TT.1:Layout 1 28.11.2014 21:47 Page 1
ASELSAN ve IBM tarafından geliştirilecek piller ile elektrikli araçların menzil sorunu sona eriyor. 160 km. yol kateden elektrikli aile tipi otomobil, en az 800 km. mesafe
yapacak. Bu da, elektrikli otomobiller için yeni müjde...
ASELSAN, yurt içinde yürüttüğü araştırma çalışmalarını
yurt dışındaki lider AR-GE
şirketleri ile işbirliği yaparak
artırmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda IBM ile or
tak AR-GE projeleri yürütme
sözleşmesi imzaladı. Törene
ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken ve IBM Genel Müdür
Yardımcısı Keating Jr. katıldı.
Elektrikli araçlar
daha uzun
mesafe yapacak
Sözleşmeye göre, başlangıç
olarak metal-hava pil teknolojileri, milimetre dalga tümleşik devreler üzerinde ortak
AR-GE faaliyetleri yapılacak.
Geliştirilecek metal-hava pilleri, mevcut Li-ion pillerine
göre, aynı ağırlıkta en az 5
kat daha fazla enerji depolayabilecek. Bu da, araç gidiş
mesafesini 5 kat uzatacak...
HGS DOLUMU
“AKILLANDI”
Artık PTT şubesine gitmeye gerek olmadan HGS dolum işlemini; plaka numaranızı, T.C. kimlik numaranızı, vergi numaranızı ya da HGS etiket numaranızı kullanarak yapabilir- siniz.
Android veya iOS cihazınızdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.Uygulamada bulunan GPS özelliğini kullanarak da gişeye
yaklaştığınızda, eğer bakiyeniz yetersiz ise uyarı alabilirsiniz.
1 ARALIK 2014 ● YIL: 8 ● SAYI: 434
Fiyatı: 1 TL. (KDV dahil)
www.kenticitoplutasima.com.tr
BURSA’DAN SONRA İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE “SÜBVANSE ŞART” DEDİ
Halkçı haklı çıktı!
Hükümetin kentiçinde ücretsiz ve indirimli taşıma yükünü özel taşımacıya yükleyip tepkilerini görmezden
gelirken, Bursaʼdan sonra İzmir Büyükşehirʼin “Sübvanse” isteği halk otobüsçülerini haklılığını gösterdi...
Kocaoğlu da
“Sübvanse”
istedi (!)
Çözümsüzlüğe
bir düğüm daha
Kentiçi toplu ulaşımda herkes için erişilebilirlik esasına riayet amaçlı engellilere dönük düzenlemenin sadece “Araçların uygun hale getirilmesi” operasyonu özel taşımacıya ek yük getirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
toplu taşıma araçlarının, engellilerin erişimine uygun hale getirilmesine ilişkin
düzenlemeyi içeren “Engelliler Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun”u onayladı ve Resmi Gazeteʼde
yayımlandı. Yapılan değişiklikle, servis
ve turizm taşımacılığı yapanlar dışında,
kentiçi yolcu taşıma hizmeti yapan araçlardan engelliler için erişilebilir olmayanlara yolcu taşıma hizmeti yetki belgesi,
izin veya ruhsat verilmemesini içeriyor.
Uygulamaya bir yıllık süre tanıyor...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,
ESHOT'un yılda 350-400 Milyon TL. zarar ettiğini,
ücretsiz ve indirimli binişlerin merkezi hükümet tarafından “Sübvanse” edilmesi gerektiğini söyledi...
Ücretsiz ve indirimli taşımayla ilgili serzenişte bulunan Kocaoğlu; “Seçimden üç gün önce 65 yaş üzerine nüfus cüzdanıyla başlayan binişleri, engellilerin
binişleri, öğrenci indirimlerini kim karşılıyor? ESHOT.
Ciromuz kadar zarar ediyoruz. Evet, ESHOT zarar ediyor. Bu, İzmirʼin değil, İstanbul ve Ankaraʼnın da sorun. Türkiyeʼdeki toplu ulaşımın gerçeği budur...”
Karayolu ile turizm taşımacılığı yapan
veya şehirlerarası toplu taşıma hizmeti
veren, servis taşımacılığı yapan gerçek
ve tüzel kişilerin, engelli personel veya
öğrenciye talep halinde erişilebilir taşıma hizmetini sağlama yükümlülüğü,
idari para cezası kapsamına da alınıyor.
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten
sonra üretilen şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı ile servis ve turizm taşımacılığı yapan araçlar, yetki
belgesi, izin veya çalışma ruhsatı verilmesi konusunda araç değil, hizmet temelinde düzenleme esas alınıyor...
Asıl sorunun popülizm olduğunu, bunu darboğaz yarattığını belirten Kocaoğlu, geçinemeyen, muhtaç kişileri otübüslerde sırtlarında da taşımaya hazır olduklarını söyledi. Kocaoğlu; “Ancak, adamın 150 dairesi var. Otobüsü bedava kullanıyor. Tanıdığım adam!
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOTʼu finanse ediyor. Kentiçi Topulu Taşımanın da yasası çıkmalıdır.
Kadir Bey de, Melih Bey de çok dertli” dedi...
Bilişim Kongresi
gerçekleştirildi
Türkiye Bilişim Derneği ve Kadir Has Üniversitesi tarafından ortak bilişim kongresi gerçekleştirildi. 4’DE
Belediyeler daha önce kentiçi toplu ulaşım
alanında kaynak kullanımını Özel Halk Otobüsçüleriʼne devretmesiyle rahatlamıştı. Ancak, son gelişmelerle ileri teknoloji ile konforlu taşımada “Ücretsiz” taşımanın Özel Halk
Otobüsçüleriʼyle birlikte belediyelere de yük
getirmesi, nihai amaca dönük uygulamadaki öngörü eksikliğini ortaya çıkardı...
Büyükşehirlerin örnek olma adına halka benimsettiği konforlu yaşam beklentisi, kaynak
sorununu tetikleyip, belediye bütçelerinin
sürekli açık vermelerini beraberinde getirdi.
Belediyelerin kendi şirketleri üzerinden kentiçi toplu taşımacılık yapması sorunların arttırken, bir de ücretsiz taşıma yükünün eklenmesi kaynak arayışlarını arttırdı...
Daha önce yayımladığımız Bursa ile ortaya
çıkan “Sübvanse” talebine şimdi de İzmir
katıldı. Yaşanan bu süreç, eski algıyla, global yapılanmaya uygun çözüm üretilemeyeceğini gösterdi. Beklenen ise, evrensel işletmecilik esasına göre, kamu-özel ilişkilerinin
ortak akılla yeniden düzenlenmesi ve buna
uygun yeniden yapılandırılması...
Halkçı her
platforma
sorunlarını
taşıyor
Ankaraʼda Gümrük ve Ticaret Bakanlığıʼnın
çağrısıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğanʼın da
katıldığı “Esnaf Şurası” geçen hafta gerçekleşti. Toplantıya, Esnaf Odası da katıldı...
100 Bin kişiye
yeni iş olanağı
Temsa Ailesi
daha büyüyor
Otopark İşletmecileri Derneği, Türkiye Otopark Mevzuatı Çalıştayıʼnı Kayseriʼde gerçekleştirdi... 2’DE
Sabancı Grubuʼna ait Temsa, yeni hizmet noktaları
oluşturmaya devam ederek, giderek büyüyor. 7’DE
Taşımacıların itirazı!
Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, yılda bir kez yapılan “Ticari araç
muayeneleri”nin yılda ikiye çıkarılmasına dönük hazırlığına taşımacılar tepkili...
TŞOF Merkeziʼnde birayara gelen TOFED ile TÖHOB
yöneticileri, Ulaştırma Bakanlığıʼnın hazırlığı konusuna
karşı çıkarak, TŞOF Başkanı Fevzi Apaydınʼa ortak tepkilerini ilettiler. Yöneticiler, yılda bir kez yapılan araç muayenelerinin yetirli olduğunu, ilave bir arttırımın ek yükten
başka bir sonuç getirmeyeceğini ilettikleri açıkladılar...
İsmail
YÜKSEL
Onur
ORHON
M. Şevket
ERTURAN
BAŞYAZI
ARA DURAK
GÖZLEM
ÇAMUR...
YENİ ENGELLİ
YASASI...
HANGİ
BİREYSELLİK
AĞLARI (!)
2
2
3
Şuraya, TÖHOB ve İstanbul Özel Halk
Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı İsmail
Yüksel ve Başkan Yardımcısı Cemal Soydaş ile Nihat Pelen ve Mehmet Tatlı katıldı. Katılımla ilgili Esnaf Odasıʼnın açıklamasında, şurada yer alan federasyon
başkanlığına esnafın sorunları ve beklentileri ile ilgili bir dosya verildi...
TT.2:Layout 1 28.11.2014 21:49 Page 1
2
SEKTÖRÜN NABZI
1 ARALIK 2014
ONUR ORHON
İSMAİL
YÜKSEL
[email protected]
ARA DURAK
Yeni engelli yasası...
C
UMHURBAŞKANLIĞI makamı tarafından onaylanan ve 26 Kasım 2014
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6567
sayılı kanun engelli yasasını pekiştirmektedir.
Daha öncede bu köşede birkaç kez
belirttiğimiz gibi bu düzenleme kentiçi
ulaşımda bir değişiklik getirmemektedir.
Toplu taşıma hizmetinde yararlanılan
otobüsler, tramvaylar, vapurlar, metrolar,
trenler için süre 7 Temmuz 2013’de dolmuştur.
Erişilebilirlik yönetmeliğinin sağladığı
bir esneklikle Valiliklerde kurulan komisyonlar aracılığıyla tanınan iki yıllık
uzatma süresi halen uygulanmaktadır.
Bu demektir ki, 7 Temmuz 2015 tarihinde bu iki yıllık ek sürede dolacaktır.
Bu tarihten sonra şehir içinde kullanılan tüm toplu taşıma araçları engellilerin
erişimine uygun hale getirilmiş olacaktır.
Bu araç değişikliği ile olabileceği gibi
aparat montesi ile de mümkündür.
Çıkan yeni yasa şehirlerarası yolcu taşıma ile şehir içi servis ve turizm taşımacılığı hizmetlerinin de engelli erişimine
uyumunun bir yıl içerisinde ilgili bakanlıklarca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesini öngörmektedir.
Taşımacılar arasında engelli erişimine
uyum süresinin 2018 yılına kadar uzatıldığı şeklindeki yanlış düşüncenin önlenmesi amacıyla bu bilgileri hatırlamakta
yarar olduğu düşüncesiyle ilgilenenlere
aktarmayı bir kez daha görev sayıyorum.
Yasal mevzuat bunu söylüyor.
Dışımızda bazı muafiyetlerin tanındığı da anlaşılıyor.
Araç değişimleri ve tadilatlar konusunda, yeni bir beklentiye girmenin gereği yok. Zaten bu konuda denenecek
uzatmaya dönük yol da kesilmiştir.
Giderek netleştirilen gidişatı topyekün
görmek gerektiğini unutmasak iyi olur.
Bu sektörde hizmet verme koşulları
yeniden ele alınabilir. Bir çok değişimlerle karşı karşıya da kalmak her zaman
mümkün. Bilmemiz gereken, sistemde
yer alacaksak işin gereğini yapıp ona
göre kendimizi ayarlamak gerektiğidir.
