TT.1:Layout 1 01.11.2014 22:54 Page 1
İstanbulu güzelleştiren
metro projeleri hazır
Temiz Türkiye için
uluslararası destek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, megakenti dünyanın en iyisi yapmaya kararlı. Nüfusu, tarihi, coğrafi
yapısıyla dünyanın en güzel kentleri arasında ilk sırayı çeken İstanbul, metro yatırımlarıyla da değerine
değer katıyor. Bu doğrultuda, İBB yeni projeler üreterek kenti daha da çekici bir hale getiriyor. İBBʼnin
hedefi, kentiçinde, 2019 sonrasında raylı sistemlerin
uzunluğunu 776 km.ʼye çıkarmak olarak belirlendi...
Türkiye ulaşımda sayılı
ülkeler arasına girecek
Dünya karbon ticaretinde söz sahibi Uluslararası Emisyon Ticaret Birliği (IETA) ilk kez Türkiye ve bölgesinde uluslararası bir toplantıya partner olma kararı
aldı. İstanbul Karbon Zirvesi Komite Başkanı Başkanı
Prof. Dr. Etem Karakaya; “IETAʼnın İstanbul Karbon
Zirvesiʼne uluslararası partner olarak katılması Türkiye
ve bölgesinin dünyadaki önemini bir kez daha ortaya
koyuyor. Bu gurur verici bir olay” diye konuştu...
Yüksek hızlı demiryolu hattına sahip Dünyaʼda 8. Avrupaʼda 6.ʼlığa yükselen Türkiyeʼde yeni bir eşik aşıldı.
YHT hatları ile saatte 400 km.ʼyi geçen trenler Türkiyeʼde 4 büyük ile ulaştı. Ankara Eskişehir, Konya hat
larından sonra Bursa, Sivas ve Edirne hatlarının yapımına devam ediliyor. Hatların tamamlanmasıyla Tür
kiyeʼde Asya ile Avrupayı birleştircek İpekyolu Demiryolu Hattıʼna paralel yeni güzegarah oluşturulacak...
İETT BİR KADEME
DAHA YÜKSELDİ
3 KASIM 2014 ● YIL: 8 ● SAYI: 430
Fiyatı: 1 TL. (KDV dahil)
www.kenticitoplutasima.com.tr
Kontrollü
gelecek!
Uluslararası normlarla oluşturulan ulaşımda, ileri teknoloji ve akıllı
ulaşım sistemleriyle yapının merkezden kontrolü amaçlanıyor. Bizdeki ulaşım sistemleri de buna entegre edilip, ağa dahil ediliyor...
Uluslararası yapılanmanın global anlayışla
planlanıp, ileri teknolojiyle hedeflenmesi,
ulaşımda standartların sil baştan yapılanmasını sağlıyor. İleri teknolojiyle denetlenen
yeni yapılanma, sorun olan ciddi kayıpları,
ulaşım ve trafik sorununu sorun olmaktan
çıkarıyor. Çünkü, yazılımla donanım uygulamaları aynı global anlayışla denetleniyor...
Boğazın altı
kaynayacak
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul Boğazıʼnın altından karayolu geçişini
sağlayacak olan Avrasya Tüneliʼnin
2016 sonunda tamamlanacağını
ve kullanıma açılacağını söyledi...
HABERİ 3’DE
Ulaşım sistemimizde de uygulamaya konulan “Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS)”, kentsel
dönüşümde, kent ve ulaşım yapımızdaki
yerini alıyor. Uluslararası kurum ve kuruluşların geliştirdiği yazılımlarla desteklenen yeni anlayışta, verimli kurumsal yapı oluşturulma esaslarından sonra kurumsal kaynak
planlamalarına dönük çözümler üretiliyor...
Ülkemizdeki kentiçi toplu ulaşım hizmeti,
global yapıya entegre olurken, özel taşımacının buna uygun yapılanma gereği duyması, erişilecek kolaylıkların özel sektör girişimciliği ile çok daha verimli hale getirecektir.
İETTʼnin “SAP” anlaşmasını; “Kademe atlama”sı olarak görebilen özel taşımacı, geleceğe dönük yeni yol haritasını çok daha
kolay belirleyerek, uygulayabilecektir...
İETT tek
TÖHOB merkezden
protokolde yönetilecek
29 Ekimʼde düzenlenen Türkiye Cumhuriyetiʼnin kuruluş resepsiyonuna
bu yıl davet edilen SKTʼların arasına
ilk kez TÖHOBʼda dahil edildi...
Özel Halk Otobüsü camiasında bir ilk
olan bu davet göstermektedir ki kuruluşundan bu yana yapılan özverili çalışmalar sonuçlarını vermektedir...
Buna bağlı olarak, devletin en üst katında temsil olanağı bulmuş ve protokolde layık olduğu şekliyle yer alan
TÖHOB, faaliyetlerini sürdürecektir...
TÖHOB
YÖNETİM
KURULU
Anadolu
memnun
17 çeşit
ehliyet
geliyor!
Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü kurslarını ehliyet sınıfı sayısında yapılacak değişiklikle
ilgili uyardı. Bakanlık, Karayolları Trafik Yönetmeliğiʼnin henüz yayımlanmadığını belirterek; “Kullanılan 9 çeşit sürücü belgesi
17ʼye çıkacak. Bu sürücü belgeleri için kullanılacak araç sayısında da çeşitlilik olacaktır” diye açıklama yaptı...
Yeni Karayolları Trafik Yönetmeliğiʼne göre;
A1, A2, F, H, B, G, C, D ve E sınıfı sürücü
belgeleri yeni düzenleme ile rafa kalkacak.
Ehliyetler, bundan böyle 5 ile10 yıl arasında geçerli olacak. Sadece otomatik vites araç kullanan sürücülere B1, aday sürücülere de K sınıfı ehliyet verilecek...
Geleceğin
9 araç
teknolojisi
Yakın gelecekte tasarlanacak araçlardan daha şimdiden çok fazla şey mi
bekliyoruz? Peki, beklentilerimizi karşılayacak ve bizi geleceğe taşıyacak hayallerimiz ne aşamada acaba? 8’DE
İsmail
YÜKSEL
Onur
ORHON
M. Şevket
ERTURAN
BAŞYAZI
ARA DURAK
GÖZLEM
DÖNÜYOR...
ANKARA
SONRASI...
DÜNYA
KÜÇÜLMÜŞ...
2
2
3
İETT, kurumsal iş süreçlerini SAP teknolojileriyle daha verimli hale getirme kararı aldı...
İETT bünyesinde uygulanacak SAP yazılım çözümleri, kurumun insan
kaynakları, muhasebe, mali işler ve idari işler süreçlerindeki ihtiyaçlarını karşılayacak. Ayrıca Türkiyeʼde otobüs işletmeciliğinde bir ilk olarak
İETTʼnin otobüs bakım süreçleri elektronik ortama Çözümevi Danışmanlık tarafından SAP teknolojisiyle taşınacak ve gerçek zamanlı raporlarla otobüslerin bakımında dijital dönem başlayacak...
Bu dev iş birliğinin imza töreni İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci,
SAP Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu Üyesi, SAP Global Müşteri Operasyonu Başkanı Robert Enslin, SAP Genel Müdürü Zeynep Keskin
ve Çözümevi Danışmanlık Genel Müdürü Dilek Çolakʼın katılımıyla
gerçekleştirildi. İETT, böylece, kurum içi işleyişin hızlanmasıyla kaynaklarını doğru ve etkili yöneterek verimliliği artıracak...
AUS kabul edildi
TÖHOB ve İstanbullu şirketler ile
Ankara Özel Halk Otobüsleri Odasıʼnın desteğiyle başlatılan geniş katılımlı Ankara çıkartmasına
olumlu bakan esnaf gelecekleriyle ilgili görüşmeden umutlu...
Ulusal AUS Strateji Belgesi 201423 ve eki Eylem Planı 2014-16 ile
ilgili Yüksek Planlama Kuruluʼnun
26/8/2014 Tarih ve 2014/24 Sayılı
Kararı 25.10.2014ʼde resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi...
Hükümet icraatlarını TÖHOB kanalı ile izleneceğini söyleyen Başkan İsmail Yüksel, esnafın sorunların çözmek için her türlü çabanın gösterileceğini açıkladı...
AUS kapsamında kullanılan yazılım ve donanım bazında yerli üretim teşvik edilecek, bilgi ve iletim
teknolojileri sektörünün pazara açılması gerçekleştirilecek... 6’DA
TT.2:Layout 1 01.11.2014 22:57 Page 1
2
SEKTÖRÜN NABZI
3 KASIM 2014
ONUR ORHON
İSMAİL
YÜKSEL
[email protected]
ARA DURAK
Ankara sonrası...
Ö
ZEL Halk Otobüsü taşımacılarının
en önemli sorununun ücretsiz yolculuklar olduğu hiç tartışmasız kabul görecek bir yaklaşımdır. Çünkü, ücretsiz
yolculukların dışında toplam yolculukların sadece yüzde 55’i tam ücretle gerçekleşmektedir. İndirimli yolculuklar oranı
ise yüzde 30 dolaylarındadır. Ücretsiz
yolculuklar da ortalama yüzde 15 olarak
seyretmektedir.
15 Şubat’ta başlayan süreç içerisinde
TÖHOB olarak kimlik arayışıyla Özel
Halk Otobüsü tanımı, mali rahatlama hedefiyle KDV oranının düşürülmesi, akaryakıtta ÖTV indirimi veya ücretsiz
yolculuk bedellerinin merkezi veya yerel
kaynaklardan karşılanması talepleri ağırlık taşımıştır.
Bu bir hedef doğrultusunda İstanbullu
şirketler ve Anadolu ortak hareket etmektedir. Önümüzdeki günlerde parlamentonun daha fazla Özel Halk Otobüsü taşımacılarının sorunlarıyla karşı karşıya kalması yolunda yeni atılımlar gerçekleşebilir. Gelecek yıl yapılacak milletvekilleri
genel seçimleri öncesinde mutlaka bir
mesafe elde edilmesi gerekiyor.
Geçtiğimiz hafta Ankara’da gerçekleşen temaslar bu sonucun alınması için izlenecek yol haritasını belirledi.
İktidar partisi nezdindeki girişimler
Genel Başkan Yardımcısı Sayın Öznur
Çalık’ın koordinesinde gerçekleşiyor.
