Několik slov o tom jak se změnil můj pohled na svět.
Je mi 54 let. Již několik let jsem nemohl číst bez brýlí. Tato vada je velmi nepříjemná, protože brýle
není nutné mít stále na očích. Po brýlích je však nutné sáhnout vždy, když je potřeba něco přečíst.
Pozvolna jsem tak používal několik brýlí. Jedny na pracovním stole, jedny v přihrádce auta, jedny
v obývacím pokoji. Navíc v peněžence stále při sobě lupu velikosti kreditní karty, se kterou jsem si
vypomáhal převážně v obchodech, při nákupu potravin.
Již dříve jsem se rozhodl, podstoupit zákrok, vedoucí k navrácení schopnosti číst bez brýlí.
Používaná metoda, kdy jedno oko je „upraveno“ k vidění na blízko a druhé zůstává bez změny pro
zachování schopnosti vidět na dálku do doby, než dojde k takovému zhoršení, že se následně
aplikují multifokální čočky do obou očí, mi však nevyhovovala. Neměl jsem žádnou představu o
vidění po takovém zákroku. Možná sehrávala svou roli i psychika. Nechtěl jsem však, aby
výsledkem byl jakési „obojaké vidění“ i když mohlo jít z mé strany skutečně o psychický blok.
Před nedávnem jsem se dozvěděl, že v medicíně došlo dalšímu pokroku. Již by mělo být možné
navrátit schopnost „číst bez brýlí“ tedy odstranit vetchozrakost a to na obou očích současně, aniž by
došlo ke zhoršení vidění na dálku. Začal jsem se o tuto možnost více zajímat. Lidmi z mého okolí
mi bylo doporučeno několik očních klinik. Protože jsem nevěděl, kde používají jaké metody,
objednal jsem se na vyšetření a konzultaci na několika klinikách v krátkém časovém rozestupu tak,
abych mohl poznat možnosti jednotlivých pracovišť a nakonec si vybrat takovou kliniku, která mi
bude vyhovovat nejlépe. Pokud některá z nich taková bude. Jednalo se o tři oční kliniky a termín
vyšetření byl v rozmezí od 15. do 25. března letošního roku.
Zásadní zlom nastal v polovině února letošního roku a to krátce po zhlédnutí zprávy vysílané na
FTV Prima. Zde byla odvysílána informace, že v Očním centru ZIRIS ve Vsetíně začali jako jediní
v republice používat novou metodu, kterou je možné odstranit brýle na čtení. Nejdříve jsem se
podíval na web Očního centra a zběžně se informoval o používaných metodách. Mezi uvedenými
jsem viděl i metodu PresbyMAX, která by měla řešit právě potřebu odstranění brýlí na čtení.
Protože není dobré, slepě věřit všemu o čem informují sdělovací prostředky, vyplnil jsem několik
řádků objednávkového formuláře, kde jsem jako zásadní údaje zadal „vetchozrakost“ (protože jsem
se domníval, že je to správný výraz) a „odstranění brýlí na čtení“ protože to byl důvod, proč jsem
Oční centrum oslovil.
Reakce mě velmi překvapila. Odpověď přišla během několika hodin, navíc v sobotu. Odpovídal
MUDr. Jiří Siegl. V odpovědi uváděl předběžné základní, přesto důležité informace a to, že pokud
má být metoda úspěšná, je třeba mít oko zdravé. Dále pak, jak je věc časově a technicky náročná.
Např. s kolika dny je třeba počítat, jak náročná je příprava a také, že není možné bezpečně řídit
auto. Obratem jsem odpovídal. Protože jsem naprostý laik, bylo nezbytné, abych se ujistil, že
metoda PresbyMAX je skutečně tou, která odstraní mou vadu a že se nebavíme každý o něčem
jiném. Navíc jsem požádal pana doktora o tel. číslo, na které mu mohu zavolat. Zaslal mi jej během
následujících deseti minut. Pak už to šlo velmi rychle. Zavolal jsem doktoru Sieglovi, který mi
během několika minut vysvětlil, že PresbyMAX je přesně to, co já požaduji a co odstraní mou vadu
tedy vetchozrakost. Ještě v průběhu hovoru jsem potvrdil navrhovaný termín vyšetření. Protože se
termín vyšetření časově shodoval s termíny plánovaného vyšetření na ostatních očních klinikách a
v souvislosti s potvrzenou informací, že metodu PresbyMAX používají jako jediní ve Vsetíně,
zrušil jsem termíny na ostatních klinikách a soustředil se pouze na Oční centrum ZIRIS, které mi
dávalo největší naději na skutečné odstranění vady.
