© UNICEF/Türkiye2014 – 3,900 mültecinin
sığınmak için geldiği İlçe Yatılı Okulun’da kurulmuş
UNICEF destekli çocuk dostu alan önünde duran
çocuklar.
http://childre nofsyria.info/wp-content/ uploa ds/ 2014/11/ UNICEF-Le banon_-Hiba-Shaaba n-_-Bekaa-Al-Faida-.jpg
14 EKİM – 12 KASIM 2014: SURİYE, ÜRDÜN, LÜBNAN, IRAK, TÜRKİYE VE MISIR
Önemli Noktalar
 Halep şehrinde süregelen su kıtlığı, bölgenin doğusunda ve kuzeyinde yaşayan en az iki
milyon kişiyi etkilemektedir. Barajlardaki su seviyesinin düşmesi ve su kaynaklarının silahlı
muhalif grupların kontrolünde olması mevcut su krizini daha da kötüleştirmektedir.
 2013-2014 döneminde kış ve yaz mevsimlerinin oldukça kurak geçmesi nedeniyle, Lübnan
kendi vatandaşlarına ve Suriyeli mültecilere sağlıklı içme suyu temin etmekte sıkıntı
yaşamaktadır. Yüzey sularının azalması, barajlardan elde edilen elektrik miktarını
düşürmüştür. UNICEF bu soruna çözüm getirmek için 30 jeneratör satın almış ve
kurulumunu tamamlamıştır. Bu jeneratörlerden 400,000’i aşkın Lübnanlı vatandaş ve
100,000’i aşkın Suriyeli mülteci faydalanmaktadır.
 Kış mevsiminin soğuk rüzgârları, dondurucu yağmurları ve buz gibi havası Orta Doğu’nun
çatışmadan etkilenen bölgelerini etkisi altına almış durumda. Bu nedenle; UNICEF ve
diğer paydaşlar, en savunmasız durumdaki bir milyon çocuğun ısınması ve sağlıklı bir
şekilde hayatlarını devam ettirebilmesi için kışlık kıyafet ve kışlık malzeme dağıtımına
başlamıştır.
 UNICEF, Irak’ta son birkaç aydır süregelen çatışma nedeniyle göç etmek zorunda kalmış
500,000 çocuğa ev sahipliği yapan Kürt bölgelerinde 223,000 adet kışlık malzeme seti
dağıtmaya devam ediyor. Kamplarda, okullarda ve köylerde başlarını sokacak bir yer
bulma umuduyla Irak’a gelen Suriyeli göçmen çocuk akımına çözüm getirebilmek için
çalışmalar sürdürülmektedir. Finansman yetersizliği sebebiyle bu yıl 200,000’i aşkın
çocuğun kışlık malzeme yardımından mahrum kalacağı öngörülmektedir. Suriye ve
Irak’taki çatışmalar 7 milyonu aşkın çocuğun hayatını etkilemektedir. Bir yıl önce bu sayı
5.6 milyon idi.
 Ürdün’de ayni ve nakdi yardımlar aracılığıyla 1-6 yaşları arasındaki 72,000 çocuğa kışlık
kıyafet verilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
 Türkiye’de geçici barınaklarda ve ev sahibi topluluklarda yaşayan çocuklara kışlık yardım
çalışmaları kapsamında 22,200 adet termal iç çamaşırı dağıtılmıştır.
 Suriyeli Çocuklar için Kışlık Yardım hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki
adresleri ziyaret ediniz:
o video: http://childrenofsyria.info/winter/
o fotoğraf: http://childrenofsyria.info/2014/11/13/over-seven-millionsyrian-and-iraqi-children-caught-up-in-conflict-face-a-harsh-winter/
Suriye
Krizi
Aylık
insani durum
raporu
SAYILARLA DURUM
Suriye’de
5,600,000
Krizden etkilenmiş çocuk sayısı
12,184,000
Krizden etkilenmiş
toplam kişi sayısı (HNO,
Kasım 2014)
Suriye Dışında
1,747,753
Kayıtlı veya kayıt bekleyen çocuk
mülteci sayısı
3,209,157
Kayıtlı veya kayıt bekleyen toplam kişi
sayısı
(15 Ağustos 2014)
UNICEF’in Suriye için
Aktardığı Miktar 2014*
193.79 milyon ABD Doları
Bölge Geneline Aktarılan
Miktar 2014*
576.29 milyon ABD Doları
*Ocak - Aralık 2014 Yarıyıl
Değerlendirmesinin Ardından
UNICEF 2014 %42
Fark
1
13 Kasım tarihindeki mülteci sayısının 31 Aralık 2014 tarihindeki RRP6 çıktıları ile karşılaştırılması
13 Kasım 2013 (Kayıtlı
olmayan mülteciler
dâhil.)
Yarıyıl değerlendirmesi
sonrası 31 Aralık için
planlanan
Not: Bu rapordaki bütün
hedef gruplar 6.BMP Yarıyıl
değerlendirmesinden elde
edilen çıktılara
istinadendir.
Ürdün
Irak
Türkiye
Lübnan Suriye Ürdün Irak Türkiye Mısır
Mısır
Milyon ABD Doları
Lübnan
Milyon ABD Doları
13 Kasım 2014 (Kayıtlı
olmayan mülteciler hariç.)
2
Suriye
Genel Durum & İnsani İhtiyaçlar
Yeni ortaya çıkan ve bir süredir devam eden çatışmalar nedeniyle
kuzey doğu illerinde yaşayan vatandaşlar evlerini terk etmek
zorunda kalmışlardır. Kobaneli (Ayn el-Arap) yaklaşık 540 ailenin,
Suriye-Türkiye sınırı vasıtasıyla Kamışlı’nın batısında bulunan
Derbasiyeh’ten geçerek Hasiçi’ne geldiği bildirilmiştir. Ayrıca
800’ü aşkın aile Silahlı Muhalif Gruplar arasında çatışmaların
başlamasıyla Hasiçi’nin güneyinde ve Irak sınırına yakın bölgelerde
bulunan köylerden kaçmışlardır.
Krizden Etkilenen Tahmini Kişi Sayısı
* OCHA 2014. Sayılar CBS 2011 demografik dağılımı ve UNHCR
verilerine dayanmaktadır. Bu kişilerin yaklaşık olarak %47’sinin
18 yaş altında çocuklar olduğu tahmin edilmektedir.
Krizden Etkilenen Toplam Kişi
Sayısı *
Krizden Etkilenen Çocuk Sayısı
(18 yaş altı)
Göçe Zorlanan Toplam Kişi
Sayısı*
Göçe Zorlanan Çocuk Sayısı
Erişilmesi Zor Bölgelerde
Yaşayan Kişi Sayısı
Kuşatma Altındaki Bölgelerde
Yaşayan Kişi Sayısı
Erişilmesi Zor Bölgelerde
Yaşayan Çocuk Sayısı
Halep şehrinde süregelen su kıtlığı, bölgenin doğusunda ve
kuzeyinde yaşayan en az iki milyon kişiyi etkilemektedir.
Barajlardaki su seviyesinin düşmesi ve su kaynaklarının silahlı muhalif grupların
kontrolünde olması mevcut su krizini daha da kötüleştirmektedir.
12, 184, 000
5,090,000
10.8 milyon
3.5 milyon
4,859,519 milyon
212,000
Yaklaşık 2 milyon
*Kaynak: 2015 İnsani İhtiyaçlar Değerlendirmesi, OCHA
İdlip’in çeşitli bölgelerinde güvenlik olaylarının ve çatışmaların artması, muhtaç durumdaki kişilere insani yardımın ulaştırılmasını
engellemektedir. İdlip’in pek çok bölgesinde yaşanan erişim sorunu nedeniyle kurumlararası yardım konvoyları hedeflenen yerlere
ulaşamamaktadır. Güvenlik durumunun kötüleşmesi İdlip şehri ve Valiliğin diğer bölgeleri arasındaki yolların kapanmasına neden
olmuştur. Bu durum sonucunda, emtia fiyatları krizle başa çıkma mekanizmaları zarar görmüş olan toplulukların alım gücünü aşmıştır.
Tüm bu zorluklara rağmen, Hama ilinden İdlip kırsalına gelen aile sayısı 3,500’e ulaşmıştır. Bölgedeki paydaşlardan alınan bilgilere
göre, ülke içinde göç etmeye zorlanmış kişilerin acil ihtiyaçları arasında gıda, temizlik setleri, yatak, battaniye ve su geçirmez plastik
örtü bulunmaktadır. Ülke içinde göç etmeye zorlanmış kişilerin büyük bir kısmı İdlib’teki yerleşim yerlerinde yaşamaktadır. Eylül 2014
itibariyle İdlip’te 110,918 iç göçe zorlanmış kişiye ev sahipliği yapan 92 yerleşim yeri mevcuttur. Bu sayı, ülke içinde göç etmeye
zorlanmış kişilerin %67’sine eşittir (CCCM, Sektör Veri tabanı, Eylül 2014).
Şam’ın kırsal bölgesinde bulunan Doğu Goutha’da devam eden çatışma, sivillerin göç etmesine ve yaralanmasına yol açmaktadır.
Benzer şekilde, Qalamoun ve Zabadani bölgelerinin yanı sıra valiliğin Güney kesimlerine erişimde sıkıntılar yaşanmaktadır. Daha
önceki şiddet olaylarından dolayı evlerini terk etmek zorunda kalmış vatandaşlar şu anda ateşkese tabi olan Moadamyeh’e dönmeye
başlamışlardır. Bu bölgede kaynakların sınırlı olduğu, okulların ve sağlık tesislerinin ise ciddi ölçüde zarar gördüğü bildirilmektedir.
UNICEF eğitim ve sağlık malzemelerinin yanı sıra kışlık kıyafet setlerini Moadamyeh and Qudsayya’daki çocuklara ulaştıracak olan iki
yardım konvoyu için gerekli izni almıştır.
Kış mevsiminin başlamasıyla, kıyı ve orta bölgelerin bazı kesimlerinde şiddetli yağmurlar görülmüştür. İdlip’teki şiddetli yağışlar,
şehrin kırsal kesimlerinde ülke içinde göç etmeye zorlanmış kişilerin yaşadığı barınaklara zarar vermiştir. Düşük sıcaklık ve olumsuz
hava koşullarının, kalorifer yakıtı, battaniye ve kışlık kıyafete yönelik ihtiyacı arttırması öngörülmektedir. Altyapısı yetersiz ve ısıtma
imkânları kısıtlı toplu barınaklarda yaşayan iç göçe zorlanmış kişiler en riskli grubu oluşturmaktadır.
Son raporlar, IŞİD’in Rakka, Deyrizor ve Halep’in bir kısmında okulları kapattığını ve coğrafya, tarih, müzik ve din gibi tartışmaya açık
konuları müfredattan çıkardığını ortaya koymuştur. Bu durum, 2013’te okul kaydı hususunda yaşanan gelişmeleri olumsuz yönde
etkileyebilir.
İnsani Yardımların Yönetimi ve Koordinasyonu
BM, iki milyonu çocuk olmak üzere 4.8 milyon kişinin ulaşılması zor bölgelerde yaşadığını tahmin etmektedir. Bölgeye insani yardımın
ulaştırılması amacıyla UNICEF ve diğer paydaşlar, kurumlararası koordinasyona dayalı sınır ötesi yardım konvoyu ve bölgedeki
paydaşlar vasıtasıyla hayati hizmetlerin sunulması da dâhil olmak üzere kapsamlı bir strateji geliştirmiştir. 18 Ekim – 18 Kasım tarihleri
arasında UNICEF ulaşılması zor 38 bölgeye (Eylül/Ekim 2014’te 35 bölge) erişmiş ve 382,189 kişiye (muhtaç durumdaki nüfusun
%27’si) sınır ötesi misyonlar ve olağan programlar aracılığıyla insani yardım ulaştırmıştır. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere en
savunmasız gruplara su, temizlik ve hijyen, gıda, sağlık, çocuk felci aşısı, eğitim ve çocuk korumasına ilişkin yardım malzemeleri
ulaştırılmıştır.
Hayati yardım malzemesi taşıyan UNICEF’ e ait konvoy 19 Ekim’de Halep’in kuzeyine ulaşmıştır. Çocuklar dâhil Ayn el-Arap
(Kobane)’tan kaçan 5000 kişi bu malzemelerden yararlanmıştır. Aile hijyen setleri, bebek hijyen setleri, lazımlık, sabun ve enerji veren
bisküviler dağıtılan malzemeler arasındadır. Bu, Ayn el-Arap’tan kaçan kişiler için yapılan ilk yardım olmuştur. Ayrıca, UNICEF, Sağlık
Müdürlüğü ile işbirliği yaparak Ekim ayında Afrin, Nubul ve Zahra’da gerçekleştirilecek aşılama kampanyası için 15,000 çocuk felci aşısı
temin etmiştir. UNICEF 21 Ekim’de Humus, Termaleh’e kurumlararası yardım konvoyu göndererek muhtaç durumdaki 16,000 kişiye
yardım malzemesi ulaştırmıştır. Acil yardım malzemeleri arasında sabun, lazımlık, aile hijyen setleri, bebek hijyen setleri, su arıtma
tabletleri, besin takviyeleri (Plumpy Doz), yüksek enerjili bisküvi, eğlence setleri ve okul malzemeleri bulunmaktadır. Sınır ötesi
misyonunda görev alan UNICEF çalışanları, eğitim, su ve sağlık alanlarındaki acil ihtiyaçları tespit etmek için hızlı bir ihtiyaç
değerlendirmesi yapmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda, okul malzemeleri, ders kitapları, tıbbı araç-gereç ve çocuklar için kışlık
kıyafete ihtiyaç duyulduğu görülmüştür.
3
Ayrıca, UNICEF kurumlararası yardım konvoyu kapsamında Halep’in batısına (Orem, Afrin, Nubul ve Zahra) beş kamyon acil durum
malzemesi ulaştırmıştır. Böylelikle, UNICEF Kurumlararası Acil sağlık setlerinin bu bölgelere girişine ilk kez izin verilmiştir. Altı tam
teçhizatlı sağlık seti, 60,000 kişinin üç aylık temel sağlık gereksinimlerini karşılayacaktır. Dağıtılan diğer malzemeler arasında aile
hijyen setleri, bebek hijyen setleri, lazımlıklar, sabun, yüksek enerjili bisküviler ve besin takviyeleri bulunmaktadır. Bu sayede çocuklar
başta olmak üzere 40,000 kişiye ulaşılmıştır. UNICEF, yardım konvoyu vasıtasıyla bölgede bulunan yeni paydaşlarına çadır, yaratıcı
oyun setleri ve erken çocukluk gelişim setleri göndermiştir. Bölgede bulunan paydaşlar, muhtaç durumdaki çocuklara gereken
eğlence ve eğitim hizmetlerini sunacaktır. Gönderilen yardım Ayn-el-Arap’tan (Kobane) kaçıp Afrien’e sığınan aileleri de hedef
almıştır. Afrin ve Suriye’nin kuzey batısındaki diğer ilçeler altı ay boyunca insani yardımdan mahrum kalmıştır. 23 Ekim’de
UNICEF/WFP/UNHCR tarafından Hasiçi’ndeki Nevruz Kamp’ında yürütülen misyonda çocuk kıyafetlerinin ve sabunların dağıtımı
izlenmiştir. Bu kampanya ile kampta yaklaşık 4,000 kişiye ulaşılmıştır. Ayrıca, UNICEF çalışanları 900’ü aşkın çocuğa verilen psikososyal destek hizmetlerini ve kampta yaklaşık 4,000 kişinin yararlandığı WASH hizmetlerini de izlemektedir.
UNICEF; WASH, Eğitim ve Beslenme Sektörlerinin yanı sıra Suriye için 2015 yılına yönelik yürütülen insani ihtiyaç değerlendirmesi
sürecini hızlandırmak amacıyla Çocuk Koruma Alt Sektöründe de lider rolü üstlenmiştir. İhtiyaç Değerlendirmesinin içerdiği
Sektörlerle ilgili veriler arasında insani ihtiyaç değerlendirmesi, uygulanacak öncelikli müdahale programları ve durum analizi
bulunmaktadır. İnsani İhtiyaç Değerlendirmesi 3 Kasım’da Beyrut’ta Suriye İnsani Yardım Koordinatörü tarafından düzenlenen
toplantıda tamamlamıştır. Toplantıya Şam, Türkiye ve Ürdün’den insani yardım paydaşları katılmıştır. İhtiyaç değerlendirmesinin
sonuçları 2015 Suriye Stratejik Müdahale Planına dâhil edilecektir.
Yardım Programının Özet Analizi
Kışa Hazırlık
UNICEF; Şam Kırsalı, Dara, İdlip, Halep, Hama, Humus, Lazkiye, Hasiçi ve Deyrizor’daki 99 ilçe ve nahiyedeki 400,000 çocuğa kışlık
kıyafet seti ulaştırmayı hedeflemektedir. UNICEF’in bu hedefe ulaşabilmesi için 7 milyon ABD doları gerekmektedir. Şu ana kadar
toplanan yardımlarla UNICEF çocuklar için 217,600’ün üzerinde kışlık kıyafet seti temin etmiştir. Bu setlerin yaklaşık 130,000’i
kurulan ortaklıklar (aynı zaman ülke içinde göç etmeye zorlanmış kişiler için gelir fırsatları da sunmaktadırlar) aracılığıyla yerel
üreticilerden satın alınmıştır.
WASH
Suriye’de yaşanan kriz su altyapısına zarar vermektedir. Enerji kaynaklarının yetersiz olması, elektrikle çalışan sistemlerin sekteye
uğramasına neden olmaktadır. Yerel pazardaki arıtma kimyasallarına, yedek parçalara ve gerekli diğer elektrokimyasal malzemelere
erişimin kısıtlı olması su şebekesinin onarımını da olumsuz yönde etkilemektedir. 2014’re Suriye’yi vuran bölgesel kuraklık ülkedeki su
kaynaklarının tükenmesine yol açmaktadır. Deyrizor, Dara, Rakka ve Halep’teki WASH durumu “ciddi/kritik” olarak belirlenmiştir.
Diğer illerde su durumunun “orta”, Tartus’ta ise “normal” olduğu bildirilmiştir.
