Jak šel čas s Evropskou oční klinikou Lexum
zdarma
číslo 02/2012
www.lexum.cz
Exkluzivně
Helena
Vondráčková:
„Otevřel se
mi nový svět
bez brýlí.“
Nové možnosti řešení
šedého zákalu
servis
Obsah
4
8
11
14
19
21
26
31
Vážené čtenářky a čtenáři, vážení klienti,
vítám vás na stránkách druhého letošního vydání magazínu Lexum. Právě rok 2012
přinesl na naši kliniku podstatnou změnu, kterou je platnost nové zdravotnické
reformy, jež legalizuje nadstandardní doplatkovou léčbu. Díky tomu rapidně narůstá
zájem o prémiovou chirurgii. Naše klinika nabízí široké portfolio služeb nejen
v oblasti léčby šedého zákalu, v nabídce najdete ty nejmodernější a nejkvalitnější
materiály a čočky. Za vším samozřejmě stojí náš tým špičkových lékařů, kapacit ve
svém oboru. Rád bych vám na tomto místě poděkoval za důvěru, jež v naši prémiovou chirurgii vkládáte.
Evropská oční klinika Lexum se dynamicky rozvíjí. Zanedlouho oslaví dvacet let působení v České republice, ale už teď máme důvod k oslavě. V březnu jsme provedli
jubilejní 150 000. úspěšnou operaci. Už sto padesát tisíc očí díky péči naší kliniky
vidí lépe. To mi činí velkou radost. Nejen o tomto milníku v historii kliniky se dočtete
na následujících stranách.
Uvnitř čísla jsme se zaměřili na dvě velká témata oftalmologie – léčbu šedého zákalu a vetchozrakosti. Docentka Drahomíra Baráková v rozhovoru podrobněji líčí, jaké
prémiové nitrooční čočky mohou odstranit šedý zákal i další oční vady zároveň, paní
doktorka Holubová přiblíží způsoby léčby vetchozrakosti. Naše klinika otevírá nové
možnosti, disponujeme nejnovějšími technologiemi a materiály a pevně věříme, že
uspokojíme nároky a potřeby všech klientů.
V nedávné době se naší klientkou stala zpěvačka Helena Vondráčková. V rozhovoru vám prozradí, proč podstoupila operaci a co jí přinesla. Podrobněji vám také
představíme naše refrakční centrum v Praze a brněnské pracoviště Lexum, dozvíte
se i spoustu dalších zajímavostí.
Přeji vám, až se vrátíte z naší kliniky domů, abyste si znovu přečetli tyto řádky - ale už
bez brýlí. Vězte, že pohled na svět bez nich je o tolik krásnější.
Přeji vám příjemné čtení,
Roman Meliška
32
37
40
42
44
46
48
50
51
Novinky
Aktuální téma: Vetchozrakost
Helena Vondráčková: „Otevřel se mi nový svět
bez brýlí.“
Představujeme refrakční centrum v Praze
Zdravotnická reforma: Každý náš klient si může
pro své oči dopřát to nejlepší
O čem se mluví: Možnosti řešení šedého zákalu
Představujeme brněnskou kliniku Lexum
MUDr. Martin Novák: „Po brýlích se mi rozhodně
nestýská.“
Evropská oční klinika Lexum krok za krokem
Nejčastější dotazy na téma refrakční zákroky,
šedý zákal a strabismus
Lenka Horáčková: „Celý svět mi dnes přijde
barevnější.“
Co vás zajímá: Jak pečovat o své oči v létě
Proč máme barevné oči
Proč si vybrat Evropskou oční kliniku Lexum
Napsali jste nám
Křížovka
Kontakty
Tiráž
Lexum magazín
Ročník III., vydání č. 2/2012
Vydavatel: OPHTALASER a.s.,
U Společenské zahrady 3, 140 00 Praha 4-Krč
tel.: 810 800 009
www.lexum.cz
Redakční rada: Roman Meliška, Ivana Harangozová,
Ondřej Kvasňovský
Produkce a grafické zpracování:
Corporate Publishing, s.r.o.
www.copu.cz
Redakce: Petra Vychodilová, Alice Škochová
Jazyková úprava: Stanislava Putíková
Client service manager: Martina Krtoušová
Inzerce: Ditta Dvořáčková,
[email protected], tel.: 603 196 614
Foto: Tereza Melicharová, Igor Zehl, Ondřej Hošt, Vojtěch Vlk, archiv Lexum, archiv MUDr. Martina Nováka,
archiv Heleny Vondráčkové, ČTK, archiv, Robert Vano,
archiv paní Horáčkové
Foto na titulní straně: Jakub Ludvík
Registrace: MK ČR E 19256
Volně neprodejné
3
novinky
Foto: Tereza Melicharová, archiv Lexum, Ivan Kolín
Další ocenění primáře Fišera
MUDr. Ivan Fišer, Ph.D., primář Centra pro
léčbu sítnice a sklivce pražské kliniky Lexum,
byl již potřetí poctěn významným mezinárodním
oceněním, které mu udělila Řecká vitreoretinální
společnost v rámci 7. panhelénského kongresu
konaného v Athénách v polovině letošního ledna.
Kongres, který hostil přední světové odborníky na
chirurgii sítnice, byl stejně jako v předchozích letech
na velmi vysoké vědecké úrovni a přilákal nejen mnoho účastníků z odborných kruhů, ale také zainteresovaných návštěvníků.
Primář Fišer vystoupil na kongresu s přednáškou na
téma „Vždy je třeba bojovat proti sklivcovému
a subretinálnímu krvácení“, která se týkala indikací
operace sítnice a sklivce i ve zdánlivě ztracených
případech. Druhá Fišerova přednáška na téma
„Atraumatický peeling epiretinálních membrán“ zaujala
posluchače především představením nové, dosud
nepublikované chirurgické techniky, která spočívá
v maximálně šetrném odstranění membrány z povrchu
sítnice. Celosvětovým prvenstvím v užívání této
netradiční metody, která vyvolala bohatou diskuzi mezi
přítomnými odborníky, se Evropská oční klinika Lexum
pyšní od roku 2011.
MUDr. Ivan Fišer, Ph.D.:
„Někdy
je snazší
vydobýt si
respekt
v zahraničí.“
Na kongresu v Athénách jste na začátku
roku představil novou metodu šetrného
odstranění membrány z povrchu sítnice, kterou
Lexum používá jako první na světě. V čem je tato
chirurgická technika jedinečná?
Při peelingu epiretinální membrány se při této technice
nepoužívá klasického nástroje – pinzety, ale membrána
je z povrchu sítnice sloupnuta pouhým sáním vitrektomu (nástroje k odstraňování sklivce). Tato technika
připomíná situaci, kdy vysavač nasaje a zvedne koberec. Tím jednak odpadá několikanásobné zasouvání
chirurgických nástrojů do oka, jednak se v některých
případech podaří membránu sloupnout prakticky bezdotykově, tedy atraumaticky, což šetří povrch sítnice
před drobnými pohmožděninami. Některé typy membrán, které mají těstovitou konzistenci, se dokonce lépe
takto odsávají, než uchopují pinzetou. Na tuto techniku
jsem přišel náhodou asi před půl rokem; použil jsem
ji dosud teprve v desítkách případů, ale ještě ji chci
technicky rozpracovat ve spolupráci s firmou vyrábějící
chirurgické nástroje.
Letos jste získal už čtvrté ocenění od Řecké vitreoretinální společnosti. Můžete připomenout, za co
byla ta tři předchozí?
Jedno ocenění bylo za přednášku o léčbě makulární
degenerace injekcemi Avastinu na míru; tuto techniku
jsme na naší klinice používali jako jedno z prvních
pracovišť na světě a řečtí kolegové měli pro tuto
odvážnou průkopnickou práci uznání. Jiná sdělení se
týkala individualizované léčby diabetického makulární-
4
ho edému, chirurgických zobrazovacích systémů nebo
léčby odchlípení sítnice.
Co pro vás tato ocenění znamenají, jsou motivací
pro vaši další práci?
Pochopitelně, uznání v zahraničí každého velmi těší.
Mezinárodní ocenění je však něco jiného než uznání
doma. Někdy je snazší vydobýt si respekt v zahraničí,
protože „doma není nikdo prorokem“ a za hranicemi se
tolik neuplatňují některé domácí provinční vztahy. Je
zábavné porovnávat reakce na inovativní nebo přímo
odvážné sdělení v cizině a na domácí scéně. Jsou to, žel,
spíše zahraniční úspěchy, které dodávají kuráž a sílu
pokračovat v práci, jež je někdy obtížným prošlapáváním
nových cest, pro které nemají všichni pochopení.
Jakého úspěchu na mezinárodním poli si pak
ceníte nejvíce?
Na poli mezinárodním si kromě těchto řeckých úspěchů
nejvíce cením svého opakovaného zvolení do výboru
Evropské vitreoretinální společnosti (EVRS), v němž
mám řadu přátel, kteří patří mezi naprostou špičku
světové sítnicové chirurgie. Také jsem dostal první cenu
za chirurgický film na kongresu ISOT (Mezinárodní
společnosti pro oční trauma) v Římě a první cenu za
chirurgický film na sítnicovém a traumatologickém
kongresu v Ravenně. Dokonce jsem se procházel po
červeném koberci do Filmového paláce v Cannes, kde mi
byla udělena cena na Cannes Retina Festivalu v rámci
kongresu Evropské vitreoretinální společnosti
a americké společnosti sítnicových chirurgů.
Michal Viewegh
hostem
oftalmologického
semináře
Koncem roku 2011 pořádala Evropská oční
klinika Lexum tradiční Vánoční seminář pro
oftalmology, tentokrát v pražském Andel’s Hotelu na
Smíchově. Odborníci kliniky Lexum seznámili účastníky s nejmodernějšími metodami a postupy v očním
lékařství, které byly doplněny názornými kasuistikami
konkrétních způsobů léčby.
V závěru semináře čekalo na všechny milé překvapení
v podobě autorského čtení jednoho z našich neznámějších spisovatelů Michala Viewegha. Autor loňského
bestselleru Mafie v Praze si pro tuto příležitost zvolil
a přečetl účastníkům semináře povídku Srovnávací test
z knihy Povídky o lásce.
Pan Viewegh sám před nedávnem podstoupil na
Evropské oční klinice Lexum zákrok, jehož rychlost
a bezbolestnost jej podle jeho vlastních slov
překvapila.
150tisíckrát díky
Ve čtvrtek 8. března 2012 podstoupila na Evropské oční klinice Lexum v Brně laserové odstranění
více než šesti dioptrií jednadvacetiletá studentka Vyšší
odborné zdravotnické školy Lenka Nipprtová z Nové Vsi
u Pohořelic. Na pravém oku měla vysokou krátkozrakost
-6,5 dioptrie, na levém střední krátkozrakost -4,87 dioptrie a astigmatismus. Před operací neznala pocit, jaké to
je vidět dobře, brýle nosila od první třídy a vystavovaly ji
celoživotnímu posměchu. To se teď změnilo. „Vůbec nechápu, proč jsem tak dlouho váhala,“ svěřila se krátce po
zákroku, který byl jubilejní 150 000. úspěšnou operací
Evropské oční kliniky Lexum.
Brněnskou operaci vedl prof. MUDr. Martin Filipec,
CSc., zakladatel a hlavní lékařský ředitel kliniky Lexum,
devatenáct let poté, co provedl zcela první úspěšné
laserové odstranění dioptrií v České republice.
„Rádi bychom touto cestou poděkovali všem
pacientům za důvěru, devatenáct let a sto padesát tisíc
zákroků je ohromná zodpovědnost. Zároveň patří náš dík
také všem lékařům – a to jak kolegům v Lexum, tak
spolupracujícím terénním oftalmologům v celé České
republice, protože bez sehraného a vysoce kvalifikovaného týmu bychom takového úspěchu nikdy nedosáhli,“
říká profesor Martin Filipec.
Jak se Lenka Nipprtová cítí
měsíc po zákroku?
Jak se dnes po operaci cítíte? Co se pro vás
změnilo, jak se vám nově dívá na svět?
Cítím se velmi dobře, jsem moc spokojená a hlavně
jsem ráda, že jsem do toho šla. V podstatě se toho
pro mě od operace změnilo hodně – vidím lépe a to
je to, co jsem si vždycky přála! Myslela jsem si, že už
nikdy nebudu vidět dobře, ale sen se stal skutečností. Jsem za to opravdu ráda.
Zvykla jste si na život bez brýlí?
Opravdu stojí za to vidět svět bez brýlí! Kupodivu
jsem si zvykla velice rychle, jen občas se mi stane,
že hledám brýle na nose, třeba když se dívám na
televizi. Pro mé okolí to byla také velká změna. Ti, co
mě znají s brýlemi, se divili, kde je mám, a říkali mi, že
jsem úplně jiná. Navíc jsem moc ráda, že v létě budu
moct úplně v klidu nosit sluneční brýle a nebudu
muset mít v kabelce ještě svoje dioptrické a pořád
je měnit.
Kdy jste se dozvěděla o tom, že jste klientkou podstupující 150 000. operaci kliniky Lexum? Potěšilo
vás, že se vám dostalo takové pozornosti?
Přesně si nevzpomínám, ale myslím, že to bylo tři dny
před zákrokem. Věděla jsem, že se bude ten den na
klinice natáčet nějaká reportáž, to mi hned řekl pan
doktor, ale že já budu ta ,,důležitá osoba“ a navíc
ještě 150 000. zákrok, to jsem opravdu netušila.
(směje se) Byla jsem v šoku a hlavou se mi honily
myšlenky, jestli se někdo nespletl, nikdy jsem přece
nic nevyhrála a neměla žádné štěstí... A najednou
taková pocta! Byla jsem velmi potěšená, a proto bych
chtěla poděkovat klinice Lexum a celému jejímu
týmu za ochotu a vlídný přístup a popřát jim do
budoucna spoustu dalších úspěchů a minimálně
ještě 150 tisíc spokojených klientů.
Docentka Baráková opět v přímém přenosu Live Surgery
Doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc., lékařská
ředitelka pro chirurgii šedého zákalu, sítnice
a sklivce Evropské oční kliniky Lexum, se již po několikáté
zúčastnila „Live Surgery“, v rámci 16. kongresu ESCRS
Winter Meeting, který se konal v Praze v hotelu Hilton
ve dnech 3. až 5. února letošního roku. Jako jediná žena
se spolu s dalšími deseti chirurgy z České republiky
i zahraničí zapojila do operace „na živo“, během níž přední
odborníci provádí operace očí v přímém přenosu a prezentují nové postupy a technologie v oční mikrochirurgii.
„Live Surgery“, garantovaná Českou oftalmologickou
společností, byla do kongresového sálu hotelu Hilton
Praha přenášena z Ústřední vojenské nemocnice. Paní
docentka Baráková operovala během technicky velmi
náročného živého přenosu kombinovanou oční vadu.
Pacientka, která před mikrochirurgickým zákrokem
trpěla šedým zákalem, dalekozrakostí, astigmatismem
a vetchozrakostí, bude díky implantaci speciální nitrooční čočky vidět bez problémů na všechny vzdálenosti, a to
zcela bez brýlí.
Mezi stovkami oftalmologů z celého světa, kteří se
zúčastnili bohatého programu zimního kongresu
Evropské společnosti kataraktové a refrakční chirurgie
(ESCRS), nesměli chybět ani odborníci z Evropské oční
kliniky Lexum. S přednáškou nazvanou „Ideální nitrooční
čočky“ vystoupil prof. MUDr. Martin Filipec, CSc., spolu
s dalšími desítkami kolegů přednesli dále v rámci
československého sympozia svůj příspěvek např. MUDr.
Martin Choleva, MUDr. Hana Schwarzová a MUDr. Iva
Krejčí z kliniky Lexum.
5
novinky
Otevíráme další
dvě kliniky
v Polsku
Evropská oční klinika Lexum nabízí nejširší
a nejmodernější spektrum služeb v oftalmologii nejen v České republice, ale postupně i po celém
Polsku.
Kromě poboček v Poznani, Krakově a Štětíně,
otevřených v roce 2010, mohou od letoška využívat
služeb špičkové oftalmologie Lexum i lidé ve Varšavě
a Vratislavi. Obě nová pracoviště se pyšní špičkovým
lékařským týmem a nejmodernějším zdravotnickým
zařízením na více než 700 metrech čtverečních. Ve
Vratislavi se klinika Lexum nachází v jedinečných
prostorách prestižní nejvyšší polské budovy Sky
Tower, 212 metrů vysokého mrakodrapu.
Ve všech pobočkách Lexum najdete kromě
špičkového zdravotnického zařízení největší tým
specialistů ve střední Evropě, složený z více než 300
lékařů, zdravotních sester, optometristů a techniků.
Díky tomu vám klinika Lexum nabízí komplexní péči
o zrak a stala se nejvyhledávanější středoevropskou
oční klinikou.
Významné mezinárodní ocenění
pro fotografa Lexum
Pan Ivan Kolín z Evropské oční kliniky Lexum
získal další významné mezinárodní ocenění.
V rámci doprovodné akce pořádané Ophthalmic
Photographers´Society při konání společného
výročního kongresu Americké společnosti
kataraktových a refrakčních chirurgů (ASCRS)
a Americké společnosti pro management v oftalmologii (ASOA) 21.–24. dubna 2012 v Chicagu v USA,
mu bylo uděleno Čestné uznání za soubor fotografií
s tématem „Implantace umělé duhovky u pacienta
s traumatickou kataraktou“. Panu Kolínovi se opět
podařilo navázat na významná ocenění z minulých
let, kdy se od roku 2004 pravidelně umisťuje na
„medailových místech“ nebo je jeho práce oceňována Čestným uznáním jako v letošním roce.
6
www.lexum.cz
v novém kabátě
Evropská oční klinika Lexum má od letošního
května nové webové stránky. Moderní
a přehlednou formou nabízí pacientům a zájemcům
informace o službách, jednotlivých klinikách, lékařích, zkušenostech klientů a novinkách v Lexum.
Pomozte nám udělat web podle vašich představ.
Napište nám svůj názor na [email protected]
co vás zajímá
Foto: archiv, archiv Lexum, Tereza Melicharová
Vetchozrakosti
nepředejdeme, ale vyléčíme ji
Řecký název presbyopie znamená v překladu do češtiny vetchozrakost. Je to však pojem zavádějící, jelikož tato oční
vada se začíná projevovat už mezi 40.–45. rokem života. Záleží také na výchozím refrakčním stavu oka. Proč se nám
s přibývajícím věkem zhoršuje zrak a jak vadu odstranit?
Vetchozrakost, neboli ztrátu přirozené schopnosti oční čočky zaostřit na blízké předměty,
nevystihneme přesně ani termínem onemocnění, není
to totiž oční vada v pravém smyslu slova, ale přirozený
důsledek stárnutí organismu, kdy se s věkem mění
struktura oční čočky. Zpočátku mnozí lidé řeší situaci
oddalováním čteného textu, s narůstajícím věkem se
ale potíže stupňují a přidávají se i problémy s viděním
na počítač a na jiné činnosti, které děláme na střední
vzdálenost. Vetchozrací lidé musí střídat několik druhů
brýlí na různé vzdálenosti nebo používat brýle víceohniskové – bifokální nebo multifokální. Tato zraková vada
je, dá se říci, nevyhnutelná, dotýká se totiž každého
z nás a neexistuje žádný způsob, jak jí předejít.
Co se děje při presbyopii?
Oko při pohledu na blízko takzvaně akomoduje – čočka
svojí pružností zvyšuje svou optickou mohutnost
a umožňuje zaostřit na potřebnou vzdálenost. Během
života člověka se ale v čočce mimo jiné usazují látky
bílkovinné povahy, které mají za následek snížení její
pružnosti, zvětšuje a zhutňuje se její jádro, kornatí čočková vlákna, čočka přibývá na objemu, a tím dochází
k pozvolnému poklesu akomodačního (zaostřujícího)
výkonu – tedy ke zhoršení její schopnosti zaostřit na
blízko. Člověk je pak nucen natahovat ruce a čtený text
vzdalovat od očí, do vzdálenosti, na kterou čočka ještě
dokáže zaostřit a text je čitelný. Dalšími doprovodnými potížemi může být bolest hlavy, únava či trvalé
zarudnutí očí.
Kdy presbyopie nastupuje?
Doba, kdy se presbyopické obtíže začnou projevovat,
závisí na výchozím refrakčním stavu oka. U dalekozrakých lidí (to jsou ti, kteří používají plusové dioptrie na
dálku) se problémy s viděním na blízko obvykle projevují dříve. Je to dáno tím, že tito lidé nemívají ve svých brýlích zcela plnou dioptrickou korekci, a tak se počínající
vetchozrakost projeví potřebou silnějších brýlí na čtení.
Lidé s „normálním zrakem“ bez refrakční vady, kteří
doposud brýle nenosili, potřebují brýle o něco později,
jejich potřeba brýlí na čtení kolísá v závislosti na světle
a únavě. Obvykle lépe vidí ráno, ale k večeru a za tmy po
celodenní zrakové námaze již nejsou bez brýlí schopni
dlouhodobé činnosti (dlouhodobého vidění) na krátkou
vzdálenost.
8
Vetchozrakost není oční vada v pravém
smyslu slova, ale přirozený důsledek
stárnutí oka, kdy se s věkem mění struktura
oční čočky.
U krátkozrakých lidí (kteří nosí minusové dioptrie) se
projevuje potřeba brýlí na čtení nejpozději a někdy
dokonce vůbec. To ale neznamená, že nejsou vetchozrací. U malé krátkozrakosti stačí k vidění na blízko
odložit brýle na dálku. V případě vysoké krátkozrakosti
se v presbyopickém věku předepisují dioptricky slabší
brýle na čtení.
Jak je to se subjektivním vnímáním
Je prokázané, že existuje spojitost mezi aktuálním stavem člověka a ostrým viděním. Větší fyzické či psychické
vypětí může mít vliv na vnímání toho, jak člověk vidí.
Jednou z příčin únavy zraku může být nerovnoměrné
zatěžování očních svalů, což je důsledkem dnešního životního stylu. Jsme málo venku na denním světle, většinu
času trávíme v interiérech za umělého osvětlení. Dlouhé
hodiny prosezené u počítače představují časté zaostřování do blízka. Jinak řečeno, pro náš zrak je vyčerpávající,
když se jedné aktivitě věnujeme nepřetržitě po dobu
několika hodin. Náročný pracovní den naši zrakovou
soustavu přepíná, většina podnětů často přichází z krátké vzdálenosti. Zní to možná zvláštně, ale měli bychom
se více a častěji dívat i do dálky. Přirozený oční pohyb
spočívá v přeostřování z blízka do dálky a zpět.
Pečujte o své oči
Nepřepínejte své oči. Dopřejte jim během dne také
odpočinek. Sedíte-li dlouho u počítače, dejte si pauzu
a chvíli se dívejte z okna, kápněte si umělé slzy – oko
při práci s počítačem málo mrká a rohovka pak nemá
kvalitní slzný film. Dodávejte svému tělu dostatek
vitamínů, především ze zeleniny. Nezbytný je také
dostatek spánku. Nepodceňujte preventivní návštěvy
očního lékaře. Přijďte na prohlídku dříve, než vás
přinutí oční vada.