Öncelikli meselemiz bu olmalı.
ÇAMUR...
U
LAŞIM adı altında reklam bulunca
yazılı, bulamayınca internet üzerinden yayın yapan bazı mihraklar,
özel halk otobüsü esnafının çıkarlarını
koruyoruz yaygarası ile kötülük ettiklerinin ne zaman farkına varacaklardır?
15 Şubat’tan bu yana gelişen olaylarla özel halk otobüslerinin çeşitli sorunları merkezi yönetim düzeyine
kadar ulaştırma fırsatı yakaladı.
Siyasi mekanizmalar, parlamento,
bürokrasi nezdinde dillendirilen konulara çözüm yolları zorlanıyor.
Bu çevreler bu çabaları küçümse-
BAŞYAZI
yerek, karalama, itibarsızlaştırma senaryolarını art arda sıralıyorlar.
Parti grup toplantısına herkes gidermiş, bakanlarla poz veriliyormuş ve bir
sürü düzmece yalanlar.
Bir kere bu toplantılara sadece İsmail Yüksel gitmiyor.
İstanbul’un beş şirket başkanının
yanı sıra Anadolu’dan gelen Özel Halk
Otobüsü temsilcileri de var.
Son ziyaret bir heyet halinde ülkenin yeni görev alan Başbakanı’na tebrik mahiyetinde gerçekleşti.
Bu vesileyle de bir kez daha sorun-
ları hatırlatan dosya sunuldu.
Bundan daha önemli görüşme aynı
Ankara ziyaretinde AK Parti Genel
Merkezi’nde genel Başkan Yardımcısı
ile yine heyet halinde oldu. Ben tek
başıma hiçbir makama gitmedim, kendime özel hiçbir talepte bulunmadım.
Özel Halk Otobüsü taşımacılarına
sesleniyorum. Bu tür yayınlara ve sosyal medyada yer alan dedikodular kişilere değil sisteme zarar vermektedir.
Herkes ayağını denk alsın.
bireysel beklentili davranışların her
zaman beklenen getirisi olmaz.
Bu tür davranışların beklenmeyen
etkileri ise daima sektöre zarar verir.
Nitekim genel görüntümüze zarar
verecek çıkışlar imajımızı da zedeliyor.
Birileri birileriyle uğraşırken, esnafın tamamına zarar verdiğini görmeli.
Elbette bunun için önce işin etiği
konusunda algıya sahip olmak lazım.
Sonuçta hepimizin her hareketinden etkilenen bir sektördeyiz. Kim
etkin olmak istiyorsa o sektörün sevmediklerinin dışındaki sevdiklerini düşünerek daha sakince hareket etmeli.
Önemli bir eşikte duruyoruz.
100 Bin kişiye istihdam
Otopark İşletmecileri Derneği, Otopark Mevzuatıʼnı derinlemesine ele almak ve mevzuat çalışmalarına
sektörün görüşlerini yansıtmak adına Türkiye Otopark Mevzuatı Çalıştayıʼnı Kayseriʼde gerçekleştirdi...
STANBUL’da uygulanan İSPARK modelini
Türkiye’de tüm yerel yönetimlerin hayata geçirmesi ve özel sektörün yapacağı yatırımlar ile
ülke genelinde 400 Bin kapasiteli otopark yapılması
hedefleniyor. 5 Milyar TL.’lik bir yatırım ile gerçekleşecek bu çalışma neticesinde 100 Bin kişinin
de otopark alanında istihdam edilmesi planlanıyor.
Otopark sektörünün gelişimine büyük katkı sağlayacak dev yatırım ülke genelinde otomasyon, güvenlik, bilişim gibi sektörleri de harekete geçirerek,
ülkeye ekonomik anlamda da canlılık kazandıracak.
Hayata geçirilecek otopark projelerinde yıllardır uygulanan klasik konvansiyonel otoparklar (betonar
me) yerine mekanik, otomatik otoparklarla araç ka
pasitesi artırılarak teknolojik çözümler getirilecek.
Master plan dahilinde kısa orta ve uzun vadeli
otopark projeleri belirlendi. Kayseri’de gerçekleştirilen Çalıştayda öne çıkan başlıklardan biride Otopark Master Planının tüm şehirler tarafından yapılaması hususu oldu. Kent master planı kapsamında
hazırlanan otopark yatırımları özelikle raylı sistemler, transfer merkezleri gibi toplu taşıma akslarının
yakın noktalarda yapılacak ve sürücüler bu noktalara yönlendirilecek. Yeni otoparklar hizmete alındığında İstanbul genelinde otopark kapasitesi yaklaşık 400 Bin’i bulacak.
İ
İBBʼnin hazırladığı
Ulaşım Master
Planına entegre
olarak İstanbulʼa
dönük otopark
yatırımlarının
belirlendiği Otopark
Master Planı
İSPARK tarafından
hazırlandı...
İSPARK ödemesi
İstanbulkart’tan
Sürücüler, artık İSPARK otoparklarında İstanbulkart ile ödeme yapabilecek.
Sürücü, otoparka girmeden önce herhangi bir toplu taşıma aracını kullanmışsa
aktarma sistemi devrede tutularak otopark ücretinde indirim yapılacak...
SPARK’tan konuya ilişkin açıklamaya göre, kentte her gün yaklaşık 100 Bin araca
hizmet veren İSPARK otoparklarında, giriş
çıkışları hızlandırmak ve sürücüleri nakit para
derdinden kurtarmak amacıyla İstanbulkart ve
HGS ile ödeme imkanı sunulacak. İstanbul'da
600 noktada 80 Bin araç kapasiteyle otopark
işletmeciliği yapan İSPARK’taki bu uygulama için tüm altyapı çalışmaları tamamlanarak, otoparklardaki ödeme gişeleri ve bariyer
sistemleri İstanbulkartla uyumlu hale getirildi.
İlk etapta katlı otoparklarda ve bariyer sistemi
bulunan noktalarda başlatılacak uygulama
kapsamında, otopark girişinde okutulan kart,
çıkarken tekrar okutulduğunda ödeme alınacak. Sürücü otoparka girmeden önce herhangi
bir toplu taşıma aracını kullanmışsa aktarma
sistemi devrede tutularak, otopark ücretinde
indirim yapılacak. Aynı şekilde kişi, otoparkı
kullandıktan sonra da farklı bir ulaşım aracıyla yoluna devam edecekse indirimli olarak
yoluna devam edebilecek.
İ
Yeni yılda faaliyete geçecek bu uygulamanın ardından HGS ile de ödeme yapılabilmesi sağlanacak ve ücret, sürücülerin otopark
ta kaldığı süreye göre çıkışta HGS’den düşülecek. İSPARK Genel Müdürü Mehmet Çe
vik, vatandaşlara farklı ödeme seçenekleri ile
kolaylık sağlayacaklarını belirterek; “Sürücülerin kısa zamanda araçlarını park etmelerini sağlamak amacıyla teknolojik
sistemleri otoparklarımızda kullanıma alıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Akbil” tarih oldu
5 milyon kullanıcısı olan İstanbul1“Akbil”,
kart 2009 yılında hizmete girmiş,
2008 yılında toplu ulaşım i-
çin temassız kart teknolojilerinin
kullanıma sürülmesi ile birlikte ikinci planda kalmıştı. İstanbulkartʼın
pratik, geliştirilebilir ve kullanım alanlarının daha fazla olması nedeniyle daha çok tercih edilmesi “Akbil”in tarihteki yerini almasına neden oldu. Gelişen teknoloji ile birlikte 280 Bin kullanıcısı kalan “Akbil” artık İETTʼnin nostaljileri arasın
da yerini aldı. Son kontör yüklemeleri 30 Kasımʼda yapılacak olan “Ak
bil” 31 Aralıkʼtan itibaren kullanılamayacak. Yolcular, İstanbulkart yükleme bayilerinden “Akbil”lerini tes
lim etmeleri durumunda İstanbulkartʼı ücretsiz alabilecekler. Başvuru
merkezlerinden yapılacak değişimin
yanı sıra bayilere gitmek için vakit
bulamayan vatandaşların internet
üzerinden başvuru yapmaları halinde İstanbulkart adrese ücretsiz
kargo ile ulaştırılacak...
TT.3:Layout 1 28.11.2014 21:50 Page 1
GÜNDEMİN İÇİNDEN
1 ARALIK 2014
“Enerji Paketi”
iyi düşünülmeli
“Deneme-Yanılma Modeli” ile gerçekleştirilecek bir “Enerji Paketi”nin sonuçları, yarın çok yıkıcı olabilir. O yüzden, olasılıklar iyi hesap edilmelidir...
“ENERJİ PAKETİ, KAŞ YAPAYIM DERKEN, GÖZ ÇIKARMASIN”
LUSLARARASI
Enerji Ekonomisi Bir
liği (IAEE) Seçilmiş
Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Gürkan Kumbaroğlu, taşımacılıkta elektrikli ve hibrit araç
ları özendirme çalışmalarını
takdirle karşılamalarına karşın, bu araçların enerjisini kömürden alacak olmasının çev
resel açıdan arzu edilen sonucu getirmeyeceğini belirt
ti. Kumbaroğlu, elektrik ener
jisi üretimi amacıyla 2023 yılına kadar değerlendirilmesi
planlanan linyit ve taş kömü
rü kaynaklarının neden olabileceği emisyon artışlarının,
Türkiye’yi zor durumda bırakabileceğinin de altını çizdi.
Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı yeni
ekonomi paketinde yer alan
dönüşüm programları kapsamında enerji konusuna öncelik verilmesinin sevindirici ol
duğunu, ancak belirlenen hedeflere ulaşılmasının başka
dönüşümlerle desteklenmesi
gerektiğini ifade etti.
Kumbaroğlu, özellikle taşımacılık sektörüne yönelik a
çıklanan önlemlerle ilgili, şun
ları kaydetti: “Açıklanan ey
lem planlarına bakıldığında
toplu taşımacılığın özendirilmesi, elektrikli ve hibrit
U
Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Seçilmiş
Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Gürkan Kumbaroğlu, elektrik enerjisi üretimi amacıyla
2023 yılına kadar değerlendirilmesi planlanan linyit ve
taş kömürü kaynaklarının neden olabileceği emisyon artışlarının, Türkiyeʼyi zor durumda bırakabileceği belirtti...
araçlara vergi avantajı getirilecek olması, başka ülkelere örnek teşkil edebilecek
yenilikçi ve modern bir dönüşüm önünü açıyor. Türkiye’nin bugünkü elektrik
üretim kompozisyonu göz
önünde bulundurursak elektrikli bir araç benzinli
bir araca göre 100 km.’de
yaklaşık 3.5 kg. karbon emisyon tasarrufu sağlıyor.
Kilometre başına karbon
salımında ise, yüzde 25 oranında azalma görülüyor. Elektrik üretiminde karbon
yoğunluğunun azalması bu
oranı olumlu, artması ise
olumsuz etkileyecektir.”
