TT.1:Layout 1 19.12.2014 21:50 Page 1
Roma elektrikli taksi
kullanmaya başladı
Şanlıurfa ulaşım
filosunu güçlendirdi
Dünya genelinde, yeni nesil araç kullanımı artarken, “Akıllı Kent”lerin yerel yöneticileri aldıkları radikal kararlarla, kentiçi ulaşım hizmet
kalitesini “Çevreci” üretimlerle değiştirip, diğer
rakiplerinin bir adım önüne geçiyorlar... 8’DE
22 ARALIK 2014 ● YIL: 8 ● SAYI: 437
Kentiçi toplu ulaşımda yaşanan yoğunluğu
gidermek amacıyla satın aldığı 18 adet yeni
nesil, engelli rampalı Solo otobüsün 9 adeti
ile İBBʼnin hibe ettiği 5 otobüs Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesiʼne teslim edildi... 6’DA
Fiyatı: 1 TL. (KDV dahil)
www.kenticitoplutasima.com.tr
7. TRANSİST 2014 FUARI’NDA NOSTALJİ VE TEKNOLOJİ İÇ İÇE YER ALDI
Teknoloji ulaşım
trendlerini zorluyor
“Değişen Dünya İçin Ulaşım Teknolojileri Trendleri”nin ele alındığı 7. Uluslarasarı Ulaşım
Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarıʼnda sınırların zorlandığı bir gelecek ortaya konuldu...
İETT Genel Müdürü Mümin Kahveciʼnin
açılış konuşmasını yaptığı fuara, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Dr. Hayri Baraçlı, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Gurup Başkan Vekili Ebubekir Taşyürek ve
İstanbul Vali Yardımcısı Fethi Yorulmazʼın yanı sıra 60 firma ve kurum katıldı...
İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı,
kent yaşam kültürünü yaygınlaştırmak
toplu ulaşım kültürünün yaygınlaştırılmasıyla mümkün olduğuna dikkat çekerek; “Bilgi paylaşımı ve yeniliklerin fark
edilmesini sağlamak için ulaşım kültürünü geliştirmeliyiz. Hizmet memnuniyetini geleceğe taşımadıkça yapılanların
hiçbir değeri olamaz” diye konuştu...
Özellikle İstanbul gibi metropollerde kent
hayatının zamanlaması ve ekonomik oluşumuna dikkat çeken Kahveci, “Kentlerin nüfusu arttıkça ulaşımın yenilikçi fikirler ve son teknolojinin kullanıldığı yapılandırmalarla desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. İnovatif fikirlerin sunulup tartışıldığı günümüzde, geleceğe ışık
tutan önemli bir rol üstleniyoruz” dedi...
Transist 2014 7. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarıʼnın bu
yılki teması; Toplu Ulaşımda 4S: Smart
(Akıllı), Safety (Güvenli), Simplicity (Kolay), Sustainability (Sürdürülebilir) oldu.
Oturumlarda, çevreyi kirletmeyen ya da
çevre kirliliğini minimum seviyeye indiren enerji türlerinin kullanılmasına yönelik uygulamalar, gelişmeler konuşuldu...
✘
Transist 2014’te teknolojik
uygulamalar öne çıkarken,
Anadolu’daki yerel yönetimler
sunulan yenilikleri bünyelerine
katmak için dikkatle inceledi
✘
Ulaşım kültürünün inovatif
fikirlerle net anlaşılacağının
paylaşıldığı sempozyumda
hizmet memnuniyetinin
geleceğe taşınmasına değinildi
Tarihi sürpriz
İETT, 1927-1992 yılları arasında hizmet verdiği modelleri aslına uygun imal etti... 2’DE
4 yolculu araca
tercihli yol mu?
Şeritlerde yapılacak düzenlemeyle İstanbulʼun trafik sorununa acil çözüm arayan
Prof.Dr. Ilıcalı, online araç paylaşımının hayata geçirilmesinin şart olduğunu söyledi...
İstanbul gibi bir mega kentte daha çok trafik sıkıntı yaşanmaması için yapılan çalışmalar, yeni fikirlerin ortaya çıkmasıyla çok
daha üretken bir hale geldi...
3’DE
İsmail
YÜKSEL
Onur
ORHON
M. Şevket
ERTURAN
BAŞYAZI
ARA DURAK
GÖZLEM
DÜZENLEME
BEKLİYORUZ...
HOŞGELDİN
LEYLAND...
HER KRİZ
YENİ BİR
FIRSATTIR...
2
2
3
TT.2:Layout 1 19.12.2014 21:50 Page 1
2
SEKTÖRÜN NABZI
22 ARALIK 2014
ONUR ORHON
[email protected]
ARA DURAK
Hoşgeldin Leyland
B
U YIL düzenlenen TRANSİST etkinliği
50 yaşın üzerindeki İstanbullu’lar için
tam bir nostalji rüzgarı oldu. 19681969’lı yılların Leyland’ı, 1950’li yılların
Büssing’i, 1920’li yılların Renault Scemia’sını hissetmek önemliydi.
İlk otobüsü görme şansımız olmadı
ama bugün yeniden yaşama geçen örneği nasıl bir gelişim yaşandığını hatırlamamıza neden oldu. Daha çok İstanbul
Yakası'nda hizmet eden ortadan kapılı
Büssing’leri ise vapur yolculuklarının sonunda tatma şansımız oldu.
Çocukluktan gençliğe yöneldiğimiz
yıllarda ise İstanbul’da Leyland-Levend
otobüslerle yolculuk keyfini yaşamaktan
mutluyum.
Dönemin koşullarında Leyland otobüslerin özellikleri dikkat çekiciydi.
Motorun karoserinin altına sığdırılması, arka sahanlığa tek basamakla çıkılması, koltuk tasarımları, yarı otomatik
vitesleri bunların önde gelenleriydi.
Gazetelerde yeni otobüslerin İngiltere’den yola çıktığı haberleriyle başlayan
beklenti, okul çıkışı Kadıköy’de 4 numara
Bostancı Hattı’nda buluşmayla gerçekleşti. İlk parti gelen 30 Leyland otobüsten
821-831 arasındaki 10 adedi Bağlarbaşı
Garajı’na tahsis edilmişti.
825 filo numaralı otobüs İstanbulHollanda arasında şoför naklinde kullanıldığı için sonraki aylarda Anadolu
Yakası’na gelmişti. İlk Leyland yolculuğum Kadıköy’den Selamiçeşme’ye kadar
böyle gerçekleşti. Motor sesinin albenisi
o günden sonra kulaklarımızda yer etti.
Otuz yıla yakın bir dönem Leyland’lar
İstanbul’un her noktasına hizmet etti.
Bu yılki fuarın yıldızı bazı yetersizliklerine rağmen bana göre yine de Leyland
otobüstür. Bu görüntü ile 50 yıl öncesine
gitme duygularını yaşatanlara İstanbullu
olarak teşekkür ediyorum.
Herkesin de bu duyguları, yaşamadıkları için anlayabileceklerini sanmıyor ve
onlara hak veriyorum, ama yine de belirtmek istiyorum. Yeniden aramızda olan
Leyland otobüse, İstanbul adına “Hoş
Geldin” diyorum...
DÜZENLEME BEKLİYORUZ...
T
AMAMLAMAKTA olduğumuz yılın
gündemi, 15 Şubat’ta dönemin
Başbakan’ın özel halk otobüsü taşımacı esnafıyla buluşmasıyla başlayan
sürecin tümünü kapsamaktadır.
Bu süreç içerisinde büyük buluşma
ile yürütmenin en üst organına aktarılan özel halk otobüs sorunlarının öne
çıkarılması önemlidir.
Bu imkanı sağlayanlara teşekkür etmeliyiz. Öne çıkan sorunların başında
özel halk otobüsü tanımı ile ilgili istekler gelmektedir.
TÖHOB kuruluşundan öncede
başlatılan bu yoldaki mücadele son
yıllarda da sürdürülmektedir.
İkinci bir konu 65 yaş yönetmeliği
ile ortaya çıkan ücretsiz yolculuk sınırlarının genişletilmesidir.
Bu uygulama genişletilme ile kalmadığı gibi açık bir serbestleştirmeye
neden olmuştur. Nüfus kimlik belgesi
ile yolculuk hakkı tanınması, istatistiki
açıdan sayılabilirliği ve ölçülebilirliği
ortadan kaldırmıştır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın neden olduğu bu açmaz şimdi
iktidar partisi organları tarafından yapı-
İSMAİL
YÜKSEL
lan değerlendirmeler sonucunda yeni
bir yasal düzenleme ile giderilmeye
çalışılmaktadır. Son talepte mali yükümlüklerdeki ağırlıkların hafifletilmesine yöneliktir. Burada da istenen KDV
oranlarının en az okul servis araçlarında uygulanan seviyeye çekilmesidir.
Mali konularda düzenleme yapılması
devlet organları için tahsile dönükse
çok kolay gerçekleşmekte, bireye dönükse zamana yayılmaktadır. Başta da
ifade ettiğim gibi bitmekte olan yılın
özel halk otobüsü sektörü için yılın başında yaşanan olumlu gelişmelere
BAŞYAZI
uyumlu bir sonla tamamlanması dileğidir.
Bunu sağlayacak olan da gerçekleşecek yasal düzenlemedir.
Umuyor ve bekliyoruz. Gündeme
gelen konuların en azından birinin
hayat bulması, diğerlerinin de günü
geldiğinde gerçekleşmesi için mücadele anlamı taşıyacaktır.
Kamu yönetimi özel otobüs işletmeciliğini sadece yatırım yaparken
değil işletme koşullarında da desteklemek zorunluluğunda olduğunu anlamaya başlamıştır...
İETT’den tarihi sürpriz
1927-1992 yılları arasında İstanbul halkına hizmet veren “Büssing, Leyland, Renault-Scemia” marka otobüsler,
İETT tarafından aslına uygun olarak tekrar imal edildi ve yeni yılda vatandaşların hizmetine sunulacak...