Je prokázané,
že existuje
spojitost mezi
aktuálním stavem
člověka a ostrým
viděním. Větší fyzické
či psychické vypětí
může mít vliv na
vnímání toho, jak
člověk vidí.
Že zraku neprospívá ani tučná a výživově málo hodnotná strava, není třeba připomínat. Zrak je velmi náročný
na kvalitní výživu a dostatek minerálů a vitamínů.
Jak lze řešit presbyopii
1. Brýle
Prvním řešením, které nás napadne, jsou brýle. Není
výjimkou, že vetchozraký člověk má doma různě silné
brýle, jedny na blízko, druhé na práci s počítačem,
třetí na dálku… Existují i brýle, které umožňují vidění
na několik vzdáleností. Bifokální brýle umožňují vidění
na dálku i blízko (brýlová čočka má ve své dolní části
segment pro vidění na blízko), multifokální brýle nejsou
napohled rozlišitelné od obyčejných, avšak brýlová
čočka má směrem odshora dolů různou dioptrickou
sílu, tím jsou takové brýle použitelné pro vidění na různé
vzdálenosti. Používání brýlí založených na tom, že na
různé vzdálenosti je třeba se dívat příslušnou částí brýlí,
vyžaduje trochu cviku a nemusí být vždy úspěšné. Pro
zrakový komfort je třeba přizpůsobit brýlovou korekci
pracovní vzdálenosti.
9
co vás zajímá
2. Laserový zákrok
Druhým řešením je zákrok, při němž se pomocí laseru
změní lomivost rohovky, a tím i celého oka. Díky laserovému zákroku odpadne nutnost nosit různé druhy brýlí
– po korekci budete potřebovat pouze jedny brýle na
dálku či na blízko podle vaší preference. Existuje i možnost změnit laserovým zákrokem lomivost rohovky na
každém oku mírně odlišně. Po tomto zákroku zvaném
LBV (Laser Blended Vision) vidíte ostře jedním okem na
dálku a druhým na blízko nebo na střední vzdálenost.
Ne každému pacientovi však toto řešení vyhovuje, vyžaduje proto důkladná předoperační vyšetření a zjištění,
zda je pacient pro tento zákrok vhodným adeptem.
3. Implantace nitrooční čočky
Dalším řešením je implantace speciální nitrooční čočky.
Takový operační zákrok, kdy je vyměněna původní
čočka a nahrazena dioptricky vhodnější umělou
čočkou, se nazývá RLE (Refractive Lens Exchange),
v presbyopickém věku též PRELEX (Presbyopia Lens
Exchange). Při implantaci umělé nitrooční čočky do oka
má pacient na výběr z několika možností. Monofokální
nitrooční čočka odstraní dioptrie pouze na jednu vzdálenost (většinou na dálku), multifokální nitrooční čočka
vyřeší dioptrie na obě vzdálenosti, na blízko i na dálku.
Absolutní novinkou na trhu je však trifokální nitrooční
čočka, která umožňuje ostré vidění na všechny vzdálenosti, tzn. na dálku, na střední vzdálenost zhruba 70 cm
(například pro práci na počítači) i na blízko.
NOVINKA: Trifokální nitrooční čočka
Trifokální čočka pro korekci presbyopie se v České
republice předvedla v praxi poprvé v říjnu loňského
roku, jedná se tak o žhavou novinku v oftalmologii. Na
rozdíl od běžné multifokální čočky, která koriguje
vidění na blízko a na dálku, tato nová čočka zlepšuje
vidění i na střední vzdálenost, potřebnou například pro
práci s počítačem. Evropská oční klinika Lexum
používá kvalitní trifokální čočky značky PhysIOL.
Podrobněji vám je představíme v dalším vydání
magazínu Lexum.
???
Rozhovor s MUDr. Alenou Holubovou
Jaká věková skupina pacientů přichází na
kliniku Lexum s vetchozrakostí nejčastěji?
S tímto problémem přichází lidé ve věku přibližně od
45 let výše, výjimku netvoří ani lidé v důchodovém
věku. Obecně se dá říci, že čím starší člověk je, tím
má s vetchozrakostí větší problém. Vetchozrakost je
postupný proces trvající asi 20 let, než se ustálí.
Jaký je nejčastější způsob řešení
vetchozrakosti na vaší klinice?
Záleží na stáří člověka, výchozím refrakčním stavu oka,
a co je velmi důležité – na referencích každého člověka
individuálně. To znamená, že je třeba přihlížet k přáním
a potřebám jednotlivce, zjistit, co je pro něj nejdůležitější. Ptáme se tak na zaměstnání a s tím spojenou
potřebu kvalitně vidět do dálky nebo na blízko, ale i na
záliby. V zásadě jednou možností je laserová operace,
velmi dobré výsledky máme s metodou LBV-Laser
Blended Vision. Jedná se o zákrok provedený pomocí
dvou laserů a speciálního softwaru, vyvinutého právě
pro presbyopické pacienty. Jedno oko (dominantní) po
takovém zákroku vidí lépe do dálky a druhé (nedominantní) oko na blízké vzdálenosti.
10
Druhou možností je PRELEX (Presbyopic Lens
Exchange), výměna čočky, která ztratila schopnost
zaostřovat, za čočku umělou, nejčastěji multifokální.
Ta je konstruována tak, aby umožňovala opět vidění
jak na dálku, tak na blízko. Multifokálních kvalitních
implantátů je celá řada a dle nálezu při vyšetření je
třeba zvolit ten typ, který nejlépe vyhovuje jak stavu
oka, tak potřebám člověka. Musím zde zmínit i řešení astigmatismu, nepravidelné lomivosti rohovky,
bez kterého by multifokální čočka nepřinesla ideální
výsledek. Existují však i důmyslné čočky, tzv. torické,
které jsou konstruovány k řešení jak vetchozrakosti,
tak astigmatismu.
U některých lidí, kteří mají pouze problém
s viděním na blízko, stačí někdy implantace čočky
pouze do jednoho oka. Stejně tak je možno
kombinovat laserovou operaci na jednom oku
s implantací multifokální čočky do druhého oka. To
se naopak děje v případě, kdy ani vidění na dálku
není bez dioptrické vady. Nabízí se tedy více
možností, avšak vždy je třeba provést nejprve
důkladné vyšetření, dále rozbor očekávaného
a nakonec navrhnout individuální řešení.
rozhovor
Text: Petra Vychodilová Foto: Robert Vano, ČTK, archiv Lexum
Helena
Vondráčková:
„Otevřel se
mi nový svět
bez brýlí.“
Populární zpěvačka Helena Vondráčková
letos slaví své životní jubileum. Jeden dárek
už si však nadělila v loňském roce - operaci
očí na Evropské oční klinice Lexum.
Přicházela s lehkými obavami, ale z jejího
výsledku byla nadšená. Jak sama říká, bez
brýlí se jí otevřel zcela nový svět. Jak si jej
užívá a na co se s nadcházejícím létem těší,
prozradila v našem rozhovoru.
Před sebou máte dlouhou koncertní šňůru
s názvem „Jubilejní koncert Helena 65“. Jak se
na koncerty i na to své jubileum těšíte?
Mám-li být upřímná, na své jubileum se těším podstatně
méně než na jubilejní koncerty. Ty jsou již v přípravách
a chystám si je opravdu vychutnat.
Jaký repertoár budete zpívat? Můžeme se těšit na
vaše největší hity?
Repertoár bude pestrý, takže diváci uslyší nejen hity
z poslední doby, ale i starší osvědčené písničky. Hostem
koncertu bude David Deyl. Bude to prostě průřez celou
mojí kariérou.
Plánujete nějakou velkou oslavu narozenin mimo tyto
koncerty?
Chci letos uspořádat zahradní párty pro své nejlepší
kamarády a přátele, s dobrým jídlem, pitím a hudbou. Už se
na to moc těším.
Foto: Robert Vano
Když se člověk podívá na vaše webové stránky, vidí jeden koncert za druhým až do konce roku. Máte vůbec
čas sama pro sebe? Jak jej pak ráda trávíte?
Čeká mě letos opravdu hodně práce, nejen doma, ale
i v zahraničí, bude to celkem kolem padesáti koncertů
11
rozhovor
Foto: ČTK/PICTURE ALLIANCE/Hendrik Schmidt
a vyvrcholením bude jako každý rok vánoční koncert
v Lucerně 22. prosince. Proto si musím také naplánovat
odpočinek, abych načerpala sil a vše zvládla. Ráda
odpočívám aktivně – sportuji, v zimě jsem byla na
horách lyžovat a nedávno jsme se s manželem vrátili
z nádherné dovolené, kterou jsme prožili na slunné
Floridě. Denně jsme absolvovali dlouhé ranní svižné
procházky se zátěžemi na rukou podél moře, jezdili
jsme na kolech, plavali, hráli tenis a cestovali.
Říkáte o sobě, že moc neumíte odpočívat, když
máte volno, pořád někam odbíháte...
Jsem stále v běhu, hlavně když jsem doma. Tam je
pořád co dělat. Zahrada, dům, zvířátka – máme divošku
Elzu, německého ovčáka, a kočku Mícu. Jediné klidné
momenty jsou ráno, kdy se ještě před snídaní věnuji
spinálním nebo jogínským cvikům, při kterých se zároveň se sluchátky na uších věnuji angličtině.
Na co se s nadcházejícím létem těšíte, jaký bude
váš letní program?
Těším se na léto na Slapech, kde máme hausbót. Je
velmi romantické jezdit na motorovém člunu nebo na
12
„Je radost dívat se na lidi, přírodu
i na vesmír ostře a jasně.“
kanoi a pozorovat krásy tamní přírody. Je úchvatná
a stále je na ní co obdivovat. Ráda pak chodím s pejskem na procházky nebo miluji sbírání hub, na Slapech
mám opravdový klid.
Když si vybavím vaše fotografie ze slunné Floridy
či hausbótu na Slapech, vidím vaši usměvavou tvář
se slunečními brýlemi. Chráníte svůj zrak?
Zrak si chráním, vzhledem k tomu, že ho často namáhám, ať už nočními jízdami autem, nebo jevištními reflektory a prašností v divadlech. Jeden čas jsem nosila
dioptrické brýle, ale pak jsem zvolila tehdy novou variantu – kontaktní multifokální čočky. U mého povolání
to pro mě tehdy bylo optimální řešení. Později jsem se
ale dozvěděla o možnosti vylepšení zraku bez dennodenní manipulace s čočkami, a to o laserové operaci,
a začala o ní vážně uvažovat...
A tak jste se rozhodla podstoupit operační zákrok
na Evropské oční klinice Lexum...
Ano, na vyšetření na klinice Lexum jsem byla seznámena s řešením mé oční vady a po konzultaci s lékařkou
paní primářkou MUDr. Silvií Zapletalovou jsem si zvolila
tu nejlepší možnou variantu.
Měla jste z operace obavy?
Jsem sice statečná holka, nicméně představa operace
oka mi vůbec nebyla příjemná. Jak jsem ale sama později zjistila, obava byla zcela zbytečná. Předvoj mi dělal
můj muž, který se také rozhodl operaci očí podstoupit,
a tak jsem už věděla, co mě asi tak čeká.
Jak to celé probíhalo?
Operace proběhla ve dvou fázích. První byla výměna
čočky a později úprava druhého oka laserem. Oba
zákroky proběhly bez jakékoli komplikace a velmi
rychle, skutečně to bylo jen pár minut, navíc naprosto
bezbolestně.
Byla jste spokojená s přístupem operatéra
a jeho týmu?
Veškerý personál kliniky Lexum se mi věnoval s maximální péčí a musím říct, ze paní primářka Zapletalová
a pan profesor Filipec, který mě operoval, ve mně
vzbudili naprostou důvěru.
Jaký byl váš pooperační stav? Jak dnes vidíte?
Do běžného denního režimu jsem se vrátila neočekávaně rychle. Byla a pořád jsem nadšená, otevřel se mi
nový svět, dnes vidím skvěle a čtu bez problémů i velmi
malá písmenka. Brýle jsem naprosto odložila.
Pomohlo vám podstoupení zákroku ve vaší práci?
Cítíte se dnes lépe?
Podstoupení zákroku je senzací pro mé povolání, cítím
se nádherně. Je to radost dívat se na lidi, na přírodu i na
vesmír ostře a jasně. Pokud máte problém, jděte do
toho bez obav!
Máte čas dívat se také na televizi?
Na televizi se dívám, ale jen sporadicky, vybírám si jen
to, co mě zajímá. Mám ráda hudební pořady, filmy pro
pamětníky, filmy o přírodě a některé seriály, jako například Dr. House nebo Komisaře Rexe.
Sledujete domácí politiku?
Domácí politiku sleduji jen zběžně. Velká pozitiva v ní
bohužel nenacházím.
Díváte se někdy na svět „přes růžové brýle“, nebo
nejste žádný snílek?
Snílek jsem, ale občas se mi ty sny nějak rozplynou...
Nedávno jste navštívila premiéru obnoveného muzikálu Bídníci. Jak jste se s odstupem času dívala
na roli, kterou jste hrávala?
Vzpomínala jsem na tu roli s nostalgií, je nádherná a já
ji milovala.
Kde vás dnes můžeme vidět jako herečku? Na co
byste nás pozvala?
Momentálně v žádném muzikálu nevystupuji, možná
zase časem, ale mohu vám nabídnout DVD s půvabnou
disneyovskou pohádkou pro děti i pro dospělé, která
se jmenuje Na vlásku. V této pohádce nejen zpívám, ale
také dabuji jednu z hlavních rolí. Ráda bych vás také pozvala na svůj narozeninový koncert, který se bude konat
12. června 2012 v pražském divadle Hybernia.
Co vás v dnešní době na světě těší a co naopak
rozčiluje?
Často mě mrzí ne zrovna ideální mezilidské vztahy
v dnešní době, a tak na druhé straně jásám, když se
setkám s opakem.
Jak se udržujete ve formě? Co na vás platí?
Jsem optimista a to mi často pomáhá v některých
složitých životních situacích. Pravdou je, že se o sebe
starám, o svou pleť pečuji špičkovou kosmetikou La
Mer, snažím se jíst zdravě – miluji pestrou stravu, žádné
drastické diety ale nedržím, a když je třeba, tak po páté
hodině už nejím nic. Držím se hesla „všeho s mírou“.
Nedávno jste také tančila v polské soutěži Dancing
with the Stars. Jak na to vzpomínáte, jaký zážitek
jste si z Polska přivezla?
Polská verze soutěže Dancing with the Stars byla
perfektně zorganizovaná a na rozdíl od té naší nebo
slovenské byla i mezinárodně obsazená. Tančila jsem
moc ráda, dostala jsem se až do šestého kola. Poznala
Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.
„Paní Helena Vondráčková přišla
v loňském roce na naši kliniku s několika problémy. Kromě vetchozrakosti, která potká po 45. roce věku
každého z nás, trpěla také dalekozrakostí, potřebovala tedy hned několikery brýle
– jedny na dálku, jiné na práci na počítači a další
na blízko. S ohledem na její profesi a sportovní
aktivity působila brýlová korekce problémy, proto
paní Vondráčková nosila zejména multifokální
kontaktní čočky. Ani s nimi se však vždy necítila
komfortně, pro její životní styl byly určitou zátěží
a omezením. Společně jsme se proto rozhodli pro
kombinovaný zákrok, který jí umožňuje komfortní
vidění všeho, co potřebuje, bez nutnosti používat
jakékoli brýle. Do jednoho oka jsem jí implantoval
multifokální nitrooční čočku a na druhém oku
provedl laserový zákrok. S výsledným viděním je
paní Vondráčková velice spokojená.“
MUDr. Silvie Zapletalova
„S paní Helenou Vondráčkovou byla
i přes její obrovské pracovní vytížení
výborná spolupráce. Myslím si, že
operace splnila její očekávání, a nám
bylo velkým potěšením o takovou
klientku na klinice pečovat.“
jsem tam spoustu přátel a vynikající choreografy. Byla
to záležitost na světové úrovni.
Evropská oční klinika Lexum má své pobočky
i v Polsku, a tak bude polské čtenáře jistě zajímat,
jaké je vaše přátelství s polskou populární zpěvačkou Marylou Rodowicz?
S Marylou Rodowicz se přátelíme mnoho let, znám její
děti odmalička a i celou její rodinu. Vždycky jsme se
vzájemně navštěvovali. Často jsme spolu vystupovaly,
nejen v Polsku, ale i jinde v zahraničí. Loni byla mým
hostem v pražské vánoční Lucerně, ten koncert měl
obrovský ohlas. Maryla je velmi přátelská a zábavná.
Vážím si našeho přátelství.
Foto: Robert Vano
V Polsku jste velice populární, plánujete tam teď
nějaké koncerty?
Jsem velmi ráda, že mám v Polsku mnoho příznivců
a fanoušků a že mi dodnes zůstávají věrní. Polské
publikum je spontánní, temperamentní a skvěle reaguje
i na české písničky. Nabídky na koncerty nebo
galavečery přicházejí průběžně a jedna z posledních,
kterou jsem dostala, je vystoupení 15. června ve
Vratislavi při příležitosti fotbalového EURA. Už se na něj
moc těším!
13
naše kliniky
Foto: Tereza Melicharová, Vojtěch Vlk
Představujeme refrakční
centrum Lexum v Praze
Laserové centrum Evropské oční kliniky Lexum v Praze se zabývá korekcí krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatismu.
Za počátky a vývojem oddělení stojí MUDr. Alena Holubová, vynikající odborník ve svém oboru a jeden z nejzkušenějších refrakčních
chirurgů v zemi. Dnes centrum řídí primářka pro refrakční chirurgii MUDr. Silvie Zapletalová. Obě lékařky v rozhovoru podrobněji
přiblíží činnost refrakčního pracoviště a zavzpomínají i na to, jak se vlastně k očnímu lékařství dostaly. Nezastupitelnou roli na tomto
pracovišti hraje také hlavní optometristka Bc. Regina Klemensová. Jejíma rukama procházejí klienti, kteří si na klinice
chtějí nechat odstranit dioptrickou vadu.
MUDr. Alena Holubová:
„Dokážeme pomoci prakticky každému
člověku, který nechce nosit brýle.“
Jak je dnes refrakční centrum Lexum v Praze
vybavené? Jakými přístroji disponujete?
Všechny naše české pobočky jsou vybaveny špičkovým
excimerovým laserem MEL 80, nejspolehlivějším přístrojem, s jakým jsem kdy měla možnost pracovat. Na
všech pracovištích je k dispozici femtosekundový laser
pro operace Lasik. Díky dlouhé praxi našich lékařů jsme
schopni pracovat například i s mikrokeratomem – přístrojem, který se standardně používal pro Lasik dříve,
několik měsíců. Zní to děsivě, ale když jsme si udělali
10letou studii, výsledky byly úžasné. Dnes vídáme naše
bývalé pacienty, kteří přicházejí například proto, že se
jim tvoří šedý zákal, věkem podmíněné onemocnění
čočky, a potřebují jiný typ operace, ale rohovkový
zákrok je stále stabilní. Lexum před 10 lety bylo již
zcela ve znamení metody Lasik, která přinesla převrat
v pooperační rehabilitaci zraku – minimální pooperační
obtíže a tedy možnost provádět zákrok na obou očích
„Trendy je nemít žádné brýle,
tedy ani ty na čtení.“
ale v některých případech je vhodné použít jej i dnes.
Samozřejmostí je vybavení moderními diagnostickými
přístroji, neboť kvalitní a podrobné předoperační vyšetření je základem úspěchu.
Jak byste srovnala úroveň refrakční chirurgie na
vaší klinice dnes a před deseti, patnácti lety?
Lexum před 15 lety znamenalo metodu fotorefrakční
keratektomie pro všechny pacienty, kteří byli vhodnými
kandidáty, prováděnou na laseru MEL 60. Zákrok byl
následován bolestivými pocity, dlouhou stabilizací výsledku při nutnosti kapat pravidelně 5krát denně kapky
14
současně. Dodnes vzpomínám, jak jsme vyšetřovali
pacienty první den po Lasiku a nemohli uvěřit, jak
krásně to vypadá ani ne za 24 hodin. V té době jsme již
pracovali v nových prostorách s krásnými operačními
sály, kde se začala provádět nitrooční chirurgie. Přišel
čas pro nové operační metody.
A jak je tomu v současnosti?
Současnost refrakční chirurgie na EOK Lexum je ve
znamení širokého spektra zákroků. Kromě již výše
zmíněného Lasiku, nyní plně individualizované metody
s použitím pouze laserových přístrojů, můžeme od-
stranit vadu i implantací tzv. fakických čoček, výměnou
čoček, velký pokrok zaznamenala i léčba keratokonu.
S jakými očními vadami vás pacienti vyhledávali
dříve a s jakými nejčastěji dnes – dokážete to
nějak porovnat?
V počátcích jsme operovali pouze krátkozrakost do
cca –12.0 dioptrií a astigmatismus. Původní možnosti
laserového přístroje neumožňovaly provádět kvalitně
operace dalekozrakosti. Dnes dokážeme pomoci prakticky každému člověku, který nechce nosit brýle.
Jaké jsou nejnovější trendy v refrakční chirurgii?
Silným trendem současné doby je řešení presbyopie,
neboli vetchozrakosti. Dříve k nám docházeli lidé, kteří
se chtěli zbavit brýlí na dálku, avšak trendy je nemít
žádné brýle, tedy ani ty na čtení, které i zdravé oko
začíná potřebovat zhruba kolem 45. roku věku. To je
dnes věk, kdy se lidé opravdu necítí na „stařeckou
vetchozrakost“, jsou na vrcholu své profesní i osobní
kariéry a často mají ještě velmi malé děti, aktivně
sportují, roli hraje i estetické hledisko, prostě kult
mládí. Pro nás to není téma k zamyšlení, ale potřeba
hledat kvalitní řešení problému, se kterým se na nás
obracejí.
Řada lidí uvažujících o operaci očí se obává rizik –
jsou refrakční zákroky bezpečné?
Refrakční zákroky, pokud jsou prováděné zkušeným
lékařem, který je vybaven špičkovou technikou, jsou
bezpečné. Je omyl domnívat se, že technika to vlastně
udělá sama. Přístroje pomohou provádět zákroky
neuvěřitelně rychle, s velkou přesností a bezbolestně, avšak lékař je ten, jehož zkušenosti budou vždy
nezastupitelné.
Právě vy patříte mezi nejzkušenější a nejuznávanější refrakční chirurgy v zemi. Proč jste se před
lety rozhodla studovat medicínu?
Upřímně, žádná patetická prohlášení o pomoci trpícímu
lidstvu ode mě neuslyšíte. V době, kdy bylo potřeba
rozhodnutí, jsem volila spíš s chladnou hlavou. Jakkoliv
by mě přitahovaly i jiné obory, dala jsem na radu maminky, která mě varovala před vědami společenskými,
které byly silně poplatné režimu, a vydala se cestou
přírodních věd. Prostou selekcí možností (brouky
nemusím a matematika byla nad mé možnosti) jsem šla
na medicínu.
