
RUMBA
BOLERO
š – 520 mm
v – 950 mm
h – 600 mm
š – 670 mm
v – 950 mm
h – 500 mm
š – 590 mm
v – 1100 mm
h – 590 mm
Dokonalé spracovanie.
Razenie loga.
Razenie druhu odpadu.
Detail vhadzovacieho
otvoru.
Detail zámku.
ie
veden
vé pre
o
z
e
r
e
n
ZEMI
CHUVA
FLAMENGO
š – 540 mm
v – 1075 mm
h – 630 mm
š – 590 mm
v – 972 mm
h – 755 mm
- Rozmery šachty:
š – 590 mm, v – 1015 mm, h – 590 mm
- Rozmery bubna:
Ø – 450 mm, š – 550 mm
39
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:19 Stránka 40
PODZEMNÉ KONTAJNERY GRUMBACH S KOVOVOU NÁDRŽOU
GRUMBACH
- Špecifický systém manipulácie s pomocou
hydraulických klieští.
- Kontajner sa vyprázdňuje roztvorením
v polovici.
- Šachty sa pred vyklápaním
premiestňujú mimo kontajner.
Detail systému na manipuláciu hydraulickými kliešťami. Model vhadzovacej šachty.
Model zostavy 3 šácht.
Výhody kovových nádrží
- Ľahší, lacnejší a priestorovo najvhodnejší variant
nevyžadujúci betónovú nádrž pri inštalácii.
- Možnosť spájania kontajnerov do modulov
1,2,3 a viac kusov v ľubovoľnom priestorovom
usporiadaní.
- Životnosť nádrží zaručuje dokonalá povrchová
úprava žiarovým zinkom.
- Univerzálna nádrž pre typy GRUMBACH
aj TOP NEW.
- Najžiadanejší objem kontajnerov – 3 m3.
40
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:19 Stránka 41
PODZEMNÉ KONTAJNERY TOP NEW S KOVOVOU NÁDRŽOU
TOP NEW
- Pri vysypávaní dochádza k zdvíhaniu celého
kontajnera vrátane nadzemných častí.
- Kontajner sa vyprázdňuje roztvorením dna.
- Šachty sa pred vyklápaním nepremiestňujú.
Gravitačná bezpečnostná podlaha vo vnútri kovovej nádrže.
Schéma podzemných kovových nádrží – GRUMBACH a TOP NEW
Modul 1
Modul 2
Modul 3
41
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:19 Stránka 42
POLOZAPUSTENÉ KONTAJNERY
eme
j
u
v
a
r
Prip
Polozapustené kontajnery
so spodným vysypávaním
- Menší rozsah zemných prác pri inštalácii podzemnej
nádrže.
- Nadzemná časť nádrže kontajnera je z betónu, je
možné ju obložiť rôznymi stavenými materiálmi
(kameň, keramika, drevo) alebo využiť na umiestnenie
reklamy.
- Kontajner typu spodného vysypávania je celokovový,
pozinkovaný. Veko je oceľové, lakované.
- Vysypávanie pomocou dvojhákového systému.
Polozapustené kontajnery
s veľkoobjemovým vakom
- Ľahký, lacný a poveternostným vplyvom odolný
variant podzemných veľkoobjemových kontajnerov.
- Menší rozsah zemných prác pri inštalácii
podzemnej nádrže.
- Nadzemná časť kontajnera je z plastu, je možné ju
obložiť dreveným obkladom alebo využiť na
umiestnenie reklamy.
- Vrece na uloženie odpadu sa po vybratí
otvorí v spodnej časti.
42
- Veľkosť vreca je variabilná.
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:19 Stránka 43
KONTAJNERY SO SPODNÝM
VYSYPÁVANÍM
KONTAJNERY SO SPODNÝM
VYSYPÁVANÍM 1,5 / 2,5 m3
reťazový mechanizmus
KONTAJNERY SO SPODNÝM
VYSYPÁVANÍM 1,5 / 2 / 2,5 m3
pákový mechanizmus
43
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:19 Stránka 44
KONTAJNERY SO SPODNÝM VYSYPÁVANÍM 1,5 / 2,5 m3
- Sú určené hlavne na zber a manipuláciu triedeného komunálneho
odpadu, t.j. papier, sklo, plasty, Al obaly a pod.
