TT.1:Layout 1 14.11.2014 19:09 Page 1
E-Kent zirve yaptı
Bu sene 7. düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesiʼde E-Kent Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yücel Karadeniz geleceğin vizyonu hakkında sunum gerçekleştirdi...
Karadeniz, yılda 1 Milyar işlem, 5 Milyon AUS yönetimi, 160 Milyon manyetik biletleme ile Türkiyeʼnin en yüksek hacimli elektronik ücret toplama
sistemini yönettiklerini belirtti...
Halkçı gelişmeleri
değerlendirdi
İstanbul Özel Halk Otobüsleri Şirket Başkanları, Esnaf Odası
ile birlikte yeni “Eylem Planı” ve buna dönük İBB, İETT yaklaşımlarını masaya yatırdı. Kendi konumunu da ele alan yöneticiler, 2157 Özel Halk Otobüsçüsüʼnün kentiçi hizmetinin yeni
yapılanmaya uygun esaslarını belirlediler...
17 KASIM 2014 ● YIL: 8 ● SAYI: 432
Fiyatı: 1 TL. (KDV dahil)
www.kenticitoplutasima.com.tr
“Belediyelerin sadece halka daha verimli, daha konforlu ve
sürekliliği olan, vatandaşı rahat ettiren bir sosyal politika adına
sadece talepkar olmasını getirmesi esnafın gelişmesini engelledi” diyen yöneticiler; “Kalite için sübvanse şart” diyor...
BAŞKAN ALTEPE “ÜCRETSİZ KART”DAN ŞİKAYETÇİ
Bursa Büyükşehir
‘‘Sübvanse istiyor!
‘‘
Başkan Recep Altepe, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz seyahat hakkının belediyeye 40 Milyon
TL.ʼlik zarara neden olduğunu belirterek, hükümetten bu kamu hizmeti için ilave ödenek istedi...
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe, Büyükşehir Belediye Meclisiʼnin Kasım Ayı toplantısında yüzde 10ʼluk ulaşım
zammına değindi ve ulaşım zammı ile birlikte, 65 yaş üzeri vatandaşların “Ücretsiz Seyahat Kartı” konusunda ise sorumluluğun
merkezi hükümette olduğunu söyledi. Ulaşımda kar amacı güdülmediklerinin altını çizen Başkan Altepe, temel hedeflerinin hizmetten yana olduğunu, ulaşıma yüzde 10
zam gelmesine rağmen hala daha zararla
hizmet vermeye devam ettiklerin açıkladı...
65 yaş üzeri vatandaşların “Ücretsiz” seyahat etmesi konusunadaki düşüncelerini açıklayan Başkan Altepe, bu uygulanmanın
devam etmesinin mümkün olmadığını kaydetti. 65 yaş üzeri vatandaşların ücretsiz seyahat etmesinin kendilerine yıllık 40 Milyon
TL.ʼlik ekstra külfet getirdiğini söyleyen Altepe; “Biz kamu hizmeti yapıyoruz. Yıllık 40
Milyon TL.ʼlik ek bir bütçeyi kabul etmemiz
mümkün değil. Merkezi hükümetten bütçe
aktarılması lazım. Konuyu başbakanımıza
aktardık. İnşallah bir çözüm bulunur” dedi...
EYLEM PLANINDAKİ SERVİSÇİYE BAKIŞ TEDİRGİN ETTİ
Taşımacılar
kaygı duyuyor
Toplu taşımayı öne çıkaran yeni eylem planı, İBB ve uluslararası kuruluşlarla yapılan toplantıların izlerini taşıyor. Esnaf, yeni plandan tedirgin...
Geçtiğimiz günlerde ulaşım ve taşıma sistemlerine dönük eylem planı
Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanmıştı. Kent içinde, toplu
ulaşımın öne çıkarıldığı
yeni yapıda servis araçlarına getirilecek düzenlemeden mevcut taşımacı
kaygı duydu. Önümüzdeki günlerde uygulanacak
sistemde, nerede yer alınacağını düşünüyor? Estanbul A.Ş. kuruldu
Özel Halk Otobüs işletmecisi
Nejlettin Şanʼın başlattığı “sorunların çözümü için birleşme” girişimi Estanbul A.Ş.ʼnin kurulmasını getirdi. Açılış
Halıcıoğlu şirket merkezinde
davetlilerin katıldığı törenle
gerçekleşti. Böylece, İstanbulʼda 5 olan Özel Halk Otobüsleri şirket sayısı 6ʼya çıktı...
Taysim Proje ulaşımda
planlamanın yeni adresi
Çanakkaleʼde 2006 yılında ilk dönüşüm
sürecini başlatan Taysim Proje, şimdi
de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kentiçi toplu ulaşımını yeniden planlıyor...
Yılların verdiği teknik kazanımla birlikte
hareket eden Taysim Proje, “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” diyor... 4DE
İsmail
YÜKSEL
Onur
ORHON
M. Şevket
ERTURAN
BAŞYAZI
ARA DURAK
GÖZLEM
HAYALE
KOŞMAK...
TAKVİM...
BEKLENEN
ÇIKIŞ...
2
2
3
Global yapılanmaya uygun yeni sistem kurarak
uluslararası yapıya entegre bir taşıma modeli getirmek isteyen hükümetin,
sahada yer alan diğer taşıma modlarına karşı takınacağı tutumunu önceden öğrenmek isteyen esnaf, bütün kuruluşlarının
genel gidişatı değerlendirmesi için toplanmasını
istiyor. Çıkan sonuçla hareket etmeyi düşünüyor...
Köklü değişim getiren yeni uygulamalar konusunda bir açıklama yapan
TÖHOB, gelişmeleri dikkatle izlediğini ve düzenlenen ulusal ve uluslararası toplantılarda yer alacağını belirtiyor. TÖHOB
Genel Sekreterliği, global
yapının yaşanabilir kentler oluşturmaya dayalı bilimsel çalışmaların da izlendiğini ve ona göre karar vereceklerini belirtiyor.
Ilıcalı’dan
servisçilere
ciddi uyarı
Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbulʼdaki 50 Bin servis aracının yarısının köprülerden boş geçtiğini ve yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyleyerek;
“Servis sistemi de kentiçi toplu ulaşımdan ayrı düşünülemez. İstanbulʼdaki bu kadar yoğun trafik tek elden yönetilmeli” dedi... 3DE
TT.2:Layout 1 14.11.2014 19:11 Page 1
2
SEKTÖRÜN NABZI
17 KASIM 2014
ONUR ORHON
İSMAİL
YÜKSEL
[email protected]
ARA DURAK
Takvim...
Y
ILIN sonuna yaklaştığımız şu günlerde önümüzde bazı etkinlikler bulunuyor. Kentlerin ulaşım ve toplu taşıma
yaşamında değişiklikler yaratan, yenilikler getiren kararlar her zaman bu bilimsel
toplantıların ardından geliyor.
Birkaç gün önce Başbakan Sayın
Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı yeni
eylem planı içerisinde yer alan servis
araçlarının hareket alanının kısıtlanması,
kentiçi yolculuklarda toplu taşımanın
özendirilmesi düşünceleri de bana göre
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurmay
heyetinin izlerini taşımaktadır.
Bunun olması da gayet doğal. Çünkü,
ciddi birikim ve tecrübe, kendiliğinden
örnek olmanın da yolunu açan bir çıkışı
da beraberinde etirecektir. Bu nedenle,
sözünü ettiğim izlerden mutluyum.
Yeniden bilimsel etkinliklere dönecek
olursak çok değerli uzmanlar heyetinin
katılacağı bir sempozyum Embarq Türkiye tarafından 20 Kasım tarihinde
İzmir’de yapılacaktır.
Burada yaşanabilir şehirler yaratmada
ulaşımın rolü ve geleceğine yönelik oldukça önemli değerlendirmeler söz konusu olacaktır.
TÖHOB olarak bunu izleyeceğiz.
Bir başka önemli etkinlik, Türk Bilişim
Derneği tarafından 26-27 Kasım tarihlerinde İstanbul’da Haliç Üniversitesi’nde
düzenlenen paneldir.
Bu panelin bir oturumunda akıllı trafik sistemlerinde karbon emisyonlarının
düşürülmesi ne kadar mümkündür sorusunun yanıtı aranacaktır.
Bu oturumda TÖHOB’da özel halk
otobüsleri adına konuşmacı olacaktır.
Yılın son önemli etkinliği İETT’nin
gerçekleştireceği organizasyonunda yapılacak olan Transist 2014 buluşmasıdır.
Burada da TÖHOB özel halk otobüslerini yine temsil görevini üstlenecektir.
TÖHOB sessiz seoasız ama, görev bilinci içinde gelişmeleri izlemeyi ciddiyetle sürdürüyor.
Ülkedeki özel halk otobüsçüleri
adına gelişmeleri görüyor müdahil oluyor
ve gerekli açıklamaları kuruluş amaçlarına uygun olarak yerine getiriyor...
HAYALE KOŞMAK...
G
AZETE için yazının hazırlandığı
saatlerde İstanbul’daki beş şirket
başkanı ile birlikte İETT İşletmeleri üst
düzey yönetimi ile toplantı yapmaya
yönelmiştik. İleri bir tarihte gerçekleşmesi beklenen özel halk otobüsü çalıştayı ile ilgili hazırlıkları görüşmek, bir
başka deyimle sorunları, bunlara bakışımızı, çözüm arayışlarımızı tartışmayı
amaçlıyorduk. Bu yüzden de yazıyı
geciktirerek tamamladım.
Esnaf Odası, TÖHOB, şirketler olarak bütün imkanlarımızla, gücümüzle
karşımızda duran sorunların bertaraf
edilebilmesi yolunda yerel ölçekte, Ankara’da, siyasi arenada, olabileceğimiz
her sahada çaba harcanıyor.
Diğer taraftan birileri de dar ölçekteki bakışlarla tabana şirin görünmek
düşüncesiyle birlik, bütünlük, ortak hareket duygularını örselemeye çalışıyor.
Bu yönde girişimlerde bulunuyor.
Hayali söylemlerle kanuni mevzuatı aşma sözleri vermekte, iyilik yaptıklarını sanırken en büyük kötülük
tohumlarını ekmektedir.
Gerçeğe dayanmayan çıkışların hiç
bir kalıcı getirisi olmaz.
BAŞYAZI
Doğruları, gerçekleri görerek, eldeki imkanları değerlendirerek hareket
etmeliyiz.
Bunu yaparak sonuç almak durumunda olduğumuzu görmeliyiz. Aksi
davranışlar, dün olduğu gibi, bugün ve
yarından sonra da kimseye fayda getirmediği gibi, beklentilerin tersine faydadan çok, zarar getirecektir.
Gerçeği olduğu gibi, yapabileceklerimizi de göstermekten çekinmeden
ortaya koymamızı istismar edenler, gelişmelere karşı tavrımızı da belli ki, istismar etme peşindeler.
Davranışımızı istismar edip, bakın
esnafın aleyhine tutum içerisindeler
yaftası yapıştırmaya çalışacaklar.
Ama; ekmeğini hangi ortamda
nasıl elde ettiğini bilen, düşünen taşımacı esnaf bu oyunlara gelmeyecektir.
Sorunların çözümüne dönük İBB
Genel Sekreterimiz, İETT Genel Müdürümüz, iktidar partisi Genel Başkan
Yardımcımızın yoğun gayretleri var.
Umuyoruz ve inanıyoruz bu çabaların önemli bir bölümü bu esnafın yararına sonuçlanacaktır.
Çalışmalarımız sürüyor...
Engeller sona erdi
İETT, İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) desteği ile “Engelli Bilgilendirme Sistemi Projesi”ni hizmete sunarken,
tüm engellilerin engelini de ortadan kaldırmış oldu...
ETT bir süredir bazı otobüslerde deneme
sürecinde olan duraklarda sesli anons sistemini tüm otobüslere uygulamaya başladı. Konu ile ilgili İETT Kağıthane Garajı’nda düzenlenen tanıtım programına; İETT
Genel Müdürü Mümin Kahveci, İstanbul Kal
kınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Aşkın Ayık, GÖZDER (Görme
Özürlüler Derneği), Bedensel Engelliler Derneği ve İBB Engelliler Müdürlüğü katıldı.
