Přehled geologických období
Celkové stáří
Eon
FANEROZOIKUM
(542MIL. - DODNES)
Geologická éra
Perioda
Čtvrtohory
KENOZOIKUM
kvartér
(ANTROPOZOIKUM)
Třetihory
KENOZOIKUM
paleogen
Druhohory
MEZOZOIKUM
mladší
starší
Prvohory
PALEOZOIKUM
m
PREKAMBRIUM
(4,6mld.-542mil.)
Starohory
PROTEROZOIKUM
holocén
pleistocén
pliocén
miocén
oligocén
eocén
paleocén
neogen
křída
jura
trias
perm
karbon
devon
silur
ordovik
kambriu
rostliny
Vývoj organismů
živočichové
současné
současní
vývoj člověka
krytosemenné rostliny
jehličnany
rozvoj savců, ptáků
mlži, plži
ústup hlavonožců
1. krytosemenné rostliny
nahosemenné rostliny
(cykasy, jehličnany)
1. ptáci a savci
plazi, hlavonožci
Variské-Hercynské
vrásnění
(250mil.)
Kaledoské vrásnění
(350mil.)
1. nahosemenné rostliny
rozvoj plavuní, přesliček,
kapradin
1. plazi, obojživelníci
rozvoj mlžů
úbytek trilobitů
AssyntskéKadontské vrásnění
(570mil.)
rozvoj řas
1,8mil. - dodnes Alpinsko-Himalájské
vrásnění
(od100mil - dodnes)
65 – 1,8mil.
251 -65mil.
542 – 251mil.
2,5mld-542mil.
3,8 – 2,5mld.
Aldonské vrásnění
(2,6mld.)
Prahory
ARCHAIKUM
4,6 – 3,8mld.
Astrální období
HADAIKUM
Horotvorné děje
Epocha
vývoj suchozemských organismů
primitivní cévnaté
1. obratlovci
rostliny (mechorosty)
trilobiti, graptoliti
řasy
mlži, hlavono
1. živočichové
prvoci, žahavci,
členovci, kroužkovci
rozvoj baktérií a sinic
1. řasy
bakterie, sinice
vznik a vývoj jednoduchých organismů
vznik prvotní zemské kůry, vznik a diferenciace zemského
tělesa, chemický vývoj, sopečná činnost
Download

Přehled geologických období