Typ: 5464
Kontajner 2,5 m3
- Povrchová úprava žiarovým zinkovaním a polyesterovou farbou veka
s lesklým hladkým povrchom zaručuje dlhodobú životnosť.
- Robustný nosný rám a profilované bočné steny sú predpokladom vyššej
nosnosti, čo pri kontajneri 1,5 m3 predstavuje vlastnú hmotnosť náplne
do 850 kg.
- Na želanie zákazníka je možné upraviť veľkosť a tvar vhadzovacích
otvorov vrátane farebného odlíšenia vrchnej časti kontajnera.
Typ: 5468/A
Kontajner 1,5 m3.
Kontajner 2,5 m3.
enie
preved enia
e
ln
iá
c
napln
Špe
ontrola
ak
Vizuáln
Typ: 5459
Kontejner 1,5 m3.
Variant s oblým vekom.
Varianty viek kontajnerov
Variant s odkl. vekom.
Typ: 5465 - 1,5 m3
Typ: 5466 - 2,5 m3.
Vhadzovací otvor na
papier a kartóny.
Vhadzovací otvor na papier a kartóny.
23
85
Štrbinový vhadzovací otvor – ploché sklo.
Kombinovaný vhadzovací
otvor na ploché sklo a fľaše.
500
Ø 170
940
1,5 m3
1294
1647
2,5 m3
Vhadzovací otvor
na sklo.
Povrch – nosné prvky žiarovo zinkované, plášte
z pozinkovaného plechu, veko lakované
Hrúbka plechu – plášť 1,2; veko 1,8;
nosné prvky 3 mm
Spôsob loženia – jednotlivo
44
1172/1932
982
Nosnosť – max. 800 kg pre obidve veľkosti
Hmotnosť – 250 / 175 kg
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:19 Stránka 45
KONTAJNERY SO SPODNÝM VYSYPÁVANÍM 1,5 / 2 / 2,5 m3
ie
veden
lne pre
Špeciá ktroodpadu
le
Zber e
- Vhodné na zber separovaného odpadu ako je papier,
sklo, plasty.
- Nosná konštrukcia žiarovo zinkovaná, opláštenie
z pozinkovaného plechu.
- Na želanie zákazníka je možné kontajnery dodatočne
lakovať, prípadne protihlukovo obložiť alebo vybaviť
samolepiacimi známkami.
ujeme
Priprav
extil
er na čtne spredu.
jn
a
t
n
ru
Ko
erá sa
t – vyb
varian
Mechanizmus spodného
vysypávania.
Detail nerezového bubna.
Vhadzovací otvor na batérie.
Ø – 450 mm, šírka – 500 mm.
OBJEM
(m3)
1,5
2
2,5
ROZMERY (mm)
A
B
950
1200
1 200
1200
1 450
1200
HMOTNOSŤ
(kg)
200
240
285
45
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:19 Stránka 46
ADAPTÉRY KU KONTAJNEROM
- Sú dodávané podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.
Adaptér na veľkoobjemové kontajnery
Tento adaptér sa používa na veľkoobjemové
kontajnery s čelným vyklápaním.
2,5 / 4,5 / 6,5 m3.
Typ: 1152
Používa sa
na kovové kontajnery.
Adaptér s vyklápacími čapmi
Používa sa na kontajnery
660, 770 a 1100 l.
(Typ: 1106, 1107 a 1100).
Hrebeňová lišta
Adaptér
na plastové kontajnery
Tento adaptér sa používa na plastové kontajnery
s čelným vyklápaním.
46
Adaptér s vyklápacími čapmi
Používa sa na kontajnery
800 l. (Typ: 1280).
