Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Český certifikovaný arborista
Seznam dřevin
úroveň B) Konzultant – Český certifikovaný arborista
Mendelova univerzita v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta
Ústav nauky o dřevě
Kancelář ČCA
Zemědělská 3 / 613 00 Brno
telefon 545 134 313
[email protected]
arborista.mendelu.cz
www.ldf.mendelu.cz
verze 002 účinná od 5. 9. 2011
Listnaté dřeviny
Acer LINNÉ - javor (č. Aceraceae - javorovité)
A. campestre
A. negundo
A. platanoides
A. p. ´Crimson King´
A. p. ´Drummondii´
A. p. ´Globosum´
A. p. ´Schwedleri´
A. pseudoplatanus
A. p. ´Leopoldii´
A. p. ´Purpurascens´
A. p. ´Worleei´
A. saccharinum
Aesculus LINNÉ - jírovec (č. Hippocastanaceae - jírovcovité)
A. x carnea
A. x c. ´Briotii´
A. hippocastanum
A. h. ´Baumannii´
j. babyka (j. polní)
j. jasanolistý
j. mléč
j. klen
j. stříbrný
j. červený
j. maďal
Ailanthus DESFONTAINES - pajasan (č. Simaroubaceae - simarubovité)
A. altissima
p. žláznatý
Alnus EHRHART - olše (č. Betulaceae - břízovité)
A. glutinosa
A. incana
o. lepkavá
o. šedá
Betula LINNÉ - bříza (č. Betulaceae - břízovité)
B. papyrifera
B. pendula
b. papírová
b. bělokorá
Carpinus LINNÉ - habr (č. Corylaceae - lískovité)
C. betulus
Catalpa SCOPOLI - katalpa (č. Bignoniaceae - trubačovité)
C. bignonioides
C. b. ´Nana´
C. speciosa
h. obecný
k. trubačovitá
k. význačná
Celtis LINNÉ - břestovec (č. Ulmaceae - jilmovité)
C. occidentalis
b. západní
Corylus LINNÉ - líska (č. Corylaceae - lískovité)
C. colurna
l. turecká
Crataegus LINNÉ - hloh (č. Rosaceae - růžovité)
C. laevigata (syn. C. oxyacantha)
C. l. ´Paul´s Scarlet´
C. monogyna
Elaeagnus LINNÉ - hlošina (č. Elaeagnaceae - hlošinovité)
E. angustifolia
h. obecný
h. jednosemenný
h. úzkolistá
2
verze 002 účinná od 5. 9. 2011
Fagus LINNÉ - buk (č. Fagaceae - bukovité)
F. sylvatica
F. s. ´Atropunicea´
F. s. ´Pendula´
Fraxinus LINNÉ - jasan (č. Oleaceae - olivovníkovité)
F. excelsior
F. e. ´Pendula´
F. ornus
F. pennsylvanica
Gleditsia LINNÉ - dřezovec (č. Caesalpiniaceae - sapanovité)
G. triacanthos
G. t. f. inermis
Juglans LINNÉ - ořešák (č. Juglandaceae - ořešákovité)
J. nigra
J. regia
b. lesní
j. ztepilý
j. zimnář (j. manový)
j. pensylvánský
d. trojtrnný
o. černý
o. královský
Liriodendron LINNÉ - lyrovník /liliovník/ (č. Magnoliaceae - šácholanovité)
L. tulipifera
l. tulipánokvětý
Malus MILLER - jabloň (č. Rosaceae - růžovité)
A) červeně kvetoucí jabloně
M. x moerlandsii ´Profusion´
M. pumila ´Niedzwetzkyana´
M. x purpurea
B) růžově kvetoucí jabloně
M. x arnoldiana
M. floribunda
M. ´Van Eseltine´
C) bíle kvetoucí jabloně
M. baccata
M. sargentii
D) převislé jabloně
M. pumila ´Elise Rathke´
j. nízká
Platanus LINNÉ - platan (č. Platanaceae - platanovité)
P. x acerifolia
p. javorolistý
Populus LINNÉ - topol (č. Salicaceae - vrbovité)
A) sekce Leuce - bílé topoly
P. alba
P. tremula
B) sekce Aigeros - černé topoly
P. x canadensis
P. nigra
P. n. ´Italica´
C) sekce Tacamahaca - balzámové topoly
P. simonii
j. Moerlandsova
j. lesní
j. purpurová
j. Arnoldova
j. mnohokvětá
j. bobulovitá
j. Sargentova
t. bílý
t. osika
t. kanadský
t. černý
t. Simonův
Prunus LINNÉ (č. Rosaceae - růžovité)
nejdůležitější taxonomické
skupiny:
A) Amygdalus = mandloň
3
verze 002 účinná od 5. 9. 2011
B) Armeniaca = meruňka
C) Cerasus = třešeň, višeň
D) Laurocerasus = vavřínovec (stálezelené)
E) Padus = střemcha
F) Persica = broskvoň
G) Prunus = slivoň
C) Cerasus = třešeň, višeň
P. avium (syn. C. avium)
P. cerasus (syn. C. vulgaris)
P. mahaleb (syn. C. mahaleb)
P. serrulata (syn. C. serrulata)
třešeň ptačí
višeň obecná
mahalebka obecná
třešeň pilovitá
P. s. ´Amanogava´
P. s. ´Kanzan´
E) Padus = střemcha
P. padus (syn. Padus avium)
G) Prunus = slivoň
P. cerasifera
P. c. ´Atropurpurea´
s. obecná
myrobalán třešňový
Pyrus LINNÉ - hrušeň (č.
