Konference zařazená do kreditního systému, pořádaná Katedrou optiky PřF UP v Olomouci
a podporovaná firmami RODENSTOCK a OCULUS
Místo konání:
Termín konání:
Program konference:
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, aula PřF UP v Olomouci
23. října 2010
9,00 – 9,30
9,30 – 10,00
10,00 – 10,30
registrace
úvod
Senzorická fúze
MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D.
Vyšetřování binokulárního vidění u dětí
Bc. Lucie Křepelová
Individualizace brýlových čoček v závislosti na otočném bodu oka
Bc. Luboš Merta (ESSILOR s.r.o.)
Astigmatismus
Bc. Adéla Maroszová
Zrakové klamy
Bc. Elena Matušíková
10,30 – 10,50
10,50 – 11,20
11,20 – 11,40
11,40 – 12,00
12, 00 – 13,30
Oběd
13, 30 – 14,00
Limity subjektivní refrakce a nové vyšetřovací metody
Martin Suder (Carl Zeiss spol. s r.o.)
Refrakční operace a aberace vyšších řádů
Bc. Hana Beranová
Free-form technologie v oční optice, jejich možnosti a vliv na kvalitu korekce
zraku
Bc. Petr Ondřík (Rodenstock ČR s.r.o.)
Refrakční možnosti řešení keratokonu
MUDr. Urania Tavandzi (Lexum, s.r.o.)
14,00 – 14,20
14, 20 – 14,50
14,50 – 15,20
15,20 – 16,20
Coffee break + exkurze do OPTM laboratoří
odborná edukační sekce:
16,20 – 16,50
16,50 – 17,10
17,10 – 17,30
19, 00
Refrakční zákroky
Co je to tupozrakost?
Kdo je to optometrista?
Brýlová skla a jejich úpravy
Důležitost prevence v očním lékařství
Zraková výkonnost a postupy jejího vyšetření
Mgr. Vilém Rudolf
Analýza fixační disparity
Bc. Michal Hraško
Spolupráce očního lékaře a optometristy ve vitreoretinální ambulanci
Bc. Lenka Červeňáková (Gemini oční centrum, a.s.)
Diskuzní večer
Download

Odborný program konference