ETT Araçbakım İşletme Müdürü Kazım
Taylan Sever, bugüne kadar 4 ayrı nostaljik otobüsü aslına uygun imal ettiklerini
belirtti. Sever, İstanbul’da hizmette olan “Tosun” marka otobüsün dışında, “Büssing”,
“Leyland” ve “Renault-Scemia” marka otobüsler de 85 personelin emeğiyle 8 ay boyunca çalışarak yeniden yaptıklarını söyledi.
Büssing’in dış cephesinin o dönemin moda renklerinden vişne çürüğüne, üst kısmının
da sarıya yakın beyaz renkle boyandığını ifade eden Sever, otobüslere ilişkin şu bilgileri
verdi: “Otobüslerin arka kısmında yolcuların rahatlıkla binip inebileceği sahanlık
kısmı bulunuyor. Büssing otobüsler, 195152 yılları arasında Federal Almanya'dan
satın alındı. Araçlar, 50’şer otobüslük iki
parti halinde temin edildi. Araçların, İstanbul'un dar caddelerinde rahatlıkla ilerleyebilmeleri için özellikle 9 metrelik kısa
modellerinden seçildi. Motorları yolcu taşıma kabininin altında ve yatay şekilde
monte edildiği için ‘Trambus’ olarak tanınan kısa Büssingler, 26 oturma ve 25 de
ayakta olmak üzere toplam 51 yolcu kapasitesine sahip...”
İ
TÜRKİYE’YE ÖZEL
İETT Araçbakım İşletme Müdürü Kazım
Taylan Sever, aslına uygun olarak imal edilen
bir diğer nostaljik otobüsün de 1968 model
“Leyland” marka olduğunu dile getirdi. Bunların 76 yolcu taşıma kapasitesine sahip, o dönemin ilk alçak tabanlı araçları olarak kabul
edilen, yarı-otomatik vitesli otobüsleri oldu-
ğunu kaydeden Sever, “Leylandlar”ın 15 Aralık 1992’e kadar İstanbul’da hizmet verdiğini hatırlattı. Sever, “İngiltere’nin Leyland
firmasından 1968 yılında 300 adet alınan
bu model otobüsler, Türkiye için özel üretildi. Uzun ömürlü ve sağlam olmaları için
dış ve iç kaplama sacları perçin tekniğiyle
tutturulan Leylandların bordo renkli deriyle kaplanmış sünger koltukları, yolculara oldukça rahat ve keyifli bir seyahat
imkanı sunmaktaydı. Bu araçlar dünya
üzerinde başka bir yerde kullanılmadı” diye konuştu. Sever, fuara hazırlanması için
onarım ve bakım çalışmaları yapılan “Renault-Scemia” marka otobüsün de tarihçesini
anlattı. Tramvay şebekesine destek ve tramvay işletilemeyen akslarda alternatif taşımacılık yapmak üzere 1927’de Fransa’dan 4
Renault-Scemia otobüs satın alındığını aktaran Sever, şunları kaydetti: “Her biri 22 kişilik oturma yerine sahip Renultların toplam yolcu kapasitesi 28 kişiydi. Arkaları
açık sahanlıklı olarak dizayn edilen arabalardan üçü 21 Ekim 1927 sabahından itibaren 5 kuruşluk bilet ücreti karşılığında
Beyazıt Meydanı-Bakırcılar-Fuatpaşa-Mer
can-Fincancılar-Sultanhamam-Eminönü
Eski Postane hatlarında yer aldı. Dışı sac,
içi ise ahşap kaplama şeklinde düzenlenen
otobüsler, burunlu şekilde dizayn edilmiş
olup motorları öndeydi. 1931 yılından itibaren ‘Taksim-Akaretler-Beşiktaş’ arasın
da çalıştırılan otobüsler, filonun yenilenerek büyütülmesi çalışmaları kapsamında
30 Eylül 1942’de seferden kaldırıldı...”
İETT ödüle doymuyor
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından bu yıl 6.ʼsı gerçekleştirilen “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri” etkinliğinde İETT, Kurumsal
Sosyal Sorumluluğun görünürlüğü katkısından dolayı takdire layık görüldü...
ÜRKİYE Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Derneği tarafından bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen ve katılan şirketlerin ürettikleri Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) çözümlerini
diğer katılımcı kurumlara, kamuya, sivil toplum yöneticilerine ve ilgili paydaşlara sunma
fırsatı bulduğu “KSS Pazaryeri” etkinliği,
Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlendi. 18 şir-
T
ket ve 8 sivil toplum temsilcisinin katılımı ile
gerçekleşen Pazaryeri etkinliğinde birçok şirket geliştirdiği sosyal sorumluk projelerini katılımcılara tanıttı. Şirketlerin birbirleriyle etkileşimini sağlayan etkinlikte, kaybolmaya yüz
tutmuş meslekleri diriltmek adına geliştiren ve
kayıp çocuklar için farkındalık oluşturmak adına oluşturan projeler dikkat çekti...
TT.3:Layout 1 19.12.2014 21:52 Page 1
GÜNDEMİN İÇİNDEN
22 ARALIK 2014
4 yolculu araca
tercihli yol mu?
Şeritlerde yapılacak düzenlemeyle İstanbulʼun trafik sorununa acil çözüm arayan
Prof. Ilıcalı, online araç paylaşımının hayata geçirilmesinin şart olduğunu söyledi...
STANBUL Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’ın ulaşım
danışmanlığı görevini yürüten
Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Ilıcalı, katlanabilir olmaktan çıkan İstanbul trafiğini yeni
projeler üretiyor. Ulaşımdaki uzun vadeli kurtuluş reçetesinin 148 km. olan
metro hattını 2023’e kadar 780 km.'ye
çıkartmak olduğunu söyleyen Ilıcalı,
megakent trafiğine çare bulmak için
acil çözüm planına geçildiğini söyledi.
Mesai bitim saati 17.30 ile 19.00 arasında Beşiktaş, Zincirlikuyu, Levent,
Mecidiyeköy hattında mevcut trafiği
gözlemleyen Ilıcalı, kısa vadeli acil
çözüm önerileri ve projeler hakkında
önemli açıklamalarda bulundu.
Ilıcalı, akşam iş çıkış saatinde
yaptığı gözlemlerin ardından bazı hassas noktalar için İBB yetkililerini arayarak basit çözüm önerilerini iletti.
Ilıcalı’nın önerileri anında kabul edilirken, şerit disiplini için hem Zincirlikuyu otobüs durağının önüne, hem
de köprüye katılım kavşağına plastik
duba ayraçlar konuldu.
Maslak yönünde bulunan otobüs
durağının plastik dubalarla yoldan ayrılması gerektiğini ifade eden Ilıcalı,
“İstanbul’da hissedilen sıcaklık gibi, hissedilen trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Şerit disiplinsizliği, ana arterlere katılımlarda yaşanan düzensiz
lik, sürücülerin şerit ihlalleri, parklama sorunu ve denetimsizlik mevcut sıkışıklığın üzerine yüzde 30’luk
hissedilen trafik sıkışıklığı durumu
nu yaratıyor. Zincirlikuyu’dan köp
rüye dönen araçlar yolun 3 şeridini
kaplıyor. Şerit düzensizliği ve trafik
İ
sıkışıklığına en güzel örnek Zincirlikuyu’da bulunan köprüye katılım
kavşağıdır. Yıldız katılım ve Etiler
Zincirlikuyu ayrımları da aynı sorunlu yerler arasında. İlk etapta
plastik dubalarla şerit disiplininin
sağlanması gerekiyor. Sonrasında
ise bordürlerle düzenlemeye gidilebilir” diye konuştu.
İLK PİLOT ÜMRANİYE
Topbaş ve ekibinin isteği üzerine
ilki Ümranye’de gerçekleştirilecek olan “İstanbul Acil Trafik Çözüm
Projesi” hakkında da bilgi veren Ilıcalı, detaylar hakkında da şöyle konuştu;
“Acil eylem planı için pilot olarak
Ümraniye’yi seçtik. Mini proje ile
İBB’nin sorumluluğunda bulunan
ana arterlerde pilot çözüm paketi
uygulayacağız. Alemdağ Caddesi
başta olmak üzere birçok ana arterde ilk olarak geometrik şerit düzenlemesine gidilecek. Daralan veya genişleyen düzensiz şeritleri geometrik olarak bordür veya plastik
dubalarla düzenlenleyeceğiz. Huni
etkisi yaratan şerit disiplinsizliği
trafikte sıkışıklığa yol açıyor. Park
ihlalelerine karşı EDS’li sıkı denetim mekanizması hayata geçirilecek. Böylelikle, Alemdağ Caddesi
gibi ana arterlerde ikinci sıra parklama sorunu yaşanmayacak, park
edenlere müsamaha gösterilmeyecek. Yolcu durakları için de geotmetrik düzenleme ve cep uygulama
ları kısa vadeli projeler arasında.
Ümraniye’deki pilot uygulama kısa
vadeli dönemde İstanbul’un tüm ilçelerinde hayata geçirilecek. Yüzde
30’luk başarı bile önemli...”
Şerit disiplinsizliği,
ana arterlere
katılımlarda yaşanan
düzensizlik, parklama
sorunu ve de
denetimsizlik mevcut
sıkışıklığın üzerine
yüzde 30’luk katkı
ilave ediyor...
2023 YILI TAHMİNİ YOLCU DEĞERLERİ
LASTİK TEKERLEKLİ
MARMARAY
RAYLI SİSTEM
DENİZ YOLLARI
TOPLAM
AVRUPA YAKASI
ASYA YAKASI
ASYA-AVRUPA
AVRUPA-ASYA
İstanbulʼda trafiğin en büyük kurtarıcısı olan metrolar sayesinde,
en az 250 Bin aracın trafiğe çıkmasının önüne geçildiği bildirildi...
