P ED
E E
E
L
ZDARMA
L 02 2011
.LE
.
STRABISMUS
NEBOLI
ŠILHÁNÍ
NEJENOM
ESTETICKÝ
PROBLÉM
TÉMA:
KERATOKONUS
DOC. MUDR. ANTONÍN
P
E ,
.
„Oční operace
jsem absolvoval
v zájmu svých
pacientů.“
???
8
LEXUM MAGAZÍN
S E RV I S
FOTO Vojtěch Vlk
O
rád se s vámi znovu setkávám na stránkách dalšího čísla časopisu vropské oční
kliniky e um. tentokrát se snažíme přinést nejen novinky z naší kliniky, ale také
zajímavosti a poznatky z oblasti oftalmolo ie.
tomto čísle se věnujeme keratokonu očnímu onemocnění rohovky. Pro pacien
ty, postižené tímto onemocněním, jsme otevřeli nové Keratokonus centrum, které
nabízí zcela ojediněl komple péče s cílem zpomalit či zastavit průběh onemocnění
a vrátit pacienty zpět do plnohodnotného života. peraci u nás podstoupil i yneko
lo a porodník doc. M
r. ntonín Pařízek, Sc. jeho dojmech z operace a přede
vším o jeho činnosti se dočtete v rozhovoru.
odně prostoru věnujeme také strabismu (šilhavosti). Prostřednictvím paní dok
torky lemrové vás seznámíme s unikátní metodou nastaviteln ch stehů a předsta
víme některé z spěšně operovan ch klientů.
stravská pobočka vropské oční kliniky e um prošla náročnou rekonstrukcí.
Refrakční i kataraktová část kliniky nyní poskytuje našim klientům i lékařům ještě
kvalitnější a modernější zázemí než doposud. měny na ostravské klinice nám blíže
představí primářka M
r. rania Tavandzi a primář M
r. rantišek enda.
pozorníme vás, jaká jsou rizika nošení kontaktních čoček ve vysokohorském
prostředí, a doporučíme, jak nejlépe pečovat o svůj zrak v létě. Prof. M
r. Martin
ilipec, Sc., se podělí o zážitky z v zkumné mise ve enezuele.
neposlední řadě vás i v tomto čísle seznámíme s několika našimi spokojen mi
klienty, kteří podstoupili na vropské oční klinice e um různé zákroky transplan
taci duhovky, implantaci čočky dd n či operaci šedého zákalu. Také já jsem na
sklonku lo ského roku podstoupil operaci a zbavil se díky ní dioptrií, které mě v ži
votě nepříjemně omezovaly. Se svou zkušeností se s vámi podělím uvnitř časopisu.
i
04 Novinky
08 Keratokonus
10 P edstavujeme rekonstruovanou kliniku
v Ostravě
14 oc. MU r. nton n Pa zek Sc.:
Očn operace jsem absolvoval v zájmu sv ch
pacient .
18 ucie rozová: Vadily mi kapky vody
v čočkách.
19 dam Ondra: ezen pat na olympiádu.
20 Strabismus neboli šilhavost – nejen estetick
problém
26 MU r. Peter vančák Ph. .: ačala mi nová
ivotn etapa. el svět je daleko hezč .
29 n . uzana Palásthy: P i ly ován byly br le
nepou itelné.
31 ejčastějš dotazy o operac ch oč
33 obr zrak za volantem
36 ak mi operace změnila ivot – p běhy
pacient
42 Pro . MU r. Martin ilipec Sc.:
Mezi venezuelsk mi indiány zkoumal čn
slepotu
46 Kontaktn čočky a outdoorové sporty
48 Pro zdravé oči
50 K ovka
51 Kontakty
i
Lexum magazín
očn k . vydán č. 2/2011
Vydavatel: OP T
S
a.s. U Společenské
zahrady 3 Praha 4 – Krč 140 00
tel.: 244 016 441 – 44
ax: 244 016 440
www.lexum.cz
rodu
a ra
ra ová :
orporate Publishin s.r.o.
.copu.cz
R da
: Petra Vychodilová Martina vo áčková
Ond ej Pohl Martin Kavka
Ja
ová
rava: Stanislava Put ková
Cl
t rv
a a r: Martina Krtoušová
I
r : itta vo áčková
[email protected] tel.: 603 196 614
oto: Vojtěch Vlk O. Besperát an Branč or ehl
van Kol n P. dámek archiv exum
oto a t tul
tra : O. Besperát
R
tra : MK Č
19256
Volně neprodejné
3
CO J E U N Á S N OV É H O
ím
O
Evropská oční klinika Lexum otevřela
eratokonus centrum
a jaře letošního roku jsme na pražské
klinice otevřeli nové centrum specializované péče pro nemocné s keratokonem. e
to první a svým zaměřením zcela ojedinělé zařízení ve střední a východní Evropě.
lavním cílem centra je včasná diagnostika a zastavení vývoje keratokonu
v počátečních fázích. eratokonus je
onemocnění, kterého se nikdy nelze
zbavit zcela a jeho vývoj probíhá u každého pacienta jinak. Proto musí být léčba
komplexní, individuální a dlouhodobá.
o ovka s keratokone po i planta i erarin ů
našem centru jsme vyvinuli speciální
algoritmus léčby keratokonu, podle kterého v závislosti na stupni keratokonu léčba a obnova vidění probíhá.
Lékaři eratokonus centra Evropské oční kliniky Lexum, kteří patří mezi uznávané odborníky v oblasti léčby keratokonu a jiných rohovkových onemocnění, používají ty nejmodernější
technologie, takže pro většinu pacientů bude možnost nově zavedené komplexní péče
znamenat naději na normální život bez omezení, jaké keratokonus znamenal v minulosti.r
70 000. operace šedého zákalu
na Evropské oční klinice LE
Evropská oční klinika Lexum letos překonala
magickou hranici 0 000 úspěšných operací
šedého zákalu. ubilejní zákrok podstoupil
. února 2011 na ostravském pracovišti pan
omáš eránek. operaci přistupoval s dobrou
náladou a pobavil celý tým specialistů dotazem,
zda může jít večer po zákroku tancovat na ples.
peratér
Dr. rantišek enda mu vysvětlil
průběh operace a pooperačního stádia a tanec
povolil až za několik dní. Pan eránek nám po
zákroku s úsměvem na rtech prozradil, že velice
rád tančí, luští křížovky, pohybuje se mezi lidmi, tráví čas se svými vnoučaty a celkově
se snaží udržovat v dobré kondici, psychické i fyzické. ivotní heslo našeho jubilejního
klienta Díky za každé nové ráno výstižně popisuje jeho snahu prožít každý den naplno.
několik dní později podstoupil pan eránek bezproblémový zákrok na druhém oku
a nyní si bude moci opět užívat jasného pohledu na svět. Přejeme hodně protančených
párů bot r
4
LEXUM MAGAZÍN
nO inky
i K I IK
M
FOTO archiv Lexum
čast
Dr. išera
na kongresu
v thénách
se u odborníků setkala
s ohlasem
Primář vitreoretinálního centra Evropské oční kliniky
Lexum,
Dr. van išer, Ph.D., se jako přednášející
zúčastnil . kongresu ecké vitreoretinální společnosti
(
). Lékařský kongres probíhal od 1 . do 1 . ledna
v athénském hotelu ilton a již tradičně měl skvělou
vědeckou úroveň i vysokou návštěvnost. ezi pozvanými řečníky bychom našli přední světové specialisty na
konzervativní i chirurgickou léčbu onemocnění sítnice
a sklivce, ale i vědce, zabývající se genetickým výzkumem
či vývojem umělého zraku.
Přednáška
Dr. išera na téma ndividualizovaná léčba
diabetického makulárního edému se zabývala základními přístupy lékařů Evropské oční kliniky Lexum k léčbě
nemocných klientů. Poukazovala zejména na zásady
léčby na míru podle vývoje nálezu a podle individuálních
potřeb pacientů, jejímž cílem je maximalizovat účinky
léčby a naopak minimalizovat případné vedlejší účinky.
Přednáška byla účastníky vysoce oceněna a vyvolala
dlouhou diskusi nad touto problematikou.
esta do thén ale kongresem neskončila.
Dr. išer
navštívil také operační sál dr. otzaridise, specialisty na
bezstehovou chirurgii sítnice a zhlédl zde několik operací
provedených nitroočními nástroji kalibru 2 . yto dosud
nejjemnější dostupné nitrooční nástroje používají i lékaři
Evropské oční kliniky Lexum, prozatím jako jediní v eské
republice, a to již od počátku roku 2010. edinečná technika přináší operovaným klientům maximální pohodlí,
především díky minimální traumatizaci oka a následnému
rychlému hojení po operaci.r
ideokonference Live a ideo urgery 2011
s účastí specialistů z Evropské oční kliniky Lexum
e dnech 2 . až 2 . ledna 2011 se uskutečnil již 11. ročník Live a ideo urgery, pořádaný ční
klinikou
Praha. myslem akce bylo především představit přímo v praxi novinky v oční mikrochirurgii.
První den bylo možné prostřednictvím videopřenosu pozorovat práci očních specialistů hned
v pěti sálech ční kliniky
Praha a díky telemostu i operace probíhající na ční klinice
strava. Přímý přenos operací byl přenášen do kongresového centra
Praha, kde vše sledovaly
téměř dvě stovky očních lékařů z eské republiky a lovenska. účastnění lékaři sledovali práci
svých kolegů ve vysoké kvalitě na plátně a v průběhu zákroku mohli s lékaři na operačních sálech
oboustranně komunikovat. Proběhlé akce se jako operatér přímo zúčastnila také doc.
Dr. Drahomíra aráková,
c., lékařská ředitelka pro chirurgii šedého zákalu, sítnice a sklivce Evropské
oční kliniky Lexum.
lavními tématy letošního ročníku akce byly zejména novinky v chirurgii šedého zákalu,
problematika sklivcové a sítnicové chirurgie a chirurgie refrakční. rámci virtuálního setkání
došlo k názorné ukázce téměř všech dostupných forem refrakční chirurgie, řešení krátkozrakosti
a dalekozrakosti – od laserových metod až k metodám chirurgickým.
a programu setkání byly mimo jiné i příspěvky z operačních sálů od očních chirurgů z celé republiky. této sekci vystoupila i
Dr. lena olubová, lékařská ředitelka pro refrakční chirurgii
Evropské oční kliniky Lexum, se dvěma přednáškami orekce pseudofakické presbyopie dd- n
čočkou a mplantace multifokální torické nitrooční čočky crysof
e
ultifocal
oric a
Dr. Eva ihelková s přednáškou ekonstrukce předního segmentu s implantací umělé
duhovky .
ako každý rok měla akce Live a ideo urgery 2011 úspěch a zcela jistě byla také velkým
přínosem pro moderní oční lékařství. r
Přednáška
doc. arákové
v otary klubu Praha
Doc.
Dr. Drahomíra aráková,
c., lékařská
ředitelka pro chirurgii šedého zákalu Evropské
oční kliniky Lexum, v lednu letošního roku
přednášela v otary klubu Praha na téma oučasné trendy v chirurgii katarakty a presbyopie . Přednáška se setkala s velkým ohlasem,
po jejím skončení následovalo množství
dotazů. r
–
D E
L
L
E
btěžují vás dioptrické brýle při řízení hcete
se jich zbavit Pak je právě ta nejlepší doba –
využijte zajímavé nabídky na refrakční zákroky.
Evropská oční klinika Lexum připravila pro
všechny řidiče akci v podobě velmi výhodných
cen tačí v období od 1. . do 0. . přijít
na některou z poboček kliniky s fotkou, na
které sedíte za volantem (a nemusí to být
zrovna volant automobilu), a můžete zajímavé
nabídky využít. ezapomeňte, že na velikosti
či síle vašeho vozu nezáleží, záleží na ostrém
zraku. íce informací o důležitosti dobrého
vidění za volantem najdete uvnitř časopisu na
straně
.r
5
CO J E U N Á S N OV É H O
odinným pasem ušetříte
i na Evropské oční klinice Lexum
unikátním projektu odinné pasy, který rodinám s dětmi pomáhá šetřit, jste možná
již slyšeli. d letošního roku se mezi početnou řadu partnerů zapojila i Evropská oční
klinika Lexum, takže současní i budoucí držitelé odinného pasu se mohou těšit na
zajímavou slevu
Evropská oční klinika
Lexum partnerem eského
horolezeckého svazu
Evropská oční klinika Lexum se pro letošní rok stala o ciálním partnerem eského horolezeckého svazu. ílem
této spolupráce je nejen nančně podporovat svaz v jeho
činnosti, ale také v případě potřeby a zájmu poskytnout
členům odbornou péči a možnost konzultace.
roce 2011 se tedy budete moci se zástupci Evropské
oční kliniky Lexum setkávat na mnoha horolezeckých
a outdoorových akcích po celé eské republice. První
z nich, mistrovství eské republiky 2011 v ledovém
lezení na rychlost drex ce un 2011 , proběhla
2 . ledna u obce ír v okresu
ár nad ázavou.
Evropská oční klinika Lexum měla v závodě svého
zástupce - úspěšně ji reprezentoval generální ředitel
Dr. Peter vančák, Ph.D.
oučástí doprovodného programu byla soutěž
v ledovém lezení poslepu, jejímž partnerem byla právě
Evropská oční klinika Lexum. jak soutěž probíhala
aždý musel zdolat krátkou ledovou trasu se zavázanýma očima. ýherci si odnesli atraktivní ceny – volně
přenosné poukazy na laserovou operaci očí v hodnotě
0 000 č, 20 000 č a 10 000 č. šichni návštěvníci
mohli navíc během dne konzultovat své případné
problémy se zrakem přímo s odborníky z kliniky Lexum,
kteří rádi zodpověděli všechny jejich dotazy. r
avštivte nové ebové
stránky Evropské oční kliniky
Lexum
ožná už jste postřehli, že Evropská oční klinika
Lexum má od letošního roku novou, výrazně modernější a přehlednější ebovou prezentaci. ejen, že
orientace na stránkách je snadnější, ale najdete na
nich také více užitečných informací ohledně všeho, co
vás o klinice i jednotlivých zákrocích zajímá. ově se
můžete na ebu objednat k odborné konzultaci. r
6
LEXUM MAGAZÍN
Rod
a
od ora ro rod
d t
odinné pasy u nás fungují již od roku 200 a jejich hlavním cílem je podporovat rodiny
s dětmi do osmnácti let prostřednictvím slev a mnohých dalších bonusů. apojení do
tohoto jedinečného projektu je zdarma a jeho výhody mohou využívat všichni členové
rodiny, a to nejen na území eské a lovenské republiky, ale také v oblasti Dolního
akouska. edinou podmínkou pro úspěšnou registraci je trvalé bydliště v některém ze
zapojených krajů a alespoň jedno dítě mladší osmnácti let. egistrovat se můžete na
.rodinnepasy.cz.
bavt
d o tr
l vou
ítíte se omezeni brýlemi při hrách nebo sportu s vaší ratolestí ojíte se, že menšímu
dítku obrubami třeba i nechtěně ublížíte
odinným pasem můžete vyměnit brýle za
ostrý zrak. Evropská oční klinika Lexum se v letošním roce přidala k početným partnerům projektu odinné pasy, a tak vás na všech jejích pobočkách v Praze, rně, stravě,
eských udějovicích i áboře čeká příjemná sleva 10
na všechny typy operací
refrakčních vad
Uv
u Rod
a
tála v ro
o orav á rad Mar Ca ová
tála jste u zrodu tohoto jedinečného projektu, jak vás tato přínosná myšlenka napadla a jaké jsou vaše cíle
odinné pasy byly zavedeny poprvé v roce 200 v ihomoravském
regionu. nspirovali jsme se programem z Dolního akouska pod
názvem amilienpass, kde slevy pro rodiny fungují už třiadvacet let.
áš projekt je zaměřený na podporu rodin s dětmi a jeho cílem je
vytvořit systém slev a dalších výhod pro rodiny s dětmi do osmnácti
let. romě odlehčení ekonomické zátěže rodin nabízíme také možnosti, jak můžou rodiny trávit volný čas účelně, aktivně a především společně.
aké kraje jsou do projektu zapojené a kde všude mohou držitelé pasu své výhody využívat
romě ihomoravského kraje fungují odinné pasy také v krajích ysočina, rálovéhradeckém, lomouckém, steckém, línském, Pardubickém a nově také v Praze.
Držitelé odinných pasů však mohou využívat slev nejen po celé eské republice, ale
i na lovensku nebo v Dolním akousku. akže se vyplatí vzít tuto kartu například i na
dovolenou.
áte představu, kolik rem v současnosti spolupracuje
Do projektu se zapojily tisíce rem. ožnosti jsou obrovské, a pokud bude mít
rodina zájem, může díky odinnému pasu pokrýt se slevou takřka veškeré potřeby
celé rodiny. ompletní seznam poskytovatelů mohou zájemci najít na stránkách
.rodinnepasy.cz.
ak velké slevy mohou rodiny využívat
levy jsou nabízeny ve výši pět až dvacet procent, u volnočasových aktivit dokonce
dosahují až padesáti procent.
o si slibujete od spolupráce s Evropskou oční klinikou Lexum
aždé obohacení slevové sítě, kterou odinné pasy nabízí, je přínosem. a jejím rozšíření pracujeme neustále, máme radost z každého nového poskytovatele. pokud se jedná
o slevu v oblasti lidského zdraví, navíc o oči, jsme velmi rádi. nažíme se stejně jako
Evropská oční klinika Lexum o to, aby lidé viděli svět takový, jaký je. r
KČ 39.990,-
KČ 51.990,-
KČ 75.990,-
Konstrukční prvky karbonové rámové platformy A-RAY
1. Maximálně odlehčená konstrukce rámu se zeslabovanými průřezy trubek ve stylu XC CONCEPT vážící 1890 g
2. Nízký přední rámový trojúhelník s velkým slopingem zajišťující tuhou a pevnou přední část rámu
3. Čtyřčepový mechanizmus se zdvihem zadní stavby 100 mm
4. Optimální geometrie pro Cross Country (XC) styl jízdy
5. Zeslabované a profilované vahadlo pro maximální hmotnostní úsporu a odlehčený vzhled rámu
6. Kónická hlavová trubka kompatibilní se sloupkem vidlice taper 1,5“
7. Vedení lanek pro oba měniče horní rámovou trubkou
8. Duralová ochrana řetezové vzpěry proti odření při nechtěném spadnutí řetězu
Více informací o použitých technologiích naleznete na www.author.eu.
AuthCarbonFSX_A-Ray_210x265Nutrend.indd 1
3/11/11 3:34 PM
AKTUÁLNÍ TÉMA
FOTO irma Mediphacos
K
tda. v robce Kerarin
archiv archiv exum
AT K
S: ne n m
lO O
O
nOu nemO
O O ky
lovo keratokonus většina z nás asi slyší poprvé přitom jde o jedno z nejčastějších
onemocnění rohovky postihující především mladé lidi a děti. Vidění nemocných s keratokonem se
může v průběhu několika měsíců snížit na rove praktické slepoty. rávě pro tyto pacienty bylo
na vropské oční klinice Le um otevřeno eratokonus centrum. Je to první pracoviště tohoto
druhu ve střední a východní Evropě, které se zabývá výhradně diagnostikou, léčbou
a rehabilitací vidění pacientů s keratokonem.
Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.
Přední český oftalmolog, který
se ve své praxi zaměřuje především na laserovou korekci
zraku L
, chirurgii šedého
zákalu a léčbu rohovkových
onemocnění. Provedl více než
2 tisíc úspěšných očních
operací. eho péči vyhledávají
pacienti nejenom z celé
, ale
i ze zahraničí. elkou část jeho
pacientů tvoří lékaři-oftalmologové i odborníci
jiných profesí.
Profesor ilipec se specializuje na laserovou
chirurgii femtosekundovými a excimerovými
lasery, implantace nitroočních kontaktních čoček, implantace multifokálních a akomodačních
čoček, transplantace rohovky, léčbu keratokonu
a onemocnění rohovky a oční imunologii. e
zakladatelem a hlavním lékařským ředitelem
Evropské oční kliniky Lexum. oučasně působí
jako konzultant a hlavní chirurg na klinice
dvanced ision are v Londýně. ční lékařství
studoval na . oční klinice v Praze a na klinikách
tel – Dieu v Paříži a assachusetts Eye
Ear
n rmary, arvard edical chool v ostonu.
letech 1
-200 působil jako přednosta
ční kliniky šeobecné fakultní nemocnice
a 1. lékařské fakulty niverzity arlovy v Praze.
romě chirurgie a klinické práce se soustavně
zabývá výzkumem v oftalmologii. e autorem
a spoluautorem více než
0 přednášek,
vědeckých publikací a čtyř učebnic publikovaných
v zahraničí i u nás. ako první provedl v roce
1
úspěšnou laserovou korekci krátkozrakosti
v echách, transplantaci limbálních kmenových
buněk a implantoval Pintucciho umělou rohovku. avedl nové metody diagnostiky a léčby
keratokonu a dalších onemocnění rohovky.
Profesor artin ilipec je členem eské
oftalmologické společnosti, eské společnosti
kataraktové a refrakční chirurgie, eské transplantační společnosti, European a merican
ssociation of ataract and efractive urgery
a merican cademy of phthalmology. e
členem a zástupcem eské republiky v nternational cular n ammation ociety.
aké se věnuje podpoře charitativních projektů,
ve kterých sám hraje aktivní roli. e předsedou
představenstva organizace větlo pro svět,
jejímž cílem je snižování a prevence slepoty
v rozvojových zemích světa. peroval a vedl
výuku a výzkum v rovníkové frice, enezuele
a fghánistánu, kde učil lékaře moderní mikrochirurgii oka, provádění operací šedého zákalu
a transplantace rohovky.
8
LEXUM MAGAZÍN
Rohovka s keratokonem po implantaci Keraringu
Topografie
zdravé
rohovky
Keratokonus je onemocnění, při kterém
se normálně polokulovitá rohovka pomalu
ztenčuje a kuželovitě vyklenuje. statně název
této nemoci je složeninou dvou řeck ch slov
kerato, tedy rohovka, a konos, což znamená
kužel. důsledku tohoto procesu se člověku
postiženému keratokonem postupně a pomalu
Topografie
rohovky
s keratokonem
zhoršuje zrak. To se projevuje většinou jako
narůstající krátkozrakost provázená asti ma
tismem a častou potřebou měnit br le. ěkdy
je tato nemoc doprovázena dalšími potížemi
pokřiven m nebo zdvojen m obrazem, špat
n m viděním v šeru a tříštěním světla kolem
světeln ch zdrojů. Postižení si často mohou
najít na rohovce místo, kter m vidí nejlépe při
malém natočení hlavy.
eště před několika lety se léčba pacientů
s keratokonem omezovala jen na dvě možnosti
u mírnějších forem se vidění kori ovalo speciální
mi tvrd mi kontaktními čočkami a v pokročilejším
stádiu se přistupovalo k transplantaci rohovky. Ten
to zákrok znamenal hospitalizaci, déle než jeden
rok trvající rehabilitaci a přinášel i další rizika, se
kter mi se můžeme po transplantacích setkávat,
jako je odhojení transplantátu. nes mají lidé
s keratokonem mnohem lepší vyhlídky rozšířilo se
spektrum možn ch zákroků, kter mi je možné cel
proces zastavit a současně zlepšit vidění. Potřeba
transplantovat rohovku pro keratokonus se tak
v razně snížila.
k
Rohovka je čirá, asi půl milimetru silná přední
část obalu oka, kterou za normálních okolností,
protože je zcela průhledná, prakticky nevidíme.