UNICEF, su kalitesinin test edilmesine yönelik ekipman ve su arıtma kimyasalları tedarik ederek yerel su mercilerine destek
vermektedir. Raporlama döneminde, başta klor testi (Arsenik, Görsel Test Kiti – sarf malzemesi – Klor/pH, görsel test kiti, havuz suyu
test kiti) olmak üzere gerekli laboratuvar ekipmanı, Humus, Hama, Halep, Şam, Hasiçi, Deyrizor, Tartus, Lazkiye ve İdlip’teki su
mercilerine dağıtılmıştır. Ayrıca, UNICEF beş hava nakliyesi gerçekleştirerek Hasiçi’ne 120 ton su arıtma kloru, 30 ton sodyum
hipoklorit ve 10 ton su arıtma tablet ulaştırmıştır. Böylece, 800,000 kişinin beş aylık su ihtiyacı karşılanacaktır. Devam eden şiddet
olayları nedeniyle şu anda Şam’dan Hasiçi’ne karayolu ile ulaşım oldukça zor ve tehlikelidir. Deyrizor ve Rakka’ya da ulaşım sınırlıdır.
Bu iki ilin su arıtma ihtiyaçlarını karşılamak için UNICEF yeni alternatifler aramaktadır.
Suriye’nin pek çok bölgesinden elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Dolayısıyla, su şebekesinin işlerliğinin devam ettirmek için yedek
jeneratör temin edilmesi gerekmektedir. UNICEF bu soruna çözüm getirebilmek için farklı güç değerlerine sahip yedi jeneratör temin
etmiştir. Bu jeneratörler, Tartus’taki Baniyas nahiyesi, İdlipteki Maaret el-Numan ve Halep şehrinin batısındaki su şebekelerinde
kullanılacaktır. Böylece, 120,000 kişinin sağlıklı içme suyuna erişimi sağlanacaktır.
Su sistemlerinin kullanılamaz duruma geldiği veya sağlıksız olduğu yerlerde pek çok insan su tankerleri vasıtasıyla ihtiyaçlarını
karşılamaktadır. UNICEF destekli su tankerleri, en savunmasız durumda olanların bu hayati hizmete erişmelerine imkân tanımaktadır.
Raporlama döneminde, ülke içinde göç etmeye zorlanmış 143,000 kişinin yanı sıra Halep ve Dara’daki ev sahibi topluluklar su tankeri
hizmetinden yararlanmışlardır. UNICEF paydaşları aracılığıyla farklı büyüklükteki su tankerlerini İdlip’in Maaret el-Numan şehrine, iç
göçe zorlanmış kişilerin yaşadığı barınaklara, Halep’in batısında yer alan mahallelere, Halep’in doğusundaki El-Bab şehrine, Kırsal
Şam’daki Kiswah’a, Kırsal Şam’ın Atal şehrindeki iç göçe zorlanmış kişilerin yaşadığı barınaklara ulaştırmış ve kurulumlarını
tamamlamıştır. Böylece, iç göçe zorlanmış 58,246 kişi ve ev sahibi toplulukların sağlıklı içme suyuna erişimleri sağlanmıştır.
Halep’teki 10 okulda eğitim gören 4,235 çocuğun ve Humus’ta Ekim aynın başındaki saldırılarda zarar gören Akrama İlkokulu’ndaki
879 çocuğun uygun şekilde tasarlanmış tuvaletlere erişimi sağlanmıştır. Benzer şekilde iç göçe zorlanmış 7,100 kişi, Humus’taki
barınakta, iyileştirilmiş temizlik olanaklarından yararlanmaktadır. Ocak ayından bu yana, iç göçe zorlanmış kişilerden ve çocuklardan
oluşan toplam 90,975 kişi iyileştirilmiş temizlik olanaklarına erişmiştir. 15 Ekim’de düzenlenen Küresel El Yıkama Günü’nde Humus,
Hama, Lazkiye, Tartus, İdlip, Halep, Hasiçi ve Deyrizor’da 24,840’I aşkın çocuğa hijyeni teşvik eden mesajlar verilmiştir.
Raporlama döneminde Kırsal Şam, Humus, Hama ve Lazkiye’deki 36,300 kişi hayati hijyen malzemelerinden (Aile hijyen seti,
4
Bebek hijyen seti ve sabun) yararlanmıştır. Bu sayede, Ocak ayından bu yana hijyen malzemeleri ve hijyen teşvik mesajlarıyla
ulaşılan toplam kişi sayısı 748,444’e yükselmiştir.
Eğitim
Eğitim Sektörü İhtiyaçlarına dair yapılan nicel analiz, Suriye’deki 2.1 ila 2.4 milyon arasındaki çocuğun okula gidemediğini veya
derslere düzensiz olarak devam ettiğini göstermektedir. Bu çocuklardan bazıları yaklaşık 2-3 yıldır okul dışındadır. Suriye’deki Eğitim
Sektörü tarafından yapılan analiz, eğitim hizmetlerine erişimde coğrafi bölgeler arasında (muhaliflerin kontrolünde olan ve
çatışmanın sürdüğü bölgelerde eğitim hizmetlerine erişim az) önemli farklılıklar olduğunun altını çizmektedir. 2014’te Halep ve Dara
İlleri’nde okul kaydı oranları ciddi ölçüde azalmıştır: Halep’te 2010/11 ve 2013/2014 yılları arasında %57’lik, Dara’da ise aynı dönemde
%52’lik bir düşüş yaşanmıştır. Öte yandan, krizin eğitim sektörü üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen, yapılan analizde 3.7 milyonu
aşkın çocuğun 2013-2014 eğitim-öğretim yılında okula kaydolduğunu (1.sınıftan 12. sınıfa kadar) göstermiştir.
Eğitim Müdürlükleri ve SARC ile işbirliği yapan UNICEF, 2014-2015 ‘Okula Devam’ Kampanyası kapsamında eğitim malzemeleri
ulaştırmaya devam etmektedir. Kampanyanın başlamasından (Eylül ayı ortası) bu yana, Şam, Şam Kırsalı, Qunietra, Sweida, Dara,
İdlip, Tartus, Lazkiye, Humus, Hama ve Halep’te 643,120 çocuğa eğitim malzemesi dağıtılmıştır. Okula Devam kampanyası ile Al-Bab
(Halep), Sheik Maskin (Dara)’in yanı sıra Cisr eş Şuğur ve Maaret el-Numan (İdlip)’daki ulaşılması zor bölgelerde yaşayan 37,506
çocuğa okul çantası seti ulaştırılmıştır. UNICEF ve diğer paydaşlar, ulaşılması zor bölgelerde ki yaklaşık 395,108 çocuğa yardım
götürmeyi hedeflemektedir. Halep, Humus ve Dara’daki ulaşılması zor bölgelere erişim için çalışmalar devam etmekte, fakat
çatışmaların sürmesi ve yolların kapalı olması nedeniyle Şam Kırsalı, Hasiçi, Rakka ve Deyrizor’da pek çok sorunla karşılaşılmaktadır.
Suriye’deki eğitim hizmetleri çatışmadan önemli ölçüde etkilenmiştir. Örneğin, altyapıya verilen zarar ve okul kitabı basmak için
yeni ekipman ithal etmede yaşanan zorluklar nedeniyle okul kitapları yerel olarak basılamamaktadır. UNICEF bu açığı kapatmak için
1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sınıflardaki çocuklara 2.5 milyon İngilizce ders kitabı basarak yardım sağlamıştır. Şu ana kadar okul çağındaki
çocukların %50’si bu temel eğitim materyallerinden faydalanmıştır.
Çocuk Koruma
UNICEF’in çocuk koruma faaliyetleri, öncelikle krizden etkilenen çocuklara ve gençlere psiko-sosyal destek sunulmasına
odaklanmaktadır. Raporlama döneminde 25,793 çocuk daha psiko-sosyal destek hizmetlerinden yararlanmış ve toplumsal yardım
girişimleri ve sabit ve gezici çocuk dostu alanlar, Şam, Kırsal Şam, Dara, Tartus, Hama, Lazkiye, Humus ve Hasiçi’deki okul kulüpleri
gibi yapılandırılmış hizmetler aracılığıyla yaratıcı oyun etkinliklerine katılmıştır. Bunun yanı sıra toplumsal psiko-sosyal destek
hizmetleriyle 58,099 çocuğa ve 1240 gence ulaşılmıştır. Psiko-sosyal destek ile ulaşılan toplam çocuk sayısı 2014 yılında 108,235
olmuştur (hedeflenen sayı ise 500,000 idi).
UNICEF, okul gibi ulusal sistemler vasıtasıyla eğitim alanında gerekli desteği sağlamak ve yaratıcı oyun setlerini topluluklara
ulaştırmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Fakat sürekli ve düzenli olarak çocuklara erişebilme konusunda gönüllülere duyulan
ihtiyaç sorun olmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda UNICEF, Tartus ve Lazkiye’de raporlama dönemi boyunca 20 animatöre daha
eğitim vermiş ve böylece 2014’te eğitim alanların sayısı 249’a yükselmiştir.
Ayrıca, UNICEF Savaştan Kalan Patlayıcı Malzemelere İlişkin Risk Eğitimini okullarda yaygınlaştırarak çocukların korunma
ihtiyaçlarına da cevap vermektedir. Eğitim Bakanlığı, UNICEF’in desteği ile Şam ve Şam’ın kırsal bölgelerinde Risk Eğitimi vermeye
devam etmektedir. İki ilde yedi çalıştay düzenlenmiş ve çalıştayda 110 okuldan 140 öğretmen eğitim almıştır. Bu sayede toplam
55,000 çocuk savaştan kalan patlayıcı malzemelerin risklerine ilişkin bilgi sahibi olacaktır.
Genç Gelişimi ve Katılım Programı
Nüfusun yüzde 25’ini oluşturan genç erkekler ve kızlar çatışma sırasında akıl almaz olaylara şahitlik etmişlerdir. Toplumun bu kesimi
hala istikrarsızlıkla karşı karşıyadır ve temel hizmetlere düzenli olarak erişememektedir. Raporlama döneminde, UNICEF toplam
7,728 gence (bunların yaklaşık %55’I kızdır) ulaşmayı başarmıştır. Bu gençlerden 3,639 tanesi Deyrizor, Humus ve Halep’in
doğusundaki ulaşılması zor bölgelerde mesleki beceri eğitimi almıştır. Söz konusu gençler bütüncül ADAP (uyum) müdahalelerine
(yaşam becerilerini temel alan eğitim, psiko-sosyal destek, mesleki eğitim, gençlere yönelik sağlık müdahaleleri ve Suriye’nin 4
ilinde gençlerin öncülüğünde yürütülen girişimlerden oluşmaktadır) aktif olarak katılmış ve bu müdahalelerden yararlanmışlardır.
Ayrıca, yerel STK paydaşlarıyla işbirliği yapan 369 gençlik çalışanı, topluluk düzeyinde gençlere yönelik faaliyetler yürütebilmek için
kapasitelerini güçlendirmiştir. Söz konusu gençlik çalışanları, Suriye’de ergen gelişimi ve katılımının temsilciliğini yapabilmek
amacıyla danışmanlık becerilerini de geliştirmişlerdir.
Sağlık
9. ulusal çocuk felci aşı kampanyası 19-23 Ekim 2014 tarihleri arasında yürütülmüş ve bu kampanya ile beş yaşın altındaki 2,722,190
çocuğa ulaşılmıştır (hedeflenen sayı 2,9 milyon). Sağlık Bakanlığı’ndan alınan verilere göre ulaşılması zor 20 bölgede yaşayan (daha
önceden ulaşılmaz durumda olana veya düzenli olarak ulaşılamayan) 52,303’ün üzerinde çocuk, çocuk felcine karşı aşılanmıştır. En az
aşılama yapılan yer ise %50 oranla Deyrizor İli’ndeki (toplamda %70) Ebu Kemal ilçesi olmuştur. Rakka, İdlip, Şam Kırsalı ve Halep’te
daha önceki kampanyalarla karşılaştırıldığında daha az çocuk aşılanmıştır. Ekim kampanyasında 177,810 çocuk (Doğu Goutha da dâhil
olmak üzere) çocuk felcine karşı aşılanmamıştır. 2013’ün sonlarında kampanyanın başlamasından bu yana, UNICEF Suriye’deki salgını
5
önlemek için 34 milyon doz oral çocuk felci aşısı temin etmiştir. Bir sonraki aşılama ayağının 23-27 Kasım tarihleri arasında
gerçekleştirilmesi ve 2.9 milyon çocuğa ulaşılması planlanmaktadır.
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin ulaştırılması konusunda, UNICEF 55 gezici sağlık ekibine ve yerel STK’lar tarafından işletilen 40
sabit sağlık merkezine destek vermektedir. Bunlar Ocak 2014’ten bu yana 484,742 kadın ve çocuğa sağlık hizmeti sunmaktadır.
Raporlama döneminde, 78,160 kadın ve çocuk temel sağlık hizmetlerinden faydalanmıştır.
Beslenme
Suriye’de yapılan 2014 Beslenme Değerlendirmesinin ilk sonuçları yayınlanmıştır. Değerlendirme sonuçlarına göre, Küresel Akut
Beslenme Bozukluğu oranı %7.2 ve Ciddi Beslenme Bozukluğu oranı ise %2.3’tür. Küresel Akut Beslenme Bozukluğu oranının en
yüksek olduğu iller, Deyrizor, Hama ve Halep’tir. Bunları, Quneatra, Hasiçi ve Tartus takip etmektedir. Ciddi Beslenme Bozuklu en
fazla Hasiçi, Hama ve Tartus’da görülmektedir. Bu illere acilen müdahale edilmesi gerekmektedir. Beslenme bilgilerine ek olarak, gıda
güvenliği göstergelerinde de kötüleşme olduğu görülmektedir. Yapılan araştırma, iç göçe zorlanmış kişilerinin yarısından fazlasının
protein açısından zengin besinlere ulaşamadığını, öte yandan ailelerin %90’ından fazlasının ise daha ucuz gıdalar satın alabildiğini
ortaya koymuştur.
Şam’da Sağlık Bakanlığının 31 teknik personeline (doktorlar, ebeler ve koordinatörler) Akut Beslenme Bozukluğunun Toplum Temelli
Yönetimine ilişkin iki eğitim verilmiştir. İkinci eğitim ise Deyrizor, İdlip, Lazkiye, Humus, Halep ve Şam’da UNICEF’in paydaşı olan 28
STK personeline (doktorlar, hemşireler ve beslenme sektörü çalışanları) verilmiştir. STK çalışanları söz konusu illerde Akut Beslenme
Bozukluğunun Toplum Temelli Yönetimi programını başlatacaklardır. Şu ana dek toplam 277 sağlık çalışanına, çocuklara sunulan
beslenme hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla eğitim verilmiştir.
Yılın başlangıcından bu yana 829 çocuk ciddi beslenme bozukluğu tedavisi görmüş, 221,263 çocuk eksik beslenme karşı muayene
edilmiş ve 100,000 aşkın çocuk ise mikro besin takviyesi almıştır.
Tedarik
Raporlama dönemi boyunca UNICEF, Nusaybin sınır kapısından 100,000 çocuk için önemli eğitim malzemesi ulaştırmıştır. UNICEF
malzemelerini taşıyan 26 kamyon güvenli bir şekilde Suriye’ye girmeyi başarmıştır. Yardım malzemeleri Hasiçi’ndeki öncelikli 16
nahiyede dağıtılmaktadır. Ayrıca, UNICEF beş hava nakliyesi gerçekleştirerek Hasiçi’ne 120 ton su arıtma kloru, 30 ton sodyum
hipoklorit ve 10 ton su arıtma tableti ulaştırmıştır. Böylece, 800,000 kişinin beş aylık su ihtiyacı karşılanacaktır. Karakolu ile Hasiçi’ne
erişim şu anda mümkün değildir. Doğudaki Rakka ve Deyrizor illerine ulaşmak ise son derece zordur. UNICEF, su arıtma
malzemelerini düzenli olarak ulaştırmak için daha elverişli ve sürdürülebilir yollar aramaktadır. Tüm bu zorluklara rağmen, UNICEF
kloru Hasiçi’nden Deyrizor’a ulaştıracak yerel bir nakliyeci bulmuştur.
YARDIM PROGRAMI SONUÇLARININ ÖZETİ (Ocak – Ekim 2014)
Sektör 2014
hedefi
WASH*
# geçici çözümlerle sağlıklı içme suyuna erişimi sağlanan krizden
etkilenmiş kişi sayısı (1)
# düzenli aralıklarla hijyen malzemeleri verilen ve hijyen
hususlarında bilgilendirilen krizden etkilenmiş kişi sayısı(2)
# uygun şekilde tasarlanmış tuvalet ve lavabolara erişebilen iç
göçe zorlanmış kişi ve okula giden çocuk sayısı(3)
Sektör 2014
toplam
sonuçları
UNICEF
UNICEF
2014 Hedefi 2014 Sonuçları
3,500,000
2,090,742
2,000,000
2,090,742
3,000,000
1,060,260
700,000
748,444
300,000
90,975
150,000
108,235
350,000
71,769
500,000
146,865
550,000
263,308
ÇOCUK KORUMA
#Çocuk Dostu Alanlar, okul kulüpleri, Genç Dostu Alanlar,
Mobil Çocuk Koruma Birimlerinde verilen psiko-sosyal destek
Alanlar, okul kulüpleri,
Genççocukların
Dostu Alanlar,
hizmetlerinden
faydalanan
sayısı mobil
(2) Çocuk Koruma
Birimlerinde
verilen
psiko-sosyal
destek hizmetlerinden
faydalanan
# Çocuk Koruma
Birimlerinde
psiko-sosyal
destek hizmetleri
çocukların
lek
ve yardım girişimlerinden faydalanan çocuk sayısı
# kadın ve çocukların dezavantajlara karşı daha iyi korunmasını
sağlayacak malzemelerden yararlanan kadın ve çocuk sayısı (3)
# savaştan kalan patlayıcı malzemelere karşı bilinçlendirme
faaliyetlerinden faydalanan çocuk ve birey sayısı (4)
EĞİTİM 2014 İhtiyacı – 3.9 milyon (SHARP 2014)
# temel eğitim materyali sağlanan çocuk sayısı (1)
# kendi kendine öğrenme programından yararlanan çocuk sayısı (2)
# yaygın eğitime erişimi olan çocuk ve ergen sayısı (3)
# güvenli, koruyucu ve cinsiyete duyarlı eğitim ortamlarına
erişimi olan çocuk sayısı
6
SAĞLIK 2014 İhtiyacı – 21 milyon (SHARP 2014) [Not: Sağlık Sektöründeki Çalışmalar DSÖ tarafından koordine edilmektedir]
# çocuk felci aşısı yapılan beş yaşın altındaki çocuk sayısı
2,500,000
2,913,640
2,500,000
2,913,640
#Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı yapılan çocuk sayı
# A vitamin takviyesi alan 6-59 aylık çocuk sayı
# temel sağlık hizmetlerine erişimi olan kadın ve çocuk sayısı (1)
2,200,000
766,305
2,200,000
846,443
2,500,000
n/a
766,305
483,746
2,500,000
870,000
846,443
221,263
400,000
221,263
7,000
789
6,000
898
400,000
448,801
150,000
110,002
BESLENME 2014 İhtiyacı – Beslenme Değerlendirme Çalışması Devam Etmektedir
# akut beslenme bozukluğu taraması yapılan 6-59 aylık çocuk sayısı
400,000
# şiddetli akut beslenme bozukluğu taraması yapılan 6-59 aylık
çocuk sayısı
# multi-mikrobesin takviyesi alan 6-59 aylık çocuk sayısı
483,746
Dipnotlar
WASH * Klor tedariki ve su şebekelerinin rehabilitasyonu/tamir çalışmalarından 16.55 milyon kişinin faydalanacağı tahmin edilmektedir
(düzenli olarak gözden geçirilmektedir).