Bakanların bilgilendirilmesi, konuya
dikkatlerinin çekilmesi, TBMM grup başkanvekilleri ile görüşmelerin tümü aynı
hedef ve ortak talep doğrultusunda yapılıyor. Şimdi bu yelpazeye TÖHOB üyesi illerin milletvekillerinin de katılması
planlanıyor.
Özel Halk Otobüsleri’nin sorunlarının çözümü yolunda tek çıkar yöntemin
bir, beraber, bütün olmak olduğu bir kez
daha anlaşılıyor.
İstanbul bunu doğru algılıyor ve
adımlarını buna göre atıyor. Anadolu’da
bu yönde davranıyor.
Farklı düşünenlerinde bu çizgiye gelmeleri ortak çıkarın güçlenmesi anlamını
taşıyacaktır...
DÖNÜYOR...
Ö
ZEL Halk Otobüsleri’nin İstanbul’da yenilenme sürecinin değerlendirildiği bir dönemde eski bir göz
ağrısının yeniden bizlerle olması haberi beni heyecanlandırdı. Bu heyecanımı sizlerle paylaşmak istiyorum.
Biraz gerilere, 1999 yılına gidersek
bugüne benzer bir ortamla karşılaşırız.
İlk devreye giren özel halk otobüsü
filosunun büyük bölümü 15 yıllık çalışma süresinin sonuna gelmişti.
Araçların yenilenmesi için Halkbank nezdinde yaratılmaya çalışılan
ucuz kredi imkanı 17 Ağustos depremi
BAŞYAZI
ile sonuçsuz kalmıştı. Yurtdışından otobüs alma girişimleri vardı.
İşte bu aşamada Esnaf Odası, Otomotiv Sanayicileri Derneği ile ortak değerlendirmeler yapmış ve yerli üreticileri hareketlendirmeye çaba harcamıştı. Bu girişimlerin sonucunda BMC
ilk seri belde otobüsleri ile özel halk
otobüsü filosunda yer almaya başladı.
Giriş o giriş geçilen yıllarda özel
halk otobüsü filosunun yüzde 60’ ı
BMC otobüslerden oluştu.
Elbette, filonun bu şekilde gelişmesinde yetkili satıcı Sayın Mustafa De-
mirbeş’ın önemli payı vardı. Eski aracın takas yoluyla alınması, banka kredileri temini gibi önemli ticari
ataklarında katkısı büyüktü.
Sonra kamuoyunun bildiği olaylar
sonrasında BMC firması üretimine ara
verdi ve borçlarından dolayı firmaya el
konuldu.
Özelleştirme kapsamında şimdi
BMC yeni sahipleri ile yeniden hayat
bulmaya yöneliyor.
Kısa bir süre sonra yeniden özel
halk otobüsü filosunda yeni BMC otobüsler yer almaya başlayacaktır.
Geçen hafta firmanın yeni ortakları
ve yetkilileri ile yaptığım toplantıda bu
izlenimi edindim ve bu müjdeyi özel
halk otobüsü taşımacılarıyla paylaşmayı arzuladım.
BMC ile özel halk otobüsü taşımacısı arasındaki bağın yeniden sağlanması, otobüs üretiminde yeni dengeler
kurulmasına yol açacaktır. Bu da, piyasadaki fiyatların bir kez daha gözden
geçirilmesini sağlayacaktır.
Şimdiden; “Hoş Geldin BMC”
diyor, hayırlı üretimler ve satışlar diliyorum...
Kahveci BAÜ’de
İETT’yi anlattı
Bahçeşehir Üniversitesi Liderlik Okuluʼnda konuşan
İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci, farklılaşmayı ortaya koyacak çalışmalara imza attıklarını söyledi...
AHÇEŞEHİR Üniversitesi Beşiktaş
Kampüsü’nde düzenlenen “Liderlik
Okulu Konferansı”na katılan İETT
Genel Müdürü Mümin Kahveci “İstanbul’da Toplu Ulaşım” konulu bir sunum
gerçekleştirdi. Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği konferansta
Kahveci, İETT’nin toplu ulaşım faaliyetleri
hakkında öğrencilere bilgi verdi. Yolcu memnuniyetini artırmak için akıllı ulaşıma önem
verdiklerini dile getiren Kahveci, yeni alınan
otobüslerle birlikte akıllı otobüs dönemini
başlattıklarını söyledi. Akıllı ulaşımın kent içi
toplu ulaşımın en önemli unsurlarından bir tanesi olduğunu belirten Kahveci; “Trafikte
zaman kaybının azalabilmesi için evden
çıkmadan otobüsün gelip gelmediğini bi-
B
zim bilmemiz gerekiyor. Bunun için ‘MOBİETT’ yazılımını gerçekleştirdik. Cep telefonlarına bu programı indirdiğinizde araçların ne zaman, hangi dakikada, durağa geleceğini anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Aynı zamanda ‘Nasıl Giderim?’
yazılımımız var. Bu yazılım sayesinde gideceğiniz yere yönelik alternatif güzergâhları da görebilirsiniz. Aynı zamanda araç
içindeki geçiş cihazlarından biz yolcu hareketlerini takip edebiliyoruz. Araç içi ekranları bilgilendirme amaçlı kullanıyoruz.
Tüm otobüslerimizi GPS ve GPRS sistemiyle anlık olarak takip ediyoruz” dedi.
Kahveci, programın sonunda, öğrencilerin sorularına içtenlikle yanıt verdi ve program, plaket töreniyle sona erdi...
İETT için geldiler
İETT toplu ulaşım konusunda istişarelerde bulunmaya ve danışmanlık yapmaya devam ediyor ve bu ziyaretlerden dördü daha gerçekleşti. Polonya, Danimarka, Ürdün ve İranʼdan gelen heyetler İETT hakkında bilgi aldılar...
OLONYA’nın 3. büyük
kenti olan Lodz’un toplu
ulaşım şirketi MPK, İETT
Genel Müdürü Mümin Kahveci’yi ziyaret ederek İstanbul ulaşımı hakkında bilgi aldı. Kahveci ile görüşen Polonya Heyeti özellikle, metrobüs sistemini ülkelerinde
uygulamak istediklerini söylediler. Ziyarete gelen ekiplerden bir diğeri ise TürkÜrdün İş Konseyi Eş Başkanı
ve Ürdün’ün Ticaret ve Sanayi Eski Bakanı, halen de Ürdün İşadamları Derneği Başkanlığını yürütmekte olan Senatör Hamdi Tabba’a oldu.
Tabba’a, Amman’da benzer
bir metrobüs modeli geliştirmek istediklerini söyledi. Danimarka’nın Kuzey Jutland
Bölgesi’ndeki ulaşım yönetiminden sorumlu North Jutland Transport’un Başkanı
Thomas Kastrup-Larsen ve
bürokrat ve üst düzey yöneticilerinden oluşan 19 kişilik
heyeti İETT Genel Müdür
Yardımcısı Dr. Maşuk Mete
ağırladı. Heyet, Mete’den İstanbul’daki trafiğin yönetimi,
hafif raylı sistemler, tramvay
ve metrobüs hakkında bilgi
aldı. Ziyarete gelen bir diğer
heyet ise İran’daki Tebriz Büyükşehir Belediyesi’nde trafik toplu ulaşımdan sorumlu
yöneticiler oldu. Tebriz Bele-
P
diyesi Trafik Kurumu Başkanı Hooman Farsad, Tebriz
Belediyesi Trafik Kurumu
CEO’su Sirous Azarifar ve
Doğu Azerbaycan Eyaleti
Trafik Polis Teşkilatı Müdürü Naser Mikaili’nin de ara-
larında bulunduğu 5 kişilik
heyet Mete’den İstanbul toplu ulaşımı hakkında bilgi aldı.
Heyetler, daha sonra ulaşımın
tüm modlarıyla İstanbul turu
yaparak, değerlendirmelerde
bulundular...
İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci Ürdün Heyeti ile...
İETT Genel Müd. Yrd. Maşuk Mete Danimarka Heyeti ile...
TT.3:Layout 1 01.11.2014 22:59 Page 1
GÜNDEMİN İÇİNDEN
3 KASIM 2014
M.ŞEVKET
ERTURAN
GÖZLEM
Dünya küçülmüş!..
G
Boğazın altı 2016’da
araba kaynayacak!
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul Boğazıʼnın altından karayolu geçişi sağlayacak olan Avrasya Tüneliʼnin 2016 sonunda tamamlanacağını söyledi...
LAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Avrasya Tüneli inşaatını gezdi.
Göztepe-Kazlıçeşme arası ulaşımı 15 dak.’ya indirmesi planlanan tüneldeki çalışmalar şu
an deniz seviyesinin 95 mt. altında devam ediyor. Tünelin
denizin altındaki 5.4 km.’nin
1.27 km.’sinin tamamlandığını
açıklayan Elvan; “Deniz altı
geçiş 2015 sonu tamamlanacak. 14.6 km.’lik bir tünel söz
konusu. Bunun Avrupa yakası 5.4 km., İstanbul Boğazı
altı 5.4 km., Asya tarafı ise
3.8 km. olacak” dedi.
Bakan Elvan, tüp geçitten
geçiş ücretinin 4 Dolar+KDV
olacağını söyledi. 1.3 Milyar
U
Dolar’lık projenin tamamının
2017 yılı ağustos sonunda tamamlanmasını hedeflediklerini
hatırlatan Elvan, “Yapı Merkezi Holding Başkanı Ersin
Arıoğlu’nun sözü var. 2016
sonu buradan araçlarımızla
geçmiş olacağız. Beklentilerimiz tünel açılır açılmaz 100
Bin aracın geçiş sağlayacağı
yönünde” dedi. Elvan, projede
5 arkeoloğun çalıştığını ve tarihi kalıntıl bulunması halinde
buna hassasiyetle yaklaşılacağını da aktardı.
İncelemelerin ardından soruları yanıtlayan Elvan, metroda Seyrantepe bağlantısıyla
ilgili ikinci hattın Mart 2015’te
açılacağını söyledi. Haydarpaşa Garı’nın otel ya da başka bir
yapıya dönüştürülmesi yönün-
deki tartışmalara ilişkin bir soru
üzerine Elvan; “Özelleştirme
İdaresi ya da herhangi bir
kurumdan bize Haydarpaşa
Garı’na yönelik gelmiş bir
talep söz konusu değil. Çok
Havayolu üçüncü
sıraya yerleşti!
