Kostra – pracovní list
Autor: Mgr. Anna Kotvrdová
Vzdělávací oblast: Somatologie
Tematický okruh: Soustava opěrná - kostra
Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc,
Biologie, Tělesná výchova
Cílová skupina: 1. ročník oboru ošetřovatel
Očekávaný výstup: pracovní list slouží k procvičení znalostí kostry
Předpokládaný časový nárok: 1 vyučovací hodina
Organizace řízení učební činnosti: samostatná práce žáků, možná i práce ve dvojicích
Organizace prostorová: učební třída
Klíčové kompetence: komunikativní, personální a sociální, vedoucí k učení, odborné
kompetence
Průřezová témata: člověk a životní prostředí, člověk a svět práce, výchova ke zdraví
Klíčová slova: kostra, kost, lebka, žebra, kost pažní, kost stehenní, obratle, páteř, spojení
kostí, klouby
Nutné pomůcky: pracovní listy, kostra
Text:
1. Popiš kosti lebky podle obrázku:
Obr. 1: Lebka zboku
2. Do pravého sloupce tabulky doplň počty:
Kolik je kostí lícních?
Kolik je celkem obratlů?
Kolik je žeber nepravých?
Kolik je obratlů krčních ?
Z kolika obratlů je srostlá kost křížová?
Kolik je kostí hrudních?
Kolik je kostí zápěstních?
Kolik je kostí spánkových?
Kolik je celkem párů žeber?
Kolik je žeber pravých?
Kolik je obratlů hrudních ?
Kolik je obratlů kostrčních?
Kolik je článků prstů u ruky?
Z kolika kostí je srostlá kost pánevní?
3. Odpověz na otázky:
Čím jsou spojeny kosti na lebce?
Čím je k lebce připojena dolní čelist?
Který kloub v těle je nejsložitější?
Jak se nazývá měkké místo na lebce
novorozenců?
Co se tvoří v kostní dřeni?
Které obratle jsou srostlé v jednu kost?
Který kloub v těle se může nejvíce pohybovat?
Z jakých částí se skládá kost hrudní?
4. Přiřaď k sobě správné pojmy:
kyfóza
lordóza
extenze
sternum
flexe
nosič
čepovec
os frontale
os
skelet
kost pažní
maxila
mandibula
druhý krční obratel
prohnutí páteře dozadu
horní čelist
prohnutí páteře dopředu
kost
první krční obratel
kost hrudní
kost čelní
dolní čelist
humerus
kostra
ohnutí
natažení
5. Popiš stavbu kloubu podle obrázku:
Obr. 2: Stavba kloubu
6. Nakresli a popiš stavbu kosti na průřezu:
Správné odpovědi (pro učitele):
1.
Popiš kosti lebky podle obrázku:
Obr. 1: Lebka z boku
2.
Do pravého sloupce tabulky doplň počty:
Kolik je kostí lícních?
Kolik je celkem obratlů?
Kolik je žeber nepravých?
Kolik je obratlů krčních ?
Z kolika obratlů je srostlá kost křížová?
Kolik je kostí hrudních?
Kolik je kostí zápěstních?
Kolik je kostí spánkových?
Kolik je celkem párů žeber?
Kolik je žeber pravých?
Kolik je obratlů hrudních ?
Kolik je obratlů kostrčních?
Kolik je článků prstů u ruky?
Z kolika kostí je srostlá kost pánevní?
3.
Odpověz na otázky:
Čím jsou spojeny kosti na lebce?
Čím je k lebce připojena dolní čelist?
Který kloub v těle je nejsložitější?
Jak se nazývá měkké místo na lebce novorozenců?
Co se tvoří v kostní dřeni?
Které obratle jsou srostlé v jednu kost?
Který kloub v těle se může nejvíce pohybovat?
Z jakých částí se skládá kost hrudní?
4.
2
33-34
3
7
5
1
8
2
12
7
12
4-5
3 (2palec)
3
Přiřaď k sobě správné pojmy:
1. kyfóza
2. lordóza
7. druhý krční obratel
1. prohnutí páteře dozadu
švy
kloubem čelistním
koleno
velký lupínek / fontanela
červené a bílé krvinky, krevní
destičky
křížové
ramenní
rukojeť, tělo, mečovitý výběžek
3. extenze
4. sternum
5. flexe
6. nosič
7. čepovec
8. os frontale
9. os
10. skelet
11. kost pažní
12. maxila
13. mandibula
5.
a.
b.
c.
d.
e.
12. horní čelist
2. prohnutí páteře dopředu
9. kost
6. první krční obratel
4. kost hrudní
8. kost čelní
13. dolní čelist
11. humerus
10. kostra
5. ohnutí
3. natažení
Popiš stavbu kloubu podle obrázku:
kloubní chrupavky
kloubní hlavice
kloubní jamka
kloubní vazy
synovie
.
Obr.2: Stavba kloubu
6.
Nakresli a popiš stavbu kosti na průřezu:
Obr. 3: Stavba kosti
Seznam zdrojů:
1.
ROKYTA, Richard. MAREŠOVÁ, Dana. TURKOVÁ, Zuzana. Somatologie. 4.vyd. VIP Books Praha:
2006. 260 s. ISBN 978-80-87134-02-3.
2.
ČERNÍK, Vladimír. BIČÍK, Vítězslav. MARTINEC, Zdeněk. Přírodopis 3, Biologie člověka se základy
etologie a genetiky. 1.vyd. SPN Praha,:2003. 80 s. ISBN 85-85937-97-2.
3.
Obr.1: Lebka zboku. ČERNÍK, Vladimír. BIČÍK, Vítězslav. MARTINEC, Zdeněk. Přírodopis 3,
Biologie člověka se základy etologie a genetiky. 1.vyd. SPN Praha: 2003. 80 s. ISBN 85-85937-97-2.
4.
Obr. 2: Stavba kloubu, ROKYTA, Richard. MAREŠOVÁ, Dana. TURKOVÁ, Zuzana. Somatologie.
4.vyd. VIP Books Praha: 2006. 260 s. ISBN 978-80-87134-02-3.
5.
Obr. 3: Stavba kosti [online]. [cit. 2013-09-13]. Dostupný volně na WWW:
< http://vyuka.zsjarose.cz/index.php?action=lesson_detail&id=261>.
Download

Kostra – pracovní list