1) Bu bölümde su tankları, Aquatabs tabletleri, geçici su depoları, kullanma suyu arıtımı, pompalama istasyonlarının gezici ekipler tarafından
onarımı ile yakıt ve jeneratör temini gibi çözümlerle sağlıklı içme suyuna erişimi sağlanan toplam kişi sayısı gösterilmektedir.
2) Düzenli aralıklarla sabun, hijyenik ped ile aile ve bebek hijyen setleri gibi temizlik ve hijyen malzemesi dağıtılan krizden etkilenmiş kişi sayısı. Bu sayıya
temizlik hakkında bilinçlendirme kampanyalarıyla ulaşılan kişi sayısı da dâhildir.
3) Eğitim merkezleri ve çocuk dostu alanlardaki hijyenik tuvalet ve lavabolara erişimi olan 200.000 göçmen ve 300.000 çocuk, bu hedef sayıya
dahildir.
Çocuk Koruma
1) Yaratıcı oyun setleri, çocuk koruma günlerinden faydalanan çocuklara yönelik Seviye 1 psiko-sosyal destek faaliyetleri.
2) Yazlık ve kışlık malzemeler dağıtılan malzemeler arasındadır.
3) Okullar ve toplu iletişim kampanyalarının yanı sıra Risk Eğitimlerinin insani yardım çalışmalarına entegre edilmesi yoluyla savaştan kalan
patlayıcı malzemeler hakkında risk eğitimi verilen çocuk ve yetişkin sayısı
Eğitim
1) Pedagojik materyal ve belirlenmiş derslerin kitapları dâhil olmak üzere en az bir eğitim materyali alan çocuk sayısı
2) İç göçe zorlanmış ve/veya okul dışındaki 1 milyon kız ve erkek çocuğa kendi kendine öğrenme materyalleri temin edilmesi
hedeflenmektedir.
3) Telafi eğitimi alan iç göçe zorlanmış ve/veya okul dışında kalan 330.000 kız ve erkek çocuğa ek olarak uzlaşma, mesleki ve yaşam becerileri
eğitimi verilen 30.000 dezavantajlı genç bu hedef sayıya dâhildir.
Sağlık
1) Gezici klinikler yoluyla ulaşılan iç göçe zorlanmış çocuklara ek olarak birincil sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi için gereken
Kuruluşlararası Acil Durum Sağlık Setleri, ebe setleri, ishal setleri ve diğer temel sağlık setleri ve Suriye Arap Kızılayı ve gezici ekiplerin
hizmetlerinden faydalanan çocuklar bu sayıya dâhildir.
7
Lübnan
Genel Durum ve İnsani İhtiyaçlar
Krizden Etkilenen Kişi Sayısı
Kayıtlı mülteci sayısı Kasım 2014 tarihli
UNHCR verilerine dayanmaktadır.
**tahminler RRP6’ya dayanmaktadır.
Kayıtlı Mülteci Sayısı
Kayıt Altına Alınmayı Bekleyen
1,128,125
9,160
Lübnan dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Lübnan’daki her dört Mülteci Sayısı
600,163
kişiden biri mültecidir. Lübnan’daki 3.2 milyon kişi – 1.2 milyonu çocuktur- Suriye Çocuk Mülteci Sayısı (18 Yaş Altı)
krizinden doğrudan etkilenmektedir. 2014’ün sonuna kadar ülkede 1.2 milyon kayıtlı Çocuk Mülteci Sayısı (5 Yaş Altı)
218,856
Suriyeli mülteci olması beklenmektedir. 1.4 milyon yoksul Lübnanlının (günlük 4 ABD
Ev sahibi toplulukta krizden
1,500,000
dolarıyla yaşamaktadır) yanı sıra Suriye’den gelen Filistinli mülteciler ve ülkesine etkilenen tahmini kişi
sayısı**
dönen 20.000 Lübnanlı da krizden etkilenmiştir. Resmi sınır kapılarıyla Lübnan’a **
girmek isteyen Suriyeliler için ger geçen gün daha fazla önem alınmakta ve kısıtlama
getirilmektedir.
Lübnan’daki durum son zamanlarda yaşanan olaylar neticesinde daha da kötüleşmiştir. Ekim ayı ortalarında Akkar’da yaşanan sel
nedeniyle UNICEF ve ilgili paydaşlar gayri resmi yerleşim yerlerinde acil durum malzemesi dağıtımına başlamış ve sel felaketine karşı
birtakım önlemler almıştır (akarsu erozyonunu azaltmak için). Ayrıca, 24 Ekim’de Trablusşam’da Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve diğer
silahlı gruplar (İslam devletini yanlıları) arasında çatışma patlak vermiştir. Trablusşam ve ülkenin geri kalanında arama ve tutuklama
operasyonları devam etmekte ve durum hassasiyetini korumaktadır. Trablusşam’daki bütün okullar güvenlik nedeniyle kapatılmıştır.
Okullardan bazıları iç göçe zorlanmış ailelere ev sahipliği yapmaktadır. Bölgesel acil durum planına ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.
Söz konusu çalışmada, yerel aktörlerin liderliği ve katılımını da içeren bir hazırlık ve müdahale planının üzerinde durulmaktadır.
2014 yılı, UNICEF’in kış mevsiminin Lübnan’daki çocuklar üzerinde yarattığın etkileri azaltmak amacıyla yürüttüğü yardım
çalışmalarının üçüncü yılı olacaktır. Her yıl bir öncekine kıyasla programda önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. Bu program, iklimden
etkilenecek en savunmasız grupları hedeflemektedir. Program kapsamında, çocuk giysisi, battaniye, yatak, sınıflar için soba ve yakıt
dâhil olmak üzere kışlık malzemeler dağıtılmakta ve gayri resmi yerleşim yerlerinde sel sularının azaltılmasına yönelik çalışmalar
devam etmektedir. Yaklaşan kış mevsimi için UNICEF 10.8 milyon ABD Doları değerinde yardım toplayarak 365,000 çocuğun
ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. 4 milyon ABD Doları değerinde kışlık giysi seti temin edilmiştir. Bunun 2.4 milyon ABD
Dolarlık kısmı yerel üreticilerden satın alınmış ve Lübnan ekonomisine doğrudan katkı sağlanmıştır.
İnsani Yardımların Yönetimi ve Koordinasyonu
Lübnan’ın bölgesel ve kurumlararası Mülteci & Toparlanma Müdahale Planı (3RP)’nin bileşeni olacak 2015 Lübnan Krizi Müdahale
Planının hazırlanması kapsamında, UNICEF koordinasyon görevi üstlendiği tüm sektörlerle ilgili bölümlerin tamamlanmasına katkıda
bulunmaktadır.
İnsani Yardım Stratejisi
Lübnan’daki insani yardım çalışmaları, altıncı Bölgesel Müdahale Planı (RRP6) kapsamında koordine edilmektedir. 2014’ün sonuna
kadar Lübnan’da Suriye’den gelen mültecilerin sayısının 1.2 milyona ulaşması beklenmektedir. Bunların arasında Suriyeli mülteciler,
ülkelerine dönen Lübnanlılar ve Suriye’den gelen Filistinli mülteciler bulunmakta olup Lübnan’daki ev sahibi topluluklardaysa krizden
etkilenmiş 1,4 milyon kişi vardır. UNICEF, Lübnan’daki 225 en savunmasız durumdaki bölgeye yardım ulaştırmaya çalışmaktadır. Bu
bölgelerde, kayıtlı mültecilerin %86’sı, savunmasız durumdaki Lübnan vatandaşların üçte ikisi ve Filistinli mültecilerin %80’i
yaşamaktadır. UNICEF; RRP6, ülke programı, Dünya Bankası İstikrar Programı, Eğitim Teklifi (RACE) ve Sosyal İşler Bakanlığı-UNICEF
ortak planı kapsamında Lübnan’ın toparlanması ve gelişmesi için destek vermektedir. UNICEF, Eğitim Çalışma Grubu, WASH Sektörü
Çalışma Grubu, Acil Durumlarda Çocuk Koruma Çalışma Grubu ve Cinsiyete Dayalı Şiddet Görev Gücü’nün (Koruma Çalışma Grubu
altında) başkanlığını üstlenmiştir.
Yardım Programının Özet Analizi
WASH
Fonların yetersiz olması sebebiyle, UNICEF temizlik hizmetlerine erişimin yanı sıra bu hizmetlerin kalitesinin arttırılması konusunda
birtakım sıkıntılar yaşamaktadır. Dolayısıyla, gayri resmi yerleşim yerlerindeki mülteciler geçici tuvaletlerden ve ev sahibi topluluklar
ise iyileştirilmiş kanalizasyon sisteminden mahrum kalmaktadır. Bu yıl UNICEF, 214,900 kişinin temizlik hizmetlerinden
faydalanmasını sağlayarak bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Şu ana kadar yalnızca 41,000 kişi bu hizmetlerden
faydalanmıştır. Yüzey sularının azalması, barajlardan elde edilen elektrik miktarını düşürmüş ve elektrik enerjisinde kıtlığa neden
olmuştur. UNICEF bu soruna çözüm getirmek için 30 jeneratör satın almış ve kurulumunu tamamlamıştır (12 tanesi Güneyde, 10
tanesi Beyrut/Lübnan Dağı’nda, 6 tanesi Kuzeyde, 1 tanesi, Bekaa’da). Bu jeneratörlerden 400,000’i aşkın Lübnanlı vatandaş ve
100,000’i aşkın Suriyeli mülteci faydalanmaktadır
Ekim ayında yaklaşık 15,000 kişinin sağlıklı içme suyuna erişimi sağlanmıştır. Böylece, kümülatif toplam 493,000’in üzerine çıkmıştır.
87,000’i aşkın kişiye hijyeni teşvik eden mesajlar verilmiştir (2014’te toplam yaklaşık 318,000 kişi).
8
Eğitim
UNICEF Lübnan’da tüm çocukların kaliteli eğitime erişim hakkının koruyucu bir eğitim ortamında sağlanmasını hedeflemektedir.
UNICEF’in Lübnan’da yaşayan savunmasız durumdaki çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için 114,8 milyon ABD Dolarına
ihtiyacı vardır. 14-15 Ekim’de UNICEF, Acil Durumlarda Eğitim için Kurumlararası Ağ Asgari Standartlar konusunda eğitim vermiştir.
Eğitime Beyrut ve Lübnan Dağı’ndaki Eğitim Çalışma Grubunun 32 üyesi katılmıştır.
18 Ekim’de, Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı belli şartlara tabi olmak koşuluyla Suriyeli çocukların 2014-2015 eğitim-öğretim
yılında devlet okullarına sabahçı olarak kaydedilmelerini öngören bir genelge yayınlamıştır. Suriyeli çocuklar sınıf mevcudunun
yüzde ellisini geçmeyecek ve kayıt olan öğrenci sayısı geçen yılki sayının (yaklaşık 63,000) %20’sini (yani 2014/2015 eğitim-öğretim
yılı için 73,000 öğrenci) aşmayacaktır. Benzer şekilde Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı, temel eğitime ilişkin genel olarak, okul
öncesi eğitim çağındaki Suriyeli çocukların aynı koşullar altında kaydolmasına dair bir genelge daha yayınlamıştır. Şu anda
bağışçılar ve BM kurumları, en az 45,000 çocuğun öğlenci olarak okullara kaydolması için çalışmalarını sürdürmektedir. Ekim ayında
3,276 genç, yaşam becerisi eğitim hizmetlerinden yararlanmış (2014 yılı için kümülatif toplam 28,818’ ulaşmıştır) ve 872 çocuk ise
eğitim programları kapsamında psiko-sosyal destek hizmetlerine (2014 yılı için toplam 32,687 çocuk) erişmiştir. Yaklaşık 4,000
çocuğa Ekim ayı süresince yaygın eğitim fırsatları sunulmuş ve böylece toplam sayı 2014 yılı için 61,878’e ulaşmıştır.
UNICEF, hedeflenen okulları ve toplum merkezlerini yenileyerek eğitim ortamlarının iyileştirmektedir. Bu kapsamda, okullarda
cinsiyetlere göre temizlik imkânlarının sunulması, sağlı içme suyuna erişim sağlanması ve hijyenin teşvik edilmesi başta olmak üzere
güvenlik ve WASH hizmetleri için asgari gereksinimler tespit edilmektedir. 2014 yılında 71 okul (yaklaşık 20,000 öğrenci)
onarım/bakım hizmetlerinden yararlanmıştır.
Çocuk Koruma
Ekim ayında, 27,846 çocuk psiko-sosyal destek hizmetlerine
erişmiştir (2014 için kümülatif toplam 322,935’e ulaşmıştır).
Ayrıca, 5,965 bakıcı Ekim ayında eğitim, bilgilendirme ve
oryantasyon faaliyetlerinin yanı sıra duygusal ve sosyal destek
etkinliklerine katılmıştır (2014 için kümülatif toplam 121,081’e
ulaşmıştır). Bu yıl 585 hizmet sağlayıcı, çocuk koruma hizmetleri
ve sevk yöntemlerine ilişkin eğitim almıştır. Son olarak, Ekim
ayında savunmasız durumdaki 423 kadın ve kız çocuğu kişisel
bakım ve giysi seti almıştır (2014’te toplam 21,599 kişi). 3,510
kişi ise Ekim ayı boyunca gezici ve sabit güvenli alanlarda destek
faaliyetlerine katılmıştır (2014’te toplam 45,477 kişi) .
Dünya Kız Çocukları Günü (11 Ekim) vesilesiyle UNICEF ve STK paydaşı INTERSOS (akran eğitimcisi projesi kapsamında) Sur,
Nebatiye, Bint Jbeil, Marjayoun ve Hasbaya şehirlerinde gençler için erken yaşta evlilik, cinsiyet eşitliği ve cinsel taciz konularında
farkındalık yaratma toplantıları ve faaliyetleri düzenlemişlerdir. 20 akran eğitimcisi Mayıs 2014’ten bu yana 1,500 gence ulaşmıştır.
Dünya Kız Çocukları Günü, cinsiyet eşitliğine ilişkin tüm hususlar hakkında farkındalık yaratmayı ve kız çocuklarının haklardan ve
fırsatlardan yararlanmasını sağlamak için gereken adımları atmayı hedeflemektedir. UNICEF’in STK paydaşı KAFA da Bekaa’da
UNICEF tarafından desteklenen bir festival düzenlemiş ve Suriye krizinden etkilenen 8-14 yaş arasındaki savunmasız 1,300 çocuğa
ulaşmıştır.
Sağlık
Ekim ayında UNICEF’in desteği ile birinci basamak sağlık hizmetlerinden 24,678 kişi yararlanmıştır (2014 yılı için toplam 387,583 kişi).
Ekim Ayı Çocuk Felci Ulusal Aşı Kampanyası 15-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Halk Sağlığı Bakanlığı’ndan alınan
sonuçlar 516,967 çocuğun (ilk hedeflenen sayının %91’i) aşılandığını göstermektedir. Özel doktorlar böyle bir sonucun elde
edilmesine katkıda bulunmuşlardır. Lübnan Pediatri Derneği’nin 600 üyesi bu kampanyada yer almıştır. Bir sonraki aşı kampanyası
15-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Medya kampanyası ve farkındalık arttırma faaliyetlerinin yanı sıra UNICEF, başta
Rotary olmak üzere çeşitli paydaşlarla işbirliği yaparak Bebnine, Trablusşam ve Deyr Ammar’da çocuklar ve bakıcılar için Yaratıcı
Oyun Günleri düzenlemiştir. Bu etkinlik kapsamında çocuklara çocuk felci aşısı da verilmiştir.
250 hemşireye aşı yönetimi konusunda verilen eğitim (aşıcı olmak ve her türden aşının nasıl depolanacağı, hazırlanacağı ve
uygulanacağını öğrenmek için), Halk Sağlığı Bakanlığı ve Lübnan Hemşireler Birliği (Order of Nurses) koordinasyonunda, UNICEF’in
desteği ile 31 Ekim’de merkezde (Beyrut) ve kazalarda başlamıştır.
Avrupa Birliği (AB)’nin mali desteğiyle Lübnan’da yürütülen rutin aşılama programını geliştirmek ve güçlendirmek için Halk Sağlığı
Bakanlığı, UNICEF, WHO ve UNHCR’nin İstikrar Araçları projesi vasıtasıyla 2015’te 18 yaş altı 257,500 çocuğun yararlanması için
gerekli tüm rutin aşılar, aşı malzemeleri ve Soğuk Zincir sistemleri temin edilecektir. AB, rutin aşılama faaliyetleri için 2.6 milyon ABD
Doları bağışlamıştır.