Vzpomenete si na okamžik, kdy jste se rozhodla
právě pro oftalmologii?
To si pamatuji velmi dobře. Zhruba ve čtvrtém ročníku
na fakultě jsem začala přemýšlet, co já vlastně budu
dělat. Oční lékařství se mi jevilo jako vhodný obor pro
drobnou ženu, navíc nesmírně užitečný. Začala jsem
docházet do kroužku na klinice a po promoci nastoupila na studijní pobyt.
Dá se spočítat, kolik pacientů už jste operovala?
Vedete si nějaké statistiky?
Já osobně si statistiku nevedu, ale prostým násobením
se dostávám na počet několika tisíc.
Pokud můžeme nahlédnout do vašeho soukromého života, prozraďte, jak to chodí u vás v rodině
– lpíte na péči o zdravý zrak u svých rodinných
příslušníků?
Nijak zvlášť to neprožívám, dokonce musím strpět
pohled na vlastního otce, lékaře, který si přes jedny
brýle nasazuje do blízka další brýle, takže když čte, má
současně dvoje! (směje se) Jak se říká, doma není nikdo
prorokem.
Operujete nebo vyšetřujete i své příbuzné a známé?
Známé a příbuzné samozřejmě vyšetřuji, o jejich operaci ale nejraději požádám někoho z kolegů.
Co vás baví ve chvílích, kdy na sobě nemáte bílý
plášť?
Pro denní relaxaci mi stačí dobrá hudba, ráda zajdu na
koncert. O víkendech často odjíždím do jižních Čech,
ráda pracuji na zahradě – vzduch a fyzická práce mi
vždycky udělají moc dobře. Vidět kvést to, co jste
zasadili, je pěkný pocit...
15
naše kliniky
MUDr.
Silvie
Zapletalová:
„Motivuje
mě, když
dospělý člověk
začíná po
refrakční
operaci
objevovat
svět.“
Paní primářko, vzpomeňte prosím, kdy jste
nastoupila na kliniku Lexum. Jaké byly vaše
začátky?
Na EOK Lexum jsem nastoupila v prosinci 2003. Tenkrát
pro mě důvodem ke změně pracoviště byla zejména chuť
rozšířit své znalosti oftalmologie o část pro mě do té doby
prakticky neznámou – o refrakční chirurgii. Přišla jsem
do kolektivu, ve kterém všichni měli s refrakční chirurgií
velké odborné zkušenosti, dá se říct, že v Čechách ty
největší, a tak jsem se ocitla zpátky v pozici, na kterou už
jsem se svou téměř desetiletou oftalmologickou praxí
nebyla zvyklá – musela jsem se zpočátku skoro na vše
ptát. Mí kolegové se mi ale snažili pomáhat, dík patří
zejména paní primářce Holubové, a tak jsem se celkem
rychle zorientovala v práci na ambulanci a pak pod
vedením pana profesora Filipce rozšířila svou odbornost
i o provádění laserových zákroků. Pak už jsem dál sbírala
vlastní zkušenosti... Když jsem si v prosinci uvědomila, že
od mého příchodu na kliniku uteklo osm let, zdálo se mi
to skoro nemožné.
Co vás na vaší práci nejvíce baví a motivuje?
Musím říct, že mám svou profesi opravdu ráda, práce
s lidmi mě baví a doufám, že je to na mně poznat.
Medicína obecně má tu výhodu, že není jednotvárná,
každý pacient je jiný, tudíž žádný den v práci není stejný.
16
Navíc práce lékaře v refrakčním centru je od práce lékaře
s nemocnými trochu odlišná. U nás je operace pacientovo dobrovolné rozhodnutí, není to zákrok nevyhnutelný
jako u nemocných. Motivuje mě, když pacient, který
s rozhodnutím podstoupit operaci váhal, přichází na
pooperační kontrolu nadšený. Nebo když dospělý člověk
začíná teprve po refrakční operaci „objevovat svět“. To
mě nepřestává bavit, nabíjí mě to energií a dodává chuť
do další práce. Kromě pacientů, kteří k nám přicházejí na
refrakční operaci, mám stále v péči také pacienty se zeleným zákalem. Dříve jsem se totiž věnovala převážně této
problematice. Takže i když pracuji v refrakčním centru,
neztrácím kontakt s očními „nemocnými“.
Jaká je podle vás úroveň refrakčního centra Lexum
ve srovnání s jinými klinikami v zemi i v zahraničí?
Úroveň našeho refrakčního centra je srovnatelná se
špičkovými refrakčními centry ve světě. Jak přístrojovým
vybavením, tak spektrem prováděných zákroků a v neposlední řadě zkušenostmi vyplývajícími mimo jiné i z počtu
prováděných zákroků. Na EOK Lexum máme profesionální tým erudovaných specialistů, jenž se dokáže postarat
o pacienta s jakýmkoliv očním problémem.
Jaké zákroky jsou u vás na denním pořádku?
Přicházejí pacienti s krátkozrakostí, dalekozrakostí,
astigmatismem a stále častěji se dnes objevují lidé
s chutí řešit jinak než brýlemi svou presbyopii, tedy
s věkem fyziologicky přicházející potřebu tzv. čtecích
brýlí. Dnes je možné nabídnout refrakční zákrok člověku
prakticky s jakoukoliv refrakční vadou, je jen třeba vybrat
ten nejvhodnější typ operace. Nejčastěji prováděným
zákrokem jsou laserové operace, které jsou vhodné pro
90 % našich pacientů, ale na denním pořádku jsou u nás
vyhraněná, větší vztah než k humanitním předmětům
jsem měla třeba k matematice, uvažovala jsem i o studiu
na stavební fakultě. Rozhodnutí studovat medicínu bylo
nepochybně ovlivněno mou kamarádkou, která měla na
rozdíl ode mě v tomto smyslu představy jasné. A tak jsem
se tou cestou vydala i já. Zpočátku jsem žádná konkrétní
očekávání neměla, ale vždy mi práce lékaře připadala
smysluplná a vzbuzovala ve mně respekt. Na roky strávené na 2. lékařské fakultě UK v Praze ráda vzpomínám,
i když v prvních dvou letech jsem moc půvabu na studiu
nenacházela. Byl to větší objem teoretických znalostí,
které bylo třeba naučit se nazpaměť, než jsem čekala.
Jak ale přibývalo dokončených ročníků, více času
jsme trávili na stážích v nemocnicích a já byla víc a víc
přesvědčená o tom, že právě medicína je pro mě dobrá
volba.
Technické vybavení refrakčního
centra v obraze
ddd
Proč jste si vybrala oftalmologii?
V posledních dvou ročnících mi bylo jasné, že bych se
ráda věnovala buď oftalmologii, nebo pediatrii. Oftalmologie zvítězila a já jsem ráda. Kombinuje práci na ambulanci
s operativou a mě baví obojí. Navíc je to obor, který se stále rozvíjí – nové přístroje, nové nitrooční čočky... Někdy mi
připadá až neuvěřitelné, co všechno je dneska možné ve
srovnání s roky, kdy jsem po škole začínala. A těším se na
to, jaké další možnosti se objeví. Dříve mě lákala i urgentní
medicína, ale pro kombinaci s rodinným životem se příliš
nehodí, a tak si vystačím s nahlédnutím do tohoto světa
prostřednictvím televizních seriálů. (směje se)
Jak se staráte o zdraví, především o zrak, u své rodiny? Už jste své blízké někdy operovala?
Snažím se v rodině o zdravý životní styl – jak ve stravování, tak v dostatku pohybu. To je určitě ku prospěchu i pro
„Úroveň našeho refrakčního centra je srovnatelná
se špičkovými refrakčními centry ve světě.“
i nitrooční operace anebo třeba kombinace refrakčního
zákroku a operace šilhání.
Jaké jsou vaše výhledy do budoucna, co se refrakčního centra Lexum týká? Jaké máte ambice?
Evropská oční klinika Lexum byla od počátku své
existence spojována s nadstandardní péčí. A já bych
si přála, a udělám pro to maximum, aby tomu tak bylo
i nadále. To se týká nejen provádění špičkových zákroků,
ale i přístupu k pacientovi, který musí mít pocit, že on je
tou důležitou osobou, že my jsme tady pro něj. Na konec
letošního roku chystáme stěhování celé kliniky do nových
prostor, což určitě k dalšímu zkvalitnění péče o pacienta
přispěje.
Vzpomeňte na své studium medicíny, kdy jste se
rozhodla stát se lékařkou?
Pokud čekáte odpověď, že jsem chtěla být lékařkou od
dětství, pak vás zklamu. (směje se) Nebyla jsem nijak
zrak. Ne vždy to však hlavně mně samotné vychází. Pokud
někdo z mých blízkých zaregistruje tzv. oční nepohodu,
společně zrealizujeme oční vyšetření a následně to dále
řešíme. Rodinní příslušníci se ale musí s problémem
hlásit sami, žádné pravidelné preventivní prohlídky
neorganizuji. (směje se) Věnuji se jim při vyšetření, ani
si nedovedu představit, že by chodili na oční jinam, ale
přiznám se, že operacím blízkých příbuzných se sama
spíše vyhýbám, mám v hlavě, že se to nemá... Takže si
je vyšetřím, předám v rámci kliniky do „dobrých rukou“
a pak je zase kontroluji.
Jaké jsou vaše zájmy, co vás baví ve chvílích, kdy
odhodíte bílý plášť?
Naše práce na klinice je časově velmi náročná, a tak moc
volného času na koníčky nezbývá. Když si ho najdu, ráda
čtu, chodím celkem pravidelně cvičit, občas zajdu do
divadla či kina. O víkendech občas doprovázím syna na
lukostřelecké závody, baví mě pozorovat tu atmosféru.
Nejmodernější femtosekundový laser Visumax od
společnosti Carl Zeiss umožňuje přesné a bezpečné odstranění refrakčních vad.
17
naše kliniky
Jak vzpomínáte na své začátky na klinice
Lexum?
Na Evropské oční klinice Lexum jsem od roku 2003,
tedy již devět let, a byla jsem jejím prvním optometristou. Vzpomínám si, že když jsem nastupovala, prakticky
nikdo z lékařů, sester či ostatního personálu v té době
netušil, kdo je vlastně optometrista, jaké má vzdělání
a co přesně umí. Dnes jsou optometristé na všech
našich pobočkách a bez jejich účasti a spolupráce si
to už téměř nikdo nedokáže představit. Pro mě EOK
Lexum vždy byla a je místem, kde se dělá medicína
na zcela profesionální úrovni, se špičkovým týmem
odborníků, s dokonalými přístroji a hlavně s odpovědností a vědomím, že na prvním místě je vždy pacient. To
jsou pro mě zásadní momenty, proč jsem v Lexum tak
dlouho a můžu stát za tím, co dělám.
Co konkrétně obnáší vaše práce na klinice Lexum?
Kolik pacientů vám prochází rukama?
Optometrista vyšetřuje všechny pacienty, kteří přijdou
s tím, že se chtějí zbavit brýlí nebo mají jiný oční problém. Jeho úkolem je velmi přesně změřit, kolik dioptrií
pacient skutečně má, tedy jak velkou má krátkozrakost,
dalekozrakost či astigmatismus. Výsledek mojí práce
a práce všech našich optometristů je jedním z klíčových
momentů úspěchu následné operace. Kromě vyšetřování pacientů mám také odpovědnost za vysokou
odbornou úroveň optometristů a vytváření standardů
na všech našich klinikách nejen v ČR, ale i Polsku.
Proč jste se sama rozhodla podstoupit laserovou
operaci očí?
Především proto, že vidím výsledky, kterým mohu
stoprocentně věřit. Vidím nadšené pacienty po operaci,
vidím, že v rukou zkušeného týmu je laserová operace
zcela bezpečná. A ta svoboda života bez brýlí za tu
chvilku strachu určitě stojí.
Bc. Regina Klemensová:
„V rukou zkušeného týmu
je laserová operace zcela
bezpečná.“
Hlavní optometristka Evropské oční kliniky Lexum, Bc. Regina Klemensová, pracuje
na klinice už devět let, kromě klasické optometrie se specializuje na diagnostiku
a léčbu keratokonu. Přednáší studentům optometrie na Univerzitě Palackého
v Olomouci a studentům oční optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského
inženýrství ČVUT v Praze. Sama v nedávné době podstoupila laserovou korekci
dioptrické vady, aby se zbavila brýlí, a její výsledky si nemůže vynachválit.
18
Jak jste se cítila v roli pacienta? Přesvědčila jste se
na vlastní kůži o tom, že vše funguje na výbornou
i z pohledu druhé strany?
Byla to určitě zajímavá zkušenost vidět vše z druhé
strany. Mohu teď pacientům hodně pomoci překlenout
zcela přirozené obavy a všechno jim daleko více přiblížit. Nepochybovala jsem, že vše půjde jako na drátkách,
ale zcela upřímně jsem byla překvapená, jak skvěle
a profesionálně to fungovalo.
Co se pro vás po operaci změnilo? Jak se vám dnes
dívá na svět?
Zbavila jsem se jednoho břemene, se kterým jsme se
musela kontinuálně potýkat. Je to osvobozující. Člověk
si na ten pocit, že zkrátka dobře vidí, strašně rychle
zvykne. Vzpomínám si, že první den po operaci jsem
z okna své ordinace dlouze pozorovala detaily listů na
stromech a nemohla uvěřit tomu, že tohle všechno
jsem dříve neviděla. A navíc teď mohu být pacientům
blíž. Jak často slýchávám, jsem chodící reklama, ale ono
je to opravdu dokonalé.
o čem se mluví
Text: Petra Vychodilová Foto: Zdeněk Sluka, Vojtěch Vlk
Každý náš klient si
může pro své oči
dopřát to nejlepší
Co se pro kliniku i její klienty změnilo zavedením nadstandardní doplatkové lékařské
péče? Jaké nadstandardní služby jsou v nabídce, za co klient nemusí připlácet či jak si
může vybírat svou kvalitu vidění? Odpovědi poskytne rozhovor s ředitelem marketingu
a obchodu Evropské oční kliniky Lexum, Mgr. Romanem Meliškou.
Od ledna letošního roku vstoupila v platnost
zdravotnická reforma zavádějící nadstandardní doplatkovou lékařskou péči. Co se v této
souvislosti změnilo na klinikách Lexum?
Hlavní změna se týká všech pacientů se šedým zákalem
– otevřela se jim celá škála nových možností léčby.
Komfortnější, dostupnější, ušité na míru jejich potřebám.
Uzákoněním tzv. doplatkové péče můžeme nabízet
k léčbě šedého zákalu nejmodernější čočky, materiály
špičkové kvality a nejnovější lékařské postupy. Každý náš
pacient si nyní může pro své oči dopřát to nejlepší.
Dosud to možné nebylo?
Dříve se klienti, kteří chtěli odstranit šedý zákal, museli
spokojit se základní léčbou na pojišťovnu, nebo si zaplatit
plnou částku za lepší čočky, která se pohybovala kolem
20–28 tisíc za jedno oko. Nyní máme široké spektrum
prémiových služeb, které přesně zohledňují potřeby
každého jednotlivého klienta. Někdo chce vidět dobře i za
šera, jiný si chce s dětmi užít na počítači. Nový program
Lexum pro léčbu šedého zákalu tato přání zohledňuje.
Stále přitom platí, že základní zákrok plně hradí pojišťovna. V Lexum k tomu navíc dostáváte naši proslulou kvalitu.
Jaké konkrétní kroky jste učinili?
Naší prioritou je informovanost a edukace pacientů.
Změnili jsme proces obsluhy klientů, klademe důraz na
to, aby všemu porozuměli a na základě dostatečného
množství kvalitních informací se mohli podílet na volbě
řešení své vady. Vydali jsme brožuru k léčbě šedého
zákalu, kterou posíláme každému klientovi. Najdete v ní
všechny možnosti léčby šedého zákalu, od té základní
hrazené ze zdravotního pojištění až po nadstandardní,
které v rámci jednoho zákroku pomohou odstranit
astigmatismus a ještě vrátit ostré vidění bez kompromisů
na střední i krátkou vzdálenost – tedy například zároveň
na čtení i práci s počítačem. Pomáhají k tomu špičkové
multifokální čočky. Spolu s pacientem umíme najít řešení
pro všechny oční vady.
Jak to funguje v praxi?
Základem je kvalitní vstupní vyšetření. Lékař s klientem
probere jeho životní styl, preference v oblasti vidění,
ukáže mu obrázky znázorňující kvalitu vidění před a po
zákroku, sdělí mu, jaké zákroky u něj lze provést a jaké
vady mu mohou být odstraněny, jaké čočky pro něj jsou
vhodné, co by on na základě přesného měření doporučil.
Díky dobré spolupráci s ambulantními lékaři mohou pacienti získat řadu informací také přímo v jejich ordinacích.
Někteří pacienti si například chtějí ponechat brýle na
čtení, jiní naopak rádi využijí možností dnešní medicíny na
maximum. Chtějí si dopřát naprostý komfort a svobodu
bez kompromisů.
19
o čem se mluví
všech stránkách nejvíce vyhovuje. Doporučuji rozhodovat
se především podle toho, jak si přeji vidět po zákroku. Oči
máme jen jedny a operace je chytrá investice do vlastního
komfortu.
Jak je to s dalšími nadstandardními službami, jako
třeba příplatek za výběr operatéra?
Všichni lékaři ve službách Evropské oční kliniky Lexum
jsou erudovaní, zkušení a kvalitní, takže není třeba vybírat
si „toho lepšího“. Proto se u nás za výběr operatéra
neplatí. Pokud si pacient vyžádá konkrétního lékaře
naší kliniky (například lékaře, který s ním dělal vstupní
vyšetření), pak se jeho přání, je-li to organizačně možné,
snažíme vyhovět.
A co zkrácení čekací doby na operaci za příplatek?
Čekací doba je u nás nejkratší možná pro všechny
zákroky – to je standard Lexum, není za co připlácet.
Vycházíme vstříc všem klientům, snažíme se najít pro ně
ten nejvhodnější termín. Mnohdy vyhovujeme extrémním
požadavkům, dokážeme se přizpůsobit. Zájem o kvalitní
péči pod značkou Lexum je značný, čekací doba činí
obvykle dva až pět týdnů od vstupního vyšetření. Někdy
se jen musí čekat na dodání čoček. Klasické máme samozřejmě na skladě, ale speciální čočky se někdy vyrábí
na zakázku a je třeba vyčkat na jejich dodání.
Jaký je mezi pacienty o nadstandardní služby zájem?
Možnost doplatkové nadstandardní péče nabízíme od
8. února a u čočkové prémiové chirurgie jsme zaznamenali strmé nárůsty. Dnes si volí nadstandard v průměru
jeden ze čtyř klientů. V Praze má zájem o tyto prémiové
služby zhruba polovina pacientů, i na našich ostatních
klinikách je stoupající trend. První čtyři měsíce rapidně
stoupajícího zájmu ukázaly, že je tato naše cesta správná,
a z toho mám radost.
Na trhu se občas objeví „výhodné“ nabídky za lákavé
ceny. Podle čeho se může klient rozhodovat, chce-li
si vybrat kliniku správně?
Určitě znáte pořekadlo: „Nejsem tak bohatý, abych si
mohl kupovat laciné věci.“ U oční péče to platí dvojnásob.
Pro své oči chceme všichni především kvalitu, špičkovou
péči před i po zákroku a jistotu, že svůj zrak svěřujeme
do rukou nejlepších odborníků. Podezřele nízké ceny
by měly všechny varovat. Koneckonců, ambulantní
oftalmologové z celé České republiky, kteří se o zrak
pacientů starají dnes a denně ve svých ordinacích, dobře
vědí, proč sami na své operace chodí nejraději právě na
kliniku Lexum.
Kde můžeme najít ceny jednotlivých nadstandardních služeb?
Ceny najdete na stránkách www.lexum.cz, po telefonu
vám je sdělí operátorky na infolince Lexum a samozřejmě
je s vámi probere lékař při předoperačním vyšetření. Rád
bych zdůraznil, že naším cílem není „prodat“ klientovi
tu nejdražší čočku. Nejdražší nemusí vždy znamenat
nejlepší nebo nejvhodnější. Nejlepší je to, co klientovi po
„Je nesmírně důležité,
aby se u nás každý
klient cítil dobře, aby
všemu rozuměl, věděl,
že se kdykoli může
zeptat, že má možnost
volby a není pod
žádným tlakem.“
20
Budete nabídku nadstandardních služeb ještě nějak
rozšiřovat?
Především pečlivě nasloucháme svým klientům. Klademe důraz na důkladná vyšetření před i po operaci, ptáme
se, vysvětlujeme, radíme, doporučujeme... Je nesmírně
důležité, aby se u nás každý klient cítil dobře, aby všemu
rozuměl, věděl, že se kdykoli může zeptat, že má možnost
volby a není pod žádným tlakem. Podstatný je také osobní
vztah ke klientům. Ostatně, když se cítíte dobře, má to
dopad na průběh léčby, to je jednoznačné.
Dostáváte také nějakou odezvu od pacientů, jak jsou
po operaci spokojení?
Ano, zpětná vazba je moc důležitá. Klinika i jednotliví
lékaři dostávají řadu dopisů a mailů od pacientů s poděkováním a sdělením, že jsou spokojení. Nedávný výzkum
mezi našimi bývalými klienty dokonce ukázal, že operace
vysoce předčila jejich očekávání. To je veliká pochvala
a zároveň závazek pro celý tým Evropské oční kliniky
Lexum
Jak se podle vás v České republice vyvíjí obor oftalmologie?
Za poslední léta velmi výrazně. Díky medicínskému
pokroku dnes může každý vidět lépe a své vidění si užívat.
Řada mých kolegů operaci podstoupila a už si vůbec
nedokáží představit nosit brýle, zvykli si na tu svobodu.
Skvělé je i to, že se operují také lidé v seniorském věku.
Nedávno nám zrovna jedna šťastná pacientka řekla:
„Sotva jsem odešla do penze, rozhodla jsem se pro
zákrok – a chtěla jsem hned. Není na co čekat, chci si užít
života naplno.“ To, že si na Evropské oční klinice Lexum
můžete během chvíle zlepšit život, je úžasná služba.
o čem se mluví
Evropská oční klinika Lexum se léčbou šedého
zákalu zabývá od svého vzniku v roce 1993. Díky
zkušenostem a novým moderním technologiím se dnes
jedná o operaci trvající zhruba 15 minut, kdy se ultrazvukem jemně odstraní zkalená čočka a nahradí se čočkou
novou, to vše bez jediného stehu a zcela bez bolesti.
Pacienti ještě ten samý den odcházejí domů s novým
pohledem na svět a (pokud se tak rozhodnou) i bez brýlí.
V dnešní době je totiž možné odstranit současně nejen
šedý zákal, ale i další refrakční vadu, a tím dioptrické brýle
natrvalo odložit. Záleží skutečně jen na vás, jaký zákrok
si vyberete. Možností řešení je celá řada – od základního
hrazeného zdravotní pojišťovnou až po nadstandardní
poskytující zcela jinou kvalitu vidění.