EMİSYON RİSKİ
Kömürden elde edilen elektrik üretiminin yaygınlaşması sonucu elektrikli araçların emisyon avantajının ortadan kalkabileceğine dikkati
çeken Kumbaroğlu, bu duru-
Rüzgar Enerjisi
Yeşil Stadyum
Eğitim Merkezi
AR-GE Merkezi
Eko Tarım
Bioenerji
Atık Merkezi
Fuar Merkezi
Atık Su Mrk.
Güneş Enerji Merkezi
Yerel Yönetim
Merkezi
Yeşil Alan
Seralar
Yeşil Turizm
Uluslarasarı İklim Değişikliği
Bölgesel Güç Birliği
Yeşil Yaşam Alanı
Hidro Enerji
Yeşil Ulaşım
Güneş Enerjili Çatı
Yeşil Alan
Yeşil Alan
Enerji Güç Santralı
Bisiklet Mrk.
Basit Enerji Evi
Yeşil Alan
“Yeşil Enerji”nin
başkenti Freiburg
Nükleere karşı alternatif enerji üretimine yönelen Almanyaʼnın Freiburg Kenti,
“Yeşil Enerji”yle yaşam alanı oluşturulabileceğinin dünyadaki en güzel örneği...
970’te Alman hükümeti (o zamanki adıyla; Batı ya da Federal Almanya), 17 yeni nükleer san
tral kurma kararı almıştı. Bunlardan biri de Freiburg’a 30 km. mesafedeki Wyhl kasabasındaydı.
Ancak, yöre halkı karara tepki göstererek, on binlerce kişinin katılımıyla santral inşaatını bastı. Zira
Fransa sınırındaki bu küçük şehir,
2. Dünya Savaşı’nda büyük yıkım
yaşamıştı. Merkezindeki gotik kilise hariç tüm şehir yerle bir olmuştu. Büyük çabalarla yeniden
kurdukları kentin yakınında daimi
potansiyel tehlike olacak bir nükleer santral istemiyorlardı. Hükü-
1
met, direniş karşısında geri adım
atarak santral yapımını durdurdu.
Bu direniş, Avrupa’da gerçek anlamda çevreci hareketin başlangıcıydı. Freiburg da o tarihten sonra
“Sürdürülebilir Kent” olma süre
cini başlatmış oldu. 1986 Çernobil
felaketinden sonra Freiburg Belediye Meclisi, nükleere karşı alternatif enerjilere yöneldi ve ilk kez
yerel enerji planını ortaya koydu. KENDİNİ ISITAN EV
Freiburg’a “Avrupa’nın Güneş Kenti” denmesinin sebebi, ken
tin neredeyse her boş alanının gü
neş panelleriyle kaplanmış olması.
1972’deki Whyl direnişine de katılan ünlü mimar Rolf Dish, tüm
enerji tüketiminin yüzde 40 se bebi
olan binaların çatılarını güneş panelleriyle kaplayarak yeni bir mimari anlayışı sergiledi. “Plus Ener
ji Evleri” adlı evler sayesinde, ev
başına yılda yaklaşık 3 Bin Euro
tasarruf sağlandı. Sıfır karbon salımının hedeflendiği evlerde doğaya
zarar vermeyen malzemeler seçildi. “Pasif Enerji Evleri”nin ana
mantığı ise ısıtmaya ihtiyaç duymaması. İyi bir yalıtım sistemiyle
diğer evlere oranla yüz de 90 ısı yalıtımı sağlandı. Ev halkının ve elektrikli ev aletlerinin ürettiği ısının
dışarıya gitmesi engellenerek kendi
kendini ısıtan evler yaratıldı. “YEŞİL” STADYUM
Almanya 1. Futbol Ligi’ndeki
Freiburg FC Takımının Stadı “Ma
ge Solar Stadium” dünyanın te
miz enerji üreten ilk stadı. 1953’te
inşa edilen stadın çatısı, 1993’te
güneş panelleriyle kaplandı. Böylece dünyanın güneş gücüne sahip
ilk futbol kulübü oldu. 2200 mt.2’
lik alanı kaplayan paneller sayesinde kendi enerjisini sağlıyor. Ayrıca, kentin bir başka özelliği de,
tüm evlerin betonsuz “Pasif Enerji
Evleri” olarak inşaa edilmesi...
mun dezavantaja dönüşebileceğini ifade etti. Yenilenebilir
veya nükleer enerji üretiminin elektrikli araçların emisyon avantajlarını belirginleşti
receğinin altını çizen Kumbaroğlu; “Örneğin, Türkiye’de yüzde 25 emisyon azaltımı sağlayan elektrikli araç, Norveç’te veya İsveç’te
olsa yüzde 98 oranında azaltım sağlardı” diyerek, elektrik üretimindeki karbon
yoğunluğunun düşürülmesinin önemini vurguladı.
Arz Güvenliği Strateji
Belgesi’ne göre bilinen tüm
linyit ve taşkömürü kaynaklarının 2023 yılına kadar elektrik enerjisi üretimi amacıyla değerlendirilmesi hedefini anımsatan Kumbaroğlu;
“Eğer bu durum gerçekleşirse, taşımacılık sektöründeki dönüşüm programı
ülkemizin sera gazı emisyon artışını hızlandırabilir.
Bu da, iklim değişikliği ile
ilgili uluslararası müzakerelerde Türkiye’yi zor duruma düşürebilir. Dolayısıyla, eylem planlarında taşımacılık sektörüne yönelik
açıklanan önlemlerin, elektrik üretimi gibi farklı sektörlerde gerçekleşecek yapısal dönüşümlerle tamamlayıcı olarak desteklenmesi
gerekli” dedi.
M.ŞEVKET
ERTURAN
GÖZLEM
Hangi bireysellik ağları(!)
A
TALARAMIZIN; “Doğru
söyleyeni dokuz köyden
kovarlar” diye bir sözü var.
Bunun ne kadarı tam doğru, ne
kadarı her yerde ne denli geçerli olduğunu bilemiyorum.
Lakin; “Doğruları her halükarda dile getireceksin” sözü
de var. Hal böyle olunca da
ister istemez bu işte ince bir
noktayı aramak gerekiyor. Galiba, her ikisinde de “Püf” noktası, “Doğruyu doğru yer ve
zamanda söylemek marifeti”
olmalı. İşin en doğrusu bu...
Bu girizgahla demem şu ki,
memleketimizde çok hızlı bir
değişim, çok hızlı bir ileri teknoloji kullanımına gidiş var.
Doğal olarak da bunun getirdiği yapısal değişimleri yaşıyoruz. Dünya ile birlikte, biz de
bu gelişimin peşindeyiz...
Global yapıya uyumlu
“Akıllı Belediyeler” kavramı ile
başlayan ve “Yaşanabilir Kentler” kurmaya varan ve de dünyada toplu ulaşımın öne çıkmasını sağlayan, çevreyi koruyan
“Güya” sistemlere kucak açan
üretimleri yeniden belirleyerek,
en önemlisi de bunun gerektirdiği yeni algıyla; “Dünyayı kuşatan bir ortak değerlerin
kurulması” söz konusu.
Geçmişten ders alınarak
geçişlerin yaşanması ve geçişlerde daha akıllı davranılarak
doğru çıkarsamalar yapılması
bu yüzden önemli.
Bu yüzden doğru söylemenin de tam sırası. Çünkü, dünya
yeni bin yıla girmekle, bu sürece adımını çoktan attı bile.
Ülkemizde bu gelişmişliğe
erişmede uluslararası yapılanmaya uyumlu yol almayı uzun
süre önce seçti. O halde, bize
düşen, bulunduğumuz yerde
bu gidişata göre yapılanmalara
katkı sunmak, evrensel kolektif
düşünüşle, teknoloji kullanı-
mında toplumsal faydayı gözetmektir. Bunu hakkaniyete dayalı ahlakla ve herkes için
faydalanılabilir hale getirilmesine katkı sunmaktır.
Ve de bazı şeylere dikkat
ederek, artık eskisinden daha
çok netleşmemiz gerekiyor...
Son günlerde akıllı belediyeler kavramı aldı başını gidiyor. Bir de; “Yaşanabilir Kentler” söylemi var.
Coğrafi yapıyla ilintili,
dünya nüfusunun gidişatıyla
koşut, bir parçada yaratılan
dünyanın yeni aldırıldığı şekle
uyarlı gidişat için yeni yapılanmalar var. Şükür ki, biz de bu
sınıf atlamayla daha verimli
daha konforlu ve daha güzel
bir dünyada yaşamak için istek
ve arzu da var.
Devleti yönetenlerin de bu
global yapıya uygun sistemlere
uyarlı yapılanma girişimleri var.
Bu yapılanmalarda ortaya
çıkan olgu artık, bireyselliğin
yerine bir ağa bağlı olma ve bu
ortak anlayışla hareket etme
var. Bu yüzden bireyselliğimize
artık bir kalem çekmemiz şart.
Bunu yapıp, gidişat resminde yerimizi belirlememiz
lazım. Bizden istenen bu konuda netleşmemizdir.
Teknolojileri kendimiz mi
üreteceğiz yoksa, üretilen teknolojileri mi kullanacağız?
Eğer evrensel kalıp içinde
global anlayışla yol alacaksak
elbette teknolojilerin paylaşımı
ve ortak kullanımları esastır.
İşte özel taşımacı dostlarımız bu noktada gidişatın dışında duruyorlar.
Görebildiğim kadarıyla artık
devlet yöneticiliği, bunun alt
noktaları ve belediyeler ve halk
ve de tüm unsurlarla olan ilişkiler, herşey ama herşey hızıl bir
şekilde değişiyor. Sizin de değişmeniz gerekiyor...
TT.4:Layout 1 28.11.2014 21:52 Page 1
4
KENT VE YAŞAM
1 ARALIK 2014
8. İSTANBUL BİLİŞİM KONGRESİ YAPILDI. SONUÇ; “TEKNOLOJİK KOLAYLIK...”
Herşey “Akıllı” olacak
Türkiye Bilişim Derneği ve Kadir Has Üniversitesi tarafından ortak bilişim kongresi gerçekleştirildi. Paylaşımlar
sonunda ortaya çıkan sonuç; ileri teknoloji kullanımının arttırılmasıyla yaşamın daha da kolaylaşacağı oldu...
STANBUL Büyükşehir Belediİkileryesi
Basın Yayın ve Halkla İlişDaire Başkanı Mustafa Albayrak, sosyal medya kullanımı
konusunda yaptığı sunumunda
katılımcıların yoğun sorularına
muhatap oldu. Başarılı uygulamalarını özgün örneklemelerle
ortaya koyan Albayrak, dünyadaki sosyal medya algısı ve gelişmeleri vererek yaptığı konuşması, aktif bir katılımı sağladı.
Diğer illerden gelen belediye yetkililerine de uygulamaları konusunda istenilirse gereken yardımın yapılabileceğini de belirten
Albayrak, “İBB olarak gösterilen
başarılı çıkış, engelleri kaldırır-
ken vatandaşın kentlilik bilinci
de öne çıkınca kalite arttı. Biz,
İBB olarak, oluşacak ihtiyaçları
da öngörecek biçimde henüz
oluşmadan tedbir alacak noktaya geldik. Karşılıklı etkileşimle
halk arasındaki aracılar kalkıyor.
Bunu sosyal medya kullanımındaki etkinliğe borçluyuz” dedi.
