Myriapoda
Subphiylum Myriapoda
• Poznato je oko 13 000 vrsta stonoga.
• Etimologija:
Eti l ij Myria
M i = bezbroj,
b b j Podus/Podia
P d /P di =
noga/noge.
• Ograničene
g
na vlažnija
j staništa ((stelja,
j , ispod
p kamenja,
j ,
stabala, zemljište), kutikula sa niskim sadržajem lipida.
• Glava i skoro homonomno segmentisani trup sa parnim
ekstremitetima.
ekstremitetima
• Glava: par antena, usni aparat i kod većine proste očisložene oči samo kod p
predatorskih formi.
• Trup: svaki članak može nositi 1 ili 2 para nogu. Noge
su jednograne i služe isključivo za kretanje.
Subphylum
p y
Myriapoda
y p
• Ishrana: p
predatori ((hrane se beskičmenjacima,
j
, neke
velike tropske vrste love i sitne kičmenjake) ili
detritusom.
• Respiracija: traheje bez mogućnosti zatvaranja
zatvaranja.
• Ekskrecija: Malpigijevi sudovi.
• Razmnožavanje: odvojenih polova. Spermatofore se
odlažu u spoljašnju sredinu.
• Myriapoda obuhvata 4 klase:
Chilopoda, Diplopoda, Pauropoda, Symphyla.
Classis Chilopoda
• Oko 3000 vrsta- 3-6cm
veličine, Scolopendra
gigantea
i
t 30cm.
30
• Tropi i umerena zonavlažna staništa
staništa.
• Prvi par trupnih ekstremitetaforcipule- povezane sa
otrovnim
t
i žlezdama.
žl d
• Trup sa najmanje 15
segmenata- zadnji par nogu
segmenata
najduži i upravljen unazad
(čulna uloga), zadnja dva
segmenta bez ekstremiteta
ekstremiteta.
Classis Chilopoda
• Predatori- izuzetno
pokretljivi- dugi
ekstremiteti.
k t
it ti
• Plen uglavnom sitniji
beskičmenjacibeskičmenjaci
puževi, gliste,
nematode- krupnije
nematode
skolopendre- sitnije
žabe, zmije, mladim
pticama ispalim iz
gnezda, mladuncima
sitnih
it ih glodara.
l d
• Otrov neurotoksičan.
Classis Chilopoda
•
•
•
•
Trahejni
j otvori bočno,, osim Scutigeromorphag
p
dorzalno.
Oči redukovane ili ocele- Scutigeromorpha- složene oči.
Poslednji trupni segment genitalni.
Životni vek 4
4-6
6 godina
godina.
Classis Chilopoda
Classis Chilopoda
Subclassis Epimorpha
Subclassis Anamorpha
Subclassis Epimorpha
• Ml
Mlade
d stonoge
t
iimaju
j iisti
ti b
brojj
segmenata kao odrasle.
• Leže na jajima.
• Ordo Geophilomorpha- duge
končaste, zarivajuće forme30 1 0 parii nogu; nemaju
30-170
j oči.
či
• Geophilus spp.
• Ordo ScolopendromorphaScolopendromorpha
21-23 para nogu; većina vrsta
ima oči; tergalne ploče
jednake veličine.
• Scolopendra
Ordo
Scolopendromorpha
Scolopendra gigantea
Subclassis Anamorpha
• Mlade stonoge sa
manjim brojem nogu i
segmenata od odraslih.
odraslih
• 15 pari nogu.
• Temesvarijevi organi
na antenamaregistrovanje vibracija i
vlage.
• Ordo Lithobiomorpha- tergalne ploče različite veličineLithobius.
g
p
složene oči,, duge
g noge,
g ,
• Ordo Scutigeromorphatrahejni otvori dorzalno- Scutigera.
Scutigera coleoptrata – kućna stonoga
Classis Diplopoda
• Oko 10 000 uglavnom
tropskih vrsta; naseljavaju i
umerene zone; 2mm –
30cm.
• Vlažnija staništa.
• Udvojeni trupni segmentidva p
para nogu
g p
po
segmentu, srčanih ostija,
ganglija, trahejnih otvora.
• Prve maksile srasle- dno
predusne komoregnatohilarijum; druge
maksile potpuno
red ko ane
redukovane.
