GEOLOGICKÝ VÝZNAM BARRANDIENU
* paleontologické lokality
* význam zkamenělin
* chráněná území
* jedinečnost odkryvů
Muzeum Českého krasu - Beroun
OKOLÍ ZAHOŘAN A KRÁLOVA DVORA
DĚD A VRÁŽ U BEROUNA
LOCHKOV – „ORTOCEROVÝ LŮMEK“
BUDŇANSKÁ SKÁLA U KARLŠTEJNA
LODĚNICE – BARRANDOVY JÁMY A ŠPIČATÝ VRCH
LOM KOSOV U BEROUN A OKOLÍ
SVATÝ JAN POD SKALOU A OKOLÍ
GEOLOGIE
* Komplex skalních výchozů a stěn opuštěných i
činných lomů.
* Těžba narůžovělých sliveneckých vápenců, za
účelem staveb a dekorací, „lochkovská“
mosaika…
* Profil od ordoviku po střední devon.
* Geologický profil zastihuje typická naleziště
zkamenělin (zejména mlži, plži, hlavonožci,
graptoliti, trilobiti a lilijice).
* Několik set druhů zkamenělin, mnoho
endemických forem.
RADOTÍN A KOSOŘ
KONĚPRUSY A OKOLÍ
TETÍN A OKOLÍ
HOSTIM A SRBSKO
TŘETIHORY
TŘETIHORY - Terciér
SVATÝ JAN POD SKALOU
- 70m dlouhá, 80m široká a až 17m
vysoká travertinová kaskáda
- Sladkovodní vápence – „pěnovce“
obsahují 50 druhů měkkýšů, listy
stromů a rostlin
NÁLEZY KOSTERNÍCH POZŮSTATKŮ V JESKYNÍCH
ČESKÉHO KRASU
krasová kapsa "C 718" ve v. stěně Císařského lomu na
Zlatém koni u Koněprus:
(úlomky krunýřů želvy, panter, šavlozubý tygr, lesní slon,
opice makak)
Koněpruské jeskyně :
(medvěd jeskynní, koně, tuři, jeleni, hyeny, vlci, zajíci, svišti,
lišky ...)
Srbské jeskyně v lomu na Chlumu :
(kůň, jelen, vlk, jeskynní hyena, drobní hlodavci, draví ptáci,
lev jeskynní ...).
ŠAVLOZUBÝ TYGR
JESKYNNÍ LEV
Velikost – o ¼ větší než dnešní lvi
Délka – až 3,5 m
Váha – přes 200kg
JESKYNNÍ MEDVĚD
Velikost – až 2 m
Délka – až 4 m
Váha – 2 - 3 tuny
mladý paleolit (cca 35.000 let):
nález Homo sapiens sapiens z Koněpruských jeskyní.
konec mladšího paleolitu:
nálezy z Děravé jeskyně na Kotýzu u Koněprus
(zlomky břidlicových destiček s rytinou kozorožce první doklady tohoto druhu paleolitického umění v
Čechách!!!)
- Obdobný nález byl později nalezen na Šanově koutě
u Hostimi
neolit:
výraznější stopy osídlení v Galérii u Srbska, j. Koda,
Na průchodě, Nad Kačákem…
- nález kosterních pozůstatků z Tobolského vrchu (4.
– 3.000 let).
Download

geologie - BARRANDIEN.cz