Türkiyeʼde 2009-14 arasında metro ve vapur bilet ücretlerindeki artış
yüzde 37ʼye ulaşırken, uçak bileti ücretlerindeki artış yüzde 35ʼte kaldı...
78 Bin sürücünün
ehliyeti alındı
ÜRKİYE’de 2009-14 arasın
da metro ve vapur bilet ücretlerindeki artış yüzde 37’ye ulaşırken, uçak bileti ücretlerindeki
artış yüzde 35’te kaldı. Söz konusu dönemde ulaşım türleri arasında en az artış yüzde 17 ile şehirlerarası tren biletlerinde görülürken, ücretler banliyö treninde
yüzde 23, servislerde yüzde 29,
dolmuş ve taksilerde yüzde 30 art
tı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, son 5 yılda ulaşım
türü ücretlerindeki en az artış yüz
de 17 ile şehirlerarası tren biletle
rinde görüldü. Ücretler aynı dönemde banliyö treni yüzde 23,
servisler yüzde 29, dolmuş ve tak
silerde yüzde 30 arttı. 2009-14
arasında taksi ve dolmuş ücretlerindeki artış oranı yüzde 30 olurken, belediye otobüs ücretleri yüz
de 32 arttı. Şehirlerarası seyahatin
vazgeçilmezi otobüs biletlerinde
de aynı dönemde yüzde 34 artış
yaşandı. Metro ve vapur bilet ücretlerinde son 5 yılda yüzde 37,
bu oran uçak biletlerinde yüzde
35 olarak gerçekleşti.
Ocak-Eylül döneminde 78 Bin 642 sürücünün alkollü araç kullanmaktan ehliyetlerine el konulurken,
1 Milyar 910 Milyon TL. de trafik cezası kesildi...
ULAŞIM FİYAT ORANI
T
MNİYET Genel Müdür
lüğü Trafik Eğitim Araştırma Dairesi Başkanlığı verilerinden derlenen bilgilere
göre, 2014 yılının ilk 9 ayın
da yaya ve sürücülere 9 Milyon 862 Bin 346 trafik ceza
işlemi uygulandı. Yapılan bu
işlemlerde yaya ve sürücülere
toplam 1 Milyar 910 Milyon
346 Bin 261 TL. para cezası
kesildi. Rakamlar incelendiğinde aylık olarak yaya ve
sürücülere 212 Milyon 260
Bin TL. para cezası uygulandı. Yapılan trafik denetim-
E
lerinde ise 78 bin 642 sürücünün ehliyetine “Alkollü araç
kullanmak” suçundan el konuldu. 12 Bin 822 sürücünün
ehliyetine “100 ceza puanını
doldurmak”tan, 3 Bin 738
sürücünün ehliyetine ise “Ka
rayolları Trafik Kanunu’
nun 41/e bendine göre hükümlü olmak”tan el konul
du. 9 ayda yapılan kontrollerde çeşitli nedenlerden dolayı 526 Bin 225 araç trafik
ten men edilirken, 4 Bin 714
sürücü ise mahkemeye sevk
edilerek, işlem yapıldı...
Türkiyeʼde Eylül 2009-2014
yılları arasında ulaşım
türlerine göre bilet
ücretlerindeki artış oranları:
Metro
37
Vapur
37
Uçak
35
Şehirlerarası Otobüs 34
Belediye otobüsü
32
Dolmuş
30
Taksi
30
Servis
29
Banliyö treni
23
Şehirlerarası Tren
17
önemsediğimiz bu gara gözbebeğimiz gibi bakmalıyız”
diye konuştu.
ELİŞMELER gayet net ve
hızlı. Devletin belediyeler
eliyle toplu taşıma hizmetlerini
artık uluslararası bir yapılanmaya
uygun iç yapılanma kurgusuyla
ele aldığı görülüyor.
Dağınık gibi görülen uygulamalardan sonra yavaş yavaş aysbergin görünmeyen yüzünü
görmeye başladık. Meğer, mevcut bireysel yapının kurumsallaşması gerektiğine dönük söylemler yapılırken, bir yandan da her
bir yapının akıllı sistemler ve
bunların geliştirildiği yeni yazılımlarla top yekûn kontrol altına
alınıyormuş da bizimkilerin haberi bile olmamış (!)
Maliye Bakanlığı’nın daha,
2006 yılında bir tamimi yol göstericiydi aslında. Sonrasında
gelen elektronik ücret toplama
sistemlerine dönük uygulamalar
ve giderek akıllı ulaşım sistemlerine dönük uygulamaların hepsi,
kademeli de olsa uyarı nitelikli
birer tamimmiş.
Arada bizim gazeteden yükselen seslere de kulak asılmadı.
Haydi, biz kendimize paye
vermeyelim ama İBB, İETT uyarı
ve uygulamaları da hatta, kanaat
önderi konumundaki esnafın da
uyarıları bir işe yaramadı ve hiç
kimse işin rengini zamanında
fark ederek önlem almadı.
Devlet özel sektörün önünü
açarken, kendi tercihini kullanarak bunu yapar.
Bu bilinmeli.
Yani, gidişatı en iyi bilip, tercih hakkına da seçildiğinden
ötürü milli irade izniyle sahip olduğu için kullanan hükümete
kimse; “Adil olmalısın, birini kayıramazsın” diyemez.
“O” hükümranlık hakkı gereği istediği tercihi yapar.
Devletin, yahut, onu yöneten
hükümetin yapacağı beklenen
davranış, sadece tercihine uygun
yapıda, herkese eşit hak tanıması
ve kurulu yahut, kurulacak sistemden yararlanmasını sağlama-
sında adil olmasıdır. Devlet, ileri
teknoloji kullanılarak elektronik
sistemli bir denetimle kaynakların kontrolüne niyet etmiş.
Pek de güzel etmiş.
Uluslararası yapıya uygun
standartları benimsemiş.
Onu da güzel yapmış.
Vatandaşlarına da; “Buna
göre kendinizi ayarlayın” demekte geç kalsa da, gidişatıyla
bunu belli ederek gereğinin yapılmasını beklemiş.
Şimdi, neticelenen yeni sisteme uyup uymama kararını sahadakiler verecek.
Bu yüzden sahada sıkıntılar
içinde olan özel taşımacılar, artık
geleceği doğru okumalı ve
“Önce ver” söylemi yerine,
“Önce ben ne yapabilirim?”
yaklaşımını benimseyerek, sorunlarına çözüm aramayı denese
zannedersem daha iyi olacak.
Bu yapılırsa, gidişatta özel taşımacının yerini ayarlama noktasında bekleyen devletin, birkaç
adımdan daha fazla yaklaşarak,
kendi işini yapan özel taşımacıya
destek vereceği görülebilir.
Aksine; “Hele bir ver ondan
sonra ben bilirim” yaklaşımına
ise pirim verilmeyecek gibi bir
durum var sanki.
Baksanıza, uluslararası yapılanmalar, global yaklaşımlı ilişki
ve birlikteliklerin ortak bir ağ
üzerinden denitim ve yönetimine
kadar işler götürülüyor.
Bunlar yeni yapının, yeni
bakış açıları olsa gerek.
Eğer, bu gerçekten böyleyse
(!) sektör mensuplarının geçmişleriyle övünme yerine geleceği
doğru görerek, tedbir alma ve
ona uygun yapıyla otorite ile
ilişki kurmaları daha iyi olacaktır.
Çünkü, bir süre sonra standartlar meselesi karşımıza çıkabilir ve esnafı bugünkü durumundan geriye götürüp, çok daha zor
durumlara düşürebilir.
O yüzdendir ki, global gelişmeleri takip etmekte fayda var...
TT.4:Layout 1 01.11.2014 23:02 Page 1
4
KENT VE YAŞAM
3 KASIM 2014
BAŞBAKAN DAVUTOĞLU, ANKARA’DA İŞLETMECİ VE ESNAFA YENİDEN UMUT OLDU
Görüşmeden memnunlar
TÖHOB ve İstanbullu şirketler ile Ankara Özel Halk Otobüsleri Odasıʼnın desteğiyle başlatılan geniş katılımlı Ankara çıkartmasında yer alan Anadolulu işletmeciler gösterilen ilgiden hem mutlu oldular, hem sonuç alacaklarına inanıyorlar...
Kaliteli taşıma
kriterleri bellidir
ZEL taşımacıların, yaşadığı sıÖ
kıntılara neden olarak; “Ücretlendirme anlayışları yüzünden kazanamıyor” anlayışı yüklenmiş. Bu bakışla
yapılan değerlendirme, sistemin işlemez duruma geldiğini gizlemekten
başka bir işe yaramaz. Eleştirilen ücretlendirme anlayışı eskinin bireysel
taşımacılık anlayışı ile yapılan toplu
taşıma hizmeti içindi. Dolayısıyla ücretlendirme derken, aslında, artık işe
yaramayan sistemi kastediyor olmalıyız. Çünkü, bilindiği gibi, sürekli yaBali Günay
pılan her iş bir sistemdir. Dolayısıyla
Çanakkale / İşletmeci
da, toplu taşıma işindeki çalışmaların
tamamı da bir sistem içinde yapılan işlerdir. Biz de sorumluluk sınırlarımızı gelir-gider dengesini bilerek sürekliliği olan konforlu, herkes için erişilebilinir toplu ulaşım hizmetini veririz...
Bu defa doğru
yerdeyiz...
ÖHOB üyelerinin Ankara çıkartT
ması önemli bir başlangıç olabilir.
Aldığım bilgilere göre hükümet olumlu
bir tavır sergiliyor. Bence en önemlisi
herkesin artık bir dönemin kapanır olduğunu görüyor olması. Baksanıza
bütün Türkiyeʼde bir toplu taşıma, bir
düzenden gelen kapasite fazlalığı, bir
yandan da tam taşımaya rağmen artan yolcuya rağmen kazanç elde edememe durumu var. Aslında bunu çoktandır anladık ama bir ortak vizyon
oluşmadığından netleştirmedik. AnFesih Kaya
karaʼda Sayın Başbakanımızʼın özelDiyarbakır
likle de, Sayın AK Parti Başkan Yardımcısı Öznur Çalıkʼın yaklaşımları, Sayın Oğütkenʼin çabaları öncesinde Sayın Metin Külünkʼün yaptıkları... bütün bunlar çözümün
çok yakın olduğunu bize gösteriyor. Hep beraber bekliyoruz...