9
YARDIM PROGRAMI SONUÇLARININ ÖZETİ (OCAK – Haziran 2014)
Sektör 2014
hedefi
Sektör 2014
sonuçları1
UNICEF’in
2014 Hedefi
UNICEF 2014
sonuçları
SU, SAĞLIK VE HİJYEN
# sağlıklı içme suyuna erişimi sağlanan krizden etkilenmiş kişi sayısı
# hijyen malzemelerine erişimi sağlanan kişi sayısı
# hijyen hususlarında bilgilendirilen kişi sayısı
# yeterli, uygun ve kabul edilebilir tuvaletlere erişimi sağlanan kişi sayısı
857,000
n/a
904,700
880,121
n/a
401,709
385,726
75,000
713,000
493,540
120,550
317,809
370,924
146,232
214,900
40,967
300,000
335,651
300,000
322,935
2,500a
4,407
6,000
1,978
200,000
126,406
200,000
121,081
144,000
6,105
60,000b
n/a
95,000
54,724
66,000
32,587
n/a
200,000
n/a
n/a
88,151
n/a
250,000
155,000
35,000
106,193
61,878
28,818
# beslenme bozukluğuna karşı izlenen 5 yaş altı çocuk sayısı
n/a
n/a
500,000
86,671
# multi-mikrobesin takviyesi alan 5 yaş altı çocuk sayısı
# Halk Sağlığı Merkezlerinde tedavi gören eksik beslenmiş çocuk sayısı
SAĞLIK
HEALTH
# kızamık aşısı olmuş 18 yaş altı çocuk sayısı
n/a
n/a
n/a
n/a
365,650
24,000
41,518d
1,406
n/a
n/a
840,000
1,165,871e
ÇOCUK KORUMA
#psiko-sosyal destek hizmetlerine erişimi olan çocuk ve ergenlerin sayısı
#Uzman saha çalışanları tarafından özel hizmet sunulan çocuk sayısı
# eğitim faaliyetlerinden, bilgilendirme ve oryantasyon oturumlarından,
duygusal ve sosyal destek faaliyetlerinden faydalanan bakım çalışanları
EĞİTİM
# örgün eğitime kayıtlı çocuk sayısı (kız ve erkek)
#eğitim programları kapsamında psiko-sosyal destek hizmetlerine erişimi
sağlanmış çocuk sayısı
#okul materyallerinden faydalanan çocuk sayısı
# yaygın eğitim olanaklarından faydalanan çocuk sayısı (erkek ve kız)
# yaşam becerileri geliştirmeye yönelik programlara kayıtlı ergen sayısı
NUTRITION
BESLENME
# çocuk felci aşısı olmuş 5 yaş altı çocuk sayısıf
n/a
n/a
650,000
673,899
# birinci basamak sağlık hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı
1,051,350
857,433
800,000
387,583g
# rutin aşılama programlarından faydalanan 2 yaş altı çocuk sayısı
575,230c
291,660
80,000
71,306
# kampanya boyunca 2 doz TT aşısı yapılan çocuk doğurma yaşındaki (15-49)
n/a
400,000
41,532
kadın sayısı
n/a
of
TT
vaccines
during
the
campaign
1 Sektör sonuçları Eylül 2014'de http://data.unhcr.org/syrianrefugees adresinden edinilen sektör göstergeleri ile kıyaslanarak raporlanmıştır.
Ekim ayına ilişkin veriler ise daha sonra açıklanacaktır..
a Hedef yalnızca yüksek risk taşıyan grupları kapsamaktadır.
b UNICEF’in 2013-2014 eğitim-öğretim yılı için koyduğu hedefe (50, 000) ulaşılmıştır Eğitim sektöründe 140,000 çocuğa ulaşılmıştır.
c Bu sektör için hedef, beş yaş altı çocukların rutin olarak aşılanmasıdır.
d Paydaşların belirli aralıklar düzenlediği beslenme faaliyetlerinin sonuçları: Fazladan 1,056,830 (6 ay – 18 yaşları arasındaki)milyon çocuğa Nisan
2014’teki aşılama kampanyasında A Vitamini takviyesi verilmiştir. Veriler Halk Sağlığı Bakanlığından alınmıştır.
e Halk Sağlığı Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre Nisan 2014’te çocuklar kızamık ve kızamıkçığa karşı aşılanmıştır.
f Rapor sonuçları i) Mart 2014, 492,706 çocuk aşılandı ; ii) Nisan 2014, 549,768 çocuk felcine karşı aşılandı; iii) Temmuz 2014, 120,142
çocuk
aşılandı; ve iv) Ekim 2014, 515,967 çocuk aşılandı. Sonuçlar Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. 2014’te kampanyalarında 1,47
milyon doz çocuk felci aşısı kullanılmıştır. Hedeflenen doz 2.9 milyon idi.
g Sonuçlar Halk Sağlı Bakanlığı tarafından verilmiştir.
1
0
Ürdün
Krizden Etkilenen Kişi Sayısı
Kayıtlı mülteci sayısı 13 Kasım 2014 tarihli
UNHCR verilerine dayanmaktadır Kayıt
bekleyen mülteci bulunmamaktadır.
Genel Durum & İnsani İhtiyaçlar
Kayıtlı Mülteci Sayısı
618,420
Çocuk Mülteciler (18 Yaş Altı)
324,671
Ürdün’e gelen Suriyeli mülteci akınında azalma yaşanmaktadır. Ekim ayında toplam
446 mülteci ve Kasım ayının ilk 10 gününde ise yalnızca 23 mülteci Raba al Sahran
Çocuk Mülteciler (5 Yaş Altı)
111,934
transit merkezinden kamplara aktarılmıştır. 2013 yılının ortasından 2014 yılının ortasına
kadar gecelik 300 kişi (2013 yılının ortasından 2014 yılının ortasına kadar geçen süreçte Ürdün’e gelen gecelik ortalama mülteci sayısı 300
kişi civarındadır. Önümüzdeki kış için hazırlıklar devam etmektedir. UNICEF 0-16 yaş grubunda 72,000 çocuğa ayni ve nakdi yardımlar
aracılığıyla kışlık kıyafet desteği vermeyi planlamaktadır. Kamplardaki nakdi yardım, WFP tarafından verilen e-kartlarla koordine
edilmektedir. Kamplarda yaşayan 0-16 yaş arasındaki çocukların ailelerine 30 dolarlık çek verilecektir. Aileler bu çekle kamplardaki
süpermarketlerden kıyafet ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Ev sahibi topluluklardaki 14,000 aileye ATM’lerde nakde çevrilebilecek şartsız eçek yardımı yapılacaktır. Bu e-çeklerin de her biri 30 ABD Doları değerinde olup, 16 yaş altı çocuk sayısı kadar temin edilecektir. Nakdi yardımın
yanı sıra sınır kapılarında ve ev sahibi topluluklarda 17,000’i aşkın çocuğa kışlık kıyafet seti verilmektedir.
İnsani Yardımların Yönetimi ve Koordinasyonu
İnsani yardım sağlayan aktörler ve Ürdün Hükümeti, 2015 ve daha sonraki yıllar için uyumlaştırılmış bir plan geliştirmektedir (Ürdün
Müdahale Planı, JRP). Bu plan, Suriye krizinin Ürdün ve Ürdün’deki ev sahibi topluluklar üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı
hedeflemektedir. Koordinasyon yapıları Ürdün Hükümeti ve insani yardım sağlayan kuruluşlarla daha uyumlu hale getirilmektedir.
JRP, mültecilere yönelik yardım ve toparlanma çalışmalarına ilişkin unsurlar içerecek ve 12 aylık insani yardım talebi için bir temel
oluşturacaktır (Ocak-Aralık 2015).
İnsani Yardım Stratejisi
UNICEF, 2014’te ev sahibi topluluklarda yaşayan mültecilere yardım ulaştırılmasına ve bu mültecilerin korunmasına odaklanmıştır. Diğer
yandan ise, ulusal sosyal hizmet sunumunu güçlendirerek ve kritik hizmet sunum altyapısını iyileştirerek kamplarda yürütülen
çalışmaların maliyetini düşürmeye ve sürdürülebilirliğini sağlayamaya çalışmaktadır. Suriye krizinin ev sahibi hükümet tarafından
sunulan hizmetler üzerindeki etkisini ele almak 2015 3RP’nin temel hedefidir. Sağlık ve Beslenme faaliyetleri, bebeklerin ve küçük
çocukların sağlığının korunması üzerinde durmaya devam edecektir. Bu kapsamda, acil veya rutin aşılama faaliyetleri yürütülecek, anne
sütü teşvik edilecek, sağlık çalışanlarına çocuk hastalıklarının entegre yönetimine ilişkin eğitim verilecek ve daha birçok girişimde
bulunulacaktır. WASH sektörüne yönelik çalışmalar, hayati su ve temizlik hizmetlerinin işletim maliyetlerini uzun ve orta vadede
düşürmeyi hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, kamplar için sondaj kuyuları, boru sistemleri ve atık su arıtma tesislerinin
işletilmesi ve kuzey illerinde kapasitesi yetersiz kalan WASH kaynaklarına daha fazla destek verilmesi planlanmaktadır. Çocuk Koruma
ve Eğitim Programları, psiko-sosyal destek hizmetlerinin sunulmasına ve okulu bırakıp çalışma hayatına atılma veya erken yaşta evlilik
yapma riskiyle karşı karşıya olan savunmasız durumdaki çocuklar başta olmak üzere ev sahibi topluluklardaki mültecilere ve Ürdünlülere
yapılan yardımların attırılmasına odaklanacaktır. Ayrıca, UNICEF örgün eğitime devam edemeyenler de dâhil olmak üzere diğer gençler
için çeşitli fırsatlar yaratmayı amaçlamaktadır.
Yardım Programının Özet Analizi
WASH
UNICEF; Zaatari, Azrak, Cyber City ve Kral Abdullah Parkı’ndaki 93,000’i aşkın mülteciye hayati önem taşıyan su ve temizlik hizmetlerini
ulaştırmaya (su tedariki, tasfiye, katı atık yönetimi ve hijyeni teşvik eden hizmetler) ve tankerlere olan bağımlılığı azaltmak için kamplara
WASH Altyapıları kurmaya devam ediyor (Zaatari’de kanalizasyon ve su iebekesi). Zaatari’de üçüncü kuyunun sondajı tamalanmıştır. Boru
döşeme ve teçhizatlandırma çalışmalarının da Aralık ayı sonunda tamamlanması beklenmektedir. Zaatari’nin su ihtiyacını karşılamak
amacıyla ACTED ve OXFAM sorumlulukları altındaki tüm ilçelere ortak bir şebeke inşa edeceklerdir. Bu nedenle, yüklenicilere ihale
çağrısında bulunmuşlardır. Zaatari’de iki sistemli su arıtma tesisinin yapımı tamamlanmak üzeredir. TF birimi başarılı bir şekilde devreye
girmiş ve test edilmiştir. Kasım ayı ortasında ise sistem kullanılmaya başlanacaktır. Tesis, atık su şebekesiyle bağlantılı olacak şekilde
tasarlanmıştır. Ancak, atık su şebekesi tamamlanmadığı için tesis atık su tankerlerinden/kamyonlarından beslenecektir.
Azrak’taki ikinci sondaj kuyusunda pompa, jeneratör ve su doldurma noktasının kurulumu devam etmektedir. Kurulum çalışmalarının
Aralık ayı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Bu sistem, saatte 50 metreküp su sağlayacak ve Azrak’taki 50,000 kişinin ihtiyacını
karşılayacaktır. İlk aşamada, su tankerlerinin doldurulması için sondaj kuyusuna gereken malzemeler döşenecektir. İkinci aşamada ise ana
boru hattının kamplarda mevcut olan 8 su depolama birimiyle bağlantısı sağlanacak ve kampa yerçekiminin yardımıyla su taşınacaktır.
Ayrıca, Azrak’ta konteynerli Atık Su Arıtma Tesisinin Kasım ayı ortasında Ürdün’e gelmesi ve Mart ayına kadar devreye girmesi
beklenmektedir.
Ev sahibi topluluklarda UNICEF/ACTED, Mafraq, Zarqa ve Irbid’de yaklaşık 700,000 kişinin yararlanacağı 10 temel su ve temizlik
sisteminin bakım ve onarımına destek vermektedir. Çalışmaların, 2015’in ilk dört ayında tamamlanması beklenmektedir. Bunun yanı sıra,
UNICEF, ACF ile işbirliği yaparak ev sahibi topluluklara yönelik müdahaleler gerçekleştirmektedir. Bu müdahaleler sırasıyla Irbid ve
Ajlun’da yaşayan savunmasız durumdaki 400 ve 100 haneyi hedef alacaktır. Son olarak, Okullarda WASH girişimi kapsamında
11
UNICEF/JEN, onarım çalışmasına en fazla ihtiyaç duyan okulları tespit etmek için ülke çapındaki 3041 devlet ilkokulundaki WASH
imkânlarını değerlendirecektir.
KRİTİK FON İHTİYACI: 2014 Ekim ayı sonu itibariyle, UNICEF Ürdün temsilciliği Ürdün’deki mültecilere WASH hizmeti sunmak için
gereken paranın yalnızca %56’sını toplayabilmiştir. Ürdün’deki kamplarda yaşayan mülteci nüfusun Kasım 2014 ve Haziran 2015
arasında WASH hizmetlerinden düzenli olarak yararlanmalarını sağlamak için UNICEF Ürdün Temsilciliği’nin acilen 11 milyon ABD
Dolarlık fona ihtiyacı vardır. Böylece, su şebekeleri ihtiyacını karşılanabilecek, temel su gereksinimi sağlanabilecek, su arıtımı
yapılabilecek, katı atıklar tasfiye edilecek ve hijyeni teşvik eden hizmetler sunulabilecektir. Ayrıca, Zaatari’deki hijyen durumunu
iyileştirecek ve su tankerlerine bağımlılığı azaltacak atık su arıtma sistemi için 15 milyon Dolarlık bir fon açığı bulunmaktadır.
Eğitim
Ekim ayında okul çağındaki yaklaşık 220,000 Suriyeli çocuk, Ürdün’de
mülteci olarak kayıt altına alınmıştır. Eğitim Bakanlığı tarafından
sunulan ilk veriler, 109,000’in aşkın Suriyeli çocuğun 2014-2015
eğitim-öğretim yılı başında Ürdün’deki devlet okullarına kaydolduğunu
göstermektedir. Bu çocuklardan yaklaşık 19,000 tanesi 3 mülteci
kampında (Zaatari, EJC ve Azrak) yer alan okullara kaydolmuştur.
Ayrıca, UNICEF ve Eğitim sektörü paydaşları 35,000’i aşkın çocuğa
(UNICEF tek başına 30,000 çocuğa yardım etmiştir) alternatif ve yaygın
eğitim hizmetleri sunmuştur. Tüm bunlara rağmen, okul dışında
kalan çocukların sayısı bir hayli yüksektir. 2015’te alternatif ve resmi
eğitim fırsatlarına erişimi arttırmak için Eğitim Bakanlığı, UNICEF
ve Eğitim sektörü paydaşları tarafından kapsamlı bir strateji geliştirilmektedir.
Suriyeli engelli çocukların okula entegrasyonlarında yaşanan zorluklar, çeşitli mali sıkıntılar ve en az 1,000 çocuğun İçişleri Bakanlığı
tarafından çıkarılan kimliklere sahip olmaması kızların ve erkeklerin okullara erişimini engellemektedir. Bugüne kadar okul çağındaki
yaklaşık 700 engelli çocuk özel kurumlara, 1,600 çocuk ülkedeki yaygın eğitim kurumlarına ve yaklaşık 9,000 çocuk ise Eğitim
Bakanlığının ikili öğretim veren okullarına sevk edilmiştir.
Çocuk Koruma
Ocak 2014’ten bu yana UNICEF ve diğer paydaşlar, kamplardaki (63) ve ev sahibi topluluklardaki (69) 132 çocuk ve genç dostu alan ve
çoklu etkinlik merkezleri vasıtasıyla 164,958 çocuğa (%51’i kızlardan oluşmaktadır) psiko-sosyal destek hizmeti sunmuştur. Bu
müdahaleler Ekim ayında 20,000 çocuğa ulaşmıştır. 2014 yılının başlamasından bu yana, kamplarda ve ev sahibi topluluklardaki 17,806
çocuk (%46’sı kız) özel vaka yönetimi hizmetlerinden yararlanmıştır (Ekim ayında başlı başına 3,300 çocuk). UNICEF, kamplar ve ev sahibi
topluluklarda yaşayan 0-16 yaşları arasındaki 72,300 çocuğa kışlık kıyafet yardımı yapacaktır. Ev sahibi topluluklarda yaşayan en
dezavantajlı durumdaki 33,000 çocuk hedef alınacaktır. Özellikle de başında kadınların ve çocukların bulunduğu aileler ile gayri resmi
yerleşimlerde yaşayanlara odaklanılacaktır. Yaklaşık 17,800 kışlık kıyafet seti, ev sahibi topluluklarda ve sınır kapılarında çocuklara
dağıtılacaktır. Geri kalan çocuklara ise ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 30 Dolar değerinde karşılıksız WFP çeki verilecektir.
Ekim ayında Ürdün’de Suriyeliler için kurulmuş olan İzleme ve Raporlama Mekanizması, Suriye’de çocuklara karşı ciddi hak ihlallerinin
yapıldığı 50 adet doğrulanmış vaka tespit etmiştir. Bu ihlaller, silahlı güçler ve silahlı muhalif gruplar tarafından son üç ay içerisinde
gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen hak ihlalleri arasında (1) öldürme ve sakatlama, (2) kaçırma ve alıkoyma, (3,) silahaltına alma ve
kullanma, (5) okullara veya hastanelere saldırı düzenleme ve (6) insani yardımların ulaştırılmasına engel olma bulunmaktadır.
Sağlık
UNICEF/DSÖ/UNHCR ve diğer paydaşlar, ev sahibi topluluklarda (26-30 Ekim) ve Suriyelilerin yaşadığı üç mülteci kampında (2-6 Kasım)
2014 Ulusal Çocuk Felci Aşı Günlerinin (Çocuk Felci – SNIDs – Ekim/Kasım) ilk ayağını gerçekleştirmişlerdir. Aşılamaya ilişkin idari veriler,
ev sahibi topluluklarda yaşayan 0-5 yaşları arasındaki 1,138,653 çocukla (129,632 Suriyeli, 53,425 diğer milletlerden ve 955,596 Ürdünlü)
birlikte kamplarda yaşayan 20,410 çocuğun da aşılandığını göstermektedir. Toplamda 0-5 yaş arası 1,159,063 çocuk aşılanmıştır
(kamplarda ve ev sahibi topluluklarda 150,042 Suriyeli, 53,425 Ürdünlü ve diğer milletlerden çocuklar dâhil).
