DERS KATALOG FORMU
Dersin Adı: Betonarme
Dersin Kodu: CE 362T
Yarıyılı D + U + L Kredisi
6
3+1+0
AKTS
Dersin Dili
Dersin Türü
İşleniş Yöntemi
Ön Koşulları
6
Türkçe
Zorunlu (D1)
Ders
CE 201, CE 202
3
Dersin Amacı
Tasarımın temel ilkeleri. Beton ve çeliği mekanik özellikleri. Eksenel yüklü elemanlar. Eğilmeye maruz
elemanlarda mukavemet sınırı. Kirişlerin tasarımı: Dikdörtgen ve flanş kesitler. Bileşik eğilme ve
eksenel yük: RC kolonlar. Kolonların boyutlandırılması, Kesme kuvveti- Köşegen çekme, kesme
mukavemetine göre boyutlandırma. Burulma: Bileşik burulma, kesme ve eğilme. Levhalar, değme
kayması, temeller, derin kirişler. Kısa ankastre kirişler.
Dersin İçeriği
Tasarımın temel ilkeleri. Beton ve çeliği mekanik özellikleri. Eksenel yüklü elemanlar. Eğilmeye maruz
elemanlarda mukavemet sınırı. Kirişlerin tasarımı: Dikdörtgen ve flanş kesitler. Bileşik eğilme ve
eksenel yük: RC kolonlar. Kolonların boyutlandırılması, Kesme kuvveti- Köşegen çekme, kesme
mukavemetine göre boyutlandırma. Burulma: Bileşik burulma, kesme ve eğilme. Levhalar, değme
kayması, temeller, derin kirişler. Kısa ankastre kirişler.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıda verilen ilkeler çerçevesinde bilgileneceklerdir.
1. Betonarme yapıları analiz edip modelleyebilecekler. [2,4]
2. Dayanıklılık ve güvenlik konularındaki temel kavramları anlayabilecekler. 2,4]
3. Kullanımdaki yapıların davranışlarını analiz edebilecekler. [2,4]
4. Kolonlar için etkileşim diyagramları çizebilecekler. [2,4]
5. Çeşitli kirişlerin boyutlandırmasını yapabilecekler. [2,4]
6. Footing boyutlandırması yapabilecekler. [2,4]
7. Boyutlandırma
analizi
sırasında
gereksinim
duydukları
bilgisayar
programını
yazabilecekler..[2,4,15]
[Not: Köşeli parantez içindeki sayılar ilgili program çıktılarının numaralarını işaret etmektedir.]
Dersin ISCED Kategorisi
52 Mühendislik
Ders Kitabı
A. Nilson, D. Darwin, C. Dolan, Design of Concrete Structures, McGraw-Hill, 2010
Yardımcı Kaynaklar
U. Ersoy, Uğur, Betonarme, Evrim Yayınevi, İstanbul, 1995
E.Celep, Betonarme Yapılar, Beta dağıtım, İstanbul, 2009.
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Uygulamalı / Laboratuvar Ders Konusu
Teorik Ders Konusu
1
Beton yapımında kullanılan malzemeler.
2
Karışımın yapısı.
3
Beton iyileştirmesi.
4
Betonarme.
5
Kirişlerde eğilme.
6
Kirişlerde kesme ve diyagonal çekme problemleri.
7
Burulma.
8
Sürekli betonarme yapılar.
9
Eşdeğer çerçeve analizi.
10
Plaklar. Footing.
11
Kolon ve duvarların boyutlandırma problemi.
12
Analiz yöntemleri.
13
Öngerilmeli betonlar.
14
Deprem Kodları.
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Adet
Katkı Oranı (%)
Kısa Sınavlar
-
-
Dönem Ödevi / Projesi
-
-
Raporlar
-
-
Bitirme Tezi/Projesi
-
-
Seminer
-
-
Etkinlikler
Yarıyıl İçi
Çalışmaları
Ödevler
5
20
Sunum
-
-
Arasınavlar
2
35
Proje
-
-
Laboratuar
-
-
14
05
1
40
Diğer (derse devam)
YARIYIL SONU SINAVI
Toplam
100
DERSİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI KAZANIMLARINA (ÇIKTILARINA) KATKISI
Program Çıktıları
1
2
3
1
Matematik, fen ve mühendislik dallarındaki bilgilerini uygulayabilen
2
Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme yetisine sahip olan
X
3
Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kıt ve
koşullar altında bir sistemi veya onun bir kısmının tasarımını yapabilen,
X
4
Verileri analiz edip yorumlayabilen,
X
5
X
Deney düzenleme ve çalıştırabilme yeteneği olan, deney sonuçlarını işlemi geliştirici biçimde
uygulayabilen,
X
6
Teknik konuları anlaşılır biçimde sözlü olarak sunabilen ve yazılı olarak raporlayabilen,
7
Çok disiplinli gruplarda çalışabilen,
X
8
Profesyonel ve etik sorumluluğu olan,
X
9
Mühendisliğin toplum üzerindeki etkisini anlayabilen,
X
X
10 Yaşam boyu öğrenimin gereksinimi anlayabilen,
X
11 Yönetimin ve liderliğin inceliklerini gereklerini anlayabilen,
X
12 İnşaat mühendisliği problemlerinde araştırmanın gereğini ve önemini kavrayabilen,
X
13 İnşaat mühendisliğinde çağdaş gereksinim ve gereklilikleri kavrayabilen,
X
14 Modern mühendisliğin gereçlerini ve tekniklerini kullanabilme becerisini gösteren,
X
15 İş yaşamı, yönetimin ve liderliğin temel ilkelerini anlayıp açıklayabilen
x
16 Sürekli gelişim, kalite ve dakiklik konusunda sorumluluk sahibi olan kişi
X
Katkı Derecesi: 1 düşük, 2 orta, 3 yüksek
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
ETKİNLİKLER
Sayı
Süre (Saat)
İş Yükü
Ders Süresi
14
4
52
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
15
15
Kısa Sınavlar
3
5
15
Dönem Ödevi / Projesi
-
-
-
-
-
-
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
14
2
28
Ödevler
5
4
20
Sunum
-
-
-
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
2
10
20
Proje
-
-
-
Laboratuar
-
-
-
Raporlar
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Toplam İş Yükü
150
6
Dersin AKTS Kredisi (Toplam İş Yükü / 25)
Revizyon/Tarih
19.01.2014
Koordinatör / HAZIRLAYAN
Eleni Symou
ONAYLAYAN
Esin İnan
Download

CE 362T Betonarmeİndir