Hükümet kararlı
yaklaşıyor
ZEL taşımacı elinden geleni yaÖ
pıyor. Harcamalarını kısmasına
rağmen delik kapanmıyor. Çünkü,
gelir-gider belli. “Kalite standardından
taviz verilmesin” diye yenileniyor ama
destek gerektiği için de sonuç alamıyor. Yenilenme harcamalarıyla birlikte
daha çok borçlanıyor. Bitiş çizgisine
kadar bu böylece devam ederken,
otobüs alamadığından üretici, kalite
düşeceğinden yolcu zincirleme etkileşim devam ediyor. Hükümetimizin
gittiğimizde bizimle muhatap olma
Ahmet Erkan
oranı ve yakınlığı, artık onların da duKayseri
rumu masaya yatırdıklarını bize hissettirdi. Anlayışlı ve yakın davrandılar. Zaman alacağı belli lakin
sanırım ara desteklerle bir şeyler yapılacak. Benim kanaatim, yeniden yapılanma ile birlikte bizlerin desteklenmesi gündemlerinde...
Ankara görüşmesi
başlangıç olabilir
ANDIRMA Ulaşım A.Ş. esnafı
B
diğer esnaflar gibi ciddi biçimde
mağdur. Planlamanın belediye ayağındaki bakışların doğru yahut, yanlışlığının mesele edilmemesi gerektiği sanırım anlaşılmış. Hükümet edenlerin son yaklaşımlarından bu izlenimi edindim. Başbakanımızʼın yeni olmasına rağmen soruna vakıf olu
şu, bir fikri takip olayının olduğunu
gösterdi. Bu da, devleti yönetenlerin
kalıcı uzun vadeli çözümle meseleye
baktıklarını bize gösterdi. Bizim sorunlarımızın hemen “Pat” diye, çözülmemesinin nedeni de ortada aslınBülent Bican
da. Kalabalık bir gurup olarak gittik.
Bandırma Ulaşım A.Ş.
Geri çevrilmeden ilgi ile karşılandık.
Meseleye eğilmelerin aklı-selim ile
olduğunu da gördük. Açıkçası ben, geçmiş dönemden daha fazla
umutluyum. Eğer, özel sektöre ağırlık vereceğini söyleyen hükümet, bu konuda ki bakışını ve çözüm tercihinde ani değişim ve
dönüştürme zorunluluğu hissetmezse, toplu ulaşım hizmetine
dönük sıkıntıyı çözecek. Bu artık belli oldu. Bunun zaman meselesi
olduğu da ortada. Asıl mesele hükümetin geleceğin toplu taşımasında neyi planladığı. Herkesin dilindeki; “Konfor, kalite ona uygun
kesintisiz ve herkesin erişebileceği tarzda bir hizmet” nakaratı, kulağa hoş geliyor ve buna da “Evet” amma velakin, bu kadarı yeterli
değil. Fiziki yeni temel nasıl olacak? Biz bu temellendirmeye uygun
özellikte miyiz? Bizim asıl meselemiz budur. Bunu, her kent işletmecisinin bakışı yaklaşımı ve konuşmasından anladım. O zaman
bizim ne istediğimizin yanında ne yapacağımızı, geleceğe nasıl
baktığımızı da masaya yatırmamız lazım?
Bizi anladılar
mesele sonrası
U KEZ organizasyon daha canlı
B
ve daha göz doldurucu, çok daha neticeye ulaştırıcı oldu. Her zaman söylenmesi gereken ve doğruluğu her daim ispatlanan şeyi Özel
Halk Otobüsçüleri, kendisi yaptı. Hükümete ve vekillerine hatta, bazı bakanlara yaklaşımını anlaşılır biçimde
yaptı. Karşılığını da aldık. O zaman
bizim sorunumuzun sadece, bedava
taşımacılıkla elde edilen zarar değildi. Bizim bir de gidişatı görerek ona
uygun kendimizi ayarlamamamız ve
hükümetin kabul edeceği bir yapıyla
sistemde olacağımızı ele almamız
Mehmet Yavuz
lazım. Birleşmekten başka çare yok
Isparta ÖHO Başkanı
galiba? Hükümet ha bire kendi algısını sahada egemen kılmaya dönük
icraatlar peşinde. Bizim kendimizi sahada yer alacak noktaya çekip
çekmediğimiz konusunda yaptıklarımız ortada. Dolayısıyla, ben
Ankaraʼya gidince iki şey gördüm. Biri; doğru yolu yöntemi görüp
ona göre davranınca kabul göreceğimiz, diğeri; bunun için biraz
gayretlenirsek, sahada tanınacağımızdır. Kıymetli dostlar, artık hizmetler izleniyor ve en uygun olan benimsenerek tartışmaya açılıyor. Beğenilerde standardın olmaması yine de sorun olmuyor.
Çünkü, konu herkesim ile doğrudan doğruya alakalı bir konu. Çok
seslilikle ele alınır olması da bundan. Özel kesim uygulamacısı
olarak bize bakış; “Nasıl olsa uyarlar?”ı geçmiyordu. Sahiden de
eskiden bugüne; “Uyaroğlu” olmuştuk! Şimdi, uyulacak hem
makam, hem yerler değişti. Artık işin içine elektronik hazretleri girdi.
Ben şimdi çözümün geleceğinden çok bunun yanında gelecekte
yer alma noktasında neler yapacağımız. İşte, belirsiz olanı bu..
Ortaya konulan
tavır sürdürülmeli
ER HALDE bu yakınlık uyum ve
H
makul karşılama, Sayın Başbakanımızʼın; “Daha önceden verdiğiniz
bilgilerden dolayı, biliyorum vakıfım
ve inceletiyorum” demesi, bir gösteri
değil, olsaydı anlardık. Çok samimiydi. Herkes uyumlu ve olanı biteni bilir
bir görüntü verdi. Kendi adıma bunun
yeterli olması gerektiğine inanmak isterim. Sonucun beni haklı çıkarmasını
umuyorum. Diliyorum da çünkü, esnaf hakikaten zorda kazanamıyor üstüne üstlük, bir de resmen bedava taŞaban Yalman
şıyarak kendi sermayesiyle bitme nokSivas
tasına gitmeye zorlanıyor. Ekonomik
durgunluk varken neden değişimlerle en azından otomotiv sektörüne canlılık getirici bir yola gidilmiyor bilemiyorum. Umarım kısa
sürede bize dönüş yapılır, beklentilerimiz karşılanır...
Bu, birlikte ortak
ses vermektir
ZEL taşımacıların en üsttekilere
Ö
ulaşması başlı başına önemsenmesi gereken bir olaydır. Bu yüzden
bu birliğin sergilenmesinde deneyim
sahibi sayısal çokluklarıyla birlikteliği
sağlayan İstanbullu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. TÖHOBʼa destek
vermeleri demek ülke genelinde bir
olduğumuzun kabulü demektir. Bu
açıdan da toplu taşıma esnafının tarihten gelen misyonuna uygun davranılmıştır. TÖHOBʼun daha iyi ve herkesi kucaklayan yaklaşımında ortak
Yakup Çelik
tavra dönük liderliğine teşekkür ediOsmaniye
yorum. Bir teşekkür de devlet erkanını oluşturan değerli yöneticilerimiz; Sayın Vekiller, Sayın Bakanlar,
Müsteşarlar ve Sayın Başbakanımızʼın gayet sıcak, anlaşılır biçimde bizimle ilgilenerek çözüm konusunda makul davranışına...
Bu kez olumlu
sonuç alınabilir
EVİNDİRİCİ bir gelişme oldu bu
S
durum bizim için. Bir de sonu gelir
ve ilettiğimiz sorunlarımız çözülerek
nefes almamız sağlanırsa, uluslararası arenaya örnek özel taşıma sisteminin kurulacağına inanıyorum. Bu
doğrultuda bir gidişin düşünüldüğüne
inanıyorum. Emareler bu yönde. Oysa, biz, bireysel taşımaya fazla takıldık. Ancak, hükümet de değişimden
yana hızlı yürüdü. Arka bahçesindeki
bu tökezleticilikleri nasılsa çözerim
mantığı ile erteledi. Biz de adresleriHasan Basri Dündar
mizi doğru seçmeyince bugüne gelGaziantep
dik. Aslında bu değerlendirmem karşılaştığımız hoşgörü ve sonunda sorunumuzu çözecekler beklentisine varış iyimserliği de olabilir. Bu nedenle, Ankara gidişimiz beklendiğinden daha verimliydi. İnşallah sonuçları da öyle olur...
TT.5:Layout 1 01.11.2014 23:04 Page 1
5
Elbistan’a Otokar desteği
KENT VE ULAŞIM
3 KASIM 2014
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (UKOME) bünyesinde
hizmete giren Otokarʼın 103 kişilik KentLF Modeli 6 adet halk otobüsünden biri Elbistanʼa gönderildi...
AHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)
Elbistan Sorumlusu Bektaş Mercimek, Büyükşehir Belediyesiʼnin ilçedeki otobüs filosundaki
araç sayısının arttırıldığını söyledi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoçʼun talimatıyla geçtiğimiz günlerde alınan 6 otobüsten
birinin Elbistanlıların hizmetine
sunulduğunu belirten Mercimek
“7 adet son model otobüs ve 8
adet de yarım otobüsle günde
yaklaşık 10 Bin Elbistanlıʼya ulaşım hizmeti sunuyoruz” dedi.
Hizmete yeni sunulan ve 12
metre uzunluğa sahip otobüsün
yaklaşık 103 kişiyi taşıma kapasitesine sahip olduğunu kay-
K
deden Mercimek; “Büyükşehir
Belediyesi UKOME Elbistan Şubesi olarak Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Fatih Mehmet
Erkoçʼun talimatıyla gönderilen
son model otobüsümüz seferlerine başladı. Bu otobüs, vatandaşlarımızın Karaelbistanʼda bulunan devlet hastanesine ulaşımı için kullanılacak. Elbistanʼda
ulaşımı daha modern hale getirmek için Sayın Başkanımız Fatih
Beyʼin talimatları var. Bu konuda
elimizden geleni yapıyoruz. Daha modern taşıtlarla vatandaşlarımızı taşıyacağız. İnsanlarımız
toplu taşıma araçlarını daha güvenli, daha huzurlu şekilde kullanacaklar. Tüm hizmetimiz Elbistanlılarʼın daha rahat etmesi
için” şeklinde konuştu...
Doğuş Otomotiv, uluslararası GRI standartlarında hazırladığı kurumsal
sorumluluk raporuna göre, eğitime daha çok yer verdiğini gösterdi...