Vycházejíc z předchozích informací, počítal jsem se čtyřdenním pobytem. Dojezdová vzdálenost
cca 240 km neumožňovala denní dojíždění. Zajistil jsem si ubytování a rozjel se do Vsetína.
V dohodnutém čase jsem se dostavil do Očního centra. Vše co zde probíhalo a s čím jsem se setkal,
bylo daleko za hranicí očekávání. Pan doktor Siegl mě přijal po několika minutách. Po krátkém
rozhovoru, kdy jsme si oba ověřili, co od zákroku očekáváme, mi pro laika naprosto srozumitelně
vysvětlil a na modelu oka ukázal, v čem metoda spočívá a také proč je nutné, aby oko bylo zdravé.
Vysvětlil mi, že vetchozrakost vlastně není vada oka, ale ochablost očního svalu a také, že se jedná
o zákrok na vnější straně oka. Dost mě překvapila informace, že se jedná o vratný zákrok. Do
očního centra jsem přicházel s mírnými obavami, protože jde o oči a navíc o obě. Doktor Siegl
dokázal již po několika minutách vytvořit atmosféru naprosté důvěry. Cítil jsem, že jsem v rukách
profesionála a nemám se čeho obávat. Dále probíhalo vlastní vyšetření. Na několika přístrojích pan
doktor měřil reakce a schopnosti obou mých očí. Po každém jednotlivém měření mě seznámil
s výsledkem. Vysvětlil mi, jaké hodnoty jsou požadované, aby byla metoda PresbyMAX úspěšná a
jaké hodnoty u mě naměřil. Vše jasně a srozumitelně. Průběžně mi vše zobrazil na monitoru a
porovnal s parametry oka s normálním viděním. Vlastní vyšetření trvalo přibližně tři hodiny. Na
závěr mi doktor aplikoval kontaktní čočky s tím, že jejich aplikací docílí efektu cca 90% výsledku,
který mohu po operaci očekávat.
Na kontrolu jsem přišel v dohodnutém čase. Tak jako předchozí den jsem byl očekávaný a po
několika minutách jsem po vyzvání vstoupil do známé ordinace. Nějakou dobu jsme se s doktorem
Sieglem bavili o mých pocitech s aplikovanými kontaktními čočkami. Vyjádřil jsem naprostou
spokojenost. Doktor Siegl provedl ještě několik kontrolních vyšetření se závěrem, že nic nebrání,
abych další den podstoupil vlastní zákrok. Celé vyšetření tentokrát trvalo přibližně jednu a půl
hodiny. S sebou jsem si odnášel poučení o vlastním zákroku, o tom co mu předchází i co následuje.
Vše jsem si důkladně přečetl a vše se shodovalo s tím, co mi již v průběhu obou vyšetření průběžně
sdělil doktor Siegl.
Sice s důvěrou, přesto mírně nervózní jsem v dohodnutou dobu přišel do Očního centra. Jako při
předchozích návštěvách, tak i dnes jsem byl očekáván. Po krátkém čekání jsem byl pozván do
ordinace, kde proběhlo poslední předoperační vyšetření. Potom ověření, že jsem si přečetl poučení a
jsem rozhodnutý zákrok podstoupit. Vše jsem potvrdil a opustil ordinaci. Po chvíli jsem byl pozván
do předoperační čekárny. Nevím, zda někdo věděl, že Forrest Gump patří mezi mé oblíbené filmy,
ale nejspíš byla náhoda, že běžel na televizi v předoperační čekárně, nicméně navodil příjemnou
atmosféru a s velkou dávkou ironie jsem si řekl, že pokud je Forrest to poslední co vidím, mohu být
docela spokojený. Humor stranou. V čekárně mi sestřička aplikovala znecitlivující kapky a po
chvíli již přišel vlastní zákrok. Pan doktor Siegl i pan primář Ziegler šířili optimismus všemi směry.