NA arterlerde gerçekleşen la ilgili şunları söyledi: “İstanbul
trafik sıkışıklığının boyutları trafiğinin önemli ölçüde rahatve dönemler arasında yaşanan latılabilmesi vatandaşların topfarklılıkları ortaya çıkarmak için lu taşıma araçlarını kullanmayapılan ‘İstanbul Trafik Otoritmi’ sından geçiyor. Ancak çok saçalışmasının trafikte geçirilen her yıda kişi kendi aracı ile trafiğe
60 dakikanın 40 dakikasının ka- çıkıyor. Elde edilen verilere göyıp olduğu sonucunu ortaya koy- re metro ve raylı sistemler günması ile yeniden sorgulanan İs- de 1 Milyon 600 Bin kişi taratanbul trafiğinin, yapılması planla- fından kullanılıyor. Bu demek
nan metro yatırımlarıyla rahatlatılması hedefleniyor. Genel ulaşım çeşitlerine bakıldığında kara
ulaşımının birinci sırada olduğunu ifade eden İTÜ Raylı Sistemler Mühendisliği Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Turan Söylemez, bu sırayı raylı
sistemlerin izlediğini, deniz ulaşımının ise en son sırada yer aldığını kaydetti. Metroların İstanbul’da bulunan raylı ulaşım sistemleri arasında en büyük paya
sahip olduğunu belirten Söylemez, “Yüzde 14’lük oran ile
metrolar İstanbullular’ın en oluyor ki metrolar sayesinde en
fazla tercih ettiği raylı sistem az 250 Bin aracın trafiğe çıkolarak yer alıyor” dedi. masının önüne geçiliyor. Bu
Yoğun trafiğin hakim olduğu sayı ne kadar artarsa İstanbul
İstanbul’da vatandaşların raylı trafiği de o kadar rahatlar. Aysistemlere teşvik edilmesinin son rıca metro ve raylı sistemlerin
Barbarakullanımlarının
Hendricks
Sigmar
Gabriel
derece önemli olduğunun altını
artması
kentçizen Prof. Dr. Söylemez konuy- lerin akaryakıt maliyetlerinde
Yüzde 26.5
Yüzde 5.7
Yüzde 66.9
Yüzde 0.8
Yüzde 100
YOLCULUKLARIN DAĞILIMI
“İstanbul trafiğini
metro kurtarır”
A
7.739.228
1.673.092
19.530.944
240.034
29.183.298
de düşüşler sağlanır. Böylelikle
vatandaş hem vakitten hem de
nakitten kazanır.”
Trafikte yaşanan gecikmenin
yıllık maliyetinin yaklaşık 6.5
milyar TL olduğunu anımsatan
Söylemez, İstanbul’da metro kullanım oranlarının artırılmasının
İstanbul trafiğine tek çözüm olacağını vurguladı. Dünya geneline
Prof. Dr. Söylemez:
İstanbullular’ın en fazla
tercih ettiği sistem
yüzde 14 ile metro.
Ancak, bu oran böyle
büyük bir metropol için
son derece verimsiz...
bakıldığında Londra’da metro ve
RS’i günde 3 Milyon 500 Bin kişi tarafından kullanıldığına işaret
eden PSöylemez, Paris’te bu rakamın 4 Milyon 500 Bin olduğunu, Tokyo ise günde 8 Milyon
700 kişinin metro ve raylı sistemleri kullandığını belirtti...
Yüzde 57
Yüzde 24
Yüzde 12
Yüzde 7
M.ŞEVKET
ERTURAN
GÖZLEM
Her kriz yeni bir fırsattır...
E
KONOMİNİN sıkıntıya gireceğine dair hareketlenme,
döviz ve altının fırlamasıyla iyiden iyiye kendisini gösterdi. Politik sahadaki iniş ve çıkışın, değişen yapılar gereği yeni stratejilerin gerektiği bir döneme girdiğimizi bu işaretlerle görüyoruz.
Bunun Özel Halk Otobüs İşletmecileri açısından anlamı; bozulan gelir-gider dengesinin daha
da bozulabileceği. Esnafın bu
durumu görerek gelişmeleri izlemesi ve tedbir alınması gerekmektedir. Çünkü, gelir-gider
dengesizliği daha büyüyebilir.
Şimdi, gidişatın bu tarafını bir kenara koyalım...
Hali hazırda, araç yenileme
takribi, yüzde 50’yi aşmıştır. En
azından yüzde 40 oranında bir
yenilenme gerekmektedir.
Alımların ertelenmesi de söz
konusu olmadığına göre, rekabetçi hizmet açısından yenilenmemek yolcu kaybına neden
olacaktır. Bu yüzden de kentiçi
toplu ulaşım hizmetlerini yürüten
özel taşımacılar araç değişimlerinin olması gerektiği dönemde,
ceplerinden biraz daha fazla paranın çıkacağını şimdiden hesap
etmelidir. Bu yüzden; Özel Halk
Otobüs İşletmecileri, değişimi
2015 yılında planlamalıdır.
Bunun böyle olmasının ana
nedeni, varolan araçların bilinen
fiyatlarda alınabileceği ve beklenen bir artıştan korunabileceğidir. Bilindiği gibi EURO6 zorunluluğu, araç başı sadece motor
farkından 30 Bin TL.’den yukarı
ek fiyat bindiriyor. Diğer oluşumları da düşünecek olurduk, bir
hayli fark ödeneceği kesin. Lakin
eğer 20215 yılında değişime gidilirse, bir kere EURO6 şartı ertelenmiş, sıfır araçla bir takım ek
bedellerden de muaf olunacaktır.
Bence, Özel Halk Otobüsçüsü
birkaç değişimi fırsata dönüştürebilir. Gelişen olaylar bizleri kaynaklarımızı daha verimli kullanmamız gerektiği konusunda yönlendiriyor. Bilmem farkında mısı-
nız ama, hemen her hariç oluşum, bize yeni düşünceler ürettiriyor. Ekonominin dara düşmesi,
döviz ve altının fırlaması araç
maliyetlerini de etkileyeceğinden
ciddi sıkıntıları beraberinde getirecektir. Bu nedenle, yenilenmesi
gereken otobüslerini 2016 ve
sonrasında almayarak, 2015 yılında alırsak, ek masraflardan
kurtulursunuz. Bir de, İETT’nin
toplu alımlarıyla en iyi alıcı olması gibi esnafında ekonomideki
daralmaya toplu alımla en azından moral takviyesi yapabileceğimizi hükümete düşündürmesi
gerekiyor. Belediyelerle birlikte,
ciddi alımların piyasada haber
olması ve ortak alım modelleri
geliştirilerek alımlara gidilmesinin rakamsal çokluktan çok, pazarda psikolojik etki yaratacağı
ve bu nedenle sıkıntının daha az
hissedileceğini düşünülmesi gerekiyor. Belediyelere ve hükümet
edenlere sahada yer alınacağı
mesajı verilmelidir.
Özel Halk Otobüsçüleri’nin
en sıkıntılı dönemlerinde bile
“Varım” demesi güven tazeleme
demektir. Kendine güven demektir. Bu dönemde yeni alım modeli bile geliştirebilir. Üreticilerle
ciddi pazarlıklar yaparak “Baraçlı Alım Modeli” diye adlandırdığımız, “BAM” modeline benzer modeller bile oluşturulabilir.
Demek ki, daha geniş bir
perspektiften bakınca, en azından hükümetin, uyarılabileceği,
onun doğru uygulama yapmasıyla olumsuzluğu olumluya
dönüştürme imkanını hissetmesi
sağlanabilir.
Her olay, Özel Halk Otobüsçüsü’ne kurumsallaşması gerektiğini hatırlatır nitelik taşımaktadır.
Ne yazık ki bunu, bu aleni çağrıyı görüp, onu doğru yorumlayarak “haydi hazırlanın. Sahaya
inelim” diyen irade hala ortalıkta
gözükmemektedir.
Neyse ki, en azından İETT, bu
konuda özel taşımacıyı iteklemeyi sürdürmektedir!..
TT.4:Layout 1 19.12.2014 21:54 Page 1
4
KENT VE YAŞAM
22 ARALIK 2014
Kurumsallaşma ve sahadaki fiili uygulamalar ve yaşanılan sorunların çözüm önerileri ile birlikte ele alarak daha kaliteli toplu ulaşım hizmet algısını yükseltme amaçlı bir araya gelen İETT Ulaşım Dairesi, Otobüs İşletmeleri Daire
Başkanları, Bölge Müdürleri ve Bölge Şefleri, İstanbul Halk Ulaşım A.Ş. Başkan ve Yöneticileri biraraya geldi. İETT ile Özel Halk Otobüsçüleriʼnin ortak akıl yürütme konusunda mutabık olmaları, esnaf tarafından olumlu bulundu...
Ortak akılla çözümü
daha hızlandıracağız
İETT Otobüs İşletmeleri Daire Başkanlığı, Özel Halk Otobüsçüleri ile hizmet verimini arttırmaya dönük
toplantılarını sürdürüyor. İstanbul Halk Ulaşım A.Ş. ziyaretinde, sahadaki sorunlar ile önlemler görüşüldü...
ÖREVE gelmesiyle birlikte saha denetimlerini
ve sahada özel taşımacıların yaşadıkları sorunları yerinde
tespit ve değerlendirmeye dönük
icraatlarıyla dikkat çeken Otobüs
İşletmeleri Daire Başkanı Ayhan
Ayvaz, Avrupa ve Anadolu bölge müdürlükleri ve bunlara bağlı
bölge şefleriyle saha denetimlerine katılıyor. Ayvaz; Özel Halk
Otobüsleri’nin şirket yönetimleri
G
ile bir araya gelerek, yaşanan fiili
durumu tespit ve değerlendiren
toplantılarını yapıyor. Otobüs İşletmeleri Daire Başkanı 5. ziyaretini, geçtiğimiz hafta İstanbul
Halk Ulaşım A.Ş.’ye yaptı. Bu
ziyarete, İETT Ulaşım Dairesi
Başkanı Abdullah Kazdal konuk
olarak katıldı. Avrupa Bölge Müdürleri ve bölge şeflerinin de yer
aldığı ziyaretlerle, sahada verilen
hizmetlerle ilgili aksaklık veya
hizmeti engeller nitelikteki sorunların zaman kaybına esas olmadan doğrudan çözümü amaçlanıyor. 5. ziyareti İstanbul Halk
Ulaşım A.Ş.’ye yapan Otobüs İşletmeleri Daire Başkanı Ayhan
Ayvaz; “İlk turunu tamamladığımız ziyaretlerimiz sürekli ola
cak. Ortak aklı kullanıp, hem
birbirimizi daha yakından tanıyacağız, hem de üst makamları uğraştırmadan yol alınma-
sına katkı sağlayacağız” dedi.