Rosaceae - růžovité)
P. calleryana ´Chanticleer´
P. communis
h. obecná
Quercus LINNÉ - dub (č. Fagaceae - bukovité)
Q. cerris
Q. petraea
Q. robur
Q. rubra
d. cer
d. zimní
d. letní
d. červený
Robinia LINNÉ - trnovník (č. Fabaceae - bobovité)
R. pseudoacacia
R. p. ´Umbraculifera´
Salix LINNÉ - vrba (č. Salicaceae - vrbovité)
S. alba
S. a. ´Tristis´
S. x sepulcralis
Sophora LINNÉ - jerlín (č. Fabaceae - bobovité)
S. japonica
S. j. ´Pendula´
t. bílý
v. bílá
v. náhrobní
j. japonský
Sorbus LINNÉ - jeřáb (č. Rosaceae - růžovité)
S. aria
S. aucuparia
S. a. ´Edulis´
S. intermedia
S. torminalis
j. prostřední
j. břek
Tilia LINNÉ - lípa (č. Tiliaceae - lipovité)
T. cordata
l. srdčitá
j. muk
j. obecný
4
verze 002 účinná od 5. 9. 2011
T. x euchlora
T. x europaea ´Pallida´
T. platyphyllos
T. tomentosa
l. zelená
l. evropská
l. velkolistá
l. stříbrná
Ulmus LINNÉ - jilm (č. Ulmaceae - jilmovité)
U. glabra (syn. U. montana)
U. laevis (syn. U. effusa)
U. minor (syn. U. carpinifolia)
j. horský
j. vaz
j. habrolistý
Jehličnaté dřeviny
Abies MILLER - jedle (č. Pinaceae - borovicovité)
A. alba
A. cephalonica
A. concolor
A. grandis
A. nordmanniana
Chamaecyparis SPACH - cypříšek
Ch. lawsoniana
Ch. nootkatensis
Ch. obtusa
Ch. o. ´Nana Gracilis´
Ch. pisifera
Ch. p. ´Filifera´
Ch. p. ´Plumosa´
Ch. p. ´Squarrosa´
j. bělokorá
j. řecká
j. ojíněná
j. obrovská
j. kavkazská
c. Lawsonův
c. nutkajský
c. tupolistý
c. hrachonosný
Ginkgo LINNÉ - jinan (č. Ginkgoaceae - jinanovité)
G. biloba
j. dvoulaločný
Juniperus LINNÉ - jalovec
A) druhy s listy pouze jehlicovitými
J. communis
j. obecný
J. c. ´Repanda´
J. c. ´Suecica´
J. squamata
j. stěsnaný
J. s. ´Blue Carpet´
J. s. ´Blue Star´
J. s. ´Meyeri´
B) druhy s listy šupinovitými i jehlicovitými
J. horizontalis
J. chinensis
J. x media
J. x m. ´Hetzii´
J. x m. ´Old Gold´
J. x m. ´Pfitzeriana´
j. vodorovný
j. čínský
j. prostřední
j. chvojka (chvojka
klášterská)
J. sabina
J. s. ´Aureovariegata´
J. s. ´Tamariscifolia´
J. scopulorum
j. skalní
J. s. ´Skyrocket´
5
verze 002 účinná od 5. 9. 2011
J. virginiana
j. viržinský
J. v. ´Grey Owl´
Larix MILLER - modřín (č. Pinaceae - borovicovité)
L. decidua
L. kaempferi
m. opadavý
m. japonský
Microbiota KOMAROW - mikrobiota
M. decussata
m. křižmovstřícná
Picea A. DIETRICH - smrk (Pinaceae - borovicovité)
P. abies
P. glauca
P. g. ´Conica´
P. omorika
P. pungens
Pinus LINNÉ - borovice (č. Pinaceae - borovicovité)
A) borovice se dvěmi jehlicemi ve svazku
P, sylvestris
P. nigra
P. mugo
B) borovice se třemi jehlicemi ve svazku
P. ponderosa
C) borovice s pěti jehlicemi ve svazku
P. cembra
P. strobus
P. aristata
smrk ztepilý
s. sivý
s. omorika
s. pichlavý
b. lesní
b. černá
b. kleč
b. těžká
b. limba
b. vejmutovka
b. osinatá
Pseudotsuga CARRIÉRE - douglaska (č. Pinaceae - borovicovité)
P. menziesii
d. Menziesova
Taxus LINNÉ - tis (č. Taxaceae - tisovité)
T. baccata
T. b. ´Adpressa´
T. b. ´Fastigiata´
T. cuspidata
T. c. ´Nana´
T. x media ´Hicksii´
Thuja LINNÉ - zerav
T. occidentalis
t. červený
t. japonský
t. prostřední
z. západní
T. o. ´Ericoides´
T. o. ´Globosa´
T. o. ´Malonyana´
T. o. ´Rheingold´
T. orientalis (syn. Biota orientalis)
z. východní
z. řasnatý
T. plicata
T. p. ´Zebrina´
Tsuga CARRIÉRE - jedlovec (č. Pinaceae - borovicovité)
T. canadensis
j. kanadský
6
Download

Seznam dřevin - Český Certifikovaný Arborista