ÉRY VÝVOJE ZEMĚ
PREKAMBRIUM,
PRVOHORY
Obr.1
Obr.2
VÝVOJEM ŽIVOTA NA ZEMI SE ZABÝVÁ VĚDNÍ OBOR
PALEONTOLOGIE
Obr.10.
Obr.8
Obr.9
VÝVOJEM ZEMSKÉ KŮRY SE ZABÝVÁ
HISTORICKÁ GEOLOGIE
Obr.11
Vývoj Země dělíme do ÉR a ÚTVARŮ.
Obr.6
Obr.6
Obr.3
VŠECHNO TO ZAČALO VZNIKEM PLANETY ZEMĚ
Obr. 13
Obr.14
Obr.7
Obr.12
Když Země dostatečně vychladla, objevila se na ní první voda.
Začal vývoj života na Zemi.
PREKAMBRIUM - prahory a starohory.
Doba trvání: od 4600 mil let do 570 mil. let.
Začátek života
První organismy: bakterie a sinice, řasy, prvoci,
první mnohobuněční živočichové
Obr.4
Doba trvání : asi 340 mil. let, od 570 do 230 mil. let
PRVOHORY jsou érou, která se dělí na
mladší
perm
karbon
devon
starší
570 mil.
PRVOHORY
230 mil.
silur
ordovik
kambrium
Svět
na
konci
prvohor
Svět
na
počátku
prvohor
PRVOHORY- horotvorná
činnost
Vrásnění
kaledonské
variské
(kambrium - devon)
(ordovik, silur)
Typické horniny:
žuly, převládají usazeniny organického
původu, vápence, černé uhlí
Obr.16
Obr.17
PANGEA
V průběhu prvohor došlo
•díky
některé
kontinenty
svými
pohybům
litosférických
tvary do
zapadají
desek
ke sebe
spojení
všech
jako skládačky
kontinentů
v jeden celek
• výskyt stejných hornin na
různých kontinentech v
částech, které kdysi
přiléhaly k sobě
• přítomnost stejných
zkamenělin
superkontinent
PANGEA
Obr.18
Život v prvohorách
V prvohorách došlo k explozivnímu rozvoji života
(vz n ikly v šech ny kmeny d n es ž ij íc ích ž ivo č ich ů )
Ve starších prvohorách se život vyvíjel pouze ve vodě
Živočichové žili přisedle, pohybovali se po dně nebo
volně ve vodě.
Život v prvohorních mořích
Obr.20
Trilobiti a graptoliti – vůdčí zkameněliny prvohor
Kromě Žili
trilobitů
v mořích
a medúz
celého
žili v
prvohorních
světa mořích mnozí
další bezobratlí živočichové,
např. koráli,
Výskyt:
měkkýši,
kambrium
lilijice
- a
graptoliti.
perm
Obr.23
Obr.22
Obr.21
Jejich činností
Velikostvznikaly
těla: 0,6 – 75
rozsáhlé
cmkorálové útesy,
jejichž pozůstatkem do
současnosti
Stavba
jsou
těla:
vápence.
hlava,
hruď a zadeček Obr.19
•
•
•
•
Nejstarší období prvohor
Trvalo cca. 70 mil. let
Typickým geologickým projevem byla mořská záplava
Nejdříve chladnější období, postupně se ochlazovalo
Toto období trvalo 55 milionů let
• Probíhaly horotvorné procesy –fáze kaledonského
vrásnění
• Dochází k ústupku moře a v některých oblastech
Obr. 25k
vrásnění
• Objevují se první náznaky podnebných pásem
• Bezobratlí- ramenonožci, mlži, hlavonožci, trilobiti,
graptoliti a primitivní obratlovci
•
Obr. 24
• Trval přibližně 45 milionů let
• Horotvorné procesy - Kaledonské vrásnění
• Na konci siluru ustoupilo moře -> formování povrchu ->
vznikání nových pohoří ( hlavně v severní Evropě)
• Předpokládá se, že podnebí bylo teplé
Obr. 26
Obr. 30
Obr. 34
•
•
•
•
Trval 50 milionů let
Poslední útvar starších prvohor
Doznívalo
Kaledonskéryba
vrásnění
Lalokoploutvá
– Latimerie podivná
Na severní polokouli vznikala obrovská pevnina (Starý červený
kontinent)
• Teplé suché podnebí
• Ryby – lalokoploutvé a dvojdyšné, první obojživelníci – krytolebci
• Plavuně, přesličky, kapradiny
Obr. 26
Obr.31
Obr. 32
Obr.29
Meganeura byla obří vážka, která žila v období
prvohorního karbonu .
PLAVUNĚ
KARBONSKÝ
PRALES
• Trval přibližně
55 milionů let
• Masivní horotvorné pohyby Hercynského vrásnění
KAPRADINY
• V Evropě vznikla
rozsáhlá pohoří
• Sopečná činnost
PŘESLIČKY
• Začalo se vytvářet uhlí z rostlinných
zbytků
• Teplé a vlhké podnebí ( část Gondwany byla zaledněna)
• Rozvoj hmyzu – vážky s rozpětím až 75cm obojživelníků
• Obr.
První
33 nahosemenné rostliny
Arthropleura je 5ti m býložravá stonožka.