İstanbul Halk Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kala
ve Yönetim Kurulu üyeleri ile hat
bölge sorumlularının da yer aldığı İETT-Halk Ulaşım toplantısına konuk olarak katılan İETT
Ulaşım Dairesi Başkanı Abdullah Kazdal ise; “Önce, kurumsallaşmayı sağlayayıp daha sonra da kurumlar olarak ortak
algımızı geliştirmek istiyoruz”
dedi. İstanbul Halk ulaşım A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kala, yaptığı konuşmada;
“İlk kez kapsamlı ve saha algısını da ortaya koyarak birbirimizi anlamaya çalıştık. Bu toplantıların sürekli olacağına inanıyoruz. Bu toplantılar, sorunların daha hızlı fark edilerek
halledilmesi yönünde sonuç
doğuracaktır. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi...
Özel Halk Otobüsçüleri, İETT Otobüs İşletmeleri Daire Başkanları, Bölge Müdürleri ve Bölge Şefleri tarafından ziyaret edilmekten mutlu. Bu tür ziyaretlerin
sürmesinin olumlu ve yeni düzenlemelere neden olacağına inanıyor. Çözümsüz gibi görünen kararların da daha çabuk sonuçlanacağını düşünüyor...
İETT TÜME VARIMLI ANLAYIŞLA SAHA GERÇEĞİNE UYGUN YAPILANMAYI ÖNE ÇIKARDI
Son zamanlarda verimin arttırılması ve saha sorunlarının yerinde çözümüne dönük diyaloğunu
arttıran İETT Ulaşım Daire Başkanı ile Otobüs İşletme Daire Başkanına nezaket ziyareti yaptık.
Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü statüsünden Daire
Başkanlığı statüsüne dönüştürülerek görevleri arttırılan Ulaşım Daire Başkanı Abdullah Kazdal ve
Otobüs İşletmeleri Daire Başkanı Ayhan Ayvaz bu
Ulaşım Daire Başkanı Abdullah Kazdal:
Denetimler
etkinleşiyor
Yaşanan gelişmeler yeni bir yapılanmanın gerekliliğini ortaya koyuyor. Bu bizim açımızdan
olduğu kadar özel halk otobüsçüleri açısından
da böyle. Aslında özel halk otobüsçülerinin son
20-30 yıllık faaliyetlerine ve yapılanmalarına baktığımızda azar azarda olsa
her geçen gün üzerine koyarak kurumsallaşma yolunda adımlar attığını,
buna dönük önemli gelişmeler kazanarak yol aldığını görebiliriz. Bu hemen
bugünden yarına olacak bir iş değil. En son gelinen noktaya bakalım. Eskiden özel ulaşım şube Müdürlüğü vardı. Otobüs Daire Başkanlığı altında bir
müdürlüktü. Şimdi, Daire Başkanlığı’na dönüştürüldü. Düşünülmesinin ana
teması, halk otobüslerinin bütün sorunlarına odaklanan, çözüm üreten ve
kurumsal hale dönüştürülmesi için projeler hazırlayan bir daire haline getirilmesidir. Bu nedenle dairemiz, özel halk otobüs şirketlerinin kurumsallaşması için çok önemli alt yapı oluşturma çalışmaları yürütmektedir.
“Taşımacılık sistemi öncesi” adını verdiğimiz bir proje ile özellikle 2153
tane özel halk otobüsünün, burada çalışan buna otobüs A.Ş’yi de katarak
yaklaşık 7524 personelin eğitilmelerinden tutun, her türlü sicillerinin düzenlenmesine kadar, dosyaların oluşturulduğu bir takip sistemi hazırlanıyor.
Bu sadece sürücüler ayağı. Bir de bunun araçlar kısmı var. İkinci olarak,
hazırlanmakta olan bu projede, araçların peryodik bakımlarının yapılması, sürücülerin daha verimli ve kolay denetlenebilmesine dönük çalışmalar da yapılıyor. Bütün bunlar, yaşanan süreçteki gelişimin göstergeleridir.
Biz işletmeciliğin ötesinde bir proje ile imkanlar sunacağız...
ziyaretimizden çok memnun oldular. Her iki daire
başkanının ortak görüşü; “Birbirimizi daha iyi tanımak için toplanıyoruz. Bu toplantılardan çıkacak
sonuçlar her ikimizi de ilgilendiriyor” oldu...
Otobüs İşletmeleri Daire Başkanı Ayhan Ayvaz:
Uygun yapı
hazırlanıyor
Otobüs İşletmeleri Daire Başkanlığı olarak, verimliliğin arttırılması noktasında önerilerimizi,
gördüğümüz aksaklıkları ve bize iletilen yetkimiz
dahilindeki sorunların çözümünü daha üst makamlara bırakılmaması için, hızlı müdahaleler yapacak yapılanma içindeyiz. Sahada ki hizmet uygulamalarının gören gözü olup, etkin müdahaleler
planlıyoruz. Sorunu yerinde çözme amacıyla ilerliyoruz. İşte bu günlük hareketlilikte, özel halk otobüsçülerinin yaşadığı, ve bize iletemediklerini düşündükleri sorunlarını onları ziyaret ederek alacağız. Taleplerini çözmeye
çalışarak bilgi akışımızı sürdüreceğiz. Bu yaklaşımla, beş şirketleri ayrı ayrı
ziyaret ettik. İlk tur genel tespitler beklentiler ve beklediklerimiz ile sahada
gördüklerimizi konuştuk. Bilgileri ilk ağızlardan aracısız aldık. İkinci turda
tespit ettiklerimizle ilgili neler yaptığımızın da bilgilendirmesini yaparak
ilerleyeceğiz. Bu toplantıların sekreteryasını gittiğimiz özel halk otobüs şirket esnafının çalıştığı bölgesinden sorumlu bölge müdürlüğümüz o toplantının koordinatörüdür. Tutanağını hazırlamakla kayda almakla sorumludur.
Tespitleri ve yapılan, yapılamayanları bir daha ki toplantıya taşıyarak fikri
takibi sağlıyoruz. Bu da hızlı bir düzelme getiriyor. Örnek verelim, Mavi
Marmara da yaptığımız toplantıda tespitlerimiz 12-13 maddeydi. Bir daha
ki gidişte oraya en fazla 3 madde ile gideceğiz. Ortaya çıkanlar olsa bile bu
madde 12-13 maddeyi geçmeyecektir. Uygulamaları ortak akılla nasıl verimli kılarız. Aksaklıklara neden noktaları nasıl el birliği ile ortadan kaldırırız. Kaliteyi nasıl daha arttırıcı sistem kurarak çalışırız ona bakıyoruz...
Yeni düzeni
kavramalıyız
Yeni İstanbul Özel hHalk Otobüsleri Denetim Sorumlusu
Enver Duran, belediyelerle özel taşımacıların kafa kafaya
vererek artan maliyetlere sübvanse için ortak talepte bulunmalarıni isteyerek, “Bu, çözüm getirir” diye konuştu...
EVCUT sistem ile kente aM
kan kontrolsüz göç, oluşan
ihtiyaçları karşılayamıyor. Bunu
hafifletici sonuçlara ulaştıracak
bazı yapılması gerekenler var.
Ancak, ne denli tedbirler alsak
da ortaya çıkan gerçek, artık değişen kentleşme algısı ve toplum anlayışı; “Var olan sistemle
‘‘
Verimlilik deniliyor.
Doğru. Bunların olduğu
piyasada hesapsız
taşımacılık olmaz. Ama
biz kendimiz bir şeyler
yapmadan ziyade, hala
“Devlet Babamız”
demekten yanayız...
karşılanamayacağı gerçeği...”
Bizim beklentimiz ve gelir-gider
dengelenmesine dayalı çalışma
mız, ancak yeniden yapılandırılmış bir toplu ulaşım sistemiyle
mümkün. Bakın esdkiden katlandığımız şeyler artık bizi vuru-
yor. Ücret politikasındaki çoklu
tarife bizi vuruyor. Kazancımıza
ciddi etki yapıyor. Tarife anlaşılır yahut, kabul edilebilir olmaktan çok uzakta. Tam biletin bana yansıması adil değil, eskimiş
sistem kazancımı düşürüyor.
Aslında, devlet destek vermesi gerektiğini çok iyi biliyor.
Tabii, belediyeler de biliyor ama
bu koşulları bize yaşatıyor.
Öte yandan, kendileri destek istiyor. Garip bir durum!..
İşte, Özel Halk Otobüsçüleri
olarak bizim bu gerçeği bilmemiz gerekiyor. Belediyeler üzerinden artık talepkar olmamız
gerektiğini bilerek, stratejimizi
buna uygun belirlemeliyiz. Ne
yazık ki hala yapmıyoruz...
Hala, babadan dededen kolay çözüm bekliyoruz. Adamın
biri, yanındaki dostuna; “Ben
hadımım” dedikçe, sırf muhabbet olsun diye yanındakinin ona
“Sahi kaç çocuğun var senin?”
demesi gibi bir durum var ortada. İBB ve İETT ile ortak çalışmalı, destek konusunu net
olarak ortaya koymalıyız...