Lehl jsem si pod „laser“, kterým byl zákrok prováděný. Pan primář svou přítomností vnášel jistotu,
operatér doktor Siegl svým klidným a jistým hlasem vždy krátce sdělil, co bude dělat, co očekává
ode mne. Následoval popsaný krok, další informace pro mne a další krok. Takto v několika dílčích
krocích proved zákrok na jednom a následně na druhém oku. Celý zákrok i s přípravou trval několik
minut. Vlastní korekce každého oka laserem asi 3 sekundy. Zákrok byl rychlý, bezbolestný a po
několika minutách po vstupu jsem za mírné pomoci sestřičky, se zavřenýma očima, opouštěl
pracoviště a vrátil se do čekárny.
Zde jsem dál seděl se zavřenýma očima asi minutu nebo dvě. Potom přišel primář Ziegler, řekl mi,
že již mohu oči otevřít. Ukázal mi zápěstí s náramkovými hodinkami a zeptal se, zda je vidím.
Nejen že jsem hodinky viděl, ale již tak krátce po zákroku jsem sice s námahou, ale přečetl i kolik
je hodin. Nebylo to úplně přesné, ale splést se na malé ručičce o hodinu považuji za úspěch. Jednalo
se o stříbrnou ručičku na bílém ciferníku. Bezprostředně po zákroku jsem měl zamlžené, neostré
vidění a viděl jsem na několik kroků před sebe. Počkal jsem ještě několik minut a potom jsem, po
ujištění obou přítomných lékařů, že se cítím dobře, opustil Oční centrum. Bylo mi doporučeno,
abych nic nedělal a odpoledne prospal. To umím dobře, proto jsem se bez výhrad uposlechnul.
Přesto jsem se cestou na hotel, ještě na chvíli zastavil v kavárně. Pak již slíbený spánek na hotelu.
Ač jsem žádnou bolest necítil, preventivně jsem si vzal prášek na spaní a prášek proti bolesti,
kterými mě před odchodem vybavila sestřička. Spal jsem až do večera. Žádnou pooperační bolest
jsem necítil. Navečer jsem si již došel do města na večeři a vrátil se na hotel. Vidění o něco lepší,
stále však mlhavé a neostré. Tento stav mě nijak nepřekvapil ani neznervóznil, protože jsem byl
dokonale poučený a přišlo něco, na co jsem byl připravený a co jsem očekával. Další prášek na
spaní, to abych spal klidně a prášek na bolest, přestože jsem žádnou bolest necítil. Prevence je
prevence. Spánek s brýlemi na očích, abych se chránil proti ostrému světlu po probuzení a také
abych se do oka při spánku neuhodil. Tmavými brýlemi mě vybavili na klinice a pocitově byly
lepší, než mé vlastní. Hlavně byly více uzavřené (ala Bono Vox) a poroto bezpečnější. Několik
prvních dnů jsem je s úspěchem používal, později jsem přešel na méně tmavé.
Ranní probuzení. Rychlá zběžná samokontrola vidění na blízko. Byl jsem spokojený. Vše podle, vše
podle očekávání. Zaznamenal jsem výrazné zlepšení vidění na blízko. Vidění do dálky bylo
rozmazané a neostré, také podle očekávání. Před zákrokem jsem byl poučený o pooperačním stavu,
kdy dojde k dočasnému zhoršení vidění na dálku. Doktor Siegl mi již před zákrokem vysvětlil
důvod, proč k tomu dochází, i časový horizont, ve kterém dojde k obnovení původní schopnosti
vidění do dálky. Bylo mi vysvětleno, že se nejedná o vadu oka, ale že je nutné, aby si mozek
nastavil asociace podle „nových parametrů oka“. V materiálech, se kterými jsem se před zákrokem
seznámil, byl tento stav rovněž popsán. Stalo se tedy pouze to, co se mělo stát. Tak jako
v předchozích dnech jsem přišel do Očního centra v dohodnutém čase. Návštěva a kontrola
probíhaly podle očekávání. Krátce po příchodu jsem byl panem doktorem Sieglem pozván do
ordinace na pooperační kontrolu. Tak jako vždy se zajímal, jak se cítím. Jestli vše probíhá podle
očekávání. Potvrdil jsem svou subjektivní spokojenost s výsledkem. Konstatoval jsem známé a
očekávané zhoršené vidění do dálky. Na to jsem byl připravený. Následovala kontrola na přístroji.