Rohovkou procházejí světelné paprsky, a proto
každá změna její průhlednosti a tvaru vede ke
zhoršení vidění a někdy až ke slepotě.
ednou z takov ch nemocí je právě keratoko
nus. ejčastěji se první projevy začínají obje
vovat mezi desát m a dvacát m rokem života,
ale často je pozdě dia nostikován. Keratokonus
postihuje většinou obě oči a často platí, že čím
dříve začne, tím rychleji postupuje. Každé oko se
však zhoršuje sv m vlastním tempem. rychlit
jej může i časté mnutí očí většinou spojené
s aler ick mi záněty. a vzniku keratokonu se
jistě podílejí také enetické vlivy a onemocnění
pozorujeme někdy v mnoha eneracích. prv
ních fázích onemocnění se jeho důsledky mohou
řešit pomocí br lí nebo kontaktních čoček, ty
však rozvoj nemoci nezastaví.
n
říve byla jedinou možností léčby keratokonu
transplantace rohovky, tedy takzvaná kerato
plastika. nes e istuje řada jin ch metod, jako
je olla en ross inkin , implantace intrastro
málních prstenců Kerarin či laserová korekce
vidění podle topo rafu, říká prof. M
r. Martin
ilipec, Sc., hlavní lékařsk ředitel a vedoucí
lékař Keratokonus centra vropské oční kliniky
e um, kter se dia nostikou a léčbou kerato
konu zab vá již 25 let. Keratokonus centrum je
prvním pracovištěm ve střední vropě, které se
specializuje na komple ní péči o pacienty s kera
tokonem. lavním posláním centra je v první řadě
včasná dia nostika, která umožní včasnou léčbu.
lavním cílem léčby je především zastavit další
rozvoj onemocnění, obnovit vidění, pokud již bylo
postiženo, a umožnit pacientům s keratokonem
normální plnohodnotn život.
Tak jako je v současné době k dispozici pro
dia nostiku neurolo ick ch onemocnění počíta
čová tomo ra e mozku, podobně dnes používají
lékaři v Keratokonus centru vropské oční kliniky
eratokonus se nejčastěji začne projevovat
mezi desátým a dvacátým rokem života.
ostihuje většinou obě oči, každé oko se
však zhoršuje svým vlastním tempem.
ie
onem
Normální rohovka
uželovit se klenou í ro ovka
e um vysoce specializovanou počítačovou
tomo ra i rohovky a předního se mentu oka.
Pouze touto metodou je možné stanovit správ
nou dia n zu keratokonu v době, kdy ještě není
vidění postižené nenávratně.
Moderní léčba v Keratokonus centru vropské
oční kliniky e um má dnes dvě fáze. ílem léčby
v první fázi je zastavení další pro rese keratoko
nu. olla en ross inkin nebo jinak
je sku
tečně revoluční metoda, kterou je možné zpevnit
rohovku biochemickou cestou a tím zabránit
jejímu dalšímu ztenčování a deformaci. iž v roce
200 , jako první v eské republice, provedli
v léčbě keratokonu právě lékaři vropské oční kli
niky e um. el zákrok trvá přibližně 0 minut.
Rohovka se nejprve nasytí molekulami ribo avi
nu (vitamin 2) a poté se ozařuje ultra alov m
světlem. Ke zpevnění rohovky dochází vznikem
příčn ch vazeb (cross links) mezi vlákny kola enu,
která tvoří hlavní část rohovky. ětšinou současně
s
se lékaři snaží vyrovnat centrální část
rohovky, jejíž vyklenutí je příčinou zhoršeného
vidění. elké nerovnosti se kori ují pomocí 50 až
00 mikronů siln ch prstenců Kerarin z umělé
hmoty, které se implantují do rohovky. Samotná
operace může b t provedena pomocí femtose
kundového laseru, trvá přibližně 0 až 5 minut,
provádí se v lokální anestezii kapkami a je zcela
bezbolestná. Po zhojení, které trvá obvykle jeden
den, je možné se vrátit k většině běžn ch aktivit.
někter ch případech je možné kombinovat
s velice speciální laserovou léčbou řízenou topo
rafem, kterou je možné vyrovnat nepravidelnosti
rohovky v jejím centru. ílem druhé fáze léčby je
konečná korekce vidění. de lékaři používají spe
ciální nitrooční kontaktní čočky, které je možné
vložit natrvalo přímo do oka. Také tyto operace
netrvají více než 0 5 minut a pacient hned po
operaci odchází domů.
někter ch případech se však transplantaci ro
hovky vyhnout nelze. ni té se ovšem není nutné
obávat tolik jako v minulosti. říve se prováděla
v hradně takzvaná perforující keratoplastika,
která nahradila rohovku v její celé tlouš ce nezá
visle na tom, která vrstva rohovky byla postižena.
nes už umíme díky moderním technolo iím
vyměnit pouze poškozenou vrstvu rohovky,
takovou transplantaci naz váme lamelární. a
chováním velké části vlastní rohovky se snižuje
riziko odmítnutí transplantátu, které je největší
komplikací všech transplantací a také transplan
tace rohovky, říká M. ilipec. amelární trans
plantace se provádějí ambulantně v lokální nebo
celkové anestezii a po pár hodinách můžete jít
domů. ejich obrovskou v hodou je rychlejší ob
nova vidění, rychlejší hojení a snížení rizika jak
při operaci, tak po ní. ětšina pacientů se může
během několika dní po operaci vrátit k obvykl m
každodenním činnostem, dodává
M. ilipec. Přesto je nejlepší nemuset transplan
taci vůbec podstupovat bez včasné návštěvy
erudovaného odborníka, kter nemoc odhalí, to
ale nepůjde.r
9
NAŠE KLINIKY
e
u eme
O
kOu
kliniku lexum
TEXT Petra Vychodilová FOTO Igor Zehl
mu
u
spěchem je
ka
spokojen
pacient
Milá, sympatická, velmi
vstřícná, přátelská tak
nejčastěji pacienti hodnotí
primářku laserového centra
vropské oční kliniky Le um
v stravě, se kterou jsme si
povídali o rekonstrukci
ostravské kliniky a operacích
femtosekundovými lasery.
Kl
a v O trav
ro á r o tru
ro
t
ro
tavbu ro odl a o
stravská klinika e um patří právem na špici
mezi severomoravsk mi očními klinikami.
zhledem k počtu pacientů jsme přistoupili
k rekonstrukci stávající budovy v Masné ulici a,
z důvodu jednak kapacitních, a také dobré do
stupnosti veřejnou dopravou. Své dělá i rozlehlé
parkoviště, které máme pro pacienty k dispo
zici, a jistě i dobrá adresa vždy kdo může
pracovat v blízkosti Stodolní ulice (směje se) Po
rekonstrukci budovy budeme mít zejména větší
prostory k vyšetřování i operování pacientů.
10
LEXUM MAGAZÍN
Ja
o r t
a
t
a
udeme mít samostatné patro pro pacienty
refrakčního centra a samostatné patro pro
pacienty, kteří k nám nejčastěji přicházejí na
operaci šedého zákalu. avíc budeme mít v jed
né budově k dispozici všechny sály potřebné pro
naše v kony, takže pacienti z stravy a blízkého
okolí nebudou muset jezdit pro skvělou péči
jinam, pakliže sami nebudou chtít.
Ja a
t r a u
ětšina pacientů hodnotí změny pozitivně
mají více místa v čekárnách, k dispozici auto
mat na kávu či čaj, v čekárnách budeme mít v
uková videa s nejčastějšími tématy, na stolech
jsou letáky či časopisy, kter mi se při čekání
mohou alespo doprovody pacientů zabavit.
ejména bych pak chtěla upozornit, že pacienti
si u nás velice pochvalují sestřičky a recepční,
které jsou nesmírně příjemné a profesionální.
Ja
a
av
vá
oda lo
do á out a dobu rovo u o trav
l
spěchem je každ spokojen pacient! Toto
opravdu není žádné klišé, a pokud ano, ani já
ho nemůžu minout, všem nám jde o spokojené
pacienty! a druhou stranu nechci, aby to vy
znělo, že máme tak málo spokojen ch naopak,
je jen minimum těch, kter m jsme nemohli
stoprocentně vyhovět. íky osudu a všem za to.
Pokora je nutná věc, zvláště v medicíně.
Na adá vá v
o trav á l
av á
aší raritou, i mezi všemi našimi ostatními
klinikami, je počet našich zaměstnanců
(i b val ch), kteří sami podstoupili laserov
zákrok naše lékařka, která sama vyšetřuje pa
cienty, naše recepční, pracovnice v call centru,
sestřičky, naši manželé (i ten můj je po operaci
a je nadšen), naše děti, neteře, náš anestezio
lo a jeho dcera... ž bychom byli dobr t m!
(směje se)
A a
t
vá t
t r a o r á a
v d t
T m je to nejdůležitější, protože pokud netáh
nete za jeden provaz, je to hodně cítit. si před
Máme rádi týmové hráče,
nejsme s listé. tom naše medicína
není.
třemi měsíci u nás byla po operaci na kontrole
jedna paní, ředitelka a entury provádějící
různá školení na míru, a pochválila náš t m. Pr
pozná, jak to kde fun uje, a moc pochválila naši
celkovou atmosféru. Stálo to ale dost práce ne
jen mojí, ale taktéž pana ředitele, vrchní sestry,
kole ů, recepčních... Máme rádi t mové hráče,
nejsme s listé. tom naše medicína není.
O trav á l
dob
v
l
d o tr
o o
to
ou t to la r
a ab
a
vad
u dov
d
a
t
v ou a
tr
todu od trato ASIK r
u
a
a r da V
V
edinečné jsou v technolo ii. apříklad si před
stavte, že femtosekunda je 0 na 5. edno srovná
ní říká, že jedna femtosekunda se k jedné sekundě
má asi tak jako jedna sekunda ke 2 milionům let!
Taková je to technolo ie, prostě super.
Mát
a
t
a ra
l
t lu
ojně k nám na vyšetření a operace či jiné
zákroky jezdí zejména pacienti z přilehlého
Polska. aší v hodou je, že máme dost polsky
mluvících recepčních, sestřiček či lékařů, takže
pokud jsou k něčemu indikováni, pak informace
o zákroku dostávají v jazyce polském, abychom
měli jistotu, že tomu opravdu rozumí.r
Ostravská klinika
disponu e ne odern ší
te ni k
vybavení
11
NAŠE KLINIKY
rimář kataraktového
a sítnicového centra vropské
oční kliniky Le um v stravě
M
r. rantišek enda byl
opakovaně oceněn Českou
společností refrakční
a kataraktové chirur ie jako
jeden z nejvíce operujících
kataraktových chirur ů v Č .
jeho jsme požádali o shrnutí
změn při rekonstrukci ostravské
kliniky.
mu
rak patří mezi
to nejcennější, co
m me.
M
t
bl t o
u vá v atara tov
tru
Kataraktové centrum má nyní k dispozici celé
samostatné patro, kde jsou umístěny nové
prostorné ambulance, čekárny a kompletní pří
strojové vybavení. ově vybudované operační
sály v přízemí budovy, zabezpečující komfort
pro pacienty i personál, spl ují přísné hy ie
nické normy. ová dispozice nám umož uje
optimalizovat předoperační vyšetření pacientů
a operační pro ram. perační sály jsou navrže
ny i s perspektivou do budoucna pro očekávan
příchod nov ch technolo ií.
Co
á
l
a o r o tru
a
t
a a a
ur a u
e to zejména komfortní a příjemné prostředí,
dostatek prostoru v čekárnách, ambulancích,
nov v tah, bezbariérov přístup do všech pro
stor kliniky a kvalitní zázemí operačních sálů.
Pacienti hodnotí změny velmi pozitivně.
M
t v v tl t o
r
ová atara V
o vá v oda o rot b
o ra
d o á alu
Prémiové operace katarakty jsou nov m
trendem v očním lékařství, znamenají nadstan
dardní léčbu šedého zákalu. Kromě léčby one
mocnění, tj. odstranění zkalené čočky, řešíme
zárove pomocí nejmodernějších technolo ií
a implantátů i refrakční vady. Podle zrakov ch
preferencí zaostříme zrak na různé vzdálenosti,
takže pacient po operaci prakticky nepotřebuje
dioptrické br le. Konkrétní varianta řešení, v
běr speciální čočky apod. se provádí na základě
specializovan ch vyšetření a potřeb pacienta.
ta
Má v
a do ro ra u REMIUM v tovat
rak patří mezi to nejcennější, co máme. ů
ležité je, aby pacient byl podrobně informován
o současn ch možnostech a mohl se opravdu
kvali kovaně rozhodnout. ěkterá rozhodnutí
již nelze vzít zpět. Proto věnujeme velkou po
zornost předoperačnímu vyšetření a rozhovoru
s pacientem před operací.
J
a
t o t to ad ta dard
á ro
á
Pozorujeme nárůst zájmu o prémiové operace
a zvyšuje se počet proveden ch operací. Stoupá
i informovanost veřejnosti o nov ch možnos
tech.
B l t o
a o d
v
o ru atara tov
rur
v ČR ol ta ov
o ra ro
rov d t
Specializuji se zejména na operace katarakty,
nitrooční refrakční operace, operace sítnice
a sklivce. Ročně provedu kolem 00 nitrooč
ních operací. konnost operatéra však nelze
hodnotit jen podle počtu operací, ale i podle
spektra v konů, které provádí. ěkteré složité
operace dokážou vzít hodně sil a času. a dru
hou stranu každá operace, i ta nekomplikovaná,
vyžaduje plnou koncentraci.
V o
a
or l to
o ro u d
b la a o trav
l
rov d a
á o ra
d o á alu Ja v
a
á
ro vá toto
lo
ylo pro mě velkou ctí, že jsem mohl provést
tuto jubilejní operaci. zpomínal jsem na rok
200 , kdy jsem byl u zrodu ostravské kliniky
e um. té době bych nevěřil, že se nám podaří
vybudovat tak velké pracoviště, odoperovat
a ošetřit takové množství pacientů.
Ja
vá t
t r a o r á v d t
medicíně je t mová práce nesmírně důležitá.
Můžete mít krásnou budovu, nejmodernější
přístroje, ale pokud nemáte sehran t m, na
kter se můžete za všech okolností spolehnout,
tak vám to není moc platné. Myslím, že náš t m
je velmi kvalitní a stabilní. sem rád, že jsem
jeho součástí.r
12
LEXUM MAGAZÍN
inzerce
67x255.pdf 1 19.4.2011 11:36:24
Carl Zeiss
kompletní
řešení
pro refrakční
i kataraktovou
chirurgii
 TORICKÁ AT TORBI
 AT TORBI 709M
(Acri.Comfort 646TLC)
0 000. úspěšná operace šedého zákalu
Pan Tomáš Beránek byl tím, kterému 4. února 2011
provedl primář
Dr. rantišek enda prémiovou
kataraktu monovision, jež byla 0 000. úspěšnou
operací šedého zákalu na Evropské oční klinice
Lexum. Pan eránek operatéra ještě těsně před začátkem operace stihl pobavit. Pane doktore, mohu
jít večer na ples tancovat ptal se.
primáře endu, poklepal jsem mu na rameno a moc
mu děkoval.
ěl jste radost z jubilea, kterého jste se na
Evropské oční klinice Lexum účastnil
á jsem to předem nevěděl, řekli mi to až po operaci, abych nebyl třeba nerv zní a necukal sebou.
Překvapený jsem tedy byl. Dostal jsem od kliniky
květinu, z té měla radost moje kamarádka, které
jsem ji věnoval.
Pan primář vám povolil až tanec nedělní. el
jste na něj
amozřejmě, že šel, to je jasné en mi řekl, že nesmím zvedat partnerku. (směje se) co týče činek,
snažil jsem se cvičit méně, abych se nenamáhal. ak
mi to pan primář říkal.
aký jste měl z operace pocit
Bylo to všechno dobré, i následná operace druhého
oka. Dopadlo to super, vidím senzačně, jsem moc
spokojený ned, když jsem po operaci uviděl
žíváte si života s lepším zrakem
ylo nepříjemné dívat se na svět přes šedou mlhu.
Pořádně jsem neviděl, kdo ke mně jde. le te je to
báječné. á snad vidím líp než před tím zákalem Dali
mi nějakou dobrou čočku. (směje se) ivota si užívám,
vždy se večer podívám na elký vůz a je mi dobře.
Prý jste celý operační tým před i po operaci
bavil svými dotazy...
evím, jestli jsem byl tak vtipný. Ptal jsem se, jestli
mohu jít večer tančit a jestli můžu zvedat činky.
C
M
Y
 MULTIFOKÁLNĚ TORICKÁ
AT LISA TORIC
CM
MY
CY
CMY
 AT LISA toric 909M
(Acri.LISAtoric 466TD)
K
 AT LISA toric 909MV
 MULTIFOKÁLNÍ AT LISA
 AT LISA 809M
(Acri.LISA 366D)
 AT LISA 809MV
Carl Zeiss spol. s r.o.
Radlická 14/3201
150 00 Praha 5
tel.: +420 233 101 221
fax: +420 233 101 223
e-mail: [email protected]
internet: www.zeiss.cz
Carl Zeiss spol. s r.o.
Račianska 77
SK - 831 02 Bratislava
tel.: +421 2 5564 6791
fax: +421 2 5564 6783
23
e-mail: [email protected]
internet: www.zeiss.sk
Doc.
Dr. ntonín Pařízek,
c.
Oční O e
e
em
Ol O l
ien
TEXT Petra Vychodilová
mu
FOTO O. Besperát, P. Adámek
Lékař chirur ického oboru se bez velmi dobrého a ostrého zraku neobejde.
bjeví li se proto u lékaře porodníka oční vada a brýle ani kontaktní čočky ke korekci nestačí,
operace je nevyhnutelná. vé o tom ví i docent ntonín ařízek, známý porodník, ynekolo
a anesteziolo , vedoucí lékař porodního sálu ve Všeobecné fakultní nemocnici v raze známé jako
porodnice
polináře a zárove vysokoškolský peda o . lékařské fakulty
.
Na vropské oční klinice Le um podstoupil léčbu keratokonu a operaci Lasik ptimum.
ak se cítí lékař v rukou jiného lékaře o tom je náš rozhovor.
Kd
u vá o rv ob v la o
vada
Míval jsem velmi dobr zrak, ale v 5 letech jsem
přestával vidět ostře. zhledem ke své profesi
jsem znejistěl a nechal se vyšetřit. ční lékaři
u mě dia nostikovali oboustrann asti matis
mus, což je rohovková vada, a vzniklo podezře
ní, že se nejedná o stacionární záležitost a že
se kvalita rohovky bude dále ještě zhoršovat.
Předtuchy se nakonec potvrdily dozvěděl jsem
se, že asti matismus na obou očích přešel do
dalšího stádia a vznikl keratokonus.
Ja
t
o
l a
o tu oval
sti matismus se zpočátku dařilo kori ovat
pomocí br lí. le v případě oboustranného kera
tokonu jsou rohovky očí natolik zdeformované,
že br lemi už nelze uspokojivě docílit korekce
zraku. ostal jsem na v běr dvě možnosti
tvrdé, umělohmotné kontaktní čočky, a nebo
transplantaci rohovek. e šeobecné fakultní
nemocnici jsem se tehdy prvně dostal do rukou
profesora Martina ilipce. ohodli jsme se, že
nejsprávnější medicínsk postup bude nejdříve
vyzkoušet všechny konzervativní prostředky,
a až když nebudou stačit, nastoupí chirur ická
léčba. Korekce br lemi byla i přes stále častější
v měnu silnější optiky nedostačující, a tak jsem
začal používat tvrdé kontaktní čočky, čímž pro
mě začalo hotové peklo.
ro otov
lo
ejich v roba probíhala na zakázku v ěmecku
a čekací doba činila téměř půl roku. ena se po
hybovala okolo tisíc, a to bez hrady zdravotní
pojiš ovnou. Stresující byla zejména představa
ztráty čočky a následně délky její v roby, a tím
pracovní diskvali kace. ednu čočku se mi
podařilo ztratit během porodnického kon resu
na hotelovém pokoji poblíž Severního polární
ho kruhu ve nském ulu, další mi v Praze na
lékařském pokoji omylem rozšlápl kole a. očky
jsou malé a velmi pružné. Při jakékoli manipu
laci snadno odlétnou. Při jejich hledání vznikaly
nejrůznější komické situace, zejména pokud se
tak stalo v cizím prostředí hotely na dovolené,
v letadle apod. lo iky věci je zřejmé, že při
hledání průsvitné miniatury postižen potřebuje
pomocníka, pokud možno s dobr m zrakem.
v hledání již vytrénovaná manželka vždy nebyla
po ruce. (směje se) elze opomenout ani samot
n nácvik techniky jejich nasazování, počáteční
přivykání na cizí těleso v očích zabere průměrně
citlivému jedinci i několik t dnů času.
S a
robl
t
ot al
v
ro
Mohl bych dlouze hovořit o tom, jaké svízele po
tkávají porodníka v nočních službách, kdy bylo
nutné alespo na čas čočky odložit. Když mi pak
telefonem oznámili akutní porodnickou situaci,
znamenalo pro mě hotové trauma ve spěchu
a za pokojového osvětlení čočky okamžitě
nasadit, běžet na operační sál a soustředěně
pracovat. avíc v noci tvrdé čočky unaven m
očím vůbec neprospívaly. edle řezání a bolesti
se v nočních hodinách visus zhoršoval.
ransplantace rohovek a následné
ambulantní laserové zákroky učinily v mém
osobním i profesním životě zásadní mezník.
14
LEXUM MAGAZÍN
OSOBNOST
15
OSOBNOST
Ja dlou o vá t tvrd
o ta t
o
o
ntonín ařízek
zavádí nastáva í í at e před
porode epidurální in ek i
trá -
l
si deset let a pak jsem se odhodlal k operaci.
Přiznám se, že jsem měl z chirur ického zásahu
strach. ím, co je medicína, jedna věc je anato
mie a druhá, neméně důležitá, je i správná funk
ce naoperovaného štěpu. Měl jsem informace
z historie transplantace rohovek, z nich vypl
vající obavy, jak moje oko cizí tká přijme. Před
pár desítkami let si člověk půl roku po operaci
nesměl ani v předklonu zavázat tkaničky u bot.
avíc se stále věnuji sportovním aktivitám.
inak řečeno, byl jsem si vědom, že ne spěch
zákroku pro mě mohl znamenat i konec nebo
v znamné omezení profesní kariéry.