Jaké jsou možnosti odstranění šedého zákalu?
Základní léčba šedého zákalu spočívá v implantaci
nitrooční čočky zaostřující jen na jednu vzdálenost
(standardní monofokální čočka). Pro vidění na ostatní
vzdálenosti je třeba nosit brýle. Při tomto zákroku Mono
Lexum Standard dostanete to nejlepší, co je v současné
době v České republice možné financovat z veřejného
zdravotního pojištění.
Nové možnosti řešení
šedého zákalu.
To nejlepší na míru pro
vaše oči
Šedý zákal je jedním z nejčastějších onemocnění očí, kterému se navíc nedá
předcházet. Nejrizikovější skupinou jsou lidé starší 65 let, dá se říci, že šedému zákalu
s největší pravděpodobností neunikneme – ve věkové skupině nad 75 let jím trpí až
70 % populace. Toto onemocnění však může postihnout i děti, dokonce i novorozence.
V současné době neexistují žádné léky, kapky či speciální brýle, které by mohly vzniklý
zákal odstranit. Jedinou možností léčby je chirurgický zákrok.
Chcete vidět ještě lépe či se nadobro zbavit brýlí?
Možná jste o něco náročnější a kladete důraz na detail.
Možná máte spoustu koníčků a chcete si při nich užívat
kvalitního vidění. Třeba jste aktivní řidič a potřebujete
stoprocentně vidět i za šera. Nebo chcete zkrátit léčbu
či využít kvalitnější materiály. Zcela se zbavit brýlí. Pro
každého z vás máme individuální řešení šité na míru.
Nabízíme vám variantu zákroku, při které vám bude
implantována tzv. nadstandardní (prémiová) nitrooční
čočka, díky níž vám může být zároveň odstraněna i další
zraková vada.
Trpíte méně obvyklou oční vadou a potřebujete
netradiční řešení?
Někteří pacienti chtějí nebo potřebují netradiční řešení,
zejména z profesních důvodů. Příkladem může být řidič
z povolání s vysokými nároky na noční vidění – ten ocení
kvalitu obrazu, kterou přinášejí akomodační čočky.
Jejich speciální konstrukce a materiál umožní velmi
dobré vidění do dálky a na střední vzdálenost, a to i večer.
Požadavky pacientů s méně obvyklými očními vadami,
například velmi vysokým stupněm astigmatismu, mohou
vyřešit speciální nitrooční čočky. Vyrábí se každému
klientovi individuálně na míru a dokáží si poradit s dioptrickou vadou libovolné intenzity.
Z hlediska medicínského není žádná z výše uvedených
variant (základní nebo nadstandardní léčba šedého
zákalu) pro zdraví pacientů výrazně rizikovější nebo méně
riziková. Ve všech případech vám bude poskytnuta ta
nejkvalitnější péče. Na Evropské oční klinice Lexum se
vám budou věnovat odborníci, kteří jsou uznávanými
kapacitami v oboru. Nabízíme vám vstřícnost a ochotu
naslouchat, tak aby každý zákrok byl tím pravým přesně
dle vašich potřeb, možností a očekávání. Naším cílem je,
aby každý pacient odcházel nejen s lepším viděním, ale
i viditelnou spokojeností v očích.
21
o čem se mluví
Jak si přejete vidět vy?
Řekněte nám, jak chcete vidět, společně pak vybereme to nejlepší řešení
Každý klient je před vstupním vyšetřením na klinice Lexum požádán o vyplnění Dotazníku zrakové preference,
v němž upřesní, které činnosti jsou pro něj v životě důležité, jaké jsou jeho priority a jakou kvalitu vidění si po
zákroku představuje. Lékař pak pacienta seznámí se všemi možnostmi standardní i nadstandardní léčby. Po
důkladném vyšetření a s ohledem na pacientova přání a možnosti lékař doporučí nejvhodnější způsob léčby
každému pacientovi přesně na míru.
Chci vidět lépe na dálku i na blízko
Pokud chcete dobře vidět jak na blízko, třeba na čtení
novin, tak i na dálku, například na sledování televize,
k monofokálním čočkám si můžete navíc zvolit
program Lexum Monovision, který můžete kombinovat se všemi monofokálními čočkami (standardní,
asférickou i asférickou torickou). Při takovém zákroku
se volbou dioptrické síly čočky upřednostní jedno oko
pro vidění do dálky a druhé oko pro vidění do blízka.
Lepší vidění v každé situaci
Chci dobře vidět za šera
Řídíte často večer či jste náruživý televizní divák
a chcete vidět dobrý kontrast? Pak oceníte ostré
vidění za šera. Asférická čočka bude pro vás tím
pravým řešením.
Trpím kromě šedého zákalu
i astigmatismem
I pro vás máme řešení. Torická Asférická čočka
dokáže spolu se šedým zákalem odstranit i vysoký
stupeň astigmatismu (vada zraku způsobená nesymetrickým tvarem rohovky, který má za následek
deformaci viděného obrazu). Řešení máme i pro
pacienty s extrémně vysokou astigmatickou vadou.
V těchto případech jsme schopni nechat vyrobit každému klientovi speciální nitrooční čočku individuálně
na míru.
Máte menší astigmatismus a rádi byste využili nabídky prémiových čoček?
Řešením může být LRI
Menší stupeň astigmatismus lze odstranit chirurgicky pomocí tzv. Limbálních Relaxačních Incizí (LRI). Jedná
se o jemné nářezy rohovky speciálním diamantovým nožem, které chirurg provádí během operace současně
s odstraněním šedého zákalu a implantací nitrooční čočky. Léčbu astigmatismu pomocí LRI je možné použít
buď samostatně, nebo v kombinaci s implantací jak monofokálních, tak multifokálních čoček. Tato metoda je
méně finančně náročná oproti použití torické čočky, výsledný efekt je však méně předvídatelný.
Ještě vyšší komfort a kvalitu léčby vašich očí představuje volba multifokálních čoček. Umí zaostřovat
na více vzdáleností, díky nim tak můžete vidět ostře
a bez brýlí na dálku i na čtení.
Chci co nejostřejší pohled
Se špičkovou Multifokální Asférickou čočkou uvidíte,
jak nejostřeji to jde. Kamkoli upřete svůj zrak, získáte
ostrý obraz – přečtete si písmena v knize stejně ostře
jako třeba nápis na konci ulice. Tato multifokální
čočka řeší ostré vidění na dálku i na blízko.
Chci vidět bez brýlí a odstranit vysoký
stupeň astigmatismu
Multifokální Asférická Torická čočka vám přinese
ještě další plus. Kromě toho, že si poradí se šedým
zákalem, umí odstranit i astigmatismus. Za pomoci
této speciální torické čočky zmizí nejen deformace
vidění, ale získáte i ostrý obraz na všechny vzdálenosti bez brýlí.
Podrobnější informace o možnostech řešení šedého zákalu na Evropské oční klinice Lexum najdete na www.lexum.cz nebo v brožuře,
kterou si můžete bezplatně objednat na Modré lince Evropské oční kliniky Lexum, tel. 810 800 009.
22
Foto: Tereza Melicharová
Doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.:
„Každému pacientovi nabídneme bezpečné
řešení šedého zákalu na celý život.“
Evropská oční klinika Lexum již provedla více než 120 tisíc operací šedého zákalu. Jen sama lékařská ředitelka kataraktového
centra pražské kliniky Lexum, doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc., jich má na svém kontě přes 20 tisíc, za což dostala v květnu
loňského roku ocenění od České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie. I tato informace dokresluje fakt, že klinika Lexum je
pracovištěm s nejširším týmem specialistů ve střední Evropě, který ovládá nejmodernější postupy a technologie.
Paní docentko, čím se řídíte při volbě vhodného zákroku pro odstranění šedého zákalu?
Jaké mohou být pro indikaci překážky?
V současné době existuje celá škála nitroočních čoček.
Jejich implantací jsme dnes schopni pacientovi nejen odstranit jeho refrakční vadu (krátkozrakost, dalekozrakost,
astigmatismus), ale díky multifokálním a akomodačním
čočkám jej zbavíme i závislosti na brýlích. Čočky jsou konstruovány tak, že dovolují docílit co nejostřejšího obrazu.
Navíc chrání oko před ultrafialovým zářením, před modrým světlem, které by mohlo poškodit sítnici. Indikace
prémiové čočky musí být posuzována přísně individuálně
na základě důkladného odborného vyšetření u očního
specialisty, který má s danou problematikou zkušenosti.
Velmi přísná kritéria platí pro indikaci multifokálních
čoček, které nejsou vhodné například pro pacienty po
úrazu oka a nedoporučují se u některých onemocnění sítnice a některých dalších onemocnění oka. Při současné
nabídce prémiových čoček však jsme schopni prakticky
každému pacientovi nabídnout léčbu šedého zákalu tzv.
na míru, a to včetně implantace prémiové čočky tak, aby
vyhovovala jeho zrakovým nárokům a zároveň pro něj
byla bezpečným řešením na celý život.
O jaké z nadstandardních čoček je mezi pacienty
největší zájem?
Největší zájem je o nitrooční čočky, které umožňují
ostré vidění bez brýlí na všechny vzdálenosti. Jedná se
především o čočky multifokální, případně akomodační.
Konstrukce těchto čoček umožňuje pacientovi ostré
vidění do dálky i do blízka. S touto čočkou lze bez brýlí
řídit auto, sledovat televizi, vařit nebo číst knížku.
Zvýšila se poptávka po prémiových nitroočních
čočkách od začátku roku, kdy zdravotnická reforma
umožnila doplatky za nadstandardní léčbu?
Určitě. Od začátku tohoto roku, kdy vstoupila v účinnost
zásadní část zdravotnické reformy zavádějící doplatkovou
lékařskou péči, jsme zaznamenali výrazný nárůst zájmu
našich pacientů o prémiové čočky. Je to pochopitelné,
vždyť zavedením doplatku se tato dříve finančně náročná
léčba šedého zákalu stala pro mnohé ještě dostupnější.
S posouváním hranice aktivního pracovního života a provozováním sportovních a rekreačních aktivit i ve vyšším
23
o čem se mluví
„Převratné změny zaznamenáváme v oblasti operačních
metod. Díky novým technologiím dochází především
k miniaturizaci operačního traumatu a tím ke zvýšení
bezpečnosti operačního zákroku.“
seniorském věku se nároky na kvalitu vidění neustále
zvyšují. Lidé se již nechtějí spokojit s kompromisem a být
ve svých aktivitách omezováni nošením brýlí.
Má taková investice do nadstandardní léčby trvalý
výsledek? Nenastane situace, že budu muset po
několika letech na operaci znovu?
Ano, v podstatě jde o investici na celý život. V medicíně
však není vše jen černé nebo bílé. I v případě implantace prémiové nitrooční čočky může dojít k situaci, že je
vhodné další následné řešení. Mám na mysli například
odstranění sekundárního šedého zákalu, který se může
vyvinout i v odstupu několika let po operaci. V tomto
případě dojde k zakalení pouzdra, ve kterém je uložena
umělá čočka. Po krátkém zásahu laserem však dojde
k obnově kvality vidění a funkce prémiové čočky zůstává
zachována. V případě multifokální čočky tak pacient opět
vidí ostře bez brýlí na všechny vzdálenosti.
Můžete prosím upřesnit, jakým přístrojem se u vás
šedý zákal operuje?
24
V současné době je ve světě nejčastěji používanou
metodou odstranění šedého zákalu metoda fakoemulzifikace, při které se jádro čočky rozmělňuje ultrazvukem
a zároveň je z oka odsáváno řízeným podtlakem. Naše
pracoviště je vybaveno hned několika moderními fakoemulzifikačními přístroji vysoké technické úrovně. Tato
metoda léčby šedého zákalu je pro pacienta i jeho oko
velmi bezpečná a umožňuje implantovat čočku miniaturním operačním řezem, který se nemusí šít a umožňuje
rychlou obnovu vidění. Pacient po operaci většinou vidí
ostře již druhý den. Úspěšně provedená operace je však
jen jedním z faktorů, které se podílejí na výsledné spokojenosti pacienta. Nedílnou součástí celého léčebného
procesu je i kvalitní předoperační vyšetření, špičkové
diagnostické přístroje, erudice a odbornost lékařů
a celého pracovního týmu.
O tom, že se operace šedého zákalu za poslední léta
rapidně změnily a vylepšily, jsme psali už mnohokrát. Jaký je současný trend, máte nějakou novinku
ve svém oboru?
Oftalmologie je velmi dynamický lékařský obor, který
v posledních desetiletích prošel značnými změnami, a to
jak v oblasti diagnostiky očních onemocnění, tak jejich
léčby. Obrovský pokrok nastal především na poli
zobrazovacích metod, kdy jsme schopni neinvazivním
způsobem dětailně vyšetřit rohovku, čočku, sítnici nebo
zrakový nerv. K obrovskému pokroku dochází v oblasti
náhrady poškozených tkání pomocí implantátů
a transplantátů. Dnes již máme pro pacienty k dispozici
umělou čočku, rohovku, duhovku. Unikátní je projekt
získání náhrady rohovky z vlastních buněk pacienta.
Nadějné jsou pokusy o náhradu funkce postižené sítnice
pomocí mikročipů. Převratné změny zaznamenáváme
v oblasti operačních metod. Díky novým technologiím
dochází především k miniaturizaci operačního traumatu
a tím ke zvýšení bezpečnosti operačního zákroku. Stále
ve větší míře se k léčbě očních chorob využívá laserových
technologií. Převratnou novinkou poslední doby je využití
femtolaseru v chirurgii šedého zákalu. V podstatě se
jedná o robotizaci zákroku, kdy laser dovoluje provádět
operační řez či rozmělnění čočky s maximální přesností.
Neustále dochází ke zdokonalování umělých nitroočních
čoček, které po operaci umožňují ostré kvalitní vidění
a zbavují pacienta závislosti na brýlích. V oblasti výzkumu
šedého zákalu je mimořádná pozornost věnována
především genetickému inženýrství se snahou eliminovat
pomocí modifikace příslušného genu výskyt šedého
zákalu, ovlivnit proces stárnutí čočky a zachování její
akomodační schopnosti.
Foto: archiv, archiv paní Kuťákové
Modrá linka Evropské oční
kliniky Lexum
K léčbě šedého zákalu zasíláme zdarma brožuru s informacemi, říká v rozhovoru
vedoucí call centra Ing. Romana Kuťáková. V brožuře najdete podrobný popis
jednotlivých standardních i prémiových nitroočních čoček, které vás po implantaci
vaší oční vady zbaví.
Ing. Romana Kuťáková
Působí na Evropské oční klinice Lexum jako
vedoucí call centra. Je sice inženýrkou ekonomie,
a nemá tak nic společného s oftalmologií, ovšem
po letech, které strávila na klinice, má dle svých
slov k očnímu lékařství velmi vřelý vztah. V call
centru začínala jako operátorka při studiu vysoké
školy, po promoci zde zůstala a nedávno začala
svůj už šestý rok. Nyní se stará o správné fungování call centra, o veškerý telefonický kontakt pacientů s klinikou a písemné dotazy či objednávky,
které probíhají přes webové stránky.
vyšetření nebo se jen o operaci šedého zákalu zajímají, je
vždy nabídnuta brožura s informacemi o nadstandardní
léčbě šedého zákalu s ceníkem doplatkové léčby. Naší
snahou je, aby všichni pacienti již při první návštěvě naší
kliniky měli určité povědomí o nadstandardní léčbě.
Dozvím se tedy od vás po telefonu ceny jednotlivých
nadstandardních služeb?
Ceny zákroků vám rády řekneme, jedná se však o ceny
orientační. Je třeba mít na paměti, že každému zákroku
předchází podrobná konzultace s lékařem, který pacienta
důkladně vyšetří a zjistí jeho potřeby a preference, poté
doporučí vhodný zákrok a teprve pak je také možné říci
i přesnou cenu léčby.
Kam se lidé dovolají, když vytočí
810 800 009? Kdo s nimi bude hovořit
a jak jim můžete pomoci?
Málokdo tuší, že když vytočí linku 810 800 009
(nebo jakékoli jiné telefonní číslo uvedené na našich
webových stránkách www.lexum.cz), vždy se dovolá
do call centra, tedy do Karviné. V našem call centru
pracují mimo mě čtyři operátorky: Kateřina Petříková,
Lenka Reichenbachová, Dagmar Javorková a Helena
Petříková. Pacienti se přes naše call centrum mohou
objednat na kteroukoli z našich poboček a také zde
získají veškeré potřebné informace. Pokud jsou dotazy
odborného rázu, postaráme se o zodpovězení některým z našich lékařů.
Tématem tohoto čísla je nadstandardní léčba
šedého zákalu. Na co se vás lidé v této souvislosti
nejčastěji ptají?
Mnoho pacientů je dnes již informováno o možnostech
nadstandardní léčby šedého zákalu z očních ambulancí
svých lékařů nebo z internetu a při objednání k vyšetření
nám oznámí, o kterou konkrétní čočku mají zájem. Druhá,
mnohem početnější skupina pacientů tuší, že existují
ekonomicky náročnější varianty, a zajímají se především
o ceny zákroků a v čem je doplatková léčba lepší než plně
hrazená varianta z veřejného zdravotního pojištění. Časté
dotazy pacientů se týkají také odstranění dioptrických
vad, zda je možné odstranit šedý zákal a brýle zároveň.
Všem pacientům, kteří se objednávají k předoperačnímu
Mohu vám zavolat, i když budu potřebovat nějakou
odbornou medicínskou radu?
Pokud máte zájem o odbornou radu, určitě neváhejte
se na nás obrátit. Buď vám konkrétní informace zjistíme
od lékaře a zpětně vás budeme kontaktovat, nebo se
s vámi spojí přímo lékař, aby vám zodpověděl všechny
vaše dotazy.
Zvýšil se počet telefonátů na vaši modrou linku od
nového roku, po začátku platnosti zdravotnické reformy zavádějící doplatky za nadstandard? Změnily
se otázky volajících?
Vyšší počet telefonátů jsme od počátku roku nezaznamenali, určitě se ale pacienti více ptají, což plyne z jejich
vyšší informovanosti. Dotazy se samozřejmě také trochu
změnily, často míří konkrétně, jako například kolik stojí
multifokální čočka apod.
Orientační ceny jednotlivých zákroků najdete na internetových stránkách www.lexum.cz, přesnou cenu
zákroku vám při konzultaci poskytne ošetřující lékař.
25
naše kliniky
Foto: Igor Zehl
Představujeme
brněnskou kliniku Lexum
Brněnská pobočka Evropské oční kliniky Lexum byla otevřena na podzim roku 2009, je nejmodernějším oftalmologickým
pracovištěm na jižní Moravě. Disponuje špičkovým přístrojovým i materiálním vybavením. Centrum léčby šedého zákalu, které vede
primářka doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., zajišťuje vysoce kvalitní standardní léčbu šedého zákalu včetně prémiové
kataraktové chirurgie. Tým lékařů Laserového centra v čele s MUDr. Jakubem Ventrubou, Ph.D., poskytuje péči v oblasti léčby
krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatismu jak laserovými zákroky, tak i nitroočními operacemi. Centrum léčby sítnice a sklivce,
kde působí i MUDr. Zdeňka Mašková, zabezpečuje komplexní péči včetně vitreoretinální chirurgie.
Doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.:
„150 tisíc operací svědčí o důvěře, se kterou
pacienti na naši kliniku přicházejí.“
Operace šedého zákalu tvoří dvě třetiny
chirurgických zákroků na brněnské klinice, říká
v rozhovoru primářka Centra léčby šedého zákalu. Patří
k uznávaným oftalmochirurgům s bohatými profesními
zkušenostmi, kromě operací šedého zákalu se zaměřuje na operace glaukomu, oční traumatologii, operace
odchlípení sítnice, refrakční chirurgii a operace strabismu u dospělé populace.
150 tisíc operací provedených EOK Lexum je obdivuhodné číslo, které je dokladem toho, že všem těmto pacientům operace umožnila vidět lépe a zlepšila kvalitu
jejich života, rovněž to číslo svědčí o důvěře, se kterou
pacienti na naši kliniku přicházejí. Nitrooční operace
jsem začala provádět od roku 1987, od té doby jich
mám na svém kontě už opravdu hodně. Přesto já i moji
kolegové stále sledujeme vývoj operačních technik
Jak se daří brněnské klinice Lexum a jaké novinky
byste zmínila?
Myslím, že se klinice daří dobře a utěšeně vzkvétá.
Za dobu naší existence v Brně jsme si vybudovali
dobré postavení mezi ostatními klinikami podobného
zaměření, získali respekt oftalmologů na podkladě našich dobrých výsledků a také přízeň a zájem
pacientů. Standardně jsme začali provádět i operace
zadního segmentu oka, které se týkají patologických
stavů sítnice a sklivce oka. Od února letošního roku
v souvislosti s novým zákonem nabízíme pacientům
nadstandardní operace šedého zákalu. Jedná se
o nabídku komplexního řešení problematiky šedého
zákalu včetně pečlivého vstupního vyšetření pomocí
nejmodernějších přístrojů, operace šedého zákalu
s použitím nadstandardních čoček, materiálů a pooperační péče.
„Oftalmologie je obor, který se vyvíjí vpřed
mílovými kroky, což je jen ku prospěchu pacientů.
Je to dáno i rozvojem nových technologií a materiálů,
se kterými pracujeme.“
V březnu jste na vaší klinice provedli jubilejní
150 000. úspěšnou operaci EOK Lexum. Vzpomenete si, kdy jste vedla svou první operaci?
26
v oftalmologii společně s vývojem nových technologií,
které nám umožňují učit se novým postupům bezpečnějším a dokonalejším i pro pacienty.
Od vaší první operace uplynulo už téměř 25 let, jak
byste zhodnotila posun ve svém oboru?
Oftalmologie je obor, který se vyvíjí vpřed mílovými
kroky, což je jen ku prospěchu pacientů. Je to dáno
i rozvojem nových technologií a materiálů, se kterými
pracujeme. Týká se to především refrakční chirurgie,
která je velmi úzce spojená s vývojem laserových
technologií. Díky tomu jsme například schopni nabídnout pacientům optimální postup při řešení i extrémní
refrakční vady, kterou nebylo možné ještě v nedávné
minulosti odstranit. V oblasti diagnostiky nyní posuzujeme struktury očních tkání v takových detailech
a v takovém rozlišení, které dříve bylo nemyslitelné.
Významně to přispívá k včasné diagnostice a léčbě
očních onemocnění. Trendem poslední doby je snaha
o odstranění presbyopie, tedy nutnosti nosit brýle na
čtení u lidí kolem 45. roku věku. Presbyopie neboli
vetchozrakost čeká ve středním věku na každého,
i když nikdy předtím brýle nenosil. Bude-li v budoucnu
možnost tento fyziologický úbytek schopnosti oka zaostřovat na blízko chirurgicky úspěšně odstranit, mohl
by tento zákrok aspirovat i na udělení Nobelovy ceny.