İ
DIŞ ANONS SİSTEMİ
İETTʼde kurumsal
değişimi yanında
görev alan her
yöneticinin de
buna bağlı olarak
hareket etmesi
Dünyaʼda yol
gösterici olarak
kabulunu sağladı.
Kahveci ve ekibi
bunu daha da
ileri taşıyor...
Daha önce engelliler için Özel Halk Otobüsleri ve Otobüs A.Ş. de dahil olmak üzere
5 Bin 620 aracını engelli erişimine uygun hale
getiren İETT, görme engelli yolcular için dış
anons sistemini başlattı. Dış anons sistemi
okuma yazma bilmeyen vatandaşlar için de
kolaylık sağlayacak. Tanıtım toplantısının açı
lış konuşmasını yapan İETT Genel Müdürü
Mümin Kahveci, engellilere yönelik duyarlılığın artırılması için önemli çalışmalara imza
attıklarını kaydetti. Kahveci, “Dış anons sistemi ile önemli bir açığı kapattığımıza inanıyoruz. Bu sistem görme engelli vatandaş
larımızın toplu taşımayı rahatça kullanabilmesini sağlayacak. Yolcularımız içinde
engelli yolcularımız çok önemli bir sekmendi oluşturmaktadır. Bütün engelli vatandaşlarımızın sosyal aktivitelere eşit
seviyede erişimini sağlamak başlıca hedefimiz. Köklü geçmişimizden aldığımız güç
le bu çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Bu hedeflerimizin peşinde koşarken,
engelliler federasyonunun da bizimle beraber yürümesini istiyoruz” dedi.
Metrobüs ve metro istasyonlarına engellilerin erişimi için yapılan asansörlerin engelli
olmayan insanlar tarafından kullanılmasından
dolayı engelli bireylerin asansörlere binemediğini dile getiren Kahveci, bu asansörlerin
pozitif ayrımcılık olsun diye sadece engellilere yönelik yapıldığını söyledi. Kahveci, bu
hizmetlerin yanı sıra daha önce işitme engelli
yolcular için otobüslerde seyahat bilgilendirmesini sağlayan LCD ekranlar konulduğunu
hatırlatarak LCD ekranların engelli yolcuların
yanı sıra diğer yolcuların da bilgilendirilmesinde önemli bir etki oluşturduğunu kaydetti.
WEB SİTESİ
Engelli yolcular için yapılan çalışmalar
arasında bir web sitesi de bulunuyor.
3n.iett.gov.tr adresinden erişim sağlanabilen
web sitesi ile engelli yolcu evine en yakın duraktan geçen otobüsün kaç dakika sonra geleceğini ve engelli erişimine uygun olup
olmadığını online olarak görebiliyor.
İŞARET DİLİ
Araçlarımızı engelli erişimine uygun hale
getirmek için yenileme işlemlerinin devam ettiğini belirten Kahveci, şoförlere engelli yolcularla iletişim kurmaları için işaret dili eği
timleri vermeye başladıklarını söyledi. Kahveci sözlerine şöyle devam etti; “Engelli yolcularımıza toplu ulaşımda ücretsiz seyahat
kartı vermekteyiz. 182 Bin adet kendilerine, 73 Bin tane de engelli yolcularımızın
refakatçilerine bu kartlardan dağıttık...”
İETT kurumsal değişiminin yansımalarıyla
birlikte hizmet kalitesini de en üst seviyeye
çıkardı. Örnek kurum olduğunu kanıtladı...
Şimdi de konuşan
otobüsler hizmette
MOBİETT 1 Milyonʼa yaklaşan kullanıcısına daha iyi hizmet verebilmek için yolcu talepleri doğrultusunda görülen eksikliklerini iyileştirdi...
ENİ versiyonla birlikte uygulamaya
eklenen durak radarı özelliği ile durakların konumları artırıldı ve gerçeklik özelliği
sayesin de görüntüler gösterilmeye başlandı.
Mevcut uygulamalarda gösterilen otobüslerin duraklara varış zamanına ek olarak seçilen hattın otobüslerinin haritada gösterilmesi
sağlandı. Yılda 10 Milyon yabancı turistin
ziyaret ettiği İstanbul’da uygulamayı turistlerin de rahatlıkla kullanabilmesi için yabancı dil desteği sağlandı. Metrobüs için de
ayrı bir sayfa tasarlandı ve metrobüs duraklarına kolay ulaşım yolları sunuldu.
Y
Üsküdar’a
14 hat daha
SKÜDAR Belediyesi, ilçeye
Ü
14 yeni İETT hattı daha kazandırdı. Üsküdar Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep ve istekler istikametinde İETT ile ortak
bir faaliyet başlattı. Üsküdar Bele
diyesi Trafik Komisyonu ile İETT
yetkililerinin çalışması neticesi ilçeye 14 yeni otobüs hattı daha
açılması kararlaştırılırken, 9 hatta
vasıta takviyesi yapıldı. Ayrıca, 9
açık durak kapalı hale getirildi,
durak sayısı 572ʼye yükseldi...
“GELEN” ALARMI
MOBİETT’in yeni versiyonunda özellikle görme engelli yolcuların talepleri doğrultusunda bir alarm sistemi geliştirildi. Özellik, istenilen durağa ve hatta ait otobüs
gelmeden belirtilen zaman kadar önce alarm
çalmasını sağlıyor. Böylece, harita üzerinde
kendi konumu ve otobüs duraklarının konumlarını da görebilen kullanıcılar, duraktan
hangi hatların geçtiğine, otobüslerin hareket
saati bilgilerine ve hatlara ait güzergah bilgilerine de kolayca ulaşabiliyor. Uygulama
sayesinde yolcular durağa gitmeden planlama yapabiliyor. Yolcular otobüslerin durağa varış dakikalarına ek olarak otobüslerin
bisiklet aparatı, şarj, internet, klima, engelli
erişimine uygunluğuna ait bilgileri de görebilecekler. Ayrıca, yeni versiyonda durakların ulaşım modları bilgi olarak sunuluyor.
TT.3:Layout 1 14.11.2014 19:12 Page 1
GÜNDEMİN İÇİNDEN
17 KASIM 2014
M.ŞEVKET
ERTURAN
GÖZLEM
Beklenen çıkış...
A
ISUZU HER YERDE
DİDİMʼde düzenlenen törenle 13
adet 2014 Model NOVO LUX otobüs, Didim Kooperatifiʼne teslim
edildi. Teslimat törenine Anadolu
Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay, Satış Müdürü
Tunç Karabulut, Otobüs Satış Şefi Onur Çetinkaya, Bölge Satış
Sorumlusu Emin Günışık, İzmir
Son teknoloji ürünü yeni nesil araçlarıyla yolcu taşımacılığı
sektörünün lideri Anadolu Isuzu, Trükiyeʼnin her yerinde
filoların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor...
ISUZU 3S Bayisi Erdiloğlu Otomotiv Satış ve Pazarlama Müdürü
Erdal Demir ve Satış Temsilcisi
Tolga Şengöz katıldı. Didim Koo-
peratif Başkanı Savaş Cengiz, üyelerin tümünün araçlardan mem
nun olduklarını, toplamda 45 adet
araç parklarının bulunduğunu ve
önümüzdeki süreçte kalan araçları da yeni nesil Isuzu NOVO ile
değiştireceklerini söyledi. Cengiz,
Anadolu Isuzuʼnun dikkat çekici
yakıt ekonomisi, birinci sınıf konforu, üst düzey güvenliği, yüksek
performansı ve özellikle ikinci el
araç değerlendirmelerinden çok
memnun olduklarını belirtti...
PROF. DR. MUSTAFA ILICALI “EYLEM PLANI” YASAL DÜZENLEMESİNİ DESTEKLİYOR
Servisçilere uyarı!
Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbulʼdaki 50
Bin servis aracının yarısının köprülerden boş geçtiğini ve yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi...
LICALI, Enerji Verimliliğinin
Geliştirilmesi Programı Eylem
Planı’nda mevcut raylı sistem hatları üzerindeki iş yerleri, üniversite
ile okullardaki semt servisi uygulamasının kaldırması ve yolcuların yüksek kapasiteli toplu taşıma sistem
lerine yönlendirilmesi yönünde planlanan uygulamayı değerlendirdi.
I
Ilıcalı, İstanbul’un ihtiyacı olan
776 km. raylı sisteminin yapılmasının
zaman alacağını, bu açıdan “Lastik
tekerleklilere” ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ilıcalı; “İstanbul’daki 50 Bin
servis aracının 25 Bin’i köprüleri
boş geçiyor. Servis sistemi toplu
ulaşımdan ayrı düşünülemez. İstanbul’daki kadar yoğun bir trafikte toplu ulaşımı bir bütün içinde,
tek elden yönlendirmemiz, yönetmemiz lazım” diye konuştu.
Servislerin 24 saat içinde 4 saat
çalıştığını, bekledikleri 20 saat için
de ana arterlerde bir şeridi kapattıklarını, kavşakların ağız kısımlarına bile
park yapıldığını belirten Ilıcalı, kapasitesi az olan yollardaki bu parkların
şikayet edildiğini anlattı. Ilıcalı, servislerin hemen kaldırılamayacağını ifa
de ederek; “Kaldırın derken bu kalk
maz. Toplu ulaşımla ilgili yasal bir
düzenlemeye acil ihtiyaç var. Uygulamasına yönelik, toplu ulaşımın
tek elden yönetimine yönelik bir
düzenleme gerekiyor. Yani bü- tün
paydaşların içinde olacağı, esnafın
mağdur olmayacağı bir sistem kurulması gerekir. Bunu kurarsak ne
servis aracı, ne de minibüs itiraz
edebilir. Araçlardan yararlanacağız, bunları tek elden yöneteceğiz,
bu şekilde verimli faydalı bir toplu
ulaşım sistemi elde edeceğiz” dedi.
SİSTEM ENTEGRASYONU
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, boğaz
geçişlerinde mutlak süratle deniz entegrasyonu sağlanarak, köprülerin yükünün azaltılması gerektiğini söyledi.
Servis sisteminin Paris, Londra ve Ber
lin gibi şehirlerde olmadığını belirten
Ilıcalı, toplu ulaşımın raylı, deniz ve
“lastik tekerleklilerle” güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, özel
aracı, servis aracı, minibüs, İETT ve
halk otobüsünün sistemden ayrı olamayacağını dile getirdi...
Ilıcalı, “Şu
anda metro
yüzde 20
kapasiteyle
çalışıyor.
Metro
sistemine
lastik
tekerlekliyi
en iyi şekilde
entegre
etmemiz
lazım.
Yüzde 20
kapasitesini
artıracak,
onu destekleyecek yeni
hatlar kısa
mesafelerde
gerekir. Bunu
İETT yapıyor
diğerleri
yapmıyor. O
da trafik
sıkışıklığına
neden oluyor.
Bunun
İstanbulʼa bir
yıllık maliyeti
6 Milyar TL.”
dedi...
“Kente
giriş ücreti”
Kazandırıyor!
“Öncelikli Dönüşüm Programıyla” gündeme gelen kent merkezlerinde ücretlendirme sistemi, Londraʼda 2003 yılından bu yana uygulanıyor ve de kazandırıyor...
Milyar Sterlin net gelir elde edilen uygulamayla
kent merkezinde trafikte yüzde 25
rahatlama yaşandı ve merkeze giren günlük araç sayısı ortalama 60
Bin azaldı. Hafta içi 07.00-18.00
saatlerinde Londra’nın merkezine
motorlu taşıtlarıyla giren sürücüler, günlük 11.5 Sterlin (yaklaşık
41 TL.) ödemek zorunda. Sürücüler aylık ya da yıllık olarak satın
aldıkları pulları araçlarına yapıştırarak, şehrin merkezinde motorlu
taşıtlarını kullanabiliyor. Motosikletler için her gün, arabalar içinse
hafta sonu şehrin merkezinde araç
sürmek ücretsiz. Özellikle, çalışma günlerinde Londra’nın merkezindeki trafiği hafifletmek ve elde
edilen gelirle Londra ulaşım sistemini iyileştirmeyi amaçlayan uygulamayı ihlal edenler ise 195
Sterlin’e (yaklaşık 700 TL.) varan
cezalar ödemek zorunda kalıyor.