B l t v ru ou ro
ora l
d o o
l
o tal olo
to ta ov
obav
ím, že jsem si vybral nejlepšího operatéra
v eské republice. Má nejen neskutečně šikovné
ruce, ale i nadmíru bohaté zkušenosti. e téměř
dokonal sv m profesionálním a přitom vrchol
ně empatick m přístupem k pacientům. Poprvé
v životě jsem poznal, co je b t pacientem a co
znamená důvěra pacienta ve svého lékaře. a
druhé straně hlodal červíček nejistoty a po
chybností, přece i nejlepší operatér může mít
komplikace. Transplantaci první rohovky jsem
podstoupil ve šeobecné fakultní nemocnici
v Praze, operace se zdařila a proběhla bez kom
plikací. Rok a půl po operaci se musely odstranit
z oka stehy, pak bylo nutné ještě štěp upravit
laserem s těmito kroky už jsem se obrátil na
oční kliniku e um. Po vyřešení jednoho oka
následovala shodná procedura na druhém oku.
yl to dlouh , mnohalet proces transplantace
obou rohovek, stehy, laserová korekce... Trochu
připomínající never endin story, ale v sledek
stál rozhodně za to!
Ja
t b l
a Evro
o
l
u
o o
Skvěl přístup. Pracoviště je na vysoké, řekl
bych světové rovni. aslouží si e pandovat do
větších prostor, a mít tím ještě lepší provozní
podmínky. však zdravotnické zařízení nejsou
jen zdi a přístroje, ale především lidé. Klinika
e um fun uje tak dobře především díky t mu
lidí, kteří v něm působí, a je to nejen lékařsk ,
ale i nelékařsk personál. Krásná stavba bez
schopn ch lidí by byla k ničemu. ako česk
lékař jsem pyšn na to, jak se rozšiřuje zájem
o služby české medicíny i u lidí, kteří potřebují
odbornou pomoc i ve zdravotnicky rozvinutém
zahraničí. vropská oční klinika e um skvěl m
způsobem reprezentuje naši zemi ve světě.
A a
d
dva ro
o o ra
tt
ro
vd
a va
o
br l
hirur ick m řešením se v mém případě po
dařilo asi o 0 zlepšit funkci očí. nes vidím
téměř dokonale, a to nejen bez korekce tvrd mi
16
LEXUM MAGAZÍN
čočkami, ale dokonce i bez br lí. r lí jsem se
ovšem přesto nezbavil. sem už ve věku, kdy kaž
d člověk s původně dobr m zrakem potřebuje
br le na čtení, a hlavně mám s br lemi lepší
pocit ochrany očí před prachem a mikro razy,
třeba při sportu. Používám i nedioptrické br le,
jen proto, abych si oči chránil, třeba při běhání.
Při operacích nosím br le z hy ienick ch důvo
dů, kvůli riziku přestupu kapek krve z operační
ho pole apod.
Ja vá o ra
la vot
Mám za sebou už pět očních chirur ick ch zá
kroků a vidím skvěle. ivot bez tvrd ch čoček lze
někomu, kdo problém nezažil, jen těžko popsat.
e pohodln , téměř bych řekl, že lu usní. Péče
oftalmolo ů mě zbavila zhruba 5 let trvajících
nesnází. Transplantace rohovek a následné
ambulantní laserové zákroky učinily v mém
osobním i profesním životě zásadní mezník.
J t
á
ta
vou ubl a
o t Ja á
va
ov
a
Píšu učebnice jak pro lékaře a porodní asis
tentky, tak i pro laickou veřejnost. Právě je na
pultech již čtvrté vydání Knihy o těhotenství
a dítěti. Smyslem této knihy, která je v sledkem
práce mnoha spoluautorů, je přinášet objektiv
ní informace o průběhu těhotenství, porodu,
šestinedělí a v voji dítěte do 5 let života.
M o to ta
rovo u t
rv r orod
Co
a
dá a t
udoucí rodiče si na těchto stránkách najdou
většinu informací, které potřebují. S velk m
t mem spolupracovníků dopodrobna popisuje
me vše kolem těhotenství, porodu, šestinedělí
atd. sou zde informace nejen pro matky, ale
i pro studenty medicíny, kteří zde najdou e lear
nin ové přednášky, a pro lékařskou veřejnost
a porodní asistentky. Sekce S S porodnice pak
popisuje nejzávažnější rizika a komplikace
v těhotenství a při porodu, a to s návodem
doporučen ch léčebn ch postupů. Tento modul
je velmi užitečn m rádcem především pro
lékaře. ajímavostí je náš projekt, kterak učíme
policisty a záchranáře zvládat nečekané porody
v e trémních situacích na ulici, v hromadn ch
prostředcích včetně letadla... tenáře také stále
zajímá v eské republice první přenos porodu
po internetu v roce 200 .
B l
t
rv
l
av dl do ra
a
t r u á v ro
durál
orodu
to
ta
no. Měl jsem sice dva předchůdce v 50. a pak
0. letech, kteří s epidurální anal ezií od
vedli několik desítek porodů, ale metodu se
jim nepodařilo zavést do rutinní porodnické
pra e. elikož jsem po promoci neměl možnost
nastoupit do oboru ynekolo ie a porodnictví,
z nabízen ch tehdy nepopulárních oborů jsem
si vybral anesteziolo ii. Měl jsem štěstí, že můj
první primář byl sám propa átorem re ionální
anestézie v obecn ch chirur ick ch oborech.
áhy jsem se tím začal podrobně zab vat a po
přestupu do oboru ynekolo ie a porodnictví
jsem se věnoval studiu epidurální anal ezie
u spontánního porodu.
J t
tál
t ávát
at v
r a
a b bol t
orod o o
durálu
idsk porod je velmi složit děj, v znamně
se liší od ostatních primátů. lověk má kvůli
vzpřímené postavě zcela jinou anatomii pánve
a průchod plodu je z principu mechaniky velmi
ro
vropská oční klinika
Le um skvělým způsobem
reprezentuje naši zemi
ve světě.
komplikovan a bolestiv . Svoji roli hraje každ
milimetr pánevních rozměrů. e prokázáno,
že pro matku i dítě je v hodné porodní bolest
re ulovat. Re ulace porodního stresu usnad
uje jednak vlastní porodní proces a současně
zlepšuje prokrvení placenty a tím zásobení
plodu okysličenou krví a dalšími potřebn mi
látkami. pidurální anal ezie se u porodu
aplikuje více než 0 let a v rozvinutém světě se
podává u desítek milionů porodů ročně. Pokud
ji indikují a podávají lékaři vzdělaní v porodnic
tví a anesteziolo ii, přináší rodičce i dítěti více
v hod než eventuálně rizik, která se postupem
doby podařilo redukovat na minimum. e proká
záno, že porod s šetrně re ulovan m porodním
stresem pomocí epidurální anal ezie je často
pro rodičku a dítě v hodnější než tzv. přirozen
porod bez jakékoliv medikace.
M
orod
ovl v t d t
istuje nespočetně domněnek o vlivu porodu
na dítě, respektive na zdraví jedince, ale napro
stá většina z nich není založena na důkazech.
Pokud porod proběhl v pořádku a dítě nemělo
známky hypo ie, tedy nebylo přidušené , pak
většina znaků jedince pochází z jeho enetic
kého základu, kter m byl obdařen od sv ch
biolo ick ch rodičů.
Ja
ou odl va
bo at
u
o t
d
rod
Starší a bohužel nemocnější. nes je prvoro
dičkám v průměru okolo 0 let a nezřídka mají
choroby, pro které se ještě nedávno těhotenství
dokonce zakazovalo. Samostatnou kapitolou je
nárůst vícečetn ch těhotenství po asistované
reprodukci, ta jsou z podstaty věci riziková.
Co
d
ra
v t ot
tv a
oro
du M l b
od tou t o ra o a
o
d t
itrooční tlak v průběhu těhotenství vlivem
zejména placentárních hormonů klesá, avšak
v průběhu porodu, během děložních kontrakcí,
naopak stoupá. říve se udávalo, že by spon
tánní porod mohl narušit stabilitu oka, ale to už
dnes neplatí. ndikací k císařskému řezu z hle
diska prevence poškození oka matky je dnes mi
nimum, přirozen porod oko obvykle nepoško
dí. Pochopitelně mohou b t v jimky, například
při onemocnění sítnice. Takové případy musí
individuálně před porodem posoudit oftalmo
MUDr Mart
l
CS
Doc.
Dr. ntonín Pařízek,
c., (
let), přední český
porodník, trpí od dětství rohovkovou vadou, zvanou keratokonus. oto onemocnění vede obvykle k pomalému zhoršování
zraku, které postupně není
možné korigovat. Pokud se keratokonus včas nediagnostikuje a moderními metodami, jako
je orneal ross Linking, nezastaví, je potřeba
provést transplantaci rohovky. pana docenta
jsme již jinou možnost neměli, a proto jsem mu
postupně provedl transplantaci na obou očích.
Po odstranění stehů byla na obou očích již jen
malá krátkozrakost s astigmatismem, kterou
jsme mohli bez problémů korigovat laserem.
Docent Pařízek má dnes zcela normální vidění,
může bez jakýchkoliv omezení provádět svoji
práci na nejvyšší úrovni a s velkým zrakovým
komfortem. ení náhodou, že jsme mu svěřili
do rukou své nejbližší. a poslední roky hladce porodil 10 dětí zaměstnanců přímo z naší
kliniky a další desítky, možná již stovky dětí
našich přátel a známých.
lo a případně doporučit císařsk řez. dnešní
době již není důvod, aby žena nepodstoupila
operaci očí ještě před tím, než porodila.
vá da
loub t ro
l a
a a v o o ol
o u t l Ja
ou
d
tud t
d
sou bohužel jiní. še souvisí s chronick mi
problémy celého našeho systému zdravotnictví.
a medicínu už nechodí ti nejlepší z nejlepších.
sou pryč doby, kdy zájem o studium medicíny
až desetkrát převyšoval kapacitu lékařsk ch
fakult. Ke vší ctě k ženám a jejich postavení
ve zdravotnictví, medicína se postupně stává
feminizovan m oborem, dnes je okolo 55
studentek na lékařsk ch fakultách. eny lékařky
budou jednou plnit roli matek a jsou lékařské
disciplíny, které vyžadují nejen časové odříkání,
ale kvůli práci ve velké navě i dobrou fyzic
kou kondici. oční služby a náročnost velmi
zodpovědné práce představují v znamné riziko
kon iktních nejen pracovních, ale i rodinn ch
situací. alší problém spočívá v tom, že velk
počet dnešních studentů medicíny pochází ze
Slovenska, mnozí z nich berou českou fakultu
jen jako přestupní stanici , po jejím absolvová
ní pokračují buď dále do západní vropy, anebo
se vrací zpět na Slovensko.
orod
N
át
u vr out
do ol t
o v oru
v o ol
do
ta Svobod a t
á
t
dravot
tv á
u t a rav t
ikdy! o politiky ne, o tom skutečně ani
v koutku duše neuvažuji! sem pevně rozhodnut
držet se svého řemesla . r
17
NUTNOST DOBRÉ
O
RAKU
RO
ORO E CE
ily mi k ky O y
čOčk
O O em
Olil O e
i
TE T Martin Kavka
OTO archiv Lucie Hrozové, archiv Lexum
V dětství vyzkoušela řadu sportů, od lyžování přes volejbal
až po ymnastiku. Nakonec vyhrálo lezení, kterým žije celá rodina
uc e Hro ov . V rámci lezení si pak vyzkoušela všechny disciplíny,
v každé z nich přitom získala domácí mistrovský titul.
spěchy vozí všestranná mladá lezkyně i ze světových soutěží.
Do a l ou v
Ot
u
orol
bratr at
ov l
A b b lo
b t
tát
d
v al á ad l t ta
Má rodina lezením opravdu žije. íky tomu mě
přivedla na cestu v podobě lezení, po které jdu
až dodnes. Sama jsem přitom s lezením začala
v osmi letech, pomáhal mi táta. čil mě, jezdil se
mnou na tréninky, stále mě podporuje a trénuje.
Kd
adlo ro od ut v ovat
l
a l
o
období puberty jsem si uvědomila, co pro mě
lezení znamená a jak je pro mě důležité. ošlo
mi, že lezení je to, čím se chci v budoucnu
zab vat, a že ho chci dělat naplno.
J t v
tra á l
o vá a l
bav
v
lavně žasná dynamika pohybů a kroků, po
hyb na skále i ledu, spojení tréninku a přírody.
Mám lezení ráda jako celek, všechna jeho odvět
ví, vždy jsem se snažila lézt co nejvšestranněji.
Poslední dva tři roky jsem se ale začala více
specializovat na lezení s cepíny, tzv. ledolezení.
ro
MUDr Mart
l
CS
„Lucie Hrozová je všestranná
mladá sportovkyně, která se
naplno věnuje sportovnímu
lezení. d dětství trpěla krátkozrakostí a svoji vadu korigovala
kontaktními čočkami. a obou
očích měla – ,2 dioptrií s
astigmatismem. vůli vysokým
nárokům na přesné vidění,
odhad a dokonalou orientaci
v prostoru, které jsou v její sportovní disciplíně
nutností, a kvůli pocitu suchých očí při nošení
kontaktních čoček se Lucie rozhodla zbavit se
své vady natrvalo. Laserovou operaci podstoupila na naší klinice v dubnu letošního roku. Doporučil jsem Lucii zákrok emto L
Premium.
Při kontrole první den po zákroku viděla Lucie
poslední řádek na našich tabulkách, což znamená zcela normální vidění, ale bez kontaktních
čoček. Přeji Lucii mnoho dalších úspěchů na
domácích i světových pohárech.
18
E UM MA A
N
Lucie Hrozová
před sp šn
zákroke
e to
re iu
Ja a to a a tr u t
áleží, v jaké fázi tréninku jsem, ale většinou
trénuji tři dny za sebou, pak následuje den
volna, další dva tréninkové dny, zase den volna
a znovu se to opakuje. Trénuju převážně leze
ním, vedle toho také posiluju a důležit je pro
mě i strečink a protahování.
Mát
a o t
lou adu
ala t
r ubl ov t tul v v
l
d
l á
vo t
da lová u
t
Sv tov o o áru
o val vá t ba a r t
ávod Ro Ma t r
Co v a a ova u t a v do ud
v t
a a
át a b
do budou a
míním letošní druhé místo v celkovém hodno
cení Světového poháru a přelezení jedné z nej
těžších drytoolov ch (lezení po skále s cepíny)
cest a and rder v Rakousku. Podařilo se mi
to jako teprve druhé ženě na světě. moje cíle
htěla bych se pokusit udržet co nejdelší dobu
na vrcholné rovni a pokusit se vyhrát někter
ze série Světov ch pohárů. taky přelézt těžk
v stup v horách a skalách.
Mát o
vadu a v l
robl
l
to
rak je velice důležit , při lezení totiž musíte
přesně odhadnout vzdálenost, velikost i struk
turu. ešení je lézt s čočkami či br lemi. enže
br le mi nevyhovují ani v normálním životě
a lezení s nimi je pro mě větší boj než samotn
v stup. avíc mi už jednou spadly a do přilby
nejsou příliš pohodlné. emám s nimi ani dob
ré periferní vidění. Proto jsem doposud lezla
s čočkami, ale ty taky nejsou ideální. atím mi
sice z očí nevypadly, ale zato mi do nich padá
špína, bláto, ma nézium či voda z ledu. Kapky
vody v čočkách na závodech byly asi poslední
kapkou, poté jsem se rozhodla řešit oční vadu
refrakčním zákrokem.
ro
t
v brala Evro
ou o
l
u
u
Rozhodla jsem na základě kladn ch referen
cí a sympatick ch doktorů, s nimiž jsem se
seznámila na ledolezeck ch závodech. sem na
klinice e um spokojená. r
rak je velice
důležitý, při lezení
totiž musíte přesně
odhadnout vzdále
nost, velikost
i strukturu.
MUDr Ja ub V
le ení
ín
Olym i
TE T Martin Kavka
u
OTO archiv Adama Ondry, archiv Lexum
Mimořádný talent českého lezení. ak označují e perti Adama
ndru, osmnáctiletého brněnského lezce, který byl již ve dvanácti
letech mezi deseti nejlepšími v lezení na obtížnost a v šestnácti
dokonce vyhrál větový pohár v této disciplíně. Leze od šesti let
a na kontě má i dva přelezy se stupněm obtížnosti b. Naposledy
cestu La apella ve španělské iuraně...
rv l to
v
da
d ta ová
ta Ja
o vá dala abrat
Má 5 metrů, je tedy relativně krátká. le zabrala
dost času, loni jsem ji zkoušel dva dny, letos
sedm. První tři dny jsem šel krok po kroku, sna
žil se je spojovat, až čtvrt den jsem zkusil první
ostré pokusy. vládl jsem ma imálně tři čtyři za
den, bylo to vysilující.
C tu a Ca lla t
l l a o rv
Na o
vá lá á
rav t vla t
tu
ž jsem jich pár udělal v Moravském krasu, ale
taková práce zabírá více času a já stále studuji.
avíc, když se někam dostanu, tak raději lezu.
a světě je ještě pár cest b, které jsem nelezl...
(smích) všem najít cestu, vyčistit ji, navrtat,
kompletně připravit, to mě láká.
l
l t
olu dá
vr olov l
loub t
Mám štěstí, že mám dobrou pamě a učitele,
kteří lezení tolerují.
t od
au alo
t l t
o vá
a to to
ortu
lastně jsem byl u lezení ještě dříve, rodiče
lezli a brali mě s sebou do skal. ž jako dvou
let capart jsem se poprvé houpal na laně.
Později jsem si to chtěl zkusit, od šesti let
jsem lezl pravidelně. Musím však zdůraznit,
že mě rodiče nikdy do ničeho netlačili, byla to
moje volba. co mě na tom baví Třeba když
běháte, je to vždy stejn pohyb, lezení je ale
různorodé. Každ krok je jin , vždy se musíte
snažit najít tu nejlepší možnost, jak se dostat
nahoru.
a t ro
t
o l o orovat v vo l
Ja
ro
lo
Myslím, že lezení ještě projde dynamick m
v vojem, je to stále mlad sport, volné lezení
začalo v 0. letech. Každopádně máme lepší
tréninkové podmínky a materiál než kdysi,
v budoucnu pak asi dojde k větší specializaci.
ž dnes se věnuje více lidí boulderin u (lezení
bez lana na mal ch skalních blocích nebo
lezeck ch stěnách, pozn. red.), což bylo třeba
před patnácti lety nemyslitelné. spousta lidí
také leze jen v halách, zatímco dřív byli všichni
skalní fanatici.
truba
D
dam ndra navštívil naši
brněnskou kliniku Lexum, aby
vyřešil svůj problém s velkou
krátkozrakostí. a základě
důkladného vyšetření očí byla
zvolena metoda emto L
Premium, která představuje
v současné době to nejlepší, co
laserová refrakční chirurgie nabízí. edy bezpečnost, bezbolestnost, přesnost a stabilitu výsledků. ožnou obtíž
jsem ještě před operací viděl v poměrně úzkých
očních štěrbinách, tedy ztíženém přístupu k oku.
perace přesto proběhla naprosto perfektně
a bez komplikací. elému zákroku také přihlížela
damova maminka, která využila možnosti sledovat operaci z naší live-surgery místnosti velkým
proskleným oknem.
ásledujícího dne při kontrole viděl dam bez
korekce 120
na normalizovaném optotypu,
bez potíží a spokojen. iž o ánocích mohl vyrazit
rekreačně na hory. ásledná kontrola potvrdila
krásné zhojení oka bez jakýchkoli potíží.
d a o ulár
ort odl vá
at do o
a ol
ádu
ezení je stejně jako plavání či běhání přirozen
pohyb. ako jedin z těchto pohybů přitom na
olympiádě chybí. o olympijského pro ramu
bych zařadil všechny tři lezecké disciplíny, tedy
vedle boulderin u také lezení na obtížnost i čas.
Sám mám nejraději lezení na obtížnost.
To v a v adu dobr ra
no, lezec musí dobře vidět na stupy. nám to,
řešil jsem problém s oční vadou, br le mi vadily
a čočky nešly dobře nasazovat. avíc mě trápil
pocit such ch očí.
Ja
t to
l
o dvou a půl dioptrie jsem lezl bez nich, jenže
jsem občas přehlédl mal stup. Poslední tři roky
jsem lezl v br lích, ale vadily mi třeba při kouká
ní dolů. Také jsem se bál, že mi spadnou. To se
mi také stalo, proletěly třicet metrů, ale naštěstí
pád přežily. enže já pak s pěti dioptriemi musel
nahoru. Tehdy jsem s sebou neměl náhradní
br le, ty jsem si nosíval na těžší cesty. vládl
jsem to, ale jsem rád, že už nic podobného řešit
nemusím. íky operaci na vropské oční klinice
e um jsem se zbavil oční vady natrvalo. r
19
O ČEM SE M UV
Brýle s prizmatickými skly
i mu ne Oli il
M ST TICK P
FOTO archiv Lexum
ní
M
ilhání není jen typicky dětský problém, jak jsou mnozí přesvědčeni,
ale může se také objevit kdykoli v dospělosti. Nejedná se o pouhý estetický problém,
který pacienti často psychicky obtížně snášejí, ale i o funkční poruchu prostorového
vnímání v některých případech spojenou i se vznikem dvojitého vidění.
e
l
e to porucha spolupráce očí, kdy jedno oko sle
duje a druhé oko se uchyluje mimo rovnovážné
postavení. ko se může uchylovat jak mkoliv
směrem. Porucha postavení očí vzniklá v dětství
Příčinami vzniku strabismu v dospělosti
jsou nekori ované dioptrické vady, dekom
penzovan skryt strabismus, zákaly optic
k ch médií poškozující kvalitu vidění (šed
zákal, záněty...), razy oka, svalová onemoc
nění a poruchy inervace svalu. neposlední
trabismus je porucha spolupráce očí,
kdy jedno oko sleduje a druhé oko se uchyluje
mimo rovnovážné postavení.
neb vá spojená s dvojit m viděním, protože
plasticita dětského mozku umožní dvojit ob
raz potlačit. Tato schopnost se ale v dospělosti
ztrácí.
šilhajících dospěl ch rozlišujeme dvě zá
kladní skupiny ty, kteří šilhají od dětství, jichž
je většina, a ty, u nichž se tato vada objevila až
v dospělosti.
20
LEXUM MAGAZÍN
řadě nesmíme zapomenout na celková one
mocnění, která mohu vyvolat oční poru
chy, např. postižení štítné žlázy, cukrovka,
vysok krevní tlak, krevní choroby, nádorová
postižení a choroby spojené s neurolo ick m
postižením.