Jak časté jsou operace šedého zákalu na vaší
klinice? Kolika pacientům šedý zákal odstraňujete
a s jakou úspěšností?
Operace šedého zákalu je nejčastěji prováděným a nejúspěšnějším chirurgickým zákrokem vůbec. Operace
šedého zákalu je v současnosti i refrakční operací, při
které můžeme změnit refrakci oka podle přání pacienta.
Při operaci vložíme do oka například speciální multifokální nitrooční čočku, která odstraní závislost pacienta
na brýlích. Operace šedého zákalu tvoří dvě třetiny
chirurgických zákroků na brněnské klinice. Za minulý
rok jsme jich v Brně provedli více než dva tisíce formou
jednodenní ambulantní chirurgie se 100% úspěšností.
Vzpomeňte na svá studia medicíny. Co bylo pro
vás impulsem k tomu stát se lékařkou a proč jste si
vybrala oftalmologii?
Moje maminka byla zdravotní sestra na chirurgii, takže
jsem doslova odmalička byla do této problematiky zasvěcená, a při rozhodování, kam po maturitě, byla medicína jasná volba. Už za studií jsem stážovala na chirurgii
a i po absolvování lékařské fakulty jsem chtěla pracovat
v chirurgickém oboru. Na oční klinice ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně bylo náhodou volné místo, a proto
jsem začala pracovat v tomto takzvaně malém chirurgickém oboru. Moje fyzické předpoklady jsou limitující pro
velkou chirurgii, ale v oční chirurgii mohu zdatně konkurovat mužským kolegům. Oko je delikátní orgán, který
vyžaduje jemnou chirurgii, navíc při operacích sedíme
u mikroskopu a operace oka nejsou tak časově náročné
jako v jiných chirurgických oborech. Oční operace jsou
i výtvarně velmi zajímavě koncipované.
Co vás motivuje k vaší práci na brněnské klinice
Lexum?
Jednoznačně spokojenost našich pacientů s prací mojí
a mých kolegů, dobré reference našich spokojených
pacientů, kteří k nám přivádějí další pacienty a budují naši
dobrou pověst a tradici. Také možnost pracovat v týmu
dalších renomovaných kolegů z ostatních poboček EOK
Lexum a možnost komplexní péče o zrak pacienta v EOK
Lexum. Mimořádně příjemné a pěkné prostředí brněnské
kliniky, což mimochodem velmi oceňují i naši pacienti,
včetně špičkového přístrojového vybavení nám poskytuje
velmi dobré podmínky pro naši práci a péči o pacienty.
Jaké zajímavé akce Lexum v Brně pořádá?
Činnost brněnské kliniky Lexum se netýká jen oftalmologie, ale i dalších akcí určených odborné a široké veřejnosti. Pro odbornou veřejnost – oční lékaře a sestry
– pořádáme každoročně semináře, kterých se účastní
jako hosté i naši kolegové z jiných poboček EOK Lexum
a které už mají v Brně také svou tradici. Každoročně organizujeme Den otevřených dveří, který je
určen pro informování veřejnosti o činnosti naší kliniky
v oblasti refrakční, kataraktové a vitroretinální chirurgie.
Zájemcům o refrakční chirurgii nabízíme bezplatné
konzultace, které je informují o možnostech odstranění
jejich refrakční vady na naší klinice. Pravidelně přednáším pro posluchače Univerzity třetího věku, kterou
pořádá Masarykova univerzita v Brně. Tyto každoroční
přednášky s oční tématikou jsou hojně navštěvovány
a řada posluchačů se stala i našimi pacienty.
A co děláte svém volném čase?
Volného času je málo, ale pokud ho mám, věnuji se
svým oblíbeným činnostem – rodině na prvním místě
a s rodinou pak lyže, hory, golf, cestování. Velmi si také
vážím podpory a tolerance svého muže během své
profesionální kariéry.
Vaše obě dcery jsou také lékařky. Stane se, že
se celá rodina sejdete u jednoho stolu a řešíte
medicínu?
To je dobrá otázka, nescházíme se sice už každodenně,
ale pokud se sejdeme, občas společně řešíme
i problémy z medicíny. Starší dcera je také oční
lékařkou, takže společně řešíme řadu otázek
z oftalmologie a navzájem si recenzujeme odborné
publikace. Zvládá jak odbornou, tak i publikační
činnost, což velmi oceňuji. Mladší dcera je neonatolog,
pracuje s novorozenými dětmi a myslím, že je ve svém
oboru spokojená. Mimochodem, i ona podstoupila
operaci refrakční vady na naší klinice. To je také důkaz
toho, že EOK Lexum důvěřuji a velmi uznávám její
výborné výsledky.
27
naše kliniky
V Lexum Brno provádím odhadem přibližně tisíc
operací ročně, uvádí v rozhovoru MUDr. Jakub
Ventruba, Ph.D., jehož specializací je diagnostika a léčba
refrakčních vad a šedého zákalu. Věnuje se korekci
dioptrických vad pomocí laseru metodami FemtoLASIK,
LASIK a PRK, nitrooční refrakční chirurgii a odstraňování
šedého zákalu.
Jakou změnu přinesl na vaši kliniku zákon umožňující doplatky za nadstandardní služby a materiály
v kataraktové chirurgii?
Pacienti mají možnost výběru, mimo jiné například z nadstandardních umělých nitroočních čoček. Mohou vybírat
z možností vidět do dálky, na střed, do blízka, na všechny
vzdálenosti nebo třeba zvolit lepší vidění za zhoršených
světelných podmínek. Zjednodušeně řečeno, každý může
lépe vidět. Navíc jsou zde programy nadstandardních
vyšetření, laserové léčby atd.
Jaká jsou vaše očekávání do budoucna?
Do budoucna očekávám zvýšený zájem o tyto nadstandardy, neboť se stále zvyšují zrakové nároky nejen u ještě
pracovně aktivních, ale i pacientů v důchodovém věku.
Dále se těším na pokroky v refrakční chirurgii. Tento obor
očního lékařství se vyvíjí zejména v posledním desetiletí
vskutku dynamicky.
Chystáte portfolio nabízených služeb nějakým
způsobem rozšířit?
Již v současné době provádíme kompletní spektrum
zákroků. Od služeb hrazených pojišťovnou, tedy zejména
v oblasti kataraktové a vitreoretinální chirurgie, až ke
službám placeným, jako jsou refrakční operace k odstranění dioptrií (laserové a nitrooční), moderní léčba
keratokonu nebo estetické výkony v oblasti víček apod.
V březnu jste na vaší klinice provedli jubilejní
150 000. úspěšnou operaci EOK Lexum. Vzpomenete si, kdy jste vedl svou první operaci? Kolik jich
máte na svém „kontě“ dnes?
Je výborné, že se v Lexum něco takového podařilo.
Když si představíte, že 150 tisíc očí lépe vidí, tu spoustu
spokojených pacientů, to přináší velkou radost. První
operaci? Těch bylo spousta, jde o to čeho a jaký typ. První
operace ještě za studií na medicíně, první operace v okolí
oka, první operace na oku, první operace uvnitř oka, první
laserová operace atd. Celkový počet operací nevím, statistiku si nevedu, ale v Lexum Brno provádím odhadem
přibližně tisíc operací ročně.
MUDr. Jakub Ventruba, Ph.D.:
„Pacienti mají možnosti výběru.
Každý může vidět lépe.“
28
Na čem závisí úspěšnost operací?
Myslím, že důležitá je kombinace nejmodernějších
technologií a nás operatérů, kteří s nimi umíme zacházet.
Přístroj si může koupit každý, kdo na to má peníze, důležité je však „know-how“. Základem úspěchu jsou také
důkladná precizní vyšetření před operacemi a kvalitní
pooperační péče.
Co vás motivuje k vaší práci na brněnské klinice
Lexum?
Největší motivací je spokojený pacient. Výborný výsledek
operace a poděkování pacienta je pro mne hnacím
motorem.
Pocházíte z lékařské rodiny, znamená to, že jste byl
předurčen k tomu stát se lékařem?
Dobrá otázka. Otec neurochirurg, matka oční lékařka.
Nicméně jsem medicínu původně vůbec nechtěl dělat.
Děda byl architekt, babička projektantka, na gymnáziu
jsem zpočátku uvažoval o architektuře. Pak mne ale
bavila biologie a chemie, zvažoval jsem i dráhu přírodovědce, nicméně ve čtvrtém ročníku jsem se rozhodl jít na
medicínu.
Proč jste si vybral oftalmologii?
Ještě na medicíně jsem vážně uvažoval o ORL, postupně
však převážila čistota a krása oftalmologie. Líbilo se mi
zejména skloubení chirurgie a konzervativní medicíny.
Ohromné tempo rozvoje refrakční a kataraktové chirurgie
je až neskutečné. Zdokonaluje se nejen operatér, ale také
technika. Skloubením jsou pak skvělé výsledky, které je
možné vidět záhy po operaci. Právě spokojený pacient již
druhý den po operaci je velkou satisfakcí.
Oční chirurgie je obor stresově velmi náročný, vaše
výkony jsou soustředěné do krátké doby a na malý
prostor. Jak se svého stresu zbavujete, čím dobíjíte
energii?
Energii mi dodává spousta věcí. V první řadě je to rodinné
zázemí, hlavně manželka a děti. Prostředí rodinné pohody
je balzám. S přáteli také rádi degustujeme víno, je to už
takový koníček. K výbornému vínu manželka připravuje
menu. Vaří opravdu skvěle. Povoláním je herečka, a tak
chodíme často do Městského divadla Brno. V neposlední
řadě mi chuť do další práce přináší pozitivní odezva
pacientů, ale to už jsem vlastně říkal.
Nechte nás trochu nahlédnout pod lékařskou
pokličku – uvedl byste nějakou zajímavou operaci
z poslední doby nebo zážitek ze sálu?
Zajímavá je svým způsobem každá operace, která není
rutinní, buď postupem, či tím, koho operujete. Z těch
pacientů, které jsem operoval, se mi vybavují třeba
laserové operace mých dobrých kamarádů lékařů
a manželčiných kamarádů herců. Tam je vždy trochu
více adrenalinu. Zážitkem ze sálu byla operace
pacienta s velmi pokročilou Bechtěrevovou chorobou.
Měl takovou deformaci páteře, že vlastně nebylo možné
jej položit do roviny. Takže jsme zaimprovizovali,
nastavili operační lůžko do neskutečného tvaru
a polohy, tudíž to nakonec vypadalo, že se jedná
o polohu kosmonauta při startu rakety, a v této poloze
jsme ho úspěšně odoperovali.
„Právě spokojený
pacient již druhý den
po operaci je velkou
satisfakcí.“
Brněnská klinika v obrazech
29
naše kliniky
Mají takové operace trvalé výsledky?
Výsledek těchto operací záleží na předoperačním nálezu a závažnosti onemocnění. V některých případech
dokážeme operací pomoci a zlepšit vidění pacientů,
v některých případech se však liší anatomický výsledek
operace od výsledku funkčního, například po operaci
odchlípené sítnice je zákrokem sítnice opět přiložena,
ale vidění se nemusí vrátit na původní úroveň.
Po takových zákrocích je třeba pacienta dlouhodobě sledovat. Znamená to, že k vám pravidelně
dochází na kontroly?
Samozřejmě, že pacienti s touto problematikou musí
být pravidelně sledováni. Po operaci je pacient pozván
na kontrolu následující den po provedení zákroku a na
další pravidelné kontroly. Na základě složitosti zákroku
lze pacienta ponechat v našich kontrolách či jej předat
do následné péče sektorovému očnímu lékaři. Frekvence návštěv se vždy řídí individuálně dle diagnózy
a očního nálezu.
Je pravda, že jsou tyto operace v prostoru za oční
čočkou velmi technicky a ekonomicky náročné?
Problematika onemocnění sklivce a sítnice je složitá.
Struktury oka jsou velmi jemné, jedná se o mikrochirurgické zákroky prováděné v blízkosti místa nejostřejšího
vidění pod mikroskopem za pomoci speciálních mikroskopických přístrojů, operace jsou i časově náročnější
než operace šedého zákalu. Tyto operace jsou však
plně hrazeny ze zdravotního pojištění.
MUDr. Zdeňka Mašková:
„Jsme vybaveni moderním
instrumentáriem pro operace
zadního segmentu oka.“
Novou posilou lékařského týmu brněnské kliniky
Lexum je od května loňského roku MUDr. Zdeňka
Mašková, jejíž specializací je vitreoretinální chirurgie, neboli operace zadního segmentu oka, ale zabývá se i předním segmentem oka, tedy operacemi šedého zákalu.
Operace zadního segmentu oka – můžete upřesnit, o jaký zákrok se jedná? Jaké pacienty toto
onemocnění postihuje?
30
Jde o operace prováděné při onemocnění sítnice
a sklivce, tedy v prostoru za čočkou. Postiženi jsou
především pacienti vyššího věku s onemocněním
sítnice, jako je například odchlípení sítnice, nebo se
jedná o pacienty s projevy celkových onemocnění na
sítnici, jako je cukrovka. Také provádím aplikaci speciálních léků do prostoru sklivce u věkem podmíněné
makulární degenerace.
Disponuje brněnská klinika Lexum dostatečně
kvalitním vybavením?
Brněnská klinika Lexum je vybavena veškerým potřebným a moderním instrumentáriem nutným pro operace
zadního segmentu oka.
Vzpomeňte na své studium medicíny. Co pro vás
bylo impulsem k tomu stát se lékařkou a proč jste
se rozhodla pro oftalmologii?
Na střední škole jsem si oblíbila jako vyučovací předmět biologii, a tak jsem hledala vysokou školu, kde bych
mohla v tomto studiu pokračovat dále. Vybírala jsem
a nakonec zvolila medicínu. Při studiu na vysoké škole
jsem poté začala více inklinovat k chirurgickým oborům
a v závěru jsem vybrala mezi chirurgickými obory
a zvolila oftalmologii.
Co vás těší na práci na brněnské klinice Lexum?
V čem je podle vás klinika jedinečná?
Na naší klinice oceňuji možnost pracovat s nejmodernějším vybavením a přístroji, v dobrém kolektivu
zaměstnanců – lékařů, sester i ostatního personálu.
Také oceňuji krásné a příjemné prostředí brněnské
kliniky Lexum, které se velmi líbí i našim pacientům.
Nejlepší odměnou v mojí práci je spokojený pacient
s dobrým viděním.
rozhovor
Foto: archiv Martina Nováka
MUDr. Jakub Ventruba, Ph.D.
Pan doktor Martin Novák navštívil
naši kliniku Lexum, aby vyřešil svůj
problém s kombinovanou dioptrickou vadou – krátkozrakostí a astigmatismem. Při svých pracovních,
sportovních či běžných denních aktivitách byl
odkázán na brýle nebo kontaktní čočky. Na
základě důkladného vyšetření očí jsme zvolili
metodu FemtoLASIK Premium, která představuje
v současné době to nejlepší, co laserová refrakční
chirurgie nabízí. Operace proběhla v prosinci 2010,
naprosto perfektně a bez komplikací. Už následujícího dne při kontrole viděl pan doktor Novák bez
korekce 100 % na normalizovaném optotypu, byl
zcela bez obtíží a velmi spokojen. Nyní, rok a půl
po operaci, jsou oči bez dioptrií, vidění zůstává
stabilní a kvalitní.
jako všichni ostatní pacienti. A stejně jako u ostatních
pacientů byly obavy zbytečné, výkon i následný průběh
byl zcela nekomplikovaný.
Jak jste byl spokojený s přístupem svého operatéra
MUDr. Ventruby a dalšího personálu na klinice?
Přístup byl perfektní. Při zákroku jsem cítil jistotu a zkušenost doktora Ventruby i všech ostatních. Se zákrokem
jsem byl následně velmi spokojený.
MUDr. Martin Novák: „Po brýlích
se mi rozhodně nestýská.“
MUDr. Martin Novák, intervenční kardiolog působící ve Fakultní nemocnici u sv. Anny
v Brně, podstoupil laserovou operaci očí metodou FemtoLASIK Premium na Evropské
oční klinice Lexum Brno. Pro zákrok se rozhodl hlavně z profesních důvodů.
„Vše vidím lépe a příjemněji,“ pochvaluje si dnes, rok a půl po operaci.
Z jakého důvodu jste se rozhodl pro laserovou
operaci očí, jaká byla vaše oční vada?
Krátkozrakost. Brýle na dálku jsem začal nosit na gymnáziu, zrak se mi postupně zhoršoval, nakonec se oční
vada ustálila na -3,75 dioptrie. K tomu jsem měl navíc
astigmatismus. Kontaktní čočky jsem sice vyzkoušel, ale
po pár hodinách jsem je vždy začal nepříjemně vnímat,
a tak jsem je přestal používat a zůstal odkázán na brýle.
V čem vás brýle omezovaly?
Brýle mi vadily nejvíc při sportu, spoustu jsem jich při
něm rozbil. Zamlžené brýle například při lyžování nebo
skla plná kapek deště – to není nic příjemného.
Proč jste si k operaci vybral Evropskou oční kliniku
Lexum v Brně?
Protože MUDr. Jakub Ventruba, který mě operoval, je
můj kamarád, navíc klinika má nejmodernější technické
vybavení, a tak volba byla jasná. K tomu jsem měl velmi
dobré reference od dvou známých, kteří také úspěšně
podstoupili laserový zákrok.
Sám jste lékař, měl jste obavy z toho svěřit své oči
do rukou jiného lékaře?
Riziko závažnějších komplikací u tohoto výkonu je velmi
malé, ale nikdy není nulové, jako u všech invazivních
lékařských výkonů. Takže jsem trošku obavy měl, stejně
Jaké dojmy na vás zanechalo brněnské pracoviště
Lexum?
Jenom dobré, můžu všem doporučit. Oceňuji krásné
prostředí kliniky, perfektní vybavení i velmi příjemný
personál.
Je něco, co vás na laserové operaci překvapilo, ať už
pozitivně, či negativně? Byl průběh zákroku takový,
jaký jste očekával?
Překvapilo mě, jak rychle to bylo hotové, a to, že jsem
ihned po výkonu viděl dobře a ostře. Očekával jsem, že
se dostaví bolest, ale zákrok byl nebolestivý.
Jak dnes, s odstupem času, vidíte? Potřebujete
ještě nějakou korekci? Stýská se vám po brýlích?
Nyní vidím perfektně, žádnou korekci už nepotřebuji.
Pravděpodobně budu za řadu let potřebovat brýle na
čtení… Teď se mi ale po brýlích rozhodně nestýská.
Jak vám operace změnila život? Jaké každodenní
strasti vám vzala, co pozitivního přinesla?
Bez brýlí je vše příjemnější, nejen při sportu. Nemusím
čistit špinavá skla, nemlží se mi brýle, když vejdu zvenku
do teplé místnosti. Vidím lépe než dříve s brýlemi, mám
širší zorné pole. Vše je teď pro mě jednodušší a komfortnější.
Poznávají vás doma bez brýlí?
Všichni okolo si velmi rychle zvykli a naopak teď už si
připadám divně na starých fotkách s brýlemi.
31
pohled do historie i budoucnosti kliniky
Foto: archiv Lexum
Evropská oční klinika
Lexum krok za krokem
Na začátku roku 1993 udělal profesor Martin Filipec velký krok do neznáma, když se rozhodl založit první soukromou
oční kliniku v České republice. Na začátku roku 2012 tato klinika odoperovala již více než 150 tisíc očí. Krok do neznáma vyšel,
dnes je Evropská oční klinika Lexum jednou z největších a nejmodernějších očních klinik v Evropě.
Zajímavá čísla v historii kliniky Lexum
2010 – v roce 2010 provedla klinika Lexum unikátní
operaci – implantaci umělé duhovky. Pacient utrpěl
těžký úraz, při kterém došlo k poranění oka s devastací a ztrátou prakticky celé duhovky a s následným rozvojem poúrazového šedého zákalu.
Operační tým pod vedením doc. Barákové provedl
náročný mikrochirurgický zákrok spočívající v odstranění zkalené čočky, implantaci umělé nitrooční
čočky a následné implantaci umělé duhovky.
5 000 – v roce 2004 bylo na klinice provedeno 5 000
operací šedého zákalu od vzniku centra pro léčbu
šedého zákalu v roce 2001
5 555 – v listopadu 2004 byla na klinice Lexum provedena 5 555. laserová refrakční operace metodou
LASIK. Jubilejní pacientce z Českých Budějovic
osobně blahopřál doc. Filipec. Metoda LASIK
byla v Lexum zavedena s otevřením nové kliniky
ve Višňové ulici v roce 2000. Počty provedených
zákroků LASIK potvrdily vedoucí postavení kliniky
Lexum v ČR.
20 000 – každý rok tým EOK Lexum, složený z více
než 300 lékařů, optometristů, zdravotních sester
a techniků, provede více než 20 tisíc laserových
operací, operací šedého a zeleného zákalu, sklivce,
sítnice, rohovky a šilhání.
70 000 – v únoru loňského roku byla provedena
70 000. úspěšná operace šedého zákalu EOK
Lexum. Primář Benda na ostravské klinice provedl
pacientovi prémiový zákrok Lexum Monovision.
150 000 – dne 8. března 2012 byl na Evropské oční
klinice Lexum proveden jubilejní 150 000. léčebný
zákrok od vzniku kliniky v roce 1993. Už sto padesát
tisíc očí svěřili pacienti do rukou lékařů z kliniky
Lexum.
32
1.
2.
5.
3.
7.
První kroky nebyly jednoduché
Prof. Martin Filipec se na začátku 90. let
nechtěl smířit s tím, že založení soukromé refrakční
kliniky v Čechách je nereálným cílem. Že se někdo
chystá měnit tvar rohovky, bylo tehdy mnohými přijímáno rozporuplně. Inspirace ze zahraničních stáží,
zkušeností i odhodlání měl však dost, a tak oslovil
svého přítele ekonoma a v roce 1993 spolu s dalšími
dvěma společníky i přes určitou skepsi z řad veřejnosti otevřeli v Praze soukromou kliniku. „Pronajali
jsme si rodinnou vilku pod nemocnicí Na Bulovce,
vybudovali malý operační sál a začali operovat pomocí
laseru krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus,“
vzpomíná na začátky prof. Filipec. „Nejprve jsme
operovali já a kolega Josef Hycl jen o víkendech, pak
nás podpořil bývalý přednosta oční kliniky univerzitní
nemocnice Hanuš Kraus, který byl vážený oftalmolog. Důležité také bylo, že k˙nám přešly z univerzitní
nemocnice paní primářka Alena Holubová a Hana
Schwarzová, které se staly pilíři naší kliniky. Ony
přes týden vyšetřovaly a my pak o víkendu operovali,“
popisuje první krůčky. Když si klinika pořídila svůj
první laser, nenechávali jej bez dozoru ani přes noc,
personál se u něj střídal. „Ze strachu, aby nám nepojištěný laser neukradli, jsme u něj i nocovali,“ směje se
při vzpomínce prof. Filipec.
VĚDĚLI JSTE, ŽE...
4.