TT.5:Layout 1 19.12.2014 21:55 Page 1
5
KENT VE ULAŞIM
22 ARALIK 2014
FELEMEZ
KÖK
BİTLİS
Bilgi verecek yok
A
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Renault arasında imzalanan işbirliği anlaşmasıyla gerçekleşen
projeden ilkokul 4. sınıf öğrencileri, trafik ve yol güvenliği derslerinde yararlanıyor. Projenin eğitim materyalleri arasında öğretmen kartları, öğrenci kitapçığı, öğrenci için test ve sınıf için uyarıcı bilgilendirici
bir afiş yer alıyor. Okul programlarına göre tasarlanan öğretmen kartları, öğretmeni konuların uygulanmasına yönlendiriyor ve işlenen farklı temalar hakkında temel kavramları veriyor. Sınıftaki çalışmayı
derinleştirmek ve öğrencileri somut eylemlerle teşvik etmek için aynı zamanda faaliyet uzantıları da
öneriliyor. Öğrenci kitapçığında yer alan eğitici faaliyetler ise birbirinden bağımsız. Bunlar öğrencinin
fikir yürütmesini, belli mesajları öğrenmesini, öğrenilen kavramları uygulayarak, bunları kendi kelimeleriyle yazarak pekiştirmesini sağlıyor. Projenin başarı ölçümlemesi de yapılıyor. Geçen yıl online olarak
gerçekleştirilen ankette, öğretmenlerin yüzde 98ʼi setten memnun olduğunu belirtmişti...
“Sokakta İlk Adımlar”
13. uygulama yılında
Türkiyeʼnin en uzun soluklu yol güvenliği eğitim projesi olan “Sokakta İlk Adımlar”
13. uygulama yılına girdi. Uygulama, ülke genelinde 41 ilde devam ettiriliyor...
OCUKLARIN trafikteki
tehditler ile risklerin farkı
na varmasını sağlayıp, on
lara güvenli davranış alışkanlıkları kazandırmayı amaçlayan “So
kakta İlk Adımlar” yol güvenliği eğitim projesi 13 yaşında...
Projenin yeni dönem eğitim setleri de, 41 ildeki bütün proje uygulama okullarına dağıtıldı ve uy
gulanmaya başladı. Alanının en
uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan “Sokakta
İlk Adımlar”, Renault, Milli Eği
tim Bakanlığı, Total Oil Türkiye
ve Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği ortaklığıyla sürdürülüyor. Yol güvenliği bağlamın
da en riskli 41 ilde sürdürülen
projeden 2014-1015 Eğitim Öğ-
Ç
retim Yılı sonunda 1 Milyon 545
Bin öğrenci yararlanmış olacak.
Projenin 13. yılına ve hedeflerine ilişkin bir açıklama yapan
Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar şunları dile getirdi:
“TÜİK’in 2013 verilerine göre
Türkiye’de 1 milyon 207 bin
306 kaza meydana geldi. Ölüm
lü yaralanmalı kazaların yüzde
74.5’i yerleşim yeri içinde gerçekleşti. Bu kazalarda 3 bin 685
kişi hayatını kaybederken, 274
bin 829 kişi de yaralandı. Yapılan bilimsel araştırmalar, yayalar içinde ilköğretim çağın daki
çocukların ciddi bir risk grubu
oluşturduğunu gösteriyor. İşte
Sokakta İlk Adımlar bu riski
azaltmayı ve çocuklarımıza
yollarda daha güvenli davranış
alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyor. Hedefimiz projemizin ikinci 10 yılının sonunda 10
Milyon öğrenciye ulaşmak ve
onların bu yaşamsal soruna iliş
kin farkındalık kazanmalarını
sağlamak. Bu hedefi de, birlikte
yürüdüğümüz güçlü proje ortaklarımız ve okul yöneticileri
ile öğretmenlerimizin güçlü
desteğiyle gerçekleştireceğiz...”
Türkiye’nin 41 ilindeki 1374
okula ve 6 Bin 105 sınıfa ücretsiz
olarak gönderilerek, uygulanan
eğitim setleri, öğrencileri trafik
güvenliğinin yanı sıra ulaşıma
bağlı çevre sorunları konusunda
da bilinçlendirme ve bu bilgiyi
paylaşmayı amaçlıyor...
“SOKAKTAKİ İLK ADIMLAR” ŞU İLLERDE UYGULANIYOR
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay,
İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt,
Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak...
RTIK kimse kimseyi düşünmüyor mu
nedir? Bir türlü telefonlara çıkan olmuyor. İstanbullu şirketlerin yaşadıkları sıkıntılar onları diğer şehirleri düşünmekten
alıkoyuyor herhalde. Lakin lider olmanın
da bir bedeli var. Belki de bedeli budur.
Bu yüzden ben hala sayıları 2 Bin’i
geçen esnaf arkadaşlarımızda gözümüz kulağımız. Bir şeyi de gazete aracılığı ile anlar
gibi olduk. Galiba yeni bir eşik açıldı.
Devletin artık nüfusu artan en azından
büyükşehirlerde toplu taşıma hizmeti görenleri destekleyeceği gibi bir beklenti
oluştu. Ortada buna benzer bir durum var.
Aslında akıl bunu yıllardan beri işaret etmişti. Bizim anlamadığımız, neden bunun
yapılmadığı. Bir de maliyetlerin bu yapılmadığı halde neden arttırıcı noktaya kaydırıldığı. Yoksa toplu ulaşımda araç öncelikli
mi bakıyoruz? Ya bizim kentte sınırlı güçlerin birleşmesi sağlansa ne olur? Mesela belediye gelse elindekileri adil paylaşım
hesaplı bir dağılımla toplu ulaşım hizmetlerini planlasa ne olur? Bizler de hem ekmek
hem hizmet verme amaçlı birbirimizi gözeterek yol almayı denesek?
Ben deneyimlilerin icraatlarına bakıyorum da en iyisi İETT diye düşünmeden edemiyorum. Bu kurum bu işe, memleket
geneli el atsa herkes için iyi olacak. En
azından adil ve hizmet esasına uygun bir
geliri pay edecektir. En azından belediye ile
istişaresinde verileri net anlaşılır olabilecektir. Nasılsa ülke geneli bir ortak esaslar belirlenmesi gerekiyor. O zaman neden
herkes kendi şehrine, şehrindeki oluşturulmuş dengeye göre sistemini kurmayacak
mı? Eğer bir makam bunu yaparsa, en azından çok seslilik olmaz. Yedi kocalı bir toplu
ulaşım sistemi ortaya çıkmaz. İyi kötü rahat
nefes alırız. Bizim birleşmemize sanırım
daha çok zaman var. Birileri ortaya çıkmadan bu işe bakılsın diyorum.
Hükümetin belediyeleri desteklemesi ve
toplu ulaşımda bu desteği sağlayarak ondan
sonra sosyal devlet algısını hayata geçirici
taşıma sistemleri ortaya koymasında fayda
var diyorum.. deneyimli sayısal çokluğa
sahip meslektaşlarımızın daha verimli bir
yapılanmayla bize örnek olması için, en
azından samimi ve biraz daha gayretli olmasını diliyorum. İmkanları ortak bir Ar-Ge
oluşturularak bizde ve dünyada neler oluyor, bu olanlara göre taşımacılar neler yapıyor. Bizim ne yapmamız gerekiyor gibi
noktalar için kullansak olmaz mı?
Ekonomisiyle
hizmetiyle
engelleri aşan
halkın otobüsü
Kent LF
&OHFMMJZPMDVUB̄‘NBD‘M‘˘‘OBVZHVO
Eà̄àLJ̄MFUNFHJEFSMFSJZMFFLPOPNJL,FOU-'
EBJNBIBML‘OIJ[NFUJOEF
İlkokullara trafik
güvenliği semineri
Doğuş Otomotiv, “Trafik Hayattır” platformu aracılığıyla ilkokullarda “Hayatı
Öğreniyorum” trafik güvenliği eğitim seferberliğine devam ediyor...
“Trafikte Sorumluluk
Hareketi”
bilinçlendirmeye
devam ediyor
EB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koM
ordinatörlüğünde ve Goodyearʼın desteğiyle hayata geçirilen “Trafikte Sorumluluk Hareketi”nin hedef kitlesi, seçilen
okulların Trafik ve İlk Yardım dersi öğretmenleri, 12. sınıf öğrencileri, Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulübü öğrencileri, veliler
ve okul servis şoförlerinden oluşmaktadır.
Projenin ilk iki yılında Trafik ve İlk Yardım
öğretmenleri vasıtasıyla 20 Bin öğrenciye
doğrudan trafik güvenliği eğitimi verildi.
Eğitim ve iletişim materyalleriyle de 40 Bin
veli ve 1000 okul servis şoförüne ulaşıldı.
2014-15 eğitim öğretim yılı uygulamaları,
öğretmenlere yönelik eğitim semineriyle
başladı ve etkileşimli eğitimlerle sürüyor...
LKOKULARDA öğrencilerinde trafik güvenliği farkındalığı yaratmak
amacıyla 2012-2013 öğretim yılında 10 kentte düzenlenen ve 1000’den fazla öğretmenin katıldığı “Hayatı
Öğreniyorum” eğitimlerinin son durağı, Tuzla Tapduk Emre İlkokulu oldu. Do
ğuş Otomotiv çalışanları tarafından 28 Kasım tarihinde
ilkokul 3’üncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenlene
eğitime, 140 öğrenci katıldı.
Eğitimde, müfredatta bulunan “Hayatımızdaki Trafik”, “Trafiğin Rengi Şek
li” ve “Trafik Kuralları”
üniteleri de öğrencilerine
ilgi çekici resimler ile anlatıldı. Tuzla Tapduk Emre
İlkokulu Müdürü Alptekin
İ
Topal, trafikte kurallara uymanın çok önemli olduğunu
ve kuralların halk tarafından
benimsenebilmesi için en
önemli unsurun trafik güvenliği eğitimleri olduğunu
vurguladı. Bu kapsamda,
“Trafik Hayattır”ın trafik
güvenliği kapsamında yaptığı çalışmaların toplum için
çok faydalı olduğunu belirtirken, Doğuş Otomotiv’in
Trafik Hayattır kapsamında
okullarında verdiği eğitim
seminerinden, hem materyallerin dikkat çekiciliği
hem de içeriğin yaş grubuna
uygunluğu sebebiyle çok
memnun kaldıklarını iletti.