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:20 Stránka 47
ADAPTÉRY KU KONTAJNEROM, OJE, NOŽNÉ OTVÁRANIE
Adaptér na plastové kontajnery
- Používa sa na plastové kontajnery
s objemom 1,7 m3.
Nožné otváranie veka
Oje a závesy
Detail oje a plastového
kontajnera 660, 770 a 1100 l.
Detail závesu plastového kontajnera 660, 770 a 1100 l.
Nožné otváranie veka plastového kontajnera
660/770 l.
VÝROBA NA OBJEDNÁVKU
Nádoby na nebezpečný odpad 240 l
Tekutý odpad.
Detail veka so skrutkami.
Tuhý odpad.
Schránka na dokumenty.
Odvzdušňovací ventil.
Typ: 1299
Špeciálna ohradová paleta 1000 l.
- Olejotesné stohovateľné prevedenie.
47
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:20 Stránka 48
NÁHRADNÉ DIELY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kuka nádoba
14.
Typ: 1132
15.
16.
17.
18.
Gumová manžeta (pre 1031,1132)
Polyamidová vložka páky (pre 1031)
Podložka páky (pre 1031)
Segerova poistka páky (pre 1031)
Ľavá páka (pre 1132)
Pravá páka (pre 1132)
Kryt pružín (pre 1132)
Pružina (pre 1132)
Kruhový vhadzovací kryt
(pre 1031,1132)
Obdĺžnikový vhadzovací kryt
(pre 1031,1132)
Záslepka plášťa (pre 1031,1132)
Koleso Ø 200 mm samostatné
(pre 1031,1132)
Koleso Ø 200 mm otočné bez brzdy
(pre 1031,1132)
Koleso Ø 200 mm otočné s brzdou
(pre 1031,1132)
Veko (kuka nádoba)
Rozperná trubka (kuka nádoba)
Zaisťovacia skrutka (kuka nádoba)
Oblé veko kontajnera 1100 l
(pre 1132)
18
1
3
4
8
5
7
6
17
11
15
2
9
10
12
48
13
14
16
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:20 Stránka 49
NÁHRADNÉ DIELY
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
25
21
20
22
Krytka hrdla 2“ (plastová) FUB, EURO
Pojazd FUB
Puzdro čapu FUB
Kladka FUB
Pružina FUB
Trojhranný zámok s kľúčom EURO
Plynový tlmič EURO
Otočné koliesko Ø 200 mm bez brzdy FUB
Otočné koliesko Ø 200 mm s brzdou FUB, EURO
Koleso pevné endrad Ø 300 mm EURO
Koleso pevné s vidlicou Ø 250 mm FUB
Otočné koleso s brzdou Ø 250 mm FUB
23
24
19
26
27
28
29
30
49
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:20 Stránka 50
KOVOVÉ SUDY SO ZÁTKAMI 200 / 216,5 L
- 1A1 / X / 250 / 97 / CZ / MV - IM - ....
ie
veden
lne pre
Špeciá mi zátkami
s tro
Číslo protokolu
Číslo protokolu
Označenie
skúšobne
Označenívýrobcu
zkušebny
Označenie
Označení
výrobce
Krajina
výrobcu
Země výrobce
Rok výroby
Rok výroby
Skúšobný
tlak
Zkušební tlak
Obalová
skupina
skupina
DruhObalová
prevedenia
Druh provedení
- Sud je vhodný na prepravu a skladovanie
kvapalných látok. Ražba na veku suda
vyznačuje schválenie na prepravu podľa
medzinárodných prepravných predpisov:
IMDG-Code námorná doprava
RID
železničná doprava
ADR
cestná doprava
- Sud je vyrobený z oceľového pozinkovaného
plechu. Plášť je zvarený a spevnený lisovanými
výstuhami. Dno a veko je spojené s plášťom
viacnásobným bezpečnostným driapkovaním.
Pre zabezpečenie tesnosti je v driapkovaní
nanesená tesniaca hmota a tesnosť je skúšaná
pri každom sude.