Evropská oční klinika Lexum provedla v roce
1993 jako první klinika v Čechách laserovou
operaci oka? V roce 2001 se začala
věnovat i léčbě šedého zákalu a v roce 2005
přibyl třetí pilíř – léčba sítnice a sklivce.
Jak šel čas aneb Evropská oční klinika Lexum v datech
1993 založení Oční kliniky Lexum, první pracoviště
v Praze 8 (1)
1994 zahájení laserových operací metodou PRK
1995 operováno již 1 500 laserových zákroků za rok
2000 otevření nové kliniky v Praze 4 - Krč, ve Višňové
ulici, zavedení nitrooční chirurgie a laserových
operací metodou LASIK (2)
2001 vznik centra pro léčbu šedého zákalu (3)
2002 otevření refrakčního centra kliniky Lexum
v Ostravě (4)
6.
2003 zahájen provoz v prostorách budovy
U Společenské zahrady v Krči, oslava 10. výročí
založení kliniky (5)
2005 rozšíření služeb o vitreoretinální centrum,
první operační zákrok
2006 otevření kliniky v Českých Budějovicích (6)
2009 otevření kliniky v Brně (7)
2010 otevření kliniky v Táboře
2010 otevření tří polských klinik Lexum
2012 Polsko - rozšíření o další pobočky ve Varšavě
a Vroclavi
33
pohled do historie i budoucnosti kliniky
Klinika světové úrovně
V Praze klinika začínala s osmi zaměstnanci, dnes
na všech pobočkách Lexum pracuje přibližně 250
zaměstnanců, z toho 50 lékařů, v zahraničí pak dalších
50 zaměstnanců, z nichž je 20 lékařů. Také počet
zákroků postupně roste, od osmi set až tisíc operací
ročně v prvních letech je to dnes kolem 20 tisíc operací
ročně. Evropská oční klinika Lexum má v současnosti
kromě Prahy svá pracoviště v Ostravě, Českých Budějovicích, Brně, Táboře a také v polském Krakově, Štětíně
a Poznani. Počet polských klinik se v letošním roce
rozrostl o dvě ve Varšavě a Vratislavi. Pražská klinika
34
patří mezi deset největších v Evropě, ve střední Evropě
je jedničkou. Nejen díky nadstandardní vybavenosti
a velmi vysoké erudovanosti lékařů je špičkovým
pracovištěm na světové úrovni poskytujícím veškeré
služby, které jsou v současné oftalmologii dostupné,
na straně druhé je i vysoká spokojenost pacientů. Spousta z nich přichází na kliniku s nejistotou
a obavami z výsledku operace, ale odcházejí dojatí
a nepopsatelně šťastní, protože už nikdy nedoufali,
že by jednou mohli dobře vidět. Svůj pooperační
stav pak přirovnávají k zázraku, který jim vstoupil do
života a zcela jej proměnil.
Tak vzpomínám já...
Zeptali jsme se členů týmu kliniky Lexum, kteří na klinice působí nejdéle a jsou úzce
spjati s jejím zrodem a vývojem, jak vzpomínají na své začátky na klinice a zda se jim
vybaví nějaký milník z její historie.
Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.,
spoluzakladatel a hlavní lékařský ředitel
MUDr. Alena Holubová, lékařská
konzultantka pro refrakční chirurgii
MUDr. Hana Schwarzová,
lékař konzultant
Lexum jsem zakládal v roce 1993.
Původně mělo být jenom takovým
malým doplňkem k mojí kariéře na
oční klinice UK v Praze a operoval
jsem zde pouze v sobotu a neděli.
Tenkrát jsme se zabývali výhradně
laserovou chirurgií. V roce 2006 jsem
odešel z oční kliniky Všeobecné
fakultní nemocnice a začal se plně věnovat dalšímu
rozvoji Lexum. V současnosti jsem hlavním lékařským
ředitelem všech našich klinik, věnuji se nejen refrakční
chirurgii, ale také transplantacím rohovky, léčbě
keratokonu a rohovky a operacím šedého zákalu. Od
začátků kliniky se v oftalmologii mnoho změnilo,
především v refrakční chirurgii. Femtosekundový laser,
nitrooční kontaktní čočky, trifokální nitrooční čočky dnes
umožňují ušít operaci každému pacientovi na míru podle
jeho oka, vady a také podle jeho potřeb. Dnes umíme
odstranit téměř každou vadu, to jsme dříve neuměli. Za
jeden z nejdůležitějších milníků v historii Lexum považuji
naše rozhodnutí rozšířit působnost za hranice ČR, to
byla chvíle, kdy jsme se skutečně stali Evropskou oční
klinikou Lexum. V současné době patříme k největším
oftalmologickým pracovištím v Evropě a poskytujeme
komplexní oftalmologickou péči na nejvyšší úrovni na
deseti klinikách v ČR a Polsku.
Na kliniku Lexum jsem nastoupila
téměř přesně před 18 lety, krátce po
jejím vzniku. V té době sídlila
v malém rodinném domku blízko
nemocnice Na Bulovce. Z dnešního
pohledu je to již úsměvné, ale na
svou dobu mělo pracoviště zcela
neobvyklé komorní a útulné
prostředí a poskytovalo jako první v Čechách novou
službu – refrakční zákroky. Za ty dlouhé roky prošla
klinika rozvojem, popravdě pro mě nečekaným, získala
renomé, otevřela pobočky po celé republice
i v zahraničí, zaměstnává špičkové odborníky ve všech
specializacích očního lékařství. Z pracoviště, které
v počtu dvou lékařů na trvalý úvazek provádělo pouze
jednu metodu, vyrostla klinika s několika sty zaměstnanci, kteří se starají o tisíce lidí ročně. Z toho vyplývá,
že klinika moje očekávání předčila, bylo hezké
pozorovat obrovský vývoj v oboru, kterému z počátku
málokdo důvěřoval. Dnes je již zcela nemyslitelné, aby
si například lékař sám upravoval technické parametry
přístrojů, občas to bylo docela napínavé, ale vzpomínám ráda.
Na kliniku jsem nastoupila několik
měsíců po jejím vzniku v roce 1993,
pracuji zde už 18 let. V době, kdy
klinika vznikala, byla refrakční
chirurgie „v plenkách“ a ani
v odborných oftalmologických
kruzích neměla důvěru a podporu.
Navíc se jednalo o zařízení
soukromé, bez smlouvy se zdravotní pojišťovnou, což
v té době nebylo vůbec obvyklé. Nyní je refrakční
chirurgie plně respektovaná a již neodmyslitelná
součást oboru oftalmologie. To je zásadní změna, která
nastala od dob našich začátků. Obor se také od
laserových výkonů rozšířil o celou škálu možností řešení
refrakčních vad nitrooční chirurgií, která umožňuje řešit
i dříve laserem neřešitelné dioptrické vady. Klinika se
zaváděním nových technologií přidržuje světových
trendů a je příjemné být u toho.
Bc. Květoslava Schreibová,
hlavní sestra
Ivetta Schwarzová, vedoucí oddělení
vztahů se zdravotními pojišťovnami
Jana Kubíčková,
recepční
Na kliniku jsem nastoupila před 10 lety,
v té době již dobře fungovala ambulance
na refrakční zákroky, ale léčba šedého
zákalu se teprve rozjížděla. Bylo zde jen
minimum zaměstnanců, měla jsem pod
sebou asi pět sester. Pracovala jsem
nejen jako vrchní sestra, ale zároveň i jako sálová
instrumentářka. Dnes mám pod sebou kolem 50 sester
a samozřejmě už nedělám instrumentářku. Když jsem
nastoupila, operovalo se kolem 50 katarakt za měsíc,
a dnes? Neuvěřitelný nárůst! Jsem přesvědčená, že
nejen technologie, ale hlavně erudovanost našich
lékařů, sester a profesionální přístup veškerého
personálu jsou na vysoké úrovni. Mám o tom zpětnou
vazbu nejen od svých známých, ale sbírám i řadu
dalších podnětů, které jsou pro práci a výchovu
sestřiček důležité. Na konci tohoto roku nás čekají
podstatné změny a vypadá to, že další velký milník
máme právě před sebou. Je jím stěhování pražské
kliniky do nových, moderních prostor na Budějovické.
Těším se na to, protože celý tým bude zase pohromadě
pod jednou střechou, v tom vidím velký přínos.
Na dobu před 10 lety vzpomínám
s příjemnou nostalgií. Zažívala jsem
počátky Cornea Lexum na recepci
v půvabném prostředí vily ve Společenské zahradě s pohodovou kolegyní.
Recepce byla duší provozu kliniky, uměly
jsme se postarat o pacienta, napravit schválnosti
počítače i zprovoznit stávkující kotel. Celý týden byly
v provozu dvě ambulance a my jsme se vždy chystaly na
velký pátek, kdy přicházel ordinovat pan profesor Kraus
a my měly rázem dvojnásobně práce, protože pan
profesor „sypal“ své pacienty z ordinace neuvěřitelnou
rychlostí. Někdy to byly krušné chvíle, neboť jsme na
recepci prováděly i edukace pacientů a objednávání na
operace. Do takového chaosu pak nepřetržitě zvonily
telefony na objednávky pacientů, call centrum byla
píseň nedohledné budoucnosti...
Na kliniku jsem nastoupila v roce 1997.
V této době sídlila v takové malé vilce
s krásnou zahradou. Již při prvním
pohovoru jsem věděla, že bych zde chtěla
pracovat. Po několika letech jsme se
přestěhovali do Višňové ulice, kde se
začala klinika rozrůstat, přibyla Cornea Lexum.
Z poklidné atmosféry rodinné kliniky se začala více
chovat jako prosperující firma, která má nové vize
a plány do budoucna. A protože se klinika stále více
rozrůstala, čekalo nás další stěhování, a to do Zahrady,
odkud nyní po několika letech odcházíme dál. Z mého
pohledu Lexum urazilo obrovskou cestu, z malé firmy
o několika zaměstnancích ke klinikám s tisícovkami
pacientů a velkým renomé. Jsem moc ráda, že jsem
mohla být u všech milníků Lexum od několika stěhování
až po rozšíření kliniky i na jiné oční obory.
35
pohled do historie i budoucnosti kliniky
Vizualizace: Ing. arch. Richard Heger
Nová pražská budova pro vysoký
komfort klientů
V Praze klinika funguje ve dvou oddělených budovách,
jejichž uspořádání a především kapacita již nevyhovují
potřebám, a proto se pražské pracoviště bude stěhovat
do nového areálu Centrum služeb Budějovická v Praze 4.
36
Nové prostory významně zvýší komfort pacientů,
nabídnou nadstandardní prostředí operačních sálů
a komplex moderních ordinací a vyšetřoven. Nová klinika
Lexum v budově na Budějovické by měla přivítat první
pacienty začátkem roku 2013. Bližší informace o nové
klinice přineseme v dalším čísle magazínu Lexum.
nejčastější dotazy
Foto: Tereza Melicharová, archiv
Jak to tedy je?
Čeká vás operace šedého zákalu nebo refrakční zákrok, případně o nich uvažujete, a máte hlavu plnou otázek?
Nejčastější dotazy opět zodpoví MUDr. Alena Holubová, odborná konzultantka pro refrakční chirurgii Evropské oční kliniky Lexum,
doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc., lékařská ředitelka pro léčbu šedého zákalu, a MUDr. Věra Flemrová, specialistka
na problematiku strabologie, refrakčních vad a dětské oftalmologie.
Otázky týkající
se refrakčních zákroků:
MUDr. Alena Holubová
Odborná konzultantka Centra refrakční chirurgie
na klinice Lexum Praha patří mezi nejzkušenější
refrakční chirurgy v České republice. Její hlavní
specializací je refrakční laserová chirurgie
(FemtoLASIK, LASIK, PRK), diagnostika a léčba
dioptrických vad a rohovkových onemocnění.
Mimoto je také autorkou a spoluautorkou řady
vědeckých prací, zabývajících se laserovou a nitrooční chirurgií refrakčních vad.
Pro koho je laserová operace zraku vhodná?
Ideálním kandidátem pro refrakční zákrok je
zdravý člověk starší 18 let, jehož oční vada je stabilní,
který netrpí očním onemocněním, onemocněním pojiva
či jinou závažnou celkovou chorobou. Ke každému přistupujeme jinak, protože každý člověk je originál, který
potřebuje něco jiného. Zajímá nás, jak tráví volný čas,
jestli je aktivní sportovec, nebo profesionálně řídí auto.
Zákroku vždy předchází velmi důkladné vyšetření,
které přesně určí oční vadu, vyloučí možná rizika a na
jehož základě se dospěje k řešení, které je vzhledem
k potřebám, zálibám či profesnímu vytížení pro pacienta nejvhodnější.
Jaké oční vady lze laserem odstranit?
Svět je plný věcí, které stojí za to vidět ostře. Naštěstí
dnes umíme pomocí laserového zákroku nebo dalšími
metodami spolehlivě a bezpečně zbavit téměř každého
jakéhokoliv počtu dioptrií. Ať je vám 18 nebo 80,
trpíte krátkozrakostí, dalekozrakostí, astigmatismem,
vetchozrakostí nebo máte dokonce několikery brýle na
dálku i čtení, můžete za několik minut opět vidět svět
kolem ostře a vychutnávat si svobodu bez nošení brýlí
a kontaktních čoček.
Doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.
Lékařská ředitelka pro léčbu katarakty, sítnice
a sklivce Evropské oční kliniky Lexum. Specializuje se především na mikrochirurgii oka, chirurgii
šedého zákalu, nitrooční refrakční zákroky, nádorová onemocnění oka a sonografii oka a očnice.
Docentka Baráková úzce spolupracuje také s Oční
klinikou FN Motol, kde se specializuje na operační
řešení vrozeného šedého zákalu u dětí, včetně
implantace umělých nitroočních čoček. Rovněž
je autorkou a spoluautorkou řady vědeckých
publikací. Na domácích i zahraničních kongresech
přednesla přes 180 přednášek. V loňském roce
získala jako první žena v České republice ocenění
za více než 20 tisíc operací šedého zákalu.
a druhé pro ostré vidění stále potřebuje korekci pomocí
dioptrických brýlí. Prakticky bezprostředně po zákroku
vidí pacient téměř bezchybně, po dobu zhruba 1–2
týdnů je třeba pouze kapat oční kapky, urychlující
hojení. Úspěšným zákrokem naše péče o vaše oči
nekončí. Samozřejmou součástí naší práce je důkladná
pooperační péče. Byli jsme tu před 20 lety a i za 20 let
se o vás postaráme. Na některé zákroky vám poskytneme dokonce doživotní záruku.
Budu po zákroku potřebovat brýle?
Výsledek žádného lékařského zákroku není možné
100% garantovat. Přesto je úspěšnost laserové
korekce vidění velmi vysoká a téměř každý pacient
může po zákroku své brýle odložit. Pokud výjimečně na
oku zůstane například půl dioptrie, není problém i tuto
malou zbytkovou vadu, pokud je třeba, dodatečně
dokorigovat.
Existují při laserové operaci očí nějaká rizika?
Laserové zákroky jsou velmi bezpečné, i proto byly
masově přijaty lidmi na celém světě. Na renomovaných
pracovištích nebezpečí nehrozí.
Jak vlastní zákrok probíhá, jak dlouho trvá?
Princip laserové operace spočívá ve změně zakřivení
rohovky. Nejmodernějším a nejrychlejším zákrokem je
v současné době FemtoLASIK Premium, při kterém se
používají dva lasery najednou. Zákrok na jednom oku
trvá zhruba 7 minut, z toho laser cca 10–15 vteřin,
vše ostatní je příprava. Zákrok probíhá ambulantně,
povrch oka je znecitlivěn anestetickými kapkami a je
zcela bezbolestný. U této metody operujeme zpravidla
obě oči postupně během jednoho zákroku, a pacient
tak není vystaven nepohodlí, kdy jedno oko je již zdravé
37
nejčastější dotazy
Otázky na téma
šedý zákal:
Dá se šedému zákalu předejít, třeba zdravým
životním stylem?
Zatímco u jiných očních onemocnění je možná určitá
míra prevence, u šedého zákalu tomu tak není. Do
dnešního dne není zcela jasný mechanismus jeho
vzniku. Známe rizikové faktory, které vzniku šedého
zákalu předcházejí:
• předevšímjetověk,u lidístaršíchnež let
k zakalení čočky dochází u 50 % obyvatelstva, ve
věkové skupině nad 75 let je to více než 71 %,
• šedýmzákalemjsouvevyššímířepostiženyženy,
• vyššívýskytšedéhozákalujeu pacientůs celkovým
onemocněním, například s cukrovkou nebo
vysokým krevním tlakem,
• kouřeníneboalkoholismus,
•
záření–zejménadlouhodobějšívystavení
slunečním paprskům bez dostatečné ochrany,
nepodceňujte proto ochranu před sluncem ani
u malých dětí,
• o idativníporuchy poruchypřeměnylátekza
přítomnosti kyslíku),
• obezita,
• genetickédispozice.
Jak se šedý zákal projevuje?
Nejčastější projevy šedého zákalu jsou snadno
rozpoznatelné:
• zamlženéneboneostrévidění jakokdyžsedíváte
přes zamlžené sklo),
• změnyviděníbarev,
• světloplachost,
• dvojitévidění,
• zhoršenízraku,
• špatnéviděnív noci–světlasezdajípřílišjasná
a roztříštěná.
Podle čeho si vybrat nejlepší možné pracoviště pro
operaci očí?
Při výběru pracoviště pro operaci očí dejte na doporučení pacientů, kteří už zákrok na příslušném pracovišti
podstoupili a byli s péčí, která jim byla věnována,
spokojeni. Vyberte si pracoviště, které má s danou
problematikou bohaté a dlouhodobé zkušenosti. Zajímejte se o odborný profil, zkušenosti a erudici lékařů
a úroveň technického vybavení. Špičková pracoviště
investují jak do vzdělání svých zaměstnanců, tak do
přístrojového vybavení a v praxi používají nejmodernější postupy a materiály, jaké současná věda nabízí.
Při výběru pracoviště pro operaci očí
dejte na doporučení pacientů, kteří už zákrok na
příslušném pracovišti podstoupili a byli s péčí,
která jim byla věnována, spokojeni.
Je třeba po operaci šedého zákalu
nosit dioptrické brýle?
Při standardní operaci šedého zákalu je pacientovi do
oka implantována nitrooční čočka, která umí zaostřit na
jednu vzdálenost – na blízko nebo na dálku. Na druhou
vzdálenost je pak nutné používat dioptrické brýle.
Při využití nadstandardní léčby šedého zákalu se lze
zbavit i dalších problémů s viděním. Do oka je možné
implantovat některou ze speciálních prémiových čoček
O nových možnostech léčby šedého zákalu se více dočtete v článku na straně 21.
38
– např. takovou, která umí zaostřit na více vzdáleností
– čočka multifokální nebo akomodační. Brýle s nimi
není nutné nosit. Pacientům, kteří kromě šedého zákalu
trpí i astigmatismem, jsou určeny torické nitrooční
čočky. Tyto čočky, kromě toho, že si poradí se šedým
zákalem, umí odstranit i velmi vysoké stupně
astigmatismu – vady zraku způsobené nesymetrickým
tvarem rohovky, která má za následek deformaci
obrazu.
Otázky na téma strabismus:
MUDr. Věra Flemrová
Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství na
Karlově univerzitě v Praze. Absolvovala kvalifikační atestace I. i II. stupně. Za svoji dvacetiletou praxi v oboru oftalmologie pracovala na Oční klinice
Všeobecné fakultní nemocnice Praha UK
a na Oční klinice dětí a dospělých FN Motol.
Od roku 2006 pracuje na Evropské oční klinice
Lexum. Absolvovala odborné stáže na Moorfield
Eye Hospital v Londýně a na fakultní oční klinice
v Mnichově (Ludwig-Maximilians Universität).
Zaměřuje se především na strabologii, dětskou
oftalmologii a problematiku refrakčních vad. Své
bohaté zkušenosti ze zahraničních stáží uvádí
do praxe například zavedením operací strabismu
technikou nastavitelných stehů – tuto metodu
uvedla do praxe jako první lékař v České republice.
Pravidelně se účastní přednášek a kurzů na
sjezdech odborných společností v České republice
i v zahraničí. Je členkou České oftalmologické
společnosti, Evropské společnosti refrakční
a kataraktové chirurgie, České strabologické
asociace, České lékařské komory a ESA - Evropské
strabologické asociace.
Věk samotný není
pro operaci strabismu
nijak omezující.
Záleží na výsledcích
vyšetření binokulární
spolupráce očí.
Na základě očního
vyšetření, kdy zjistíme
dioptrické vady, možnosti
korekce, anatomický stav
oka a podobně, je možné
rozhodnout, zda je
pacient pro operaci
vhodný.
Dokážete vyhovět požadavku pacienta nešilhat a zároveň nenosit dioptrické brýle?
Ano, na kliniku k nám dochází spousta pacientů
s kombinovanými vadami. Jedná se o skupinu pacientů
s dioptrickými vadami, které jsou spojené se šilháním
strabismem ,přičemžsplněníjejichpožadavku
nešilhat a nenosit brýle vyžaduje nejprve odstranění dioptrické vady a následně operaci strabismu.
Nejčastější dioptrickou vadou spojenou se šilháním je
dalekozrakost. Typickým nálezem je pacient, který bez
brýlí šilhá jedním okem k nosu a při nasazení brýlové
korekce se velikost šilhání výrazně zmenší, a dokonce v ideálním případě zcela zmizí. Příčinou šilhání je
dioptrická vada spojená se snahou zaostřit. Druhou
nejčastější příčinou je nález rozdílné dioptrické hodnoty
očí, a to jak u krátkozrakosti, dalekozrakosti i astigmatismu. Část těchto pacientů prodělala v dětství výcvik
tupozrakosti s větším či menším efektem. Oko s nižší
kvalitou vidění bylo zvýhodněno zakrytím lepšího oka
klapkou nebo náplasťovou okluzí.
Mohu si nechat odstranit šilhání v jakémkoli
věku?
Někdy se setkávám s informací, že se šilhání v dospělosti neoperuje. Není tomu tak. Věk samotný není nijak
omezující, záleží na výsledcích vyšetření binokulární
spolupráce očí. Na základě očního vyšetření, kdy
zjistíme dioptrické vady, možnosti korekce, anatomický
stav oka atd., je pak možné rozhodnout, zda je pacient
k operaci vhodný nebo ne. Nevhodní jsou pacienti, kdy
na základě vyšětření zjistíme vysoké riziko vzniku pooperačního dvojitého vidění, ostatní pacienty většinou
operovat lze.
Co mě čeká na předoperačním vyšetření?
Pacienti při vstupním vyšetření procházejí kompletním
vyšetřením, spojeným i s vyšetřením binokulárních
funkcí a testy k vyloučení pooperačního dvojitého
vidění. Důraz je kladen na vyšetření při tzv. rozkapání
očí, kdy zjistíme objektivní dioptrickou hodnotu oka.
Pokud zjistíme, že dioptrická vada je výrazně větší,
než je pacient zvyklý nosit v brýlích, nebo dokonce, že
pacient brýle nenosí, pak je třeba nejprve dorovnat
dioptrie a zároveň posoudit, jak ovlivňují strabismus.