2000-2008 yıllarında Londra
1.2
Belediye Başkanı olan İşçi Partili
Ken Livingstone’un seçim programında yer alan 17 Şubat 2003’te
resmen yürürlüğe giren Londra’nın merkezine trafik ücreti getirilmesiyle amaçlanan bir diğer konu
da egzoz gazı salınımının ve hava
kirliliğinin önlenmesi. Edinilen bil
giye göre, 2013 yılı boyunca, trafik ücretinden elde edilen gelir yak
laşık 235 Milyon Sterlin oldu. Ku
rum, elde edilen gelirin ulaşım ağlarının geliştirilmesine harcanmasının yasa gereği zorunlu olduğu
na dikkati çekti. 2003-2013 yıllarında ise trafik ücreti uygulamasıyla 1.2 Milyar Sterlin net gelir
elde edildi ve bu miktarın 960 Mil
yon Sterlin’i otobüs ağlarının, 102
Milyon Sterlin’i yolların ve köprülerin, 70 Milyon Sterlin’i yol
güvenliğinin, 51 Milyon Sterlin’i
yerel ulaşım ve belediyelerin, 36
Milyon Sterlin’i ise sürdürülebilir
ulaşımın ve çevrenin geliştirilmesi
ve iyileştirilmesine harcandı. Uygulamanın yürürlüğe girdiği ilk
gün Londra’nın merkezindeki trafikte yaklaşık yüzde 25 azalma olduğunu, arabalarını almayan sürücülerin yaklaşık yarısının toplu taşıma araçlarını kullanmaya yöneldiğini kaydeden kurum ayrıca,
2003-2006 yıllarında Londra sokaklarında 70 Bin daha az aracın
yer aldığını bildirdi.
K Parti Başkanlığından Cumhurbaşkanlığına uzanan süreçte Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın toplu ulaşım hizmetlerinde 65 yaş ve üzerindekilere
ücretsiz seyahat imkanı tanıma
düşüncesi, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı dönemine
kadar uzanır. Başbakanlığı döneminde gerçekleştirebildiği yasa
ile “65 yaş ve üzerindekilerin”
toplu taşıma araçlarında ücretsiz
taşınmasını sağladı. Ancak, belediyeye bağlı, onun adına ücreti
mukabil kamu hizmeti gören
Özel Halk Otobüsçüleri için uygulama ek yük olarak çok ciddi
kayba neden oldu.
Bugün, bu oldu bittinin; “nasılsa her söyleneni yaparlar”
mantığı ile düşünülerek yürürlüğe konmasından kaynaklandığı
anlaşılıyor. Siyasi otoriteye bağlı
yerel yönetimlerin kamu hizmetini popülist söylem ağırlıklı vermesi, sahada yer alan Özel Halk
Otobüsçüleri’nin de aynı hizmeti
belediyeler adına ücretsiz yapmasını getirdiği biliniyor.
Dönemleri içinde kabul edilebilir orandaki bu uygulamalar
son 10 yıl içinde yeni nesil alımları gerektirip, yatırımların artmasıyla birlikte, taşıma ücretlerinin
aynı oranda arttırılmaması, özel
taşımacıları sıkıntıya soktu.
Özellikle de; “Son model
araçla en iyi hizmet verilir” fikrinin ağırlıkta olması, yeni nesil
üretime kayılmasını getirirken,
artan akaryakıt fiyatlarına bir de
65 yaş uygulaması, özel taşımacıları iş yapamaz hale getirdi.
Bunun yanında aynı ciddi ek
yüklerin belediyelere de yansıdığı çok kısa süre içerisinde görülmeye başlandı. Bütün bunlar,
kentiçi toplu ulaşım sisteminin
yeniden ele alınmasını gerektirdiği sırada olması işin tuzu biberi
oldu. Bu arada, beklenmedik ilk
çıkış Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı’ndan geldi.
Başkan Altepe, Kasım Ayı Bü-
yükşehir Belediye Meclisi’ndeki
konuşmasında, ulaşıma yapılan
yüzde 10 zamma rağmen kamu
hizmeti verdikleri için zarar ettiklerini dile getirdi. Altepe; “65 yaş
üzerindekilerin taşınmasına dair
çıkarılan kanunla ek 40 Milyon
TL. külfete sokulduk. Biz bu ek
külfeti kaldıramayız. Hükümet
bize, kendi bütçesinden 40 Milyon TL. ek destek ödeneği ayırmalı” diyerek, AK Parti’den destek çağrısı yapan ilk başkan oldu!
Son gelişmeler mızrağın çuvala sığmadığını gösterdi.
Özel taşımacının cılız çıkışı
duyulmazken, Bursa’dan AK Partili Büyükşehir Belediyesi olarak
Başkan Recep Altepe’nin bu çıkışı, adalet yerine getirilecek beklentisine neden oldu.
Demek ki; “Kral Çıplak” diyenler çıkabiliyormuş...
Bu açıdan, bu davranış kutlanması gereken bir anlayışı sergilemektedir. Sayın Altepe önemli bir gerçeği dile getirmiştir. Kendisini yürekten kutluyorum.
İstanbul dahil, birçok belediye de benzer kıpırdanmalar yaşandığını biliyoruz.
Yine de ilk adımın Anadolu’dan atılması anlamlı.
Bundan sonraki gelişmeler
bu ek yükün kaldırılması ya da
hükümet desteği ile karşılanmasına neden olup olmayacağını
birlikte göreceğiz.
Bizim belediyelerden beklentimiz bazı taleplerde hakkaniyetli
davranmaları...
Mesela, birisi 200 araç için
ek yük adına 400 Milyon TL. isterken, bundan çok daha fazla
sayıda hizmet veren özel taşımacı için 60-70 Milyon TL. istenmesi hesapların gerçekçi yapılmadığını gösteriyor. Bu durum,
hükümetin kafasını karıştırır.
Doğru hesap yapılırsa, çözüm çok daha çabuk gelir. Bursa
çıkışına diğer belediyelerin de
destek vermesi özel taşımacının
da çözümünü hızlandıracaktır...
TT.4:Layout 1 14.11.2014 19:15 Page 1
4
KENT VE YAŞAM
17 KASIM 2014
Ücret politikaları
kaliteyi engelliyorr
L
YENİ İSTANBU Rİ
BÜSLE
ÖZEL HALK OTO İLİ
BAŞKAN VEK
NİHAT PELEN
Yeni İstanbul Özel Halk Otobüsleri Başkan Vekili Nihat Pelen; “İleri teknoloji ürünü araçlar, toplu taşımaya konfor getirirken, maliyet artışı özel taşımacıyı zora sokuyor. Destek şart oldu” diye konuştu...
UGÜNE kadar kentiçi toplu ulaşım hizmetlerini yolcunun bir yerden bir yere zorunlu götürülmesi
gereken bir hizmet olarak görme anlayışı
son yıllar içinde değişti. Kentiçi toplu taşıma artık konforlu biçimde herkes için
sürdürülebilir ve çevreci anlayışla verilmesi gereken kaliteli iş oldu. Bu anlayışı
doğuran gelişme ise elbette, ileri teknoloji
ve bunun getirdiği yeni nesil dediğimiz,
çevreye duyarlı, doğayı koruyup kirletmeyecek özellikte gerçekleştirilen üretimler
oldu.
Her ilerleme ve yeniliğin bize ek maliyeti olduğunu biliyoruz. En azından geçmişte bunu biliyorduk ama son 15 yıl içinde yaşanan gelişmeler ve ileri teknolojinin
bize getirdiği yeni imkan ve bunun neden
olduğu eğilimlerimiz, öylesine bizi sardı
ki, adeta en yeni teknoloji ile her işi yapan,
yapmak zorunda olan insanlar olduk.
Sayın Cumhurbaşkanımız’ın cep telefonları konusunda dedikleri gibi, “Bakkal
dükkanından sakız alır gibi” teknoloji
ile yattık, yeni teknoloji ile kalktık,
Her şeyimiz en ileri teknolojik gelişmiş olanını kullanma alma üzerine kurulu.
Dolayısıyla, gelişmeler bizleri de devamlı
talepkar ve devamlı bedelsiz isteyen durumuna soktu. Belediyeler de bu gelişmeyi,
sadece halka daha verimli daha konforlu
ve sürekliliği olan, onları rahat ettiren bir
sosyal politika uygulama adına, işi birazda
siyasi bakışla tetikleyince, insanlar bedelsiz konfor beklentisi ile donandı.
B
HER KONFORUN
BEDELİ OLMALI
Özel taşımacı olarak bizim gelişimden
yana şikayetimiz elbette ki yok. Bir kere
yeni nesil araçlarla işimiz daha kolay. Taksi gibi araçlar kullanıyoruz. Her türlü konfora haizler. Kaza riskleri azalmış neredeyse sıfır. Lakin, bu konforun bize yansıyan
kısmı da var. Konforlu hizmet almanın ek
bir bedeli var. Bu ne olacak, bunu kim karşılayacak? Belediyelerin ikilemleri burada
başlıyor. Sonuna kadar kalite, sonuna kadar hizmette konfor...
Bu durum, yerden göğe kadar doğru?
Peki ya maliyetler?
Mesela, şimdi, 2016 yılı Ocak Ayı’ndan sonra EURO 6 motorlar zorunlu olacak! Gazetemizdeki söyleşisinde Otokar
Genel Müdür Yardımcısı Sayın Basri Akgül; “EURO6, en az 10-15 Bin Euro ek
külfet getirecek” demişti...
Sormadan edemiyorum, madem böyle, sosyal yaklaşımı düşünen devlet, bunu
benim nasıl karşılayacağım konusunda
hangi verileriyle eski de ısrar edip bize destek vermiyor? Yoksa kazandığımı zannederek mi bunu yapıyor? Bunun için mi bu
maliyet farklarını ödemiyor?
‘‘
Her şey ileri
teknoloji üzerine
kurulu ve bu
durum bizi zora
soktu. Çünkü,
talepkar olduk!..
Şunu biliyoruzki devletimiz bizi elektronik bilet toplama ile kayda almış ve
diğer elektronik aygıtlarıyla da izlemektedir. Dahası, izlemelerin yanında türlü yeniliklerle, belediyelerin eliyle, saliselerle
ölçülecek zaman aralıklarıyla bizden haberdar. Bu nedenlerle de ne kadar yakıt
yaktığımı da, ne sayıda yolcu taşıdığımı da
biliyor? O zaman hala ne bekliyor iyileştirmeler için? Anlamakta zorlanıp, giderek
kuşkulanıyoruz. Herhalde yönetici, her
konforun bedeli olduğunu bilir?
Devlet her kentin taşıma ücretlerini
belediyesine belirlettiğine göre, durumumuzu da biliyorlardır? Bence bilmemeleri
abesle iştigaldir. Yoksa, başka bir noktayı
biz mi gözden kaçırıyoruz? Belki de öyledir? O zaman bunun ne olduğu açıklansın
da, bizlerde boşuna beklemeyelim?
EN TEMEL SORUN
ÜCRETLENDİRME
Mesela, benim hesaplama sonunda özel taşımacının zarar ettiğini görüyorum.
Bunu cebimde kalan parayla da doğruluyorum. Bunu dillendiriyoruz. Ama ses gelmiyor. Aklıma gelen, devletin elinde bizim
kar ettiğimizi ona düşündürecek verilerin
olabileceği geliyor!
Peki diyelim öyle.
O zaman devlet neden bunları önümüze koyup bize; “Susun bakayım. Gerçek dediğiniz gibi değil. Alın işte sizin
gizlediğiniz gerçek bu” diyerek, neden
bizi yola sokmuyor? Devlet diyorum. Çünkü, belediyeler ona bağlı onun görevlerini
üstlenen kamu kurumlarıdır. Yoksa belediyeler mi durumu devlete iletmiyorlar?
Bunun da mümkün olmadığını düşündüren emareler var. Devlet politik yaklaşım değişimini kent gelişimlerine göre
belirlediğinden böyle bir bilgi eksikliği
onda sorun olacağı için her gelişimi biliyordur. Bizi de biliyor.
Nitekim Başbakanımız Sayın Davutoğlu’da durumumuzu inceliyormuş.
Hemen belirtelim, yeni toplu taşıma
anlayışı belirlenen yeni nesil araçlarla çevreci ve kaliteli konfora dayalı bir herkes
için sürdürülebilir toplu taşıma hizmeti bu
ücretlendirme politikalarıyla yürümez.
Yürüyemez!
Çünkü, “Kazan-Kazan” yaklaşımına
aykırı. Burada kazanması gereken makul
kazanması gereken özel taşımacıdır.