Ekim ayı boyunca IOM, 171 Suriyeli çocuğa kızamık (6 aylık – 15 yaş arası) , 181 Suriyeli çocuğa çocuk felci (0 – 15 yaş arası) ve 59 çocuğa
A vitamini (6 aylık – 5 yaş arası) aşısı yapmıştır.
469 çocuk BCG aşısı olmuş, 369 çocuk Zaatari’de konuşlanan sekiz EPI ekibi tarafından, EJC ve Azrak kamplarında haftada iki kere rutin
aşılama programlarıyla tamamen aşılanmıştır. Ayrıca, 580 hamile kadın ve hamile olmayan 921 tetanos hastalığına karşı aşılanmıştır.
Toplamda 378 yeni doğan sağlık seti ve 377 anne seti, hastaneden taburcu olduklarında yeni doğan bebeklere ve annelerine
dağıtılmıştır. Beş yaşın altındaki 102 çocuk kamplardaki 16 ORT noktalarını ziyaret ederek Oral Rehidratasyon Tedavisi olmuştur.
12
KRİTİK FON İHTİYACI: Şubat ve Nisan’da gerçekleştirilmesi planlanan bölgesel aşılama günlerinde kullanılacak çocuk felci aşılarını
temin edilecektir. Ayrıca, Ekim/Nisan çocuk felci kampanyalarından ve rutin EPI aşılamalarından sonra kaç tane çocuğa ulaşıldığını
anlamak amacıyla bir değerlendirme çalışması yapılacaktır. Bu nedenle, 2014 yılı bitmeden 300,000 Dolar toplanması
gerekmektedir.
Beslenme
Ekim ayı boyunca; 1,544 hamile ve emziren anneye, kamplarda, ev sahibi topluluklarda ve RSTC’de (Rabaa Sahran Transit Merkezi)
Bebeklerin ve Küçük Çocukların Beslenmesine (IYFC) ilişkin bilgi verilmiş ve yol gösterilmiştir. Kampta doğum yapmış tüm anneler,
SCJ’nin birebir görüşme düzenleyen danışmanlarınca takip edilmiştir. Ayrıca, beş yaşın altındaki 15,303 çocuğa ve emziren annelere
besin değeri yüksek gıdalar verilmiştir. Azrak kampındaki ikinci IYFC karavanı Ekim aynın ilk haftasında faaliyete geçmiştir.
Sağlık sektöründe ihmal edilen ve yeterince finansman sağlanamayan alanlardan birisi Yeni Doğan Sağlığıdır. Ulusal Yeni Doğan
Eylem Planının hızla uygulanması UNICEF Ürdün Temsilciliği’nin öncelikli hedefidir. Bu hedef doğrultusunda, krizden en fazla
etkilenmiş ve en savunmasız durumdaki topluluklarda mevcut klinik protokolleri güncellenecek, sağlık hizmeti sağlayıcılarının
kapasitesi güçlendirilecek, hastanelerdeki yeni doğan bakım yönetimi güçlendirilecek, sevk ve ölüm denetim sistemleri iyileştirilecek,
doğum sonrası bakım ve temel yeni doğan bakım hizmetleri iyileştirilecektir. UNICEF’in 2015 yılında Sağlık ve Beslenme sektörü için
ihtiyaç duyduğu toplam miktar 11 milyon ABD Dolarıdır. Bu miktarın 4 milyon Doları, yukarıda bahsedilmiş olan yeni doğanlara yönelik
öncelikli eylemlere ayrılacaktır.
Toplumsal Seferberlik ve Davranış Değişimi
Çocuk Felci Ulusal Aşı Kampanyası (Ekim Kampanyası)
Aile ve toplum düzeyindekilerin sürece dâhil edilmesi amacıyla toplumsal seferberliğe odaklanan Gelişim için İletişim (C4D) stratejisi
olarak UNICEF C4D, çocuk felci aşı kampanyalarında nasıl kişilerarası iletişim kurulacağına ilişkin tüm illerden sağlık çalışanlarına (20
Sağlık Bakanlığı personeli) Kişilerarası İletişim eğitimi vermiştir. Ayrıca, en dezavantajlı ve yüksek risk taşıyan bölgelerde çocuk felci
aşısını teşvik edecek topluluk liderleri de bu eğitim sırasında belirlenmiştir. Farklı STK’ların gönüllülerinden toplam 279 kişiye aynı
Kişilerarası İletişim eğitimi verilmiştir. Bu gönüllüler, Zaatari kampında ve mültecilere ev sahipliği yapan tüm illerde yürütülmekte olan
yardım/farkındalık arttırma faaliyetlerinde görev almaktadır. (ICCS/SCJ/IOM/IRD/ACTED/JEN/OXFAM).
YARDIM PROGRAMI SONUÇLAIRNIN ÖZETİ (Ocak – Ekim 2014)
Sektör
2014
hedefi
BESLENME
# bebeklerin ve küçük çocukların beslenmesini desteklemek
amacıyla proje kapsamında ulaşılan hamile emziren anne sayısı
# ek besin desteği alan bebek ve emziren anne sayısı
2014’te
sektörün
ulaştığı sayı
UNICEF
2014 Hedefi
2014’te
UNICEF’i
n ulaştığı
sayı
46,260
32,440
46,260
28, 768
85,460
162,629
85,460
162,629
SAĞLIK
# çocuk felci aşısı olmuş 6 ay – 15 yaş arası çocuk sayısı
242,6001
43,598
2
# çocuk felci aşısı olmuş 0-59 aylık çocuk sayısı
949,163
1,159,063
Sektör Koordinatörü
# rutin aşıları olmuş 5 yaşından küçük (kız ve erkek) çocuk
49,000
10,232
UNICEF değildir.
sayısı
#A vitamin takviyesi alan 6-59 aylık çocuk (kız ve erkek)
156,700
16,565
sayısı
SU, TEMİZLİK VE HİJYEN (Halihazırda kamplarda yaşayan 93,694 kişinin %96’sı WASH hizmetlerinden faydalanmaktadır)3
existing
#
sağlıklı 3içme suyuna erişimi sağlanmış krizden etkilenen kişi
680,000
166,875
440,000
102,555
sayısı4
# temizlik veya hijyen setleri verilen kişi sayısı
680,000
n/a
440,000
102,555
# hijyeni teşvik eden mesajlarla ulaşılan kişi sayısı
680,000
207,283
440,000
102,555
# işlevsel şekilde tasarlanmış tuvalet ve temizlik
390,000
n/a
295,000
102,555
hizmetlerine erişimi sağlanan kişi sayısı
# eğitim ortamlarında ve çocuk dostu alanlarda güvenli içme suyu,
250,000
n/a
200,000
188,0005
temizlik ve hijyen hizmetlerine erişimi sağlanmış çocuk sayısı
ÇOCUK KORUMA
1 Bu hedefin büyük bir kısmı olası bir kızamık salgını düşünülerek planlanmış olup henüz böyle bir salgınla karşılaşılmamıştır.
2 Çocuk felci aşısı tamamlanmış çocuk sayısı 949,163'tür. Hedef rakam, erişilmesi zor bölgelerde düzenlenen dört ulusal aşı günü (UAG) ve iki alt UAG esnasında kullanılan doz sayısına göre belirlenmiştir.
3 Sonuç, 2014 içinde bir seferde azami faydalanıcı sayısıdır. Mevcut toplam kamp nüfusu 93,694'tür (Azrak 12,464, Zaatari 80,230, KAP 800, CC 2000). UNICEF, 3,840 kişilik Emirlik Ürdün Kampı'a (EÜK) WASH sağlamamaktadır.
Ev sahibi topluluklarda müdahaleler başlamış olup, bu müdahaleler Kasım ve Aralık 2014'te öngörülen ileri safhalara geçtikçe faydalanıcı sayısı artacaktır.
4 Kamplardaki hem su kamyonculuğu gibi geçici, hem de sızıntıları önlemek için boru hattı tamiri, sondaj deliklerinin bakımı, su tedariki gibi sürdürülebilir hizmetlerden yararlanan faydalanıcıların sayısı.
5 Okullar için WASH faaliyetleri 2014 için tamamlanmıştır, bu nedenle bu belirteç için son rakam 188,000'dir.
13
# psiko-sosyal destek hizmetlerine erişimi sağlanan çocuk
ve ergen sayısı
# uzman saha çalışanları tarafından özel hizmet sunulan çocuk
sayısı
EĞİTİM
# Ürdün devlet okullarına kayıtlı okul çağına erişmiş Suriyeli çocuk
sayısı
# eğitim programları kapsamında psiko-sosyal destek
hizmetlerine erişimi sağlanmış çocuk sayısı
# yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanan çocuk/ergen sayısı
# yaygın eğitim ve yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik
hizmetlerden faydalanan çocuk ve ergen sayısı
# kapsayıcı eğitim ve psiko-sosyal destek hizmetlerinden
faydalanan, özel ihtiyaçları olan çocuk (kız ve erkek) sayısı
# iyileştirici ve telafi derslerine katılan okul çağına gelmiş çocuk sayısı
# okul malzemesi alan çocuk sayısı
# tem eğitimden sonra eğitimine devam eden genç sayısı
281,6606
200,1277
180,900
164,958
36,647
17,8068
15,747
17,806
150,000
109,000
150,000
109,0009
17,300
n/a
15,000
27,462
2,600
010
25,000
16,747
13,281
51,301
138,266
3,290
n/a
2,000
842
21,050
165,210
2,500
n/a
110,000
n/a
15,000
130,000
2,500
29,49711
110,00012
1,680
* Sektör sonuçlarının açıklanmadığı durumlarda RRP6 tablolarına şu adresten ulaşılabilir: http://data.unhcr.org/
6 RRP6 (Haziran gözden geçirilmiş versiyon) psiko-sosyal destek hizmetleri hedefleri gözden geçirilmiş, 281,660 çocuğa çekilmiştir (eski sayı301,371 çocuktur).
7 Henüz tüm RRP paydaşları Ekim ayı için bölge veri tabanına bildirimde bulunmamışlardır.
8 Henüz tüm RRP paydaşları Ekim ayı için bölge veri tabanına bildirimde bulunmamışlardır.
9 Ev sahibi topluluklarda yaşayan Suriyeliler arasında 2014/2015 eğitim-öğretim yılı için kayıt sayısı. Bu, toplam kayıtlı çocuk sayısının yalnızca %90'ıdır; Eğitim Bakanlığı
hala verileri incelemektedir. 2014/2015 öğretim yılı için kamplarda 19,108 öğrenci okula kayıt olmuştur.
10 Informal eğitim faaliyetleri Kasım 2014'te başlayacaktır.
11 Bazı paydaşların üstlendiği doğrulama çalışmalarında tekrarlanan veriler olduğu tespit edilmesi nedeniyle ek derslerden faydalanan toplam çocuk sayısı gözden
geçirilmiştir.
12 Okul malzemelerinin dağıtımı 2014 Kasım ayının ortalarında tamamlanacak olup, kamplarda ve ev sahibi topluluklarda toplamda 130,000 çocuğa (Suriyeli ve
korunmasız Ürdünlü) yardım sağlayacaktır.
14
Irak
Genel Durum & İnsani İhtiyaçlar
UNHCR’den alınan verilere göre, 223,923 Suriyeli, Irak Kürt Bölgesine
kayıtlıdır. Bu sayı, Irak’taki tüm Suriyeli mültecilerin %97’sine tekabül
etmektedir. Irak Kürt Bölgesi’ndeki yaklaşık 112,000 Suriyeli mülteci, ev
sahibi topluluklarda yaşamaktadır. Öte yandan 100,000 mülteci Erbil, Duhok
ve Süleymaniye İlleri’ndeki resmi kamplarda hayatını devam ettirmektedir.
BM kurumları, Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve uygulayıcı paydaşlar ev sahibi
topluluklarda yaşayan Suriyelileri tespit etmiştir. Kamp dışında yaşayan ve
okul çağındaki Suriyeli çocuklardan yalnızca %39’u bölgedeki okullara
gitmektedir. Raporlama süresince Suriye-Türkiye sınırındaki Kobane
şehrinde devam eden çatışma, sivillerin evlerini terk etmelerine neden olmuş
ve 200,000’i aşkın Suriyeli sınırdan geçerek Türkiye’ye sığınmıştır.
Krizden Etkilenen Tahmini Kişi Sayısı
(*)SHARP 2014’ten alınmıştır. Diğer veriler CBS’nin 2011
demografik dağılımına ve UNOHCHR rakamlarına göre
hesaplanmıştır – mülteci sayısının yaklaşık %46’sı 18 yaş
altı çocuklardan, %5’iyse hamile kadınlardan
oluşmaktadır.
Krizden Etkilenen Çocuk
Sayısı (18 yaş altı)
Krizden Etkilenen Çocuk
Sayısı (5 yaş altı)
Hamile Kadın Sayısı
Göç Etmeye Zorlanmış Kişi
Sayısı
Göç Etmeye Zorlanmış
Çocuk Sayısı
4,299,620
4,299,620
467,350
6,520,000
2,900,200
Bu mültecilerden yaklaşık 14,000’i Irak Kürdistan Özerk Bölgesine gidip kamplara ve ev sahibi topluluklara yerleşmişlerdir. 31 Ekim
itibariyle 7,234 mülteci, İbrahim Halil sınır kapısından kamplara (Kawergosk, Basirma, Kuştepe ve Daraşakran) ve Harir’deki geçici
konaklama merkezine ulaştırılmıştır. Ayrıca, Irak vatandaşları bölgesel Kürt Yönetimindeki okullar, ibadethaneler ve diğer binalarda
yaşamaya devam ettiği için süregelen şiddet olayları, kamplarda ve ev sahibi topluluklardaki Suriyeli mültecilere sağlanan hizmetlerin
sekteye uğramasına neden olmuştur. İnsani yardım sağlayan aktörler, iç göçe zorlanmış kişilere, Suriyeli mültecilere ve krizden
etkilenen diğer vatandaşlara destek olmaya devam etmektedir. Raporlama döneminde ve ilerleyen aylarda, kışlık malzeme setleri
dağıtılarak kamplarda kışa hazırlık yapılacaktır. Bu malzemeler arasında kışlık kıyafet ve battaniye gibi barınma gereksinimlerini ve
kişisel ihtiyaçları karşılayan malzemeler bulunmaktadır. UNICEF’in kışlık malzeme dağıtımı Dahuk, Erbil ve Süleymaniye’de başlamış
olup Kasım ve Aralık aylarında da devam edecektir.
Irak’ta iki çocuk felci vakasının görülmesinin ardından, UNICEF, Suriyeli mülteciler ve iç göçe zorlanmış kişiler dâhil olmak üzere beş
yaşın altındaki tüm çocuklar için ulusal aşılama ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlemeye devam etmektedir.
İnsani Yardımların Yönetimi ve Koordinasyonu
UNICEF ve BM’ye bağlı diğer insani yardım kurumları, en savunmasız durumdaki Suriyeli mültecilerin ve ev sahibi toplulukların acil
ihtiyaçlarını karşılamak için insani yardım çalışmalarını sürdürmektedir. Anbar’da çatışmanın patlak vermesi ve şiddet olaylarının
çevre illere sıçramasının ardından, İnsani Yardım Koordinatörü Irak’ta bulunan altı ekibi harekete geçirmiştir. Bu ekipler,
kurumlararası faaliyetlerin koordinasyonundan sorumludur. UNICEF, Erbil’deki kurumlararası çalışma gruplarından WASH ve Eğitim
çalışma grubunun yanı sıra Çocuk Koruma alt çalışma grubuna da öncülük etmektedir. BM kurumları ve insani yardım paydaşları,
Suriyeli mültecilere yönelik sektörel müdahale programları ile iç göçe zorlanan kişilere yönelik ekip müdahaleleri arasında
koordinasyonu sağlamak için elinden geleni yapmaktadır. WASH sektörü yöneticisi olarak UNICEF, sulu ishal vakalarını izlemek ve
bu vakalara zamanında müdahale edebilmek için Hastalık Gözetim Sistemiyle koordineli olarak çalışmaktadır. UNICEF, Eğitim
Bakanlığı ve diğer eğitim paydaşlarıyla Erbil’deki eğitim sektörünü koordine etmektedir.
İnsani Yardım Stratejisi
UNICEF’in Irak’taki müdahale stratejisi ve öncelikleri, kadın ve çocukların temel hizmetlere erişimini sağlayarak kadın ve çocukları olası
mahrumiyet durumlarından ve şiddetten korumaya odaklanmaktadır. Bölgesel Müdahale Planına göre düzenlenen müdahale
programları, hayat kurtaran ve kapasite güçlendiren faaliyetler arasında bir denge sağlamaktadır. Söz konusu programlar, Suriyeli bir
kuşağın kayıp kuşak olmasını engellemek için çocukların gelişiminde yaşanan aksaklıkların azaltılmasını hedeflemektedir. UNICEF,
aynı zamanda silahlı çatışmalar sırasında yaşanan çocuk hakları ihlallerini izlemeleri ve raporlamaları ve bu ihlallerden etkilenen
çocuklara yönelik müdahale mekanizmaları geliştirmeleri için Irak Hükümeti’nin, Kürt Bölgesel Yönetimi’nin ve Irak’taki sivil toplumun
kapasitesini güçlendirmektedir. 6. Bölgesel Müdahale Planı (RRP6) Irak’taki Suriyeli mülteciler için yürütülen müdahaleye programına
yol göstermektedir. 2015 Bölgesel Mülteci ve Toparlanma Müdahale Planı (3RP) halen geliştirilme aşamasındadır. Bu plan, ev sahibi
toplulukların krizle başa çıkma mekanizmalarının desteklenmesine odaklanacaktır. BM ve ev sahibi ülke hükümetleri, müdahalenin bir
sonraki aşaması için bu planları gözden geçirmektedir. Irak’taki şiddet olayları nedeniyle iç göçe zorlanmış kişiler için de ayrı bir
Stratejik Müdahale Planı bulunmaktadır.