VZNIKALO ČERNÉ UHLÍ
Obr. 28
Obr. 38
Obr. 36
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poslední útvar prvohor
Trval asi 55 milionů let
Doznívalo Hercynské vrásnění
Došlo ke zvětšení plochy souší a stoupání průměrné
nadmořské výšky
Změna klimatu
Vznikaly podmínky pro uhelné sloje
Podnebí bylo teplé a suché
Krytolebci, rozvoj plazů
Cykasovité, jinanovité rostliny, jehličnany
Největší vymírání
všech dob se odehrálo
na konci permu.
Obr. 35
ZÁPIS DO SEŠITU
NAJDEŠ ZDE
Obr. 37
OPAKOVÁNÍ UČIVA
PRACUJ S PRACOVNÍM LISTEM
KLIKNI ZDE
cz.123rf.com
Použité zdroje:
Obr.1 -http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://umlauf.websnadno.cz/kambrium3.jpg&imgrefurl
Obr.2 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://umlauf.websnadno.cz/silur.jpg&imgrefurl
Obr.3 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://priroda.sdas.cz/images/geologie/spirala1.jpg&imgrefurl=http://vsechnapriroda.blog.cz/0905/uvod-do-geologickychobdobi&usg
Obr.4 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://zs5vajgar.wu.cz/Prirodopis/Geol-ery1c.jpg&imgrefurl
Obr.5 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://zs5vajgar.wu.cz/Prirodopis/Geol-ery2a.jpg&imgrefurl
Obr.6 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://vyuka.zsjarose.cz/data/swic/lessons/1021.jpg&imgrefurl
Obr.7 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://prirodopissychrov.sweb.cz/Z.Burian-prekambrium.jpg&imgrefurl
Obr.8 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://gridskipper.com/assets/resources/2007/10/galeries%2520paleontologie%2520anatomie%2520paris.jpg&imgrefurl
Obr.9 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.gulli.fr/var/jeunesse/storage/images/gulli/encyclopedie-et-dictionnaire/encyclopedie/prehistoireevolution/paleontologie/paleontologie_ph_78445/3682492-1-fre-FR/paleontologie_PH_78445.jpg&imgrefurl
Obr.10 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.geology.cz/aplikace/fotoarchiv/sobr.php%3Fr%3D700%26id%3D14538&imgrefurl
Obr.11 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://rainbow.ldeo.columbia.edu/courses/v1001/arch.berl.gif&imgrefurl
Obr.12 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.tyden.cz/obrazek/4ac21d0f66fad/nm-spirala-4ac21eac7b5d6_275x275.jpg&imgrefurl
Obr. 13 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.davidek.estranky.cz/img/mid/38/vznik-zeme-800.jpg&imgrefurl
Obr.14 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.historie-svet.hys.cz/img/vesmir2.jpg&imgrefurl
Obr. 15 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://majneblog.blog.cz/0905/prvohory&usg
Obr.16 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.scotese.com/images/514.jpg&imgrefurl
Obr.17 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/1_obr/1_5_paleogeografie_Scotes.jpg&imgrefurl
Obr.18 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://lastdaysoftheincas.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/a_pangea_3.jpg&imgrefurl
Obr.19 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_foto/zkam-1.jpg&imgrefurl
Obr.20 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.rpmuseum-junior.de/pics/Silur.jpg&imgrefurl
Obr.21 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://nd01.jxs.cz/179/229/579082421b_17741816_o2.jpg&imgrefurl ,spetek.blog.cz
Obr.22 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.lifeofgaia.com/images/articoli/trilobiti.jpg&imgrefurl
Obr.23 – http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://thumbnail074.mylivepage.com/chunk74/2249249/1779/small_graptoliti.jpg.jpg&imgrefurl
Obr. 24 - http://www.ucmp.berkeley.edu/ordovician/ordolife.html
Obr.25 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.animalsplanets.estranky.cz/img/picture/45/imagescag1bhou.jpg&imgrefurl
Obr. 26 - http://www.bits-n-arts.de/evolution/earth_eras/silur1.html
Obr. 27 - http://vsechnapriroda.blog.cz/0905/starsi-prvohory-devon
Obr. 28 -http://www.historie-svet.hys.cz/pravek/?id=2
Obr. 29 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://img.periskop.cz/media/img/mladsi_prvohory01.jpg&imgrefurl
Obr. 30 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Latimeria_Chalumnae
Obr.31 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://nd01.jxs.cz/048/021/28ea7f7b44_17740935_o2.jpg&imgrefurl=http://spetek.blog.cz/
Obr. 32 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://nd01.jxs.cz/272/634/a923a55088_17715239_o2.jpg&imgrefurl=http://spetek.blog.cz/
Obr. 33 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.surfacevision.com/Meganeura.jpg&imgrefurl=http://vsechnapriroda.blog.cz/
Obr. 34 - http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.creationism.ws/devonian_land_scape_501a.jpg&imgrefurl=http://vsechnapriroda.blog.cz/
Obr. 35 -http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://prirodopissychrov.sweb.cz/perm-krytolebci.jpg&imgrefurl
Obr. 36 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.evulin.ic.cz/blog/images/anteosaurus.jpg&imgrefurl=http://www.evulin.icz/
Obr. 37 - e-anglictina.blogspot.com
Obr. 38 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.avph.com.br/jpg/arthropleura1.jpg&imgrefurl=http://prehistory.blog.cz/
Download

ÉRY VÝVOJE ZEMĚ