Bu nedenle de çoklu değişken tarifeler
kalkmalı. Hizmete uygun taşıma başına
belirlenen makul ücret ödenerek özel taşımacı hizmet vermeli.
Belediye istediğini ücretsiz taşısın.
Lakin, benim girişim bedelimi karşılayacak kazancı elde etmemi sağlasın. Sağlamazsa bu hizmet görülemez.
KURUMSALLAŞMA
GÜNDEMİMİZDE
Özel Halk Otobüsçüleri olarak otobüs
taşımacılığında yüzde 36
paya sahibiz. Bu
önemli bir orandır.
Günde 2157 otobüs ile tam 11
Bin sefer yapıyoruz. 1 Milyon 500 Bin
yolcu taşıyoruz. 5 Bin istihdam ile 40
Bin’e yakın kişinin geçimini
sağlıyoruz.
Vergi veriyoruz.
İBB’nin
bu
alana yatırım
yapmasını hafifletiyoruz...
bütün bunları bireysel yaklaşımlı işletmecilikle yapıyoruz.
Lakin, son 15 yıldır tedrici bir kurumsallığa geçtik zaten. Şirketimiz var. Derneğimiz var. Olmayan yeni algıya uygun sahada kurumsal eylemimiz eksik. Eksik,
çünkü, mali gücümüz törpülendi. Eksik,
çünkü, belediye bize özel sektör anlayışı
ile bakmıyor İETT bağlısı eski statüde görmeyi sürdürüyor. Sadece, İETT tarafından
değişime zorlanmamız yetmiyor. Bize
desteği yetmiyor. Çünkü, İBB, bütçesini
bi- zi de hesaba katarak düzenlemeye yanaşmı- yor. Mesele, savaş kazanmaksa
önce e- linde silahını ateşleyecek barut ve
ona takatı olacak personel gerekli.
Silahların yenilenmesinin anlamı olsa
olsa gösterişle sınırlı kalır. Herkes, “Modern otobüsleri var ama...” demekle yetinir. Bu nedenle önce bizim soluk
almamızı sağlayacak ücretlendirme politikası değişerek, kazandırıcı tedbirlerin alınması lazım. devletin ayrıca ek maliyetleri
karşılama konusunu benimseyerek gereğini yerine getirmesi lazım. Bu yapılırsa,
kurumsal yapılanma kurulur. Bu yapılırsa,
çağdaş kentiçi toplu ulaşım sistemi kurularak kaliteli konforlu toplu taşıma hizmetleri verilir. Artık bunun görülmesi lazım.
Özel Halk Otobüsçüleri’nin kazandıkları
dönemde araç değişimlerine bakılsın o zaman kazanınca yenilenmeye gidip gitmediği görülür. Bence havanda su döğme yerine, somut adımlar atılarak yol alınmalı.
Bu nedenle şirketler ortak tavır almalı oda
dâhil, sorunlarını ortaklaşa ortaya koyarak
teşhis için çözüm aramalı. Gerisi boşuna
uğraşma demek istemesem de maalesef o
sonucu verecektir biline...
GELECEĞE DÖNÜK
BEKLENTİMİZ NET
Özel Halk Otobüsçüleri, sistemde top
lu taşımanın global algıya uygun kaliteli
gerçekleştirmesinde ana aktör sayılmasını
istiyor. Kentiçi toplu taşıma hizmetlerinin
ne belediye iştiraki şirketlerle, ne belediye
tarafından doğrudan hizmet verici yapılmasının, amaçlanan kaliteyi sağlamaya
yetmeyeceğini biliyor. Böyle bir tercihin,
olsa olsa kamusal külfeti arttıracağını ve
en önemlisi de siyasetin gölgesinde kalıcılı
olacağını görüyor. Bu nedenle yapısal değişime “Evet” diyor. Bunun için ortak aklı
kullanarak bir toplu ulaşım yapılanmasının
tartışılmasını öneriyorum. Pratikten sahada
sorunları çözerek geçişi deneyerek gidelim
diyorum. Bunun yolu belli. Bir kere bir
toplu taşıma hizmetinde aylık özel taşı-
macı giderini net biçimde ortaya koyalım.
En son verilere göre ortalama 39 Bin 524
TL. olduğu belirlenmiştir.
Ayrıntıları elektronik verileriyle İBB,
İETT üzerinden bulabilir.
Yapılacak iş önce bu gideri karşılayacak uygulama ile esnafı rahatlatmak olmalı. İkinci iş, rahatlatmayla birlikte beklentileri ortaya koyarak kurumsal yapılanma gereklerinin yerine getirilmesi için
yetki kullanımına dönük esaslar yanı çalışma yönergeleri sahada müessiriyetin temininde ortak sorumluluk alanlarının oluşturulmasına gidilerek yolcu memnuniyeti
kentlilik bilinci ve diğer beklentilere dönük
yapılanmalara gidilmeli...
Peynir ekmek gibi bu denli net bir durumu farklı noktalara çekerek meseleyi
karmaşık hale getirmek kimseye yarar getirmez. Esnaf değişime kazancı olmadığından gidemiyor. Bu da üretimi etkiliyor.
Bu da ekonomiyi sıkıntıya sokucu
olur ve gereksiz bir zincirleme reaksiyona
neden olursunuz. Ayrıca canımızın yanması da beklenmedik sorunlara yol açarak
can sıkıcılığı arttırabilir.
Bütün bunlara artık gerek yoktur. Sorunun çözümü hizmet veren esnafa kazandıracak parayı kazandırmaktan ibarettir...
Taysim Proje ulaşımda
planlamanın yeni adresi
Çanakkaleʼde 2006 yılında ilk dönüşüm sürecini başlatan Taysim Proje, şimdi
de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kentiçi toplu ulaşımını yeniden planlıyor...
“T
oplu ulaşımda dönüşüm projeleri deyince artık firmamızın
konuşuluyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Aslında bu bizler
için bir tesadüf değil. Çünkü, çalışma yapılan her yeni bölge
halkımıza en iyi hizmeti sunabileceğimiz bir yol açıyor bizlere ve
idarelere” diyen Taysim Proje yetkilisi Semra Engin ile yeni projeler hakkında
bilgi aldık. Engin, dünden bugüne tüm gelişmeleri anlattı...
Ropörtaj: HABER MERKEZİ
İlk dönüşüm projesi ki, bizim göz
bebeğimiz Çanakkale’dir. 2006 yılın
da başlayan bu çalışma 2007’ de meyvelerini vermeye başladı. Çalışmaya
başladığımızda kentte en çok şikayet
alınan hizmet olan toplu taşıma çalışma sonrasında en beğenilen hizmet
konumunu aldı. Günlük 17.000 yolcu
potansiyeli 1 senenin sonunda 30 Binler’e ulaştı. Sistem halk tarafından beğenilerek talebi arttırdı. 2010 yılında
ise Çanakkale’de SS 18 nolu Şehiriçi
Minibüsleri ve ilgili belediye amirleri
hakkında açılan bir soruşturma nedeni
ile kilitlenen toplu ulaşım sistemi, yine
Belediye Başkanlığının talebiyle tarafımızca revize edilmiştir.
Soruşturma kapsamında ilgili birim amirlerinin serbest bırakılması ile
birlikte revizyon projemiz de tekrar
belediyenin ilgili biriminin kontrolüne
bırakılmıştır. Türkiye’de havuz sisteminin, dönüşümün ve düzenli bir işletmenin ilk örneği olan Çanakkale Toplu Ulaşım Sistemi şirketimizin önemli
referanslarından biridir...
BİR ÇALIŞMA
NASIL OLMALI?
Ulaşım projeleri Ulaştırma mühendisleri liderliğinde çalışılan çok disiplinli projelerdir. Ulaşım sistemi ancak teknik bilgi ile yönetildiğinde başarıya ulaşmaktadır. Ülkemizde başarılı bir şekilde kurulan pek çok ulaşım
sistemi “herşeyi bilen tavırları” ile
sistemi yönetmeye çalışan konudan
uzak birim amirlerinin kaprisli hareketleri ile başarısızlığa uğramaktadır.
Ortaya çıkan çıkar amaçlı ilişkiler en
iyi şekilde kurgulanmış bir sistemin
bile çalışmasına engel olacaktır. Bu
nedenle gerek kamu gerekse de özel
sektör yöneticilerinin başarılı bir sistem ile kariyer yapma imkanlarını
basit ve gündelik çıkar ilişkilerine kurban etmemeleri gerekir.
Taysim Proje olarak biz hiçbir çalışmamızda kendi çıkarlarımızı ön
planda tutmadık. Daima ortaya konulacak nitelikli hizmeti düşünerek hareket ettik, hizmet verenlerin mağdur
olmaması için çaba harcadık. Özellikle kamu parasının doğru ve düzgün
işlerde, akılcı çözümlerle üretilmiş uygulanabilir projelere harcanmasını sağladık. Yaptığımız iş bizim namusumuzdur ve her yaptığımız işin daima
dimdik arkasında durduk.
BUGÜNE KADAR
NELER YAPTIK?
İlk Çanakkale ile başlayan dönüşüm projelerimizi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir, Diyarbakır Büyükşehir, Giresun
Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi takip etmiştir. Azerbaycan Bakü’de de yaptığımız Toplu
Ulaşım Ana Planı projesinden sonra,
Pamukkale Üniversitesi ile ortak Balıkesir Büyükşehir Toplu Ulaşım Ana
Planı çalışmasına başlamış bulunmak-
Danışmanımız Ulaştırma
Müh. Öğr. Gör. Taylan
Engin, Giresun Belediye
Başkanı Kerim Aksu,
Giresun Belediye Başkan
Yardımcısı Kazım Elmalı
ve Çanakkale Toplu
Ulaşım Müdürü Hayati
Gürses (yukarıda) ile
Taysim Proje
yöneticilerinden
Semra Engin (yanda)
görülmektedir...
tayız. Şirketimizin de danışmanlığını
yapan Pamukkale Üniversitesi’nin değerli hocaları ile ortaklaşa yaptığımız
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Ana Planı ile Türkiye için
yeni bir çalışma modeli ortaya koyduk
ve bu modelin yaygınlaştığını görmekten de çok mutluyuz.
Bu projemizin dışında Türkiye’de
firmamıza danışan farklı belediyelerimiz de var. Yakında yeni şehirlerimizi
ve yurt dışı referanslarımızı da ekleyeceğimiz bu serüvenimizde yine sadece işimiz ile övünmeye devam edeceğiz. Taysim Proje yalnız toplu ulaşım planlaması değil, tüm ulaşım projelerinin çözümünü yapan bir fabrika
durumundadır. Eğitimli ve deneyimli
çekirdek kadrosuyla Avrasya Tüneli
Simülasyon Çalışması, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Model Çalışması,
AVM Etüdleri gibi farklı projelerde
de ulaşım çözümleri üretmektedir.
Bizler yılların verdiği teknik kazanımımızı nitelikli projelerle sürdürmeye devam ederken, sektöre yenilikler katmaya da, devam etmekten de
çok mutluyuz. Ancak, meyve veren
her ağaç gibi bizde taşlanıyoruz. Her
şeye rağmen biz diyoruz ki; “Ayinesi
iştir kişinin lafa bakılmaz...”
TT.5:Layout 1 14.11.2014 19:16 Page 1
5
KENT VE ULAŞIM
17 KASIM 2014
RAMAZAN
GÜRLER
MAVi MARMARA
Bir ve beraber...
S
Tempo’yu arttırdı
Daha şık ve modern görünmenin yanı sıra artık daha da konforlu ve ekonomik hale getirilen Otokar
Tempo, kullanıcıların daha hesaplı araç talebine hitap etmeye ve yardımcı olmaya devam ediyor...