13 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=103
14 UNHCR/REACH Çoklu Sektör İhtiyaç Analizi şu linkten
– 31 Ekim 2014 itibariyle güncellenmiştir.
indirilebilir: http://reliefweb.int/report/iraq/multi-sector-needs-assessment-
msna-
syrian-refugees-outside-camps-kurdistan-region-iraq
15
Yardım Programının Özet Analizi
WASH
UNICEF, Suriye’nin kuzeyindeki Kobane kentinde yaşanan çatışmalardan kaçıp Irak sınırından geçen Suriyeli 1,000 ailenin WASH
ihtiyaçlarını yakından izlemektedir. Kamplarda Suriyeli mültecilerin su ve temel temizlik ihtiyaçlarını karşılayan UNICEF, hijyen
setleri de dağıtacaktır. Suriyeli mültecilere Erbil ve Süleymaniye’deki 5 mülteci kampında barınak sağlanmasına rağmen, ailelerin
çoğunun halk açık binalarda veya ev sahibi topluluklarda yaşamayı tercih ettiği bildirilmiştir.
Raporlama döneminde UNICEF’in Su, Temizlik ve Hijyen ekibi Duhok İli’ndeki Domiz Kampı’nda yaşayan 40,000 kişiye su
ulaştırmaya devam etmiştir. UNICEF ve Çevre Suları Müdürlüğü, Yeni Yıla kadar su tedarikini devam ettirmek için su tankeri
hizmetlerini Ocak 2015’e uzatma kararı almışlardır. UNICEF’in Domiz Kampı’ndaki uygulayıcı paydaşı Norveç Mülteci Konseyi (NRC),
hem su kaynağında ham de hanelerde su kalitesini test ederek kamptaki suyun sağlıklı kalmasına katkıda bulunmaktadır. Raporlama
döneminde, UNICEF paydaşları Fransız Kızılhaç’ı (FRC) ve NRC’nin desteğiyle Suriyeli mültecilere yönelik temizlik altyapısı
geliştirilmiş ve güçlendirilmiştir. Bu kapsamda yeni su tankları kurulmuş (53) ve mevcut su tankları (3) onarılmıştır. Ayrıca, kamptaki
tuvaletler ve duşların sayısı da arttırılmıştır. Kamptaki engelli mültecilere için NRC tarafından 50 erişilebilir tuvalet yapılmıştır. Öte
yandan, FRC bu tip tuvaletler için uygun yerleri tespit etmeye çalışmaktadır. FRC, biri drenajın önemi ve drenaj kanallarının
bakımına, diğer ise tuvaletlerde elektrik çarpma riskine ilişkin olmak üzere iki farkındalık arttırma kampanyası düzenlemiştir. Ekim
ayında 3,500 haneye bu kampanyalar sayesinde duyarlılık kazandırılmıştır. 22-27 Ekim tarihleri arasında, FRC 3 okuldan 1,200
öğrenciyle birlikte Dünya El Yıkama Gününü kutlamış, çeşitli etkinlikler düzenlemiş ve hijyeni teşvik etmek için el yıkama farkındalığı
tişörtleri dağıtmıştır. UNICEF, illerdeki kamplarda Suriyeli mültecilere sunulan insani yardım hizmetlerinin koordinasyonunu
sağlamak için UNHCR, STK’lar ve Dohak DMC ile işbirliği yapmaktadır. UNICEF, UNHCR ve DMC, Domiz Kampı’ndaki temizlik ve
kanalizasyon sistemlerinin iyileştirilmesine ilişkin üç taraflı anlaşmalarını yeniden uygulamaya koymuşlardır. Teknik dokümanlar ise
şu anda gözden geçirilmektedir.
Eylül ayı sonunda büyük bir Suriyeli mülteci grubu Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimine gelip Gawelan Kampı’na yerleşmiş ve Ekim ayı
boyunca da mülteci akını devam etmiştir. Yaklaşık 1,600 kişi sınırdan Gawelan kampına gelmiştir. Kampta mültecilerin su, temizlik ve
hijyen ihtiyaçları mevcut altyapı tarafından karşılanmaktadır. Mültecilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak amacıyla
yeterli miktarda klorlu su tedarik edilmektedir. Kampta, UNICEF’in paydaşlı Action Contre la Faim (AFC) tarafından 800 hijyen seti
dağıtılmıştır. Arbat Kampı’nda 800 mülteci aile (hâlihazırda 768 aile bulunmakta olup 40 aile kampa yeni gelmiştir), UNICEF ve IRC
tarafından kurulan su tankerlerinden ve katı atık tasfiye sistemlerinden yararlanmıştır. Kawergosk Kampı’nda 512 aile, Erbil Çevre
Suları Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak kurulan UNICEF destekli su şebekesinden yararlanacaktır.
Bu raporlama döneminde insani yardım sağlayan kuruluşların karşılaştığı zorluklardan birisi de uzun süredir devam eden yağmur
mevsimidir. Bu durum, su birikintilerinin oluşması ve toprağın kayganlaşması gibi sorunlara yol açmaktadır. Ayrıca, UNICEF’in
uygulayıcı
paydaşları
mülteci
kamplarında
yeni
çadırlar
için
sınırlı
alan
kaldığını
bildirmektedir.
Eğitim
Raporlama dönemi süresince okul kayıtları devam etmiş, toplamda KR-I illerinde 10,000’den fazla mülteci öğrenci okula
kaydolmuştur. Duhok İli’ndeki tüm Suriyeli mülteci kamplarında 1-9’uncu sınıflara devam etmekte olan 8,313 öğrenci vardır. Duhok
iline bağlı Domiz 1 ve 2’de iki okula resmen öğretmen ve müdür atamaları yapılmış olup öğrenciler şimdi bu okullara başvurabilir
durumdadır. Erbil’deki mülteci kamplarında ilkokul düzeyinde eğitim veren 170 Suriyeli mülteci öğretmen (85’i erkek, 85’i kadın),
eğitim metodolojileri, yönetim, izleme, değerlendirme ve psiko-sosyal destek (PSD) konularını kapsayan on günlük bir hizmet içi
eğitim tamamlamıştır. Eğitim, UNICEF tarafından Eğitim Bakanlığı’nın (EB) ve Eğitim Müdürlüğü’nün (EM) yardımlarıyla organize
edilmiş, öğretmenlerin yetkinliklerini geliştirerek öğrencilerine sunabildikleri desteği arttırmayı amaçlamıştır. 27-28 Ekim 2014
tarihlerinde tüm öğretmenler bağlı oldukları kamplarda bu eğitimi almışlardır. NRC topluluk aktivistleri Erbil’de bulunan dört kampta
bir farkındalık kampanyası düzenlemiş, çadır çadır gezip okul çağında çocukları olan tüm ailelere eğitimle ilgili tavsiyelerde
bulunmuşlardır. Topluluk aktivistleri aynı zamanda çocukların okul kayıtlarına, devam durumlarına ve nelere ihtiyaç duyduklarına dair
bilgi toplamış, çocuk ve ailelerin okullar ve eğitime ilişkin sıkıntılarına yönelik görüşlerini almıştır.
UNICEF’in Gelişim için Eğitim ve İletişim bölümleri, paydaş Uluslararası Yardım Örgütü ve mülteci aileleriyle birlikte Daraşakran
kamplarında yeni açılmış anaokuluna kayıt olan çocuk sayısını arttırmaya yönelik çalışma düzenlemiştir. Anaokulu yerel STK Rwanga
tarafında inşa edilmiş olup, UNICEF tarafından kurulmuş temel öğretim veren okulun idari kadrosu tarafından yönetilmektedir.
Kampanya sonunda 128 çocuk anaokuluna kaydolmuştur. UNICEF, mülteci çocuklara eğitim erişimi sağlamaya devam etmektedir.
Ekim 29’da üç illerde tüm kamplarda bulunan Suriyeli mülteci çocuklara öğrenci kitleri ve çantaları dağıtmıştır.
16
KR-I’nın eğitime dair ihtiyaçları arasında öğretmenlerin ödeme alamaması bulunmaktadır. Kürt Hükümetinin yerel hükümet merkezi
hükümetten ödenek alamadığı için Aralık ayından itibaren mülteci öğretmenlere ödeme yapmayacağı açıklamasına göre,
anlaşmalarında belirtilen son tarihten itibaren öğretmenlerin ödemeleri kesilecektir. Bazı anlaşmalar Ekim’de sonlanmışken,
bazılarıysa Aralık’ta bitecektir. Bu durumdan etkilenen öğretmenlerin büyük kısmı Duhok’ta, bir kısmı Erbil’de, çok az bir kısmıysa
Süleymaniye’de bulunmaktadır. Basirma kampındaysa okulun kapasitesi dolmuş olup üç yeni dersliğe ihtiyaç duyulmaktadır.
Destekleyici ve düzenli finansmanla UNICEF daha fazla okul ya da ilave derslik inşa edip Suriyeli mülteci çocukların eğitime olan
erişimini arttırabilir. Arapça ders kitabı eksikliği kampların büyük kısmında hala sorun teşkil etmektedir. UNICEF ve sektör paydaşları
Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak bu duruma çözüm aramaktadır.
KR-I’da ev sahibi topluluklarda yaşayan Suriyelilere ilişkin çalışmalarında UNICEF’in raporlama dönemi başlıca başarıları arasında
Süleymaniye ilindeki Sarikani Kamp Dışı Mülteci Okulu’na kayıt olan çocuklar (129 kız, 112 erkek) bulunmaktadır. Bu çocuklara
UNICEF tarafından okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri, Eğitim Müdürlüğü tarafındansa ders kitabı sağlanmıştır. UNICEF aynı
zamanda okula uzak yaşayan öğrencilere ulaşım imkânı sağlamakta, böylece okula devamlarını kolaylaştırmaktadır. Duhok İli’nde
iki, Zaho ve Duhok şehir merkezinde birer okulun inşaatı tamamlanmak üzeredir. Öğretim yılının henüz başlamadığı tek il, iç göçe
zorlanmış kişilerin okulların kontenjanlarını doldurmuş olması nedeniyle eğitim-öğretim yılının 1 Aralık’a kadar ertelendiği
Duhok’tur. Erbil İli’nde 1-9’uncu sınıflara eğitim veren 6 okul (ikisi mülteci kamplarında, dördü ev sahibi topluluklarda) tamamlanmış
olacaktır. Erbil’deki tüm okul inşa çalışmalarının Kasım sonuna kadar biteceği tahmin edilmektedir. Kürdistan’da iç göçe zorlanmış
kişi krizi ve okulların kapasitelerinin dolması nedeniyle yeni eğitim-öğretim yılının ertelenmesi, ev sahibi topluluklarda yaşayan
mülteci çocukların eğitime erişimlerini sağlamak hususunda önemli bir engel teşkil etmiştir. Kamp dışı UNICEF faaliyetlerini
güçlendirmeye yönelik Eğitim ekibi, daha fazla öğrenme alanı yaratmaya, okullarla ilgili konularda toplulukların katılımını
geliştirecek mekanizmalar tasarlamaya ve öğretmenlere pedagojik becerilerini geliştirecek eğitimleri sürdürmeye yönelik ek
finansman sağlanmasının Kürt Bölgesel Yönetiminde bulunan Suriyeli mülteci gençliğin kullanımına açık eğitim alanlarını büyük
ölçüde geliştireceğini tespit etmiştir.
Çocuk Koruma
UNICEF, paydaşlarıyla beraber Duhok, Erbil ve Süleymaniye’de toplamda 5,653 çocuğa (2,875’i kız, 2,778’i erkek) psiko-sosyal
hizmetler (PSH) sağlamıştır. Toplam olarak 480 çocuk, saha çalışanlarından özel hizmet almıştır (152’si kız, 328’i erkek). Bahsi geçen
durumlar arasında psiko-sosyal bozukluklar, erken evlilik vakaları, çocuk işçiliği, fiziksel istismar ve cinsiyetçi şiddet mevcuttur. Çocuk
Yardım Hattı (ÇYH) çocuk koruma mevzularına ilişkin 12 telefon almıştır (7’si kız 5’i erkek). Buna psiko-sosyal sıkıntı ve istismar
vakaları da dâhildir. Bu çağrıların dokuzu 11-18 yaş arası çocuklarca yapılmıştır. UNICEF Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı (ÇVSİB) ile
olan çalışmaları, özellikle de çocuklara eğitimlerinden kopmamaları için destek sağlama çabaları devam etmekte olan Süleymaniye
İli’nde hala sürmektedir. Raporlama dönemi boyunca toplamda 63 çocuğa (41’i erkek, 22’si kız) okul erişimi konusunda destek
sağlanmıştır. Bunların 18’si işçi pazarına girmek amacıyla önceden okuldan ayrılmış çocuklardır.
UNICEF ve paydaşları Kobane’den gelen yeni mültecilere yönelik harekete geçmiştir. Yeni gelenleri ağırlayan KR-I bölgelerinde
yapılan gözlemler sonucunda 26 yalnız ve ailelerinden ayrı düşmüş çocuk tespit edilmiştir. 13’ü kız, 13’ü erkek olan bu çocukların
birinin, çocuklardan oluşan bir hanenin başı olduğu belirlenmiştir15. Çocuk koruma alt çalışma grup üyeleriyle birlikte UNICEF şu
anda başıboş ve ailelerinden ayrı düşmüş çocuklar konusuna karşı daha etkili eylemler geliştirmenin yollarını aramaktadır. Buna
topluluk tabanlı alternatif bakım mekanizmasını güçlendirmek de dâhildir. Gawelan kampında UNICEF, Ekim boyunca paydaşı
ÇVSİB ile birlikte psiko-sosyal destek hizmetleri sağlayarak Kobane mültecilerinin sayısındaki artışa yönelik çalışmalar yapmıştır. Bu
ay süresince Kobane mültecileri arasından toplamda 70 yeni çocuk, çocuk dostu alanlara (ÇDA) katılmıştır. Artan mülteci sayısından
doğan ihtiyacı karşılamaya yönelik güvenli alanları genişletmek için ilave karavanlar (geçici alanlar) kurularak imkânları geliştirme
çalışmaları da kısa zamanda başlatılacaktır. Basirma ve Harir’daki UNICEF çocuk koruma paydaşları, yeni gelen Suriyelileri
değerlendirmeyi ve ailelere ihtiyaç duydukları yardımlara erişim sunmayı sürdürmektedir. Şu ana dek en az dört başıboş ve
ailelerinden ayrı düşmüş çocuk bu yolla tespit edilebilmiştir.
15 Burada
hiçbir yetişkin, ebeveyn ya da veli bulunmamaktadır. Çocuk, kendinden küçük başka çocukların sorumluluğunu
üstlenmiştir.
17
Sağlık
Ekimde UNICEF sonbahar Ulusal Çocuk Felci Aşı Günü’ne (UÇFAG) destek vermiştir. 13,954’ü kamplardan olmak üzere beş yaş altı
toplamda 25,352 Suriyeli mülteci çocuğa aşı yapılmıştır. İhtiyaç duyan kişilere rutin aşı sağlayan Genişletilmiş Aşı Programı (GAP)
hizmetleri, raporlama dönemine Irak Kürt Cumhuriyeti’nden (KR-I) İbrahim Halil sınır açımı üzerine Suriye-Türkiye sınır kasabası
Kobane’de süregelen şiddet olayları nedeniyle Irak’a kaçan 14,500 Suriyeliyi de dâhil etmiştir. UNICEF, sınırda düzenli aşılama
başlatılması için destek olmuştur. Böylece 0-15 yaş arası toplamda 2,708 yeni gelen çocuğa çocuk felcine karşı, 9-15 yaş arası 2,516
çocuğaysa kızamığa karşı koruma sağlamıştır.
Raporlama dönemi boyunca hizmetleri sürdürmeye yeni doğan bebekleri ve ailelerini evlerinde ziyaret etmek ve bebeklerle hamilelik
sonrasında kadınlara düzenli sağlık hizmetleri sağlamak da dâhildir. Ekim süresince toplamda 840 yeni doğmuş bebek ve 540 hamile
ve yeni doğum yapmış anne ziyareti yapılmış olup, 145 yeni doğan bebek ve 90 hamile ve emzirme dönemindeki anne ek hizmetler
için hastanelere ve kliniklere gönderilmiştir. Duhok, Erbil ve Süleymaniye’deki Suriyeli mülteci kamplarında büyüme izleme
programları devam etmekte, beş yaş altı 1,600 çocuğun takibini yapıp beslenmelerini düzenlemektedir. Irak Kürt Cumhuriyeti’nde
bulunan kamplarda bulunan 73 çocuğaysa vücudu eksik beslenmeye karşı korumada yardımcı, yüksek kalorili terapötik gıda
kumanyaları dağıtılmıştır. UNICEF’in Bebek Kulübesi girişimi, tüm Suriyeli mülteci kamplarında toplamda 1,000 hamile ve emzirme
dönemindeki kadına ulaşmıştır. Temelleri oturmuş bu girişimde kadınlara emzirme konusunda tavsiyeler verilmekte, yeni doğan
bebeklerinin bakımı için ihtiyaç duydukları birtakım bilgiler sağlanmaktadır.
Gelişim için İletişim (C4D)
Topluluklar ve faydalanıcıların UNICEF eylemlerine çeşitli yönlerden müdahil olmalarını sağlamak amacıyla raporlama dönemi
boyunca UNICEF Gelişim için İletişim (C4D) faaliyetlerine devam edilmiştir. Erbil’de UNICEF’in uygulayıcı paydaşı Kadın Güçlendirme
Organizasyonu (WEO) 8 topluluk oturumu düzenlemiş, Kavergosk kampında yaklaşık 200 faydalanıcıya ulaşmıştır. Tartışılan konular
tüm yaş gruplarını içermekte olup kamp sakinleri arasında hoşgörü sorunları ve toplulukları sürmekte olan ve gelecek farkındalık
kampanyalarına müdahil etmeye odaklanmıştır. Kobane’deki çatışmalardan kaçan yeni Suriyeli aileler, bu ay boyunca yeni mültecileri
kabul eden kampların tümünde C4D aktivistlerinin odağı olmuştur. Kavergosk’ta aktivistler bu gruplara temel hijyen ve temizlik
uygulamalarını öğretmek amacıyla yüz yüze bir kampanya yürütmüşlerdir. Kuştepe kampında UNICEF’in paydaşı Aile Planlama
Derneği’nden (APD) bir doktor yeni gelen mültecilere destek olmuş ve bu mültecilerin yaşlarına dair veri toplamak için bir ekip
değerlendirme çalışmaları yürütmüştür. C4D aktörleri ve uygulayıcı paydaş personeli, Sağlık Bakanlığı’nın UNICEF yardımıyla
yürütmekte olduğu aşılama kampanyalarının en yeni ayağına Ekim ayı boyunca destek sağlamıştır.
