DERS KATALOG FORMU
Dersin Adı: İleri Beton Teknolojisi
Dersin Kodu: CE 462T
Yarıyılı D + U + L Kredisi
6-7-8
3 + 0+ 0
AKTS
Dersin Dili
Dersin Türü
İşleniş Yöntemi
Ön Koşulları
6
Türkçe
Seçimlik (D2)
Ders
-
3
Dersin Amacı
Bu derste öncelikle temel kavramlar (işlerlik, dayanıklılık, boyutsal stabilite ve dayanıklılık)
verilecektir. Daha sonra mikro yapılı malzemeler, çeşitli geliştirilmiş beton gibi günümüzün beton
teknolojilerinden söz edilecektir. Betonda kırılmaları modelleri, beton yapılar için tahribatsız deney
yöntemleri, su altında beton, soğuk ve sıcak koşullarda beton dökme izleyen konuları oluşturacaktır.
Dersin İçeriği
Beton konusundaki bilgilerin tekrarı ve giriş. Beton üretim teknikleri. Kalite kontrolü. Yüksek
mukavemetli beton karışımı tasarımı. Betonun katkı maddeleri. Hazır beton karışımları. Tahribatsız
deneyler. Pompalanmış beton. Sıcak hava koşullarında beton dökme. Soğuk hava koşullarında beton
dökme. Su altında beton. Vakumlu beton Hafif beton.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıda verilen ilkeler çerçevesinde bilgileneceklerdir.
1- Kent içi ulaşımda planlama, seçim, parasal sonuçlar çeşitli uygulamaların sonuçlarını
değerlendirebilme , [1,2,3,4,5,9]
2- Ulaşım tipinin seçimin maliyeti, güzergah seçimi gibi konuların matematiksel olarak nasıl
proses edilebileceği[2,6,10]
3- Uzun vadeli ulaşım planlamaları için gerekli adımların öğrenilmesi. [10,12,15]
4- Türkiye’de halen geçerli olan ulaşım politikalarının ve koşullarının öğrenilmesi. [7,8]
[Not: Köşeli parantez içindeki sayılar ilgili program çıktılarının numaralarını işaret etmektedir.]
Dersin ISCED Kategorisi
52 Mühendislik
Ders Kitabı
1- C.A. O’Flaherty, Transport Planning and Traffic Engineering, Arnold Publications, 1997.
2- Michael Meyer, Eric Miller, Urban Transportation Planning, 2/E, Mc Graw Hill.
Yardımcı Kaynaklar
1234-
M.Süheyl Akman, “Deniz Yapılarında Beton Teknolojisi”İTÜ Matbaası,1992
Bekir Postacıoğlu, “Beton”, Cilt 1-2, Teknik Kitaplar Y., 1986,1987.
A.M.Neville ve J.J. Brooks “Concrete Technology”, Longman S.T., 1987.
4. P.H. Perkins, “Repair, Protection and Waterproofing of Concrete Structures”, Elsevier
Applied Science Publishers, 1986.
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Uygulamalı / Laboratuvar Ders Konusu
Teorik Ders Konusu
1
Beton konusundaki bilgilerin tekrarı ve giriş
2
Beton üretim teknikleri
3
Beton üretim tekniklerine devam
4
Kalite kontrolü.
5
Yüksek mukavemetli beton karışımı tasarımı
6
Betonun katkı maddeleri.
7
Hazır beton karışımları
8
Tahribatsız deneyler
9
Pompalanmış beton.
10
Sıcak hava koşullarında beton dökme.
11
Soğuk hava koşullarında beton dökme.
12
Su altında beton
13
Vakumlu beton
14
Hafif beton.
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Adet
Katkı Oranı (%)
Kısa Sınavlar
3
05
Dönem Ödevi / Projesi
-
-
Etkinlikler
Yarıyıl İçi
Çalışmaları
Raporlar
-
-
Bitirme Tezi/Projesi
-
-
Seminer
-
-
Ödevler
5
10
Sunum
-
-
Arasınavlar
2
40
Proje
-
-
Laboratuar
-
-
Diğer (derse devam)
YARIYIL SONU SINAVI
14
5
1
40
Toplam
100
DERSİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI KAZANIMLARINA (ÇIKTILARINA) KATKISI
Program Çıktıları
1
2
3
1
Matematik, fen ve mühendislik dallarındaki bilgilerini uygulayabilen
X
2
Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme yetisine sahip olan
X
3
Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kısıt ve
koşullar altında bir sistemi veya onun bir kısmının tasarımını yapabilen,
X
4
Verileri analiz edip yorumlayabilen,
X
5
Deney düzenleme ve çalıştırabilme yeteneği olan, deney sonuçlarını işlemi geliştirici biçimde
uygulayabilen,
X
6
Teknik konuları anlaşılır biçimde sözlü olarak sunabilen ve yazılı olarak raporlayabilen,
7
Çok disiplinli gruplarda çalışabilen,
X
8
Profesyonel ve etik sorumluluğu olan,
X
9
Mühendisliğin toplum üzerindeki etkisini anlayabilen,
X
X
10 Yaşam boyu öğrenimin gereksinimi anlayabilen,
X
11 Yönetimin ve liderliğin inceliklerini gereklerini anlayabilen,
X
12 İnşaat mühendisliği problemlerinde araştırmanın gereğini ve önemini kavrayabilen,
X
13 İnşaat mühendisliğinde çağdaş gereksinim ve gereklilikleri kavrayabilen,
X
14 Modern mühendisliğin gereçlerini ve tekniklerini kullanabilme becerisini gösteren,
X
15 İş yaşamı, yönetimin ve liderliğin temel ilkelerini anlayıp açıklayabilen
X
16 Sürekli gelişim, kalite ve dakiklik konusunda sorumluluk sahibi olan kişi
X
Katkı Derecesi: 1 düşük, 2 orta, 3 yüksek
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
ETKİNLİKLER
Sayı
Süre (Saat)
İş Yükü
Ders Süresi
14
3
42
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
14
14
Kısa Sınavlar
3
4
12
Dönem Ödevi / Projesi
-
-
-
-
-
-
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
14
3
42
Ödevler
5
4
20
Sunum
-
-
-
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
2
10
20
Proje
-
-
-
Laboratuar
-
-
-
Raporlar
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi (Toplam İş Yükü / 25)
150
6
Revizyon/Tarih
19.01.2014
Koordinatör / HAZIRLAYAN
Esin Inan
ONAYLAYAN
Esin İnan
Download

CE 462T Ileri Beton Teknolojisiİndir