OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
1.
Naziv firme
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Skraćeni naziv firme
Mesto
Opština
Naziv ulice i broj
Adresa za dostavu pošte
Broj telefona
Broj faksa
Ime i prezime ovlašćenog lica
PIB
Matični broj
Šifra delatnosti
Obveznik PDV-a
14.
Tekući račun
Beograd, 19.02.2013.
Preduzeće za trgovinu, promet i usluge
EURO MOTUS d.o.o.
EURO MOTUS d.o.o.
Beograd
Zvezdara
Vojislava Ilića 145
Bulevar Zorana Đinđića 45 D
011/630-10-84, 011/630-10-83, 011/3122255
011/ 31-222-44
Dragan Bakvić
101723687
17204637
4671
DA
UniCredit banka 170-300426540-65
Komercijalna banka 205-11360-55
Societe generale banka 275-10221967708-25
Euro Motus d.o.o.
___________________
Direktor Dragan Bakvić
Download

Potvrde o firmi Euro Motus d.o.o.