D
ründe bir ilk olan Kurumsal Sorumluluk Raporu’nun, bu yıl beşincisini yayınladı. Uluslararası
raporlama standardı olan Global Reporting Initiative (GRI) çerçevesine uygun hazırlanan rapor,
Doğuş Otomotiv’in 2013 yılı boyunca, sürdürülebilirlik, toplumsal gelişim ve daha yaşanabilir
bir çevre için aldığı kararları ve geliştirdiği uygulamaları gözler önüne seriyor.
SEÇMELİ TRAFİK DERSİ
Doğuş Otomotiv’in trafikte saygı kültürünü
toplumun her kesimine yayma amacıyla gerçek-
AYDIN ÖHO BAŞKANI
Herkese çözüm...
T
Doğuş toplumsal
katkısını arttırıyor
OĞUŞ Otomotiv, uluslararası GRI standartlarında hazırladığı, Kurumsal Sorumluluk Raporu’nun beşincisini kamuoyu ile
paylaştı. İlki 2010 yılında yayınlanan Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Raporu’yla amaçlarının sürdürülebilirlik ve toplumsal katkı bilincinin bir
kurum kültürü haline gelmesi olduğunu söyleyen
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan
Acar, “Artık ülkemiz için büyük öneme sahip
olan bu bilinci, paydaşlarımız ve değer zincirimiz içinde daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Doğuş Otomotiv, sektö-
ZAFER
GEZER
leştirdiği “Trafik Hayattır Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Platformu”nun Türkiye’de ilk kez
gerçekleşen projesiyle, 7 üniversitede seçmeli
ders olarak trafik güvenliği dersi verilmeye başlandı. Pirelli ve kamu işbirliği ile gerçekleştirilen,
Türkiye’de üniversitelerin eğitim programları
kapsamında yer alan ilk tematik kurumsal sorumluluk uygulaması olan bu eğitimler, 2013 yılında
Kocaeli, Marmara, Bahçeşehir, İstanbul Ticaret,
Çukurova, Işık ve Trakya Üniversiteleri’nde okutuldu ve 8 Bin öğrenci tarafından da seçmeli ders
olarak kabul gördü...
ÜRKİYE genelinde bütün Özel Halk
Otobüsçüleri’nin nefeslerini keserek
haber beklediği Ankara çıkartmasına katılanlardanım. Görüşmeler nihayetlenip
döndüğümde sevinmem gerektiğini düşündüm ama aynı zamanda belirsiz bir
durumun geçiştirilmesi gibi bir bakışı da
hissetmeye çalıştım. “Acaba geçmiş dönemdeki gibi bir oyalanma mı var” diye
düşünmeden edemedim?
Çünkü, esnaf zorda...
Çünkü, sürekli bir şeyler yapılırken
sahadan silinecek konuma getiriliyoruz.
Bunda, mutlaka bizim yanlışlarımız
da vardır. Lakin biz, kamu adına, kamu
hizmeti veren ama kamunun hizmetin
karşılığını verme sözüyle çalışan özel
sektör mensuplarıyız. Yani, şartları ortaya
koyan bir idareye kendi sermayemizi kullanarak hizmet veriyoruz ve devlet olan o
idarenin bizi asla kandırmayacağına güvenerek bunu yapıyoruz. Lakin belediyeler eliyle bize yaptırılanlara bakınca
geldiğimiz noktada bambaşka sonuçlara
varıcı bir sürü bulgulara rastlıyoruz. Uzun lafın kısası kabahatin büyüğü
kamu adına bize hizmet verdirenlerde
devlet kamuya hizmet verenlere kendi
eski KİT’lerine, şimdi belediye ve kuruluşlarına nasıl destek sağlıyorsa, bize de
aynı desteği, aynı miktar da olmasa da
aynı mantıkla yapması gerekiyor.
Dünyadaki uygulamalar bizi doğruluyor. Bunu şimdiye kadar göremedik. Bu
algıyı hissedemedik. Ancak, bu sefer,
Sayın Başbakanımız’ın ifadelerinde bu
bakışa geçişi araladıklarını gördüm. Temkinli olmama rağmen gidişatı en iyi bilen
global yapılanmanın gerektirdiği özel
sektör algısına vakıf sayın Davutoğlu’nun
farklı bir manisi yoksa bu işi çözebileceğini düşünüyorum.
Ülke genelinden gelen arkadaşlarımız
görüşmelerden memnun kaldıklarını belirttiler. Bende aynı kanaatteyim. Fakat,
işin yapılması yanında, olabildiğince
çabuk yapılması da bir o kadar önemli.
Çünkü, veriler ve sahada olan bitenlerin
devamı bizi giderek cendereye sokuyor.
Umut devlette...
Umut, devleti yönetenlerin davranışlarına bağlanmış bekliyoruz. Atacakları
bir adım 50 Bin aileyi mutlu edecektir...
Ekonomisiyle
hizmetiyle
engelleri aşan
halkın otobüsü
Kent LF
ESHOT’un bütün
otobüsleri engelsiz
&OHFMMJZPMDVUB̄‘NBD‘M‘˘‘OBVZHVO
Eà̄àLJ̄MFUNFHJEFSMFSJZMFFLPOPNJL,FOU-'
EBJNBIBML‘OIJ[NFUJOEF
İzmir Büyükşehir Belediyesiʼne bağlı ESHOT İşletmesi, kalan son 435 otobüsü
de engellilerin rahatlıkla kullanabileceği “Engelli Erişimine Uygun” hale getiriyor...
ZMİR Büyükşehir Belediyesi,
ulaşımda engelleri kaldırmak
için yeni bir çalışmaya başladı.
Daha önce yaptığı alımlarla filosundaki 1453 otobüsün 1018’ini
engelli erişimine uygun hale getiren ESHOT Genel Müdürlüğü,
geriye kalan 435 otobüse de “lift”
sistemi kurmaya başladı.
İ
AB STANDARTLARI
ESHOT atölyesinde 6 kanalda hummalı bir şekilde süren çalışmalarda, otobüslerin orta kapılarına AB standartlarına uygun
engellilerin rahatlıkla kullanabileceği “Lift” sistemi monte ediliyor. Uzaktan kumandayla çalışan sistem sayesinde engelliler
otobüslere rahatlıkla binebilecek.
Engellilerin otobüslere rahatlıkla
binmesinin yanı sıra, güvenle yolculuk edebilmeleri için de otobüsler içlerinde özel bölümler oluşturuluyor. Yine proje kapsamında, otobüslerin ön kapılarındaki merdiven yükseklikleri de,
yaşlıların ve engellilerin rahatlıkla kullanabilmesi için 36 cm.’den 26 cm.’ye indiriliyor. Ayrı-
ca, ön kapı merdivenlerine entegre edilen amortisör sistemi sayesinde, farklı yükseklikteki yollarda engelli ve yaşlılar otobüslere rahatlıkla binebilecek.
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Ocak ayından itibaren ESHOT’un filosundaki otobüslerin tamamı engelli erişimine
uygun hale getirilecek. Dijital ortamda depolanan Kentkart biniş
istatistiklerine göre, 2006 yılında
günde 31 Bin 410 engelli yolcunun toplu ulaşım araçlarıyla seyahat ettiği İzmir’de, 2014 yılı
Eylül Ayı itibariyle engellilerin
günlük seyahat ortalaması 77 Bin
703’e ulaştı. Yüzde 140 oranında
ki bu artışı sağlayan en önemli etkenin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan engelli rampalı ve alçak tabanlı yeni
nesil otobüslerin hizmete girmesi
olduğu şeklinde açıklandı...
İZBAN yoğunluğunu
gidermeye kararlı
ŞLETMEDEKİ üçlü tren seti sayısını 9ʼa çıkaran İZBAN,
İtirdi.
sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluğu akıcı hale geYolcu sayısı günde 300 Binʼe yaklaşan İZBAN, “Körfez
Yunusu” setlerinin devreye alınmaya başlamasıyla birlikte
işletmedeki üçlü tren sayısını 9ʼa çıkardı. Bu sayede özellikle sabah ve akşam saatlerinde istasyonlardaki yoğunlukta önemli oranda akıcılık sağlandı. Şu anda dört Körfez
Yunusuʼna ek olarak 5 İZBAN seti daha üçlü olarak sefere
çıkıyor. Setler, saat 07.00-08.15 arasında yaklaşık 10 dakikada bir geçerek, her seferde 2 Bin 250 yolcu taşıyor...
444 6857 (444 OTKR)
www.otokar.com.tr
/OtokarTicariAraclar
/OtokarAS
/OtokarTr
TT.6:Layout 1 01.11.2014 23:05 Page 1
6
SEKTÖRDEN YANSIMALAR
3 KASIM 2014
Ulusal AUS Eylem
Planı kabul edildi
Ulusal AUS Strateji Belgesi 2014-23 ve eki Eylem Planı 2014-16 ile ilgili Yüksek Planlama Kuruluʼnun
26/8/2014 Tarih ve 2014/24 Sayılı Kararı 25.10. 2014ʼde resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi...
ÜKSEK Planlama Ku
rulu’nun hazırladığı Ulusal AUS Strateji Belgesi 2014-23 ve ek Eylem Planı 2014-16 Planına göre Küresel düzeyde rekabetçi bir AUS
sektörü için organizasyonel düzenlemelerin yanı sıra mevzuat düzenlemeleri yapılacak.
AUS kapsamında kullanılan yazılım ve donanım bazında yerli üretim teşvik edilecek,
bilgi ve iletim teknolojileri sek
törünün AUS alanında dış pazara açılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.
Y
yacak çevre dostu AUS uygulamaları geliştirilip, kentiçi
ulaşımda emisyonların azaltılmasına yönelik çözümler üretilecek.
9. Hareket kısıtlılığı olanların ulaşım araçlarına ve hizmetlerine erişimi AUS ile ko
laylaştırılacak.
10. Toplu taşıma filoları yaş
lı, çocuk ve engellilere daha
etkin ve güvenli hizmet vere
cek şekilde düzenlenecek.
11. Stratejinin uygulanması
tak bir AUS terminolojisi için
Açıklamalı AUS Terimleri
Sözlüğü hazırlanacak. Sistem isimleri ve kısaltmalar
standart hale getirilecek.