Pro pacienty představuje strabismus vážn
psycho sociální problém, kter znesnad uje
navazování osobních i pracovních kontaktů ve
společnosti.
znik šilhání v dospělosti může b t spojen se
vznikem dvojitého vidění. Také operace šilhání
v dospělosti může v někter ch případech diplo
pii vyvolat. Proto operačnímu řešení musí vždy
předcházet podrobné vyšetření dioptrické vady,
anatomie a hybnosti oka a především binoku
lární spolupráce. edná se o série binokulárních
testů, které směřují k zodpovězení otázky,
jestli změna hlu strabismu povede k vyvolání
dvojitého vidění.
asto rozšířen m m tem je, že se dospěl m
již operace šilhání neprovádí. icméně to není
pravda, věk samotn není nijak omezující, zále
ží jen na v sledcích vyšetření.
zhruba čtvrtiny pacientů zjistíme, že nejsou
k operaci vhodní. části pacientů s dvojit m
viděním můžeme řešit diplopii i pomocí speciální
br lové korekce pomocí tzv. prizmatick ch skel
(tj. skla s hranolem), která jsou schopna obraz po
sunout o určit hel a tím dvojité vidění vyrovnat.
MUDr V ra l
rová
Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství na arlově univerzitě
v Praze. bsolvovala kvali kační
atestace . i . stupně. a svoji
dvacetiletou praxi v oboru oftalmologie pracovala na ční klinice
šeobecné fakultní nemocnice
Praha
a na ční klinice dětí
a dospělých
otol. d roku
200 pracuje na Evropské oční
klinice Lexum. bsolvovala odborné stáže na
oor eld Eye ospital v Londýně a na fakultní
oční klinice v nichově (Ludvig- aximilians
niversit t). aměřuje se především na strabologii,
dětskou oftalmologii a problematiku refrakčních
vad. vé bohaté zkušenosti ze zahraničních stáží
převádí do praxe například zavedením operací
strabismu technikou nastavitelných stehů – tuto
metodu uvedla do praxe jako první lékař v eské
republice. Pravidelně se účastní přednášek
a kurzů na sjezdech odborných společností
v eské republice i v zahraničí. e členkou eské
oftalmologické společnosti, Evropské společnosti
refrakční a kataraktové chirurgie, eské strabologické asociace, eské kontaktologické společnosti
a eské lékařské komory.
u
bychom si přiblížili, v čem je námi používaná
metoda nastaviteln ch stehů pokrokovější, je
nutné si říci, jak byly tyto operace prováděné
dříve. Série vyšetření prozradí hel, pod jak m
je jedno oko posunuto oproti druhému, a z toho
lze vypočíst, jak mají b t posunuty svaly, aby se
dosáhlo rovného postavení očí.
Pevn posun svalů se tedy zakládá pouze
na teoretickém v počtu, kter ale nemůže
re ektovat odchylky, jako jsou například jizvy
po předchozích operacích a tím vzniklé změny
elasticity svalu. případě, že po operaci není
kosmetick v sledek zcela uspokojiv , tak při
klasickém postupu již není možné postavení očí
ovlivnit. perace tak mohla problém vyřešit,
anebo pacient nadále ještě šilhal, či dokonce
šilhal na opačnou stranu.
Proto snaha lékařů směřovala k tomu, aby bylo
možno se stehy po zákroku ještě nějakou chvíli
pohybovat, aby se tak dalo srovnat například
dvojité vidění anebo docílit dobrého kosmetic
kého efektu. K tomu slouží metoda tzv. nastavi
teln ch stehů. Rozdíl spočívá v tom, že steh je
na sval našit takov m způsobem, že je možné
steh po operaci povolit nebo naopak přitáhnout
a tím měnit pon svalu a postavení oka.
První fáze operace se provádí v celkové aneste
zii, kdy posuneme svaly podle teoretického v
počtu, ale zašijeme nastaviteln m stehem, a po
zákroku, jakmile se pacient probudí, zkontrolu
jeme v sledek. případě, že je zde ještě rezerva
v kosmetickém postavení očí anebo pacient vidí
dvakrát, lze se vrátit na operační sál a tentokrát
v lokálním znecitlivění doplnit pravu stehu
a svalu do de nitivního postavení.
ruhá fáze operace není nezbytná, a pokud je
kosmetick v sledek i vidění pacienta v pořád
ku, cel zákrok pro něj tímto končí. Stehy jsou
vyrobeny ze vstřebatelného materiálu, a proto
není nutné jejich následné odstra ování.
o se rekonvalescence t če, je doporučován
t denní domácí klidov režim, abychom vylou
čili riziko infekce, a omezení fyzické zátěže tři
až čtyři t dny po zákroku.
perace není nijak omezena věkem, důležité
je pouze to, aby byl pacient mentálně schopen
spolupracovat při druhé fázi operace, kdy je při
vědomí. Proto není možno tento způsob použít
Výsledkem použití
metody nastavitelných
stehů je ma imální
možná korekce, a to nejen
na základě teoretických
propočtů, ale i na základě
spolupráce s pacientem.
u dětí, u dospívajících pak záleží na jejich vy
zrálosti a ochotě přemoci strach, kter takovou
operaci doprovází. ze si ale dobře představit
kupříkladu třináctiletou slečnu, pro niž bude
estetické hledisko tak důležité, že svoje obavy
přemůže a bude dobře spolupracovat. e však
nutné vše posuzovat individuálně.
sledkem použití metody nastaviteln ch
stehů je tedy ma imální možná korekce, a to
nejenom na základě teoretick ch propoč
tů, ale i na základě spolupráce s pacientem.
lepšení kvality života je markantní redukce
kosmetické vady má nezanedbateln vliv na
psychiku pacientů, kteří již nemusí mít strach
podívat se ostatním přímo do očí, především
pak na pacienty, kteří jsou nuceni se v práci
st kat s lidmi, a už se jedná o manažery, nebo
například prodavačky. vláště v dnešní době,
kdy se klade velk důraz na estetiku a vzhled,
může b t šilhání překážkou (a už skutečnou,
nebo domnělou) kupříkladu k získání lepšího
pracovního místa. r
21
O ČEM SE M UV
foto: archiv paní Harangozové
Kdy se u vás šilhání projevilo poprvé?
hruba po čtyřicítce jsem zatoužila nechat
si laserem vyspravit oční vadu, protože se mi
zrak neustále zhoršoval na jednom oku jsem
sice měla jen tři čtvrtě dioptrie, ale na dru
hém pět. eště před operací jsem se pokoušela
problém kori ovat čočkami. ajednou jsem
tedy začala vidět ostře na obě oči, což sice ně
jakou chvíli fun ovalo, ale můj mozek posléze
situaci nezvládl a oba obrazy oddělil.
Ja
t
l vá
vot
e to velk nápor zejména na psychiku. Před
stavte si, že s něk m mluvíte a on se najednou
začne otáčet, protože si myslí, že se díváte na
někoho jiného, kdo stojí za ním nebo přichází.
či jsem sice mohla udržet rovně, ale musela
jsem na to neustále myslet, takže další problé
my jako bolesti hlavy nebo neustálá nava na
sebe nenechaly dlouho čekat.
Ja
o r t
robl
to
lo
první řadě je to společensk problém. či
přeci jenom tvoří podstatnou část vašeho
v razu, a pokud je s nimi cokoli v nepořádku,
ovliv uje to, jak m způsobem vás vnímají
ostatní. Pokud nepanuje na pracovišti napros
to přátelská atmosféra, může se taková vada
stát terčem nepříjemn ch toků. apříklad se
za vašimi zády ozve Kdyby ses dobře dívala,
tak by se to nestalo , což opravdu zabolí. Pak
je tu problém samotného vidění, respektive
ztráty prostorové orientace. emusí se jednat
o žádné komplikované činnosti, jako je třeba
řízení auta, ale i obyčejná chůze ze schodů
nebo z kopce se může stát hororem. ajednou
stojíte s nohou ve vzduchu a nejste schopni
bezpečně rozpoznat, kam ji máte položit.
tráta prostorového vidění byla taky jedním
z mála příznaků, kter se objevoval už dříve.
V KA I
V D T,
M S
I H .
aní vana aran ozová začala šilhat až ve svých
letech,
předtím jen nosila brýle na dálku. patně kompenzovaná vada
propukla naplno a život se rázem naplnil spoustou nepříjemností.
omohla až operace.
22
LEXUM MAGAZÍN
M
t uv t
a
lad
Při studiu na umělecké škole jsem neměla
sebemenší problém při kreslení portrétů nebo
krajinek, ale málem jsem propadla při socha
řině, protože mi chyběla potřebná perspekti
va. Totéž při sportech smeč ve volejbale nebo
tenise se podařila jen málokdy, stejně jako
odpal míčku při olfu. Při všem je totiž nutné
si uvědomit vzdálenosti a pozici objektu
v prostoru. lověk si pak o sobě myslí, že je
nemehlo, ale jen špatně vidí.
S a la t
vou tua
a
t
Moje kroky tehdy vedly na dětskou strabo
lo ickou ambulanci v nemocnici na Karlově
náměstí. ákladní test byl celkem jednodu
ch člověk se dívá jakoby do dalekohledu,
kde by měl vidět panenku v brance. enomže
já viděla jen jedno, nebo druhé. ia n za
byla jasná skrytá šilhavost. Sice jsem se s ní
oto ar
iv pana ra íčka
narodila, ale až do m ch dvaačtyřiceti nebyla
vůbec poznat.
ešila jsem to prizmatick mi skly, neboli hra
noly to jsou taková tlustá a nevzhledná skla
v br lích. Pořádně jsem to obrečela, protože
mi nedoporučovali ani laserovou operaci, aby
se postavení očí ještě dál nezhoršilo. r le mi
alespo pomohly do té míry, že mě přestala
bolet hlava.
D
ta ov br l
át a a
d vát
a
a
nes, s odstupem času, je to až směvná
historka, jen si představte tu situaci hledala
jsem novou práci a na pohovor do vropské
oční kliniky e um jsem přišla s takov mi
br lemi
přesto jsem práci získala, a sezná
mila se tak s doktorkou lemrovou, která mi
ukázala, že situace není tak beznadějná, jak
se zdála b t.
M la t tra
o ra
louho jsem operaci odkládala. všem jak
mile jsem blíže poznala doktorku lemrovou
a zjistila, jakou opravdovou kapacitou v této
oblasti je, strach pomalu mizel. akonec mezi
rozhodnutím a operací neuplynul ani t den.
Ja to l
rob alo
eškeré obavy byly zbytečné, protože jsem
absolvovala jen první část operace v nark ze
kvůli změnám v anatomii oka proto jsem
nebyla vhodnou kandidátkou na metodu
nastaviteln ch stehů. ebylo by to ale ani po
třeba, protože hned první operace se povedla
na v bornou.
a atu t
rv
o t
o robu
estli myslíte něco takového, že vám sundají
obvazy a vy rázem uvidíte vše ostře a jasně,
tak to se nedostavilo, protože člověk má
opuchlé oči. le když jsem pak doma ležela
v posteli a v pokoji běžela televize, najednou
jsem si uvědomila, že na ni dobře vidím, aniž
bych měla nasazené br le. Ten pocit štěstí je
nezapomenuteln . r
en pocit štěstí
po operaci je
nezapomenutelný.
A
T
P
VA
A
SV
DA
an Václav rajíček se snažil zbavit šilhání už na vojně, kdy se
odhodlal podstoupit operaci. a ale naopak vedla k horšímu,
šilhavost zvýšila a jemu ubrala na sebedůvěře. dálo se, že už
nad sebou navždy zlomí hůl, pak však navštívil vropskou
oční kliniku Le um...
Kdy se u vás poprvé šilhavost objevila
av
vá o
ovala
Poprvé se objevila v dětském věku. dospí
vání mě omezovala především v sebedůvěře,
v sledn vypěstovan mindrák mi bránil na
vazovat s cizími lidmi normální oční kontakt.
ako další příklad mohu uvést svatební fotky.
ětšina lidí řeší, jestli na fotkách budou mít
správn
směv, ale já už dopředu věděl, že mě
bude mrzet, co uvidím. Také mám, dnes již ale
směvn , zážitek ze vstupní kontroly do S .
a letišti v tlantě mě tři hodiny potrápil
celní ředník, kterému bylo divné, jak se
koukám (šilhám), když na mém pasu viděl, že
to tak není. oto ra e v pasu byla náhodou
normální , bez šilhání.
prohlídkách oslovila oční lékařka z střední
vojenské nemocnice a navrhla mi operaci.
ohužel její v sledek byl pro mě zklamáním.
adu se nepodařilo odstranit a v sledn
efekt naopak šilhavost zv šil. ásledně jsem
nad sebou načas zlomil hůl a dalších let
věc neřešil. Pro další operaci jsem se rozhodl
z důvodu své profese, jelikož jsem v denní
komunikaci se zákazníky, a také z důvodu víry
v nové možnosti a pokrok medicíny.
Ja
vá
vot
l o dru
o ra
a
Evro
o
l
u
Musím říct, že jsem ani netušil, jak mi vnitřně
spadne kámen ze srdce, že už nemusím řešit
obavy někomu pohlédnout do očí. e to prostě
leva a nepoznaná svoboda. r
Ja
t vo vadu
d o ra
l
o 2 let jsem ji víceméně neřešil. ž na
základní vojenské službě mě při zdravotních
23
O ČEM SE M UV
oto ar
iv paní řížkové
VIDIT
I H
P
paní n . de ku řížkovou
šilhání omezovalo v životě
špatný pocit, dvojí vidění, nízké
sebevědomí... o vše odstra
nila operace strabismu vedená
M
r. Věrou lemrovou.
Kdy se u vás poprvé objevila šilhavost a jak jste
vadu
la
ylo to zřejmě po malé mozkové příhodě před
dvěma lety. Postižené oko jsem pak mhouřila.
Ja vá
l avo t a a ovala do vota
iděla jsem dvojitě, bylo to velmi nepříjemné.
Ja
tt
o o ra
trab
u
idění je plně v pořádku, jen mi dalo práci
překonat zlozvyk mhouření postiženého oka.
Ja b l rv o a
d
t
t la
lépe vidíte a nešilháte?
elmi dobr ! ned po operaci bylo vidění bez
problémů, navíc jsem š astná, že viditelné
šilhání je pryč. r
24
LEXUM MAGAZÍN
foto: archiv paní Kaplánové
D
DV
VID
eden okamžik za volantem náhle n . vě aplánové
změnil život. jistila, že šilhá. pak už začal kolotoč
vyšetření, brýle a s nimi spojené komplikace, nepříjemný
pocit a obavy. Na konci všeho stála spěšná
operace na vropské oční klinice Le um.
Kdy se u vás poprvé objevila šilhavost?
Krátce před m mi třicát mi narozeninami. té době byl můj život
hektick a pln fyzického a duševního vypětí, které s sebou přinášela
jak má náročná práce spojená s čast mi cestami do zahraničí, tak můj
tehdy bouřliv soukrom život. Stalo se to právě během mého návratu
z jedné zahraniční cesty. yla jsem za volantem už více než deset hodin
a blížilo se svítání. astavila jsem před železničním přejezdem a čeka
la, až se červené světlo změní na bílé a závory se zvednou. ajednou
jsem si uvědomila, že červené v stražné světlo vidím dvakrát. ěkoli
krát jsem zamrkala v naději, že jedno z nich zmizí. Marně, zbytek cesty
jsem řídila střídavě s jedním okem zavřen m.
Ja
t to dál
la
Musela jsem si okamžitě pořídit br le. aštěstí jsem se dostala do
rukou v borného optika, kterému se podařilo mou vadu šilhavost
br lemi téměř dokonale zkori ovat. S br lemi jsem tedy viděla dobře,
ale každ , kdo cestuje, plave, lyžuje, potápí se a vůbec žije aktivním
životem jako já, mi potvrdí, jak ho br le při těchto aktivitách omezují.
r le se totiž posunují, zamlžují, padají i rozbíjejí
pokud k tomu
přidáte pocit, že vám br le zrovna moc nesluší, komple je na světě.
tak i já jsem se po několika letech dostala do situace, kdy jsem byla
ochotna podstoupit prakticky cokoliv, abych se těch zatracen ch
br lí zbavila.
Ja
á ro
t o r t
od tou la
avštívila jsem řadu očních specialistů jak v echách, tak ve v
carsku, kde jsem v té době dlouhodobě pob vala. ádn z nich však
neměl odvahu mou vadu operativně řešit. ékaři se totiž obávali, aby
chirur ick m zásahem mou šilhavost ještě nezhoršili. ak jsem se
později dozvěděla, šilhavost se dříve u dospěl ch pacientů řešila téměř
v hradně br lemi, nebo uskutečněné operace zpravidla nedopadaly
dobře. Pak jsem se dozvěděla o vropské oční klinice e um a zkusila
jsem to tady. rzy jsem absolvovala velmi podrobná vyšetření, jejichž
v sledky shrnula M
r. lemrová slovy Myslím, že by to šlo
Co bylo dál?
a několik t dnů jsem již ležela na operačním sále a doufala, že po ope
raci budu ještě vůbec vidět. když jsem byla přesvědčená, že se opera
ce povede, občas mě zasáhla vlna pochybností a strachu. ejhorší to
bylo večer před zákrokem, kdy jsem chtěla termín operace zrušit. íky
ohu a mému příteli, kter mě psychicky podržel, jsem to neudělala.
Ja o ra
rob la
perace v celkové anestezii, kterou brilantně provedla M
r. lem
rová, proběhla bez komplikací a já jsem hned po procitnutí z nark zy
s obrovsk m nadšením zjistila, že vidím všechno jen jednou. ž žádné
dvojí vidění. yl to fantastick pocit, jen jsem se chvilku bála, aby se to
nevrátilo. T den následující po operaci sice nebyl moc příjemn (oči po
bolívaly, musely se často prokapávat a byly velmi citlivé na ostré světlo),
ale to už jsem měla vnitřní jistotu, že jsem vyhrála. když mě za rok na
stejné klinice zbavili i většiny dioptrií a já mohla konečně odložit br le,
byla jsem ten nejš astnější a nejvděčnější člověk. d té doby uběhly již
tři roky a já si plně užívám svobodného života bez br lí. r
o operaci jsem měla
vnitřní jistotu,
že jsem vyhrála.
V
S
V D M
A P CIT,
P AVD
V PAD M P .
n . arch. ana otoučová podstoupila v krátké
době hned dvě různé operace očí. Nejdříve jí
byla odstraněna krátkozrakost, to však odhalilo
šilhavost. ruhá operace už přinesla zvýšené
sebevědomí a lepší pocit.
Kdy se u vás šilhání poprvé
ob v lo a v
vá o
ovalo?
hruba ve čtyřech letech po
prodělané spále a krátce na
to po spalničkách. ako dítě
jsem až do první třídy musela
nosit br le a okluzor. adilo
mi to a bála jsem se, aby se
mi děti nesmály. r le jsem
časem přestala nosit a na
šilhání zapomněla. le kolem
puberty jsem je opět musela
začít nosit kvůli krátkozra
kosti, která se postupem let
zhoršovala.
Ja
t vo vadu
la
adu jsem vlastně vůbec
neřešila, protože jsem silné
oto ar iv paní otoučové
br le prakticky neodkládala
a měla pocit, že to za nimi
není moc vidět. zpomínám si, že jsem se zajímala o kontaktní čočky, ale
při vyšetření mi bylo sděleno, že šilhání bude při jejich nošení velice patrné.
Tím mi byla vada nepříjemně připomenuta. ž poté, co jsem podstoupila
laserovou operaci krátkozrakosti a br le přestala částečně nosit, byla vada
na světě. možnosti jejího odstranění jsem byla informována na klinice
v rámci laserové operace. Tehdy jsem ji začala silně vnímat a rozhodla se
pro další oční operaci.
Ja
vá
vot o o ra
l avo t
l
bě operace proběhly během půl roku. á sama vnímám spíš snížení diop
trií a skutečnost, že br le nemusím stále nosit. dstranění šilhání vnímá
především moje okolí, a já se tak cítím lépe.
už je to vyšší sebevědomí,
nebo pocit, že opravdu vypadám lépe.
Ja
t
la o ra
trab
u o t
Rozhodně pro mě byla operace strabismu nepříjemnější než laser. ž
proto, že je prováděna v anestezii a rekonvalescence probíhá pomaleji, než
jsem si představovala. Přesto jsem moc ráda, že jsem operaci absolvovala.
řejmě nikdy není pozdě, ale měla jsem ji podstoupit mnohem a mnohem
dříve! r
25
CO J S E M S B RÝ L E M I N E M O H L
ene
lní e i el
e
O k Oční kliniky
lexum O O e
i Očí
P T
IVA
K: A A A MI
V IV T
TAPA. C
SV T DA K H
.
TEXT Petra Vychodilová FOTO Vojtěch Vlk archiv
exum
dyž se na operačním sále oční kliniky pod rukama operatéra profesora
Martina ilipce objeví sám její enerální ředitel, bezpochyby se děje něco
neobvyklého. sám lékař se někdy může stát pacientem, a dokonce může mít
z operace obavy. bytečné. perace se zdařila na jedničku a jemu se otevřely dosud
nepoznané možnosti. ak zní příběh enerálního ředitele vropské oční kliniky
Le um, M
r. etera vančáka, h. ., který na konci lo ského roku podstoupil
refrakční lensektomii, výměnu čočky za čočku umělou, která v sobě dioptricky
spojuje sílu vlastní čočky a brýlových skel.
Kd
t
u l a t o t br l a a a tu
dobu v o
át
osím br le od první třídy základní školy. Když
jsme se učili psát, netrefoval jsem písmenka na
linku, tatínek se na mě za to zlobil. Tak mě vzali
k očnímu lékaři a já u něj neviděl to největší
písmeno! Maminka stála vedle mě a plakala.
Měl jsem asi plus pět dioptrií, děti se mi smály.
e čtvrté třídě jsem začal hrát hokej. Pocházím
z Popradu, a tam kdo nehraje hokej, není chlap.
Tehdy jsem měl štěstí, že se začaly objevovat
první kontaktní čočky. akonec se ukázalo, že
vada je plus deset dioptrií spojen ch s asti ma
tismem. ez br lí jsem nemohl nic.
Sá
t l a
av
d t lo
l
o ra a b la a ad
a vropské oční klinice e um působím tři roky.
íky své práci jsem poznal nové technolo ie a do
zvěděl se, že je u mě v měna čočky možná. Kvůli
vysoké vadě byly čočky vyrobeny na zakázku a pan
profesor ilipec mi je posléze implantoval do oka.
d o ládá
t
o ra
l obav
bo ad a o
Průběh operace jsem znal, vím, s jak m spě
chem se u nás operuje, navíc jsem sám lékař,
26
LEXUM MAGAZÍN
přesto jsem trochu obavy měl, přeci jen je to
operace se vším všudy. le když se svěříte do
rukou erudovaného a zkušeného chirur a, pak
si operaci můžete užívat. ehnete si, nic vás
nebolí, nic necítíte, posloucháte krásnou hudbu
a před očima vám probíhá surrealistick
lm.
ejkrásnější je moment samotné implantace
čočky. a chvíli nevidíte nic a pak najednou
jako by někdo očistil zašpiněné sklo objeví
se vám obraz ve full
kvalitě. e to opravdu
jeden z nejemotivnějších zážitků v životě. Moje
emoce byly tak silné, že jsem nebyl schopen
panu profesorovi odpovědět na otázku, zda vi
dím světla mikroskopu. Prohlížel jsem si světla
na sále, pana profesora, instrumentářku, vše, co
bylo kolem.