- Plniaci otvor je uzavretý zátkou, ktorú je
možné zaistiť ochranným viečkom s trhacou
páskou. Táto zabezpečuje originalitu plnenia.
- Konštrukcia umožňuje viacnásobné použitie,
repasovanie, recykláciu.
Detail plombovacích
viečok.
Detail zátky 2" a 3/4".
OBJEM (l) ± 3%
200
216,5
0443
0412
0446
0415
0449
0418
0452
0421
0455
0424
0458
0427
0461
0430
0464
0433
0455/E 0424/E
0458/E 0427/E
0461/E 0430/E
0464/E 0433/E
0464/1 0433/1
50
250 ks
DNO
PLÁŠŤ
1,2
1,2
1,2
1,2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,2
1,2
1,2
1,2
1
1
1
1
0,8
0,8
0,8
0,8
1
Kľúč k zátke 2" a 3/4".
UZÁVER
POVRCHOVÁ
ODVZDUŠŇOVACÍ VÝŠKA ± 3mm
ÚPRAVA
DNO PLÁŠŤ OTVOR V DNE
200
216,5
Zn
G2"
G 3/4"
820
880
Zn
G2"
820
880
Zn
G2"
820
880
Zn
G2"
G 3/4"
820
880
Zn
G2"
G 3/4"
820
880
Zn
G2"
820
880
Zn
G2"
820
880
Zn
G2"
G 3/4"
820
880
Zn
G2"
G 3/4"
820
880
Zn
G2"
820
880
Zn
G2"
820
880
Zn
G2"
G 3/4"
820
880
Zn
G2"
G2"
G 3/4"
820
880
250 (324) ks
Detail plombovacích
prírub.
Detail tesnenia.
Povrch – pozinkovaný plech
Hrúbka plechu – viď tabuľka
Spôsob loženia – obvykle na stojato
Nosnosť – uvedená v ateste
Hmotnosť – podľa typu od 16 do 22 kg.
Certifikát – na vyžiadanie
A - Detail lemu
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:20 Stránka 51
KOVOVÉ SUDY S ODNÍMACÍM VEKOM 200 / 216,5 L
Typ: 0488JO
Používa sa na
uloženie
jadrového odpadu.
- 1A2 / X / 350 / 97 / CZ / MV - IM - ....
Číslo
protokolu
Číslo
protokolu
Označení zkušebny
Označenie
skúšobne
Označenie
výrobcu
Označení výrobce
Krajina
výrobcu
Země výrobce
Rok výroby
Rok
výroby
Skúšobný
Povolená váhatlak
náplně
Obalová skupina
Obalová
skupina
Druh
Druhprovedení
prevedenia
- Sud je vhodný na prepravu a skladovanie sypkých, pastovitých
a tuhých látok.
- Ražba na veku suda vyznačuje schválenie na prepravu podľa
medzinárodných prepravných predpisov:
IMDG-Code
námorná doprava
RID
železničná doprava
ADR
cestná doprava
- Sud je vyrobený z oceľového pozinkovaného plechu. Plášť je
zvarený a spevnený lisovanými výstuhami. Dno s plášťom je
spojené viacnásobným bezpečnostným driapkovaním.
- Veko suda je vybavené pryžovým tesnením a je zabezpečené
sťahovacím kruhom s vonkajším uzáverom alebo skrutkou.
Typ: 0485/D
Používa sa na prepravu
uránového koncentrátu.
Detail sťahovacieho
kruhu so skrutkou.
- Konštrukcia umožňuje viacnásobné použitie, repasovanie,
recykláciu.
Detail sťahovacieho
kruhu s pákou.
Kovová a plastová
plomba.
OBJEM (l) ± 3%
200
216,5
0485
0473
0488
0476
0491
0479
0494
0482
0491/E 0479/E
0494/E 0482/E
0485/D
0488JO
Detail tesniacej gumy.