13. Büyükşehir belediyelerince hazırlanan ulaşım ana
planlarında AUS bölümü bu
lunmasını zorunlu kılan mev
zuat hazırlanacak. AUS altyapısının etkin işleyişine yö
nelik 4G gibi yeni teknoloji
ürününün yaygınlaştırılmasına imkan sağlanacak.
Asya ülkelerinde benzer ya
pıların kurulmasında Türkiyeʼnin etkin rol alması için
çalışmalar yapılacak.
15. AUS sektöründe ulusal
meslek standartları ve yeterlilikler hazırlanacak ve nitelikli personele Mesleki Ye
terlik Belgesi verilecek.
16. Kurulacak mahsuplaş
ma merkezi ile mahsuplaşmaların yönetilmesi ve veri
ve raporlar üretilecek.
17. Karayolları Genel Mü-
Hız sınırı
düşürülmeli
PLAN KAPSAMINDA
YAPILACAK DİĞER
UYGULAMALAR...
1. Ülke geneli bütün büyükşehirlerin merkez ilçelerindeki toplu taşıma durakları
akıllı hale getirilecek.
2. Yazılım ve donanımların
Türkiye'de üretilmesi için
altyapı kurulacak.
3. Ülke genelinde tüm ulaşım araçlarında kullanılabilecek bir ulusal e-ödeme
sistemi geliştirilecek.
4. Toplu taşıma filoları yaşlı,
çocuk ve engellilere etkin
ve güvenli hizmet verecek
şekilde düzenlenecek
5. AUS uygulamaları ülke
çapında yaygınlaştırılarak
trafik güvenliği ve mobilite
artırılacak.
6. Kentiçi ve kentler arası
karayolu ağında trafik yönetimi, AUS ile etkin ve verimli
hale getirilecek.
7. Ulaşımda e-ödeme sistemleri yaygınlaştırılacak,
toplu taşımacılıkta AUS uygulamaları artırılacak ve yol
cu bilgilendirme faaliyetleri
ile kaza ve acil durum uygulamaları geliştirilecek.
8. Enerji verimliliğini sağla-
Sağlık Enstitüsü
Derneği Başkanı
Prof. Dr. Elif Dağlı
Sağlık Enstitüsü Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, hız sınırlarının düşürülmesiyle birlikte ölümlü ve yaralanmalı kazaların
tüm oranının çok ciddi olarak düşürebileceğini söyledi...
Ulusal AUS Strateji Planı uygulamalarının hayata
geçmesi ile birlikte, Türkiyeʼde engetre olan modların insanlara olan hizmeti de farklı bir hale gelecek. Global düzenle olan iletişimi de daha aktif,
daha hızlı bir şekilde kullanılabilecek...
ve izlenmesi, eylem planın
da gerekli yapılacak her tür
lü değişiklik ve düzenleme
için gerekirse özel sektör
temsilcileri, üniversite, sivil
toplum kuruluşlarının da katılacağı “İzleme ve Yönlendirme Komitesi” kurulacak.
12. Eylem planına göre, or
14. Eylem planı döneminde
AB Galileo/EGNOS katılım
görüşmeleri TÜRKSAT AŞ
tarafından yürütülecek, gerekli yazılım ve donanımların Türkiye'de üretilmesi için
altyapı kurulacak. İkinci aşa
ma eylem planı kapsamın
da Akdeniz, Ortadoğu ve
ON zamanlarda yaşanan
ölümlü trafik kazaları,
yine yol ve hava koşullarına bağlı hız şartlarına uyulma-
S
dürlüğünce “Karayolu Radyosu” kurulacak. Bunun için
yeni bir mevzuat düzenlemesine gidilecek.
18. e-Call (Acil Çağrı) sistemine Avrupa Birliği ile uyum
içinde geçilecek ve buna yö
nelik pilot uygulama bu yıl
sonunda gerçekleştirilecek.
ması sonucunda meydana geldi. Ayrıca, tüm yolcuların emniyet kemeri kullanmaması sonucu da ağır bir bilanço ile so-
Trafik kazalarında ölen üniversite
öğrencilerinin sorumluluğu kime ait?
T
ÜRKİYE’de devlet ve vakıf üniversitelerinin sayısı hızla artarken, bu üniversitelerin yılbaşı veya
dönem sonu gezi programlarında
çokça öğrencilerimiz trafik kazalarında ölmektedirler. Bu kayıplarda
üniversite genel sekreterlikleri, dekanlıkların ve müdürlüklerin tutulan araçlarla ilgili ciddi bir çalışma
yapmadıkları sıkça görülmektedir.
En son Süleyman Demirel
Üniversitesi öğrencilerinden iki
otobüsle Eskişehir’e gezmeye gidilmesi programında 9 öğrenci
ölmüş ve 23 öğrencide yaralanmıştır. Her yıl yüzlerce üniversite
öğrencisi bu gezi programlarında
ölmektedir.
Burada, üniversite yönetimin
dikkat edeceği ve arayacağı şartlar
şunlardır:
1- Aracın yaşı, kış ise lastikleri, çalışma izni, 10 numara yakıt
kullanıp kullanmadığı, D1 VE D2
belgesi olup olmadığı,koltuklarda
emniyet kemeri olması ve onların
takılması, fenni muayenesinin
olup olmadığı, 2- Şoförün yaşı,
mesleki yeterlilik belgesi olan SRC
belgesi, yorgun ve uykusuz araç
kullanmaması, 3- Havanın kuru
veya yağışlı olmasına göre hız tahdidine uyması, yağışlı havalarda
hızını en az yüzde 25 azaltması,
kestirme yolların kullanıl- maması,
bir an önce gidip dönme mantığının taşınmaması, 4- Mutlaka tüm
koltukta oturanların emniyet kemerini takmaları gerekmektedir. 5Firmalardan veya öz mal otobüsler ise güvenlik konusunda sözleşme yapılması
Ancak; üniversiteler bu organizasyonları öğrencilere bırakmakta ve tamamen ilgisiz kalmaktadırlar. Ayrıca, fiyatların ucuza olması da kaliteyi düşürmekte ve
üniversite öğrencilerinin yaptıkları
organizasyonların çoğu öğrencilerin hayatını tehlikeye atmaktadır.
Üniversitelerde genel sekreterlik, fakültelerde dekanlıklar ve
meslek yüksek okullarında okul
müdürlüklerinin doğrudan sorumlu olarak bu organizeleri yaparak öğrencilerine sahip çıkması
hukuken zorunludur.
İhsan Memiş
KTYG Genel Başkanı
nuçlandı. Son yaşananlar sonrası açıklamada bulunan Sağlık
Enstitüsü Derneği Başkanı
Prof. Dr. Elif Dağlı, 2013 yılında gerçekleşen ölümlü yaralanmalı kazalar, toplam kazaların yüzde 13.36’sıyken, bu oran 2012 yılında yüzde 10.35
oranında olduğunu, kazanın olduğu yerdeki yolun geometrik
özelliğine göre trafik kazası ve
sonucu incelendiğinde, yerleşim yeri veya yerleşim yeri dışında ölümlü ve yaralanmalı
kazaların büyük çoğunluğunun
düz, eğimsiz, kavşak olmayan
ve geçit bulunmayan yollarda
yani maksimum hız sınırında
sürüş yapmaya uygun yollarda
meydana geldiğinin anlaşıldığını belirterek şunları söyledi:
“Ölen ve yaralananların 19
Bin 505’inin 0-9 yaş arası çocuklar olduğu acıtıcı bir gerçek. Bu çocuklarımızın 202’si
olay yerinde yaşamını kaybetti. Yaralanan 10-14 yaş
grubu 13 Bin 405 çocuğun
akıbeti bilinmiyor. Tıpkı 1524 yaş grubunda yaralanan
68 Bin 170 gencimiz gibi. Yol
güvenliği hakkının tesisi için
hız sınırlarının düşürülmesi
gerekiyor” dedi.
Bursa’daki
Doğu Garajı
kapatılıyor
Bursa Büyükşehir Meclisiʼnin UKOME kararıyla aldığı, 1996 yılından bu yana
faaliyet gösteren; Kestel, Gürsu, Yenişehir ve İnegöl Minibüsleriʼnin kullandığı
Doğu Garajıʼnın kapatılarak yerine park alanı yapılacağı belirtildi...
URSA Büyükşehir Belediyesi gelişen kent yapılanmasına uygun ulaşım düzenleme çalışmaları kapsamında yeni uygulamalarına devam ettiği belirtiliyor. 1996 yılından beri faaliyet
gösteren Kestel, Gürsu, Yenişehir
ve İnegöl minibüslerinin kullandığı Doğu Garajı’nın, “Ankara
Yolu’nda hafif raylı sistemin 6
ve 7 No’lu istasyonları yanında
oluşturulacak aktarma noktaları faaliyete geçtikten sonra
kaldırılmasının değerlendirilmesine” yönelik UKOME kararının çıktığı belirtiliyor. Karardan
sonra, aktarma istasyonları için
B
kamulaştırma çalışmalarına başlanıldığı da belirtiliyor.
Edindiğimiz bilgilere göre, kamulaştırma tamamlanıp alanlar
oluşturulduktan sonra, Doğu Garajı’ndan gelen minibüsler Kestel
ve Gürsu istasyonları aktarma
alanlarında kalıp, kent merkezine
alınmayacak. Böylece, minibüslerin Gökdere’ye kadar Bursaray’la
paralel çalışması önlenecek.
İnegöl, Yenişehir gibi diğer il
çe minibüs ve otobüslerin, yolcularını Kestel ve Gürsu İstasyonu
’ndan hangisine bırakacağına ise
daha sonra karar verileceği söyleniyor. Doğu Garajı’nın bulunduğu
yerin planda park alanı olduğu ve
boşaltıldıktan sonra alanın Zafer
Parkı içine alınacağı planlandığı
belirtiliyor. Uygulamaya karşı Gür
su Minibüsçüler Odası’nın tepki
gösterdiği belirtilerek, Başkanı
Recep Kaya’nın, Kestel ve Gürsu
hatlarında 150 minibüsün çalıştığını, Doğu Garajı’nın kaldırılması
durumunda çok sayıda şoförün
işsiz kalacağını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’ne kendilerine o
bölgede yer gösterilmesi için başvurduklarını ancak, geri dönüş
alamadıklarını kaydederek, gösterilecek yeri satın almaya hazır olduklarını söylediği belirtti...