Trafik Hayattır Eğitimleri,
2015 yılında da Kocaeli ve
Gebze ilkokullarını ziyaret
etmeye devam edecek.
444 6857 (444 OTKR)
www.otokar.com.tr
/OtokarTicariAraclar
/OtokarAS
/OtokarTr
TT.6:Layout 1 19.12.2014 21:57 Page 1
6
SEKTÖRDEN YANSIMALAR
22 ARALIK 2014
Özel Halk Otobüsü
şoförlerine öfke
kontrolü semineri
ANİSA Büyükşehir BeleM
diyesi Ulaşım Hizmetleri
Daire Başkanlığı, Özel Halk
Şanlıurfa kentiçi ulaşımda
filosunu daha güçlendirdi
Kentiçi toplu ulaşımda yaşanan yoğunluğu gidermek amacıyla satın aldığı 18 adet TCV marka
yeni nesil, engelli rampalı otobüsün 9 tanesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesiʼne teslim edildi...
Ş
ANLIURFA Büyükşehir Belediyesi, kentiçi toplu ulaşımda
vatandaşın seyahatini kolaylaştırmak adına attığı adımlarla hatlarındaki yoğunluğu düşürüp, kaliteli ulaşımla çözüme kavuşturuyor. Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi, kentiçinde yoğunluk yaşanan hatlarda, vatandaşa
daha rahat ve çok daha konforlu hizmet vermek için Euro 5 motorlu, çevreye duyarlı, alçak tabanlı ve engellilere uyumlu, yeni nesil otobüslerle takviye etti. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından da 5 adet otobüs
de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin filosuna hibe edildiği açıklandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye
Başkanı Celalettin Güvenç, üzerinde
hassasiyetle durduğu trafik sorununa
ilişkin halkı toplu taşımayı kullanmaya teşvik ederek, trafikte yer alan araç
yoğunluğunu azaltıp, ulaşımın rahatlamasını ve konforlu kentiçi toplu ulaşımla sorunların çözümü hedefliyor.
Filoya yeni katılan 14 otobüsün yanı
sıra en kısa sürede kalan 9 adet otobüs
de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilecek. Yeni alınan araçlar, trafiğe çıkış işlemlerinin tamamlanmasından sonra vatandaşların hizmetine sunulacak. Başkan Güvenç’in
çok mutlu olduğu belirtiliyor...
Konya-İstanbul YHT
saatleri, bilet fiyatları
Bisiklet için “Mavi
Yol” uygulaması
ANİSA Büyükşehir Be
M
lediyesi Ulaşım Daire
Başkanlığı, şehirde bisiklet
Her gün 2 gidiş ve 2 dönüş olarak gerçekleştirilecek Konya-İstanbul
YHT Seferleri başladı ve Konya-İstanbul arası 4 saat 15 dakikaya indi...
LAŞTIRMA ve Haberleşme Bakanı
Lütfi Elvanʼın verdiği bilgiye göre,
YHT, Konyaʼdan saat 06.10 ve 18.35 saatlerinde seferlerine başlayacak. İstanbul'dan ise (Pendik İstasyonu) saat 07.10
ve 18.30 saatlerinde gerçekleşecek. İstanbul ile Konya arasına 4 saate düşüren
hızlı tren İzmit, Arifiye, Bozüyük, Eskişehir ve Konya güzergahında hizmet verecek. YHTʼlerde erken bilet alan yolcuların
42.5 TL.'den başlayan fiyatlarla seyahat
etme imkanına kavuşacağını vurgulayan
Elvan, indirim harici normal zamanlardaki bilet fiyatlarını da şöyle açıkladı;
U
Konya-İstanbul arasındaki seyehat
süresi mevcut durumda otobüsle 10-11
saat sürüyor. Hızlı trenle ise İstanbul
Konya arası 4 saat 15 dakikaya düşecek.
Ayrıca, Konya-İstanbul seferlerinin başlaması ile birlikte yolcuların Ankara-İstanbul YHTʼlerde sunulan “Plus” hizmeti
ile tanışacağını ifade eden Elvan, “business” ve “ekonomiʼ bölümünde seyahat
eden yolcuların 15 TL. karşılığında
sabah seferlerinde kahvaltı, akşam seferlerinde sıcak yemek alma imkanına
sahip olacağını belirtti.
■ EKONOMİ SINIFI TAM BİLETİ 85 TL.
■ BUSINESS TİPİ TAM BİLET 119 TL.
■ ÖĞRENCİ + ÖĞRETMEN + TSK MENSUBU + 60-64 YAŞ ARASI + GİDİŞ
DÖNÜŞ BİLETİ ALARLAR İLE BASIN
MENSUPLARI YÜZDE 20 İNDİRİMLİ
■ 7-12 yaş arası ve 65 YAŞ ÜSTÜ BİLET
FİYATLARI İSE YÜZDE 50 İNDİRİMLİ.
İzmir’in ödülü
heyecan yarattı
Konya-İstanbul seferlerinin başlamasıyla birlikte YHTʼlerin sefer ve hareket
saatlerinde yeni düzenleme yapıldığını
bildiren Elvan, buna göre; Ankara-İstanbul-Ankara arasında günlük 10 sefer,
Konya-İstanbul-Konya arasında günlük
4 sefer, Ankara-Konya-Ankara arasında
günlük 14 sefer, Ankara-Eskişehir-Ankara arasında günlük 8 sefer olmak üzere
toplam 36 sefer yapılacağını açıkladı.
Boluʼda
otobüs
şoförlerine
yeni sistem
eğitimi
Bolu Belediyesi, Bolu
Emniyet Müdürlüğü ve
Bolu Şoförler Odası tarafından, Boluʼda hizmet veren Özel Halk
Otobüsleriʼnin şoförlerine eğitim verildi. Özellikle, “Önce Yaya” projesi başta olmak üzere
şoförlere uymaları gereken trafik kurallar hakkında bilgiler veren
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Güray Aksüt,
şoförlerin sorularını da
yanıtladı. Şoförlere
daha sonra Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Trafik ve
Ulaşım Sorumlusu İsmail Civelek tarafından
Ocak 2015 tarihi itibari
ile başlayacak yeni
toplu taşıma sistemi
ve yeni elektronik
ödeme sistemi ile ilgili
bilgiler verildi...
İzmir Büyükşehir Belediyesiʼnin “Avrupa Konseyi
Şeref Plaketi” ile ödüllendirilmesi kardeş kentlerde de çok büyük heyecan yarattı...
Y
Kocaeli’nde şoför
cezası geliyor!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı
Kara Ulaşım Şube Müdürlüğüʼnün eğitim birimi, Kocaeli genelinde
faaliyet gösteren toplu ulaşım aracı şoförlerine eğitim veriyor...
K
OCAELİ Büyükşehir Belediye
si Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı tarafından toplu taşıma ve servis
personellerine eğitim verilmesi çalışmaları kapsamında yolcu-sürücü ilişkileri, ilk yardım, araçlarda güvenlik
ve ulaşım mevzuatı konularında eğitim veriliyor. İlimizde ulaşım sektöründe faaliyette bulunan tüm şoförler,
işlerinde profesyonellik kazanması
noktasında eğitim desteği alıyor. Kara
Ulaşım Şube Müdürlüğü’nün eğitim
birimi, eğitim çalışmalarını 2 yılda bir
tazeleyerek Sürekli Eğitim Merkezi
(SEM) olma hedefinde hızla ilerliyor.
Eğitimlerde edindiği tecrübeyi diğer
Büyükşehir Belediyeleri ve kurumların eğitim birimleri ile paylaşarak gelişimlerine de destek veriyor. Büyükşe
hir Belediyesi, servis ve toplu taşıma
aracı sürücüleriyle ilgili şikâyetlerde
de cezai müeyyide uygulanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından devamlı denetlenen servis ve toplu taşı
ma araçları sürücüleri yolculara hoş
görülü ve kibar davranılması hususunda uyarılıyor...
Otobüsleriʼnde şoför olarak gö
rev yapanlara yönelik bir seminer düzenledi. Trafik bilgileri ve
psikolojik aktarımların gerçekleştirildiği seminerde, şoförler
vatandaşla iletişimin sağlıklı bir
şekilde yürütülmesi için öfke
kontrolü, sinir ve stresle baş et
me yöntemleri hakkında bilgilendirildi. Manisa Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Hizmetleri
Daire Başkanlığı tarafından,
Büyükşehir Belediyesi Kültür
Merkezi Meclis Salonuʼnda
Özel Halk Otobüsleri sürücülerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerin eğit
menliğini Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinatörü Ali
Demirkaya, Uzman Psikolog
Merve Ateş ve Trafik Şubesi
Ekipler Amiri Komser Yardım-
cısı Engin Alaca gerçekleştirdi.
Seminerde ilk olarak söz alan
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Koordinatörü Ali Demirkaya,
şoförlerin vatandaşlarla olan
diyaloglarının sağlıklı bir şekilde devam etmesine yönelik,
periyodik aralıklarla Ulaşım
Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, halk otobüsleri sürücülerine seminer düzenlediklerini ifade etti. Demirkayaʼnın
ardından söz alan Trafik Şubesi Ekipler Amiri Komser Yardımcısı Engin Alaca ise, yaklaşık 157 şoförün katılım gösterdiği seminerde, sürücüleri
2918 Sayılı Karayolları Trafik
Kanunu hakkında bilgilendirdi.
Uzman Psikolog Merve Ateş
de, empati, duygu kontrolü,
stres gibi şoförlerin halkla olan
ilişkilerinin sağlıklı olabilmesi
adına yapılması gerekenlere
yönelik konuşma yaptı...
