CZ.1.07/1.1.24/01.0029 podpořený v oblasti podpory 1.1 OP VK
projekt : ,,Bohumínský exakta“
GEOLOGICKÉ HODINY
JMÉNO:
ŠKOLNÍ ROK:
TŘÍDA:
HODNOCENÍ:
1. NAJDĚTĚ NÁZEV NEJSTARŠÍHO ODBOBÍ V DĚJINÁCH ZEMĚ V KTERÉM
PROBÍHALA CHEMICKÁ EVOLUCE A TVOŘILA SE ZEMSKÁ KŮRA SE ZÁKLADY
BUDOUCÍCH KONTINENTŮ. ČESKÉ OZNAČENÍ TOHOTO OBDOBÍ JE PRAHORY.
1
2
8
DOPLŇTE OSM PĚTIPÍSMENNÝCH
SLOV ZAČÍNAJÍCÍCH PÍSMENEM S.
3
S
7
1 - VULKÁN CHRLÍCÍ LÁVU
2 – SVĚTOVÁ STRANA
3 - OBAVA
4 - OTISK ZVÍŘECÍ NOHY
5 - CHOBOTNATCI
6 - SOVA S VÝRAZNÝM
HLASEM
7 - JEHLIČNAN VE TŘETÍM
PÁDĚ ČÍSLA JEDNOTNÉHO
8 - DŘEVINA S KMENEM
4
6
5
TAJENKA: ………………………………….
2. STAROHORY JSOU OBDOBÍM S ROZVOJEM PRVNÍCH JEDNOBUNĚČNÝCH
ORGANISMŮ – SINIC A BAKTERIÍ. V TOMTO OBDOBÍ ZAČAL POHYB
KONTINENTŮ A ZVYŠOVALO SE MNOŽSTVÍ KYSLÍKU V ATMOSFÉŘE.
ODBORNÉ OZNAČENÍ ZJISTÍTE TAK, ŽE VYPOČÍTÁTE PŘÍKLADY NA
DOMINOVÝCH KOSTKÁCH A SEŘADÍTE PŘÍSLUŠNÁ PÍSMENA.
M
K
Z
P
E
U
169
102 82
52
(0,2 . 6) + (2 . 3,4)
4 . 0,25
R
196 - 9
T
(0,75 - 0,25) . 8
2 . 4,5 - 2
- 9 + 21
O
3
14,4 : 7,2
27
1089 : 121
8–2.3+4
TAJENKA:…………………………..
I
5 2 - 30 . 0,5
3. PRVOHORY /PALEOZOIKUM/ SE DĚLÍ NA STARŠÍ A MLADŠÍ. ROZVÍJEL SE
ŽIVOT VE VODĚ (TRILOBITI, MĚKKÝŠI, KORÁLI, ŘASY) I NA SOUŠI
(NAHOSEMENNÉ ROSTLINY, PRVNÍ PLAZI). PROBÍHALY VÝZNAMNÉ ZMĚNY
ZEMSKÉHO POVRCHU – KALEDONSKÉ A HERCYNSKÉ VRÁSNĚNÍ. SEŘAĎTE
OBDOBÍ PRVOHOR OD NEJSTARŠÍHO OBDOBÍ PO NEJMLADŠÍ – VYUŽIJTE
NABÍDKY.
KARBON - SILUR - KAMBRIUM - PERM - DEVON - ORDOVIK
4. DRUHOHORY /MEZOZOIKUM/ SE ČLENÍ NA TŘI OBDOBÍ – TRIAS, JURA
A KŘÍDA. JE TO ÉRA PLAZŮ V KTERÉ ZAPOČAL I VÝVOJ SAVCŮ A PRVNÍCH
KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN. NA KONCI TOHOTO OBDOBÍ ZAČALO ALPINSKÉ
VRÁSNĚNÍ. BĚHEM DRUHOHOR DOŠLO K ROZPADU SUPERKONTINENTU. JAK
SE JMENOVAL ZJISTÍTE V KŘÍŽOVCE.
NAJDĚTE PŘÍSLUŠNÉ LATINSKÉ NÁZVY UVEDENÝCH ROSTLIN
JITROCEL
SLÉZ
LEN
DĚHEL
ŠŤOVÍK
KMÍN
5. OBDOBÍM ROZVOJE SAVCŮ A KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN JSOU
TŘETIHORY /TERCIÉR/. ČLENÍ SE NA NEOGÉN A PALEOGÉN. JEDNÁ SE
O OBDOBÍ VÝRAZNÝCH ZMĚN POVRCHU ZEMSKÉHO VLIVEM ALPINSKÉHO
VRÁSNĚNÍ. MĚNÍ SE ROZLOHA KONTINENTŮ A OCEÁNŮ. VZNIKÁ ŘADA
POHOŘÍ. NĚKTERÁ NAJDETE VYŠKRTÁNÍM HLAVNÍCH MĚST V ŘÁDCÍCH.
H
E
K
A
E
Ž
Y
N
K
R
A
L
O
D
K
Í
A
V
A
A
E
I
I
J
O
A
A
J
R
D
D
D
F
Ř
K
H
B
D
Á
M
O
L
A
V
O
Z
O
T
J
K
Á
M
J
M
T
L
P
A
Ň
P
S
Í
K
S
K
I
N
N
K
I
A
Ň
R
U
I
P
V
M
U
Á
H
Á
I
Í
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKOUSKO
DÁNSKO
LICHTENŠTEJNSKO
BULHARSKO
FRANCIE
UKRAJINA
BĚLORUSKO
AFGHÁNISTÁN
SAUDSKÁ ARÁBIE
VIETNAM
JORDÁNSKO
JAPONSKO
INDIE
Download

Geologické hodiny - Bohumínský exakta