Poté lze odstranit dioptrie i strabismus. Operovat dioptrie je možné jen v rozsahu, na který je pacient zvyklý,
a brýlová korekce musí odpovídat objektivní dioptrické
hodnotě zjištěné při rozkapání očí. Operaci strabismu
provádíme jako závěrečné kosmetické řešení celého
problému, kdy jsme již odstranili dioptrie, které by
případně mohly postavení očí ovlivnit.
Jakou metodou se strabismus operuje?
Operujeme technikou nastavitelných stehů. Tato operace má výhodu možnosti konečné korekce postavení
očí přitažením nebo povolením stehů dle aktuálního
pooperačního stavu. Tím se výrazně snižuje riziko překorigování nebo podkorigování operace šilhání, a tím
riziko reoperace.
Jak dlouho trvají jednotlivé operace, provádějí se
v anestezii? A jak dlouhá je rekonvalescence?
Doba operace záleží na počtu operovaných svalů, průměrná doba zákroku je 30 až 45 minut. Délka závisí i na
tom, zda již byl pacient v minulosti operovaný a operace
se prodlouží vzhledem k rozrušování svalových srůstů.
Doba rekonvalescence opět záleží na počtu svalů.
Pokud měl pacient operovaný pouze jeden sval, většinou se cítí dobře do týdne, při zákroku na více svalech
jsou pacienti v neschopnosti 1–2 týdny. Sportovat
a předevšímplavatmohouccaza – týdnů.
Může nastat situace, že nenajdete řešení pro
některou kombinovanou vadu?
Je samozřejmě možné, že v průběhu vyšetření zjistíme,
že některý pacient má bohužel takovou kombinaci vad,
že nelze vyřešit vše, ale snažíme se, abychom
pacientům poskytli možnost vyřešit co největší
spektrum dioptrických vad a typů šilhání. Pacientů, pro
něž žádné řešení nenajdeme, je minimum.
39
rozhovor
Text: Petra Vychodilová Foto: Ondřej Hošt, archiv paní Horáčkové
Lenka Horáčková:
„Celý svět mi dnes
přijde barevnější.“
Až do svých 33 let žila život s oční vadou, která jí způsobovala
řadu nepříjemností, úrazů i trapných situací. Brýle ji omezovaly natolik, že se rozhodla
podstoupit operaci očí. Dnes si paní Lenka Horáčková z Liberce užívá pohledu na svět
plnými doušky. Pan profesor Filipec v mém životě učinil zázrak,
říká v našem rozhovoru.
40
S jakou oční vadou jste přišla na Evropskou
oční kliniku Lexum?
Měla jsem astigmatismus spojený s ještě dalšími vadami.
Odmala jsem viděla špatně, ale nikdy jsem to nebrala
jako něco neobvyklého či alarmujícího, narodila jsem se
s tím a naučila se s tím žít. Jako dítěti mi naměřili asi sedm
dioptrií, možná víc.
To muselo být v dětství nepříjemné...
To bylo, především v pubertě. Nosila jsem velké brýle a la
Naďa Urbánková. Styděla jsem se za ně, ale bez nich to
nešlo, neviděla jsem. Nejhorší situace pro mě nastávaly
při sportu, když jsme ve škole hráli míčové hry. Měla jsem
problémy s reflexem, míči jsem uhýbala, nedokázala jsem
odhadnout jeho vzdálenost a zároveň se bála, aby mi
brýle nikdo nerozbil.
Jak jste své vidění řešila?
Chodila jsem na oční do nemocnice v Liberci, pan primář
mi postupně přidával dioptrie na brýlích.
A co kontaktní čočky?
Kontaktní čočky jsem také zkoušela, ale neseděly mi. To
bylo v době, kdy jsem maturovala na Střední umělecké
škole v Liberci. Dělala jsem obor pěvecko-hudební
a tehdy jsem měla šanci uplatnit se v divadle, jenže tam
to s těmi brýlemi moc nejde. Tak jsem si pořídila čočky,
ale na moji vadu byly moc slabé. Na jevišti jsem pak měla
problém s orientací, neviděla jsem hrany schodů a k pobavení všech svých spolužáků pořád někam padala.
Čočky nebyly to pravé, navíc mě v očích řezaly, což bylo
dost nepříjemné.
Stávaly se vám kvůli špatnému vidění i jiné trapasy?
Mnohokrát! Když jsem šla rychle, měla jsem jen svoji „lajnu“, neviděla jsem lidi kolem sebe, co mě zdravili. A pak
ty zatracené schody. Bydlíme v domě se dvěma patry,
brýle mi schody vždy zkreslovaly a několikrát jsem sjela
po zadku seshora až dolů. Jednou se mi to ale stalo, když
jsem byla podruhé těhotná, to už nebyla žádná legrace.
Dědeček paní Horáčkové,
díky němuž mohla operaci
podstoupit.
Kdy jste se začala zajímat o možnosti operace očí?
Na počátku všeho stál můj dědeček, který se od mého
dětství zajímal o to, jestli by moje vada šla operovat. Ale
tehdy v době totality to ještě nebylo možné. Dědeček pocházel z Německa, takže se po revoluci dostal k nějakým
německým studijním materiálům a zkoumal možnosti
operace očí. Vzpomínám si, že když v roce 1993 pan pro-
v jednom článku, že lidé, kteří mají těžký astigmatismus
jako já, by vůbec neměli řídit, že jsou to sebevrazi. Já
jsem ale aktivní řidič, řídím moc ráda. Zhruba před rokem
v zimě jsem ale bourala, byla sice namrzlá vozovka, a tak
to nebyla úplně moje vina, ale dneska bych se asi zachovala líp, díky lepšímu vidění jsem ostražitější. Moje reflexy
za volantem bývaly podobné jako při těch míčových
hrách. Zmatkovala jsem, protože jsem neodhadovala
vzdálenosti.
Tudíž jste si řekla, že je nejvyšší čas operaci podstoupit?
Nakonec jsem ji uskutečnila především díky dědečkovi,
který mi na ni našetřil. Nikdy mu za to nepřestanu být
vděčná. Díky němu jsem si loni na podzim ke svým Kristovým letům darovala operaci očí.
Jak to probíhalo?
Můj pan primář mi domluvil vyšetření na klinice Lexum.
Přijela jsem do Prahy a přišla na vstupní vyšetření k paní
primářce Holubové, která mi řekla, že moje vada se
operovat dát. Dokonce měla tak trochu radost, že prý je
můj případ výjimečný, a tak se těší, že si s kolegy vyzkouší
zase něco jiného než běžné operace. (směje se) Zhruba
za dva měsíce jsem přijela na zákrok, a to rovnou na obě
oči, což mě příjemně překvapilo. A pak se během pár
minut stal zázrak...
Jak jste se během operace cítila?
Přišlo mi to celé strašně rychlé. Nepřipouštěla jsem si vůbec žádný strach, naopak jsem byla přesvědčená, že se
to povede a já začnu žít nový život. Okamžitě po zákroku
jsem říkala panu profesoru Filipcovi, že mu mockrát dě-
„Své nové vidění si neskutečně užívám,
objevuji věci, které jsem dosud neviděla.“
fesor Filipec zakládal oční kliniku, můj dědeček mi říkal,
že to je to místo, kde by mi jednou mohli pomoct.
kuji, já jsem totiž hned cítila, že pro mě udělal obrovskou
věc, že mi změnil život.
Proč jste tedy operaci tak dlouho odkládala?
Neměla jsem mnoho informací, takové operace u nás
ještě nebyly běžné. Navíc jsem v 21 letech porodila první
dítě, pak přišlo druhé. Můj svět se točil jen kolem nich.
Jako matka dvou dětí jsem ani neměla finanční prostředky na takovou operaci, a tak jsem se o ni přestala zajímat.
Když mi ale táhlo na třicítku, pan primář v liberecké
nemocnici mi řekl: „Podívejte se, v té Praze už to jde,
tam se tomu věnují...“ A tak jsem o operaci začala vážně
přemýšlet.
Jak dlouho trvala vaše rekonvalescence?
Hned po tom zákroku jsem si nasadila tmavé brýle,
hodinu počkala a pak šla domů. Asi 4 až 5 hodin jsem
měla rozostřené vidění, přesně, jak se uvádí, ale skutečně
to nebylo více než pět hodin, poté jsem začala vidět ostře.
Tmavé brýle jsem nosila ještě pár dní – když bylo někde
ostré světlo, aby to nebolelo.
Co bylo hlavním impulsem k tomu odhodlání?
Brýle mě už opravdu hodně omezovaly, obzvlášť při
hlídání dětí. Třeba při plavání. Moc ráda bych si s dětmi
koupání užila, ale bez brýlí jsem v bazénu sotva viděla
před sebe. Nemohla jsem brýle odložit ani ve vodě,
abych na ně děti dobře viděla, nic jsem pak z koupání neměla. Druhým impulsem bylo řízení auta. Přečetla jsem si
Jako operatéra jste si pana profesora Filipce vybrala
sama?
Paní primářka Holubová mi ho doporučila. Pan profesor
je milý člověk, čiší z něj jistota a klid. Viděla jsem ho už
dříve v televizi v rozhovoru, a tak trochu si ho vysnila.
Jak jste byla spokojená s přístupem ostatního
personálu?
S běžnou nemocnicí se to ani nedá srovnat! Tady je cítit, že
jste jako pacient důležitý, chovají se k vám mile, nenechají
prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.
Paní Horáčková nosila od dětství silné
brýle a její vada se opravdu tak často
nevidí. Jenom proto, že se na naší
klinice na korekci podobných poruch
vidění specializujeme, často nám
naši kolegové posílají právě i tyto nejsložitější pacienty. Paní Horáčková trpěla nejen vysokou dalekozrakostí 5 dioptrií, ale současně měla extrémně
vysoký astigmatismus 7 až 8 dioptrií. Obvykle u takových pacientů používáme kombinaci laserové
operace a implantace nitrooční kontaktní čočky,
ale to u paní Horáčkové možné nebylo. Zvolili jsme
proto speciální laserovou operaci FemtoLASIK
Premium, kterou jsme vyvinuli právě pro takové
vady. Operaci bylo třeba provést ve dvou krocích.
Dnes je paní Horáčková zcela nezavislá na brýlích.
vás nikde dlouho čekat, jednají s vámi s úsměvem, takový
přístup mám ráda a byla jsem nesmírně spokojená.
Vyplatí se podle vás investice do operace očí?
Rozhodně. Ty moje původní silné brýle stály kolem deseti
tisíc. Bála jsem se o ně. Můj syn byl trochu divočejší,
pořád mi je stahoval. Nebo při sportu se může stát, že
vás někdo trefí míčem nebo vám dá omylem loktem...
Když si představím, že bych si měla kupovat druhé a pak
to vynásobíte počtem let, tak vám vlastně operace vyjde
jako levnější varianta.
V září loňského roku jste podstoupila první operaci
a nedávno druhou, proč?
Ano, podruhé jsem přišla na takzvanou korekci. Po první
operaci mi na očích zůstalo ještě kolem 1,5 dioptrie na
dálku, tak jsem přišla na druhou, abych mohla fungovat
úplně bez brýlí. Teď už jsem brýle úplně odložila, vidím
dobře jako ostříž!
Jak byste tedy srovnala své vidění před operací
a dnes?
Před operací jsem měla problém s viděním na dálku
a se zaostřováním. Často se mi zvedal žaludek a bolela
mě hlava. Až teď už si uvědomuji, že jsem viděla hodně
špatně. Po operaci je to přímo nepopsatelné. Celý svět mi
přijde barevnější, zastavuji se jako malé dítě nad maličkostmi, dívám se třeba na ptáčka v krmítku a sleduji, jaký
má zobáček, to jsem nikdy dřív neviděla. Někomu, kdo
nikdy neměl takový problém, se to může zdát legrační,
ale já si své nové vidění neskutečně užívám, objevuji věci,
které jsem dosud neviděla. Těším se, jak si užiju léto,
konečně se budu moct s dětmi koupat a chodit plavat.
Váš dědeček tehdy tušil správně, že vám operace očí
změní život, že?
Jen díky němu jsem o operaci začala přemýšlet a pak na
ni mohla jít. Letos to bude 15 let, co dědeček umřel, já
bych mu touto cestou chtěla moc poděkovat.
41
co vás zajímá
Foto: Tereza Melicharová, archiv
Jak střežit své oči?
Jako oko v hlavě.
MUDr. Darina Bujalková
Působí na Evropské oční klinice Lexum Praha od
roku 2010, od roku 2011 je primářkou Centra léčby
šedého zákalu. Po studiích na Lékařské fakultě
UK v Martině působila na klinice NsP v Banské
Bystrici, poté se jako odborná oční lékařka
v Topolčanech podílela na projektu a realizaci
nových diagnosticko-terapeutických trendů
v dětské strabologické ambulanci. Na Oční klinice
NsP a IPVZ v Bratislavě se věnovala mikrochirurgii
předního segmentu oka a diferenciální diagnostice očních nemocí. Působila také ve Fakultní
nemocnici Královské vinohrady a jako primářka
Očního centra Praha.
MUDr. Bujalková se dlouhodobě věnuje problematice plastické a estetické chirurgie, provádí
plastické zákroky v oboru oční lékařství.
MUDr. Bujalková je členem České lékařské
komory České lékařské společnosti JEP, České
oftalmologické společnosti, České společnosti pro
refrakční a kataraktovou chirurgii ČSRKCH. V rámci
katedry oftalmologie IPVZ se od roku 2000 podílí
na předatestační přípravě lékařů.
Dávejte pozor především
na svoje děti, při svých
hrách snadno podcení
nebezpečí a důsledky
mohou být nevratné.
Pohozený ostrý předmět
na hřišti, hozený
kámen nebo oblíbená
vzduchovka může v jejich
rukou znamenat velké
nebezpečí.
42
S nadcházejícími letními měsíci se všichni těšíme, až nás slunečné dny
a teplé noci vylákají ven z našich příbytků. Děti vezmou útokem hřiště a kola, „člověk
zahradník“, řečeno spolu s panem Čapkem, se pustí do obdělávání svých latifundií
a hospodyňkám sílící paprsky odhalí zákoutí plná pavučin a chuchvalců prachu.
Často v tom opojení vůní rododendronů a čisticích přípravků zapomínáme na
nebezpečí, která všude kolem číhají na naše oči.
Co nás může potkat?
Co mají společného zahrádkaření, jízda na kole,
barvy, úklidové prostředky a zavařování? Při všech
těchto aktivitách nám hrozí různé druhy úrazu oka. Škála toho, co všechno se může stát, je opravdu pestrá – ať
již jde o poleptání oka, poranění oka tupým předmětem,
cizí tělísko v oku, popálení nebo poškození vlivem slunečního záření. Naštěstí se při dodržování základních
preventivních opatření a patřičné ostražitosti dá velké
části úrazů předejít.
Další nepříjemností, která nás může v létě
potkat, jsou různé záněty oka
Projevují se nepříjemným slzením, pálením, řezáním,
svěděním, světloplachostí, křečemi svalů očních víček
a výtokem ve spojivkovém vaku. Infekční zánět oka
může způsobit odlišné prostředí, ve kterém trávíme
letní dovolenou a kde se vyskytuje infikovaný prach,
kontaminovaná voda či zhoršené hygienické podmínky.
Neinfekční zánět spojivek vzniká například poškrábáním spojivky drobnými nečistotami z prašného
prostředí, poleptáním výpary z ředidel apod. Alergický
oční zánět vyvolávají alergeny, které se v létě vyskytují
ve zvýšené míře. Tento oční zánět nás může potrápit
samostatně, nebo v rámci celkové alergické reakce
např. na různé kosmetické opalovací krémy, které běžně v průběhu roku nepoužíváme. Velká část populace,
údajně téměř každý pátý až šestý člověk, trpí v dnešní
době v létě nějakou formou alergického zánětu
spojivek, pro který je typické úporné svědění očí a otok
očních víček včetně spojivek.
„Zalepené a zarudlé oči“ jsou charakteristické pro
zánět vyvolaný bakteriální infekcí. Při těchto vážnějších
nebo dokonce chronických zánětech spojivek je vždy
lepší poradit se co nejdříve s odborníkem.
Úspěšnost léčby všech infekčních onemocnění oka je
podmíněna včasnou diagnostikou, brzkým zahájením
léčby a úzkostlivým dodržováním hygienických návyků.
Záněty spojivek určitě nepodceňujte, drobné defekty
vzniklé na povrchu rohovky totiž mohou následně pře-
růst v opravdový problém, jako je zánět rohovky nebo
její trvalé poškození.
Základní první pomoc při potížích s očima:
• pokud oči lehce svědí, vyplachujte je čistou studenou
vodou nebo borovou vodou, kterou koupíte v lékárně,
nebo použijte „umělé slzy“; na noc si můžete aplikovat
do očí oční mast. Před použitím je dejte na chvíli do
ledničky, chladivý účinek bude pak ještě příjemnější
• oči i opuchlá víčka zklidní studený obklad
• oči si nemněte, tím je ještě více podráždíte, do očí si
navíc z rukou můžete zanést infekci
• nevycházejte na přímé slunce bez slunečních brýlí,
kšiltu či klobouku
• nevysedávejte zbytečně u počítače nebo televize, také
čtení na slunci unavené oči ještě více vyčerpává
• omezte líčení obličeje – make-up, stíny a řasenka
mohou oči zbytečně podráždit
• pokud nosíte kontaktní čočky, po dobu trvání zánětu
spojivek je nepoužívejte
• v případě, že se vaše potíže nelepší, ale přetrvávají
nebo se ještě zhoršují, např. když se k podráždění
očí přidá výtok, bolest nebo zhoršené vidění, navštivte
okamžitě odborníka!
Pokud nosíte kontaktní čočky, po dobu trvání
zánětu spojivek je nepoužívejte.
Prevence aneb několik rad na závěr pro léto bez potíží:
• Chraňte své oči před sluncem, nejen před jasným
světlem, ale především před zářením neviditelných
UV paprsků, jejichž účinky na lidský organismus jsou
vesměs negativní. V oku je absorbuje především
spojivka a také rohovka. Při nadměrném vystavení
záření může dojít k zánětu spojivek, ale i k trvalým
následkům na sítnici s výpadkem v zorném poli. Zvolte kvalitní sluneční brýle. Podle toho, kde se budete
pohybovat, zvolte dostatečný UV filtr.
• Chraňte své oči při sportu. Pořiďte si speciální
sportovní brýle. Dnes je na trhu celá řada modelů
vhodných pro různé druhy sportů – určitý tvar je
vhodný pro potápění, jiný zase pro cyklistiku. Oceníte
je určitě při rychlé jízdě na kole, zvláště z kopce, kdy
náhlé „oslepnutí“ zvířeným prachem může zavinit
velmi nepříjemný a hlavně nebezpečný pád.
• Buďte maximálně opatrní při manipulaci s ostrými předměty, chemikáliemi, jako jsou různé postřiky, barvy, horké tekutiny a určitě si nesahejte
při manipulaci s těmito materiály rukama do blízkosti očí. Během práce v prašném prostředí a tam,
kde hrozí vniknutí cizího tělíska do oka (třeba při
štípání dříví, sekání trávy strunovou sekačkou,
zastřihování porostu), si nezapomeňte nasadit
ochranné brýle. Tato jednoduchá pomůcka vám
spolehlivě ochrání povrch oka i jeho okolí před
poletujícím prachem, třískami nebo odlétajícími
úlomky rostlin.
• Potíže nepodceňujte. Pokud oční potíže neustoupí ani přes laickou léčbu očními kapkami či jinými
preparáty běžně dostupnými v lékárně, obraťte se co
nejdříve na očního lékaře, abyste předešli možným
komplikacím.
• Vybavte se. Přibalte si do zavazadla oční kapky
jako první pomoc. Pokud používáte kontaktní čočky,
pořiďte si na dobu letní dovolené, kdy se nechcete
zdržovat s jejich udržováním, jednodenní čočky, a to
v dostatečném množství.
• Zásobte se. Pokud trpíte nějakou oční chorobou,
přibalte si na cesty rezervní oční kapky a masti.
Léčebný režim dodržujte i o dovolené.
• Informujte se. Zjistěte si s předstihem, jaké jsou
možnosti ošetření očním lékařem v místě vašeho
pobytu, a mějte po ruce příslušný telefonní kontakt
pro případ úrazu oka.
• Zapamatujte si, jak poskytnout první pomoc
v případě úrazu oka. Při úrazu a poleptání oko pečlivě vypláchněte čistou studenou vodou nebo borovou
vodou. Pokud je to možné, odstraňte cizorodé částice
nebo leptající materiál v případě popálení. Postižené
místo chlaďte, eventuálně kryjte obvazem krvácející
ránu. Neprodleně vyhledejte odborné ošetření.
43
co vás zajímá
Foto: archiv
44
Co to máš, má milá, co to
máš za oči?
Barva očí je důležitým atributem toho, jak vypadáme, a často hraje důležitou roli při výběru partnera. Ne nadarmo se to
odráží v lidových rčeních: má oči jako studánky, jako trnky, jako len... Vědecké vysvětlení je však mnohem prozaičtější. Zabarvení očí
způsobuje hnědočerný pigment zvaný melanin pokrývající duhovku, který zabraňuje rozptylu světelných paprsků uvnitř oka.
Duhovka je pro normální vidění zcela nepostradatelná, její hlavní funkcí je správné dávkování
světla na sítnici. To zajišťují nejen pohyby zornice, tedy
otvoru v duhovce, který se v závislosti na intenzitě
okolního světla zužuje či rozšiřuje, ale také pigmentace duhovky, která má za úkol zabránit rozptylu světla
uvnitř oka mimo zornici. Lidé, kteří se narodí bez
duhovky (aniridie) nebo nemají duhovku dostatečně
pigmentovanou, trpí silnou světloplachostí a často
mají špatně vyvinuté vidění.
Čím více pigmentu duhovku pokrývá, tím jsou
oči tmavší. Kromě pigmentu se dále na barvě očí
spolupodílí i uspořádání kolagenních vláken určující
strukturu duhovky. S vysvětlením toho, proč nemáme
všichni hnědé oči, ačkoliv melanin vykazuje hnědou až
černou barvu, přišel na konci devatenáctého století
anglický fyzik J. W. Strutt Rayleigh. Tzv. „Rayleighův
rozptyl“ popisuje rozptyl světla na částicích menších,
než je vlnová délka světla. V závislosti na různém
množství a hloubce uložení pigmentu v duhovce dochází k odlišnému rozptylu světla a oči se pak jeví jako
modré tehdy, je-li v duhovce menší množství pigmentu uloženo hlouběji, až tmavě hnědé tam, kde je větší
množství melaninu. V krajním případě, kdy pigment
v duhovce chybí úplně, hovoříme o tzv. albinismu.
Modroočkové jsou vzácní
Mnohým se zdají být modroocí a světlovlasí lidé
atraktivnější. Známe to – muži mají raději blondýnky...