Sağlık ve hijyen bilgilendirmelerine önem vermek, Suriye’ye yönelik tüm C4D faaliyetlerinin kilit bileşenlerindendir. Küresel El Yıkama
Günü Suriyeli mültecileri kampları çapında UNICEF’in uygulayıcı paydaşlarına 1,690 çocuğa sağlık ve hijyen odaklı, eğitici ve dinlendirici
eğlenceli aktivitelerle ulaşma fırsatı tanımıştır. Faaliyetler arasında resim çizmek, yüz boyamak, şarkı söylemek ve dans etmek
bulunmaktadır. C4D faaliyetleri aynı zamanda faydalanıcı geribildirimlerinin UNICEF ve paydaşlarına ait müdahalelere daha düzenli ve
etkin şekilde dâhil edilmesini sağlamaktadır. UNICEF’in uygulayıcı paydaşı Uluslararası Yardım’ın da katkısıyla, raporlama döneminde
Daraşakran kampındaki Suriyeli mültecilerden oluşan 4 komite kurulmuştur. Bu komiteler, sağlık, eğitim ve hijyen konularına
odaklanacak olup bu konulara dair bildirimleri INGO paydaş personeli ve UNICEF kolaylaştırıcıları aracılığıyla kamp koordinasyon
toplantılarına aktarılacak, böylece faydalanıcıların fikir ve görüşlerine değerlendirmeye alınmış olacaktır.
Tedarik ve Lojistik
Bu rapor ayı içindeki Tedarik ve lojistik faaliyetlerinin büyük kısmı, KR-I çapında planlanmakta olan kışa hazırlık faaliyetlerinin
seçilmesi ve sürdürülmesi ile ilgili olmuştur ve kötü kış şartları yaklaşırken en korunmasız çocukları hedef alınmıştır. UNICEF Irak Ülke
Bürosu, hijyen setleri, çadırlar ve kışlık elbiseler içeren 63 kamyon dolusu 12 metrelik konteynır teslim almıştır. Kışlık elbiseler 3
aylıktan 14 yaşına IDP çocuklara dağıtılmak üzere Dohuk’a gönderilmiştir. 63 kamyondan kışlık elbise içeren 17’si ABD Fonunun
desteğiyle gönderilmiş hemcins kamyonlardır.
16 UNHCR
rakamlarına göre 25 Eylül 2014'ten itibaren 14,552 kişi Suriyeli mülteci olarak Irak'a giriş yapmıştır. Bunların %40'ı
Duhok'ta kalmış, %50'si Erbil'e taşınmış, %10'uysa Süleymaniye'ye gitmiştir.
18
PROGRAM SONUÇLARININ ÖZETİ
Sektör 2014
hedefi1
2014’te sektörün UNICEF 2014
ulaştığı toplam
hedefi
2014’te UNICEF’in
ulaştığı toplam
SU, SAĞLIK & HİJYEN
2014 İhtiyacı – 250,000 (RRP6/ MYR) (112,500 kamp; 137,500 kamp dışı)
# sağlıklı içme suyuna sürdürülebilir erişimi
sağlanan krizden etkilenmiş kişi sayısı
157,5001
# geçici çözümlerle sağlıklı içme suyuna erişimi
sağlanmış krizden etkilenmiş kişi sayısı
48,664
# Son iki ay içinde temizlik ve
hijyen setleri dağıtılan kişi sayısı2
200,0002
46,060
156,000
44,560
1575004
113,981
156,000
113,981
157,5003
101,314
124,800
72,699
157,500
88,133
124,800
32,209
60,938
18,450
31,200
17,350
84,000
51,355
31,200
32,820
1,170
1,460
1,170
1,225
15,792
71,324
15,421
22,229
71,324
13,625
# Hijyen hususlarında bilgilendirilen krizden etkilenmiş kişi sayısı
48,664
124,800
65,320
48,898
# Uygun şekilde tasarlanmış tuvaletlere ve temizlik
hizmetlerine erişebilen krizden etkilenmiş kişi sayısı
# Yeterli ve sürdürülebilir katı ve sıvı
atık tahliyesine erişebilen krizden etkilenmiş kişi sayısı
# Öğrenme ortamlarında ve çocuk dostu alanlarda
temiz su, temizlik ve hijyen olanaklarına
erişebilen çocuk sayısı
ÇOCUK KORUMA
# Psiko-sosyal destek hizmetlerine erişebilen
çocuk sayısı (Kayıtlı)
# Nitelikli saha çalışanlarından
uzman yardımı alan çocuk sayısı
EDUCATION
2014 İhtiyacı – 107,500 çocuk (RRP6/ MYR) (48,375 kamp; 59,125 kamp dışı)
# Krizden etkilenen bölgelerdeki okula/öğrenim
programlarına (İlk ve Ortaöğretim)
76,1565
devam eden çocuk sayısı
# Eğitim programlarında psiko-sosyal
destek hizmetlerine erişebilen çocuk sayısı
83,000
SAĞLIK
2014 İhtiyacı – Hizmetler 250,000 (RRP6/ MYR) (112,500 kamp; 137,500 kamp dışı); Toplam Çocuk Felci Aşısı İhtiyacı = 5.7 milyon
5,800,000
# Çocuk felcine karşı aşılanan 0-59 aylık çocuk sayısı
# Rutin bağışıklama antijenleriyle tam koruma
altına alınan 2 yaş altı çocuk sayısı
# A Vitamini takviyesi alan 6-59 aylık çocuk sayısı
47,430 (Suriyeli
çocuk)
n/a
# Kızamık aşısı olan 1 yaşının altındaki çocuk
sayısı
5,378,119
110,505 (Suriyeli
çocuk)
21,340
25,743
48,700
22,497
11,800
3,031
12,400
49,891
800
1,512
BESLENME
# Çoklu mikro-besin takviyesi alan 5 yaşının
altındaki çocuk sayısı
# Akut Beslenme Bozukluğu tedavisi gören çocuk sayısı
n/a
1 Kamplardaki toplam sayı 93,610’tür (31 Ekim UNHCR verileri) ve kamp sakinlerinin %100’ünün temiz içme suyuna erişimi bulunmaktadır.
2 Hijyen seti (UNICEF tarafından fonlanan) dağıtılan faydalanıcı sayısı geçen aydan beri değişiklik göstermemiştir.
3 Sektörün lider kuruluşu olan UNICEF, mültecilerin %100'ünün (93610) uygun şekilde tasarlanmış tuvaletlere ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlamaktadır,
4 Mültecilerin %100'üne (93,610) hijyen konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.
5 2014/15 öğretim yılıyla beraber çocuklar üzerinde değerlendirme başlatılmıştır. Kamplarda yeni akademik yıl 10 Eylül 2014 itibariyle başlamış olup, kayıt süreci
devam etmektedir. Şu anda okullarının çoğunda IDP'lerin kontenjanları doldurmaları nedeniyle şehirlerde bulunan mülteciler için okullar 22 Ekim'de açılacaktır.
19
Türkiye
Krizden Etkilenen Kişi Sayısı
Kayıtlı mülteci sayısı 13 Kasım 2014 tarihli
UNHCR verilerine dayanmaktadır. Hâlen
kayıt altına alınmayı bekleyen kişi yoktur.
Genel Durum ve İnsani İhtiyaçlar
Kayıtlı mülteci sayısı
896,702
Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin bildirdiğine göre, Türkiye'de bulunan 1,600,000
Kayıt altına alınmayı bekleyen kişi
169,200
Suriyeliden 191,757'i Türkiye'ye Eylül 2014'teki göç dalgasıyla gelmiş Suriyelilerdir.
Ekim’in 26’sından 30’una kadar 427 yeni mülteci Kobane’den sınırı geçip
Mülteci çocuk sayısı (18 yaş altı)
568,126
Türkiye’ye giriş yapmıştır. Türkiye’ye yeni ayak basmış bu nüfusun %50’si
ön kayıtlı olup, %11’in kayıtları yetkililerce tamamlanmıştır. Süreç boyunca
Mülteci çocuk sayısı (5 yaş altı)
189,731
AFAD yakın zamanda Suruç’ta 20,000-30,000 kişilik kapasitesi bulunacak yeni bir kampın inşasına başlanacağını ilan etmiştir ve bu
kampın 45 gün içinde tamamlanacağını öngörmektedir. AFAD, okullu çocukların katılımını yüksek tutmak amacıyla bu kamp için
UNICEF ve yerel eğitim yetkililerinden prefabrike okul ve çadır talebinde bulunmuştur.
Geçici Koruma (GK) Düzenlemesi 22 Ekim’de Resmi Gazetede yayınlanmış olup şu an yürürlükte bulunmaktadır. Düzenleme, GK
altındaki kişilerin uyması gereken kayıtlama ve belgelendirme prosedürlerine yönelik belirli hükümler getirmektedir. Bu kişilerin
ülkede kalmalarını yasal hale getirmekte, yabancı kişinin kimlik numarasını içeren bir GK Kimlik Belgesi almasını ve sağlık, eğitim ve
işçilik gibi konularda sosyal yarar ve hizmetlere erişim sağlamaktadır. Düzenlemeye göre GK kimlik belgesine sahip kişiler belirli
bölgelerde, mesleklerde ve coğrafi alanlarda çalışma izni başvurusu yapabilirler. Prosedürlerde özel ihtiyaçları bulunan gruplara psikososyal destek ve rehabilitasyon hizmetleri açısından öncelik verilmiştir. Çocuklarla ilgili işlemlerde çocuğun üstün yararı gözetilmesi
gereken birincil etmendir.
İnsani Yardımların Yönetimi ve Koordinasyonu
UNICEF Türkiye Temsilciliği; yerel düzeyde, il düzeyinde ve ulusal düzeyde koordinasyon mekanizmalarıyla çalışmayı sürdürmekte
olup, son yaşanan mülteci dalgası nedeniyle toplanma kararı almıştır. Buna ek olarak UNICEF Türkiye 2015/2016’da ulusal ve bölgesel
düzeylerde 3RP’nin (Mülteci ve Direnç Planı) geliştirilmesinde rol oynamıştır. 10 ve 12 Kasım için AB Temsilciler Kurulu ile
koordinasyon toplantıları planlanmaktadır. UNICEF, AFAD, MEB ve UNCHR ile birlikte, her ay toplanıp hem kamplardaki hem de ev
sahibi topluluklarda bulunan Suriyeli çocukların eğitim ihtiyaçlarıyla ilgili çeşitli konuları değerlendirecek bir Eğitim Çalışma Grubu
kurmuştur. Bu çalışma grubu, Eylül 2013’ün sonlarına doğru MEB’le imzalanmış mutabakat anlaşmasını takiben kurulmuştur. UNICEF
Türkiye hem Ankara hem Gaziantep düzeylerinde koruma çalışma grubunda da rol oynamıştır. Buna ek olarak sağlık ve nakit
transferleri/makbuz çalışma gruplarında da katılım göstermiştir. Haziran 2014’ten bu yana BM temsilcilikleri için genel bir
koordinasyon çalışma grubu düzenli olarak Gaziantep’te toplantı düzenlemektedir; bu nedenle Ankara düzeyindeki Suriye Çalışma
Kolu şimdi yalnızca iki haftada bir toplanmaktadır.
İnsani Yardım Stratejisi
AFAD ve ilgili bakanlıklar da dâhil olmak üzere UNICEF Türkiye ile (TR) yakın ilişki içindedir. UNICEF aynı zamanda 2014’te de kamp
dışı ortamlarda çalışmaya devam edecek ve UNDP, UNHCR ve diğer BM temsilcilikleriyle birlikte direnç planlaması, iyileştirme ve
geliştirme çalışmalarında rol oynayacaktır. UNICEF, kendisi, UNHCR, Mercy Corps, Save the Children ve World Vision tarafından
başlatılan Türkiye’de “"Kayıp Kuşaklar Olmasın"” kampanyasına da destek vermektedir. Bu kampanyanın amacı Türkiye’de bulunan
400,000 Suriyeli çocuğa ulaşmak ve onlara eğitim ve psiko-sosyal destek ve mesleki fırsatlar sağlamaktır. Türkiye’de mevcut
rakamlara göre Suriyeli çocukların yalnızca %30’unun okula devam etmesi nedeniyle bu faaliyet girişimin kilit bileşenlerinden
olacaktır. Ev sahibi topluluklarda bulunan korunmasız çocuklara ulaşmak daha zordur, ancak Suriyelilerin yüzde 51’inin kendileri ve
aileleri için psiko-sosyal destek talep etmeleri sebebiyle (AFAD ev sahibi topluluklar anketinde görüldüğü üzere), bu faaliyet UNICEF
Türkiye Temsilciliği için de öncelikli konumda olacaktır. RP altında yürütülmekte olan strateji yönünden UNICEF Türkiye
Temsilciliği’nin eğitim mülteci çalışmaları Türkiye Hükümetine destek sağlamayı sürdürecek, bir yandan Sureli çocukların kaliteli
eğitime erişimlerini sağlayıp, bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığı’na genel sistem güçlendirme ve ilke destek/tavsiyeleriyle bir direnç
arttırma bileşeni oluşturacaktır. Çocuk koruması konusunda odak, Çocuk Dostu Alanlar oluşturularak, ebeveynlere eğitim ve destek
sunularak ve çocuk koruma farkındalığı yaratılarak çocuklara sağlanan psiko-sosyal destek hizmetlerinin sürdürülmesi olacaktır.
Direnç bileşeninin bir parçası olarak da ulusal çocuk koruma sistemi güçlendirilecek ve destek verilmeye devam edecektir.
Yardım Programının Özet Analizi
Eğitim
İl düzeyinde okul eğitiminin kapsamam alanını genişletme planlarını desteklemeye yönelik UNICEF, illere özgü eylem planları
oluşturulabilmesi için MEB il müdürlüklerine teknik ve finansal yardımda bulunmaktadır. MEB, AFAD, UNHCR, IOM ve STK’lardan
çeşitli paydaşlar da ev sahibi topluluklarda bulunan Suriyeli çocukların okula kayıt oranını arttırmak için bu çalışmalara katılım
göstermektedir. Buna ek olarak UNICEF, AFAD tarafından inşa edilmekte olan UNICEF destekli okulların kalitesi ve gelişiminin takibi
için bir mühendisle anlaşmıştır. Süreç dâhilinde, eğitim personeli idare stratejisi UNICEF tarafından son şeklini verilmiş ve geribildirim
ve onay için MEB’e sunulmuştur.
6 Kasım ͞2014 tarihinde MEB, UNICEF ve PTT (Posta Bankası) arasında Suriyeli gönüllü öğretmenlere ödenecek miktara ilişkin
protokol imzalanmıştır. Protokolün imzalanması, UNICEF desteği ve MEB aracılığıyla kamplarda ve kamp dışı bölgelerde bulunan
20
Suriyeli öğretmenlere ödeme yapılmasına yönelik ilk ulusal mekanizmanın temeli atılmış olduğu anlamına gelmektedir. Kamp içi ve
kamp dışı bölgelerdeki Suriyeli öğretmenlere aylık ödeme yapılacak olup bu ödeme PTT kart aracılığıyla dağıtılacaktır. PTT kart
ATM’lerde ya da perakende mağazalarda hesap kartı olarak kullanılabilir.
Ekim süresince UNICEF tarafından (AFAD aracılığıyla) inşa edilmiş beş okul izlenmeye alınmış, bunların dördünün kullanıma uygun
olduğu ve 100’ü fiziksel veya zihinsel engelli olmak üzere 4,165 çocuğun bunlarda eğitim görmekte olduğu tespit edilmiştir. Haydi
Okula Kampanyası’nın bir parçası olarak Mardin - Midyat kampına (Yezidilerin kullanması için 1,400 takım), Mardin’indeki geçici bir
eğitim merkezine (560 takım), Batman eğitim merkezine (1,400 takım) ve Gaziantep’te 2 belediye okuluna (1,400 takım) ilave okul
çantaları ve kırtasiye setleri dağıtılmıştır. Kilis’te Kilis Valiliği’nce Suriyeli çocuklar için okula çevrilmiş bir Hükümet binasının
demirbaşlarının tedariki ise henüz sürmektedir.
Çocuk Koruma
Suruç’a yaşanan son mülteci dalgası üzerine UNICEF, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’yla birlikte Aile Eğitim Programı’nın (AEP)
basitleştirilmiş bir şeklini geliştirmiştir. Programda ağırlık verilen husus, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk
korumaya ilişkin psiko-sosyal destek ögeleridir. Eğitimcilerin ve tercümanların aile bilgilendirme oturumları düzenleyebilmeleri için
UNICEF, 30 ve 31 Ekim 2014’te eğitimcilere iki günlük bir eğitim sağlamıştır. Eğitimde önem verilen husus çocuk koruma, acil
durumlar ve psiko-sosyal desteğe ilişkin konular olmuştur. Bu girişimle UNICEF ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü
Suriyeli topluluklara çocuk korumayla ilgili konularda farkındalık kazandırmayı ve risk gruplarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. 10
eğitimci ve 11 tercümandan oluşan beş takım 3 ve 7 Kasım 2014 tarihleri arasında Suruç bölgesindeki 86 köyden 46’ında 2,256 kişiye
ulaşmayı başarmıştır. Arapça PSS ve çocuk koruma broşürleri, eğitimciler ve tercümanlar için çocuk koruma bildirileri ve çocuk
koruma ve PSS üzerine bir sunum dağıtılmıştır. Oturumlar esnasında eğitimler psiko-sosyal destek, engelli çocuklar, çocuk işçiler,
doğum kayıtları, erken evlilik, aileden ayrı düşmek, eğitim, hizmetlere erişim, kamplarda sağlanan hizmetlere dair bilgilendirme ve
kayıt altına alınmanın önemi gibi hususlara değinmişlerdir.