HALKÇI ALKIŞLANDI
“Akıllı trafik sistemleri ile karbon emisyonunu düşürmek ne
kadar mümkün?” konusu, dinleyenlerin en ilgi duyduğu paneller arasındaydı. Panelde, saha
algısına dönük somut kazanımlar üzerinde konuşması dikkat
çekti. Özel Halk Otobüsçüleriʼnin kendi varlığını ortaya koyan
sunumu izleyiciler tarafından alkışlandı. Ayrıca, Doç.Dr. İbrahim
Semizʼin “KATA” önerisi merak
uyandırdı. OSD Genel Sekreteri
Prof. Dr. Ercan Tezelʼin, sahayı
değerlendirmesi ve uygulamalarla karbon emisyonunu doğuran sebepler konusundaki bilimsel tavrı da izleyenleri bilgilendirdi. Uygulamalar konusunda;
“Fantastik hayallerle işe girişmenin olumlu neticesi alınmaz”
sözü, bilimsel yaklaşımın önemini ortaya koyan, izleyicilerin ittifakla benimsediği veciz görüş
olarak akıllarda kaldı...
Konya ve Lüleburgaz
başarılı belediyeler
“Akıllı Belediyeler” arasında başarılı
sunumuyla öne çıkan Konya Büyükşehirʼin uygulamaları ilk sırayı aldı. İzleyicilerin sorularına muhatap olan Konya
Büyükşehir Bilgi İşlem Daire Başkanı
Yaşar İncikli, verdiği cevaplarında konuya hakim tavrı, kurumsal özgüveni
ortaya koyan yaklaşımıyla dikkat çekti.
Öte yandan, Lülebürgaz Belediyesiʼnin
bilgi işleme verdiği önem açısından örnek alınması gereken uygulamaları dikkatle takip edildi. İzleyicilerin yoğun sorularına muhatap olan Bilgi işlem Müdürü İbrahim Zengin; “Yazılımlar konusunda ortak bir uygulama ve kendi yazılımlarımızı kullanma düşünülmeli” önerisi
de, dikkate alınması istenen görüşler
olarak ilk sıralarda değerlendirildi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Daire Başkanı Mustafa Albayrak (üstte) ile İETT Bilgi İşlem
Daire Başkanı İhsan Eroğlu (solda), sunumlarıyla hem İBBʼnin
farkını ortaya koydular, hem de kurumsallık anlayışının güzel
birer örneği oldular. Panele katılanlarla kurdukları iletişim ve
sunuma hakim olmaları kongrenin akılda kalan örnekleriydi...
İZMİR’DE İNSANA DÖNÜK YÖNETİM ALGISI ÖNE ÇIKTI
Bireysel ve özgür
kentler mümkün
Embarq, İZKA ortaklığında düzenlenen “Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu”nda geleceğe
dönük bireysellik, özgürlük teması işledi. En önemli başlık; “Bisikletli ve Yürünebilir Şehirler”di...
farklı ülkeden sempozyuma
katılan 30 konuşmacı, “Toplu
taşıma odaklı gelişme”, “İnsan odaklı ulaşım”, “Erişilebilirlik”,
“Kamusal alan kullanımı”, “Yenilikçi çözümler”, “Akıllı şehirler”,
“Sürdürülebilir ulaşımı teşvik eden
politikalar” ve “Kentlilerin katılımcılık konularını” ele aldı. Ev sahibi
sıfatıyla oturumda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Yaşanabilir kentler” için
kentin soluk alan insana önem veren
bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini
vurgularken, konuk olarak katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yılmaz Büyükerşen ile ustalıklı paslaşmalarla kentleşme algısında ana
noktanın insan olması gerektiğine
vurgu yaptılar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, konuşmada, yaşanabilir şehirler için
kamu alanları ve kent içinde yapılacak AVM’lerden kenti korumaya çalıştıklarını söyledi. Kent içinde araç
10
trafiğinin azaltılması gerektiğini, ayrıca trafik düzeninde yayanın öne çıkarılmasını isteyerek; “Trafik lambalarının kaldırılması ve yaşanabilir kentlerin örneklerinden istifade
edilerek yapılacak yaya geçitleri araç trafiğini açacaktır” dedi.
YETKİ KARMAŞASI
Eskişehir Büyükşehir Belediye
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, yetki ve sorumlulukları itibariyle
belediyelerin trafik sorununu tek başı
na çözme imkanı olmadığını ifade e
derek; “Kentlerde trafik sorumlusu
iki başlıdır. Bir tarafta içinde kamu
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri diğer tarafta emniyet personeli
ve UKOME teşkilatı var. Bu iki
yapı toplu taşımacılığın farkında
bile değil. Belediyelere yaptırım gücünü devretmedikçe trafik sorununu çözmek mümkün değil. Bizim en büyük sıkıntımız yetki karmaşası ve bilgisizlik” diye konuştu.
GÖZÜMÜZE
TAKILANLAR
EDİRNE BİLGİ PAYLAŞTI...
Edirne Ulaşım Müdürü Erdal Uygun, katılımcılarla deneylerini paylaşarak bilgi alışverişleri yaparak
katılımcıların dikkatini çekti...
KOCAELİ ETKİNLİKTEYDİ...
Kocaeli Ulaşım Daire Başkanı
Abdülmuttalib Demirel ve Toplu
Ulaşım Daire Başkanı Salih Kumbar, etkinliğin sunum noktasında
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Otobüs İşletmeleri Şube Müdürü,
Övünç Yılmaz “Kocaelinde Bisiklet Uygulamaları” sunumunu yaptı.
TARTIŞMALAR DA OLDU...
Emekli Ulaşımcı Dr. İsmail Oktay,
düzenlenen sempozyum için; “Saha algısının dikkate alınması ve
uygulanabilirliğin kolay olmasına
dikkat edilmiyor. Bu işin uzmanları
kolay erişim konusunda daha katılımcılara gereken desteği vermiyorlar. Ülkemizde kent yapılanması ve ulaşımda toplu ulaşım hizmetlerinin öne çıkarılması yeniden ele alınmalı” derken, Kocaeli
Ulaşım daire Başkanı Abdülmuttalib Demirel ve Kentiçi Toplu Taşıma Daire Başkanı Salih Kumbar, Dr. Oktayʼla oldukça ciddi fikir
alışverişi yaptılar. Sempozyum,
bekleneni verdi ve doyurucuydu...
TT.5:Layout 1 28.11.2014 21:57 Page 1
5
KENT VE ULAŞIM
1 ARALIK 2014
NİYAZİ
GÖĞER
ADANA ODA BAŞKANI
Tek çatı olsun...
Ö
Doruk LE’nin boyu uzadı
Otokar kentiçi yolcu taşımacılığına yönelik otobüsü Doruk
LEʼnin 10 Metreʼlik versiyonunu da piyasaya sürdü...
TOKAR, çıktığı günden
bu yana kentiçi yolcu taşımacılığı alanında devrim yaratan orta boy otobüsü
Doruk LE’nin 10 Metre’lik versiyonunu da müşterilerinin beğenisine sundu. 10 Metre’lik yeni
versiyonu ile kullanıcısına daha
fazla yolcuyu hesaplı şekilde taşıma imkanı sunan Doruk LE,
düşük yakıt tüketimi ve işletme
giderleri vaat etmeye devam ediyor. Yeni 10 Metre’lik Doruk LE
ile ilgili olarak konuşan Otokar
Genel Müdür Yardımcısı Basri
Akgül, “Otokar olarak yeni
aracımızın ortaya çıkışında her
zaman olduğu gibi müşterilerimizden gelen talep ve beklentileri göz önünde bulundurduk.
Yoğun hatlardaki orta boy ve
büyük boy otobüsleri arasında,
ara bir boyut araç ihtiyacına
O
yönelik olarak 10 Metre’lik
Doruk LE otobüsümüzü çıkardık” dedi. Büyük boy otobüslerin hem boyut hem de maliyet
açısından dezavantajlı olduğu
noktalar için özel olarak tasarlanıp geliştirilen Doruk LE otobüsü, aynı zamanda Design
Turkey ödüllerinde de “İyi tasarım” ödülünün sahibi. Mevcut 9
Metre'lik araca alternatif olarak
geliştirilen 10 Metre’lik Doruk
LE, 21 oturan ve 62 ayakta
olmak üzere toplam 83 kişi taşıma kapasitesine sahip. Güçlü
motoru, yüksek manevra kabiliyeti, düşük işletme giderleri ve
alçak taban girişiyle dikkat çeken
Doruk LE, engelli yolcu taşımacılığına da uygun.
TOKARʼın Fotoğrafçılık KuO
lübü, Koç Topluluğuʼnun
“Ülkem için Engel Tanımıyorum
Projesi” kapsamında engellilere
fotoğraf eğitimi verdi. Sakarya
Yeni Hayat Paralimpik Spor Kulübü işbirliği ile gerçekleşen etkinlikte Sakarya Kentparkʼta der
nek üyelerine temel fotoğrafçılık
eğitimi verildi. Otokar çalışanlarından, fotoğrafçılık konusunda
Kartaş 3S hizmette
Ford Otosanʼın Ankara Bayisi Kartaş; müşterilerine satış, servis ve yedek parça
hizmetlerini aynı çatı altında vermek için inşa ettiği Ford 3S tesisini hizmete açtı...
ORD Otosan müşterilerine
satış, servis ve yedek parça
olmak üzere tüm hizmetleri aynı
çatı altında vermek için yeni bir
tesis kuran Ford Kartaş açılış törenine, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı
Kaymakamı Mustafa Kaya, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk
Çetin, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Beypazarı eski Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Koç
Holding Yönetim Kurulu Üyesi
ve Ford Otosan Yönetim Kurulu
F
Başkanı Ali Y. Koç, Ford Otosan
Genel Müdürü Haydar Yenigün
ve Ford Otosan’ın üst düzey yöneticileri katıldı. Törende bir konuşma yapan Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç,
49 yıllık işbirliklerinden ötürü
Karaoğuz ailesine teşekkür etti.
Ali Y. Koç konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Ford Otosan olarak
ticari araç faaliyetlerimizde önemli bir yılı tamamlamak üze
reyiz. 2011-2014 yılları arasın
da gerçekleştirdiğimiz 1.6 Mil-
Ödüller dağıtıldı
ORD Otosan; Ford Trucks
Sanat Atölyesiʼnin düzenlediği
F
“Kamyoncunun Hayatı/Yollar Sizin Gözünüzle Daha Çekilir Olsun” temalı 3. Ulusal Fotoğraf Yarışmasıʼnın kazananları, 8. Uluslararası Logitrans Transport Lojis
Bir sosyal hizmet daha
tik Fuarıʼnda ödüllendirdi. Yarışmada dereceye giren 6, sergile
me ve satın almaya layık bulunan
20 eser, Ford Trucks Standıʼnda
düzenlenen fotoğraf sergisinde
fotoğraf severlerle buluştu. Ödül
törenine Coşkun Aral da katıldı...
yar Dolar’ın üzerinde yatırımlarımızın sonuna geldik. Bu
gün yılda 415 Bin adet araç ile
Türkiye’nin en yüksek üretim
kapasitesine sahip otomotiv şir
keti haline gelen Ford Otosan,
Türkiye’nin ticari gücü olarak
göğsümüzü kabartmaktadır.