ABANCI belediyeler
le kardeş kent ilişkileri
kuran ve Avrupalı ortaklarıyla ilişkilerini geliştirmek
amacıyla çok geniş yelpazeyi kapsayan faaliyetlerde
bulunan belediyelere verilen Avrupa Konseyi Şeref
Plaketi’nin 2014 yılındaki
sahibi İzmir Büyükşehir Be
lediyesi oldu. Geçtiğimiz
hafta düzenlenen görkemli
bir törenle ödülünü Avrupa
Konseyi Parlamenter Meclisi Onursal Üyesi Erich
Fritz’in elinden alan Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu’na İzmir
kardeş kentlerinden çok sayıda tebrik mesajı ulaştı.
Xiamen Belediye Başkanı
Liu Keqing (Çin), Balti Belediye Başkanı Vasili Panciuc (Moldova), Tampa Be
lediye Başkanı Bob Buckhorn (ABD), Bremen Senato Başkanı Jens Böhrnsen (Almanya), Sousse Belediye Başkanı Mohamed
Mokni (Tunus), Mostar Be
lediye Başkanı Ljubo Beslic (Bosna-Hersek), Split
Belediye Başkanı Ivo Baldasar (Hırvatistan), Kırcali
Belediye Başkanı Hasan
Azis (Bulgaristan) ve Gazimağusa Belediye Başkanı
İsmail Arter (KKTC) gönderdikleri kutlama mesajlarında İzmir’in “Şeref Pla
keti” almasından duydukları memnuniyeti paylaştı.
kullanımının artması ve bisiklet tutkunlarının kent içerisinde daha güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak
amacıyla “Mavi Yol” projesini hayata geçirdi. İlk etapta 8.6 km. alanda yapılan
çalışma, önümüzdeki günlerde bisikletin en çok kullanıldığı bölgelerde devam
edecek. Manisaʼda bisiklet
tutkunlarını sevindiren çalışma Manisa Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Dairesi
Başkanlığı tarafından hayata geçirildi. Öncelikle şehirde bisiklet kullanımının
en çok tercih edildiği noktalarda hayata geçirilen ʻMavi
Yolʼ çalışması, bisiklet tutkunlarının takdirini alırken,
proje beğeni topladı. Mehmet Akif Ersoy Bulvarı, Tarzan Bulvarı, Ingolstadt Bulvarı ve Muhsin Yazıcıoğlu
Bulvarıʼnda, Ulaşım Dairesi
Başkanlığıʼna bağlı ekipler
Ulaşım Koordinatörü Ali
Demirkayaʼnın nezaretinde
8.6 km. yolda, gidiş ve geliş
güzergâhlarında bisiklet yolu oluşturdu. Bisiklet yolu
olarak planlanan “Mavi Yol”
projesini il geneline yaymayı planladıklarını dile getiren Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Dairesi Başkanı Mü
min Deniz; “Bilindiği üzere
Manisa araç sayısının en
fazla olduğu iller arasında
yer alıyor. Bu nedenle insanları Avrupaʼda olduğu
gibi şehrimizde de bisiklet
kullanma özendirmek amacıyla böyle bir proje başlattık. İlk etapta, Güzelyurt
Mahallesiʼnde dört bulvarımızda ʻMavi Yolʼ projesini
hayata geçirdik. Manisa
Merkez ve il bütününde bisiklet kullanımının rahat ola
bileceği geniş bulvarlarımız
da bu çalışmayı yaygınlaştıracağız” diye konuştu.
Oluşturulan bisiklet yolu ne
deniyle araç sürücülerinden de özveri beklediklerini
dile getiren Deniz, “Sürücülerimiz araçlarını oluşturduğumuz ve ʻMavi Yolʼ adını
verdiğimiz bisiklet yollarına
park etmesinler. Bu yolları
işgal etmeyip, bisiklet sürücülerine de saygı göstermelerini bekliyoruz. Karşılık
lı anlayış sayesinde bisiklet
sürücülerinin maruz kaldığı
kazalarında önüne geçeceğimizi düşünüyoruz” dedi.
Denetim sürüyor
ENTİÇİ ve şehirlerarası toplu
K
ulaşımı rahatlatmak için çalışan Manisa Büyükşehir Belediye-
BİSİM’den çifte hamle
İSİM, toplu ulaşıma entegrasyonu sağlayacak projenin ilk adımını Konak Metro İstasB
yonuʼndan atacak. “20 bisiklet kapasiteli durak”
sayesinde İzmirliʼler, metrodan sonra gitmek istedikleri noktaya ulaşabilecek. Ayrıca, Kuş Cennetiʼne de 24 adetlik BİSİM istasyonu kurulacak.
si, ilgili firmaların araçlarını incelemeye aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Ulaşım Dairesi Başkanlığıʼnı ziyaret
ederek Daire Başkanı Mümin Deniz ile birlikte, kentiçi ve şehirlerarası ulaşımı denetleyecek yeni
bir sestemle ilgili bir demo inceledi.
Demo hakkında yetkililerinden bil-
gi alan Ergün, Manisa için en doğru kararı vereceklerinin altını çizdi.
Büyükşehir olan Manisaʼda ilçelerde de kullanılacak bu yeni sistemin ulaşıma katkı sağlayacağını
ifade eden Ergün; “Daire başkanımız ve ilgili birimlerle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Kısa zaman
da bu konuda vatandaşlarımıza
yeni bir hizmet sunacağız. Bölgenin tamamında kullanacağımız bu
sistem entegre çalışacak” dedi...
TT.7:Layout 1 19.12.2014 21:58 Page 1
İmtiyaz Sahibi-Sorumlu Yaziişleri Müdürü: M. Şevket ERTURAN
Genel Yayın Yönetmeni : M.Şevket ERTURAN
Yayın Koordinatörü
: Özlem GÜNEŞ
‹stihbarat Şefi
Mali Müşavir
Teknoloji Editörü
YAYIN TÜRÜ
: Müjdat CENİK
: Hülya TEKER
: Yücel
TÜRKÖZMEN
: HAFTALIK
YAYINCI KURULUŞ: ERTURAN YAYINCILIK LTD. ŞTİ.
İDARE MERKEZİ
Hürriyet Bulvarı - Yakuplu Plaza No.: 131 Kat: 3 D: 27
Yakuplu - Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel.: (0212) 875 46 49 ● Fax.: (0212) 875 78 64
www.kenticitoplutasima.com.tr ● [email protected]
BASKI YERİ
İhlas Gazetecilik A.Ş. 29 Ekim Cad. No.: 23 İhlas Plaza
No.:11 A / 41 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL
Tel.: (0212) 454 30 00
Baskı-Dağıtım: Osman Sağlam
Teknik Servis: Ozan ERTURAN
GAZETEMİZ
BASIN MESLEK
İLKELERİNE
UYMAYA
SÖZ VERMİŞTİR
HALİL
KADİFE
ANTAKYA
Artık yeter...
B
Temsa’nın seveni çok
İzmir merkezli hizmet veren turizm taşımacıları, İZTAD yönetimiyle birlikte Temsaʼnın Adana Fabrikasıʼnı ziyaret
etti. Üretim tesisleri hakkında bilgiler alan İZTAD üyeleri 2015 yılına yönelik 21 adetlik ilk bağlantılarını da yaptı...
EMSA, fabrikasının kapılarını
müşterilerine açtıkça, üretim aşamasında onların düşüncelerine
göre hareket ettikçe daha çok satış bağlantısı sağlıyor. Geçtiğimiz hafta içinde
gerçekleşen ziyarete İZTAD Yönetim
Kurulu Başkanı İsmail Cirit, yönetim
kurulu üyeleri ile toplam 27 dernek
üyesi katıldı. Konuklara Temsa Bölge
Satış Yöneticileri İrfan Özsevim, Satış
Sonrası Hizmetler’den İsmail Barlak,
Pazarlama ekibinden Serkan Büken ve
Mina Özer, Antoto Bayi’den Hikmet
Göksoy, Mehmet Kırkagaç, Şakir Yılmaz eşlik etti. Bu yıl Adana üretim tesislerine İzmir bölgesinden ilk toplu
ziyaretin İZTAD ile olduğu bilgisini
veren Temsa Bölge Satış Yöneticisi
İrfan Özsevim; “Midibüs alanında
Türkiye pazarında lider marka olan
Temsa, Ege Bölgesi'nde lider konum
da. Bugün burada araçlarımıza gösterdikleri ilgi ile bölgelerinde bizi li
der marka haline getiren İzmir merkezli firmaları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizle kur
duğumuz bağ sadece satış süreci ile
bitmiyor. Onlara satış sonrası hizmet
süreçlerinde de en iyi hizmeti sunmayı her zaman birinci önceliğimiz
olarak belirledik. Antoto İzmir Şubemiz iş ortağımız olarak gördüğümüz
taşımacı dostlarımıza her türlü takas
ve finansman imkanı sunarken, iki
servisimizde de satış sonrası hizmetlerde işletmeciye her türlü destekle
yanlarında oluyor” diye konuştu.
T
İZTAD üyeleri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda 2015’in ilk bağlantısını da gerçekleştirdiklerini ifade eden
Özsevim; “Bu yıl Prestij’de Ekim Ayı
itibariyle 1000 adetin üzerine çıkan
bir performans elde edildi. Prestij
aracımızı taşımacıların vazgeçilmez
aracı haline getiren en önemli özelliği
ise düşük yakıt tüketimi ile işletme
maliyetlerinde sağladığı avantajlar.
Aracımız konfor ve sessizliği ile taşımacı dostlarımızın işlerine de Prestij
katıyor” diye konuştu. Özsevim, 2014
yılında Ege bölgesinde taşımacılara yönelik düzenledikleri özel avantajlar
sunan kampanyalara 2015’te de devam
edeceklerini sözlerine ekledi.
