DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE
/
/2014
Teklif Sahibinin;
Adı Soyadı / Unvanı :.............................................................................................
Açık Tebligat A dresi:.............................................................................................
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi No :......................................................................................
Telefon ve Faks N um arası:......................................................................................
______İdarenizce yaptırılacak olan Ovacık Kütüphane Binası Engelli Rampası Yapım
İşi’ne ait şartname dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin
yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, her hangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün
şartları kabul ediyoruz.
1-İhale konusu işin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam.................................................
anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2- Teklifimiz, 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.
3- İhale konusu iş için sermayesinin % 50 sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel
kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.
4- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor
ve kabul ediyoruz.
.
5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde,
idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt
ediyoruz.
6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince
yerli istekli durumundayız.
7-İş üzerimizde kalması durumunda tahakkuk aşamasında fatura bedeli üzerinden yasal olarak
kesilmesi gereken ihale karar pulu, fatura bedeli damga vergisi, gereken halde sözleşme
damga vergisi ile olması durumunda 1000 TL üzerindeki vergi borçlarımın kesilmesini
şimdiden kabul ve taahhüt ediyoruz,
Ek: Şartname Dokümanı (5 S yf)
Saygılarımızla
Adı Soyadı / Firma Kaşesi
-İmza
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
İşin A d ı: Ovacık Kütüphane Binası Engelli Rampası Yapım İşi
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat İmalatları
S.
No
Poz No
Sayfa: 1
Birim
İmalatın Cinsi
Makine ile tuvenan kum çakıl temin edilerek, makine ile serme,
sulama, sıkıştırma yapılması
Makine ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması
1
15.140/4
2
18.183/1
3
26.042/MK
Normal çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve kalınlıkta,
çift tabakalı terrazo karo plak (karo mozayik - sınıf 2) ile iç mekanlarda
döşeme kaplaması yapılması (250x250mm/300x300mm/330x330mm
vb ebatlarda)
4
27.581/MK
5
Y.15.001/1A
6
Miktarı
Pursantaj
(%)
m3
0,779311
m3
0,140015
m2
15,515573
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
m2
4,005066
Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)
m3
0,105011
Y. 16.050/04
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla
basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton
nakli dahil)
m3
10,346155
7
Y.21.001/03
Plyvvood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması
m2
14,006593
8
Y 23 014
0 8 - 0 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi,
bükülmesi ve yerine konulması
Ton
1A 43Wv7
9
Y.23.220
Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması
kg
33,143464
10
Y.25.002/02
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
m2
4,580400
11
Y.25.004/01
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik
esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)
m2
2,944452
Toplam:
100,0000 -
Öner GÜLER
İnşaat Mühendisi
Oska/O12-1
YAPILACAK İŞLER LİSTESİ ve MAHALLER
Sayfa: 1
İşin A d ı: Ovacık Kütüphane Binası Engelli Rampası Yapım İşi
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları
A çıklam a
Adet
Boy
En
Yükseklik
Azı n
„
__________________ Çoğu.
15.140/4: Makine ile tuvenan kum çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama, sıkıştırma
yapılması, Birimi: m3_________________________________________________________
RAMPA İÇİNE DOLGU
18.183/1: Makine ile çimento harçlı kargirve horasan inşaatın yıkılması, Birimi: m3
MEVCUT PARAPET DUVARI
26.042/MK: Normal çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve kalınlıkta, çift
tabakalı terrazo karo plak (karo mozayik - sınıf 2) ile iç mekanlarda döşeme kaplaması
yapılması (250x250mm/300x300mm/330x330mm vb ebatlarda), Birimi: m2_________
RAMPA İÇİNE
27.581/MK: 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması, Birimi: m2
RAMPA İÇİNE
Y.15.001/1A: Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı), Birimi: m3
TEMEL KAZISI
Y.16.050/04: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C
20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil), Birimi: m3_________
TEMEL
YAN DUVARLAR
Y.21.001/03: Plyvvood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması, Birimi: m2
YAN DUVARLAR
TEMEL
Y.23.014: 0 8 - 0 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve
yerine konulması, Birimi: Ton________________________________________________
İNCE DEMİR (100 Kg/m3)
Y.23.220: Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması, Birimi: kg
D=48mm t=2,5mm OLAN BORU PROFİL
İLE 3 SIRA YATAY
D=48mm t=2,5mm OLAN BORU PROFİL
İLE HER 1mt. de 1 DİKEY KORKULUK
Y.25.002/02: Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması, Birimi: m2
BORU PROFİLLERİN BOYASI
Y.25.004/01: Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı
su bazlı boya yapılması (dış cephe), Birimi: m2
________ _____________________
YAN DUVARLARIN DIŞININ BOYASI
Oska/1-OÛ2Z
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin A d ı: Ovacık Kütüphane Binası Engelli Rampası Yapım İşi
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları
s.