• 10-90 trupnih segmenataprvi segment širok- kolum;
2 4 po par nogu
2-4
nogu, a kod
nekih zadnjih 5 segmenata
bez nogu.
Classis Diplopoda
• Kreću se potisnom
silom ekstremiteta;
cilindrične vrste
adaptirane za kretanje
kroz stelju.
• Adaptacije za zaštitu
od predatora: debela
mineralna kutikula,
sklupčavanje,
repelentne ili toksične
žlezde (mlazevi do
30cm u daljinu).
• Većina herbivoreraspadajući biljni
delovi ili ređe biljni
sokovi; malobrojne
karnivorne vrste.
Classis Diplopoda
• Dva para trahejnih
otvora po segmentusmešteni ventralnojedinstvena pojava
među zglavkarima.
• Oči redukovane ili
oce e;
ocele;
Temesvarijevi
organi.
• Treći trupni
p segmentg
genitalni- noge 7.
trupnog segmenta
mužjaka- gonopode.
• Aflagelatni
spermatozoidi,
anamorfno razviće.
• Životni
Ži t i vek
k1
1-10
10
godina.
Classis Diplopoda
Classis Diplopoda
Subclassis Pselaphognatha
Subclassis Chilognatha
Subclassis Pselaphognatha
• Oko 100 vrsta
veličine do
4mm.
• Mekano telo sa
č
čupercima
i
i
nizovima
dlačica.
dlačica
• Bez gonopoda,
repelentnih
žlezda.
• Partenogeneza.
• Polyxenus
Subclassis Chilognatha
• Č
Čvrsta
t kutikula,
k tik l sklupčavanje,
kl č
j gonopode.
d
• Ordo Glomerida- 13 trupnih segmenata- zadnja dva para nogugonopode.
• Glomeris
• Ordo Polydesmida- dorzoventralno spljoštene; oko 20 trupnih
segmenata.
• Polydesmus
• Ordo Julida- cilindrične stonoge sa preko 90 segmenata.
Subclassis Chilognatha
Julus sp.
Classis Symphyla
• Oko 160 vrsta, sitnih do
8mm.
• Telo jje uvek slabo obojeno,
j
,
prozirno.
• Žive u stelji i hrane se
vegetacijum u raspadu,
mogu biti štetne u
agroekosistemima gde se
hrane korenjem
• Nokturnalni
N kt
l i organizmi.
i i
• 14 trupnih segmenata i 15-24
tergalne ploče.
• Usni aparat: donja usna
slična insektima.
• Paučinaste bradavice na
zadnjem
d j
ttrupnom segmentu.
t
•
Classis Symphyla
•
•
•
Nemaju oči; Temesvarijevi organi, kao taktilna čula.
4. trupni segment genitalni.
T h j i otvori
Trahejni
t i na glavi
l i i prva ttrii ttrupna segmenta
t
• Anamorfno
razviće;
partenogeneza.
• ScutigerellaScutigerella
ženke sakupljaju
spermatofore u
posebnim usnim
komorama.
Classis Pauropoda
• Oko 500 vrsta,, mekanog
g tela veličine 0.5-1.5mm.
• Trup sa 11 segmenata- par nogu po segmentu- 5 tergalnih
ploča.
• Gnatohilarijum, kolum, Temesvarijevi organi.
• Većinom herbivore, manji broj predatora.
• Treći trupni segment genitalni.
• Redukovani respiratorni organi i srce
srce.
• Anamorfno razviće.
• Pauropus
Filogenija Myriapoda
• Najstariji fosili iz Silura- diverzifikacija u Kambrijumuekspanzija u Devonu i Karbonu
Karbonu- Arthropleura duge do
2m- najkrupniji kopneni zglavkari.
• Zajednički segmentisani predak sa Onychophora
Onychophora.
• Velika morfološka sličnost Diplopoda i Pauropoda
(gnatohilarijum kolum
(gnatohilarijum,
kolum, 3
3. trupni segment genitalni
genitalni...).
)
• Pozicija Chilopoda nejasna- građa trahejnog sistema i
epimorfno razviće kod nekoh grupa.
• Razlike koje postoje objašnjive nezavisnim
naseljavanjem
j
j
kopna
p od nekoliko linija
j stonoga.
g
Download

Myriapoda