Kartur’a
30 Prestij
Sabancı Holding şirketleri arasında yer alan CarrefourSAʼnın ücretsiz müşteri servislerini gerçekleştiren Kartur, filosuna 30 adet Temsa Prestij aldı...
arrefourSA’nın İçerenköy’deki merkezinde düzenlenen teslimat törenine Kar
tur Yönetim Kurulu Başkanı
Kadir Haliloğlu, Temsa Genel
Müdürü Dinçer Çelik, Sabancı
Holding Yönetim Direktörü
Ateş Eremekdar, Carrefoursa
İç Satınalma İdari İşler Grup
Müdürü Bulut Batum, Temsa
C
Pazarlama ve Satış Direktörü
Murat Anıl, Yurtiçi Otobüs Pa
zarlama Müdürü Baybars Dağ
ve Kurumsal İletişim Müdürü
Ebru Ersan katıldı.
Kartur Yönetim Kurulu
Başkanı Kadir Haliloğlu yaptığı konuşmada, 1999 yılında
Kozyatağı merkezli kurdukları
şirketleri ile ücretsiz müşteri
servisleri, personel servisleri,
lojistik hizmetleri, taksi durakları, araç ve filo kiralama hizmetleri sunduklarını belirtti.
CarrefourSA’nın ücretsiz müş
teri servis taşımacılığını da uzun yıllardır yaptıklarını belirten Haliloğlu; “Sabancı Holding ve Temsa’ya teşekkür ederim” diye konuştu...
OŞ atıp dolu tutturmayı bekleyenlerin ortaya çıkarak kavram kargaşasına neden olacak çıkışı, ne kendilerine
ne esnafa, ne de sektörel gidişata fayda
sağlamıyor. Sadece esnafın sıkıntıya
düşmesine neden oluyor. Bu bizim en
zayıf tarafımız.
Devleti yönetenler bir kanun çıkararak bize 65 yaş yükünü yüklediler.
Sonrasında olanlar, bizim bu insanları taşımak istemediğimiz şeklinde
lanse edildi.
Bizim esnaf ise bireysel algısını tartmadan sitelerde akıl almaz tepkilerle
sözüm ona kendilerini rahatlatan çıkışlarla kendilerini avuttular.
Ama bir de baktılar ki yaşlılara saygı
göstermeyen sırf para peşinde koşanlar
durumuna düşmüşler.
Böylesi başı bozukluk idarece olsa
olsa şapkasını önüne koyarak düşünmesini ve “bunlarla mı!” demesini getirmez mi?
Bakın boşuna atalarımız; “Söz bilirsen söyle feyiz alsınlar. Söz bilmezsen
sükut et de seni adam sansınlar” dememişler. Artık dedikodulu boş konuşma devri geçti.
Şimdi aklı ortak kullanma devri başladı. Yanı kurumsal düşünme ortak faydalara dikkat etme devrine girdik.
Nasıl memleketi kurtarmak için
Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi Gürcüsü
bir olup sarıldı silaha koştu cepheye,
şimdi de gelişen ilimle oluşan sanal
dünyadaki sosyal medya denilen bir
çok aslı astarı olmayanlarla insanları
bölen dönemdeyiz. Bu dönemde nifak
tohumları atan olmayalım.
Toplu ulaşım hizmetleri vererek
ekmek yiyenler, o dönemin kaldırdığı
noksanlıkları, artık bu yeni döneme taşımasınlar. Artık yeni dönemin gereklerini görerek koşsunlar.
TÖHOB artık daha etkin kılınmalı
ve desteklenerek gelişmeleri ele alması
için destek vermeli.
Aidatını bile ödemeyenlerin yerdiği
bir dernek olmaktan çıkarılmalı.
Bu haliyle neler yaptığı ortada. Ya
tam destek verilse?
Bunu herkes düşünmeli...
TT.8:Layout 1 20.12.2014 22:01 Page 1
Devler Transist’teydi
TRANSİST 2014 7. Ulaşım Sempozyumu ve Fuarı Türkiyeʼnin önemli üreticilerini ağırladı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda sergilenen kentiçi toplu taşıma araçları adeta boy gösterisi yaptı...
7. Transist 2014 Uluslararası
Ulaşım Teknolojileri Sempozyum ve Fuarıʼnda yeni nesil
üretimleriyle yer alan üreticilerin sergiledikleri modeller beğeni topladı. Esnaf, yapılan sunumlarda mukayese imkanı
bulurken, 2015ʼteki toplu araç
değişimi için fikir sahibi oldu...
22 ARALIK 2014 ● YIL: 8 ● SAYI: 437
Fiyatı: 1 TL. (KDV dahil)
www.kenticitoplutasima.com.tr
Roma elektriklendi
OMSAN’a “Oyunu
De€ifltirenler” Ödülü
MSAN, dünya çap›nda en yenilikçi flirketleri belirleyen “Gamechangers Türkiye-Oyunu De€ifltirenler Ödülleri” kapsam›nda, “Keflfet-Pazar›n› De€ifltir” kategorisinde “Gamechanger-Oyunu De€ifltiren” seçildi. Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi
Saray›’nda düzenlenen 15. Pazarlama Zirvesi’nde Türkiye’de fark yaratan ve yenilikçi fikirlere imza atan flirketler “Gamechangers
Türkiye-Oyunu De€ifltirenler” ödülü ile onurland›r›ld›. Ödül töreninde bir konuflma yapan
OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman Küçükertan, otomotiv lojisti€inde otomotiv firmalar›na odaklan›lan bir pazarda oyunun
kurallar›n› de€ifltirerek nihai tüketicilerden
oluflan yepyeni bir pazar yaratt›klar›n› belirtti.
Küçükertan, her y›l katlanarak büyüyen bu
yeni pazar sayesinde OMSAN’›n hem gelirlerinin hem de ölçek ekonomisi nedeniyle
süreç verimlili€inin artt›€›n› sözlerine ekledi.
O
Dünya genelinde, yeni nesil araç kullanımı artarken, “Akıllı Kent”lerin yerel yöneticileri aldıkları radikal kararlarla,
kentiçi ulaşım hizmet kalitesini “Çevreci” üretimlerle değiştirip, diğer rakiplerinin bir adım önüne geçiyorlar...
Lojistikte kendi
giden araç devri
Lojistikte otomasyon devri şirketler arası yarışta önemli bir etken olmaya başladı. DHL Supply Chain, bu konuda rakiplerinden bir adım önde görülüyor...
DHL Supply Chain, “Lojistikte kendi
kendine giden araçlar devri” başlığıyla yayınladığı yeni raporunda lojistikte otomasyon teknolojilerinin
önemli özelliklerine ve kullanım alanlarına değiniyor. Kendi gidebilen araç teknolojilerinde önemli bir adım
oluşturan trend raporu, farklı sektörlerden örnekler içeriyor ve lojistik değer zincirinin her noktasından kullanımdaki uygulamaları inceliyor...
Raporda yer verilen uygulamalarından bazıları şunlar: Taşımada otomasyon ve depolarda destekli kaldırma, Depo liman ve havaalanı operasyonlarında açık alan lojistiğinde
otomasyon, Destekli otoyol kamyonculuğu ve terminallerarası konvoy taşımacılığı, Son nokta teslimatı. Faydalar arasında yol güvenliğinde artış, çevresel etkilerin azlığı yer alıyor.
Günümüzde kentiçi ulaşımda taksilerin payı çok
büyük. Ancak, bu araçlar eski teknoloji, sürekli yoğun trafikte kalmalarının da etkisiyle benzerlerinden daha yüksek yakıt tüketimine ve daha yüksek
emisyon miktarını doğuruyorlar. Bunun önüne geçmenin yollarından biri, elektrikli modellerle değişimi. New York ve Londra ile gündemdeki yerini
alan bu değişimin son örneği, iki ay kadar önce İtalyaʼnın başkenti Romaʼda görüldü. Nissanʼın tamamen elektrikli modeli olan Leafʼin taksi versiyonları
Roma cadde ve sokaklarında dolaşmaya başladı...
İstanbulʼda halen 18 Bin kadar taksi bulunuyor ve
kısa bir süre önce, UKOME, 5 yaşın üstündeki taksilerin trafiğe çıkmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Buraya kadar herşey güzel ancak, İstanbul
Büyükşehir Belediyesiʼnin henüz bir yarışma dışında taksilerin elektrikli modellerle dönüşümüne
yönelik bir adımı bulunmuyor. Buna karşın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket ettiği,
Karsanʼın hem NewYorkʼta görücüye çıkardığı,
hem de Londraʼda kullanıma sunduğu V1 Modeli
projesi ise nedense, rafa kalkmış gibi görünüyor...
PETLAS 4X4 k›fl lasti€i
performans sunuyor
ETLAS, 4x4 ve SUV s›n›f› araçlar için özel
olarak tasarlanan ürünü Explero Winter
W671 ile zorlu k›fl koflullar›nda üstünlü€ünü
kan›tlad›. FST ile gelifltirilmifl tam silikal› s›rt
kar›fl›m› ile düflük s›cakl›klarda esnekli€ini
koruma ve karl›, buzlu zeminlerde yüksek tutunma yetene€ine sahip. S›rt desenindeki
genifl yanal oluklar ve dönme yönüne optimize edilmifl bloklar karl› zeminlerde yüksek
fren emniyeti sa€larken, bu bloklar üzerindeki Z biçimli lameller ise buzlu ve karl› zeminlerde performans› artt›r›yor.
P
Renaultʼun elektrikli aracının Türkiyeʼde satışa çıkmasına rağmen talep görmemesini şarj istasyonlarına bağlayan yerel yöneticiler, dünyanın diğer
metropollerinde kullanılan ve her geçen gün sayılarının artmasını görmezden geliyor. Hergün yüzlerce kilometre yol yapan “Çevreci” bu araçların
yakıt almada harcadığı zamana yakın bir sürede
şarj olması, elektrikli taksi dönüşümünü ister, istemez çok daha kolaylaştıracaktır. Bu örneklerin artması için elbette şarj istasyonlarının sayısının artması ve şarj sürelerinin daha kısalması gerekiyor...
Download

TT.1:Layout 1 - Kentiçi Toplu Taşıma