VEKO
SŤAHOVACÍ KRUH SŤAHOVACÍ VÝŠKA ± 3 mm
PLÁŠŤ
DNO
SO SKRUTKOU KRUH S PÁKOU 200 216,5
1,2
1,2
X
820
880
1,2
1,2
X
820
880
1
1
X
820
880
1
1
X
820
880
1
0,8
X
820
880
1
0,8
X
820
880
1,2
1,2
X
820
1,2
1,2
X
820
Povrch – pozinkovaný plech
Hrúbka plechu – viď tabuľka
Spôsob loženia – obvykle na stojato
Nosnosť – uvedená v ateste
Hmotnosť – podľa typu od 16 do 22 kg.
250 ks
250 (324) ks
Certifikát – na vyžiadanie
51
SK Katalog Meva B 2011_A4 10.3.13 12:20 Stránka 52
Všeobecné dodacie podmienky
1) Všeobecné podmienky
Objednávka zaslaná na našu firmu je pre kupujúceho záväzná. Predávajúci neručí za omyly v objednávke zo
strany kupujúceho. Pri vyplňovaní objednávky je nutné s maximálnou starostlivosťou vyplniť typ a názov
výrobku. Na výrobky z katalógu poskytujeme záruku podľa Obchodného zákonníka.
2) Dodacie podmienky
Pokiaľ výrobok nie je na sklade, pohybuje sa dodacia lehota spravidla od 2 do 4 týždňov. Pokiaľ nie je možné
z akýchkoľvek dôvodov dodaciu lehotu dodržať, je zákazník okamžite po objednaní informovaný. Po
vzájomnom avíze je možné tovar odobrať na adrese našej firmy. Po vzájomnej dohode dodáme tovar na Vami
určené miesto (cena dopravy nie je zakalkulovaná v cene výrobku). V prípade zaslania tovaru na dobierku platí
zákazník uvedenú cenu prepravcovi.
3) Platobné podmienky
Vyžadujeme platbu vopred alebo platbu v hotovosti (na dobierku). Iný spôsob platby len po vzájomnej dohode.
Tovar zostáva vlastníctvom našej firmy až do úplného zaplatenia.
4) Reklamačný poriadok
V prípade, že na dodacom liste nie je uvedené inak, poskytujeme záruku v zmysle Obchodného zákonníka.
Reklamáciu uplatňuje odberateľ vždy písomnou formou. Odberateľ je povinný vždy pri prevzatí tovaru od
prepravcu skontrolovať jeho fyzický stav. Každá zistená závada musí byť uvedená na prepravnom alebo
dodacom liste a potvrdená prepravcom. Reklamáciu je nutné uplatniť najneskôr do jedného týždňa od
doručenia tovaru. Odberateľ nemá popri nárokoch z vád tovaru nárok na náhradu škody, hlavne nie na náhradu
ušlého zisku v dôsledku zlej dodávky.
REKLAMAČNÝ LIST e-mail: [email protected]
Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................
Kontaktná osoba a telefón: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dátum a číslo objednávky:
Dôvod a predmet reklamácie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
52
SK Titulka Meva B 2013_S1 10.3.13 15:11 Stránka 3
MEVA-SK, s.r.o., Krátka 574, časť BAK, 048 01 ROŽŇAVA
POP
E5
71
RAD
EN
Z
L
VO
KO
·IC
E
SK Titulka Meva B 2013_S1 10.3.13 15:11 Stránka 1
KATALÓG VÝROBKOV
Kovový program - nádoby na odpad
2013
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
Krátka 574
049 51 Brzotín časť Bak
okres Rožňava
tel./fax: 058/73 27 483,
73 26 597, 73 29 506
e-mail: [email protected]
internetová stránka: www.mevako.sk
Zástupca pre Západoslovenský kraj
SLOVTRADING Viničné, s.r.o.
Hlavná 209/206
900 23 Viničné pri Pezinku
tel./fax: 033/64 76 146
033/64 76 285
mobil: 0903/21 00 73
e-mail: [email protected]
internetová stránka: www.slovtrading.sk
Download

Prelistovať si katalóg PDF