OÇ Topluluğu şirketi
Otokar, hafif ve de aerodinamik gövdesinin yanı
sıra optimize edilmiş güç paketi
ile mükemmel bir yakıt ekonomisi sunan Tempo modelini yenileyerek daha modern tasarıma,
daha konforlu özelliklere kavuşturdu. Servis ve kısa mesafe taşımacılığı alanında uzun yıllardır
pazar lideri olan Sultan’ın yanına
eklenen Tempo modelinin iç ve
dış tasarımının yanı sıra aktarma
organlarına da yeni özellikler geldi. Bundan böyle standart olarak
havalı debriyajla donatılan Tempo’nun vites kolu da kısaltıldı. Tamamen beyaz bir ön yüze kavuşan araçta artık halı zemin standartken bir diğer yenilik ise tama
men yeni ön konsol. Burada kullanılan bordo renkli zarif kapla
ma, ön cam üzerinde bulunan di-
MÜŞTERİNİN SESİ
Pazara sunulduğundan bu ya
na hafif ve aerodinamik gövdesiyle Tempo’nun mükemmel bir
yakıt ekonomisi sunduğunu belirten Otokar Genel Müdür Yar-
dımcısı Basri Akgül, “Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs
markası Otokar olarak müşterilerimizin beklentilerini dinliyor ve hem yeni ürün hem de
mevcut ürünlerimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz. Tempo
modelimizi de bu doğrultuda
yeniledik ve daha zarif, daha
konforlu ve daha kolay kullanılabilir kılmak istedik. Düşük
yakıt tüketimi ve performansı
ile ön plana çıkan aracımız, taşımacılıktaki temel konfor ihtiyaçlarına odaklanırken düşük
işletme giderleri ve uygun satınalma fiyatını sürdürmeye devam ediyor. Sunduğu güvenlik
ve dayanıklılıkla Otokar standartlarını taşıyan Tempo ile
otobüs pazarındaki güçlü konumumuzu sürdüreceğimize
inanıyoruz” dedi.
1.’LİK ÖDÜLÜ
K
jital saat çevresinde de kendine
çok daha güzel bir yer buluyor.
EVİNDİRİCİ olan, ortak düşünüş, ortak
anlayışı başarmamız. Bu bugüne kadar
sadece yapılması istenen bir amaçtı. Lakin
şimdi başarılan önemli sonuç oldu.
Birliğin sağlanması açısından bugüne
kadar, sadece sözde kalan yaklaşımı uygulamaya soktuk. Bunu arkadaşlarımızla gerçekleştirdik. Bu amaçla, hemen her hafta
bir araya gelip, ortak anlayışın egemen olmasını ortak çözüm üreterek kalıcı olmamızı sağlamaya çalışıyoruz.
İdareye ortak gidiyoruz. Sunumları
ortak yapıyoruz. Ferdi davranışlardan kaçınmaya başladığımızı söyleyebilir miyiz?
Şimdilik; “niyetimiz o merkezde” diyorum. Yaptıklarımız bunu gösteriyor.
Bizim önemli imtihanımız daha var. O
da faydayı da olabildiğince, bir birimize
zarar vermeden sağlamamızdır.
Yani, şirketler olarak alanlarımızdaki
bizi ilgilendiren taleplerin sisteme nasıl etki
edeceğine de dikkat etmemiz lazım. Böyle
düşünüp davranmak, eminim bizi bir birimize daha da yaklaştıracaktır.
İkinci önemli mesele de, sorunlarımı
zın gerek İBB, gerek İETT, gerekse meclis
katında iletilmesi sırasında da koordineli
olmak, dağınık görüntü verir olmaktan
uzak durma gereğidir.
Bizim daha derli toplu görüntü vermemiz lazım. Elbette, her dostumuz, her arkadaşımız sonuç getirsin diye kendi şirketi
adına girişimlerde bulunmalı. Lakin, bu siyaset ortamında gidişatın gerektirdiği değerlere uygun yaklaşmakta dalazım.
İstanbul 2157 otobüsüyle ülkeye örnek
bir davranışla sistemini kurmalı. Globalleşen dünyanın gerektirdiği yapılanma sını
ortaya çıkarıp; “Biz de varız” lafını daha
etkin duyurmalı.
Bu nedenle biz yapının gerektiği davranışla aklın ortak merkezinden çıkacak dengeli çözümle sorunlarımızın giderilmesi
için çaba harcıyoruz. Ortak çaba sürdürürken, aklımızda; “Biz” dediğimizi geçirip,
yol almak istiyoruz. Gelişmeler bunu yaptığımızı gösteriyor.
İBB bize bakışını değiştirecek, artık kurumsal algı ile meseleye baktığımızı göstereceğiz. Bunu şirketler oda TÖHOB ve
bütün arkadaşlar birlikte yapmalı. Bu yüzden artık herkes elini taşın altına koymalı.
Öyle konuşup yazmalı...
Kamyoncunun hayatını
fotoğraflayan kazandı
Bu yıl 3.ʼsü düzenlenen “Kamyoncunun Hayatı / Yollar Sizin Gözünüzle Daha Çekilir Olsun”
konulu Ford Trucks Fotoğraf Yarışmasıʼnda dereceye giren fotoğraf sanatçıları belli oldu...
ÜRKİYE ticari araç pazarındaki yenilikçi yaklaşımlarıyla
“Türkiye’nin Ticari Gücü” olan Ford
Otosan, Ford Trucks Sanat Atölyesi
’nin düzenlediği “Kamyoncunun
Hayatı / Yollar Sizin Gözünüzle
Daha Çekilir Olsun” konulu 3. Ulu
sal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.
Dereceye giren eserler 19-21 Kasım
tarihlerinde Logitrans Fuarı’nın gerçekleşeceği İstanbul Fuar Merkezi’nde sergilenecek. Fotoğraf tutkun
larını bir araya getiren yarışmaya bu
T
yıl 219 fotoğraf sanatçısı, 689 eserle
katıldı. Kocaeli Üniv. Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer
Kanburoğlu, Fotoğraf Sanatçısı Nevzat Çakır, Taşıyanlar Dergisi Genel
Yayın Yönetmeni Vahit Mahmatlı,
PhotoWorld Dergisi Yayın Yönetmeni-Fotoğraf Sanatçısı Murat Gür,
Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi
A.Ş Genel Müdürü Görgün Özdemir, Ford Otosan-Ford Cargo Pazarlama İletişim ve İş Geliştirme Yö
neticisi Tufan Altuğ, Ford Trucks
2.’LİK ÖDÜLÜ
3.LÜK ÖDÜLÜ
MANSİYON
Fotoğraf Atölyesi Koordinatörü Mu
rat Dirlik ve TFSF Temsilcisi Serdar
Akyay gibi profesyonel fotoğrafçı ve
akademisyenlerden oluşan jürinin
danışmanlığını, ünlü foto muhabiri
ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral
üstlendi. Jüri üyelerinin yaratıcılık ve
teknik açıdan yaptığı değerlendirme
sonucunda geçtiğimiz yıl düzenlenen
yarışmada eseri ikinciliğe layık bulunan Murat İbranoğlu bu yılın birincisi seçilerek 5 Bin TL. ile ödüllen
dirildi. İkinciliğe layık bulunan İhsan
Korkut 3 Bin TL., üçüncü seçilen
Aytül Akbaş 2 Bin TL. ödül kazandı.
Mansiyon alan Sertaç Nurtan, Ford
Cargo Özel Ödülü’ne layık bulunan
İlhan Kılınç ve Jüri Özel Ödülü’nü
kazanan Ahmet Turan Kural ise
1.000’er TL ile ödüllendirildi. Yarışmanın üçüncüsü Aytül Kılınç ayrıca,
bu yıl ilk kez verilen Performans
Ödülü’ne de layık bulundu. Ford
Otosan’ın İnönü Fabrikası’nda üretilerek en zorlu yollarda ve işlerde çalışan Ford Cargo’ları ve sürücüleri
nin yaşam biçimini fotoğraflayan
amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açık olan yarışmaya 3 yılda
905 fotoğraf sanatçısı 2.513 eserle
katılım gösterdi...
0
1m
444 6857 (444 OTKR)
2m
3m
www.otokar.com.tr
4m
5m
/OtokarTicariAraclar
6m
/OtokarAS
7m
/OtokarTr
8m
9m
10m
TT.6:Layout 1 14.11.2014 19:17 Page 1
6
SEKTÖRDEN YANSIMALAR
17 KASIM 2014
AKIA büyümeye devam ediyor
LÇAK Taban AKIA ULTRA
LF 12 aracını piyasaya sunan
AKIA’ya esnafın ilgisi günden
güne büyüyor. Yeni teslimatlar ile otobüs piyasasındaki yerini hızla sağlamlaştıran AKIA, esnafın yeni gözdesi olma yolunda, satışlarını hızla arttırıyor.
İstanbul esnafı tarafından uzunca süre
heyecanla beklenen AKIA, satışa başlaması ile beraber büyük ilgiyle karşılandı. Kısa zamanda sipariş yoğunluğu
yaşanmasına karşın teslimatlar hızla
sürüyor. Kaliteli ve güvenilir karoseri,
ekonomik yakıt tüketimi ile kısa zamanda esnafın tercihi olan ULTRA LF
12, Özel Halk Otobüsleri’nin Turkuaz
araçlarında hemen her gün yeni teslimatları ile “Şehrin Yeni Yüzü” sloganını hayata geçiriyor. Ekim Ayı
içerisinde de Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş.’ye bağlı esnaflardan Hacı
Zeyrek Kocaman (B-096) ve Kıyasettin Kaçmaz’ın (B-099) teslimatları gerçekleşti. İstanbul Halk Ulaşım A.Ş.
üyelerinden Okay Turan’da A-132
nolu aracını AKIA ile yeniledi.
A
EKONOMİK VE RAHAT
Üretim aşamasında halk otobüs es-
nafı ile araç özellikleri konusunda daima irtibat halinde olunarak esnafın tüm
ihtiyaçları göz önüne alınan AKIA
ULTRA LF 12 kusursuz olma iddiası
ile esnafla buluştu. Sektör çalışma şartlarına göre dizayn edilen araç birçok
özelliği ile piyasada adından söz edilir
konuma yükseldi.
Sade ve modern bir dış dizayn benimsenen araçta iç kapasite de sınıfında liderliğe oynayacak düzeyde.
Ferah bir yükseklik, geniş koridoru
ağı ve havuzu ile araç içi kapasitesi
sektör esnafından tam not aldı.
İLE ve Sosyal Politikalar BakanlığıA
ʼnın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife ve harp malullerinin kentiçi
toplu taşıma hizmetleri ile demiryolları ve
denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası
hatlarından ücretsiz olarak yararlanabilmeleri için, ikamet ettikleri ildeki Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan hak sahiplerine verilecek.
Ücretsiz seyahat kartları adreslerine gönderilmeye başlanmıştır” denildi...
Kocaeli’nde
tartışacaklar!
ANKARALI ESNAF
Şehir turları ile tanıtımı yapılan
AKIA birçok farklı ilde de halk otobüsü esnafı ile tanışma imkanı buluyor.
Satışları ile kısa zamanda piyasada isminden söz ettiren AKIA, uğradığı duraklarda esnafın yoğun ilgisi ile karşılandı. Ekim ayı boyunca Ankara’da
Özel Halk Otobüsçüleri’yle tanışan
AKIA esnaftan büyük ilgi gördü.
Üretim aşamasında da esnafın görüşleri alınarak şekillendiği belirtilen
AKIA ULTRA LF 12 özellikleri ile
esnafın ihtiyaçlarına cevap veriyor.
“Ücretsiz” kart
dağıtılıyor
ÜKÜMETİN “65 yaş üzerindeki vatanH
daşlara, nüfus kağıtlarını göstermeleri halinde kentiçi toplu taşıma hizmeti
bedava” olacak kararı, bilindiği gibi kooperatiflerin büyük bölümü tarafından uygulanmıyor. Bu konuda Aile Bakanlığı,
Kocaeli Valiliğiʼne bir yazı gönderdi ve 65
yaş üstü vatandaşları ücretsiz taşımayan
minibüslere para cezası uygulanmasını
istedi. Valilik de bütün kooperatiflere Bakanlığın bu uyarısını tebliğ etti. Şimdi,
gözler kooperatiflerde...
Türkiyeʼnin önemli üreticilerinden
AKIA “Şehrin Yeni Yüzü” sloganıyla
müşterilerine uygun imkanlarla
değişim fırsatı tanıyor. İstanbulʼda
başlayan teslimatlar başta,
Ankara olmak üzere tüm ülke
çapında artmaya devam ediyor...