Şirketimiz, Transit modelinin
yanısıra Transit Custom ve
Tourneo Custom modelleri de
Avrupa’daki tek üretim merkezi olma misyonunu ve sorum
luluğunu üstleniyor. Bu modeller, Avrupa’da son dönemde
en çok tercih edilen ticari araç
modellerinden biri olarak ihracatımızı olumlu yönde etkiliyor. Dünya pazarları için sade
ce Türkiye’de üretilecek ve 46
pazara ihraç edilecek Courier
modelimize de, gelen tepkiler
beklediğimiz üzere çok olumlu
ve müşterilerimizin ilgisi ile bayilerimizin yüzünü güldürüyor. Mevcut talebe yetişmekte
zorlanıyoruz. Türkiye’nin en
genç ticari araç ürün gamına
sahip olmak Ford Otosan reka
bet üstünlüğü yaratıyor” dedi.
2
Toplam 11 Bin 360 mt. kapalı alana sahip olan Ford Kartaş
3S standartlarındaki yeni tesisi,
1.300 mt.2 showroom, 5 Bin 500
mt.2 servis, 1.000 mt.2 yedek parça alanı müşterilerine hizmet verecek. Pursaklar bölgesinde, Tevfik İleri Mahallesi Özal Bulvarı
üzerinde yer alan tesiste; satış,
servis ve yedek parça hizmetleri
tek bir çatı altında verilecek.
uzman olan Akif Güleç tarafından verilen eğitimde, fotoğraf çe
kim teknikleri ve incelikleri anlatıldı. Eğitimin ardından tüm katılımcılarla öğrendiklerini uygula
maya yönelik olarak park içerisinde farklı kompozisyonlarda
fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi. Ayrıca, eğitim sonunda katılımcılara birer fotoğraf makinesi hediye edildi...
ZEL taşımacılara gereken önemin
verilebilmesi için ne kadar zaman
geçmeli ki herşey rayına otursun. Bunun
için yapılması gerekenler neler? Ya da, bu
düzenleme sadece belediyelere kalmış
bir görev midir?
Bu sorum gelişimin gerektirdiği kapsam genişletmeye vurgudur. Yoksa, elbette ki, yasal zorunluluk bu görevi yerel
yönetimlere veriyor. Belediyelere verilen
toplu taşıma görevi onlara aynı zamanda
hak ve aynı zamanda bu hakla belli yetkiler de vermektedir.
Bu yüzden, bizim her çalışmayı ona
bırakmamız değil, biz katılsak da katılmasak da o düzenlemeyi yapıcı olduğunu bilmektedir. Ben bilmeye ek bizim
ona katkımız ve ortak aklı kullanma işbirliğimizden söz ediyorum. Bu açıdan
onun tek başına düzenleyici olması ne
derece doğru?
Esnafın bu şekilde düşünmesi de nereye kadar doğru? İstanbul gibi büyük şehirlerde bakıyoruz artık, “Ortak aklın
kullanılması” diye, bir kavram oraya çıkarılmış ve yenilikler peş peşe sıralanmış.
Tabii ilgimizi çekiyor. Bunu nasıl yapacaklar diye merak ediyoruz?
Mesela, İETT bundan önceki dönemde bayağı Özel Halk Otobüsçüleri’ne yaklaştı. Onlarla yakın oldu. Hatta,
bir ileri adım, Anadolu’da TÖHOB toplantılarına da birkaç kez de katıldı.
Hatırlıyorum, gazetemizde, bu yakınlaşma ve deneyim fazlalığından olsa
gerek, onun, ülke geneli toplu ulaşımın
tek yetkilisi olması gerektiğini bile yazıldı.
Bizler de, bu görüşe; “Neden olmasın. Ama bu nasıl olacak? Her yer her
kent kendisine özgü şartlar taşırken,
bunun olmasını sağlamak zor” demiştik.
Son 10 yıldır bayağı şeyler değişti. Bir
kere dünyada global anlayışla ortak bir
standart oluşturulması benimsendi yahut,
hayli öne çıkan bu düşünce oldu. Böyle
olunca ister istemez etraf işin içine girdi.
Karşılıklı etkileşim arttı. O zaman da herkes herkesi can kulağı ile dinler oldu.
Şimdi, bizler de bunu yaparsak, yeni
bir ruhla birbirimize bakarken, kendi kurumsal anlayışımızı da sınar, ferdi davranışları bir kenara bırakmak gerektiğini de
görürüz belki...
TT.6:Layout 1 28.11.2014 21:58 Page 1
6
SEKTÖRDEN YANSIMALAR
1 ARALIK 2014
Şanlıurfa’da
ulaşım
yoğunluğu
ANLIURFA Büyükşehir Belediye BaşŞ
kanı Celalettin Güvenç, sabahın ilk
ışıklarıyla birlikte tarihi Haşimiye Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak, esnaf ve
halkla bölgedeki trafik yoğunluğunun çözümüne yönelik uygulanacak projeler
hakkında bilgi alış-verişinde bulundu.
Bölge esnafla bir araya gelen Başkan Güvenç, Haşimiye Meydanı'ndan Divanyolu
Caddesi'ne kadar olan yolun revize edileceğini belirtti. Esnafla görüşmesinin ardından Divanyolu güzergâhından geçen
kentiçi toplu taşıma aracına binen Başkan Güvenç, otobüste yer alan yolcularla
sohbet edip Büyükşehir Belediyesi'nin
Divanyolu'nda gerçekleştireceği proje
hakkında fikir alışverişinde bulundu...
EGO-UITP çalıştayı
Ankara’yı konuştu
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Toplu Taşımacılar
Birliği (UITP) işbirliğinde, Başkentin kentiçi toplu taşıma faaliyetleri masaya yatırıldı...
NKARA’nın kentiçi toplu
taşımasını rahatlatmak ama
cıyla birbiri ardına gerçekleştirdiği projelerin yanı sıra EGO
Genel Müdürlüğü, uluslararası alan
da da işbirliklerini arttırmak amacıyla düzenlenen Ulaşım Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. Çalıştay,
toplu taşımacılık sektörünün Dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Toplu Taşı
macılar Birliği (UITP), Referans kıyaslama kurumu (Benchmarking)
ile 11 il belediyesinin toplu taşıma
kurum yöneticilerini bir araya getirdi. UITP Eğitim Başkanı Kaan
Yıldızgöz’ün moderatörlüğünde
gerçekleştirilen Çalıştay hakkında
A
değerlendirmelerde bulunan EGO
Genel Müdürü Necmettin Tahiroğ
lu, Çalıştay’da kent içi toplu ulaşım
konusunda karşılıklı bilgi, tecrübe
ve referans kıyas paylaşımlarının
gerçekleştirildiğini söyledi.
UITP ANKARA’DA
Tahiroğlu, merkezi Brüksel’de
bulunan 90 farklı ülkede toplu taşımacılık işletmecileri, yerel ve ulusal düzenleyici idareler, endüstri
kuruluşları, araştırma merkezleri,
akademisyenler ve danışmanlardan
oluşan 3 bin 100'den fazla üyesi bulunan UITP’nin katılımıyla gerçekleştirilen Çalıştay’ın oldukça verim
li geçtiğini kaydetti. EGO Genel
Müdürlüğü olarak uygulamaya koyulan ve yurt dışında da taktir görerek ödüllendirilen projelerinin
paylaşımında bulunduklarını ifade
eden Tahiroğlu, “Ev sahipliğini
yaptığımız Çalıştay ile ulaşım
sektörünün en önemli aktörlerinden biri olan UITP ile ülkemizdeki yerel yönetimlerdeki ulaşım
sektörü yöneticilerini ve kurum
personelimizi bir araya getirdik.
Çalıştay’da sektördeki en yeni
projeleri masaya yatırarak, toplu
taşımacılığın en iyi hangi şekilde
yapılabileceği konusunda görüş
alışverişinde bulunduk” dedi. Çalıştay’ın İş Birliği ve Benchmarking
olarak iki oturum şeklinde gerçek-
leştirildiğinin altını çizen Tahiroğlu,
Dijital Kütüphane - MOBI+, farklı
alanlarda raporlar, istatistik çalışmaları ve AB Projeleri konularında
bilgilendirilmeler yapıldığını da
kaydederek, “Ayrıca, farklı ülkelerdeki toplu taşıma standartlarının neler olduğu, hangi indika
törlerin kullanıldığı, Dünyadaki
toplu taşımacılık sektörünün han
gi verileri kullandığı gibi konular
da görüşüldü” diye konuştu.
VERİLER ÇOK ÖNEMLİ
İstanbul, Kocaeli, Malatya,
Samsun, Kayseri ve Gaziantep gibi
belediyelerin de ulaşımından sorumlu yetkililerinin katıldığı Çalış-
tay’da, uluslararası standartlarda
kullanılan verilerin ve bu süreç içerisinde UITP’ye düşen görevlerin
neler olduğunun da anlatıldığını
ifade eden Genel Müdür Tahiroğlu,
“Çalıştay’da, Benchmarking (referans kıyaslama) konusu da ele
alınarak, tüm Dünyanın ortak
kullandığı 57 indikatör ayrıntılı
olarak anlatıldı. Konuların ise bi
zim standartlarımıza nasıl uyarlanabileceği uzmanlar tarafından
tartışıldı” dedi. Necmettin Tahiroğlu, EGO’nun ev sahipliğinde
gerçekleştirilen Ulaşım Çalıştay’ı
nın sonucunda elde edilen verilerin
Milano’da yapılacak UITP Genel
Kurulu’nda değerlendirilecek...
EBDR’den alınan kredi için 3 yıl
ana para geri ödemesi yapılmayacak.
Metronun 85 vagonunun geri kalan
maliyetinin Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Fransız Kalkınma Ajansı
(AFD), ING Bank (MIGA Garantisi
altında) ve belediye bütçesinden karşılanması hedefleniyor. Ulusal ve ulus
lararası yatırımcılara açık ihale kapsamında alınacak yeni setler ve gelecek
10 yeni vagonla İzmir Metrosu filosundaki vagon sayısı ikiye katlanarak
172’ye ulaşacak. Tren setleri ihale süreci tamamlanarak sözleşmenin imzalanmasının ar dından 26 ayda teslim
edilecek. İzmir Metrosu’nda günde
350 Bin, İZBAN’da 280 Bin yolcu taşınıyor. Bu rakam, ulaşımdaki yolcu
sayısının yüzde 30’unu karşılıyor...
Euro'luk alım yaptı. Siemens, Siemensʼin
Türkiyeʼdeki toplam satın alma hacmi ise
700 Milyon Euro'yu buluyor. Dünya çapında 80 Milyar Euro'luk sipariş girdisi
olan Siemensʼin Türkiye Tedarik Zinciri
Yönetimi Bölüm Direktörü Tuğrul Günal,
2023 yılında Türkiyeʼden toplam 1 Milyar
Euro'luk satın almaya imza atmayı hedeflediklerini kaydetti.
TCDD Vectron
onaylandı
NEOPLAN Tourliner
halkçıyı etkiledi
Ankaralı Halk Otobüsü Esnafı, 5 NEOPLAN Tourliner otobüs satın aldı. Dernek
Başkanı Kara, “Ankaralıʼlar NEOPLAN Tourliner kalitesiyle seyahat edecek” dedi..