Jedním z možných vysvětlení je fakt, že původně byli
všichni lidé tmavoocí, „teprve“ před 6 000–10 000
lety došlo mutací genu OCA2 k omezení produkce
melaninu a první modroocí byli na světě. I dnes má
většina populace hnědou barvu očí. Nevinným modrookým pohledem jsou obdařena pouze 2 % lidstva,
z nichž většina žije v Pobaltí a Skandinávii. Podle
výzkumů vědců z kodaňské university jsou všichni
modroocí v podstatě příbuzní s jedním prapůvodním
předkem, který přišel do Evropy spolu s masovou
migrací z Blízkého východu. Jeho potomci po něm
zdědili stejnou mutaci na přesně tomtéž místě DNA,
což je dokladem jejich původní příslušnosti k jedné
společné rodině.
I změna barvy očí je život
Jaké máte oči? Hnědé, černé, modré, zelené, šedé? Při
bližším pohledu je jasné, že se jedná pouze o orientační určení barvy. Existujících odstínů je mnohem více,
nemluvě o tom, že barvu očí může během života změnit
celá řada faktorů – mění se během léčby očí, vlivem
očních i celkových onemocněních, úrazů, hormonálních změn nebo třeba i stresu. Jednou změnou si ale
během života procházíme všichni, a to během prvních
let života. Děti se totiž rodí s neutrální barvou očí, což je
dáno menší hustotou pigmentu melaninu na duhovce.
Teprve během prvního roku života začnou pigmentové
buňky v duhovce produkovat melanin, barva očí se
mění a k jejímu definitivnímu ustálení dochází zhruba
kolem třetího roku života.
Po kompak asi bude?
Pokud vás zajímá, jakou barvu očí získá vaše dítě
během prvního roku života, budete se muset nejspíš
nechat překvapit. Podle dřívějších teorií byl gen pro
modré oči recesivní neboli ustupující, zatímco gen
pro hnědé oči byl považován za dominantní. V praxi
to znamená, že z barvy očí rodičů by mělo být možné
určit barvu očí dítěte, přičemž by vliv genu pro hnědé
oči měl vždy převážit nad genem pro oči modré.
Podle současných výzkumů je situace mnohem
složitější. Barva očí dítěte je dána kombinací vícero
genů, jejichž vztahy ještě nejsou zcela prozkoumány.
Určit přesně, jakýma očima se váš potomek bude
dívat na svět, je proto nemožné. Je dokonce docela
možné, že se dvěma modrookým rodičům narodí
hnědooké dítě.
Oči bych prosila zelené...
Když nejste spokojení s barvou vlasů, zajdete do
kadeřnictví a vyberete si odstín podle libosti. S barvou
očí to zdaleka není tak jednoduché.
V současné době už je na trhu velká nabídka barevných kontaktních čoček, díky kterým je možné změnit
barvu očí poměrně snadno. Nošení čoček však není
bez rizika – někteří uživatelé si stěžují na alergické
reakce, nepříjemné pocity cizího tělíska v oku, v nejhorším se mohou dostavit i těžké infekční záněty oka.
V nedávné době přišla z Lumineyes Technology
doktora Gregga Homera z Kalifornie zpráva o metodě,
která slibuje trvalou změnu barvy očí laserovým
zákrokem. Postup spočívá v laserovém odstranění
melaninu ze svrchní vrstvy rohovky. Teoreticky by se
tak dala měnit hnědá barva očí na modrou či zelenou,
v praxi je však třeba urazit ještě velký kus cesty, než
bude možné tuto metodu uvést na trh. Možná rizika
jsou vysoká, ať už se jedná o možné poškození očí, či
nejasný výsledek zákroku.
Profesor Martin Filipec, zakladatel Evropské oční
kliniky Lexum, k tématu říká: „Metoda Lumineyes
Technology dr. Homera je jistě zajímavým nápadem,
jak uspokojit ty, kteří věří, že jejich život bude
barevnější se změněnou barvou jejich očí. Dříve, než
však bude možné o této laserové metodě říci, že je
bezpečná a spolehlivá, je třeba solidního výzkumu.
Dokud nebudou publikovány výzkumné studie
s dlouhodobým sledováním v odborných mezinárodních časopisech, doporučuji všem, kteří uvažují
o změně barvy očí touto metodou, počkat. Myslím, že
výsledků se můžeme dočkat nejdříve za dva až tři
roky.“
Původně byli všichni lidé tmavoocí, teprve před 6 000– 10 000
lety se objevili první modroocí. I dnes má většina populace hnědou
barvu očí, modrým pohledem jsou obdařena pouze 2 % lidstva,
z nichž většina žije v Pobaltí a Skandinávii.
45
evropská oční klinika lexum
Foto: Vojtěch Vlk, archiv Lexum
Proč si vybrat Evropskou
oční kliniku Lexum
19 let v České republice
Tým Evropské oční kliniky Lexum se stará o zrak
klientů již devatenáct let. Sázíme na nejmodernější
dostupné vybavení i špičkové experty, kteří patří ke světové elitě. Základem dlouhodobého úspěchu Evropské
oční kliniky Lexum je také individuální přístup ke všem
pacientům. Ať již máte jakékoliv potíže s viděním, vždy
pro vás najdeme to nejlepší řešení.
46
Klienti na prvním místě
„Klienti jsou pro nás na prvním místě, to je filozofie
kliniky od jejího založení. Jim i jejich očím věnujeme maximální pozornost, aby výsledek byl ve všech případech
co nejlepší. Klienti si takového přístupu cení a většina
z nich nám svěřuje svůj zrak na doporučení rodiny,
přátel a známých, čehož si velmi vážíme,“ říká profesor
Martin Filipec, hlavní lékařský ředitel a zakladatel kliniky
Lexum.
Tým špičkových odborníků
• přes čtyřicet elitních odborníků
s mnohaletými zkušenostmi
• největší tým specialistů ve střední Evropě
• nejvíce zkušeností, první úspěšná korekce
krátkozrakosti v Čechách (1993)
• více než 150 tisíc zákroků za celou dobu
existence kliniky
Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.
Na Evropské oční klinice Lexum je vám k dispozici tým
špičkových odborníků, nejmodernější technické vybavení
a široké portfolio služeb. Staňte se i vy našimi klienty.
Nejmodernější technologie a vybavení
• investice do vybavení klinik za poslední dva roky:
80 milionů korun
• nejnovější lasery, ultrazvukové přístroje, aberometry,
počítačovéoptickétomografy
„Pokudjdeo zaváděnínovýchtechnologií,jsmevždy
v čele,“ říká profesor Filipec.
Široké portfolio služeb
• laserové korekce zraku, které odstraní:
• krátkozrakost
• dalekozrakost
• astigmatismus
Zákrok FemtoLASIK Premium je nejvyspělejším
a nejšetrnějším způsobem korekce zraku, řeší i ty
nejjemnější optické vady očí. Již druhý den po zákroku je zraková ostrost u většiny pacientů 100%.
• odstranění šedého zákalu
Nabízíme široké možnosti odstranění šedého
zákalu s použitím nejkvalitnějších dostupných
materiálůa technologií.Šedýzákalřešíme
implantací kvalitních nitroočních čoček se
•
•
•
•
•
•
zaostřením na jednu vzdálenost či prémiovými
nitroočními čočkami, které kromě šedého zákalu
umožní odstranit i dioptrickou vadu a po jejichž
implantaci není nutné nosit brýle.
Nabízíme pestrou škálu nadstandardní péče,
která umožňuje vyhovět individuálním potřebám
každého klienta.
léčba zeleného zákalu
léčbakeratokonu–konzervativníi chirurgická
léčba keratokonu a jiných rohovkových
onemocnění
mikrochirurgieokav oblastisítnicea sklivce
léčba strabismu a onemocnění rohovky
estetickáchirurgie–estetickézákroky
v oblasti očí a očních víček
ostatní oční onemocnění
Evropská oční klinika Lexum se řadí mezi největší
a nejuznávanější oční kliniky v Evropě, což vyplývá také
z hodnocení každoroční mezinárodní studie EuropeanCataractOutcome Study (ECOS). Výsadní postavení
potvrdila spojením s polským řetězcem očních klinik
Intermedica,s nímžvytvořilanejvětšíoftalmologickou
skupinu ve střední Evropě.
Přední český oftalmolog, který se ve své praxi
zaměřuje především na laserovou korekci zraku
LASIK, chirurgii šedého zákalu a léčbu rohovkových
onemocnění. Provedl více než 25 tisíc úspěšných očních operací. Jeho péči vyhledávají pacienti nejenom
z celé ČR, ale i ze zahraničí. Velkou část jeho pacientů
tvoří lékaři-oftalmologové i odborníci jiných profesí.
Profesor Filipec se specializuje na laserovou chirurgii
femtosekundovými a excimerovými lasery, implantace
nitroočních kontaktních čoček, implantace multifokálních a akomodačních čoček, transplantace rohovky,
léčbu keratokonu a onemocnění rohovky a oční imunologii. Je zakladatelem a hlavním lékařským ředitelem
Evropské oční kliniky Lexum. Současně působí jako
konzultant a hlavní chirurg na klinice Advanced Vision
Care v Londýně. Oční lékařství studoval na II. oční
klinice v Praze a na klinikách Hôtel – Dieu v Paříži
a Massachusetts Eye & Ear Infirmary, Harvard Medical
School v Bostonu.
V letech 1998–2004 působil jako přednosta Oční
kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kromě chirurgie
a klinické práce se soustavně zabývá výzkumem
v oftalmologii. Je autorem a spoluautorem více
než 550 přednášek, 68 vědeckých publikací a čtyř
učebnic publikovaných v zahraničí i u nás. Jako první
provedl v roce 1993 úspěšnou laserovou korekci
krátkozrakosti v Čechách, transplantaci lumbálních
kmenových buněk a implantoval Pintucciho umělou
rohovku. Zavedl nové metody diagnostiky a léčby
keratokonu a dalších onemocnění rohovky.
Profesor Martin Filipec je členem České oftalmologické společnosti, České společnosti kataraktové
a refrakční chirurgie, České transplantační společnosti, European a American Association of Cataract
and Refractive Surgery a American Academy of Ophthalmology. Je členem a zástupcem České republiky
v International Ocular Inflammation Society.
Také se věnuje podpoře charitativních projektů, ve
kterých sám hraje aktivní roli. Je předsedou představenstva organizace Světlo pro svět, jejímž cílem je
snižování a prevence slepoty v rozvojových zemích
světa. Operoval a vedl výuku a výzkum v rovníkové
Africe, Venezuele a Afghánistánu, kde učil lékaře
moderní mikrochirurgii oka, provádění operací šedého
zákalu a transplantace rohovky.
47
pošta
Napsali jste nám
Vážení klienti Evropské oční kliniky Lexum, děkujeme za vaše připomínky, podněty a pochvaly. Vaše spokojenost je obrovskou
odměnou a motivací pro celý tým naší kliniky. Budeme rádi, když se s námi i vy podělíte o to, jak jste u nás byli spokojeni.
Vaše příspěvky můžete zaslat na e-mail [email protected] nebo na adresu vaší pobočky kliniky Lexum.
Děkujeme!
Vážená paní primářko,
děkuji za perfektní a profesionálně odvedenou operaci,
kterou jsem na Vaší klinice podstoupila. Velice si
cením lidského přístupu jak MUDr. Martiny Veselé, tak
i Vašeho personálu, v recepci při objednávání kontrol,
sestřičky R. Grégrové, která společně se mnou trpělivě
hledala vhodný termín mé pooperační kontroly. Jsem
moc spokojená s operací, po které jsem si řekla: „Stal
se zázrak.“ Po operaci Katarakta premium jsem začala
krásně vidět hned v den operace. Operaci levého oka
jsem podstoupila 23. února 2012. Za týden jsem se
rozhodla i pro operaci druhého oka, protože jsem
s naprostou jistotou věděla, že bude opět perfektně
zvládnuta. Velice si cením trpělivosti a lidského přístupu
paní doktorky Veselé. Před operací mi vysvětlila vše potřebné, jak bude zákrok probíhat a jaký bude výsledek.
Na své dotazy jsem dostávala velice jasné, konkrétní
a pro mě jako pacienta–neodborníka srozumitelné
odpovědi. Před operací jsem měla veliké obavy z pro
mě neznámého zákroku, ale byly naprosto zbytečné.
Všechno je v naprostém pořádku a já se můžu těšit
z krásného vidění.
Přístup k nám pacientům na Vaší oční klinice, paní
primářko, je opravdovým VZOREM pro všechny ostatní.
Obdivuji toto velice náročné povolání, které je pro Váš
personál určitě i POSLÁNÍM, tak jsem to vnímala já jako
pacientka.
Na každém kroku jsem viděla profesionální odbornost, skvělé chování a zacházení s námi pacienty a velkou ochotu pomoci, např. starším lidem s oblékáním
po operaci – starší člověk určitě ocení i tu sebemenší
pomoc, protože pro něj je už jenom pomyšlení na návštěvu lékaře a pobyt ve zdravotnickém prostředí dost
stresující, zatímco u Vás se každý určitě cítí jako doma
a možná i lépe.
48
Svým známým, kteří se budou rozhodovat, kterou
oční kliniku si mají vybrat, určitě velice ráda doporučím
jedině tu Vaši kliniku, protože vím, že budou stejně
spokojeni, jako jsem já.
Konečně jsme V EVROPĚ, říkala jsem si mockrát pro
sebe. Třeba hned u vstupu na kliniku. Krásné prostředí,
všude čisto, krásná výzdoba obrázků na zdi, veliká
ochota, profesionální a lidský přístup k pacientům
a v neposlední řadě špičkoví odborníci-lékaři a usměvavé sestřičky. Prostě nádherná POHODA v tom dnešním
už tak dost uspěchaném světě.
Závěrem Vám, paní primářko, chci popřát hodně
pracovních i osobních úspěchů a do budoucna hodně
spokojených pacientů, jako jsem byla já.
Klaudia Skanská
K zákroku mne definitivně nasměroval rozhovor s paní,
která je o něco starší než já a měla stejné problémy
s viděním. Pochvalovala si, jak po zákroku dobře vidí
jak na dálku, tak na blízko. Brýle vůbec nepotřebovala.
Doporučila mi, abych neváhala.
Bezprostředně po zákroku mi bylo výborně, žádné
bolesti. Již večer jsem mohla sledovat televizi a dokonce
i číst.
Následné dny byly prostoupeny nádherným pocitem, po dvaceti letech s brýlemi jsem se mohla bez
problémů nalíčit a ráno nehledat brýle. Hrát a mazlit
se s vnoučaty bez obav, že mi brýle rozbijí, nebo že je
poraním. Je toho více, můj život je nyní úplně jiný. Nyní
vidím lépe, než jsem viděla s brýlemi. Zkrátka, kdo brýle
nenosí, nepochopí!
Všem, kteří zatím váhají, bych vzkázala, ať se nebojí
a podstoupí tuto operaci, je to zázrak. Peněz ať nelitují,
protože za brýle vydají daleko více. Jsem přesvědčena,
že po zákroku budou vidět ještě lépe než s brýlemi.
S péčí na Evropské oční klinice Lexum jsem byla velmi
spokojená. Oceňuji profesionální přístup k pacientům,
vstřícnost, trpělivost, ochotu. Měla jsem pocit, jako by
tam všichni zaměstnanci byli jen pro moji osobu. Kliniku
bych jednoznačně doporučila. Již jsem pár známých
přesvědčovala, je to jen otázka času.
Moc děkuji celé Vaší klinice, podařilo se Vám splnit
mi životní sen, nenosit brýle. Přeji hodně spokojených
pacientů a všem zaměstnancům samé příjemné dny.
Pavla Pospíšilová
Vážení,
dozvěděli jsme se o Vaší oční klinice náhodou, aniž
bychom měli nějaké bližší reference. Jaké bylo naše
překvapení? Hned to vše vypíšeme.
Manžel měl před 36 lety těžký úraz na levém oku. Na
to oko prakticky neviděl. Nikdo mu nedával žádnou
šanci, až vaše oční klinika se ho ujala.
Jelikož jsem ho na vyšetření vždy doprovázela, tak
můžeme srovnávat lidské jednání.
Už při vstupu do krásného interiéru kliniky jsme byli
překvapeni. Ať to byl personál na recepci, lékaři nebo
personál na sále. Příjemné, vlídné, usměvavé, ale
především skromné jednání – a tak bychom mohli psát
v superlativech donekonečna. Úsměv, podání rukou,
to je noblesa, která se dnes zapomíná, ale u Vás to
funguje!
Paní doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., zařídila vše
potřebné k operaci. První část operace pak provedl pan
inzerce
67x255.pdf 1 19.4.2011 11:36:24
Carl Zeiss
MUDr. František Benda se svým týmem. Patřičný dík
patří i všem sestřičkám.
Závěrečnou část operace zajistila též paní doc. MUDr.
Skorkovská, CSc., v Praze u paní doc. MUDr. Barákové,
CSc., přednostky Oční kliniky Cornea Lexum. Výsledek
všech složitých operačních zákroků dopadl velmi
dobře.
V Brně i v Praze je úroveň veškerého personálu nadstandardní. Dojíždíme na kontrolu výsledku operace
a není nám na obtíž cestovat do Brna, třebaže máme
oční oddělení u nás v Blansku.
Dále bych chtěl poděkovat za mou sestru, paní
Blaženku Fajkovou z Brna. Ačkoliv si mohla vybrat zdravotnické zařízení, zvolila vaši kliniku. Je velice spokojená
a moc všem děkuje za péči.
Když čekám na svého manžela v čekárně, slyším od
lidí samou chválu na oční kliniku. Nevím, jestli Vám
lidé píší, ale úcta a pochvala se o Vás šíří kosmickou
rychlostí.
Zdraví je vzácná věc, je to v pravdě jediná věc, která
zaslouží, abychom úsilí o ni obětovali nejen čas, jmění,
ale i život.
S velkou úctou pacient Ing. Otakar Trtílek
s manželkou Marií z Blanska
O klinice jsem slyšel mnoho pochvalného a moje očekávání byla tedy vysoká. Přístup brněnského personálu
a lékařů byl velmi profesionální a důvěryhodný. Vysvětlili
mi vše, co se bude během zákroku dít, takže můj dojem
je pouze pozitivní. Díky personálu pražské i brněnské
kliniky a zejména Mgr. Lucii Dokoupilové, erudované
mladé dámě, pro mě byla operace LASIK příjemná jako
procházka parkem. Užívám si nově nabytého zraku,
který mě naplnil optimismem. Z celého srdce děkuji,
kliniku Lexum budu doporučovat všem známým.
Per Arne Markussen, Oslo
S pozdravem Ivan Hrabák
 TORICKÁ AT TORBI
 AT TORBI 709M
(Acri.Comfort 646TLC)
C
M
Chtěl bych alespoň tímto poděkovat za operaci šedého
zákalu, kterou jsem podstoupil dne 10. 1. 2012. Péče, Y
která mi byla věnována, je na takové úrovni, že se nedá CM
srovnat s žádným zdravotnickým zařízením. Přístup
sester je na vysoké úrovni, jsou příjemné a vysoce kva- MY
lifikované. Musím zdůraznit velice lidský přístup MUDr.
CY
Jakuba Ventruby, Ph.D., který tento zákrok provedl.
Jsem nadmíru spokojen a přeji mnoho úspěchů v další CMY
práci, která je opravdu na zahraniční úrovni.
K
Díky za Vaši péči,
 MULTIFOKÁLNĚ TORICKÁ
AT LISA TORIC
 AT LISA toric 909M
(Acri.LISAtoric 466TD)
Pavel Nekuda
Pozn: Dopisy jsou redakčně upraveny a zkráceny
Vážení,
chci Vašemu vysoce profesionálnímu týmu vyslovit dík
a složit poklonu.
Před 15 lety jsem se u Vás podrobil laserovému
zákroku, který mne zbavil obtěžujících brýlí, bez kterých
jsem pak chodil snad 10 let. Byl jsem nadšený a spokojený. Později jsem začal občas za špatných podmínek
používat brýle jen k řízení auta.
Vloni na podzim, po zjištění šedého zákalu, jsem se
u Vás opět podrobil zákroku a pocity se opakují.
Není to náhoda, ale Vaše zásluha. V mých skoro 65
letech vidím jako rys.
Přeji Vám mnoho dalších úspěchů a spokojených
pacientů.
kompletní
řešení
pro refrakční
i kataraktovou
chirurgii
 AT LISA toric 909MV
 MULTIFOKÁLNÍ AT LISA
„Bezprostředně
po zákroku mi bylo
výborně, žádné
bolesti. Již večer jsem
mohla sledovat televizi a dokonce i číst.“
 AT LISA 809M
(Acri.LISA 366D)
 AT LISA 809MV
Carl Zeiss spol. s r.o.
Radlická 14/3201
150 00 Praha 5
tel.: +420 233 101 221
fax: +420 233 101 223
e-mail: [email protected]
internet: www.zeiss.cz
Carl Zeiss spol. s r.o.
Račianska 77
SK - 831 02 Bratislava
tel.: +421 2 5564 6791
fax: +421 2 5564 6783
e-mail: [email protected]
internet: www.zeiss.sk
49
ilustrační foto
50
www.prokrasnetelo.cz
Tajenku zašlete prostřednictvím SMS ve tvaru KRImezeraLEXmezeraZNENITAJENKY (bez hacku a carek) na telefonní číslo 900 11 03.
Každá 20. správná odpověď získává balíček vlasové kosmetiky Garnier. Platí do vyčerpání zásob.
Pozor, máme připraveno pouze 5 balíčků, takže si pospěšte. Rychlejší vyhrává! Tajenku posílejte do 31. 7. 2012.
Technicky zajišťuje ATS, www.platmobilem.cz. Infolinka: +420 776 999 199. Cena SMS je 3 Kč včetně DPH.
zábava
Luštěte s námi!
Ve hře je 5 balíčků vlasové kosmetiky Garnier v hodnotě 200 Kč.
Oční vada, při které oční čočka po 40. roce věku ztrácí pružnost a schopnost zaostřit na blízké předměty, se nazývá presbyopie … (dokončení v tajence)
servis
Oční kliniky Lexum
Modrá linka: 810 800 009 | www.lexum.cz
Brno
Bezručova 60/22
602 00 Brno
[email protected]
České Budějovice
Česká 141/66
370 01 České Budějovice
[email protected]
Ostrava
Masná 3a
702 00 Ostrava 1
[email protected]
Praha
Žlutá budova:
U Společenské zahrady 3
140 00 Praha 4 – Krč
[email protected]
Praha
Modrá budova:
Višňová 25/1957
140 00 Praha 4 – Krč
[email protected]
Tábor
Kvapilova 2060/46
390 03 Tábor 3
[email protected]
51
Dne 8. března 2012 jsme na Evropské oční
klinice Lexum provedli 150 000. léčebný
zákrok od vzniku kliniky v roce 1993.
Všem, kterým jsme pomohli vidět
lépe, děkujeme za důvěru.
Stojí za to vidět svět
Evropská
oční klinika
tel 810
tel.
810800
800009
009
www.lexum.cz
Download

Nové možnosti řešení šedého zákalu