Yönetmeliği
değiştirdiler
ALOVA Belediye Meclisi Kasım ayı
Y
olağan toplantısının 5ʼnci oturumun
da M serisi minibüs ve otobüslerin çalışma şartlarını belirleyen yönetmelikte
değişikliğe gitti. Bu güne kadar 26 madde
olan yönetmelik yapılan değişikliklerle 21
maddeye düşürüldü. Yönetmelikte yapılan değişikliklerde öne çıkan bazı maddeler ise şu şekilde; Minibüslerde bugüne
kadar aranan 5 yaş şartı, 7 yaş olarak değiştirildi. Tektip tabela zorunluluğu getirildi. Siteler-Karamürsel hattında yetki
süresi tamamlanan M serisi minibüsler
istemeleri halinde şehiriçi ulaşıma dahil
edilecekler. Yine Termal hattından çekilen
M serisi minibüsler rotasyonlu sistemle
kentiçi taşımaya kaydırıldı. Minibüsçülerde lacivert pantolon ve beyaz gömlek
şartı da yerini şoförler temiz kıyafetli ve
sakalsız olacaktır ibaresine bıraktı...
Afyonkarahisar
sil baştan!
Izmir örnek kent
Akdeniz kentleri arasında gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım” semineri İzmirʼde yapıldı. İzmir, Marsilyaʼda yapılacak organizasyona “Ulaşımda örnek kent” olarak davet edildi...
KDENİZ kentleriyle işbirliğine
büyük önem veren ve İzmir’i
Akdeniz’in lider kentlerinden
biri yapabilmek hedefiyle çalışmalarını
sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Akdeniz kentleri arasında kent içi ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili
önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.
Fransız Kalkınma Ajansı’nın (AFD)
öncülüğünde finanse edilen CODATU
(Kentsel Ulaşımı Geliştirme ve İyileştirme Kooperasyonu), Akdeniz Marsilya Entegrasyon Merkezi (CMI) ve
İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği
ile gerçekleştirilen “Akdeniz Şehirlerinde Kent İçi Hareketlilik” konulu
seminer, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda
Başkan Aziz Kocaoğlu’nun açılış konuşması ile başladı.
A
SON TEKNOLOJİ
İzmir’i Akdeniz’in parlayan yıldızı
haline getirmeyi hedeflediklerini ve Ak
deniz kentleri arasındaki dayanışmayı
artıracak bu tür organizasyonlara büyük
önem verdiklerini söyleyen Başkan Ko
caoğlu, “B tür toplantılarla Akdeniz
kentleri arasındaki kaynaşmayı sağlayıp Akdenizlilik ruhunu güçlendirmeye çalışacağız” dedi. İzmir’deki ula
şım sistemini de anlatan Başkan Kocaoğlu, banliyö hatları, metro, vapur ve
otobüslerle kent içinde entegre bir ulaşım sistemi uyguladıklarını belirterek,
kent kart, akıllı durak ve araçların izlenmesi gibi uygulamalarda son teknoloji
takip ettiklerini söyledi. Başkan Kocaoğlu Türkiye’de ilk defa ‘Tam Adaptif
Trafik Sistemi’ ile AUS yönetimini İzmir’de hayata geçireceklerini ifade etti.
entegre yaklaşımla kapsamlı çalışmalar
yapmayı planladıklarını söyledi.
Fransız Kalkınma Ajansı Ulaşım
Enerji Sektörü Sorumlusu Alain Ries,
Fransız Kalkınma Ajansı’nın (AFD)
MARSİLYA’DAN DAVET
AFD Türkiye Direktörü Bertrand
Willocquet, İzmir’in ulaşım politikası
açısından örnek bir şehir olduğunu belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne vapur ve tramvay projelerinde
destek olduklarını söyledi. Metronun
genişletilmesi ve metro trenlerinin sayısının artması ile ilgili de İzmir’de çalışacaklarını söyleyen Willocquet; “İz
mir’deki ulaşım politikası örnek bir
politika. Akdeniz Marsilya Entegrasyon Merkezi, Marsilya’da son olarak
yaptığı atölye çalışmasına İzmir’i
örnek şehir olarak davet etmek istiyor. Türkiye’nin ve İzmir’in tecrübelini farklı ülkelerden gelen arka
daşlarımız görecektir” dedi. Akdeniz
Marsilya Entegrasyon Merkezi (CMI)
Dünya Bankası Program Sorumlusu Janette Uhlmann, merkezin finans kurumunun Avrupa Yatırım ve Dünya Ban
kası olduğunu belirterek üye ülkeler
arasında bölgesel seminerler düzenlediklerini, entegre hizmetlere odaklandıklarını ifade etti. Bunun İzmir’de
başarılı olduğunu ifade eden Uhlmann,
kalkınma bankası olduğunu ve Fransız
devletinin bu bankanın tek hissedarı olduğunu belirterek, “Türkiye’de 90 belediyeye destek veriyoruz. Faaliyetle
rimiz yılda 8 milyara ulaşıyor. 70 ofi-
simiz ve 1700 çalışanımız var. Ulaştırma bizim için çok özel bir alan”
dedi. Konuşmaların ardından Fransız
Kalkınma Ajansı’nın Türkiye’de yaptığı etkinliklerle ilgili filmi gösterildi...
İzmir’de “Egzoza
dayanıklı” ağaç
İzmir Büyükşehir Belediyesi, karayollarından devraldığı 2 Milyon 155 Bin mt.2ʼlik alana fıstık çamı gibi egzoz dumanına dayanıklı çeşitli türlerde toplam 13 Bin 500 adet ağaç dikti...
ZMİR Büyükşehir Belediyesi,
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü
ile imzaladığı protokol çerçevesinde
sorumluluğu Karayolları’ndan belediyeye geçen toplam 2 Milyon 155
Bin mt.2’lik yeşil alandaki bakım ve
onarım çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor. 22 adet kavşak ile
kollarının bakım ve peyzaj düzenlemelerini üstlenen Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Baş
kanlığı, söz konusu alanlara başta
fıstık çamı olmak üzere egzoz du-
İ
manlarına dayanıklı, nefes aldıran,
kentin yeşil dokusunu artıran çeşitli
türlerde 13 Bin 500 adet ağacın yanısıra 10 Bin 100 adet çalı, 10 Bin
300 adet yer örtücü, sarılıcı ve soğanlı bitki dikti, yaklaşık 9 Bin mt.2
alanda ise çim zemin uygulaması
gerçekleştirdi. Kent içindeki 2 milyon 155 bin metrekarelik yeşil alan
da, 200’den fazla personelle buda
ma, ot temizliği, moloz ve budama
artığı kaldırma, bitki çanaklarının
açılması ve bitki dikimi yapıldı...
FYONKARAHİSARʼda minibüsçü ile
A
Özel Halk Otobüsleri esnafı arasında
yaşanan sorunların görüşüldüğü bir toplantı düzenlendi. Afyonkarahisar Belediyesiʼnin ev sahipliğinde gerçekleştirilen
toplantıya, Belediye Başkanı Burhanettin
Çoban başkanlık yaptı. Karşılıklı iyi niyetlerin dile getirildiği toplantıda, sorunların
çözüm için eğitim çalışmaları ve sık sık
karşılıklı toplantılar yapılması kararlaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğüʼnün talebi doğ
rultusunda gerçekleştirilen toplantıya, Be
lediye Başkan Çobanʼın yanı sıra İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel, Esnaf Kredi ve
Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Emin Birliktir, Şoförler Odası Başkanı Mevlüt Ül
ker, Zabıta Müdürü Turan Gedikkaya ve
Özel Halk Otobüsleri işletmecileri katıldı.
Manisa J Plaka
tartışma yarattı
ANİSA Büyükşehir Belediyesiʼnin 2
M
yıldır üzerinde çalışarak servis araçlarını J plaka adı altında düzenleyen yönetmeliğindeki değişiklik teklifi tartışma
yarattı. Büyükşehir Belediye Meclisiʼnde
görüşülen Hukuk ve Tarifeler Komisyonu
ile Ulaşım Komisyonuʼnun ek maddesi
teklifi gereğince servis güzergah belgesi
olanla olmayan servis araçları arasında
haksızlıkların ortaya çıkacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz
Ergün; “Korsan çalışanlarla, belgelerini
alıp yasal çalışanlar aynı kefeye konulmasın istedik. Hakkı olana hakkını verelim dedik. Fakat ilgili komisyon aksi yön
de teklifte bulundu. Hayırlı olsun” dedi...
Denizli S Plaka
satış ihalesi
ENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, kentte
D
ulaşım ihtiyacının karşılanması, toplu
taşımacılığın geliştirilmesi, korsan taşı-
TEKİRDAĞ VE KÜTAHYA’DA HALKÇIYA CEZA
Tekirdağ Valiliği ve Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “65 yaş üstü kişileri otobüslerden ücretsiz
bir şekilde yararlandırmayan şoförler hakkında, gereken cezai işlemi anında uygulacak” diye açıklama yaptı...
ÜTAHYA Belediye Baş
kanı Kamil Saraçoğlu,
belediye hizmet binasında gazetecilere yaptığı açıklamada,
halk otobüslerine binen 65 yaş
üstü kişiler bir sorun yaşadıklarında kesinlikle şoförle muhatap olmamasını istedi. Vatandaşın hemen aracın plakasını,
saatini alıp kendilerine bildirmesi gerektiğini belirten Saraçoğlu; “Bu konuyla ilgili ge
rekli işlemleri biz anında yapıyoruz. Çünkü, bizim vatandaşlarımıza hizmet asli
görevimizdir. Bu gibi sorun-
K
ların önlemini almakta bizim sorumluluğumuzdadır.
Bunun gibi iki olayımız oldu.
Biz hemen iki kişiyi 6 ay şoförlükten men ettik. Meclisimizden de bununla ilgili ka
rarımız çıkmıştır. 4 aydan 5
yıla kadar durakta çalıştırmama yetkisi aldık” Saraçoğlu, halk otobüsü sürücüle
rinin uygulamaya karşı çıkmaları halinde de araçlarını duraktan süreli veya süresiz men
etme haklarının olduğunu belirterek, sürücülere eğitim verildiğini sözlerine ekledi...
Öte yandan, Tekirdağ’da
toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli olarak yararlanacak olan 65 yaş ve üzeri
kişilerin, Engelli ve Refakatçileri’nin, Şehit Yakınları, Gazi
ve Gazi Yakınları, T.C. Nüfus
Cüzdanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu seyahat kartını ibraz etmesi halinde ücretsiz ve
ya indirimli seyahat hakkından
yararlanabilecekleri belirtildi.
Tekirdağ’da toplu taşıma hizmeti veren özel ve tüzel kişiler
tarafından T.C. Nüfus Cüzdanı
ile Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu seyahat kartı dışında kart
talep edildiği, kontür sınırlaması getirilerek seyahat haklarının kısıtlandığı yönünde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ne
sıkça şikayet başvurusu geldiği belirtildi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gi
ren Ücretsiz Seyahat Hakları
Yönetmeliği’ne aykırı hareket
eden kişiler hakkında da Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nce gerekli yasal işlemlerin
başlatılacağı belirtildi...
macılığın önlenerek kayıt ve disiplin altına alınması, çalışan esnaf menfaatlerinin korunması, trafik düzeni, güvenliği
ve yolcu emniyetinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir olduktan sonra tahdit sınırları genişleyen
Denizli Büyükşehir Belediyesi, servis taşımacılığında aksaklık yaşanmaması için
bir dizi önlem alıyor. Bu kapsamda, Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi
sınırları içerisindeki okul taşıtı ve personel servis aracı olarak kullanılacak 40
adet ticari “S” plaka satışı ihalesi yapacak. Müracaat süresi başlayan ihale için
başvuru tarihinin 20 Kasımʼda sona ereceği bildirilirken, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ihale
ye katılmak isteyenlerin Topraklık Mahallesi İzmir Bulvarı No:41 Pamukkale / Denizli adresindeki merkezlerine başvur
ması gerektiğini kaydetti. İhale için geçici
teminat yatırma süresi 24-27 Kasım, teklif
verme zamanının ise 27 Kasım oldu...
TT.7:Layout 1 14.11.2014 19:18 Page 1
‹mtiyaz Sahibi-Sorumlu Yaz›işleri Müdürü: M. Şevket ERTURAN
Genel Yayın Yönetmeni : M.Şevket ERTURAN
Yayın Koordinatörü
: Özlem GÜNEŞ
‹stihbarat Şefi
Mali Müşavir
Teknoloji Editörü
YAYIN TÜRÜ
: Müjdat CENİK
: Hülya TEKER
: Yücel
TÜRKÖZMEN
: HAFTALIK
BASKI YERİ
YAYINCI KURULUŞ: ERTURAN YAYINCILIK LTD. ŞTİ.