AN’ın Türkiye’deki öncü
yapılanmalarından MAN
TopUsed, keintiçi ulaşıma da çok
önemli katkılar sunuyor. Son olarak Ankaralı Halk Otobüsçüleri
MAN TopUsed müşterisi oldu.
Ankara Midibüs ve Halk Otobüsleri Esnaf Derneği, MAN TopUsed’dan 5 adet NEOPLAN Tourliner satın aldı. MAN’ın Ankara-
M
İzmir Körfezi
tehdit altında
ZSU Genel Kuruluʼnda kurumun
faaliyetleri hakkında çeşitli açıkİlamalarda
bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğ
lu, 6306 sayılı yasa ile devralınan
yeni ilçelerde bir adaptasyon süreci yaşandığını ve yeni bir organizasyon yapısına gittiklerini söyledi.
ÇED onayı bekleyen tarama projesini “İzmirʼin Kurtuluş Projesi”
olarak tanımlayan Başkan Koca-
oğlu, “Körfez alüvyonlarla doluyor. Degaj Burnu ile Yeni Kale
Burnu birleşiyor. Böyle giderse
Efes gibi olacak. Bir değerlendirmeye göre, 100 sene sonra
körfez yok. Eğer bu projeyi tamamlayamazsak, körfeze büyük
yük gemileri, 6 Bin kişilik kruvaziyer gemileri de giremeyecek.
Biz bu körfezi koruyacaksak, bunu yapmak zorundayız” dedi...
malarının tamamlandığını söyledi. Gece
gündüz çalışan kamyonların havalimanı
inşaatı için 3.5 yılda 32 Milyon Ton taş taşıdığını vurgulayan Yılmaz, “Havalimanı
inşaatında altyapı, dolgu, taşıma gibi işlerin yüzde 100'ü tamamlandı. Yani zemine ve piste ilişkin artık yapılacak bir
çalışma yok. Nitekim taşın taşındığı bölgedeki yol Karayollarımız tarafından bizimle koordinasyon halinde yenilenmeye
başlandı. Dolayısıyla havalimanının yapıldığı Gülyalı ilçesinde altyapıya yönelik
taş taşıyan kamyonları artık çok sık görmeyeceğiz. Bu çok ciddi bir rakam” dedi.
IEMENS, 2014 mali yılında çoğunluğu
S
Türkiyeʼden olmak üzere yakın coğrafyayı da kapsayan bölgeden 350 Milyon
İzmir Metrosuʼna yeni vagon alımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBDR) arasında kredi sözleşmesi imzalandı...
ZMİR Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 17
Aralık’taki 85 vagonlu 17 tren setinin
alım ihalesinin 38.5 Milyon Euro'luk
kısmı için EBDR ile kredi sözleşmesi
imzalandı. Sözleşme, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
ile EBDR Belediye Altyapı Finansmanı Departman Direktörü Jean Patrick Marquet arasında kayıt altına
alındı. Marquet, imza töreninde daha
önce yeni yolcu gemileri kredi sözleşmesi için geldikleri İzmir’den güzel
anılarla geri döndüklerini, yeni protokolün iki kurum arasındaki iş birliği
ve ortaklığı daha da sağlamlaştıracağına inandığını ifade ederek, gelecekte başka projelerde de iş birliğine
hazır olduklarını dile getirdi.
RDU Büyükşehir Belediye Başkanı
O
Enver Yılmaz, yaptığı açıklamada, havalimanındaki dolgu, pist ve altyapı çalış-
Siemens’in
en büyük alımı
Türkiye’den
85 metro vagonu
38.5 Milyon Euro
İ
Deniz üzerine
havaalanı
’daki fabrika sahasında düzenlenen teslimat töreninde konuşan
Ankaralı Halk Otobüsü Esnaflar
Derneği Başkanı Kurtuluş Kara,
“Dernek kuruluşunda bir söz
vermiştik. Hizmet kalitemizi
yükselterek hem Büyükşehir
Belediyemizi, hem Başkentli
vatandaşlarımızı memnun edeceğiz. Bugün bu hedef doğrultu
sunda önemli bir adım atıyoruz. NEOPLAN kalitesi, Tourliner nitelikleri ve MAN sağlam
lığının yanında şehir içinde yük
sek kilometrelere rağmen dü
şük işletme maliyetleri ve yakıt
tasarrufu bizi fazlasıyla cezbet
ti. Sözümüzü tutuyoruz, Başkentliler artık daha konforlu
yolculuk edecekler” dedi...
Kocaelili’ler
denizi sevdi
OCAELİ Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma
Daire Başkanlığı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü bu yılın ilk 10 ayında deniz ulaşımında 549 Bin
594 kişinin taşındığını kaydetti. Konforlu, ekonomik
ve hızlı hizmet verme hedefiyle yola çıkan Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi , İmar edilen iskeleler ve modernize edilen bekleme solanlarıyla deniz ulaşımına
olan ilgiyi arttırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin
önemli hizmetleri arasında yer alan deniz ulaşımında
diğer bir öncelikse güvenli yolculuğun sağlanması...
K
LEKTRİKLİ lokomotif Vectron'un ülkeE
miz demiryollarına uygunluğu onaylandı. TCDD 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı
Eskişehir Depo Müdürlüğüʼnde Siemens
tarafından üretilip Avrupa demiryollarında yoğun olarak kullanılan yeni nesil
elektrikli lokomotif Vectronʼun ülkemiz
demiryollarına uygunluğu onaylandı. Cer
dairesi tarafından onaylanan ve 200 km/h
hızla çalışabilen araç , yaklaşık bir yıl boyunca test ve uygulamalara tabi tutuldu.
Test çalışmalarına Eskişehir Depo Müdü
rü Mustafa Özgür Örekçi ile birçok TCDD
yetkilisi de katılırken test edilen araçtan,
başarılı sonuçlar elde edildi. Yapılan uygulamalar sonucunda E87000 Lokomotif,
gerek trafik sistemlerine, gerekse yüksek
cer gücüne sahip olması nedeniyle Türkiye standartlarına uyumluluk gösterdi.
TÜVASAŞ rakip
tanımayacak
ÜRKİYE Vagon Sanayii Anonim ŞirT
keti (TÜVASAŞ) tarafından Adapazarıʼnda imal edilen ilk yerli dizel tren setinden üç yılda 124 adet daha üretilecek.
Üretimi 2017 yılına kadar sürecek olan
tren setlerinin imalatı ve teslimi aşama
aşama gerçekleşecek.Yeni yapılacak dizel tren setleri için hazırlıklara başlandı.18 tren seti 2015, 48 tanesi 2016 ve en
büyük parti olan 58 araç ise 2017 yılında
TCDDʼye teslim edilecek.İlk imalat aşamasında 12′şer adet üçlü ve dörtlü set
TCDDʼye teslim edilmişti. Trenlerin her
üçlü dizininde 196 yolcu taşınabiliyor. Bu
kapasitenin içinde 2 tane engelli koltuğu
bulunuyor. Tren setlerinde klima sistemi
de bulunuyor. Adapazarıʼndaki TÜVASAŞ
vagon fabrikasında yeni yapılacak dizel
tren setleri için hazırlıklara başlandı.
TT.7:Layout 1 28.11.2014 21:59 Page 1
‹mtiyaz Sahibi-Sorumlu Yaz›işleri Müdürü: M. Şevket ERTURAN
Genel Yayın Yönetmeni : M.Şevket ERTURAN
Yayın Koordinatörü
: Özlem GÜNEŞ
‹stihbarat Şefi
Mali Müşavir
Teknoloji Editörü
YAYIN TÜRÜ
: Müjdat CENİK
: Hülya TEKER
: Yücel
TÜRKÖZMEN
: HAFTALIK
YAYINCI KURULUŞ: ERTURAN YAYINCILIK LTD. ŞTİ.
İDARE MERKEZİ
Hürriyet Bulvarı - Yakuplu Plaza No.: 131 Kat: 3 D: 27
Yakuplu - Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel.: (0212) 875 46 49 ● Fax.: (0212) 875 78 64
www.kenticitoplutasima.com.tr ● [email protected]
Van’a 25 Temsa daha
Vanʼda toplu ulaşımda yaşanan soruna çözüm getirmek amacıyla satın alınan
25 adet yeni nesil Temsa Avenueʼden ikisi yollarda test sürüşüne başladı...
ENTİÇİ toplu taşımada yaK
şanan sorunlara kalıcı ve
modern çözümler üretmek amacıyla başlatılan proje çalışmalarında son aşamaya geldiğini açıklayan Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Öner Yiğit, toplu taşımada her türlü alternatifi kullanacaklarını söyledi. Yeni alınan kent otobüslerinin Edremit, Kalecik, Bostaniçi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kevenli olmak üzere kentin bütün
noktalarında yolcu taşımacılığı yapacağını kaydeden Yiğit, ”Bu otobüslerin sefer yapacağı yolların uygunluğunu,
teknik durumunu kontrol et-
mek, otobüslerin yollarda güvenli sürüş ve yolcu taşıması
yapabilmelerini sağlamak üze
re bir süre önce farklı üniversitelerden yol, ulaşım konu-
sunda uzman olan akademisyenlerimizi ilimize davet ettik.
Bizde gelecek teknik raporlara göre hareket edeceğiz”
diye konuştu...
Temsa 2015’e hazır
Temsa, 2014ʼün 2. Servis Toplantısıʼnı 17-18 Kasım tarihleri arasında Antalyaʼda gerçekleştirdi. Toplantıda servis işbirliğinin, iletişimin artırılması ve etkin saha yönetimi için 5 yetkili servisten oluşan servis konseyi kurulması kararı alındı...
NTALYA WOW
Topkapı Palace Otel’de gerçekleşen toplantıya yedek parça ve satış
sonrası hizmetlerin yer aldığı
40 servisten 55 kişi katıldı.
Toplantıda yedek parça ve
satış sonrası hizmetler olarak
yapılan çalışmalar ve iş planları paylaşıldı. Katılımcılardan önerilerin ve geri bildirimlerin de alındığı toplantıda, müşterilere daha verimli
hizmet ve daha yüksek fayda
sağlanmasına yönelik en iyi
3 öneriyi yapan servislere ödüller verildi. Servisler Güneri Otomotiv, Özçelik Motorlu Araçlar ve Brey Otomotiv olarak sıralandı. Satış Son
rası Hizmetler Direktörü Ali
Buğday, “Nihai müşteriye
A
faydası olmayan reklâm
amaçlı kampanyalar yeri
ne bakım fiyatlarını aşağıya çeken, bakımları müşteriye yük olmaktan çıkara
cak köklü çalışmalar yaptık” dedi. Toplantı sırasında,
yetkili servislerin kendi aday
ve oyları ile Temsa-Servis İş
Birliği’nin, iletişiminin artırılması ve etkin saha yöneti
mi için 5 yetkili servisten olu
şan Servis Konseyi kuruldu.
Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Ali Buğday, servis
toplantılarının işle yişteki verimliliği artırmak ve müşteri
memnuniyetini da ha da yukarıya taşımak adına önemli
olduğunu belirtti.
