Druhohory
http://tmsvet.wz.cz/obrazky4.html
Veronika Honzová
a
Daniela Sodomková
8.B
Druhohory
• Rozdělení druhohor
• Živočichové
• Vymření ještěrů
http://www.os-obroda.cz/grafika/clanky/ucebnice06-prvohory.jpg
Plesiosaurus
http://images.wikia.com/primeval-fanon/images/f/fa/Plesiosaurus-1-.jpg
Rozdělení druhohor
• druhohory trvaly přibližně 180 mil. let a dělí se na 3 období: trias, jura
a křída
TRIAS
• před 230 – 195 mil. let
• rozvoj nahosemenných rostlin – jehličnany, jinany a cykasy
• zhruba uprostřed triasu dosáhly všechny kontinenty
nejvyššího stupně splynutí, tento superkontinent se
nazývá Pangea
http://www.periskop.cz/cz/clanky/druhohory-stredovek-zeme
TRIAS
• vývoj měkkýšů - hlavně hlavonožců (amoniti, belemniti)
• vznikly první primitivní žáby
• první dinosauři
Amonit
Belemnit
http://eshop.prirodniny.cz/zbozi/5106/Belemniti.htm
http://oko.yin.cz/37/amonit/
Rozdělení druhohor
JURA
• před 195 – 135 mil. let
• nahosemenné rostliny - cykasy, jehličnany (předchůdce borovic,
cedrů a sekvojů)
• v podrostu drobné kapradiny a přesličky
• objevují se primitivní savci
• Pangea se začíná rozpadat
http://www.periskop.cz/cz/clanky/druhohory-stredovek-zeme
JURA
• rozvoj dinosaurů –
a) býložraví: Brachiosaurus, Diplodocus,
Apatosaurus, Stegosaurus
b) masožraví: Allosaurus
• ryboještěři – největší rozvoj, např. Ichtyosaurus
• první ptakoještěři – Dimorphodon
• první ptáci (praptáci) – Archaeopteryx
Archaeopteryx
Dimorphodon
http://www.itsnature.org/rip/dinosaurs/archaeopteryx/
http://mysticismus.blogspot.com/2010/06/kongamato-prizrak-smrti.html
Rozdělení druhohor
KŘÍDA
• před 135 – 65 mil. let
• na konci druhohor vymřeli velcí plazi
• rozšíření mělkých moří na částech kontinentů (v ČR – v
oblasti České křídové tabule) → vznik usazenin na dně moří
(pískovce, vápence, opuka ....)
• začalo alpinsko - himalajské vrásnění
http://www.periskop.cz/cz/clanky/druhohory-stredovek-zeme
KŘÍDA
• řada dinosaurů vymřela, objevili se však dinosauři noví:
a) býložravci: Triceratops, Iguanodon
b) masožravci: Tyrannosaurus
• ptakoještěři – Pteranodon, Pterodactylus, Quetzalcoatlus
• rozvoj hadů, ptáků a savců (hmyzožravci, vačnatci)
• převládaly rostliny nahosemenné, začíná rozvoj krytosemenných
rostlin (šácholany, vrby, topoly, skořicovníky)
http://www.impactlab.net/wp-content/uploads/2009/09/Tyrannosaurus_rex.jpg
http://mset.rst2.edu/portfolios/t/terwilliger_h/toolsdev/thesis/images/schl_triceratops06_small.jpg
Býložraví dinosauři
•
•
•
•
•
•
•
Brachiosaurus
Apatosaurus
Stegosaurus
Diplodocus
Triceratops
Plesiosaurus
Iguanodon
http://www.dinosaurtypes.net/
http://www.pohy.kx.cz/Brachiosaurus3.jpg
Brachiosaurus
Stegosaurus
http://nhhs ecology.pbworks.com/w/page/4282623/Dinosaurs%20Part%201
http://david-cerny.blogspot.com/2008/09/popis-apatosaurus.html
Apatosaurus
Diplodocus
http://www.kidsdinos.com/dinosaurs-for-children.php?dinosaur=Diplodocus
http://www.kidsdinos.com/dinosaurs-for-children.php?dinosaur=Triceratops
http://hellraptor.deviantart.com/art/Dino-Crisis-Plesiosaurus-144623559
Triceratops
Plesiosaurus
Iguanodon
http://face.csdm.qc.ca/~BrauerSP/Gr2/theme/dinosaurs/2E2_dinopages_2009/Iguanodon.html
Masožraví dinosauři
• Tyranosaurus
• Allosaurus
Allosaurus
http://www.rareresource.com/allosaurus.htm
Tyranosaurus
http://www.testbox.sk/?mnu=clanok&idc=152&idt=8
Ptakoještěři
• Pteranodon
• Pterodactylus
• Quetzalcoatlus
Qetzalcoatlus
http://www.raul-martin.net/raulmartin/tresgaleria/quetzalcoathus.htm
Pteranodon
http://vsechnapriroda.blog.cz/0906/druhohory-krida
Pterodactylus
http://www.rareresource.com/pho_pterodactylus.htm
Ryboještěři
• Ichtyosaurus
Ichtyosaurus
http://vat.pravda.sk/zem/clanok/17608-v-cine-objavili-najstarsiu-fosiliu-gravidnej-jasterice/
Vymření ještěrů
•
•
•
•
•
•
•
dinosauři žili na Zemi skoro 150 milionů let
před 65 miliony let velmi rychle vyhynuli
příčina vyhynutí není známa
mohlo dojít k závažným klimatickým změnám
v podezření je i pohyb tektonických desek
možná příčina se hledá i mimo naši planetu
uvažuje se i o pádu celé skupiny asteroidů
Pád asteroidu před 65 miliony let
http://kareldrabek.blog.idnes.cz/c/122141
/Proc-vyhynuli-dinosauri.html
http://kareldrabek.blog.idnes.cz/c/122141/Proc-vyhynuli-dinosauri.html
Pád asteroidů na Zemi
http://kareldrabek.blog.idnes.cz/c/122141/Proc-vyhynuli-dinosauri.html
Událost začala srážkou asteroidů
http://kareldrabek.blog.idnes.cz/c/122141/Proc-vyhynuli-dinosauri.html
Exploze po dopadu asteroidu na Zemi
http://kareldrabek.blog.idnes.cz/c/122141/Proc-vyhynuli-dinosauri.html
Požár a následné ochlazení vedlo k vymření dinosaurů
Použitá literatura
http://www.periskop.cz/cz/clanky/druhohory-stredovek-zeme
http://gawaen.blog.cz/0511/druhohory
http://vyuka.zsjarose.cz/index.php?action=lesson_detail&id=8
http://tmsvet.wz.cz/2hory.html
http://zs1.kraslice.indos.cz/prace/www/kaslova/michala1.htm
http://referaty-seminarky.cz/druhohory-mezozoikum/
DĚKUJEME ZA POZORNOST
http://abc.blesk.cz/clanek/priroda/9477/zahadna-zvirata-cekaji-na-objeveni.html
Download

Druhohory