TT.7:Layout 1 01.11.2014 23:07 Page 1
‹mtiyaz Sahibi-Sorumlu Yaz›işleri Müdürü: M. Şevket ERTURAN
Genel Yayın Yönetmeni : M.Şevket ERTURAN
Yayın Koordinatörü
: Özlem GÜNEŞ
‹stihbarat Şefi
Mali Müşavir
Teknoloji Editörü
YAYIN TÜRÜ
: Müjdat CENİK
: Hülya TEKER
: Yücel
TÜRKÖZMEN
: HAFTALIK
YAYINCI KURULUŞ: ERTURAN YAYINCILIK LTD. ŞTİ.
İDARE MERKEZİ
Hürriyet Bulvarı - Yakuplu Plaza No.: 131 Kat: 3 D: 27
Yakuplu - Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel.: (0212) 875 46 49 ● Fax.: (0212) 875 78 64
www.kenticitoplutasima.com.tr ● [email protected]
BASKI YERİ
İhlas Gazetecilik A.Ş. 29 Ekim Cad. No.: 23 İhlas Plaza
No.:11 A / 41 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL
Tel.: (0212) 454 30 00
Baskı-Dağıtım: Osman Sağlam
Teknik Servis: Ozan ERTURAN
GAZETEMİZ
BASIN MESLEK
İLKELERİNE
UYMAYA
SÖZ VERMİŞTİR
HÜRCAN
ALHAN
ESKİŞEHİR ODA BAŞKANI
Uyumlu olmalı...
SKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, hükümetin 5216 sayılı Büyükşehir BeleEdiyeleri
yasasının 26. maddesini değişti-
İSKANDİNAV PAZARINA YENİ MODELLERİNİ SUNACAK
Hedef büyüttü
Temsa, 27-30 Ekim tarihleri arasında İsveçʼin başkenti Stockholmʼde düzenlenen
PersonTrafik Fuarıʼnda HD12, MD9, LD12 Intercity ve MD9LE araçlarını tanıttı...
VRUPA pazarında hedeflerini her geçen
gün büyüterek ilerleyen Temsa, IAA
Hannover Fuarı’nın ardından iki yılda bir
düzenlenen ve bu yıl İsveç’in başkenti Stockholm’de olan PersonTrafik Fuarı’na 4 aracı ile katıldı. 10 yıldır İsveç pazarına yönelik araç satışı
gerçekleştiren Temsa, pazar payını daha da büyütmeyi hedefliyor. Fuar standında ziyaretçilere
Temsa Pazarlama Müdürü Mert Özkaynak ve
Bölge Satış Müdürleri Aydın Özgür ile Çağdaş
Adıyeke müşterilere araçlarla ilgili bilgi verdiler.
A
PAZAR DAHA DA BÜYÜYECEK
Temsa’nın İsveç’te satış ve satış sonrası (servis ağı/yedek parça) konularında güçlü lokal partneri ile seyahat pazarında HD12 ve niş ürünü
MD9 ile çok önemli bir başarı elde etttiğini belirten Pazarlama Müdürü Mert Özkaynak; “İsveç
pazarında büyük ilgi gören HD12 ve MD9
ürünümüzün yanısıra LD12 Intercity ve MD9
LE aracımız da fuar standında yer aldı. İsveç’li taşımacıların fuar standında bizleri ziyaret ederek araçlarımıza gösterdikleri ilgi bizleri çok mutlu etti. İsveç pazarında 10 yıldır
Temsa ürünleri kullanılıyor. Buradaki partner
firmamızın satış ve satış sonrasında sağladığı
hizmet kalitesi pazar payımızın da giderek büyüyeceğinin en önemli göstergesi. Bundan sonraki hedefimiz İsveç’te yakaladığımız başarıyı
İskandinav pazarlarında daha da büyütmek
ve yeni segmentlerle pazar payımızı çok daha
ileri seviyelerde geliştirmek” diye konuştu.
rip, kendi şirketleriyle toplu taşımaya soyunması, hizmeti de ihalesiz şirketlerine
verebileceğinin netleşmesiyle yeni yapılanmanın gidişatını da, bakışını da çok
net belli etti. Biz de, buna göre kendimizi
ayarlayıp, gelecekte yer alacağımız sistemde nasıl yapılanmamız gerektiğine
bakmamızı belirledik ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu olmamız gerektiğine karar verdik. İlkelerimizi ortaya
koyup, uzlaşıyla yeni yapıda yer ama yoluna gitme stratejisiyle hareket edeceğiz.
Çünkü, biz, kentiçi ulaşımda hizmet
veren “Özel Taşımacı”yız...
Biz, devlet politikasının değişim ve
dönüşümünü değil, vereceğimizi hizmetin huzurlu, konforlu, herkesi mutlu edecek biçimde olmasını önemser, uygulamalara katkımız konusunu bu gdüşünceyle ele alıp konuşuruz.
Siyasetçi değiliz.
Olmayı da düşünmeyiz. Sadece, hizmeti nasıl, kimin adına ve ne yapacağımıza, bir de, öz sermayesini kullanan
olarak ne alacağımıza bakarız...
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ESTRAM A.Ş. ile özel sektör mantığıyla iş
görecek. Genel mantığı ve gidişat bu
yönde. Lakin, diğerlerinden farklı olan,
özelleştirmeye bakışta kamu faydası ile
özel sektör beklentisinin iyi uyumlanması
ve Özel Halk Otobüsçüleri’nin 10 yıllık
haklarının yeni sözleşmeyle korunuyor
olmasına itinası.
Özel Halk Otobüsçüleri Odası olarak, kamuya hizmeti önemseyen esnafın
korunmasında kamuya hizmeti verdiğini
hatırlatarak, idareye anayasal korumaya
itina etmesi gerektiğini hatırlatıp, gösterdiği hassasiyetle işbirliği yapıyoruz.
Esnaf, yerel yönetim otoritesine bağlı
hizmeti onun adına üretir. Bunun karşılığını da ondan alır. Böyle bakınca, büyükşehir bizi kaale alıp öz sermayemizi de
koruma altına alıp, sistemde gözetileceğimiz garanti edince, bize de uyumlu çalışma düşer. İşte, bizde bunu yapıyoruz.
Değişim ve yeniliğe uygun doğru yapılanmada bunu istiyor.
Eskişehirli Özel Halk Otobüsçüleri,
bir 10 yıl daha geleceklerini garantiledi
ve devamında da; “Birlikteyiz” mesajı
verdi. Eh, hal böyle olunca da işbirliğini
niçin yaptığımız anlaşılmalı?
Bizim amacımız; “Bağcıyı dövmek”
değil, hep birlikte, bağın içindeki üzümlerden nasiplenmek.
Hepimize hayırlı olsun...
ŞOFÖR ALINACAK
Özel Halk Otobüsleriʼne deneyimli şoför alınacaktır.
İETTʼden emeklilere öncelik verilecektir.
MÜRACAAT
(0532) 282 10 24 - (0549) 474 05 05
TEMSA “KARİYER'DE ENGELLERİ KALDIRDIK PROJESİ” BAŞLATTI
Hakan Bayman
Engelsiz kariyer dönemi!
Temsa DinamİK İnsan Kaynakları ekibi, Adana Çukurova Üniversitesi ve İŞKUR ortaklığında başlattığı
yeni projesi ile engellilere yeni olanaklar sunacak...
EMSA İnsan Kaynakları
Grup Müdürü Erhan Özel,
engelin kariyer için engel
olmadığını göstermek ve engelli istihdamında bakış açısını biraz olsun değiştirebilmek ve de toplumsal anlamda farkındalık yaratmak
için TEMSA DinamİK İnsan Kaynakları ekibi olarak “Kariyerde
Engelleri Kaldırdık” projesini baş
lattıklarını belirtti. Dünya nüfusunun yüzde 15’ini, ülkemiz nüfusunun ise yüzde 12’sini engellilerin
oluşturduğunu belirten Temsa İnsan Kaynakları Grup Müdürü Erhan Özel; “Toplum olarak engellilere karşı kayıtsız kalmamamız
gerektiğini” vurguladı. Engelli arkadaşlarımızın toplum içerisinde
eşit yaşama koşullarına sahip olmaları gerektiği gibi aynı şekilde iş
yaşamında da eşit şartlarda değerlendirilmesi ve eşit haklara sahip
olmalarının büyük önem taşıdığını
belirten Özel, bu konuda “İK çalışanlarına” büyük sorumluluklar
düştüğünü belirtti. 10 Milyon’u aşkın engellinin yaşadığı ülkemizde
engellilere birçok alanda olduğu
gibi İK alanında da daha fazla değer verilebileceğini belirtti.
“Engelli istihdamını en düşük maliyetle ve yasal zorunluluğun dışında değerlendirmemizin
T
PROJENİN HEDEFİ... Meslek seçimlerinde öğrencilere yol göstermek... Özgeçmiş hazırlarken dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında yardımcı olmak... Başarılı mülakat için yol
göstermek... Kariyerleriyle ilgili konuları rahatlıkla danışacakları bir ortam yaratmak... Personel
arayan şirketlerle özgeçmişlerinin paylaşımını sağlamak...
zamanı geldi de geçiyor” açıklamasını yapan Özel, projenin sağlam temeller üzerine oturması ve
sürdürülebilir olmasının Temsa için son derece önemli olduğunu
vurguladı. Özel; “Toplumsal anlamda, bu farkındalığı Adana’da
Temsa, Çukurova Üniversitesi
ve İŞKUR olarak başlatmak istedik. Engelli arkadaşlarımıza
kariyer danışmanlığı yapacak olan Temsa çalışanları için Mehmet Kızıltaş tarafından 16 Mayıs
2014 tarihinde Adana fabrikamızda ‘Engellilerle 360 İletişim’
seminerini organize ettik. Aynı
semineri 22 Ekim 2014 tarihinde
de Çukurova Üniversitesi Akif
Kansu Konferans Salonu’nda
gerçekleştirdik” dedi.
Özel, bu projeyle birlikte üniversitede 3. ve 4. sınıfta okuyan öğrencilere Temsa çalışanları tarafından “Kariyer Danışmanlığı” yaparak, öğrencilerin iş hayatına daha
sağlam bir şekilde başlamaları konusunda destek olmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Geleceğe dönüş
sosyal projelerle ilgili yeni uygulamaları da hayata geçireceklerini belirten Özel; “Bir öğrenci için bile
tüm şartlarımız zorlamaya hazırız. Yeter ki, ülkemize bir katma
değer yaratabilelim” dedi...