Satış sonrası hizmetlerde
yüksek seviye müşteri mem-
nuniyeti elde edilmesi markanın başarısının sürekliliğini sağlamada en önemli etkenler arasında yer aldığını
vurgulayan Buğday, “Satış
sonrası hizmetlerdeki kaliteli yapı Temsa’nın araç satışlarındaki pazar payını
da büyütüyor. Müşterinin
Temsa tercihinde bir etkenin de kaliteli satış sonrası
servis ağının olduğunu görüyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Temsa ürünleri uzun
bakım aralıklarına sahip
olması taşımacıya daha düşük maliyet getiriyor. Bu
da araç sahibinin garanti
kapsamı içerisinde servise
gelmeye devam etmesini
sağlıyor. İletişim gücünü
oluşturuyor” diye konuştu.
Ali Buğday, satış sonrası hizmetler birimi ve servisler olarak 2014 yılından memnun olduklarını ve
hem ekip, hem servisler olarak yeni yıla hazır girdikleri söyledi. Buğday; “Nihai müşteriye faydası
olmayan reklâm amaçlı kampanyalar yerine bakım fiyatlarını aşağıya çekeceğiz” dedi...
Kanarya Tur’a
5 Prestij daha
Felek Otomotiv, Temsa bayiliğini almasının hemen akabinde teslimatlara da başladı. İlk teslimat Samsunʼun önde gelen personel
ve servis taşımacılarından Kanarya Turʼa 5 Prestij oldu...
ELEK Otomotiv, hızlı başladı. İlk teslimatını da Kanarya Tur’a 5 adet Prestij gerçekleştirerek yaptı. Felek Otomotiv’in merkezinde düzenlenen törenle Kanarya Tur şirket ortak
larından Recep Öztürk’e 5 adet
Prestij teslimatı Satış Müdürü
Fatih Yavuz tarafından yapıldı.
Teslimatta Temsa Bölge Satış Yö
neticisi Fırat Bakır ve Kurumsal
İletişim Müdürü Ebru Ersan da
hazır bulundu. 1998 yılında kurulan ve günde 10 Bin dolayında
yolcu taşıyan Kanarya Tur’un kiralık araçlarla birlikte filosunda
140 araç bulunduğunu belirten
şirket ortaklarından Recep Öztürk, 2008 yılından beri Temsa
marka ürünler kullanmaya ağırlık
F
Temsa Ailesi’ne Felek
Otomotiv de katıldı
2014 yılında küçük otobüs segmentinde pazar liderliğini elde eden Temsa
Global, yeni hizmet noktaları oluşturmaya devam ederek, çoğalıyor...
EMSA bayiliğine katılan en
son üye Felek Otomotiv oldu.
Törene Temsa Genel Müdürü
Dinçer Çelik, Pazarlama ve Satış
Direktörü Murat Anıl, Yurtiçi Oto
büs Satış Müdürü Baybars Dağ,
Kurumsal İletişim Müdürü Ebru
Ersan, Pazarlama Müdürü Mert
Özkaynak, Bölge Satış Yöneticisi
Fırat Bakır, Türkiye genelinden
bayi sahipleri ve yöneticileri katıldı. Düzenlenen törende konuşan Temsa Genel Müdürü Dinçer
Çelik, 2014 yılında önemli başarılara imza atarak geride bıraktıklarını belirterek; “2014’ten Tem
sa olarak çok mutluyuz. Prestij, Safir ve Avenue satışlarımız
artarak sürüyor. Bu artış pazar
payımızın da büyümesini sağlıyor. Yeni müşteriler ve büyüyen pazar payı bizi yeni hizmet
noktaları oluşturmaya itiyor.
T
Bugün Samsun’da yeni bir iş
ortağımızın bize katılışını kutluyoruz. Felek Otomotiv’in bize
katacağı sinerji ile Karadeniz
bölgesinde ve çevre illerde Tem
sa ürünlerini kullananların ve
bu ürünü kullanarak para kazanan, evine ekmek götüren ye
ni taşımacı dostlarımızın oluşacağını biliyoruz. 23 yıldır otomotiv sektöründe hizmet veren
ve bu bölgede saygın bir isme
sahip Sayın Tevfik Felek ve ekibine ‘Hoş geldiniz’ diyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.
ÇOK İYİ PAZAR
Artık otomotiv sektöründe sıfır satışların takas olmadan çok
zor yapılır hale geldiğine dikkat
çeken Tevfik Felek, “Bizim de 2.
elde iyi bir pazarımız var. Türkiye’de bilinen bir markayız.
Ayrıca otobüsü iyi bilen Satış
Müdürü Fatih Yavuz arkadaşımız var. Müşteri sizden bir bilgi
istediğinde siz ona cevap vermekte zorlanırsanız kaybedersiniz. Sahip olduğunuz personelin kalitesi bu noktada ortaya
çıkıyor” diye konuştu. Prestij satışının yanı sıra satış sonrası hizmetler de vereceklerini belirten
Fikret, “Satış ve satış sonrasına
yönelik 5 Milyon TL.’lik yeni
bir lokasyan yatırımı da yapıyoruz. 300 Bin TL.’lik bir yedek parça stoğu oluşturacağız.
Toplam personel sayımız 60 ola
cak. Serviste aynı anda 5 araca
işlem yapılabilecek. Lokasyonu
muzun bulunduğu bu yol, Karadeniz yolu ve Hopa’ya kadar
gidiyor. Çok hareketli ve taşımacıların erişimlerinin çok kolay olacağı bir lokasyon” dedi.
verdiklerini kaydetti. Prestij tercihlerinin nedenini, düşük yakıt
tüketimi, güçlü süspansiyon ve
yüksek konfor ve kaliteli servis
ağı olarak açıklayan Recep Öztürk, “Artık taşımacılar gelirlerini artırmakta zorlanıyor. Yap
mamız gereken giderlerimizi
kısmak. Prestij sağladığı düşük
yakıt tüketimi ile önemli bir
maliyet avantajı sağlıyor...
BASKI YERİ
İhlas Gazetecilik A.Ş. 29 Ekim Cad. No.: 23 İhlas Plaza
No.:11 A / 41 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL
Tel.: (0212) 454 30 00
Baskı-Dağıtım: Osman Sağlam
Teknik Servis: Ozan ERTURAN
GAZETEMİZ
BASIN MESLEK
İLKELERİNE
UYMAYA
SÖZ VERMİŞTİR
BÜLENT
BİCAN
BANDIRMA
Önce ortak tavır...
B
ELEDİYELERE bir şeyler oluyor. Özellikle, büyükşehir belediyelerine... Bakıyorum, toplu taşıma alanında kendi
şirketleriyle haşır neşir olmaktan yanalar.
Hatta, ihale ile Özel Halk Otobüsçüleri’nin
aldığı hatlara bile talipler. Hat kiralamalarına gidiyorlar. Bu ara akıllı belediyeler kavramıyla da belediyeler birliği hareketlendi
ama konu tam açık değil gibi...
Ben Bu noktaya iki açıdan bakıyorum.
İlki; klasik belediyecilik anlayışı ile “Onlar
yaptı, ben yeni koşullarla daha iyi yaparım” mantığı mı? Eğer öyle ise, daha önceki
kaynak kaybı, şimdi kara dönüşür mü, doğrusu tartışılacak bir konu? Bir diğeri de; “Piyasa değerini ben kontrol edeyim, kimseye
değeri kullandırmayayım” anlayışı...
Bu iki noktada da piyasa ekonomisine
ters, tek yanlı anlayış oluştuğunu düşünerek
belediyelerin bu gidişatlarının kendilerine
daha fazla ek ve zararla geri döne- ceğini
bana düşündürüyor. Çünkü, işin içine siyaset de giriyor. Dahası, belediyeler özel taşımacının işini bir şekilde yapmaya kalkarsa,
daha önce olan ve Özel Halk Otobüs İşletmeciliği’ni getirip, öne çıkaran ve geliştiren
yeni bir vaka yeniden yaşanır.
Bu iki bakışım, bu düşüncemden ötürü
kuşkucu bir bakış. Bir de, son zamanlarda
İETT’nin dillendirdiğini duyduğum, gerçekliği ne derece doğru bileme- diğim, bakışı
varmış. Bunun için de İETT, Özel Halk Otobüsçüleri ile bir çalıştay düzenleyerek konuyu orada açıklayacakmış...
Bu, duyduğum kadarıyla Özel Halk
Otobüsçüleri’ne “araçlarını satma yahut,
kiralama teklifi” şeklinde tanımlanabilecek
geçici uygulaması olacakmış...
Eğer duyduklarım doğruysa, bu uygulama her şeyden önce, Özel Halk Otobüsçüleri’ni tanıyor ve onların birer taşımacı
olduklarını ikrar ediyor sonucunu da verir
uygulamadır. Bizi özel sektör girişimcisi
görür bir uygulama oluyor. Dikkatini çektiğim, gördüğünün kurumsallığı benimsemiş
bir sermaye şirketi olduğudur. Bugüne dek
yaptıkları bizimkileri o noktaya çekmek
oluyor çünkü. Şimdi buna nasıl bakılır?
Bence, buna iki noktadan ama kendi
inisiyatifimizle bakabiliriz. O zaman eğer
bizim İstanbullu esnafımız kazançsızlıktan
araç yenileyemiyorsa buna geçici çözüm
olarak bakabilir.
İETT’nin de halkçının sıkıntısını anladığı
için böyle yaptığını, İstanbullu dostlarımızın da “anlıyorum” diyebilecekleri bir
durum olabilir. Bu bence olumlu bir kamuözel işbirliğine yöneltiştir. İETT Genel Müdürü bu davranış yolunu açtığı için,
haddimi aşma sayılmazsa “kutlanmalıdır”
bile diyebilirim. Şimdi, bu noktayı eğer değerlendirebilirlerse arkasından pekala uygulanan ücret politikalarının değişmesi gereği
idareye anlatılabilir. Zaten idarenin belirtilen tavrı bunu bildiğini gösteriyor.
Düşündüğümde, gidişatın işbirliği kurulmasından yana olduğunu gösterdiğini
görebiliyorum. Kötü olan bu ara hala ferdi
çıkışlarla kendi aramızda bazı girişimlerin
başlatıldığı, bence önce yasal kabul sağlansın. İstanbul, kendi kurumsal yapısını eşit işbirliğine geçerek ortaya koysun. Ardından,
İBB’nin yapacağı düzeltici işlemlerden
sonra istiyorsa, o zaman kimin “yeni ağa”
ya da “patron” olması gerektiği konusunu
tekrar ortaya atsın diyorum...
TAMAMEN PRESTİJ
Filomuzda şu an 25 Prestij
bulunuyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde filomuzda midibüs olarak yer alan 70 dolayın
da aracımızın tamamını Prestij’e dönüştürüp, hizmetimize
devam edeceğiz” diye konuştu...
Temsa
servisleriyle
büyüyor
Temsa Pendik Yetkili Servisi Güneri Otomotiv, 2015ʼte 20. yılını kutlayacak; “Temsa büyüyor, biz servis yatırımı yapıyoruz”
995 yılından beri Temsa Yetkili Servisi olduklarını belirten Güneri Otomotiv Yönetim
Kurulu Başkanı Niyazi Güneri, “Temsa’nın büyüyen pazar seviyesini, müşterilerin Temsa
ürünlerinden duyduğu memnuniyeti görmemiz bizi motive ediyor ve yeni yatırımlar yapmak konusunda heyecan duyuyoruz. Temsa
müşterisine çok daha kaliteli hizmet vermek
adına Orhanlı’ya yeni bir servis yatırımı yapıyoruz” dedi. Güneri, Sabancı Grubu’nun bir
parçası olmanın ayrıcalığını yaşadığını belirtti...
1
ŞOFÖR ALINACAK
Özel Halk Otobüsleriʼne deneyimli şoför alınacaktır.
İETTʼden emeklilere öncelik verilecektir.
MÜRACAAT
(0532) 282 10 24 - (0549) 474 05 05
TT.8:Layout 1 29.11.2014 22:01 Page 1
150 Milyon Dolar
çöpe atılıyor!
Xeroxʼun AR-GE yaklaşımını gündeme getiren Xerox CTO ve
İnovasyon Başkanı Sophie Vandebroek, Xeroxʼun AR-GE çalışmalarının önemli bir kısmının teknoloji fikirlerine dönüştüğünü ancak bazı çalışmaların kısa vadede somut bir so- nuç
vermediğini söylüyor. Vandebroek, deneysel araştırmaları,
çıktılarını öngörerek yapmadıklarını, somut bir beklenti içinde
hareket etmediklerini be lirtiyor. Vandebroek, AR-GE bütçesinin yüzde 35ʼini iş ortaklarıyla birlikte yaptığı projelere, diğer
yüzde 35ʼini kuluçka projelere, geri kalan yüz de 30ʼluk kısmı
ise keşif projelerine ayırdıklarını belirtiyor...
HELSİNKİ
Otomobilsiz kent
Renault ve Nissanʼdan
“Sıfır Salınım”lı ittifak
Helsinki Belediye yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre; “10 yıl içinde,
kentte otomobil kullanmaya gerek kalmayacak” iddiasında bulunuldu...
Projenin temelinde “İsteğe bağlı haraketlilik” kavramı yatıyor. Nedir bu? Sistem
şöyle çalışacak: Günün herhangi bir saatinde bir yerden bir yere mi gideceksiniz?
Bir numaraya akıllı telefonunuzla ulaşacaksınız ve yolculuk talebinizin başlangıç,
bitiş bilgilerini aktaracaksınız...
Renault ve Nissanʼın ürettiği elektrik motorlu otomobiller
şimdiye kadar sıfır salımla 4 Milyar km. yol kat etti. Bu, dünyanın etrafının 100 Bin kez dönülmesi anlamına geliyor...
Helsinkiʼnin hazırlık yaptığı sistemde ise
hizmet sizin isteğinize göre biçimlenecek.
Yani, ulaşım hizmeti sizin ayağınıza gelecek. Düzeni yönetecek bilgisayar sistemi
sizin isteğinizi öğrenince kontrolü altındaki araçları sizin beklentinize en uygun
çözüme karar verip size önerecek...
Renault-Nissan elektrik motorlu otomobilleri toplam 200 Milyon litre yakıt tasarrufu sağladı; söz konusu tasarruf miktarı
ile 80 adet olimpik yüzme havuzunun doldurulması mümkün. İttifakʼa ait elektrik motorlu otomobiller aynı zamanda
etrafa 450 Milyon kg CO2 yayılmasını engelledi...
HAYALLER VE GELECEK
İzmir SOLARTR2014 gençlerle damgasını vurdu. Aralarında ODTÜ,
İTÜ, YTÜ ve İstanbul Üniversitesiʼnden mühendis adaylarının bulunduğu gençler, güneş enerjisi teknolojileri alanında yaptıkları çalışmaları kapsayan bir çalıştay ve gençlik forumu düzenledi. Koordinasyon çalışmaları YTÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencisi ve Ae2
Project Ekibi Kurumsal İletişim Başkanı Baran Balcı tarafından yürütülen Güneş ve Gençlik Çalıştayıʼnda çarpıcı sonuçlar elde edildi...
1 ARALIK 2014 ● YIL: 8 ● SAYI: 434
Fiyatı: 1 TL. (KDV dahil)
www.kenticitoplutasima.com.tr
MBT’den dev satışlar
Mercedes-Benz Türk 2014 yılını kapatacağımız şu son günlerde dur-durak demeden teslimatlarına devam ediyor. Albayrak Gruba 100, Haliloğlu Gruba da 150 Axor teslim etti...
Albayrak Grubuʼnun 100 adet Mercedes-Benz Axor ve Atego model
kamyon alımı kapsamında Trabzonʼda Mercedes-Benz Türk Yetkili
Bayii Hassoy Motorlu Vasıtalar Tesisleriʼnde düzenlenen teslimat töreninde Albayrak Grubu ve Mercedes-Benz Türk yöneticileri, bir araya geldiler. Törene, Albayrak Grubuʼnun Yönetim Kurulu Başkanı
Bayram Albayrak, Genel Müdür
Hanefi Akturan, Mercedes-Benz
Türk Filo Satış Müdürü Alper Kurt,
Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii
Hassoy Genel Koordinatörü Mustafa Sarı ve Kamyon Satış Müdürü
Muharrem Eğrioğlu ve bu işbirliğinde görev alan çalışanlar katıldı.
1999 yılında kurulan Irak olmak üzere İran, Kanada ve Suriyeʼye ihracat yapan Haliloğlu Groupʼun tes
lim edilen araçlarla birlikte filosunda
210 adet Mercedes-Benz bulunuyor. Törene, Mercedes-Benz Türk
A.Ş. Pazarlama ve Satış Direktörü
Süer Sülün, Kamyon Pazarlama
ve Satış Müdürü Bahadır Özbayır,
Kamyon Filo Satış Müdürü Alper
Kurt, Mercedes-Benz Finansman
Türk A.Ş. Pazarlama ve Satış Direktörü Gökmen Önbulak, Kamyon
ve Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü
Kıvanç Sanrı, Haliloğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait
Ercan ve Genel Müdürü Zafer Azgın ve Haliloğlu Dış Ticaret Sorumlusu Selim Atlı katıldılar..
ZF’ye 2015
“Sürdürülebilirlik
Ödülü” verildi
5. düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri Yarışmasıʼnda Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2) kategorisinde yılın en başarılı lojistik şirketi OMSAN Lojistik oldu...
36 yıllık sektör tecrübesi ve müşterilerinin memnuniyetine odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda ulusal ve
küresel ölçekte tedarik zinciri çözümleri oluşturan
OMSAN, Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri
(R2) kategorisinde 5. kez en iyi lojistik firması olarak
birincilik ödülüne layık görüldü. OMSAN Lojistik adına
ödülü, UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskinʼin elinden
OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman Küçükertan
aldı. Küçükertan, OMSANʼın ulusal ve uluslararası birçok ödül ile tescillenen başarısının bugün aldıkları
ödül ile bir kez daha takdir edilmesinin kendilerini daha
iyiyi yapmaya teşvik ettiğini belirtti...
ZF AVE 130 elektrikli portal aks, “2015 Uluslararası otobüs sürdürülebilirlik ödülünü” kazandı. Ödülü, Andreas Moser aldı...
Uluslararası Busplaner sürdürülebirlik ödülü 2015ʼin bağımsız uzman jürisi, sosyal sorumluluk, çevre dostu olma
ve ekonomiklik kriterleri ile otobüs teknolojilerindeki yenilikleri değerlendirdi. “Components” kategorisinde çığır
açan ZF, AVE 130 elektrikli portal aksı ile podyumda zirveye
yerleşti. Verimliliği, esnek kullanım seçenekleri ve günlük
kullanımdaki pratikliği ile jüriyi etkiledi. Ödül, 20 Kasım 2014
tarihinde Münihʼte düzenlenen bir törenle takdim edildi...
Havasız
Lastik
Michelin, ağır vasıta araçların taşıdığı en büyük riskler arasında yer alan ʻlastik patlamasınıʼ ortadan kaldıracak Michelin X Tweel Airless Radial Tire modelini
geliştirdi. Dünya lastik sektöründe üretilen ilk ʻHavasız radyal lastikʼ sayesinde özellikle peyzaj, inşaat,
atık, geri dönüşüm ve tarım endüstrilerinde çalışan
ağır vasıta araçların en büyük sorunu olan lastik patlama riskini de ortadan kaldırmış oluyor...
En gözde
şirket
Goodyear, bu yıl liderlik çalışmalarının gücü, küresel
çapta lider geliştirme örnekleri, iş ve liderlik stratejisi
uyumu, şirket itibarı, iş verimliliği ve finansal performans gibi bir çok kritere göre Aon Hewittʼin bağımsız
jürilerden oluşan uzman kadrosu tarafından “2014
Liderler İçin En Gözde Şirketler” ödülüne layık görüldü. Goodyear CEOʼsu Richard J.Kramer; “Ödül,
doğru stratejiyi uyguladığımızın güçlü kanıtı” dedi...
OMSAN 5. kez
“En İyi Taşıma
Orgazinatörü”
Sertrans Logistics’e
GoldLEED sertifikası
ZF Friedrichshafen AG Otobüs Aks ve Şanzıman Sistemleri
İş Birimi Başkanı Andreas Moser; “Components kategorisinde Uluslararası Busplaner sürdürülebilirlik ödülü 2015ʼi
kazandığımız için çok mutluyuz. Bu yarışma için ana kriterler, AVE 130 elektroportal aksımızın geliştirme aşamasında
esas alınan kriterlerimizdi. Direkt olarak aksa entegre olan
120kWʼlık elektrik motorlarına teşekkürler. AVE 130 yeni
dişli geometrisi, sessiz çalışması ile gurur duymaktaʼʼ dedi.
Ciddi
uyarı!
Continental, özellikle eski model otomobiller için ileri
teknoloji ile üretilen birinci sınıf lastiklerin tercih edilmesini öneriyor. Türkiye İstatistik Kurumuʼnun “Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2013” raporunun Türkiyeʼdeki otomobil yaşının 11.8 yıl ortalamasıyla oldukça
yüksek olduğu verisi, ülkedeki pek çok sürücünün
güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalabileceğini ve ayrıca, ABS sistemlerinin olmadığını gösteriyor...
Sertrans Logisticsʼin 2013 yılı sonunda hizmete
açılan 50 Bin m2 arazi üzerine kurulu Hadımköy
Tesisleri ve Genel merkezi “Gold LEED” sertifikasını aldı. Sertrans, merkezi ABDʼde bulunan
USGBC (Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) tarafından yapılan denetimler sonucu LEED (Enerji
ve Çevre Dostu Tasarımdaki Liderlik) sertifikasyonunda GOLD seviye ile derecelendirildi...
Sertrans Logistics CEOʼsu Nilgün Keleş; “İleri IT
altyapılarıyla donattığımız modern ve yüksek
kapasiteli depo ve antrepolarımızı tasarlarken,
aynı zamanda tesisin kendi ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla donatılmış,
yani YEŞİL BİNA olmasına da büyük önem verdik. Tesisimizin bugün Gold seviyede Leed sertifikasına layık görülmesinden gurur duyuyoruz...”
Download

TT.1:Layout 1 - Kentiçi Toplu Taşıma