DERS KATALOG FORMU
Dersin Adı: Topoğrafya
Dersin Kodu: CE 232
Yarıyılı D + U + L Kredisi
4
2+0+2
AKTS
Dersin Dili
Dersin Türü
İşleniş Yöntemi
Ön Koşulları
4
İngilizce
Zorunlu (D1)
Ders + Laboratuvar
-
3
Dersin Amacı
Ölçme birimlerin tanıtılması, ölçülerde hata, ortogonal ölçü yöntemi, teodolit ve basit açı ölçme
yöntemleri, poligon güzergahı, poligon koordinatlarının hesabı, yükseklik ölçümü, nivelman işlemi,
takometri ve uygulamaları.
Dersin İçeriği
Ölçme ve haritalama prensipleri. Ölçmenin temelleri. Nivelman. Mesafe ölçümü. Açıların ve
doğrultuları ölçümü. Toplam istasyonlar ve teodolitler. Toplam istasyon uygulamaları. Poligon
güzergahı ölçümleri. Uydu konumlama sistemleri. Topoğrafik ölçmeler ve haritalama. Coğrafi Bilgi
Sistemleri. Uzaktan algılama ve uydu ölçmeleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki kabiliyetlere sahip olacaklardır:
1- temel ölçme araçlarının ve yöntemlerinin öğrenilmesi, arazi verileri kullanılarak temel problemlerin
çözülmesi ve raporların hazırlanması; [1,2,3,4,5]
2 - elektronik uzaklık ölçer, toplam istasyon ve GPS gibi modern ölçme aletlerinin öğrenilmesi;
[15,16]
3- nivelman çalışması ve en kesit ve boy kesit uygulamalarının öğrenilmesi; [5,8]
4- GIS ve GPS kavramlarının temel ilkelerinin öğrenilmesi; [15,16]
[Parantez içerisindeki rakamlar program çıktıları listesindeki rakamlara karşılık gelmektedir.]
Dersin ISCED Kategorisi
52 Mühendislik
Ders Kitabı
Charles D. Ghilani & Paul R. Wolf, Elementary Surveying, 11/E, Pearson, 2012.
Yardımcı Kaynaklar
1- Barry F. Kavanagh, Surveying, 8/E, Pearson, 2009.
2- Barry F. Kavanagh, Surveying with construction applications, 7/E, Pearson, 2010.
3- Uren, W.F. Price, Surveying for Engineers, Palgrave Macmillan, 2005.
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Teorik Ders Konuları
Uygulama / Laboratuar Konuları
1
Giriş. Ölçme çalışmalarının tarihi, ölçme çeşitleri, profesyonel ölçme
kurumları ve kuruluşları.
2
Ölçü birimleri, uzunluk birimleri, alan ve hacim ölçü birimleri, açı ölçü
birimleri, birimler arası dönüşüm, haita ölçekleri, sayıların yuvarlatılması.
Değişik açı birimleri arasında dönüşüm
yapan basit bir Java programı geliştirilmesi
3
Ölçü hataları, doğrudan ölçüler ve dolaylı ölçüler, hata türleri, sistematik
hatalar, rastlantısal hatalar ve kaba hatalar.
Temel hata parametrelerini hesaplayan
basit bir Java programı geliştirilmesi
4
Arazi etüd çalışmaları, kanavaların hazırlanması, nokta işaretleme, arazide
yönlerin bulunması.
5
Uzunluk ölçüsü, çelik şerit metre, elektronik uzaklık ölçerler.
6
Birinci arasınav
7
Açıların ölçülmesi, yatay açılar, düşey açılar, açı ölçümünde hatalar.
Arazi çalışması (gidiş ve geliş ölçüleri)
8
Temel ödevler, semt açısı hesabı, koordinat hesabı.
Temel ödevleri hesaplayabilen basit bir
Java programı geliştirilmesi
9
Nivelman ve yükseklik ölçümü, nivelmanda hata kaynakları.
Arazi çalışması (nivelman)
10
İkinci arasınav
11
Takometri ve detay noktalarının koordinatlandırılması.
Arazi çalışması (profil çıkartma)
12
Alan hesapları, koordinatlarla alan hesabı, basit şekillere bölerek alan
hesabı.
Koordinatlarla alan hesabı programı
geliştirme
13
Hacim hesapları, hacim hesabı yöntemleri.
Arazi çalışması (hacim hesabı)
14
Geographical Information Systems (GIS) ve Global Positioning System
(GPS)
Arazi çalışması (mesafe ölçümü)
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Etkinlikler
Yarıyıl İçi
Çalışmaları
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Adet
Katkı Oranı (%)
-
-
Raporlar
-
-
Bitirme Tezi/Projesi
-
-
Seminer
-
-
Ödevler
-
-
Sunum
-
-
Arasınavlar
2
40
Laboratuar
1
10
Diğer (arazi çalışmaları)
1
10
1
40
Proje
YARIYIL SONU SINAVI
Toplam
100
DERSİN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI KAZANIMLARINA (ÇIKTILARINA) KATKISI
Program Kazanımları (Çıktıları)
1
2
3
1
Matematik, fen ve mühendislik dallarındaki bilgilerini uygulayabilen
X
2
Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme yetisine sahip olan
X
3
Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kıt ve
koşullar altında bir sistemi veya onun bir kısmının tasarımını yapabilen,
X
4
Verileri analiz edip yorumlayabilen,
X
Deney düzenleme ve çalıştırabilme yeteneği olan, deney sonuçlarını işlemi geliştirici biçimde
5
uygulayabilen,
X
6
Teknik konuları anlaşılır biçimde sözlü olarak sunabilen ve yazılı olarak raporlayabilen,
X
7
Çok disiplinli gruplarda çalışabilen,
X
1-8
Profesyonel ve etik sorumluluğu olan,
2-9
Mühendisliğin toplum üzerindeki etkisini anlayabilen,
X
X
10 Yaşam boyu öğrenimin gereksinimi anlayabilen,
3-
x
11 Yönetimin ve liderliğin inceliklerini gereklerini anlayabilen,
X
12 İnşaat mühendisliği problemlerinde araştırmanın gereğini ve önemini kavrayabilen,
X
13 İnşaat mühendisliğinde çağdaş gereksinim ve gereklilikleri kavrayabilen,
X
14 Modern mühendisliğin gereçlerini ve tekniklerini kullanabilme becerisini gösteren,
X
15 İş yaşamı, yönetimin ve liderliğin temel ilkelerini anlayıp açıklayabilen
x
16 Sürekli gelişim, kalite ve dakiklik konusunda sorumluluk sahibi olan kişi
X
Katkı Derecesi: 1 düşük, 2 orta, 3 yüksek
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
ETKİNLİKLER
Sayı
Süre (Saat)
İş Yükü
Ders Süresi
14
2
28
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
16
16
-
-
-
-
-
-
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
14
1
14
Ödevler
5
2
10
Sunum
-
-
-
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
2
8
16
Proje
8
2
16
Laboratuar
6
2
12
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Raporlar
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi (Toplam İş Yükü / 25)
100
4
Revizyon/Tarih
20.01.2014
Koordinatör / HAZIRLAYAN
Devrim Akca
ONAYLAYAN
Esin İnan
Download

CE 232 Topografyaİndir