İhlas Gazetecilik A.Ş. 29 Ekim Cad. No.: 23 İhlas Plaza
No.:11 A / 41 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL
Tel.: (0212) 454 30 00
İDARE MERKEZİ
Hürriyet Bulvarı - Yakuplu Plaza No.: 131 Kat: 3 D: 27
Yakuplu - Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel.: (0212) 875 46 49 ● Fax.: (0212) 875 78 64
www.kenticitoplutasima.com.tr ● [email protected]
Baskı-Dağıtım: Osman Sağlam
Teknik Servis: Ozan ERTURAN
HALİL
KADİFE
Avenue’ye
tam not
ANTAKYA
EMSA Globalʼın kentiçi toplu taşımaya yönelik ürünü Avenue LF 12
metrelik dizel aracı müşterilerinden tam
not aldı. 6 ilde kullanıcıların test ettiği
Avenue, karşılaştırmalı analizlerle sınıfının en düşük yakıt tüketimini sergilemesi,
ferah ve geniş iç ortamı, zorlu yol koşullarında başarılı süspansiyonu ve yüksek
performansı ile büyük beğeni topladı.
Adanaʼdaki AR-GE merkezinde Türk mühendisleri tarafından müşteri odaklılık esas alınarak geliştirilen aracı Avenue,
kentiçi ulaşıma yeni bir soluk getirmeye
devam ediyor. Avenue, İstanbul Otobüs
A.Ş.ʼnin 1090 adetlik filosunda 340 adet
araç ile birinci sırada yer alıyor. Ayrıca,
İzmir kentiçi ulaşımında ise 300 Temsa
Avenue başarıyla hizmet veriyor.
T
Akıl yenik düştü...
B
6 İLDE TEST EDİLDİ
Temsa, Tekirdağ, Denizli, Bursa, Mer
sin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfaʼda top
lu taşıma kullanıcılarına yönelik Avenue
test etkinliği gerçekleştirdi. Temsa Pazarlama ve Satış Direktörü Murat Anıl; “Ürünümüzün kalitesini ve özelliklerini
bizlerin değil, müşterilerin sonuçları
ile görmesi ve bunu dile getirmesi bizler için daha büyük önem taşıyor. Burada elde ettiğimiz sonuçlar bizim
doğru yolda yolda olduğumuzu göstermesi açısından önemliydi. Ayrıca
bu tür etkinlikler, müşteri beklentilerini de öğrenme fırsatı sunuyor” dedi.
Temsa Prestij satıyor
2009 yılında kurulan Çanakkale Egeli Turizm 8 adet, Manisaʼdan Muradiye ve Dikiliʼye taşımacılık yapan
Muradiye Kooperatifi ise 10 adet Temsa Prestij alarak hizmet kalitelerini çok daha arttırdıklarını belirttiler...
ANAKKALE Egeli Turizm, Çanakkale-İzmir
hattında tarifeli taşımacılık alanında hizmet verme kararı
aldı. Yönetim Kurulu Baş kanı
Serkan Fırat, firmanın faaliyetinin
vip taşımacılık olarak başladığını,
yapılan düzenleme ile filolarında
bulunan 8+1 araçların otomobil
sınıfına alındığını belirtti. Bu düzenlemenin ardından tarifeli taşımacık yapma yönünde karar aldık
larını ve araç filolarını midibüse
dönüştürme sürecine girdiklerini
ifade ederek; “Midibüs yatırım
tercihinde yaptığımız incelemelerde Prestij araçlar düşük ya
kıt tüketimi ile öne çıktı. Bu
araçların işletme sürecinde sağlayacağı avantajın yanı sıra,
Temsa’nın satış sonrası hizmetlerdeki kaliteli yapısı da bizim
kararımızı perçinledi. Araçların uzun ba kım aralıklarına
sahip olmasının maliyet avantajı sağladığını gördük. Yatırım
Ç
kararımız bu değerlendirmelerin ardından Prestij oldu. Şu
anda 8 adetlik Prestij yatırımı
yaptık. 2015 yaz sezonu öncesinde araç filomuzu 20’ye çıkartma planımız bulunuyor.
Prestij araçlardan alacağımız
verimlilikle bu yatırım sürecine
Prestij ile devam etme kararı
alabiliriz” dedi. Yeni araçların
Çanakkale Küçükkuyu, Altınoluk, Akçay, Edremit, Burhaniye,
Ayvalık, İzmir hattında çalışacağını belirten Fırat, 2015 yılında
Muğla, Bodrum, Marmaris hattında hizmet vermeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.
PRESTİJ KAZANDIK
Muradiye Kooperatifi, 43
adetten oluşan araç filosu ile Manisa’dan Muradiye ve Dikili’ye
taşımacılık hizmeti veriyor. Muradiye Kooperatifi, filosunu 10
Prestij araç ile güçlendirdi. 33
üyelerinin bulunduğunu belirten
Muradiye Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Hakan Ergeren,
“Üyelerimizle birlikte yeni araç
yatırımı kararı almamızın ardından her markayı titizlikle
inceledik. Yaptığımız araştırmalar en düşük yakıt tüketimine sahip aracın Prestij oldu
ğunu bizlere gösterdi. Filomuzun yüzde 80’ini zaten Temsa
markalı ürünler oluşturuyor.
Biz de tercihimizi Prestij yönünde kullandık. Ayrıca Prestij
araç ların 29 koltuğa sahip olması da yatırım tercihimizde
önemli bir etken oldu. 15 adetlik yaptığımız anlaşmanın ilk
partisi olan 10 Prestiji filomuza
kattık. Bu yatırım sürecinde
Temsa Bölge Satış Yöneticisi
İrfan Özsevim’in de yakın ilgi
ve desteğini gördük. Onun bu
alışverişte katkısı çok büyük
oldu. Geri kalan 5 aracı yeni
yılda filomuza katacağız. Böylece, herşey güzel olacak” dedi.
Arabanız
kış için
hazır mı?
Kazaların önlenebilmesi için araçların yol ve hava şartlarına uygun donanımlara sahip olması en önemli etkenlerden biri. Bu etkenlerin başında da kış şartlarında, kış lastiği
kullanımı geliyor. Peki, sizin arabanız kışa hazır mı?
ÜRKİYEʼde, 2012ʼden bu
T
yana uygulanan genelge
kapsamında kış lastiği kullan
ma zorunluluğu sadece kamyon, çekici, tanker, otobüs,
minibüs, kamyonet ve A türü
yetki belgeli otomobilleri kap
sıyor. Bu araçlar 1 Aralık itibariyle zorunlu olarak kış lastiği kullanıyor. Ancak yol gü
venliğinin tam olarak sağlanması için; özel otomobillerin
de kış lastiği kullanması gerekiyor. Televizyonlarda, gazetelerde; yollarda kayarak
kazalara neden olan araçların
haberlerine rastlamaya başladık bile. Hem yolcular, hem
otomobillerin hem de yayaların emniyetini sağlayan çok
GAZETEMİZ
BASIN MESLEK
İLKELERİNE
UYMAYA
SÖZ VERMİŞTİR
önemli bir parça olan kış lastikleri lüks değil; bir ihtiyaç...
Kış lastiği sadece kar yağ
dığında değil, hava sıcaklığı
7°Cʼnin altına düştüğü andan
itibaren kullanılması gerekiyor. Hava sıcaklığı, 7°Cʼnin
altına düştüğünde, standart
lastikte kullanılan karışımlar
sertleşerek tutunma özelliklerinin bir kısmını kaybediyor. Kış lastikleri ise, özel ka
rışımları sayesinde soğuk ha
vada yumuşuyor ve yolu normal lastiklerden daha iyi kavrıyor. Özel deseni ile karlı ze
minde ilave çekiş sağlıyor. Ay
rıca, içeriğindeki yüksek silika oranı ile ıslak zeminde
yol tutuşunu kolaylaştırıyor...
Temsa Satış Müdürü
Baybars Dağ, “Konforlu ve
kaliteli hizmet süreci
sağlamak, işletme
maliyetlerinde avantaj elde
etmek için yeni yatırımtercihini Prestijʼden yana
kullanan müşterilerimiz
yanımızdan çok mutlu
ayrılıyor. Onların yaptığı
araştırmalarda Prestijʼin
beklentilerini karşıladığını
ve doğru araç demeleri bizi
mutlu ediyor” dedi...
İRAZ ara verdim. Diğer arkadaşlarımızın da yazması için bu yolu seçtim.
Çünkü artık herkesin kendisini bir şekilde
ifade ederek en azından bölgesindeki gelişmeleri yansıtmasının zamanı geldi. İstanbul açık ara bir takım usullerle bizim
adımıza bazen bizimle, bazen bizsiz
ama bizim için çalışmalarını sürdürüyor.
Buna seviniyor ve teşekkür ediyoruz.
Özellikle, son bir iki aydır İstanbullu
şirket yöneticisi arkadaşlar ciddi bir
TÖHOB gerekliliğini ortaya koyan yapıcı
birleştirici yaklaşımlar sergiliyorlar. Bunun sonuçları da hemen görülüyor. Sonuç aldığımız ne var diye bakmayın?
En azından son Ankara çıkarması, eskisinden farklı ve daha canlı bir çıkartma
değil miydi? Hemen herkes bize yakın
davrandı. Demek ki, doğru bilgilendirme
önemli. Elbette, planlama iletişim ilişkilerin bağlantıların ortak algı ve hedeflenen
netliklere göre istişare ile yapılması en
doğru davranış oluyormuş. Anadolu
zorda, belediyeler görse de devlet bu
zoru görmezden geldikçe onların da yapacağı şeyler yok. Memleketin her noktasında dirliği, gönül hoşluğuyla sağlama
görevi hükümetindir buna esnafı hoşnut
etme de dahil elbette.
Sayın Başbakanım’ın gönül ehli bir
yaklaşımı var. Bu nedenle demek istediğimi daha net anlayacaklarından eminim.
Esnaf memleket genelindeki tamı tamına
60 Bin’i aşkın esnaf zorda. Bir çoğunun
çook önceleri aldıkları otobüsleri yatıyor
evlerinin önünde. Atıl alımlar nedeniyle
çürüdü gitti. Ama sesleri çıkmadı. Şimdi
durum başka. O zaman para vardı.
Bacısında babasında alabilecekleri
güvenebilecekleri kaynakları vardı. Şimdi
onları tükettiler. Kendimizde tükeniyoruz
Sayın Başbakanım. Toplu taşımacı esnafa
el uzatın. Emin olun kentlerde ki görüntüler hemen değişir. şuan her araç, bakalım bugün kaç bedavacı ekmek almak
için şehri bir taraftan bir tarafa sırf bedava
diye gidecek stresini yaşıyoruz.
Allah aşkına, vermeden almak Allah’a
mahsus değil mi? Senedimi ödemek istiyorum. Yoksa yaşlısına bedavacısına karşı
olduğumdan itiraz etmiyorum. Bu işe
biran evvel çözüm bulmalıyız.
Bulamazsak boşuna maganda görüntüleri yaşanacak boşu boşuna kırgınlıklar
olacak, akılı boğaza yenik düşürmemelisiniz Sayın Başbakanım. ŞOFÖR ALINACAK
Özel Halk Otobüsleriʼne deneyimli şoför alınacaktır.
İETTʼden emeklilere öncelik verilecektir.
MÜRACAAT
(0532) 282 10 24 - (0549) 474 05 05
Siemens-C40 ödülleri dağıtıldı
Geçtiğimiz ay, New Yorkʼta düzenlenen Siemens ile C40 İklim Derneği ödül töreninde kentsel sürdürülebilirlikte mükemmellik ve iklim değişikliğiyle mücadelede liderliği üstlenen kentler ödüllendirildi...
40 Başkanı ve Rio de Janeiro Va
lisi Eduardo Paes; “C40 ve Siemens İklim Liderliği Ödülleri, dün
ya çapındaki kentlerin hayata geçirdiği en yenilikçi iklim faaliyetlerinin etkisini, ölçeğini ve kapsam
alanını gösteriyor. Kazanan kentleri liderlikleri ve bağlılıkları nedeniyle takdir ediyor, bilgi ve tecrübelerinin diğer kentlerin yerinde
çözümlere daha hızlı ve verimli şekilde uygulamasına yardımcı olacağına inanıyorum. İşbirliği ve yar
dımlaşma aracılığıyla kentler küresel etkisi olan sonuçları sağlamaya
devam ediyor” dedi.