0
Şartları
zorluyor
Brisa, 2014 yılı ilk 3 çeyrek döneminde toplam satış gelirlerinin yüzde 10.7 artışla 1 Milyon 212 Bin TL.ʼye ulaştığını açıkladı...
RIDGESTONE, Lassa, Bandag, FiresB
tone ve Dayton markaları ile Türkiye
lastik pazarının lideri olarak faaliyet gösteren Brisa, Ocak-Eylül 2014 döneminde; geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.7ʼlik
bir artış meydana geldiğini açıkladı. Şirketin 3. çeyrek dönemdeki toplam satış geliri
1 Milyon 212 Bin TL. olarak gerçekleşirken,
9 aylık net dönem karı yüzde 22 artışla 133
Milyon TL. oldu. Brisaʼnın özellikle ticari
orijinal ekipman lastikleri satış adedinde
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40
oranında bir büyüme kaydedildiği belirtildi.
Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman; “Vizyonumuzda olduğu gibi, müşteri odaklı yenilikçi hizmetlerimizle de, gelecek için en
iyi yolculuğu tasarlamak için çalışıyoruz ve
de çalışmaya devam edeceğiz” dedi...
TT.8:Layout 1 01.11.2014 23:09 Page 1
“Lastikte Doğru Hava Basıncı” etkinlikleri
3 KASIM 2014 ● YIL: 8 ● SAYI: 430
Fiyatı: 1 TL. (KDV dahil)
www.kenticitoplutasima.com.tr
Michelin, 2004 yılından bu yana lastikte düşük hava basıncının yarattığı tehlikelere karşı bilgilendirmek amacıyla sürdürdüğü “Lastiklerde Doğru Hava Basıncı” aktivitelerini 10. yılında da sürdürmeye
devam ediyor. 18 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, İzmir ve Bursaʼda düzenlenecek etkinliklerde Michelin uzmanları seçili noktalarda tüketicilerle buluşarak lastikte doğru hava basıncı konusunda farkındalık yaratacak...
Geleceğin 9 araç
teknolojisi hazır
Yakın gelecekte tasarlanacak araçlardan daha şimdiden çok fazla şey mi bekliyoruz? Peki,
beklentilerimizi karşılayacak ve bizi geleceğe taşıyacak hayallerimiz ne aşamada acaba?
Gelecekte arabalarımızın en merakla beklenen
gelişmeleri enerji kaynağıyla ilgili. Organik ve
doğa dostu otomobiller, daha temiz bir dünya için
yollara hakim olacak. Yeşil bir dünya için geliştirilen yeni nesil araçlar tasarımlarıyla mest ediyor.
Cadillac
■ ORGANİK VE SAF OKSİJEN EMİSYONLU
Mercedes-Benzʼin yeni konsept aracı Biome genetiği değiştirilmiş ağaçlar kullanılarak organik bir araç haline getirilmiş. Geleceğin organik aracının en önemli özelliği ise ağır emisyonsuz
olması. 2050ʼden önce hazır olması imkansız gibi gözüküyor... ■ TRANSPARAN
OLED (Organik LED) teknolojisi şimdilik çok pahalı bir teknoloji
ancak gerçek şu ki pek çok teknolojinin de fiyatı diğerleri gibi gittikçe düşüyor. Kia Pop bir ilki gerçekleştiriyor ve transparan ön
pano tasarlayarak sürücülerin her yeri görmesini sağlıyor... ■ ELEKTRİKLİ TRİPORTÖR
Toplu taşıma kullanmayan araç sahiplerini izole olmaktan kurtaracak yeni bir model Maybach DRS. Elektrikli rikşov ile hem
benzin kullanmadan hem de doğaya zarar vermeden sosyalleşebileceğiz. Ancak, 2075ʼten önce olmasını beklemeyin... ■ BİTKİ BAZLI BİLEŞENLER
Hondaʼnın Air konsepti sadece hava gücünden faydalanan bir
araç değil aynı zamanda bitki bazlı bileşenleri bulunan Air organik bir tasarım. Otomobil severler bu yaratıcı teknolojiyi Honda
ve Acuraʼda da görmeyi bekliyor. Ancak, 16 yıl daha var... ■ TÜRBİN-ELEKTRİK HYBRİD GÜCÜ
Jaguarʼın C-X75 konsept aracını diğer bütün araçlardan ayıran
özellik tasarımda yaptığı devrim. İki gaz türbini bulunan C-X75
elektrikli bir araç. Tasarımla tekniğin kusursuz buluştuğu bu modeli 2025 yılı itibariyle trafikte görebilmeyi umuyoruz... Maybach DRS
■ ENERJİ ÜRETEN GÖVDE PANELLİ
Dünya için artık ekolojik araçlar üretmemiz gerektiğine inanan
Toyota araçlarının gövde panelini su yosunu kullanarak üretmek
istiyor. Yakınlarda showroomlarda görebileceğimiz bu faydalı
araçlara 2020 yılında kavuşacağımız söyleniyor... ■ MANYETİK SÜRÜŞ SİSTEMİ
Jaguarʼın C-X75ʼi bu konsepte sahip ancak Nissan iV bu konuda
bir öncü. Gövdesi örümcek ipeği ve sarmaşıktan oluşan C-X75
her çarkında poyrasız motorlar bulunduruyor. 2035 yılında Nissan iV olmasa da aynı özellikte başka araçlar olacak... Kia POP
■ DEĞİŞTİREBİLEN KARBON FİBER GÖVDELİ
Karbon fiber yeni olmasa da çok önemli bir mevzu. Otomobil
üreticilerinin son dönemlerde gövde panelleri üzerine geliştirdikleri projeler çok konuşuluyor. Arabanın gövde panelini istediğiniz
şekle sokacak araç 2020 yılında beğenimize sunulacak... Nissan iV
Honda AIR
SkyCruiser her
şekilde gidiyor
ABDʼli mühendislerin son icadı SkyCrusier görenleri
hayrete düşürüyor. Helikopter gibi havalanan, uçak
gibi yola devam eden ve piste indikten sonra arabaya
dönüşen SkyCrusier, geleceğin aracı olmaya aday...
“Unutkanlıklarımız”
tehdit oluşturuyor
Global antivirüs yazılım şirketi
ESET, Londra taksilerinde her
yıl 190 Bin cep telefonunun
unutulduğunu ortaya çıkardı.
ESET, London Kingʼs Cross
istasyonundaki 300 taksi sürücüsü ile bir anket çalışması
yaptı. Veriler, her takside yılda
8 unutulmuş cep telefon buluyor. Yani bir başka deyişle her
gün 520, yılda ise 190 Bin telefon taksilerde unutuluyor.
En önemlisi de, bu cep telefonlarının korunmasız olması.
Arizona menşeli Krossblade Aerospace Systems
tarafından düşünülen Sky
Crusier, kullanılan birçok
teknolojinin en iyi yönleri
alınarak tasarlandı. Araç
tıpkı bir helikopter gibi dar
alanlarda rahatlıkla iniş
kalkış yapabilecek...
320 hp. elektrikli motora
sahip araç, bu sayede helikopterin aksine oldukça
sessiz çalışıyor. SkyCrusier havalandıktan sonra
ise pervaneleri katlanarak
bir uçak olarak yoluna devam edebilecek...
SkyCrusier saatte 500 km
hız yapacak ve bir kargo
uçağı gibi 1.600 km. mesafe katedebilecek...
■ HAVA GÜCÜYLE ÇALIŞAN
İçten yanmalı motorları daha etkili hale getirmek de hiç bir problem yok. Cadillac, havayı ittirici güç olarak kullanabileceği araçlar
tasarlıyor ve ilk prototipini fuarda tanıttı bile. “Havalı” bu araçların
2030 yılında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor...
Küresel
otomotivde
işler iyiye
gidiyor
Yapılan yeni bir araştırmaya göre; global
otomotiv üretimi 2017ʼye gelindiğinde,
yıllık 100 Milyon adedi aşmış olacak...
Rapora göre; 2009 yılında dünyanın en büyük araç
üreticisi ABD, tahtını, önümüzdeki günlerde yeni
küresel güç Çinʼe devredecek. Endüstriyel değerlendirmelere göre, ABʼnin, Brezilya ile Rusya gibi
ülkelerdeki düşük araç üretimine rağmen, toparlanmaya başladığı ve devam edeceğini öngörüyor...
Öte yandan, ABD ve İngiltereʼde “Yeniden Endüstrileşme” (Reindustrialization) gözlemleniyor. ABD
otomotiv endüstrisi; kaybettiği rekabet gücünü
şimdilike geri kazanırken, İngiltere esnek iş gücü
piyasası ve giderek cazipleşen kurumsal vergi rejimiyle birkez daha dünya standartlarına ulaşacak...
İşin ilginci, kısa vadede en kazançlı çıkacak olan
küçük yedek parça üreticisi olacak. Pek çok otomotiv üreticisi gelişmekte olan bölgelerde yatırım yaparken, tedarikçiler de araç üretimini takip etmek
için yüzlerini düşük kapasiteli iç pazardan çevirip
büyük uluslararası ortaklıklara döndürecek...
Bu hareket, önümüzdeki seneler için tedarikçilerin
marjlarında yüzde 7.5ʼluk bir artış öngörüyor. Dünyanın önemli sigorta şirketi Euler Hermesʼin değerlendirmesi bu yönde. Şirket, Türkiye otomotiv pazarının ise daralmaya devam edeceğini söylüyor...
DÜNYAʼDAKİ EN ÖNEMLİ ÜÇ ÜRETİCİNİN
AR-GE VE ÜRETİM MERKEZLERİ
AR-GE TESİSİ
ÜRETİM TESİSİ
Tüm zamanlarını en çok satan arabası
TOYOTA COROLLA
YÜZDE
ADET
Euler Hermes Türkiye
Genel Müdürü Özlem
Özüner; “Avrupaʼda
AB ve Avrupa Serbest
Ticaret Birliği (EFTA)
ülkeleri toplamına göre otomotiv satışları
2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde
6.1 arttı ve 9.854 Bin
961 seviyesinde gerçekleşti. 2013 yılının
aynı döneminde satışlar 9.286 Bin 863 adetti.
2014 yılının Ocak-Ağustos döneminde Tür
kiye yüzde 20.8 daralma ile en fazla küçülen
pazar olurken, Avrupa
otomotiv satışları sıralamasında da 6. ülke
konumunda yer aldı...
Download

ÖZEL - Kentiçi Toplu Taşıma