Poz No
No
İmalatın Cinsi
Birim
Miktarı
Pursantaj
(%)
Makine ile tuvenan kum çakıl temin edilerek, makine ile serme,
,
i
.
. T
m3
sulama, sıkıştırma yapılması
Teknik Tarifi: Tuvenan kum çakılın, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli
silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme,
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3fiyatı:
1
1
iri
15.140/4
2
18.183/1
^
Sayfa: 1
a m a
Makine ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması
m3
Normal çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve
26.042/M kalınlıkta, çift tabakalı terrazo karo plak (karo mozayik - sınıf 2)
2
K
ile iç mekanlarda döşeme kaplaması yapılması
(250x250mm/300x300mm/330x330mm vb ebatlarda)
Teknik Tarifi: Şartnamesine uygun yapılmış mevcut tesviye betonu yüzünün,temizlenip ıslatılması,
üzerine 2,5 cm kalınlığında (Poz no: 10.009-10.009/MK) 400 dozlu çimento harç ile bir altlık serilmesi,
kumu 500 kg çimento dozlu (Poz no: 10.022-10.022/MK) şerbetle doldurulması, döşeme yüzünün
harçlardan temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma,
boşaltma, işçilik ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
27.581 /M
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
m2
Teknik Tarifi: 1 m3 dişli kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla (Poz no:10.001-10.001/MK)
ortalama 3 cm kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, tesviye tabakası
yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması ve her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
YT 5.001/
j|e yummak Ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)
m3
Teknik Tarifi: Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25
metreye kadar taşınması, depo, imla veya şedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra
kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için
yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı
dâhil, 1 m3 kazı fiyatı:
Y 16 050/ ®eton santralinde üretilen veya satın alman ve beton pompasıyla
basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton m3
nakli dahil)
Teknik Tarifi: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü
agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli
çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini
yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az
bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana
sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış,
elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C
20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alman hazır beton harcının; beton
kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton
pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer
dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve
gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve
laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton
bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya
satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton
tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve----'
'
0ska/012-yt
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin A d ı: Ovacık Kütüphane Binası Engelli Rampası Yapım İşi
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları
s.
Poz No
İmalatın Cinsi
_________ Sayfa: 2
Birim
Miktarı
Pursantaj
<%)
diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel
giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 20/25 betonun 1 m3fîyatı:
No
Y
2
1 .0 0 1 /
p ] y W O O Cj
j j e
y ü z e y ]j
betonarme kalıbı yapılması
m2
Teknik Tarifi: Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında plyvvood (film kaplı)
suni tahtalardan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak
şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile
işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2
fiyatı:
q
o
v-m m/i 0 8 - 0 1 2 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, ~
ı
*u11 1 **1 ••i
•
* i
i
ıon
bükülmesi ve yerme konulması
__Teknik Tarifi: Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip hiikiilerek Vıa7rrlanma<;ı
yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat
yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton
fiyatı:
Y.23.220 Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması
kg
Teknik Tarifi: Projesine göre her çapta boru ile pencere ve bahçe duvarı parmaklıkları ve benzeri işler
yapılması, parçaların kaynak ile eklenmesi yerine tespiti için her türlü malzeme ve zayiat, atelye
giderleri, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı
dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı:
Y 25 002/
10 ^
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
m2
Teknik Tarifi: Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg l.kat, 0,100 kg
2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,100 kg l.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik
boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2
fiyatı:
11
Y.25.004/ Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak
01
akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)
Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların
ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine l.katına 0,180 kg,
2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte akrilik esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile
yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı
dâhil, 1 m2 fiyatı:
0ska/012-yt
'a ta y la r 4 8 m m . Ç a p v e 2 ,5 m m
• t kalınlığında
olan Profil boru ile,
3 sıra yapılacaktır.
[)ike yler4 8 m m . ç a p v e 2 ,5 m m
i
/
e t k a lın lığ ın d a
olan Profil boru ile,
lm t. de 1 tane konulacaktır.
OVACIK HALK KÜTÜPHENESİ
ENGELLİ RAMPASI YAPIM İŞİ
UYGULAMA DETAYLARI.
Download

Yüklemek İçin Tıklayınız - TC Karabük İl Özel İdaresi