O rat ra a a ro
ora l
t
v bral
á
no, poprosil jsem ho, jestli by mě vzal do své
péče. yl jsem v nejpovolanějších rukách. Měl
jsem jen obavy, že moje oko je malé, že se bude
muset operovat v příliš stísněném prostoru.
bě čočky mi ale sedly perfektně a navíc jsem
věděl, že kdyby nastaly komplikace, on je umí
vyřešit, a tak se moje počáteční obavy rozpt lily
velice záhy. akonec byla operace příjemnější
r eter vančák,
při v stupu ve slovensk
atrá
,
,
k
27
CO J S E M S B RÝ L E M I N E M O H L
eter vančák při ledové
lezení na ry lost
potřebuji! To bylo příjemné zjištění. Po operaci
druhého oka jsem zjistil, že mám i periferní
vidění, to jsem měl dosud jen velmi omezené.
Teď když něco hledám, vidím i do stran bez
pootočení hlavy.
Na o
t
rád d vát
idím všechno nádherně jasně. Ty čočky, co mi
dali, mají nějaké krásné vyvážení barev. Koneč
ně vidím kontrasty mezi černou a bílou, užívám
si pohledy do přírody čistě bíl sníh, sytě hně
dou, nádherně strukturovanou kůru stromů...
lidé mají jemnější rysy, nikdy jsem tak ostře
neviděl lidské vlasy. Tady na klinice si ze mě
dělali le raci, protože jsem tu pobíhal a všechny
zkoumal, konečně jsem je viděl ostře!
než návštěva mojí zubařky, které se strašně bo
jím. perace oka je pro mě vážně méně stresují
cí záležitostí. (směje se) ení nutné se operace
bát, pokud se svěříte do rukou odborníků, kteří
mají za sebou tisíce spěšn ch operací.
a a ou dobu o o ra
t v d l dob
Při tomto druhu operace je oko z medicínsk ch
důvodů kryto obvazem až do kontroly následu
jící den. á to nevydržel a už po třech hodi
nách jsem se zkusil podívat. iděl jsem plně
normálně.
T
od
o o ra
To vá
a
ro
or
ur t
do oru l
To ne, ale byl jsem příliš zvědav . (směje se) Kvů
li infekci samozřejmě musí b t oko po operaci
zakryté. á jsem se jen podíval a zase ho zakryl.
Ja v l ou vot
u vá o ra
la
yla to obrovská změna! lověk, kter cel život
nosí br le, má ranní návyk, že vstane a hned na
nočním stolku hledá br le, to je automatické.
ajednou jsem si uvědomil, že je vlastně ne
Nov
otto va
l
: Sta
álo a uv d
t v Na l l t
rčitě. řív jsem viděl všechno větší a ne plně
ostré. Konečně poznávám věci podle skutečnos
ti. žívám si každ den jedu přírodou, někde
zastavím a kochám se. Teď se strašně těším na
hory. sem příznivcem vysokohorské turistiky,
nemůžu se dočkat, až konečně uvidím ten žlab,
kudy šlapu... říve jsem musel zastavit, sundat
si orosené br le, utřít je a pak teprve pokračo
vat. Teď si uvědomuji, co všechno budu moci
dělat.
rál
dt l
al o rovat to u
lo b t
a
t a
al
Možná to brali trochu jinak, ale já jsem se
snažil, aby to vše proběhlo standardně. To
znamená, že jsem normálně čekal v čekárně
mezi ostatními pacienty. Pak mě vzali na sál.
Přístupem našich lidí jsem byl nadšen. emys
lím si, že by se ke mně chovali nějak rozdílně
než k ostatním pacientům.
A a
a vá d val d
t
l do rá
b br l
Po operaci na mě všichni koukali tak, že mám
novou ima e. ěkteří mi říkali, že bez br lí
vypadám mladší. Mám roční dceru, když jsem
přišel domů, tak mě chvíli zkoumala, kdo to asi
je. (směje se) měna mě ovlivnila i vnitřně, cítím
se jako jin člověk, daleko lépe, svěže. Prožívám
euforii, mám potřebu to každému vyprávět. e to
vážně neuvěřitelná změna. Každ , kdo má vyšší
vadu, to stoprocentně ocení. ačíná mu totiž
nová životní etapa. el svět je daleko hezčí.
Není důvod se bát
a není důvod operaci
odkládat. ivot po ní
stojí za to
28
LEXUM MAGAZÍN
a
dt l a
tt d
Ten pocit bez br lí je pro mě stále neuvěřiteln .
pravdu cítím, že teprve teď žiju naplno. Svůj
život dělím na život před operací a po ní.
U l t
u l
ra
Ja
vá
od lo o orá
Po operaci jsem už dvakrát vedl jako instruktor
zimní kurz vysokohorské turistiky. Každ rok
jezdím na stejné místo do slovensk ch Tater,
mohl jsem tedy porovnat, jaké to bylo dříve
s br lemi a nyní. Konečně jsem si plně vychut
nal nádhernou přírodu, strukturu skal a sněhu
bez neustálého otírání orosen ch br lí. očky
také skvěle obstály v nízk ch teplotách při
minus stupních jsem nepoci oval žádné
nepohodlí, fun ovaly skvěle. ato jsem si z hor
přivezl omrzlinu nohy. v lednu jsem závodil na
mistrovství eské republiky v ledovém lezení na
rychlost ve íru na eskomoravské vrchovině.
Mimo to se mi také změnilo vidění světa jako
amatérskému foto rafovi. aví mě pozorovat
krajinu, hledat ten správn záběr, kompozici,
více vnímám barevné odstíny
oto rafování si
neskonale užívám, fotoaparát nosím prakticky
neustále při sobě.
Na o
t t
Připravuji se na letní lezení ve šv carsk ch
lpách. v přípravě cítím, že je díky operaci
důkladnější, můžu více trénovat, soustředím
se plně na v kon, vidím vše, co potřebuji, mám
větší jistotu. Moc se také těším na letní dovo
lenou u moře, plánuji pořídit si nepropustné
pouzdro na fotoaparát a fotit podmořsk svět.
To by mě dříve vůbec nelákalo.r
ro
MUDr Mart
l
CS
Pan doktor vančák ( 0 let) je
generálním ředitelem Evropské
oční kliniky Lexum, řídí osm
očních klinik v eské republice
a Polsku a ročně najezdí více
než 100 000 km. vůj volný čas,
kterého mu mnoho nezbývá,
tráví v atrách, kde se mění
v horského vůdce.
jeho vysokou dalekozrakostí
( 10 dioptrií) a astigmatismem bylo se silnými
brýlemi jen velice obtížné tyto činnosti perfektně zvládat. braz v brýlích je nepřirozeně zvětšený a jakmile se člověk podívá mimo centrální
osu, je vidění pokřivené a neostré. ebezpečí
infekce, které je spojené s nošením kontaktních
čoček, nebylo pro dr. vančáka přijatelné. Proto
se rozhodl pro operaci. zhledem k množství
dioptrií byla nejlepší možností korekce vady
výměna čiré čočky, tzv. lear Lens Extraction
( LE) a náhrada přirozené čočky měkkou umělou
torickou čočkou, na míru vyrobenou ve rmě
eiss. ová čočka zcela vykorigovala nejen vysokou dalekozrakost, ale také astigmatismus.
ako profesionální instruktorka
se v zimě se svým manželem
věnuje vlastní lyžařské
a sno boardové škole, oba
také působí jako lektoři ve
vzdělávací or anizaci pro
instruktory na lovensku
(
L). V době našeho léta
pravidelně odlétá do ustrálie,
kde učí lyžovat dospělé i děti.
e své profesi potřebuje dobrý
zrak, právě proto n . uzana
alásthy, sestra enerálního
ředitele vropské oční kliniky
Le um etera vančáka, pod
stoupila operaci a několik
zákroků korekce vidění.
S a ou o
vadou t v l dala o o l aEvro
o
l
u
Kvůli vysokému počtu dioptrií na obou očích.
a pravém oku jsem měla
dioptrií ( asti
matizmus) a na levém oku dokonce 0 dioptrií
( ,5 asti matizmus), k tomu ještě tupozrakost.
V
vá br l o
oval
o t
o la
r le i kontaktní čočky vyžadují od člověka
hodně času a pozornosti. r le jsem si často
přisedla nebo přilehla, odřela si sklíčka nebo
zlomila nožičky. ové br le jsem si musela
kupovat téměř každ rok, což v dnešní době a s
mojí vadou není malá částka, nemluvě o kon
taktních čočkách. S těmi jsem musela dávat po
zor, abych je tre la do toho maličkého pouzdra,
musela jsem mít u sebe roztok, když jsem někde
náhodou zůstala delší dobu... lověk si řekne,
že je to maličkost, ale mě to omezovalo v dost
velké míře, především kvůli mému častému
cestování.
i ly O ní yly
le ne Ou i eln
čOčk mi Oči
l ely
Ja
t to
la a l
a a o boardu
ako lyžařsk a sno boardov instruktor jsem
br le nosit nemohla, protože mi padaly nebo
vadily. Při jakékoli činnosti, která zahrnuje
rychlejší pohyb nebo skákání, byly br le nepo
užitelné. a svah jsem si pořídila kontaktní
čočky torické, které kori ují dioptrickou vadu
i asti matismus, musely b t v oku otočené jen
v jedné poloze, tím pádem byly větší a méně
propouštěly kyslík, takže mi oči velmi rychle
vysychaly. Když jsem se spustila po sjezdovce,
čočky se mi vlivem větru v oku stočily a už ne
byly v ideální pozici. či mi začaly slzet a měla
jsem nutkání je mhouřit nebo zavírat. Tím
pádem jsem musela zastavit a mrkat.
29
CO J S E M S B RÝ L E M I N E M O H L
ro
MUDr Mart
l
CS
Paní uzana Palásthy (2 let) je
aktivní sportovkyní a lyžařskou
instruktorkou v ustrálii. d
narození trpěla na obou očích
vysokou dalekozrakostí
.0
dioptrií a astigmatismem.
Přestože svoji vadu korigovala
kontaktními čočkami, nebyla
s korekcí spokojená, protože ji
omezovala v jejích aktivitách.
polu se uzanou jsme našli nejlepší řešení,
které ji navždy zbavilo její vady a nutnosti
nosit kontaktní čočky nebo brýle – implantaci
nitroočních kontaktních čoček isian progresivní
švýcarské rmy
. perace každého oka
byla provedena ambulantně a trvala 10 minut.
ezprostředně po operaci se mohla uzana zapojit zpět do normálního života, sportovat a učit
děti lyžovat, nyní už bez jakékoliv korekce.
A o d o tr
l a
br l
Ty jsou vhodné pro lyžaře turisty. á spotřebuji
(myšleno zničím) přibližně jedny lyžařské br le
za tři měsíce, je to kvůli každodennímu použí
vání, práci s dětmi, tréninku a jízdě ve volném
terénu i v lese. Tak se dají zničit poměrně rychle.
když pracuji jako lyžařsk instruktor v ustrá
lii v době našeho léta, objednávat si dvakrát roč
ně dioptrické lyžařské br le, to by byla nančně
náročná záležitost.
Ja rob la va o ra a do v dl
Samotná operace proběhla velmi rychle, dlouhé
bylo jen čekání, než zaberou kapky do očí. o
lest jsem necítila žádnou, byl to zvláštní pocit,
ale ne nepříjemn . Podstoupila jsem implantaci
, tj. vlastně kontaktní čočka vložená před
vlastní čočku, a laserovou metodu
S K pro od
stranění asti matismu. šechny operace a laser
vedl profesor Martin ilipec.
Ja
t
o á ro
t la
Po prvním laseru jsem byla jen unavená, nevě
děla jsem, co mám čekat, a ten strach mě vyčer
pal. rzy jsem však zjistila, že není čeho se bát.
Takže ostatní zákroky už jsem prožila v klidu
a bez jak chkoli obav. ediná malá nepříjemnost
byl such a mírně dráždiv pocit v očích, ten
se podáváním kapek zmírnil a do druhého dne
zmizel.
o a dob
t
a
o tav la a l
T den až dva po operaci jsem se vyvarovala
zdvihání těžk ch předmětů a snažila se příliš
nepředklánět, všechny ostatní činnosti jsem
vykonávala běžně. a lyžích jsem byla asi dva
t dny po implantaci. perace ani zákroky mě ve
sportovních činnostech téměř vůbec neomezily.
Sl
la
át bl o
au tral
a
r r
ta
ustralskou reprezentaci dětí do let trénuje
můj manžel. á podle potřeby trénuji děti, které
nejsou v žádném klubu, ale chtějí jít na závody.
Mojí specialitou jsou soukromé lekce, a už pro
dospělé, nebo pro děti, a také intenzivní t den
ní pro ramy pro dospělé na rovni pokročil ch
až e pertů.
l
Ja
l u v Au trál Kd ta
a
ál a
á
a
íká se, že kdo umí lyžovat na australském
sněhu, ten umí lyžovat všude. sou tam totiž
všechny typy sněhu a přes den se umějí ně
kolikrát změnit. yžuje se tam v borně, jen
je třeba si zvyknout na silnější vítr. e Sno y
Mountains nejsou jehličnaté stromy, většinou
jen eukalypty, lesy jsou tím pádem řidší a lépe
se v nich lyžuje, zvládnou to dokonce i malé
děti. Sez na začíná začátkem června a končí
prvním říjnov m víkendem. ustrálie je velká
země s množstvím přírodních krás. Každ rok se
snažíme procestovat nějak kus jejich krajiny
a stále ještě nás dokáže mnoho jejich zvyků
nebo přírodních jevů překvapit.
Ja v b Au trala
v
a
ustrálie je v jimečná tím, že je tam spousta
lidí, kteří nikdy předtím sníh neviděli! ejich
radost ze sněhu a zárove neznalost chování
v zimě je žasná. (směje se) ětšina z nich přijde
na svah nepřipravená na zimu a častokrát ne
rozumějí, jak to vlastně s tím sněhem fun uje,
ptají se, jak se objeví na zemi a jak potom zase
zmizí. S tím však přichází i neznalost řízení
motorového vozidla na zasněžené cestě, často
si jako suven r z hor přivezou nějak ten škrá
banec na autě.
Ja
t
ro
o ál
u l ová do tala
Pracovala jsem jako letuška ve Sky urope
irlines a náhodou potkala jednu slečnu, která
mi o instruktorech lyžování a sno boardin u
vyprávěla. d ní jsem získala kontakt na S P
a rozhodla se jít cestou sno boardin u, protože
tomu jsem se tehdy asi 2 let věnovala. áhy
jsem ale zjistila, že si víc vydělám jako lyžařsk
instruktor, tak jsem si udělala kurz i na lyže.
Pak jsem poznala svého současného manžela,
kter už jako instruktor působil, a poprvé jsme
spolu jeli do ustrálie. namenalo to konec
mojí kariéry letušky, ale začátek něčeho, o čem
jsem snila cestování, sport, poznávání nov ch
kultur a lidí. a pravideln ch trénincích jsem se
postupně v lyžování zlepšila až na svou dnešní
rove . yžování se věnuji sedm měsíců v roce
a stále nacházím něco nového, co mě umí
nadchnout.
Ja
d
vá
vot b br l a o
v
át
v t v od
nes po více než roku od operace a zákroků
mám pocit, jako bych br le ani nikdy nenosi
la. lověk si velmi rychle zvykne na něco dob
rého. ejvětší v hoda je, že na br le ani čočky
nemusím myslet, nemusím je s sebou nosit
a už nikdy si je nemůžu zapomenout. (směje
se) Probudit se ráno a hned vidět všechno
tak, jak to ve skutečnosti vypadá, je žasn
pocit. perace mi ulehčila spoustu běžn ch
aktivit, ale i ty, které jsou nevyhnutelné při
mojí práci. r
v
30
LEXUM MAGAZÍN
P TÁT E S E
k O e y e
Čeká vás operace šedého zákalu nebo refrakční zákrok, případně o nich uvažujete,
a máte hlavu plnou otázek Nejčastější dotazy opět zodpoví M
r. lena olubová,
lékařská ředitelka pro refrakční chirur ii vropské oční kliniky Le um,
a doc. M
r. rahomíra aráková, c., lékařská ředitelka pro léčbu šedého zákalu.
O
o ud
lov ro od
ro la rov á ro
a od tra
d o tr
o á d lat
ejdůležitější vždy je, odhodlat se ve správ
n čas. ěkteří pacienti se rozhodují několik
let a po zákroku se pak sami diví, proč to tak
dlouho odkládali. nes lze laserov mi zákroky
odstranit krátkozrakost, dalekozrakost, asti
matismus a aberace vyšších řádů. Stejně tak
dokážeme pacienta zbavit i složen ch vad.
Pokud se tedy člověk rozhodne, že chce svou
vadu řešit, stačí jen zavolat, objednat se a pod
stoupit vstupní vyšetření.
Ja
v od
a d dát a la rov á ro
deálním kandidátem pro operaci je osoba starší
let se stabilní refrakční vadou, bez očních
onemocnění, bez onemocnění pojiva či jin ch
závažn ch celkov ch chorob, která má rea
listická očekávání, zná komplikace, je ochotna
podstoupit riziko a bude dodržovat pooperační
režim.
peraci mohou podstoupit i lidé mladší,
je však třeba počítat s možn m zhoršením v
důsledku dalšího v voje zrakové vady. Směrem
nahoru věk omezen není. perace se neprovádí
u pacientů se závažn m systémov m one
mocněním pojiva, u těhotn ch nebo kojících
žen (hormonální změny mohou totiž způsobit
nestabilitu dioptrické vady).
Ja
a t
t
á ro u a od tra
d o tr
rovád
ejčastěji jsou to zákroky zvané
S K (laser in
situ keratomileusis), které se dnes provádějí tzv.
all laser metodou s pomocí femtosekundového
a e cimerového laseru ( emto
S K), nebo
PRK, kter se volí nejčastěji v případě, kdy má
pacient nedostatečně silnou rohovku pro ope
raci
S K. olba, kter zákrok je pro pacienta
vhodn , se liší podle individuálních hodnot
jeho oka. de zejména o v ši dioptrické vady,
tlouš ku rohovky a její zakřivení.
S K má řadu
v hod, je to osvědčená a velmi činná metoda.
ílem operace je upravit zakřivení rohovky
tak, aby se paprsky vcházející do oka sbíhaly
přesně na sítnici v místě nejostřejšího vi
dění. perace metodou
S K se provádí
zpravidla na obou očích současně. Po zá
kroku
S K dochází u pacienta k rychlé
obnově zrakov ch funkcí, pooperační
průběh je prakticky bezbolestn .
Kol
a u tráv lov
a l
o
ud a o tá
do ra
v
t
a á l d
o trol
áleží vždy na tom, s jak mi problémy
pacient přichází. Pokud jde o člověka,
kter si chce nechat odstranit dioptric
kou vadu, pak ho určitě čeká nejméně
dvouhodinové vstupní vyšetření. Sou
částí tohoto vyšetření je i rozšíření zor
MUDr. Alena Holubová
Primářka entra refrakční chirurgie na klinice Lexum Praha patří
mezi nejzkušenější refrakční
chirurgy v eské republice. ejí
hlavní specializací je refrakční
laserová chirurgie ( emto L
,
L
, P ), diagnostika a léčba
dioptrických vad a rohovkových onemocnění. imoto je
také autorkou a spoluautorkou
řady vědeckých prací, zabývajících se laserovou
a nitrooční chirurgií refrakčních vad.
Do
MUDr Dra o
ra Bará ová CS
Lékařská ředitelka pro léčbu katarakty, sítnice a sklivce Evropské
oční kliniky Lexum. pecializuje
se především na mikrochirurgii
oka, chirurgii šedého zákalu,
nitrooční refrakční zákroky,
nádorová onemocnění oka a sonogra i oka a očnice. Docentka
aráková úzce spolupracuje
také s ční klinikou
otol,
kde se specializuje na operační řešení vrozeného
šedého zákalu u dětí, včetně implantace umělých
nitroočních čoček. ovněž je autorkou a spoluautorkou řady vědeckých publikací. a domácích
i zahraničních kongresech přednesla přes 1 0
přednášek.
nic kapkami, proto doporučujeme, aby pacient
po odchodu z kliniky neřídil motorové vozidlo.
akmile jsou známy v sledky, může se pacient
ihned objednat na zákrok. Platnost vyšetření je
dva měsíce. Poplatek, kter za něj pacient uhra
dí, se mu pak následně odečítá z ceny operace,
pokud ji do této lhůty absolvuje. Když to pacient
nestihne, musí absolvovat vyšetření znovu. e
to z důvodu, že vada se během této doby opět
může změnit a pro spěšnou operaci je třeba
mít co nejpřesnější daje.
Samotn zákrok pak trvá několik minut.
Pacienti si ale většinou berou den volna, aby si
odpočinuli, lépe si zvykli na pooperační změnu
a oči se řádně zotavily. ětšina lidí jde už třetí
nebo čtvrt den do práce. ojení je velmi rychlé
a v sledek je zřejm ihned po zákroku.
ásleduje pak několik kontrol, zda je vše v po
řádku.r
31
P TÁT E S E
O
E tu
r v
d o á alu Mo u u
a abrá t
e, nedá se mu prevencí předejít. ed zákal se
nedá léčit žádn mi léky nebo kapkami, jedinou
možností léčby je operační zákrok.
Ja dlou o trvá o ra
d o á alu
Přibližně 5 minut. perace šedého zákalu je
ambulantní zákrok, kter probíhá v lokálním
znecitlivění anestetick mi kapkami. ěhem
vlastního zákroku je fakoemulzi kací (ultra
zvukem) odstraněna zkalená čočka a nahraze
na čočkou umělou.
o t u
d á al ou
tar l d
e, šed zákal se může objevit v každém věku.
acházíme jej i u mlad ch lidí, lidí středního
věku a někdy b vá dokonce vrozen . e však
J
ot ba o rovat ob o
někter ch klientů se šed zákal vyskytuje
pouze na jednom oku, pak se operuje pouze
postižené oko. elká většina klientů však tímto
edý zákal se může objevit
v každém věku. Nacházíme jej
i u mladých lidí, lidí středního věku,
někdy bývá dokonce vrozený.
pravdou, že nejčastěji se vyskytuje u starších
lidí.
Ja o á
á
d á al a d u
ral
o ra
většiny pacientů se šed zákal projevuje
zamlžen m, neostr m viděním. K operaci by se
mělo přistoupit v okamžiku, kdy vnímáte, že
vás nekvalitní vidění již obtěžuje.
