DERS KATALOG FORMU
Dersin Adı: Demiryolu Üst Yapı Mühendisliği
Dersin Kodu: CE 456T
Yarıyılı D + U + L Kredisi
6-7-8
3+0+0
3
AKTS
Dersin Dili
Dersin Türü
İşleniş Yöntemi
Ön Koşulları
6
Türkçe
Bölüm Seçimlik
(D1)
Ders
-
Dersin Amacı
Türkiye demiryolları ve üstyapısı. Ray bağlantıları, traversler, bağlantı elemanları, demiryolu eğrileri.
Makaslar ve kurbalar. Balast ve taban zemini, ray kaynakları, uzun kaynaklı raylar. Üst yapı bakım
sistemleri, üstyapı yönetim sistemi, üstyapı yenilenmesi, üstyapı dayanma payı, üstyapı
değerlendirmesi ve üstyapı kayıtları. Hızlı tren üstyapısı, üstyapı gerilmeleri, üstyapı standartları ve
üst yapı iyileştirmesi. Özel üstyapı tipleri.
Dersin İçeriği
Giriş. Demiryolu mühendisliğinde üst yapı. Geleneksel demiryolu yapımı. Modern çelik yapımı
işlemleri. Demiryollarını işlevselliği. Standart demiryolu kesitleri. Ray bağlantıları. Ray bağlantılarında
çıkan problemler. Yaylı ve destekli bileşimler. Travers yoğunluğu ve aralığı. Ray ve travers
bağlantıları. Demiryolu eğrileri. Eğriliklerin ve kurbaların yarıçapları ve derecesi. Geçiş makasları.
Makas ve geçişlerin değerlendirmesi ve bakımı. Balast profilleri, kesitler ve yatakların yüksekliği.
Rayların kaynaklanması. Uzun kaynaklı yaylar. Geleneksel ve elle üst yapı bakımı. Üst yapı
bakımının planlanması. Planlama sistemi. Üst yapı yenilemesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıda verilen ilkeler çerçevesinde bilgileneceklerdir.
1- Modern yolların ve demiryollarının tasarımında etkili faktörleri anlayabilmek ve
tanımlayabilmek. [1,2,3,4,5,6]
2- Gerek düz yerlerde ve gerekse kurbaların olduğu bölgelerde modern demiryolu üst yapısının
burkulma, ısı değişimleri gibi konularda güvenliğini sağlayacak faktörleri anlamak ve
açıklayabilmek. [5,6,10]
3- Demiryolların çeşitli bileşenlerinde değişik kuvvet etkilerini anlayabilmek ve gerekli hesapları
yapabilmek [4,8,11]
[Not: Köşeli parantez içindeki sayılar ilgili program çıktılarının numaralarını işaret etmektedir.]
Dersin ISCED Kategorisi
52 Mühendislik
Ders Kitabı
J. Mundrey, Railway Track Engineering, Tata McGraw Hill
Yardımcı Kaynaklar
1- Bernard Kempinski, Mid-Size Track Plans for Realistic Layouts (Model Railroader), Kalmbach
Publishing Company.
2- B. Berksoy, Toplu Taşıma Sistemlerinde Demiryolu Üstyapı İnşaatı, 1994.
3- G. Evren, Demiryolu, Birsen Yayınevi, 2002.
4- C.Esveld, Modern Railway Track, Second Edition, MRT Productions, The Netherlands, 2001.
5- V.A. Profillidis, Railway Management and Engineering, Ashgate Publishing Ltd., 2006.
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Uygulamalı / Laboratuvar Ders Konusu
Teorik Ders Konusu
1
Giriş. Demiryolu mühendisliğinde üst yapı.
2
Geleneksel demiryolu yapımı.
3
Modern çelik yapımı işlemleri.
4
Demiryollarını işlevselliği. Standart demiryolu kesitleri.
5
Ray bağlantıları. Ray bağlantılarında çıkan problemler.
6
Yaylı ve destekli bileşimler.
7
Travers yoğunluğu ve aralığı.
8
Ray ve travers bağlantıları. Demiryolu eğrileri.
9
Eğriliklerin ve kurbaların yarıçapları ve derecesi.
10
Geçiş makasları. Makas ve geçişlerin değerlendirmesi ve bakımı.
11
Balast profilleri, kesitler ve yatakların yüksekliği.
12
Rayların kaynaklanması. Uzun kaynaklı yaylar.
13
Geleneksel ve elle üst yapı bakımı. Üst yapı bakımının planlanması.
14
Planlama sistemi. Üst yapı yenilemesi.
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Etkinlikler
Adet
Katkı Oranı (%)
Yarıyıl İçi
Çalışmaları
Kısa Sınavlar
-
-
Dönem Ödevi / Projesi
1
10
Raporlar
-
-
Bitirme Tezi/Projesi
-
-
Seminer
-
-
Ödevler
5
10
Sunum
-
-
Arasınavlar
2
35
Proje
-
-
Laboratuar
-
-
14
05
1
40
Diğer (derse devam)
YARIYIL SONU SINAVI
Toplam
100
DERSİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI KAZANIMLARINA (ÇIKTILARINA) KATKISI
Program Çıktıları
1
2
3
1
Matematik, fen ve mühendislik dallarındaki bilgilerini uygulayabilen
2
Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme yetisine sahip olan
X
3
Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kısıt ve
koşullar altında bir sistemi veya onun bir kısmının tasarımını yapabilen,
X
4
Verileri analiz edip yorumlayabilen,
X
5
X
Deney düzenleme ve çalıştırabilme yeteneği olan, deney sonuçlarını işlemi geliştirici biçimde
uygulayabilen,
X
6
Teknik konuları anlaşılır biçimde sözlü olarak sunabilen ve yazılı olarak raporlayabilen,
X
7
Çok disiplinli gruplarda çalışabilen,
X
8
Profesyonel ve etik sorumluluğu olan,
X
9
Mühendisliğin toplum üzerindeki etkisini anlayabilen,
X
10 Yaşam boyu öğrenimin gereksinimi anlayabilen,
X
11 Yönetimin ve liderliğin inceliklerini gereklerini anlayabilen,
X
12 İnşaat mühendisliği problemlerinde araştırmanın gereğini ve önemini kavrayabilen,
X
13 İnşaat mühendisliğinde çağdaş gereksinim ve gereklilikleri kavrayabilen,
X
14 Modern mühendisliğin gereçlerini ve tekniklerini kullanabilme becerisini gösteren,
X
15 İş yaşamı, yönetimin ve liderliğin temel ilkelerini anlayıp açıklayabilen
X
16 Sürekli gelişim, kalite ve dakiklik konusunda sorumluluk sahibi olan kişi
X
Katkı Derecesi: 1 düşük, 2 orta, 3 yüksek
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
ETKİNLİKLER
Sayı
Süre (Saat)
İş Yükü
Ders Süresi
14
3
42
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
16
16
Kısa Sınavlar
-
-
-
Dönem Ödevi / Projesi
1
10
10
Raporlar
-
-
-
Bitirme Tezi/Projesi
-
-
-
Seminer
-
-
-
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
14
3
42
Ödevler
5
4
20
Sunum
-
-
-
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
2
10
20
Proje
-
-
-
Laboratuar
-
-
-
Toplam İş Yükü
150
Dersin AKTS Kredisi (Toplam İş Yükü / 25)
Revizyon/Tarih
19.01.2014
Koordinatör / HAZIRLAYAN
Esin Inan
6
ONAYLAYAN
Esin İnan
Download

CE 456T Demiryolu üst yapı Mühendisliğiİndir