Siemens Altyapı ve Şehirler Sektörü CEO’su ve Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi Roland Busch ise;
“İklim değişikliğiyle mücadelede
kentlerin rolü çok önemli. Kentlerde bunun farkında. Dünya çapında çevresel etkisi olan ve yeni
likçi kentsel girişimlerin sayısı ve
kalitesi bizi gerçekten şaşırttı. Ez
ber bozan düşünce ve yaratıcılık taşıyan çok güçlü yaklaşımlarla karşılaştık. Bunlar sadece fikir değil;
bunlar fark yaratan fikirler” diye
konuştu. Etkinlikte dünya çapında ulu
sal liderler, valiler, şehir planlamacıları, kural koyucular ve iş dünyası tem
silcilerinin de dahil olduğu 250’nin
üzerinde kent yöneticisi bir araya
geldi. Ödül gecesine Eduardo Paes ve
Roland Busch’un yanı sıra C40 yönetim Kurulu Başkanı Michael R. Bloomberg ve Norveç’in eski Başbakanı
Gro Harlem Brundtland da katıldı.
Ödül kazanan kentler: AMSTER
DAM (Finansal ve Ekonomik Gelişme), BARSELONA (Akıllı Şehir
Altyapısı), BUENOS AIRES (Katı
Atık Yönetimi), LONDRA (Karbon
Ölçümü & Planlaması ve Hava Kalitesi), MELBOURNE (Adaptasyon &
Esneklik), NEW YORK (Enerji Verimli Yapılar), PORTLAND (Sürdürülebilir Topluluklar), SEOUL (Yeşil
Enerji), SHENZEN (Kentsel Ulaşım)
C
SEOUL Güney Kore
MELBOURNE Avustralya
AMSTERDAM Hollanda
TT.8:Layout 1 14.11.2014 19:19 Page 1
2025 yılında
yeni bir ulaşım
Finlandiyaʼnın başkenti Helsinki akıllı analizlerin de
yardımıyla kentiçi toplu ulaşım sistemini 2025 yılına
kadar tamamen değiştirmenin hazırlıklarına başladı.
145 MBT daha hizmette
Mercedes-Benz Türk, Türkiye ekonomisinin büyümesinde çok önemli bir rol üstlenen inşaat ve
hazır beton sektörünü desteklemeyi ve de sektörün en büyük yardımcısı olmaya devam ediyor...
Varol Beton, MBT ile işbirliğine devam ediyor.
Varol Beton, Hasmer Otomotiv aracılığı ile yapılan satışla 66 adet Axor 1840 LS, 10 adet
Actros 1844 LS, 4 adet Axor 3340 K, 63 adet
Axor 4140 B, 1 adet Axor 1829 K ve 1 adet
Axor 3229 C olmak üzere toplamda 145 adet
aracı hazır beton işlerinde ve hazır beton hammaddelerinin taşımacılığında kullanmak üzere
törenle teslim aldı. Teslim edilen araçlarla birlikte Varol Betonʼun filosunda 193 adet Mercedes-Benz marka araç bulunuyor...
Yeni araçların teslimatı kapsamında gerçekleşen törene Mercedes-Benz Türk A.Ş. Kamyon
Pazarlama ve Satış Müdürü Bahadır Özbayır,
Kamyon Filo Satış Müdürü Alper Kurt, Varol
Beton Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Diril,
yönetim kadrosundan Ali Diril ve Varol Diril katıldılar. Bu işbirliğine katkıda bulunan Mercedes-Benz yetkili bayii Hasmer Otomotivʼden
Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sağlam ve Hasmer Otomotiv Genel Müdürʼü Orhan Karabudak da teslimat törenine eşlik ettiler...
Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve
Satış Müdürü Bahadır Özbayır, MercedesBenz'in pazardaki başarısının altını çizerek bu
başarının sırrının iyi planlama, kaliteli ürün, iyi
servis, finansman desteği ve en önemlisi müşteri memnuniyeti olduğunu vurguladı. Varol
Beton Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Diril
1986 yılından beri faaliyet gösterdikleri hazır
beton sektöründe geniş araç ve ekipman kapasiteleri ile kendilerini sürekli geliştirdiklerini ve
yenilendiklerini belirtti…
Karsanʼa “Yılın Tahvili Ödülü”
ARSAN, Türk sermaye piyasalarındaki olaK
ğanüstü başarıların takdir gördüğü Bonds &
Loans Award Turkey tarafından yerel para cin-
17 KASIM 2014 ● YIL: 8 ● SAYI: 432
Fiyatı: 1 TL. (KDV dahil)
www.kenticitoplutasima.com.tr
sinden ihraç edilen tahviller kategorisinde “Yılın
Tahvili Ödülü”ʼnü almaya hak kazandı. 11 Kasım
2014 Salı Esma Sultan Yalısıʼnda Bonds & Loans
Award Turkey tarafından düzenlenen törende
ödülü Karsan CFOʼsu Hakkı Güralp teslim aldı...
Helsinki, kentte özel
araçların gerekliliğini
ortadan kaldıracak,
tek bir ödeme sisteminin tüm toplu ulaşım araçlarını kapsa
yacağı “Talebe Bağlı
Mobilite” sistemi için
çalışmalara başladı.
Bu iddialı girişim genelde olduğu gibi da
ha fazla otobüs, tren
veya taksi satın alarak değil, yeni teknoloji ve uygun ödeme
sistemine dayalı yeni
ulaşım altyapısı oluşturarak gerçekleştiriliyor. Proje, araç payla
şımı fikrinin oldukça
geliştirilmiş versiyonu.
Kent, yolcuların akıllı
telefonlarından gerçek zamanlı mobilite
kazanmalarını sağlayarak konvansiyonel
toplu ulaşım sisteminin ötesine geçmeyi
hedefliyor. Yolculara e
konomik, esnek ve iyi
koordine edilmiş bir di
zi ulaşım seçeneği te
min ederek sadece
maliyet değil, sunaca
ğı kullanım kolaylığı
ve elverişlilikle de top
lu ulaşımın özel araçlarla rekabet edilebilir
olması umuluyor. An
cak, ücretler başta ol
mak üzere bu hizmetin bazı ince detaylarıyla ilgili orantısızlık
lar olduğu göze çarpıyor. Helsinki girişimi, bunun yapılabileceğini gösteriyor...
Mitsubishi Motor
yüzde 23 kar etti
ITSUBISHI Motors, 2014 mali y›l›n›n ilk
M
yar›s› faaliyet gelirini geçen y›l›n ayn›
dönemine göre yüzde 23 art›flla, 62,7 milyar
UPS-Crafter işbirliği
Türkiyeʼde 1988 yılından bu yana lojistik konularında faaliyet gösteren, sektörünün öncü kuruluşları
arasında yer alan UPS Türkiye, bu yıl filosuna dahil ettiği 50 adet Crafterʼla araç filosunu yeniledi...
Lojistik sektörünün küresel liderlerinden
UPS, ekspres paket taşımacılığı için Volkswagen Crafter modelini tercih etti. UPS Türkiye, bu yıl filosuna dahil ettiği 50 adet VW
Crafterʼla araç filosunu yeniledi. Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcısı Doğuş Oto Esenyurt
Showroomuʼnda gerçekleştirilen teslimat törenine UPS Türkiye Genel Müdürü Ufku
Akaltan, Doğuş Otomotiv-Volkswagen Ticari
Araç Genel Müdürü Kerem Güven, Doğuş
Oto Genel Müdürü Zafer Başar katıldı...
OMSAN’a
tam not
UPS Türkiye Genel Müdürü Ufku Akaltan;
“Araç filomuzu yenilerken daha çevreci olan
araçları tercih ediyoruz. Bunun için de uzun
yıllardır iş birliği içerisinde olduğumuz Doğuş
Otomotiv-Volkswagenʼi tercih ettik. Çözüm
ortağımız olarak gördüğümüz Doğuş Otomotiv-Volkswagen ile iş birliğimiz, gelecek yıllarda da devam edecek. Türkiyeʼde büyümeye devam ediyoruz ve yatırımlarımızla gelecek dönemde de bu büyümeyi büyük bir ciddiyetle sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi...
Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Kerem Güven tören sırasında yaptığı konuşmada UPS ile olumlu işbirliklerinin büyüyerek
devam ettiğini ifade ederken; “Volkswagen
Ticari Araç modellerinin bireysel kullanıcıların
yanısıra, sektörün öncü firmaları tarafından
da tercih ediliyor olmasının en temel nedeni,
sektörün ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek donanım ve kalitede model ve hizmetleri sunuyor olmamız” diye açıkladı...
Yen olarak aç›klad›. Bu dönemdeki art›fla,
model yelpazesindeki iyilefltirmelerin, maliyeti azaltmaya yönelik çal›flmalar›n ve ilerleyifli olumlu yönde devam eden kur oranla
r›n›n etki etti€i belirtildi. Mitsubishi Motors,
2014 mali y›l›n›n ilk yar›s›na ait global perakende sat›fl hacminde de bir önceki y›la oran
la yüzde 4’lük bir art›fl gösterdi. Bu art›fl oran›na göre global sat›fl hacmi 521 bin adede
ulaflt›. Global sat›fl hacmini Japonya, Kuzey
Amerika, Avrupa, Asya ve di€er bölgelerden al›nan verilere göre belirleyen Mitsubishi Motors, en baflar›l› art›fl›n Kuzey ABD
pazar›nda oldu€unu belirtti. Kuzey ABD, Outlander ve Space Star modelleri ile yüzde
27’lik art›flla ilgili dönemdeki sat›fl hacmini 57
bine yükseltti. AB’de ise yüzde 15’lik art›flla
104 Bin araç sat›fl›na ulaflmay› baflard›...
Brisa “Hall of
Fame” ödülü ald›
ELECEK için en iyi yolculu€u tasar“G
lama” vizyonu ile sürdürülebilirli€i,
inovasyonu ve giriflimcilik ruhunu tüm ifl süOMSAN, Dünyanın en saygın akaryakıt şirketlerinden TOTAL Oil Türkiyeʼye verdiği akaryakıt
taşımacılığı hizmetleri ile ilgili yapılan “Emniyet Yönetim Sistemi” denetimlerinden tam not aldı...
TOTAL Oil Türkiye, tüm tedarikçileri arasında gerçekleştirdiği
“Emniyet Yönetim Sistemi” denetimlerini tamamladı. Denetimler, yönetici ve çalışan eğitimi, acil durumlara hazırlık düzeyi,
sağlık, emniyet ve çevre konularında tanıtım ve iletişim, planlı
kontrol ve bakım operasyonları gibi toplam 13 kritere göre gerçekleştirildi. Tüm aşamalarda tam puan alan OMSAN, en yüksek emniyet seviyesi olan 4. Düzey olarak değerlendirildi...
Gösterdikleri başarıdan ötürü gurur duyduklarını ifade eden
OMSAN Lojistik Yurtiçi Karayolu Satış ve Operasyon Müdürü
Nevzat Dalgıç, OMSANʼın müşterilerine sunduğu hizmet kalitesinin yanı sıra verilen hizmetin emniyet düzeyinin yüksek olmasını da çok önemsediğini belirtti. Dalgıç, sadece akaryakıt
taşımacılığında değil, sundukları her hizmette sağlık, emniyet
ve çevre standartlarına uyum için de tüm ekibine teşekkür etti...
reçlerinin oda€›na yerlefltiren Brisa, dünyan›n önde gelen strateji ve teknoloji dan›flman
l›€›, e€itim ve lisanslama kurulufllar›ndan Palladium Group taraf›ndan “Balanced Scorecard Hall of Fame for Executing Strategy”
(Stratejik Yönetimde Baflar›) ödülüne lay›k
bulundu. Brisa çal›flanlar›n›n kurumsal misyon, vizyon ve bunlar›n hedefleriyle iliflkilerini daha iyi anlayarak do€ru yönde de€er
katmalar›n› sa€layan “Strateji Evi” projesi,
Dr.Robert S. Kaplan ve David P. Norton BSC
kriterlerine göre de€erlendirilerek, Palladium Global Summit’in Boston’da düzenlenen aç›l›fl töreninde strateji ve performans
yönetimi alan›nda dünyan›n en prestijli ödülllerinden birine sahip oldu...
Download

TT.1:Layout 1 - Kentiçi Toplu Taşıma