20 ile 24 Ekim 2014 tarihleri arasında Hatay’da Orta Seviye Gençlik Çalışması eğitimi düzenlenmiştir. Eğitim Türk Kızıl Ay
Topluluğuna ve IMC/ASAM gençlik çalışanlarına verilmiş olup, gençleri anlamak, çocukların gelişim dönemleri, gençlerle çalışmak ve
temel yaşam becerileri üzerine eğilmiştir. Eğitim aynı zamanda deneyimlerini paylaşabilecekleri ve karşılaştıkları sorunları
tartışabilecekleri bir platform sağlamıştır. 23 ve 24 Ekim tarihlerindeyse tüm genç çalışanların katılımıyla sosyal içerme üzerine
tematik eğitim verilmiştir. Genç çalışanlar engelli, başıboş ve farklı etnik kökenlere sahip çocuklarla çalışma yürütüyor oldukları için,
oturumlar CFS’lerin içerici yaklaşımlarını geliştirmeye yönelik çeşitli metodolojilerin yanı sıra, bu çalışanlara sosyal içerme
konusunda farkındalık kazandırmayı da hedeflemiştir.
Sağlık ve Beslenme
13 ile 19 Ekim tarihleri arasında İstanbul’un altı ilçesinde (Avrupa Tarafı: Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece, Sultangazi; Anadolu Tarafı:
Sancaktepe, Ümraniye) ikinci bir çocuk felci aşılama kampanyası düzenlenmiştir. Dördüncü güne gelindiğinde kampanya hedefinin
%39’una ulaşmış olup bunun üzerine üç gün daha uzatılmıştır. Bundan ayrı olarak İstanbul’da bulunan üç üniversite tarafından aşılama
sonrası değerlendirmesi yürütülmüş olup değerlendirmenin sonuçlarına 20 Kasım’dan sonra erişilebilecektir.
Beslenme araştırma verilerinin analizi devam etmektedir. Genel kısım ve profil soruları aralık ayından başlayarak Kopenhag’dan
gelecek WHO uzmanlarının desteğiyle AFAD uzmanları tarafından analiz edilecektir. İlk sonuçlar 2014’ün sonunda elde edilecektir.
IMC/ASAM paydaş personeline 4 ve 7 Kasım tarihleri arasında iki Acil Durumlarda Beslenme eğitimi sağlanmıştır. Eğitim, çocukların
beslenmesi, eksik beslenme, mikrobesin müdahaleleri ve besin güvenliği konularına değinmiştir. Ekim ayında UNICEF destekli
Gaziantep ve İstanbul çoklu hizmet merkezlerinde bulunan IMC/ASAM personeli, 25 hamile ve emzirme dönemindeki kadına önleyici
beslenme hizmetleri ve yardımları sağlamış, 63 çocuğu potansiyel eksik beslenme vakalarına karşı muayene (MUAC, ağırlık, boy)
etmişlerdir. Çocuklardan 4’ünde MAM tespit edilmiş olup, tedaviye hazırlık yapılmaktadır.
Kışa Hazırlık
Kışlık giysi yardımlarının ilk ayağı Kasım başında Suruç’ta bulunan çocuklara ve ailelere dağıtılmıştır. Yirmi iki bin iki yüz takım termal
iç çamaşırı geçici sığınaklarda ve ev sahibi topluluklarda yaşamakta olan çocuklara teslim edilmiştir. Bu ilk dağıtımın ardından UNICEF
UNHCR ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak kamplardaki ve ev sahibi topluluklardaki çocuklara ilave kışlık giysiler sağlamıştır.
20
YARDIM PROGRAMI SONUÇLARININ ÖZETİ (Ocak – Ekim 2014)
Sektör 2014
hedefi
BESLENME
# Çoklu mikro-besin takviyesi alan 5 yaşının altındaki çocuk sayısı
SAĞLIK Kızamık – 192,920; Çocuk Felci – 1,500,00
# Kızamık aşısı olan 6 ay - 15 yaş arası çocuk sayısı
# Çocuk felcine karşı aşılanan 0-59 aylık çocuk sayısı*
ÇOCUK KORUMA
# Psiko-sosyal desteğe erişimi olan çocuk ve ergen sayısı
Sektör 2014
sonucu
n/a
UNICEF
2014 hedefi
UNICEF
2014 sonucu
150,000
192,820
n/a
192,920**
1,500,000
n/a
103,500
0**
851,812***
32,994
# Nitelikli saha çalışanlarından uzman yardımı alan çocuk sayısı
n/a
12
5,175
12
EĞİTİM 424,000
# Krizden etkilenen bölgelerdeki okula/öğrenim
305,280
107,714****
198,329
107,714****
programlarına devam eden çocuk sayısı (2013/14 öğretim yılı)
# Okul malzemeleri alan çocuk sayısı
247,912
111,790
198,329
111,790
# İnşa edilen / yenilenen ve kamplardaki / kamp dışındaki Suriyeli
çocukların erişimine açık olan eğitim kurumları
120
25
50
25
# Eğitim verilen ya da desteklenen nitelikli öğretmen sayısı
7,580
2,862
5,000
2,862
* Türkiye'de yaşayan Suriyeli ve Türk çocukları kapsar.
** MMR aşıları Sağlık Bakanlığına teslim edilmiştir. Şu anda test aşamasında olup, sonrasında gelecek kampanyalarda
kullanılacaklardır.
*** Ekim ayında gerçekleştirilen İstanbul çocuk felci kampanyasının sonuçları Sağlık Bakanlığı tarafından henüz açıklanmamıştır.
**** Türkiye Hükümeti aracılığıyla bu rakam kamp içi ve kamp dışı kayıt rakamlarını da kapsar. Yeni öğretim yılı için henüz
güncellenmemiştir.
21
Mısır
Genel Durum ve İnsani İhtiyaçlar
Krizden Etkilenen Kişi Sayısı
Kayıtlı mülteci sayısı tarihli UNHCR
verilerine dayanmaktadır. Halen kayıt
altına alınmayı bekleyen kişi yoktur.
Kayıt Altına Alınmış Mülteci
140,023
Yaklaşık 140,000 Suriyeli mülteci UNHCR’ye kayıt olmuş olup, bunların %44’e yakını
Çocuk Mülteciler (18 yaş altı) 60,630
Çocuklardan oluşmaktadır. Avrupa’ya yapılan düzensiz göçler hala büyük bir sorundur.
Çocuk Mülteciler (5 yaş altı)
18,343
UNHCR’den alınan verilere göre Eylül sonunda 32,537 Suriye vatandaşı deniz yoluyla
İtalya’ya ulaşmıştır. Bunların 9,038’i çocuk olup, bu çocukların 983’ü başıboş bırakılmıştır. Buna ek olarak, Mısır’da 86 tutuklama
vakasında Avrupa’ya düzensiz göçe teşebbüs gerekçesiyle senenin başından beri en az 375 Suriyeli çocuk gözaltına alınmıştır. Ekim’de
yaşanan son olayda 14’ü çocuk toplam 107 Suriye vatandaşı gözaltına alınmıştır.
İnsani Yardımların Yönetimi ve Koordinasyonu
UNICEF, vaka idaresi Standart Eylem Prosedürleri el kitabı geliştirmek ve sevk mekanizmalarına ilişkin kılavuzlar belirlemek için
CPWG adına bir danışmanla anlaşmayı planlamaktadır. UNICEF ayrıca Çocuk Koruma hususunda çekirdek bir grubu Psiko-sosyal
Destek müdahaleleri ve geleneksel Çocuk Dostu Alanların ötesinde yeni trendler ve stratejiler geliştirmek üzerine bir tartışmaya davet
etmiştir.
Ekim ayında UNICEF Yüksek Yarar Belirleme (YYB) paneline katılmayı sürdürmüştür. Panel, vakaların tek tek analiz edilmesi ve
çocuğun yüksek yararına uygun kararlar alınması için bir platform işlevi görmektedir. Kararlar, çocuk koruma personelinin
değerlendirmelerini ve tavsiyelerini temel almaktadır. Başkanlığını UNHCR ve UNICEF’in paylaştığı Eğitim Çalışma Grubu (EÇG),
insani yardım ve direnç hususlarına ilişkin ileriye yönelik eğitim sektörü eylem planları geliştirmek için 3RP taslağını inceleyip
değerlendirmeye almıştır. Okula devam etmeyen Suriyeli çocukları tespit etmek için UNHCR tarafından yürütülen eğitim araştırması,
2000 haneye ulaşmayı hedeflemekte ve hala sürmektedir. Şu an okula devam etmeyen çocukların oranı %11’dir.
Yardım Programının Özet Analizi
Sağlık
Ekim 2014’te Sağlık ve Nüfus Bakanlığı Mısırlı olan ve olmayan beş yaş altı tüm çocuklara yönelik çocuk felci Ulusal Aş ı Günleri
düzenlemiştir. Sağlık ve Nüfus Bakanlığının ulusal aşı günlerine dair ilk veri analizleri 3 yeni ilde Suriyelilerin sayısının özellikle fazla
olduğunu ortaya koymuştur. Beş yaşın altındaki Suriyeli çocuklar Port Said, İsmaliye ve Asyut’ta aşılanmıştır. UNICEF ekibi ve
Sağlık ve Nüfus Bakanlığı bu yeni illerde bulunan Suriyeli mültecilerin sağlık hizmeti ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere bir ziyaret
düzenleyecektir. Sağlık ve Nüfus Bakanlığı raporlarına göre 12,409 Suriyeli çocuk aşılanmıştır. Bu, Nisan 2014’deki UAG’dan bu
yana 500 çocuk kadar bir artış olduğunu göstermektedir. UNICEF Suriyeli mültecilerin yoğun olarak bulunduğu 10 ilde ilçe
müdürlükleri ve Sağlıklı Anne Sağlıklı Çocuk birim müdürlükleri için bir hazırlık çalıştayı düzenlemiş, böylece Sağlık ve Nüfus
Bakanlığı’na destek olmuştur.
Eylül 2014’ün sonuna dek 10 ilden toplanan veriler, PHU’lardan üreme ve doğum öncesi bakım hizmetleri talep eden 1039 kadın
olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre geçtiğimiz aya kıyasla %10’luk bir artış mevcuttur. Temel sağlık biriminden birden fazla kez
doğum öncesi bakımı talep eden Suriyeli hamile kadınların sayısında 126’ya varan artış gözlenmiştir. UNICEF Sağlık Bakanlığını
Suriyeli kadınları kamu sağlık çalışanları olarak işe almaya teşvik etmiş olup, bu çabalar sonucunda yardım çalışmaları güç kazanmıştır.
Beş yaş altı 5,889 Suriyeli çocuğa temel sağlık hizmeti sağlanmış ve gelişimleri takibe alınmıştır. Bunların 168’inde hafif besin
eksikliği görülmüş olup, ebeveynlerine çocuk beslenmesi konusunda bilgilendirme yapılmaya devam etmiştir.
Çocuk Koruma
10 Çocuk Dostu Alan sayesinde (8’i İskenderiye’de, 2’si Dimyat’ta) Ocak 2014 beri 5745 Suriyeli çocuk uzmanlaşmamış psiko-sosyal
destek hizmetlerine erişim sağlamıştır. İskenderiye’de 955 Suriyeli çocuk uzmanlaşmış psiko-sosyal hizmete erişim sağlamıştır.
İskenderiye’de ÇDA’lara Psiko-sosyal Destek sürmekte olup, Al-Wataneya grubu İskenderiye ÇDA’larında yürütülen çalışmalara
destek sağlamaya devam etmektedir. Grup, personelin kapasite açısından ihtiyaç duyulan desteği elde etmesini sağlayacak ruh sağlığı
uzmanlarından ve sosyal çalışanlardan oluşmaktadır. Al-Wataneya, destek grupları gibi ailenin direncini güçlendirerek hem çocuklara
hem ebeveynlere yardımcı olacak çalışmalar planlamaktadır. Buna ek olarak daha fazla uzmanlaşmış desteğe ihtiyaç duyan çocuklar
mümkün olan en kısa zamanda uygulamaya konacak olan bir sevk mekanizması sayesinde bu ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.
Eğitim
Devlet okulları Eylül 2014'ün sonunda yeni öğretim yılına başlamıştır. Yeni kayıt olan çocuk sayısı Eğitim Bakanlığı tarafından Kasım
sonunda açıklanacaktır. Şu ana dek 8,000'in üzerinde Suriyeli çocuk beş ilde bulunan (Kayubiye, Giza, Kahire, Dimyat ve İskenderiye)
UNICEF destekli ilköğretim okullarına kayıt olmuştur. Suriyeli çocukların en yoğun bulunduğu öğretim yılıysa geçtiğimiz öğretim
yılıdır (Eylül 2014-Mayıs 2014). UNICEF İskenderiye’de 5,000’i aşkın öğrenciye eğitim hibesi sağlamış olup, gelecek ay bu destekten
22
Dimyat’ta 3,000 öğrenci de faydalanacaktır.
Ek derslere ihtiyaç duyan öğrencilere destek olmak adına Suriyeli öğretmenlerin verdiği Mısır müfredatına uygun seçmeli derslerin
video kayıtları Eğitim Bakanlığı (EB) tarafından onaylanmış, seçilmiş bir devlet okulunda çekimler başlamıştır. UNICEF aynı zamanda
Yeni Dimyat İdaresinin sınıf yoğunluğunu azaltıp yeni kayıtlara yer açmak için 5 yeni derslik inşa etme çalışmalarını desteklemektedir.
Çalışmalar tahminen Kasım 2014’ün sonunda bitecektir.
Toplum temelli anaokulları 2014/2015 öğretim yılında 3-5 yaş arası 668 Suriyeli çocuğun eğitimini sürdürecektir. Rapor sürecinde 5
anaokulunda 16 derslik kurulmuş olup 2014/2015 akademik yılı için 384 Suriyeli çocuk kayıt olmuştur. Yirmi beş öğretmen eğitim
görmüştür. Uygulayıcı paydaş tarafından izleme araçları geliştirilmiş ve kullanıma başlanmıştır. Verilerin doğrulanması ve program
performansının güçlendirilmesi için UNICEF tarafından saha izlemesi de yapılacaktır.
YARDIM PROGRAMI SONUÇLARININ ÖZETİ(Ocak - Ekim 2014)
Sektör toplam
2014 sonucu
Sektör 2014
hedefi
SAĞLIK VE BESLENME
# Kampanyalar boyunca çocuk felci aşısı olan
0-59 aylık çocuk sayısı1
# Üreme sağlığı hizmeti alan Suriyeli kadın sayısı
# Büyümesi izlenen 0-47 aylık çocuk sayısı
ÇOCUK KORUMA
# Psiko-sosyal yardıma erişimi olan
çocuk / ergen sayısı
# Özel psiko-sosyal desteğe erişimi olan
Suriyeli çocuk sayısı
# Avukat tarafından temsil edilen çocuk sayısı
# Nakdi yardım alan çocuk sayısı
EĞİTİM
# İlköğretim ve ortaöğretime devam eden okul çağındaki çocuk
sayısı (6 -14 yaş) 2
# Okul öncesi eğitim alan çocuk sayısı (3-5 yaş)
# Eğitim verilen öğretmen ve müfettiş sayısı
# Materyal desteği alan (eşya ve ekipman)
okul sayısı
1
Aşılanmış 12,409 Suriyeli çocuk dâhildir.
2 2014/2015 öğretim yılına ait bilgiler.
UNICEF 2014
hedefi
UNICEF 2014
sonucu
14,500,000
14,500,000
30,000
34,000
1,039
5,989
n/a
24,500
5,745
n/a
2,500
955
n/a
n/a
2,250
2,500
368
281
72,000
7,425
6,000
41,240
310
25,000
3,500
4,000
8,013
694
943
n/a
n/a
70
47
n/a
40,000
9,500
4,000
23
Fon Durumu (Milyon ABD Doları Cinsinden)
Fon Durumu
Milyon Amerikan Doları
Suriye
Ürdün
Lübnan
Irak
Türkiye
Mısır
MENA
Toplam
WASH
Eğitim
Çocuk
Koruma
Sağlık ve
Beslenme
Gıda
Dışı
Temel
Toplam*
İhtiyaçlar
Gereken
52.10
81.02
25.00
35.67
193.79
Fonlanan
20.27
21.39
14.54
44.73
100.93
Gereken
66.41
42.46
22.09
9.77
140.72
Fonlanan
41.33
34.45
24.92
2.40
103.10
Gereken
90.10
114.83
35.00
36.19
10.00
286.13
Fonlanan
39.90
57.21
26.77
23.24
7.08
154.20
Gereken
35.29
13.50
4.90
8.72
62.41
Fonlanan
11.92
9.02
4.69
6.04
32.67
Gereken
37.25
17.65
10.07
64.96
Fonlanan
20.01
5.32
4.22
29.55
Gereken
4.00
3.26
8.82
16.08
Fonlanan
2.84
1.70
3.30
7.84
1.50
1.50
1.50
6.00
0.31
5.98
6.90
Gereken
1.50
Fonlanan
0.61
Gereken
245.40
294.56
109.38
110.74
10.00
770.08
Fonlanan
114.03
144.93
78.24
89.92
7.08
445.70
Fark
131.37
149.63
31.14
20.82
2.92
324.38
Fonlanan
%
46.5%
49.2%
71.5%
81.2%
70.8%
57.9%
Fonlanan
Oran
%52.1
%73.3
%53.9
%52.4
%45.5
%48.8
%115.1
%57.9
Gelecek Durum Raporu Tarihi: 17/12/2014
UNICEF Suriye Krizi: http://childrenofsyria.info/
UNICEF Suriye Krizi Facebook’ta: http://www.facebook.com/unicefmena
UNICEF Suriye ve Suriyeli Mülteciler, Çocuklar İçin İnsani Yardım Çağrısı: http://www.unicef.org/appeals/index.html
Daha fazla bilgi için:
Geoff Wiffin
Suriye Krizi Acil Durum Koordinatörü UNICEF MENA Bölge Ofisi
Cep: +962 (0) 79 6835058
[email protected]
Simon Ingram
İletişim Bölge Şefi
UNICEF MENA Bölge Ofisi
Cep: + 962 (0) 79 5904740
Email: [email protected]
24
Download

Suriye Krizi Aylık İnsani Durum Raporu: 14 EKİM