32
LEXUM MAGAZÍN
onemocněním trpí na obou očích, zákrok se
pak provádí nejprve na jednom oku a s odstu
pem několika t dnů pak i na druhém oku.
individuálních případech lze zákrok provést
na obou očích současně.
rad o ra
d o á alu o
ov a
Pojiš ovna hradí plně operaci šedého
zákalu včetně implantace měkké nitrooční
čočky, počítá ale s použitím standardních
materiálů.
E tu
a l
troo
o
no, například tzv. asférické nitrooční čočky,
které v razně zlepšují vnímání kontrastů a zlep
šují vidění za šera a při nočním řízení. ále
jsou to multifokální a akomodační čočky, které
poskytují vidění současně do dálky i do blízka
bez nutnosti v běžném životě používat br le.
Ja
o ou b t u
l
troo
o
Při operaci šedého zákalu se většinou implantu
je nitrooční čočka monofokální, která poskytuje
ostré vidění na určitou vzdálenost buď do
blízka, nebo do dálky.
současné době se již používají v naprosté vět
šině případů měkké složitelné nitrooční čočky,
které se do oka mohou vkládat mnohem menším
a tedy bezpečnějším řezem širok m 2 2,5 mm.
rad o
ov a ult o ál
troo
o u
Multifokální nitrooční čočka není standardně
hrazena zdravotními pojiš ovnami.
J t ba o o ra
d o á alu o t d o
tr
br l
Po operaci šedého zákalu může dojít ke změně
dioptrií, proto je vhodné refrakční vyšetření
a je li to nutné, předepsat nové br le. ětšina
pacientů potřebuje br le na čtení. Pokud je
implantována multifokální nitrooční čočka,
pacient vidí dobře bez br lí na všechny vzdále
nosti. r
D O B RÝ Z R A K Z A VO L A N T E M
AK IDI M S
T
V AP
ST M P
DK ,
O kOm Omi y není mí
O
evadesát procent informací nezbytných pro řízení auta připadá na zrak, pro nějž je
tato činnost tou největší zkouškou.
Nejnebezpečnější
řidiči jsou ti,
kteří o své poruše
zraku nevědí.
Každ pát člověk hůře vidí a dokonce každ
třetí mívá se zrakem občasné potíže, které se
ve stáří mění na trvalé. Průzkumy dopravních
psycholo ů přitom ukazují, že nejnebezpeč
nější řidiči jsou ti, kteří o své poruše zraku
nevědí, a nemají ji tedy kori ovánu. Kupříkla
du i slabá krátkozrakost, pokud není řešena,
může narušit správné vyhodnocování pohybu
a vzdáleností, obzvláště panují li na silnici
ztížené podmínky. První příznaky, že něco není
v pořádku, jsou přitom ve srovnání s případ
n mi následky nenápadné slzení a pálení očí,
pobolívání hlavy anebo zv šená nava.
Proto není divu, že otázka zraku je řešena
přímo vyhláškou.
Mezi základní vyšetření, které provádí u žadate
lů o řidičsk průkaz praktick lékař, patří vyšetře
ní zrakové ostrosti a barvocitu. Mnoh m řidičům
je pak do průkazu vepsáno br le nutné , které
jim však z mnoha důvodů nemusí vyhovovat.
ačněme hned u tvaru br lov ch obrub. Příliš
zké br le omezují zorné pole a při změně
pohledu ze silnice na palubní desku je třeba
h bat celou hlavou, což je při dlouh ch cestách
vysilující. aopak příliš masivní obroučky
často omezují zorné pole zejména při pohledu
do stran a mohou tak b t příčinou nejedné
krizové situace.
alším důvodem, komplikujícím nošení br lí
za volantem, je slunce. Tolik populární samoza
barvovací skla nic neřeší, protože jsou aktivo
vána
zářením, které je však skly automobilu
pohlcováno. a volant je tedy nutné pořídit
si kvalitní sluneční br le. osíte li dioptrické
br le, pak se neobejdete bez dioptrick ch
slunečních br lí, případně slunečních klipů na
dioptrické br le.
o třetice to mohou b t obavy o zdraví. když
se jedná o ojedinělé případy, byly zaznamená
ny nehody, kdy po nárazu např. o airba došlo
k poškození br lí a následnému poškození oka.
alších drobn ch komplikací může b t celá
řada (např. občasné zamlžení br lí po nased
nutí do vytopeného auta). Mohlo by se zdát, že
řešením jsou kontaktní čočky.
ty však mají svá skalí nejen, že nejsou
vhodné vždy a pro všechny (např. z důvodu
aler ie, kdy jsou oči citlivé), ale je také potřeba
mít v pořádku harmonizační k dy v řidičském
průkazu jin mi slovy, musí v něm b t zanese
na ta skutečnost, že je možné použít ke korekci
znaku i čočky. i když policie při doprav
ních kontrolách oči řidičů příliš nezkoumá,
pojiš ovna k tomu může po případné nehodě
přistupovat zcela opačně. r
33
D O B RÝ Z R A K Z A VO L A N T E M
O
kutečným řešením popsaných problémů je operační zákrok, který jednorázově odstraní samotnou
příčinu problémů. jaké vady a postupy se konkrétně jedná, nám přiblíží MUDr. Alena Holubová
a doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.
Ja á vada
a t
o
l u
o o t
vo dla a a
sou to většinou dioptrické vady jako krát
kozrakost, dalekozrakost a asti matismus,
které řidičům komplikují život. ejčastěji se
vyskytuje krátkozrakost, tedy špatné vidění
na dálku, a právě pro bezproblémové řízení
vozidla je nutná dobrá zraková korekce.
sti matismus se může vyskytovat izolo
vaně nebo v kombinaci s krátkozrakostí či
dalekozrakostí. Tato vada se obvykle napra
vuje cylindrick mi br lov mi skly (cylind
rické sklo lomí paprsky jen v jedné rovině),
krátkozrakost či dalekozrakost br lemi nebo
kontaktními čočkami. Pokud někomu takové
řešení nevyhovuje, může v dnešní době využít
k odstranění refrakčních vad širokou škálu
chirur ick ch postupů, např. laserov zákrok
nebo implantaci nitroočních čoček. Možnosti
laserov ch zákroků femtosekundov m laserem
využívají ročně desítky tisíc lidí, protože
umož uje rychl návrat kvalitního vidění
v poměrně širokém rozsahu dioptrické vady.
nes se běžně laserov mi zákroky odstra uje
krátkozrakost, dalekozrakost, asti matismus
i aberace vyšších řádů. Stejně tak lze pacienta
zbavit i složen ch očních vad. ení li pacient
vhodn m kandidátem pro laserov zákrok,
lékaři volí k odstranění refrakční vady jiné
techniky nitrooční mikrochirur ie, nebo kom
binaci technik nitrooční a laserové chirur ie.
Pro odstranění vysok ch stup ů krátkozrakosti
a dalekozrakosti se používají metody nitrooční
chirur ie, nejčastěji implantace fakické čočky
nebo refrakční v měna čočky. a rozdíl od lase
rov ch technik, které mění zakřivení rohovky,
tyto operace mění dioptrickou vadu uvnitř
oka. le věku, typu dioptrické vady a stavu oka
se implantují různé typy nitroočních čoček.
mplantace fakické čočky (zjednodušeně nit
rooční kontaktní čočky) se hodí pro pacienty
do cca 0 5 let, nebo jejich vlastní čočka
je schopna zaostřovat i na blízko. mplanta
ce multifokálních nitroočních čoček zajistí
optimální vidění do dálky i do blízka současně,
a pokud je to čočka multifokální torická, řeší
zárove i asti matismus.
Na o dát o or
v u
v
a a
d
tu
o o t á rav
S přib vajícím věkem se zrak obecně zhoršuje.
idiče starší 5 let může obtěžovat vetchozra
kost (presbyopie). a rozdíl od refrakčních vad je
vetchozrakost přirozen m projevem stárnutí oka
a projevuje se postupujícím zhoršováním vidění
na blízko. očka uvnitř oka ztrácí po čtyřicátém
roce věku svou pružnost a tím schopnost akomo
dace. Tato vada se obvykle řeší předpisem br lí
na čtení nebo technikou monovision, při které
se kontaktními čočkami, laserovou či nitrooční
operací kori uje vidění na každém oku na jinou
vzdálenost, a tak lze získat vidění bez br lí pro
většinu obvykl ch činností. měna čočky za
umělou čočku dioptricky vhodnou monofokální
umožní vidět bez br lí na zvolenou vzdálenost.
Multifokální čočky poskytují vidění na dálku
i blízko, o jejich použití pro korekci zrakové vady
je vhodné poradit se s odborníkem.
E tu
a o
vad
or
o obr l
bo o
o á a o ra
á ro
v
ut l
o ud
a
t adál
dt
první řadě je to šed zákal (katarakta), kter
způsobuje pokles zrakov ch funkcí, především
snížení zrakové ostrosti, což je zásadní problém
zvláště při řízení motorového vozidla. Pacienti
si pak stěžují nejčastěji na zamlžené vidění,
zhoršené vidění za slunečního svitu nebo naopak
za šera, může se objevit přechodné dvojité vidění
a případně defekty barevného vidění. případě
šedého zákalu se sníží průhlednost normálně
čiré oční čočky. kalená čočka brání průchodu
paprsků světla na sítnici, takže dochází k poklesu
zrakové ostrosti. eště nedávno byla pro pacienty
se šed m zákalem jedinou možností standardní
operační léčba, která znamená v měnu vlastní
zkalené oční čočky za umělou monofokální nit
rooční čočku, která umož uje ostré vidění pouze
na jednu vzdálenost, většinou do dálky. Pro
vidění do blízka, na čtení a na střední vzdálenost
je v těchto případech nutné nosit br le. sou
časné době je již možné využít nadstandardní
chirur ickou léčbu šedého zákalu K T R KT
PR M M či K T R KT
R
, při které je do
oka pacienta implantována prémiová nitrooční
čočka , která umožní po operaci vysoce kvalitní
vidění. íky široké škále těchto nitroočních čo
ček dnes můžeme každému jednotlivci doporučit
zákrok takříkajíc na míru s ohledem na jeho
profesi, záliby, zrakové preference a nároky.
M
t
t odrob o t a
t rou
Evro
áo
l
a
u
rav la ro d
abízíme zv hodněné ceny pro všechny
držitele řidičského průkazu, protože víme, jak
je zrak za volantem důležit . Stačí, když se při
vstupním vyšetření pacient prokáže sv m
řidičsk m průkazem a přinese foto ra i, která
potvrdí jeho zálibu v řízení automobilu.
m
kušen t m odborníků vropské oční kliniky
e um vám na sv ch pracovištích nabízí vysoce
profesionální péči. yužíváme tu nejmoderněj
ší techniku, do naší péče svěřilo svůj zrak již
více než 0 000 pacientů. r
34
LEXUM MAGAZÍN
LEXUM_
STAČÍ MÁLO A UVIDÍTE VÍC
Laserová korekce zraku změní během okamžiku celý váš život.
Bezbolestně a naprosto bezpečně. www.lexum.cz
LEXUM_
a_LEXUM-mag_210x255.indd 1
28.4.11 10:55
BĚ
O
e
e
le e
n O e
i
O
k lu
TEXT Petra Vychodilová FOTO an Branč
aní Vlasta Čížková se zapsala do historie vropské oční kliniky Le um
ve svých
letech podstoupila operaci oka rpěla pokročilou formou věkem podmíněného
šedého zákalu, ale dnes opět vidí dobře. anedlouho oslaví své
. narozeniny
a díky lepšímu zraku se už zase věnuje svým koníčkům luštění křížovek
či sledování politických pořadů v televizi.
a Č ová d
t
arod la
5. května
0 doma v Panensk ch řežanech, ve
staré chalupě, rodila mě porodní bába. etos mi
bude 0 let.
jeho nevlastního syna. yli jsme na fotbale,
když jsme jeli zpět, bylo mokro po dešti. Ten
chlapec šlapal na kole a srazil se s námi. ojáci
radši utekli, aby neměli průšvih.
a atu t
v
Č
o lov
a
a všechno si pamatuju! yly mi roky, když
vypukla . světová. Tatínek měl sedm souro
zenců, nejstarší teta mě vychovala. Maminka
chodila dělat na pole a mě hlídala teta, na tu
mám nejhezčí vzpomínky, všechno mě naučila.
zpomínám si, když mi bylo osm roků, jak v naší
vsi zemřelo lidí, postavili jim pak pomník. e
den z tátov ch sourozenců se už z války nevrátil,
bylo mu 20 let.
Ja v o
át
a dru ou v tovou
vál u
nás na vsi se nic moc nedělo. Povím vám,
komunisti byli neštěstím pro cel národ. ždy
oni oddělali víc lidí než ti ěmci!
Ja
t
ro la lád
ětství jsem měla takové, jaké nikdo v řeža
nech nemá. Když mi bylo 0 let, zemřel mi táta,
ale jeho nejmladší sestra se vdala do Prahy a mě
dali za ní do měš anky. Pak jsem chodila do
dívčí obchodní školy. Tetě a strejdovi děkuju za
to, co mě v Praze naučili, vodili mě po památ
kách, prvně mě vzali do árodního divadla,
na Prodanou nevěstu byl to pro mě obrovsk
zážitek, tenkrát jsem plakala. Připomínalo mi
to naši ves.
Kd
t
vdala
dávala jsem se ve 20 letech. Manžel byl o let
starší, byl z vedlejší vesnice. mřel v 5 letech,
strávili jsme spolu takov ch let! yl žasn
obchodník. Měli jsme řeznictví, obchodoval
s dobytkem, jezdil pro něj do hor, aby zásoboval
lidi z naší vsi.
Sl
la
va
ou d
v b l
dr
to ta
o ano! Tím jsou řežany známé. odávali jsme
mu maso. co víc já byla na voze, kter přejel
36
LEXUM MAGAZÍN
Ja
t
a d vala a ád o u
u
idi se změnili. ž nejsou féroví jako za
první republiky. zpomínám na Rašína.
a komunismu to lidé neměli jednoduché.
V va
v u
ov
o samozřejmě! Křížovky, osmisměrky, co mi
přijde do ruky!
ro
t
ro odla ro o ra o
bych viděla na časopisy a na luštění. ůř jsem
viděla, chtěla jsem více dioptrií, ale oni řekli, že
operace je vhodnější, tak jsem šla. perovali mi
šed zákal.
Ja
t
o o ra
t la
Krásně! perovala mě paní doktorka aráková
a za deset minut to bylo hotové. borně to
udělala! hválila mě, že operace šla hladce mojí
zásluhou. Pr jsem dobře spolupracovala a ani
ěšila jsem se na stovku, te se těším na to,
že budu nejstarší Češka.
když spousta z nich s režimem nesouhlasila,
musela se dát k nim, aby lidi mohli nějak
žít. eden člověk nic nezmohl. dneska
ty politické party nejsou o moc lepší,
nemám ráda ty, co se za každou cenu drží
u moci.
Č
abavu t
o d lát
d
Stará se o mě rodina mojí neteře, ale bydlím
sama. Koukám na televizi, v létě chodím na
procházky s kamarádkami vlastně už mám
jen jednu a ta je o 0 roků mladší než já. le
dcery m ch b val ch kamarádek už jsou taky
padesátnice a ty se ke mně hlásí, chodíme třeba
do cukrárny. Ráda luštím křížovky.
se nepohnula. ni jsem nemrkla.
nedokáže, já jsem to zvládla.
ěkdo to
Ja a Evro
o
l
u r a oval
d
a o ra
la tol tá dá a
yli překvapení. rčitě to byla riziková
operace. Paní profesorka mi řekla, že už to je
nebezpečné, přesto jsem to zkusila a dopadlo
to dobře. echala jsem si operovat jen jedno
oko, to druhé už mám operované z dřívějška.
šechno bylo bez komplikací, druh den jsem
přišla na kontrolu a říkala, že se to hojí dobře.
Kapala jsem si kapky. Teď vidím dobře, z toho
mám radost, už se zase můžu vrhnout na
koníčky.
Do
MUDr Dra o
ra Bará ová CS
Paní ížková je na svůj věk
aktivní, výborně spolupracovala
a mohla by být vzorem všem
pacientům. e svém vysokém
věku přestála zákrok velice dobře a celá operace proběhla bez
jakýchkoliv komplikací.
Ja á b la o lava va
aro
ydařená. Přijeli mi blahopřát i v znamní lidé,
třeba ministr Kalousek, kter mi dal velkou
kytici a krásnou broušenou mísu. hodila jsem
na jeho mítinky a od té doby se známe. sta
rosta řežan mi dal čestné uznání jako nejstarší
obyvatelce naší vsi.
Na o
d vát v t l v
Koukám pořád na zprávy, nikdy si je nenechám
ujít! právy mě baví víc než všechny ty americké
kriminálky. ejradši bych napsala ministrovi
kultury, a se na ten pro ram podívá. Samá kri
minálka od osmi hodin, to se ještě dívá mládež
a jak má pak b t vychovaná inak se taky dívám
na tázky áclava Moravce. To je šikovn člo
věk, toho bych brala za prezidenta republiky.
Na o
t ráda v o
át
a poslední ánoce, kdy jsme byli celá rodina
pohromadě. Pak mi zavřeli syna byl na vojně
v homutově a chtěl fouknout, ale chytli
ho a zavřeli na tři roky. Komunisté mi vzali
všechno. Manžel šel na těžkou operaci, pak už
nemohl dělat řezníka a šel jezdit se sanitkou. á
jsem b vala pořád sama doma. To už pak nebyly
ánoce, jak měly b t, bylo mi smutno...
J t v
Teta mě všechno učila domácí práce, ale i věřit
v oha. Když jsem byla malá, prohlížela jsem
si poupata tulipánů a teta mi říká Počkej, až
se rozvinou. Když jsem pak viděla všechny ty
barvy, vykřikla jsem Kdo to namaloval To pán
bůh, říkala teta a já tomu věřila a věřím doteď.
Pánbůh je příroda.
Mát
a d
r
Ja
travu t
Když jsme přišli o kšeft, byla jsem kuchařka.
ařila jsem na všech veselkách, dělala jsem ráda
dorty. neska si vařím krupicovou kaši, česneč
ku nebo brambory na loupačku. ž ale ztrácím
cit ve špičkách prstů, všechno se mi špatně
chytá. edávno jsem vylila čaj, protože mi ruka
vypověděla službu.
Teď už se zase občas po ránu protáhnu. Také
jsem chodila po pavlači s hůlkami.
vala jsem
hodně aktivní když mi bylo 5 let, ještě jsem
sekala trávu kosou!
r
o rá u ta
v t
ačala jsem! Po operaci toho oka jsem musela
b t v klidu, nesměla jsem se oh bat a dívat dolů.
Když mi něco spadlo, nechala jsem to na zemi.
Na o
t v vot t t
Těšila jsem se na stovku, teď se těším na to,
že budu nejstarší eška. le je pořád ještě
spousta starších lidí než já. en je otázka,
čeho jsou ještě schopní, jestli jsou tak
aktivní jako já.
Co vá dává lu
To, že mě cel život všechno zajímá. yla jsem
taková odmala. šechno mě bavilo, všechno jsem
musela poznat. Mám toho v sobě hodně a kulturu
člověk potřebuje. ím víc ji má, tím víc je člově
kem. íce umí, zná, více ho zajímá. r
37
BĚ
ní im l n
e
mul i Ok lní čOčky
On D A
KA AV C,
KT
AV
TEXT Petra Vychodilová FOTO archiv Lexum
edý zákal postihuje přibližně polovinu lidí starších
let a až
lidí starších
let.
V současné době se odstra uje chirur ickým zákrokem, který je bezpečný a rychlý, zkalená čočka je
při něm nahrazena novou umělou, zůstává však potřeba brýlí na blízko.
vropská oční klinika Le um ale nabízí šanci i pro pacienty po operaci šedého zákalu
nebo po refrakční výměně čočky, kteří se chtějí brýlí na blízko zbavit.
odobně jako paní armila Málková ( ).
a konci minulého roku provedl prof. M
r. Mar
tin ilipec, Sc., na vropské oční klinice
e um v Praze první implantaci multifokální
čočky dd n v eské republice. Paní armila Mál
ková byla ve věku 5 let po operaci šedého zákalu
a měla implantovány standardní monofokální
čočky. Potíže však nastaly s viděním na blízko, což
jí znemož ovalo čtení. mplantace čoček navíc
byla vhodn m řešením. o této doby jsme pro
podobné pacienty vhodné řešení neměli. My jsme
se rozhodli pacientce přidat do oka druhou čočku,
my se zrakem neměla, br le jsem nikdy nenosi
la. la jsem tedy na oční do nemocnice, nechala
se vyšetřit a našli mi šed zákal. la jsem tam
s obavami, že mám rakovinu, nenapadlo mě,
že bych v 5 letech mohla mít šed zákal, ten se
objevuje v pozdějším věku. a očním mi řekli,
že to bylo vrozené.
Co b lo dál o lal vá a o ra
Přesně tak, šla jsem nejdříve na první a za měsíc
na druhé oko. Po operaci druhého oka jsem
z toho nadšená. íky jejímu tipu jsem se vypra
vila ze ruče nad Sázavou do Prahy a nechala se
vyšetřit na vropské oční klinice e um. Tam
jsem nejdříve dostala do pravého oka kontaktní
čočku, jestli se s ní naučím vidět, nakonec mě
doporučili na další operaci.
V
t b la v b
rv o rova ou
a
t ou v ČR t r b la
la tová a
Add O
o a av
Ja
t r a ovala a toto
rv
tv
armila Málková
rýle nepotřebuji ani na čtení,
operace mě jich zbavila.
provedli jsme tzv. sekundární implantaci multi
fokální čočky před čočku monofokální. Použili
jsme dd n čočku, která kori uje ,5 dioptrie na
blízko, při zachovaném dobrém vidění na dálku,
uvedla k zákroku M
r. lena olubová, lékařská
ředitelka pro refrakci vropské oční kliniky e um,
a dodala
očka byla implantována do jednoho
oka a pacientka je již od prvního dne po zákroku
schopna číst bez br lí!
Kd
o rv
t a ala
t ot
v
ra
si před dvěma roky jsem začala mít takovou
mlhu před očima, do té doby jsem žádné problé
38
LEXUM MAGAZÍN
ale přestala vidět na blízko. aměřili mi asi
,5 dioptrie. Monofokálními čočkami mi sice
odstranili šed zákal, ale nastoupil problém
s krátkozrakostí. eviděla jsem na mobil, do
pro ramu, a protože jsem kadeřnice, tak ani do
diáře, na stříhání... ačalo mi to přinášet velké
životní komplikace.
Ta
vá do oru l br l
no, bylo mi navrženo nosit br le na blízko,
a to dokonce dvoje jedny na stříhání, druhé na
čtení. To jsem tedy nechtěla! Pak mi při stříhání
jedna zákaznice vyprávěla, jak jí odstranili šed
zákal na pražské oční klinice e um, a byla
á jsem to dopředu samozřejmě nevěděla. e
jsem byla první, jsem se dozvěděla až někdy
při třetí kontrole. Kdybych to věděla předem,
nejspíš bych měla obavy a kdo ví, jestli bych na
operaci vůbec šla. (směje se)
Ja o ra
rob ala
perace byla žasná. Když mě prvně v naší
nemocnici operovali s tím šed m zákalem, bylo
to hodně bolestivé, na tuto první operaci nerada
vzpomínám. yl to nepříjemn zážitek, prožila
jsem velkou bolest. ato na vropské oční klini
ce e um jsem ani nevěděla, že jsem operovaná.
ylo to o něčem jiném.