Jsem laik, ale jak primář Ziegler, tak i doktor Siegl byli s výsledkem spokojeni. Stejně tak i já jsem
byl spokojený. Po vyšetření jsme se dohodli na termínu příští kontroly. Na cestu jsem dostal
potřebné oční kapky s informací o četnosti a způsobu použití. Následně jsem Oční centrum opustil a
chvíli počkal na příjezd syna, který mě odvezl domů. Řídit druhý den po operaci rozhodně
nedoporučuji, stejně jako mě to lékaři z Očního centra nedoporučovali.
Kontrola po týdnu. Do Očního centra jsem již řídil sám. Čtu noviny bez brýlí a zvykám si na to, že
mohu plynule měnit vzdálenost textu od očí. Brýle mi umožnily číst pouze na určitou vzdálenost.
Text, který byl blíž nebo dál, se rozostřoval a sléval. Dálka se pozorovatelně zlepšuje. Stále
rozmazaná a neostrá dálka mě nechává klidným. Zlepšení dálky je pozorovatelné. Horizont úplného
návratu předoperačního vidění do dálky je ještě daleko. Materiály ve shodě s lékaři z Očního centra
uvádějí 3 měsíce a uplynul teprve týden. Vidět dobře na čtení a hůře do dálky je pro mě
komfortnější, než předoperační stav, který byl opačný. V Očním centru kontrola u doktora Siegla.
Konzultace stavu a pocitů. Kontrola na přístroji. Následuje čtení různě velkých písmen známé
z očních vyšetření. Doktor Siegl je s výsledkem spokojený. Já také. Opouštím Oční centrum
s dalším termínem kontroly. Tentokrát za 14 dnů. V Očním centru od samého začátku velmi
zohledňují dojezdovou vzdálenost cca 240 km a snaží se mi maximálně vyjít vstříc při plánování
jak samotného zákroku s předchozími vyšetřeními, tak i při stanovení termínů následných kontrol.
Další plánovaná kontrola. Nyní již jde o rutinu. Stejný postup, stejná důkladnost a důslednost ze
strany doktora Siegla. Nové měření, nové kontrolní čtení. Čtení bez brýlí je z mého pohledu
komfortní. Vidění do dálky se pozorovatelně ale i měřitelně zlepšuje. Myslím, že i doktor Siegl je s
výsledky spokojený. Naplánování termínu příští kontroly a rozloučení.
Závěr:
Jsem rád, že jsem dospěl k rozhodnutí, podstoupit operaci metodou PresbyMAX v Oční centru
ZIRIS ve Vsetíně. Přístup doktora Siegla byl již od prvních minut maximálně vstřícný, přitom
dokonale profesionální. Za celou dobu jak vyšetření, tak i při vlastní operaci neprovedl jediný úkon,
o kterém by mě předem neinformoval. Informace, které mi podával, byly obsahem vyčerpávající.
Přitom volil způsob, kdy i já, naprostý laik, jsem obsahu sdělení vždy dokonale porozuměl. Tohoto
přístupu si velmi vážím. Pokud Oční centrum používá slogan „Měníme pohled na svět“, mohli by
jej bez obav doplnit o „Zvyšujeme kvalitu života“. Mám-li hodnotit stav před operací a po ní, pak
před operací jsem již ztrácel chuť cokoliv číst, natož se vzdělávat, protože to znamenalo napřed
hledání některých z několika brýlí a dále nucení se do něčeho, co bylo nepříjemné, přesto někdy
nutné. Po operaci čtu znovu rád. Knihy časopisy, noviny. S radostí přečtu i nápis na obalu konzervy,
který je psaný červeným „mini písmem“ na zeleném podkladu a poté co „odtajním“ obsah, vracím
jej se stejnou radostí do regálu jako nepoživatelný. V tomto případě jsem se před operací neobešel
bez lupy.
Lékaři z Očního centra ZIRIS děkuji Vám.
Luboš Vugrinec st.
Download

Celá reference - ZIRIS Oční centrum