Dünyada ve Türkiye’de
Aile Hekimliği
AMAÇ

Sunumun sonunda katılımcılar,
dünyada ve Türkiye’de aile hekimliğinin
tarihçesi, gelişimi ve güncel durumu hakkında
bilgileneceklerdir.
Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
2
HEDEFLER




Dünyada aile hekimliğini ortaya çıkaran nedenler
Aile Hekimliği’nin disiplin olarak gelişme
aşamaları
Çeşitli ülkelerdeki düncel uygulamalar
Türkiye’de Aile Hekimliği’nin tarihçesi
.
Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
3
Tedavi edici hekimlik
Uzmanlaşma
Flexner Raporu 1910
Bilimsel Hekimlik
Halk Hekimliği
Sanat
Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
4
Aile Hekimliğine Giden Yol








F. Peabody: İnsanı bütün ele alan doktor lazım
Royal College of General Practitioners
Millis ve Willard raporları
American Board of Family Practice
Loewenhorst
Alma Ata
EC 1986
Ontario
Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
5
Dünya Örnekleri: İngiltere

Temel Tıp Eğitimi


1, 3 ve 5. sınıflarda AH kürsüleri etkin
Uzmanlık Eğitimi

2 yıl hastane, 1 yıl eğitici AH yanında
Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
6
İngiltere





National Health Service 1948
Kaynak, ağırlıkla vergiler
Acil durumlar dışında sevk zorunlu
Hasta hekimini, hekim hastayı seçebilir.
Temel ödeme, kayıtlı kişiye göre

Ev ziyareti, koruyucu hizmetler vb hizmet başına
Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
7
İrlanda

Temel Tıp Eğitimi


6 yıl + 1 yıl intörnlük
Uzmanlık

2 yıl hastane + 1 yıl BB kurum
Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
8
İrlanda

Halkın % 84’ü sağlık güvencesine sahip

Kategori 1: Nüfusun % 36’sı, düşük SE


Bölgedeki AH lerden istediğini seçer
Kategori 2: Özel sağlık sigortası kullanma eğilimi

Sevk zincirine uyum zorunlu değil
Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
9
Portekiz

1 gecede aile hekimliği 1982

Hizmet içi eğitimler

Aile Hekimleri Derneği 1983

AH olmak için eğitim zorunluluğu 1987
Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
10
Portekiz

Temel tıp eğitimi
Asistanlık öncesi eğitim
AH uzmanlık eğitimi

% 80 bir AH’ne kayıtlı




6 yıl
18 ay
3 yıl
1500 birey / AH
Sevk zorunlu
Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
11
Norveç

Temel tıp eğitimi
6 yıl

Hekim adayı eğitimi
1 yıl


BB için yeterli
Uzmanlık eğitimi


5 yıl
1 yıl hastane + 4 yıl BB
5 yılda bir resertifikasyon
Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
12
Norveç

BB yerel yönetimlerin işi

Tüm nüfus SS şemsiyesinde

1500-2500 birey / AH

Bölgede AH istihdamı Yerel Sağlık Yönetimi

Karma finansman
Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
13
Küba


BB yerel yönetimlerce yönetilir
1984 Aile Hekimliği planı


1 hekim + 1 hemşire
800 birey / ekip + okullar + fabrikalar
Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
14
Hollanda

Bismarck Sosyal Sağlık Sigortası modeli




Vergi / işveren-çalışan zorunlu katkısı
Paranın sigorta kurumlarında toplanması
Kurumların hizmet sunanlarla kontrat yapması ve
hizmet karşılığı ödeme
Aile Hekimliği Milli Kuruluşu

Ülkede BB hizmet sunumundan sorumlu
Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
15
Hollanda

Sosyal Güvence

Olağanüstü tıbbi giderler sigortası



Hasta Fonu




Tüm toplumu kapsar, uzun süren hastalıkları kapsar
Birey AH seçip kaydolmalıdır
% 60 kapsar
Düşük gelirliler
AH listesinde bulunmak zorunlu
Eğitim:


6 yıl Tıp + 3 yıl uzmanlık
İş için bekleme 3-5 yıl
Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
16
Almanya

Bismarck


Hizmet sunanlar




% 90 kapsar
AH
Diğer dal uzmanları
Uzmanlık eğitimi 4 yıl, 1994’den bu yana
zorunlu
Hizmet başı ödeme
Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
17
Türkiye

Genel tıp uzmanlığı 1947

224 sayılı yasa

1983 TUT

1984 Gazi Ü. Tıp Fak. Aile Hekimliği

1985 Eğitim Hastanelerinde uzmanlık eğitimi
Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
18
Türkiye

1990 AHUD (TAHUD-1998)

1993 YÖK kararı

1993 Trakya Üniversitesi

1994 ilk AH akademisyen
Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
19
Türkiye

Aile Hekimliği Pilot Uygulama Merkezleri
1994

Ankara, Bursa, Adana, İzmir

Ulusal Aile Hekimliği Kongreleri 1993

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 1997

Ulusal Aile Hekimliği Günleri 2001
Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
20

BB eğitim gerektirir

AB: Min. 3 yıl uzmanlık

Uzmanın adı ülkemizde AH’dir.

Uzmanlığın içeriği finansmandan bağımsızdır
Aile Hekimliği 1. Aşama Kursiyer Eğitimi
21
Download

2DunyaveTurkiyedeAileHekimligi