ákres oka s i plantovanou
a čočkou dd On červená
ro
MUDr Mart
l
ono okální čočkou žlutá
CS
Paní álková přišla na naši
kliniku s přáním vyřešit vidění
na blízko. e věku
let byla
operována na jiném pracovišti,
kde jí byla implantována monofokální umělá čočka. Po operaci
však zjistila, že nevidí na blízko.
Paní álková pracuje jako
kadeřnice a právě vidění na
blízko pro ni bylo z profesního
hlediska nejdůležitější. Pro paní álkovou jsme
našli řešení. ozhodli jsme se implantovat do
nedominantního oka speciální doplňující umělou
multifokální čočku, tzv. dd- n, od rmy uman
ptics. Pacientka je s výsledkem operace velmi
spokojena. ez brýlí vidí perfektně na čtení, na
svoji práci v kadeřnictví a zároveň vidí výborně
i na dálku.
V
b l va
o t
Především to vůbec nebolelo. ekala jsem
štípání a pálení a ono nepřišlo. elkově jsem se
tady cítila líp, navíc jednání personálu a péče
o pacienty je zcela někde jinde než v té první
nemocnici. v sledku jsem byla nadšená. last
ně jsem tak moc spokojená, že bych skákala
radostí! (směje se)
dro
Kdo vá o roval
peroval mě pan profesor ilipec, takže jsem
byla v nejlepších rukách.
Ja b l va
rv d
o o ra
ž druh den jsem viděla dobře, přečetla jsem
i malinká písmenka. Paní doktorka na kontrole
byla sama ráda, že takhle dobře vidím, ačkoli
jsem ještě měla z ženou zornici. neska vidím
dobře, vůbec nevím, že bych měla jedno oko
jiné než druhé, není to poznat, ani pocitově, ani
při pohledu do zrcadla. Když jsem nosila kon
taktní čočku, trochu jsem ji viděla i cítila, tuhle
přidanou ale vůbec!
Ja
l vá
vot o
la ta
o
Add O
šechno si můžu přečíst, jdu do obchodu
a vidím ceny na štítcích, přečtu si jízdní řády
autobusu na zastávce, v práci při stříhání zase
vidím přesně... Poslední dva roky pro mě byly
těžké, teď už je to naštěstí v pořádku. edoved
la jsem si představit nosit u sebe dvoje br le.
sem opravdu vděčná, že jsem vropskou oční
kliniku e um objevila. oporučuji ji všem hned
od začátku po prvním vyšetření, všichni jsou
tam odborníci na svém místě, kteří umějí!r
u
anOpti s
ro o a Add O
ěžná čočka, která se při zákroku implantuje,
je tzv. monofokální, tedy jednoohnisková, která
není schopna nahradit zaostřování lidské čočky
na blízko, střední vzdálenost a současně na
dálku. outo čočkou se nahradí původní lidská,
zkalená, která působí problémy s rozostřeným
a příp. zašedlým viděním, avšak nenahradí
původní lidskou čočku dokonale. edokonalost
se projeví zejména potřebou nošení brýlí na
blízko. současné době je v
přibližně 1,2
milionu lidí po operaci šedého zákalu a převážná většina právě s implantovanou monofokální
čočkou. šichni tito lidé musí nosit brýle na čtení
a na počítač. prodlužováním věku a mnohem
aktivnějším životem lidí v kataraktovém věku se
také mění požadavky této skupiny lidí na vidění,
pro velkou část seniorů tak monofokální čočka
není dostačující. hodným a elegantním řešením
pro všechny tyto pacienty jsou multifokální
čočky navíc , tzv. dd- n, které jsou přidány
k již implantované čočce. Pro jejich implantaci
do jednoho či obou očí je možné se rozhodnout
kdykoliv. edná se o ambulantní a zcela bezbolestný, přibližně 1 minut trvající zákrok vhodný
pro velký okruh lidí. pouze jednostranně
implantovaná dd- n čočka odstraní závislost na
čtecích brýlích a současně zachová výborné vidění na dálku. očka navíc je možným řešením
pro všechny, kteří mají za sebou operaci šedého
zákalu a nechtějí používat brýle na blízko. ato
implantace je možná pouze za předpokladu, že
proběhla první operace šedého zákalu bezproblémově, v oku je dostatek prostoru pro druhou
čočku a oko nemá patologický nález na očním
pozadí.
39
BĚ
unik ní O e
e
n e
O k Oční
klini e lexum
IMP A TAC
M
D H VK
TEXT Petra Vychodilová FOTO archiv Lexum
Na začátku stálo těžké zranění oka, následovala beznaděj a obavy, že už nikdy nebude
na levé oko vidět. omyslnou poslední kapkou byla po razová šedá mlha před očima, kvůli které
přestal rozpoznávat obrysy a byl schopen vidět pouze přechody mezi světlem a tmou.
Na konci byla spěšná implantace umělé duhovky na vropské oční klinice Le um a navrácený zrak.
akový je až neuvěřitelný příběh pana takara ladíka.
ehoda, která se stala panu takaru ladíkovi
z eselice u avlíčkova rodu, způsobila velice
těžk
raz oka spojen s devastací a ztrátou
prakticky celé duhovky a s následn m rozvojem
po razového šedého zákalu. Takové zranění
znamená i těžk kosmetick defekt, kter
působí v razné traumatické obtíže. le dnešní
moderní medicína je již tak vyspělá, že lékaři
jsou schopni zdevastovanou duhovku nahra
dit a operačnímu t mu vropské oční kliniky
e um pod vedením docentky rahomíry ará
kové se taková unikátní operace zdařila. mělá
duhovka se vyrábí ze silikonu, individuálně pro
střepiny, které z něj vyletěly. ěžel jsem domů,
omyl jsem se a při pohledu do zrcadla zjistil, že
mi to proseklo oko.
se, že všechno dobře dopadne, oko mi sešili a po
sléze pustili domů, ale po třech letech poraněné
oko postihl šed zákal a já na něj přestal vidět.
To u lo v l
bol t
aopak. To není, jako když přijdete o ruku.
to nebolelo, jen jsem na oko neviděl!
Ja
t to
l
ačal jsem nosit br le, ale pořád to bylo velmi
nepříjemné. Když svítilo sluníčko, neuvěřitelně
mě osl ovalo. Pracuji jako zámečník a svářeč,
v profesi je pro mě dobr zrak podmínkou, a to
moje oko po rekonstrukci, navíc se šed m záka
lem, už mi přestalo sloužit. ebyl jsem schopen
rozeznávat obrysy, viděl jsem jen rozdíly mezi
světlem a tmou.
no
Co b lo dál
Manželka mě hned vezla do nemocnice
u nás v avlíčkově rodu. Tam zjistili, že mám
porušenou duhovku, rohovku i čočku. Pak jsem
byl převezen do ihlavy a tam mě operovali. dálo
takar ladík
ředstava, že budu ve svém
věku slepcem, mě vyděsila.
každého pacienta na základě di itální foto ra
e zdravého oka, tudíž její barva i struktura jsou
k nerozeznání od vlastní duhovky. v případě
pana ladíka je její zpracování kosmeticky
dokonalé a na první pohled stejné jako duhovka
vlastní. íce v rozhovoru s dnes již š astn m
pacientem.
Ja
vá
od lo ra
o a
Stalo se to před více než třemi roky. ylo asi
osm hodin večer, já jsem chvátal, uklízel jsem
akumulátor do traktoru, najednou se ozvala
rána, jako když bouchne ranát, a akumulátor
e plodoval. Přímo do oka mě zasáhly plastové
40
LEXUM MAGAZÍN
ostižené oko před zákroke
devasta e prakti ky elé du ovky a šed zákal
ilustrační oto
Ja
t
do tal do
l a
Evro
l
u
ejdříve jsem se obrátil na jednu pražskou
nemocnici, ale tam mě jen lékař po vyšetření
zapsal do jakéhosi pořadníku a k operaci mě ne
doporučil, že pr se mám ozvat za rok. Předsta
va, že budu ve svém věku slepcem, mě vyděsila.
Tak jsem se obrátil na vropskou oční kliniku
e um a tam už se mě mile ujali.
o
V
o vala va o d
lá o ra
Při chirur ickém zákroku mi odstranili zaka
lenou čočku a implantovali umělou nitrooční
čočku a duhovku. ní to složitě a také to složité
bylo. Moje poškozené oko nahradily silikonové
implantáty. perovala mě paní doktorka ará
ková a z jejího v konu jsem byl nadšen .
Tu u
lou du ov u
at v rob t
t
Oko po transplanta i du ovky a i
d v
u
planta i u
l
no, speciálně vyrobená duhovka, která je
barevně stejná jako moje vlastní oko, byla vyro
bena a dovezena z ěmecka.
Ta ov
á ro a
rad
dravot
o
ov
a
ohužel ne. Musel jsem zaplatit skoro 0 tisíc
korun, ale za navrácen zrak to stálo. avíc mi
pomohli a nančně přispěli kamarádi i rma,
kde pracuji. itrooční čočku pojiš ovna pacien
tům hradí, umělou duhovku už ne.
B la o ra bol t vá
perace byla v celkové nark ze, spal jsem a nic
necítil. en asi pět hodin po zákroku to trochu
bolelo a štípalo, ale to k tomu asi patří.
Ja
o o ra
tt
obře. sem moc spokojen . Ten rozdíl mezi
mojí a umělou duhovkou na jednom a druhém
oku vůbec není poznat. perace dopadla per
fektně a já už zase konečně vidím!
U
t
vrát l
v
rá a o
Především jsem zase začal číst a mohl se vrátit
ke svému řemeslu. To mi chybělo. r
Do
MUDr Dra o
ra Bará ová CS
„V lednu tohoto roku jsme
provedli ojedinělou operaci,
kdy byla pacientovi implantována umělá duhovka. ednalo
se o pacienta, který utrpěl
těžký úraz oka, při kterém došlo
k pronikajícímu poranění oka
s devastací a ztrátou prakticky
celé duhovky a s následným
rozvojem poúrazového šedého
zákalu. Devastující zranění mělo za následek nejen ztrátu vidění postiženého oka, ale i těžký kosmetický defekt, který pacientovi působil výrazné
subjektivní obtíže. ákrok spočíval v odstranění
zkalené čočky, implantaci umělé nitrooční čočky
a následné implantaci umělé duhovky. ákrok byl
vzhledem k poúrazovému postižení oka náročný,
ale proběhl zcela bez komplikací. perace byla
význačná i tím, že se při ní nejen podařilo zbavit
pacienta kosmetické vady, ale po letech obnovit
opět i vidění poraněného oka. odborného
hlediska jsme s výsledkem velmi spokojeni.
panem ladíkem jsem i po operaci stále v kontaktu a podle jeho slov je výsledkem operace
nadšen. perací se mu nejenom zlepšilo vidění
a ustoupily potíže, ale výborný kosmetický efekt
mu navíc zvýšil sebevědomí a přidal životního
elánu a optimismu. Při každé kontrole si uvědomuji, že přede mnou stojí, v tom dobrém slova
smyslu, zcela jiný člověk než před operací.
lé nitrooční čočky
41
R OZ H OVO R
Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.:
V
I DI
M
I
SK MI
K
MA
S P T
TEXT Petra Vychodilová FOTO archiv prof. MUDr. Martina Filipce, CSc., archiv Lexum
rofesor Martin ilipec, hlavní lékařský ředitel vropské oční kliniky Le um,
se v roce
z častnil mapování výskytu říční slepoty u pramenů rinoka v osadách
indiánů anomami na hranicích Venezuely a razílie.
pidemiolo ické studie mu přinesla mnoho nových poznatků.
Z jaké iniciativy jste se vypravil na misi mezi
u l
dá
t d aa
u a
rv
o l dv l
b
ou
istě z mojí iniciativy. eset let před tím jsem byl
dva roky v ostonu na arvardské univerzitě, kde
jsem se specializoval v očním lékařství na oblast
rohovky a očních zánětů. Tehdejší můj šéf z oční
kliniky Massachusetts ye and ar n rmary za
čal o mnoho let později psát spolu se specialisty
z celého světa rozsáhlou knihu o zánětech oka
a mě požádal, protože jsem již měl zkušenosti
z friky, jestli bych nenapsal kapitolu o říční sle
potě. Tuto nabídku jsem rád přijal. Protože jsem
potřeboval rozšířit svoje vlastní zkušenosti v této
oblasti, rozhodl jsem se, že se vydám na místa,
kde je říční slepota kromě friky nejrozšířenější,
a to je v jižní merice, konkrétně ve enezuele.
tak jsem vyrazil na cestu.
v
Kd
t
al ot b
or a
a
t
v d l a
át
t
jiš oval jsem si vše, co do té doby bylo o říční
slepotě ve světové literatuře napsáno, sbíral
jsem všechny dostupné poznatky a zkušenosti.
ostal jsem se k článku venezuelsk ch odborní
42
LEXUM MAGAZÍN
ků z institutu pro v zkum tropick ch chorob na
jihu enezuely v Puerto yacucho. ab vali se
právě v zkumem říční slepoty neboli onchocer
la strastiplná více než 2 hodinová cesta auto
busem do Puerta, kde jsem se spojil s ředitelem
stavu, kter naštěstí mluvil an licky. ysvětlil
ádný oční lékař z Venezuely neměl chuť
se do takových končin pustit.
kiázy mezi kmeny indiánů anomami v povodí
rinoka. Rozhodl jsem se, že to je můj cíl. Když
jsem v tom časopise viděl mapku oblasti, ani
jsem netušil, kam mířím. Snažil jsem se spojit
s autory článku, ale dlouho jsem nedostával od
pověď. ž den před odjezdem mi napsala autorka
a odkázala mě na ředitele zkumného stavu
tropick ch chorob.
t l t do V
u l á
estoval jsem se svojí tehdejší přítelkyní, která
byla zdravotní sestra. lastně jsem tehdy vůbec
nevěděl, jak to všechno bude probíhat a jak tuto
misi zor anizuji. Po přistání v aracasu nás čeka
jsem mu, co tu chci, a on rea oval s nadšením,
že na někoho takového čekal už deset let! ádn
oční lékař z enezuely, jak jsem se dozvěděl poz
ději, neměl chu se do takov ch končin pustit.
Když jsem to nedávno zmínil na kon resu ene
zuelské společnosti pro refrakční chirur ii v ara
casu, kam jsem byl pozván přednášet o laserové
chirur ii, nikdo z venezuelsk ch oftalmolo ů
mi nechtěl věřit, že jsem tam byl... Pak tedy pro
mě poslal auto a začal hledat další členy v pravy,
kteří by se se mnou do amazonského pralesa
vydali. ěhem tří dnů zor anizoval pětičlennou
e pedici. ylo to jak ve lmu nakládali jsme
pušky, oftalmolo ické a další lékařské vybavení
43
R OZ H OVO R
pro dia nostiku infekce a další věci, které člověk
potřebuje, aby v pralese přežil.
Co t
bou v l
ra
en oftalmoskop. statní vybavení měli oni.
A to t
d
v d l
bo
o lo tát
tt
át
ot b
v bav
a ol t t
át
ic jsem dopředu nevěděl, to se skutečně mohlo
stát. ylo to riziko, ale byl jsem přesvědčen , že
se to musí podařit.
Ja
t
do rav l
ra
Or o a d
b l vá
l
ejdříve vojensk m letadlem na hranici enezu
ely s razílií, kde není žádné osídlení, jen malá
vojenská základna smeralda uprostřed deštného
pralesa, kam se dá doletět. ž samotn let byl ne
obvykl , letadlo tak 0 let staré, byla to jen taková
kostra, uvnitř nebyla sedadla, jen pár vojáků, in
diáni a slepice. ypadalo to dramaticky, ale na
štěstí s námi spěšně přistálo. Tam na nás čekaly
kánoe se spřátelen mi indiány z misijní vesnice
u stí řeky camo, se kter mi jsme vyrazili proti
proudu rinoka a pak řekou camo až k jejím
pramenům. eli jsme asi tři dny, jen mezi nepro
niknutelnou hradbou stromů deštného pralesa,
na břehu se občas objevili indiáni s luky a kopími
a chvílemi z nich šel strach. Spali jsme u břehu na
kraji pralesa. evěděli jsme, co od místních indiá
nů čekat, a věřili jsme, že naši indiánští průvodci,
i když byli z jiného kmene, to vědí. ednou nás
dokonce přesvědčili a šli jsme s nimi k jejich osa
dě, kde ležela nemocná mladá indiánská dívka.
htěli, abychom jí pomohli, tak jsme jí dali antibi
otika a spolu s tančícím a zaříkávajícím šamanem
jsme věřili, že se uzdraví. Poté jsme jeden cel den
šli pěšky, až jsme dorazili do cíle do oblasti Sierra
Parima. tamějšího kmene indiánů jsme zůstali
deset dní a zjiš ovali v skyt říční slepoty.
Ja b l
dá
a o a
Ja vá
al
ndiáni anomami v této oblasti jsou zcela ne ra
motní a mluví jenom svojí řečí. námky civilizace
jsme neviděli prakticky žádné vše, co používají
k práci nebo lovu, jsou jejich ori inální nástroje.
Přivítali nás velmi mile a s jásotem, což není divu,
Odebírání vzorku kůže ze zad
44
LEXUM MAGAZÍN
hci, aby pomoc měla smysl, proto se
zaměřujeme na postižené
v nejchudších zemích světa, kterým
se jinak pomoci nedostane.
protože návštěvy v té končině opravdu časté
nejsou, takže jsme byli po vysvětlení mírumilov
ného důvodu naší návštěvy obrovskou atrakcí. a
uvítanou nám připravili velice osvěžující nápoj
z banánů a vody z řeky do vydlabaného kmene
stromu. počátku však byli dost nedůvěřiví.
šechny nástroje, které jsme používali, byly pro
ně nové. luk enerátoru, kter jsme s sebou
přinesli, byl v takovém místě až nepatřičn . ěti
se nás trochu z počátku bály a zejména já jsem
se indiánům nelíbil, protože nemohli pochopit,
že někdo může b t tak nehezky chlupat jako já.
Pořád se na mě udiveně dívali, protože anoma
mi ochlupení kromě vlasů vůbec nemají. Pak se
prolomily bariéry místní kluci stříleli z luku, vzali
mě mezi sebe a smáli se mi, že jsem nic netre l,
malé holčičky mě tahaly za chlupy, tak jsme se
postupně sblížili.
Ja rob ala v
t
yšetřuje se tak, že se odebírá vzorek kůže ze
zad. To trošku štípne, a tak sebou lehce cukali,
ale nakonec se nechali. yšetření očí pak bylo
dost náročné. ěžné čtení písmen samozřejmě
nebylo možné, měli jsme připravené obrázky
jako pro děti, ale ani s těmi jsme neuspěli. jistili
jsme totiž, že pro ně obrázky nesymbolizují to,
co pro nás. Když na něm byla hvězda, oni ji v ob
rázku neviděli, symbol plachetnice také neznali,
oni mají jen kanoe. Takže jsme dva dny dávali
dohromady symboly, než jsme mohli začít s vy
šetřením. iná taková kuri zní komplikace byla,
že ženy mají v kůži pod nosem dřívko, které jsem
musel posouvat na jednu nebo druhou stranu,
abych měl přístup k oku.
C á al v b
o
rovád t Ro u
l
to u
t
o o
aši kole ové z Puerta a naši indiánští průvod
ci, kteří s námi cestovali, jim vysvětlili, proč to
děláme, takže se vyšetřit nechali a nakonec je
to myslím i pobavilo. yl to pro ně neuvěřiteln
zážitek. nich se někdo objeví tak jednou za pět
deset let, natož běloch! yli zvědaví.
K a
v l d
t do l
jistili jsme, že jsou in kovaní, ale míra infekce
byla relativně nízká. ikdo tam nebyl zcela slep
z důsledku infekce.
Co vla t
l ota a a v
á
íční slepota neboli onchocerkiáza je one
mocnění tzv. larioza, které způsobuje červ
onchocerca volvulus. ostane se pod kůži, tam
se opouzdří a množí se, kůže pak velmi svědí.
nfekce se vyskytuje v rovníkové oblasti kolem
rychle tekoucích řek s kamením a kmeny stromů.
erv má dvě formy dospělé makro lárie a malé
mikro lárie. Makro lárie se dorůstá 0 0 cm.
Mikro lárie přenáší mouchy z kmene Simulium,
které se množí pouze v teplé, dobře okysličené
vodě. Přisají se člověku na kůži a přenesou in
fekci. Ta však vzniká až opakovan m kontaktem,
mě jich štíplo jistě mnoho, ale za těch deset dní
se člověk nenakazí, až když je infekci vystavován
dlouhodobě, jinak se imunitní systém ubrá
ní. Každ den dospělé makro lárie produkují
statisíce mikro lárií, ty putují cel m tělem,
infekce se pak může dostat do srdce, do mozku...
Když doputují do oka, mohou způsobit záněty
rohovky či sítnice, což může vést ke slepotě. Pro
indiány není obrany. ni sice vědí, že se nemoc
šíří u řeky, ale oni u té řeky musí žít, je to pro ně
zdroj obživy.
Ja
dá
l ota l t
istuje lék vermectin. irma, která ho vyrábí, se
už někdy před dvaceti lety rozhodla dávat jej po
stižen m lidem zdarma. Podává se dlouhodobě
jednou nebo dvakrát do roka , aby se zničily i do
40 let staré letadlo, které nás dopravilo
doprostřed pralesa
spělé makro lárie, které přežívají i dvanáct let. á
už jsem se od té doby zpátky na místo nedostal,
takže nevím, jaká je situace v místech našeho
v zkumu teď. icméně na základě našeho v
zkumu bylo rozhodnuto, že by byla léčba indiánů
anomami v oblasti Sierra Parima vhodná.
vod l vá
ob t a ta ov
t
a
dravot
o
l a
čkoliv jsem po dobu pobytu užíval antimalari
ka, dva měsíce po návratu jsem začal mít teploty
a bylo mi špatně. ned mě napadla právě malá
rie, ale kole ové mi říkali, že to je příliš dlouho,
inkubace je mnohem kratší. ariam, kter jsem
bral, jen dočasně potlačil infekci, která později
propukla. Takže jsem si přivezl malárii a téměř
měsíc jsem se musel léčit.
Ja
t
a
t travoval
ejich pokrmy jsou pro nás jen obtížně stravi
telné. ednou nás chtěli poctít, ulovili jakéhosi
jelena a uvařili ho se sladk mi brambory. ylo to
bez chuti, žádná zelenina ani koření. le museli
jsme tam jíst, co jsme dostali. yla to hlavně
kukuřice, různé smažené placky apod. louho
by tam člověk zvykl na dobrou kuchyni nepřežil.
ajímavé je, že indiáni, u kter ch jsme byli, jsou
sami jenom sběrači a lovci. Myslím, že je ani
nenapadne, že by něco mohli zasadit, přestože
podmínky pro pěstování jsou jistě dobré. eset
dní jistě není dostatečně dlouhá doba, aby člověk
mohl posoudit, jak indiáni žijí a jak přem šlejí.
a první pohled se zdá, že nemají žádn příliš
pevn denní řád a věnují se převážně konverzaci
v houpací síti nezávisle na tom, zda je den, nebo
noc. as pro ně nic neznamená. ednou za dva
dny někam zmizí něco ulovit, všichni se najedí
a zase si povídají. dá se, že jediné, co pro ně
má v znam, jsou ženy. ískání ženy je jedním
z nejčastějších důvodů bojů a zabíjení mezi
anomami.
o l d
t
r ul
vá obo at la
vA
á
tá u d
t u l tra
la tovat
ro ov
Č
vá obo at la
ta do V
u l
e srovnání s m mi dalšími misemi například
do f hánistánu to bylo poznání plně jiného
světa. f hánistán, přestože je dnes zdevas
tován desetiletími válek, je starou civilizací
s dlouhou kulturní tradicí, zemí, kde žil vice
na, jeden ze zakladatelů lékařství. avzdory
všem odlišnostem v náboženství, politickém
uspořádání a každodením životě má život
v f hánistánu podobné prvky jako u nás, lidé
používají podobné nástroje, ledničky, auta,
elektřinu, televizi... ndiáni anomami, a platí
to především pro kmeny v podobně odlehl ch
oblastech jako je Sierra Parima jsou poslední
mi kmeny na naší planetě, které žijí skutečně
na rovni prvobytně pospolné společnosti.
e to společnost, která se po mnoho tisíc let
nezměnila a ani nikam nesměřuje. Pravě tady
jsem si hodně silně uvědomil, že je vždycky
třeba dobře zvážit, zda má člověk poslechnout
svou křes anskou touhu jet někam pomáhat.
ěkdy může b t velice sporné, zda právě tito
lidé naši pomoc potřebují a zda ji vůbec chtějí.
ž jen fakt, že vstoupíte na jejich zemí
narušíte vše, co je spojené s jejich prostředím,
jedete sice zkoumat jejich infekci, ale přivezete
jim nespočet nov ch virů a jin ch infekcí, se
kter mi se jejich imunitní systém bude vyrov
návat možná jen s velik mi obtížemi. vědo
mil jsem si to, když jsem šel deštn m pralesem,
kde nebyla na cestě ani jediná lidská stopa. a
cestě zpět již byly podél naší stezky klasické
známky civilizace v podobě obalů, rozbit ch
žárovek, papírků, které naši průvodci rozsévali
po kraji. echci to relativizovat, ale každ , kdo
chce pomáhat, musí zvážit, jestli je jeho po
moc skutečně potřebná a žádaná, a nebo jestli
pro něj znamená spíše dobrodružství, nebo
naopak pomáhá tomu konkrétnímu člověku
naplnit jeho život. Pak je možná lepší zůstat
doma. ylo to pro mě veliké poučení pro další
charitativní práci v rozvojov ch zemích.
Mát
a ou vou dal
ar tat v
tu
Mise ve enezuele pro mě byla především
v zkumnou cestou, abych získal materiál pro
napsání své kapitoly. Současně jsme zjistili, že by
bylo třeba indiány v této oblasti léčit, a to se i sta
lo. Tento projekt však pro mě neměl další pokra
čování. Rád bych, aby mé další mise byly pomocí,
která má charakter institucionální, a pokud
je to možné, tak také dlouhodob . současné
době jsem předsedou představenstva or anizace
Světlo pro svět, která sdružuje čtyři nezávislé
or anizace z eské republiky, Rakouska, el ie
a olandska. Pracujeme v frice, kde se snažíme
odstranit léčitelnou slepotu, kterou způsobu
je především infekční onemocnění trachom
a šed zákal. roce 20 jsme se zapojili také do
pro ramu eradikace říční slepoty v tiopii, kde se
v západních oblastech hojně vyskytuje.
Taková činnost má rozhodně větší dopad a já
osobně chci, aby pomoc měla smysl, proto se
také zaměřujeme na postižené v nejchudších ze
mích světa, jako je thiopie, R anda nebo urki
na asso, kter m se jinak pomoci nedostane. r
E tu u
o a o rod
va
o jsem pochopil, vždy je jeden muž, ke kterému
patří několik žen. estli mají přehled o tom,
čí jsou které děti, tím si nejsem jist. bčas se
stane, že si ženy vymě ují nebo si je odtáhne jin
kmen...
A o v ata
a celou dobu jsme jich moc neviděli, jen
obrovské amazonské papoušky. Slyšíte mnoho
zvuků, ale zvířata se bojí, utečou před vámi. en
nás občas informovali indiáni, že někudy prolezla
anakonda, byla po ní obrovská stopa, ale neviděl
jsem ji. ednou jsem viděl velikého jedovatého
pavouka na kmeni, pod kter m jsme proplouvali.
ejvíce je tam právě těch much. Měl jsem snad
tisíce bodnutí od různ ch komárů a mušek. Po
nějaké době je již ani moc neodháníte, nemá
to smysl. Když jsem dorazil zpátky do civilizace,
bylo příjemné si dát sprchu, normálně se najíst
a honit jediného komára v místnosti.
Vyšetřování očí
45
RO
D R AV É O Č I
TEXT MUDr. Martin Choleva,
Mgr. Petra Drtilová, optometristka
FOTO archiv Lexum
kOn
TD
A
MUDr. Martin Choleva
ftalmologii se věnuje od roku
1
, po vzoru svého otce. lenem týmu Evropské oční kliniky
Lexum se stal v roce 200 . eho
hlavní specializací je oční chirurgie, zejména operace oční čočky
a její náhrady. bsolvoval řadu
stáží a pracovních pobytů na
domácích i zahraničních očních
klinikách, šedý zákal operoval
i pacientům v dalekém a exotickém šchabádu
(hlavní město urkmenistánu). Přestože svou práci
řadí mezi své koníčky, ve volném čase odpočívá
nejraději při všech možných sportovních aktivitách – v závislosti na ročním období a počasí se
stává vášnivým lyžařem, skialpinistou a horolezcem, jezdí na horském kole, plave, hraje basketbal
a tenis. Problematika korekce oční vady s ohledem
na provozované sporty je mu tedy důvěrně známá
nejen jako očnímu lékaři.
hruba každ čtvrt člověk v evropské populaci
trpí tzv. refrakční vadou řečeno laicky musí
nosit br le . r le jsou nejběžnějším, nejlevněj
ším a historicky nejstarším způsobem řešení
krátkozrakosti, dalekozrakosti a asti matismu.
a konci . století byla vyrobena a použita
první skleněná kontaktní čočka. roce
se
k ní čOčky
V SP
T
k
co kontaktní čočky a hory ak br le, tak i čočky
mají své klady, ale také slabší stránky. Při volbě
vhodného řešení je dobré si společně s vaším oč
ním lékařem nejprve připomenout, jaká skalí vás
mohou potkat jako horolezce, skialpinistu nebo
turistu. jak ch podmínkách se hodláte pohybo
vat, jaké máte reálné zrakové nároky a hlavně co
pro vás může znamenat ztráta nebo poškození
br lí či nemožnost nasadit kontaktní čočky.
rakové nároky a vhodn způsob korekce se
totiž u jednotliv ch druhů sportovních aktivit
velmi liší. veďme si příklad na dvou krásn ch
sportech tenis a horolezectví. rakové nároky
u tenisu jsou jistě nesrovnatelně vyšší než u ho
rolezectví. Když v rozhodujících fázích zápasu
přijde tenista o br le či čočky, pak je jedno, zda
potřebuje či 5 dioptrií. č je pravděpodobnost
podobné příhody minimální, v každém případě
již není schopen dále hrát ale to je vše! á si
pivo a cestou domů se staví v optice. Když horo
lezec přijde o svá skla s dioptrií, je to nepří
jemné, ale v podstatě se taky nic neděje. tráta
skel o síle 5 dioptrií znamená ale neschopnost
dalšího pohybu a přímé ohrožení života!
rakové nároky a vhodný způsob
korekce se u jednotlivých druhů sportovních
aktivit velmi liší.
objevilo ple isklo, svého skutečného rozšíření
se ale čočky dočkaly až po roce 5 , kdy prof.
ichterle představil nov materiál pro jejich
konstrukci hydro el. Materiály, ze kter ch se
kontaktní čočky vyrábějí, se ovšem vyvíjejí neu
stále. lavním požadavkem je propustnost pro
kyslík a minimalizace usazenin na hmotě čočky
a uvnitř ní vše s cílem prodloužit možnou dobu
nošení a minimalizovat rizika hypo ie, zánětu či
mechanického poškození rohovky.
Kontaktní čočky nacházejí uplatnění tam, kde
br le z nejrůznějších důvodů nevyhovují. Kromě
kosmetického hlediska jsou to hlavně sportovní
aktivity, při nichž br le představují příliš velké
riziko poranění či nežádoucí omezení zorného
pole.
46
LEXUM MAGAZÍN
n
hody kontaktních čoček proti br lím jsou
nasnadě
emlží se, neomezují zorné pole,
umož ují použití standardních lyžařsk ch br lí.
Máme li je již v oku, nelze je tak snadno ztratit.
n
Kontaktní čočka se nasazuje přímo na oko, nej
častěji leží na rohovce, některé typy čoček mohou
pokr vat celou plochy rohovky a zasahovat až na
skléru (bělimu). Rohovka je přitom velmi speci c
ká tká , jejíž nejdůležitější vlastností z hlediska
funkce je její průhlednost. emá vlastní cévy a její
ohovka přijímá kyslík hlavně
ze vzduchu, kontaktní čočky rohovku
trvale dusí .
metabolismus je zajiš ován prostřednictvím tzv.
komorové vody (tekutina v prostoru mezi zadní
plochou rohovky, duhovkou a čočkou). Kyslík
přijímá rohovka hlavně ze vzduchu (rozpuštěn
v slzném lmu). e tedy pochopitelné, že kontakt
ní čočky rohovku trvale dusí . nadmořsk ch
v škách nad 2 000 m, v prostředí nízkého tlaku
vzduchu (a tedy nedostatku kyslíku) a nízké
vlhkosti můžeme z tohoto důvodu používat
v hradně čočky s velmi vysokou propustností pro
kyslík, a to pouze přes den! e vyšších v škách
bychom s kontaktními čočkami nikdy neměli
spát! avřená oční víčka snižují přístup kyslíku
k rohovce a stav může vést k rychlému poklesu
vidění v důsledku otoku rohovky a poškození
jejího epitelu. louhodobě přidušovaná rohovka
je také méně odolná vůči vnějším vlivům. Po
tenciální zdroj infekce představuje vlastní čočka
(s v jimkou jednorázov ch čoček) i naše prsty.
Riziko rozvoje infekčního zánětu se totiž v razně
zvyšuje omezen m om váním rohovky slzami
a zmíněn m nedostatkem kyslíku. Tyto vlivy jsou
po jisté době patrné prakticky u všech uživatelů
kontaktních čoček dochází k postupnému pro
růstání novotvořen ch cév do původně čiré části
rohovky, čočky začínají oko dráždit a může dojít
ke stavu, že je člověk přestane zcela snášet.
S v běrem čočky vám pomůže váš optomet
rista kontaktolo nebo oční lékař. hystáte li
se na vysoké kopce , vždy jej o tom informujte,
pomůže vám zvolit nejvhodnější typ. hodné
kontaktní čočky pro pobyt v e trémních v škách
jsou zejména čočky silikonhydro elové nebo tvr
dé tzv. RGP (ri id as permeable). RGP čočky mají
nejvyšší propustnost kyslíku a navíc neobsahují
vodu nedochází tudíž k jejich nežádoucí de
hydrataci v suchém vzduchu ve velk ch v škách
a jsou relativně odolné proti zmrznutí. ejich
nev hodou je cena, musí b t předepsány kon
taktolo em na základě precizního vyšetření oka.
sou tvrdé, a tak se na rozdíl od čoček měkk ch
nedokážou přizpůsobit oku, člověk se déle učí
jejich aplikaci a někdy si musí zvyknout.
dá se vám, že kontaktní čočky nepředstavují
o mnoho lepší variantu než br le e jsou relativ
ně drahé e rizika, spojená s nošením kontakt
ních čoček, jsou příliš vysoká Máte pravdu.
hodnou metodu trvalého odstranění refrakční
vady vám na základě konzultace a detailního
vyšetření rádi doporučíme. avolejte na bezplat
nou telefonní linku vropské oční kliniky e um
a domluvte si už teď odbornou konzultaci. iž
za pár dní můžete vidět svět jasně i bez br lí či
kontaktních čoček.r
47
RO
D R AV É O Č I
FOTO archiv Lexum
Ok
n l
A D AV
O
I
Léto je období roku, které má většina z nás nejraději. Čekají nás aktivní či odpočinkové
dovolené a ať vezmeme do ruky jakýkoliv časopis, téměř všechny se předbíhají v návodech
a doporučeních jak, kde, s kým, nebo s čím si užít (nebo spíše přežít) léto, ať už ho strávíme prací, či
odpočinkem. Nabízejí tipy, které kosmetické přípravky jsou nejlepší pro ochranu pleti, těla
a vlasů, abychom se nemuseli ukrývat ve stínu. Možná si ani neuvědomujeme, že všechny tyto
informace a podněty jsme schopní přijmout a užít si právě díky našim smyslům,
především díky svým zdravým očím.
MUDr. Darina Bujalková
Působí na Evropské oční klinice
Lexum od roku 2011. Dlouhodobě se věnuje problematice
plastické a estetické chirurgie,
specializuje se na diagnostiku
a léčbu zánětlivých a nezánětlivých nemocí předního segmentu
oka a provádí plastické zákroky
v oblasti očí.
D
at ro ro l to a a
o
1.
sluneční brýle v létě jsou nezbytné, kvalita
je závislá od procenta propustnosti
viditelného světla
2. patříte-li mezi tzv. brejlovce, nezapomeňte
i na brýle náhradní
3. nosíte-li kontaktní čočky, vhodnější jsou na
léto a dovolenou jednodenní, a to
v dostatečném množství
4. léčíte-li se na nějakou oční nemoc (glaukom,
suché oko, alergie, chronické záněty),
nezapomeňte na rezervu očních kapek
a očních mastí
5. dodržujte léčebný režim vaší oční nemoci
i o dovolené
6. k opalovací kosmetice přibalte vždy i oční
kapky pro první pomoc
7. sportovní brýle nejsou pro parádu, chrání
vaše oči před úrazem
8. informujte se včas o možnosti a kvalitě
lékařského – očního ošetření
9. vždy mějte u sebe telefonní číslo, na které
zavoláte v případě úrazu
10. hlídejte si své děti jako oko v hlavě
O
Sluneční br le jsou pro většinu z nás v období
letních měsíců naprostou samozřejmostí.
Právě díky slunečním paprskům se v našem
těle snižuje produkce melatoninu, hormonu
zodpovědného za naši navu i spánek, a zvy
šuje se produkce serotoninu, hormonu, kter
povzbuzuje or anismus a zlepšuje náladu.
48
LEXUM MAGAZÍN
Sluneční záření má pozitivní vliv i na krev, která
díky němu dokáže vázat více kyslíku a tím vede
ke zlepšení látkové v měny buněk v těle.
paprsky ale mají na druhé straně i svoji
ne ativní stránku. ědecké v zkumy jenom
potvrdily přítomnost viditeln ch a neviditel
n ch světeln ch paprsků,
a infračerven ch
paprsků, které za jist ch okolností patří
mezi nejčastější příčiny fyzikálního poškození
oka.
Tepeln efekt slunečních paprsků, kter
připomíná efekt laseru, je v sledkem fotoche
mického poškození fotoreceptorů a pi mento
vého epitelu sítnice a může způsobit na sítnici,
v místě nejostřejšího vidění, trvalé následky
s v padkem v zorném poli.
a důležitost používání kvalitních br lí,
které chrání nejenom před jasn m světlem,
ale především před nebezpečn mi neviditel
n mi paprsky, začali upozor ovat nejen lékaři,
ale i optici a cel optick průmysl. ůležitost
ochrany zraku a m dní trendy udělaly ve v voji
slunečních br lí za staletí své. ejv znamněj
ším parametrem slunečn ch br lí však zůstává
procentuální rozpětí propustnosti viditelného
V létě jsou očními záněty
nejvíce ohroženy děti
a nositelé kontaktních
čoček.
světla. Podle něj se sluneční br le dělí do čtyř
skupin. ednička, která propouští čtyřicet až
osmdesát procent viditelného světla, fun uje
spíše jako ochrana před prachem. vojka je
určená k běžnému nošení ve městě, trojka do
přírody a do auta, čtyřka k moři a na hory. Tyto
parametry byste měli prioritně zvažovat při
nákupu sv ch nov ch slunečních br lí.
orké dny a
z
s dyskomfortem
slzení, pálení, řezání, svědění, světloplachostí,
spasmem očních víček a tvorbou v toku ve
spojivkovém vaku neb vají nejmilejší vzpomín
kou na léto.
ejohroženější skupinou jsou děti a nosi
telé kontaktních čoček. áněty mohou b t
způsobeny jak bakteriemi, viry a prvoky, tak
nejrůznějšími aler eny. drojem infekce může
b t kontaminovaná voda, in kovan prach,
zhoršené hy ienické podmínky. ler ické oční
záněty se mohou vyskytovat samostatně, nebo
jako součást celkov ch aler ick ch projevů.
eustoupí li oční potíže ani přes laickou léčbu
preparáty, které jsou běžně dostupné v lékárně
( orová voda, tzv. umělé slzy, zvlhčující povrch
oka), nezb vá než navštívit očního lékaře a pře
dejít tak možn m komplikacím.
Rozmarné léto s sebou přináší i oční razy,
které na nás číhají ze všech stran, ale my přesto
dál zůstáváme nepozorní.
éto bez sportu ni nápad, sporty jsou ideální
pro odbourávání nechtěného podkožního tuku,
stabilizují imunitní systém, předcházejí vzniku
nemocí kardiovaskulárního aparátu.
už běháte, plavete, jezdíte na kole, na
kolečkov ch bruslích či na koni, hrajete fotbal,
tenis či s uash, prolézáte skály, zkoušíte raf
tin nebo hledíte z ptačí perspektivy na zem,
myslete i na možné, odtud plynoucí, nebezpečí.
ezapomínejte na speciální sportovní br le.
Stačí málo kamínek, kter nechtěně odskočí od
kola, špatně nasměrovan míček, pád na obličej
a tra ické následky nedají na sebe dlouho čekat.
halupy a zahrádky vyžadují někdy pořádnou
dřinu. Různé opravy, sečení, ořezávání dřevin,
rytí, ničení škůdců chemick mi přípravky, česá
ní ovoce, zavařování Stačí okamžik nepozor
nosti a už musíme vyhledat odbornou lékařskou
pomoc. ic nenechávejte náhodě, že do zítra se
to zlepší samo.
razy mohou porušit celistvost obalů oka
nebo zanechají změny jenom na jeho povrchu.
Mezi nejčastější patří
přím m kontaktem oka s tup m
předmětem (náhlé otočení hlavou k pevnému
předmětu větev, hůl, roh stolu, tenisov nebo
s uashov míček, pád z kola, pěst ) .
na rohovce, spojivce, víčku a
vznikají při pobytu v prašném, písečném pro
středí, při broušení, vrtání, při autohaváriích.
a jeho okolí. astou příčinou b vá
dlouhodob pobyt na sluníčku nebo umělém
horském slunci, nepozornost s vřící vodou,
vysok tlak vařící se zavařeniny, rozpálen olej.
a jeho okolí. ásledky jsou přímo
závislé na povaze chemické látky a její koncent
race, na délce působení a na rozsahu poškození.
Mnohem těžší poranění způsobují látky zásadité
než kyselé, a to pro jejich chemickou schopnost
kolikvační nekr zy, vedoucí k pronikání che
mické látky dál a dál do nitra tkání, s následkem
ireverzibilního poškození (vápno, malta, ředidla,
čisticí prostředky, hnojivá, autobaterie, konzer
vační látky, chladící směsi ).
a jeho okolí s porušením inte rity
tkání nejsou v létě vzácností. Rána pronikající
tkáněmi víčka nebo oka může b t jak nenápad
ně malá, tak i nebezpečně rozsáhlá. ejčastěji
k nim dochází u dětí při hrách (prolézání plotů,
ostré předměty v ruce), u dospěl ch zejména
při práci kolem stavebních prav, při koníčcích
nebo při náročn ch sportech.
při razu a po
leptání oka spočívá v pečlivém v plachu a od
stranění (pokud to jde) cizorod ch částic nebo
leptajícího materiálu z povrchu a okolí oka. Při
popálení se doporučuje chlazení postiženého
místa, při krvácející ráně zase rychlé krytí steril
ním nebo alespo čist m obvazem. ždy poté by
mělo následovat odborné oční ošetření.
Podle světov ch statistik by vysoká čísla razů
mohla poklesnout na 5, kdyby člověk používal
vhodné ochranné pomůcky!
Tak přece jenom něco k zamyšlení pro letošní
léto. r
49
Z Á B AVA
l
Ve hře je 5 balíčků vlasové kosmetiky Garnier.
l
Technicky zajišťuje ATS, www.platmobilem.cz Infolinka : +420 776 999 199. Cena SMS je 3 Kč včetně DPH.
n e
Tajenku zašlete prostřednictvím SMS ve tvaru k i
lex
neni
enky (bez hacku a carek) na telefonní číslo
Každá 20. správná odpověď získává balíček vlasové kosmetiky Garnier. Platí do vyčerpání zásob.
Pozor, máme připraveno pouze 5 balíčků, takže si pospěšte. Rychlejší vyhrává!
50
LEXUM MAGAZÍN
.
S E RV I S
Oční
kliniky
lexum
Modrá linka:
810 800 009
www.lexum.cz
PRAHA
Žlutá budova:
U Společenské zahrady 3
140 00 Praha 4 – Krč
e-mail: [email protected]
Modrá budova:
Višňová 25/1957
140 00 Praha 4 – Krč
e-mail: [email protected]
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Česká 66
370 01 České Budějovice
e-mail: [email protected]
TÁBOR
Kvapilova 2060
390 03 Tábor 3
e-mail: [email protected]
BRNO
Bezručova 60/22
602 00 Brno
e-mail: [email protected]
OSTRAVA
Masná 3a
702 00 Ostrava 1
e-mail: [email protected]
51
STAČÍ MÁLO A UVIDÍTE VÍC
Laserová korekce zraku změní během okamžiku celý váš život.
Bezbolestně a naprosto bezpečně. www.lexum.cz
LEXUM_ufo_LEXUM-mag_210x255.indd 1
28.4.11 10:54
Download

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM