#*■
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE
/
/2014
Teklif Sahibinin;
Adı Soyadı / Unvanı :.................................................................................................
Açık Tebligat A d re si:.................................................................................................
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi No :.........................................................................................
Telefon ve Faks N um arası:.........................................................................................
İdarenizce yaptırılacak olan Eskipazar 2 Nolu ASHİ Bakım Onarım İşi’ne ait
şartname dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yerleri
ve çevresini gördük, her hangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul
ediyoruz.
1-ihale konusu işin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam...................................................
anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2- Teklifimiz, 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.
3- İhale konusu iş için sermayesinin % 50 sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel
kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.
4- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor
ve kabul ediyoruz.
5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde,
idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt
ediyoruz.
6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince
yerli istekli durumundayız.
7-İş üzerimizde kalması durumunda tahakkuk aşamasında fatura bedeli üzerinden yasal olarak
kesilmesi gereken ihale karar pulu, fatura bedeli damga vergisi, gereken halde sözleşme
damga vergisi ile olması durumunda 1000 TL üzerindeki vergi borçlarımın kesilmesini
şimdiden kabul ve taahhüt ediyoruz,
Ek: Şartname Dokümanı (11 S y f)
Saygılarımızla
Adı Soyadı / Firma Kaşesi
-İmza
İhale
Makamı
İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
Sayfa: 1
İşin A d ı: ESKİPAZAR 2 NOLU ASHİ BAKIM ONARIM İŞİ
No
İş Grubunun Adı
Tutarı
Ana Grup
Yüzdesi
(%)
100,0000
1 İnşaat İmalatları
2 Mekanik Tesisat
3 Elektrik Tesisatı
GENEL TOPLAM
DÜZENLEYENLER
O
rhaf SELÇUK
Inş. Teknr
CAYA
/ktrik-Elektronik Müh
100,00-
İhale
Makamı
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
İşin A d ı: ESKİPAZAR 2 NOLU ASHİ BAKIM ONARIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları
s.
Poz No
No
n
1
18.195
2
18.198/12
3
24.060
4
İmalatın Cinsi
Her türlü ahşap, kapı kasası, kapı kanadı pencere ve camekan
sökülmesi
Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi
Sayfa: 1
Birim
Miktarı
Pursantaj
(%)
m2
0r057122
m2
0,669375
0 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve
yerine tespiti
m
1,704714
27.528/1 A
Alçı astar (perdah) yapılması (Tamirat işlerinde)
m2
0,571222
5
27.531/MK
Kireç - çimento karışımı harçla düz sıva yapılması
m2
1,485332
6
27.583/MK
2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması
m2
0,527759
7
A01
Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş Tip)
Adet
0,125110
8
A08
Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)
Adet
0,125110
9
M0
Menteşenin yerine takılması
Adet
0,022352
10
ÖZEL OLUK
mt
6,048536
11
V. 19.085/001
m2
0,782791
12
r .23.241
kg
3,483677
13
Y.23.244/F
0.45 - 0.55 mm arası % 55 Alüminyum % 45 Çinko Kaplamalı
Galvanize Saçak Oluk Yapılması
Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat
halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC
doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri
imalat) (PVC hammaddesi kurşun ihtiva etmeyen) Not: Tüm ana
profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen v
Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı
yapılması ve yerine konulması
kg
9,190981
14
r.25.002/02
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
m2
0,232266
15
25.003/05
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya
--------- -------- ---------------- ccnhcx.
m2
42,248431
16
Y .26.005/402
m2
1,161071
17
Y.26.006/405
m2
3,345322
18
f.28.645/C02
m2
0,732654
vscilm ss:
yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz
aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve
yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz
aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 ınm kalınlıkta 12 mm ara
boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması
Toplam:
İ
Inş.
e
Sç
T e k ru
u k
ihale
Makamı
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
İşin A d ı: ESKİPAZAR 2 NOLU ASHİ BAKIM ONARIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat
S.
No
1
Poz No
İmalatın Cinsi
Sayfa: 1
Birim
071-101
28x35 cm Kancalı veya vidalı Sırlı Seramik ekstra sınıf Lavabolar
Adet
2
073-201
Ayna (kristal cam) 40x50 cm+D106
Adet
3
074-101
Etajer (fayans ekstra sınıf) 50x10 cm
Adet
4
075-101
Alaturka hela taşı (Sırlı seramikten ekstra sınıf), pik sifonlu 50x60 cm
Adet
5
089-101
Musluk (kısa) 1.sınıf, 1/2"
Adet
6
089-1103
Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil
Adet
7
089-1104
1/2" Lavabo-eviye muslukları; döner borulu, rozetli perlatörlü tezgah
üzeri veya duvardan montajlı
Adet
8
089-704
Plastik lavabo ve eviye sifonu
Adet
9
204-101
Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu , çap: 20 mm, 10 atü)
m
10
204-102
Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu , çap: 25 mm, 10 atü)
m
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et
kalınlığı 3 mm)
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et
kalınlığı 3 mm)
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et
kalınlığı 3 mm)
11
204-401
12
204-402
13
204-403
14
210-624
Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap : 20 mm)
Adet
15
210-702
Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 15 mm)
Adet
Miktarı
m
m
m
Toplam:
Pursantaj
{%)
İhale
Makamı
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
İşin A d ı: ESKİPAZAR 2 NOLU ASHİ BAKIM ONARIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı
S.
No
Poz No
İmalatın Cinsi
Sayfa: 1
Birim
1
718-101
Kuru tip koruyucusuz kontaktör-3x10 A'e kadar
Adet
2
718-400
Fotosel şalter
Adet
3
724-401
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar
Adet
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-25 A'e kadar
Adet
4
724-402
5
727-513
1 kV yeraltı kablosu (NYY)-3x2,5 mm2
6
735-102
Güvenlik hatlı priz sortisi
Adet
7
742-128
360° Sensörlü Tavan Armatürü. (Ölçü: Adet,,; İhzarat: % 60)
Adet
8
742-261
Flüoresan armatür T1 (plexiglas)-1x20 W
Adet
Miktarı
m
9
742-455
LED PRJ -100 W a kadar (100 W d a h il) (220 V. AC.), Led Projektörler
Adet
10
780-101
Gömme normal anahtar: (Ölçü: Adet) (TS 4915 EN 60669-1)
Adet
11
780-102
Gömme komütatör anahtar: (Ölçü: Adet) (TS>4915 EN 60669-1)
Adet
12
780-117
Etanj Priz (Ölçü: Adet) (TS-40)
Adet
13
782-501
21 x 12 mm' ye kadar, tek bölmeli PVC kabl<d kanalı
m
Toplam:
Pursantaj
(%)
İhale
Makamı
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin Adı : ESKİPAZAR 2 NOLU ASHİ BAKIM ONARIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları
S.
Poz No
No
1
18.195
İmalatın Cinsi
Her türlü ahşap, kapı kasası, kapı kanadı pencere ve camekan
sökülmesi
Sayfa: 1
Birim
Miktarı
Pursantaj
(%)
m2
Teknik Tarifi: İdarece sökülmesine karar verilen her türlü ahşaptan yapılmış, kapı kasaları, kapı kanatları, pencerelerin ve
camekânların itinalı bir şekilde sökülüp, idarece gösterilen yere istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi, inşaat yerindeki yükleme,
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı.
ÖLÇÜ : Sökülen imalata,ait olduğu imalat poz numarasında belirtilen ölçü şekli aynen
uygulanır._____ __________________________________________________________________________________________
18.198/12
Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi
m2
Teknik Tarifi: Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve
gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, seramik, fayans vb. kaplama sökülmesinin 1 m2fiyatı:
ÖLÇÜ : Sökülen kaplama alanı hesaplanır.
24.060
0 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve
yerine tespiti
m
Teknik Tarifi: PVC den 070 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren
dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının
tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçaları, malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve
düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir._________________________
27.528/1 A
Alçı astar (perdah) yapılması (Tamirat işlerinde)
m2
Teknik Tarifi: Tamirat yapılacak yüzeylerin; iyice yıkanıp temizlendikten sonra hazırlanan alçı harcı (Poz no:10.061/2) ile çelik mala
kullanılarak düzeltilmesi, gerektiğinde zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı.
ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür._________________________________________________________
27.531/MK
Kireç - çimento karışımı harçla düz sıva yapılması
m2
Teknik Tarifi: 1 m3 dişli kuma 250 kg çimento ve 0,100 m3 kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla (Poz no: 10.041-10.041/MK)
ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m3mil kumuna 250 kg çimento ve 0,100 m3 kireç hamuru katılarak
hazırlanan harçla (Poz no: 10.042-10.042/MK) ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması,
duvar yü-zeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
ıifrfTmrSüpffim:Tiiüma^
ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.__________________________________________ _______ _____
6
27.583/MK
2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması
m2
Teknik Tarifi: 1 m3 kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla (Poz no: 10.010-10.010/MK) 2x2 cm kesitinde rendelenmiş
çıtalarla ya-pılan anolara şaşırtmalı ve derzlere 2 cm eninde bitümlü karton şerit konularak, ortalama 2,5 cm kalınlığında mala
perdahlı şap yapılması, şap yapılan yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme,
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2fiyatı:
_____ ÖLÇÜ : Projedeki ölçülere göre şap yapılan yüzeyler hesaplanır.______________________________________ _____________
A01
Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş Tip)
Adet
Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKŞAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
A08
Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)
Adet
Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKŞAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap, Metal, Plastik)__________________________________ _______________________
10
11
A10
Menteşenin yerine takılm ası
Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKŞAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap, Metal, Plastik)
0.45 - 0.55 mm arası % 55 Alüminyum % 45 Çinko Kaplamalı Galvanize
ÖZEL OLUK
Saçak Oluk Y apılm ası_____________________________________________
Y.19.085/00
1
Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat
halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
Adet
mt
m2
Teknik Tarifi: Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı
engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, yüzeyler kuruduktan sonra,
birinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik yüzey kaplama malzemesinin su ile maksimum 1/4 oranında inceltilerek fırça,
rulo yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda yüzeye uygulanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra
ikinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik yüzey kaplama malzemesinin inceltilmeden, birinci kat uygulamaya dik şekilde
fırça rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde
yjikllme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve
hil 1 m2 fiyatı:
ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır._______________________________________________
inş. Te 1
0ska/012-yt
İhale
Makamı
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin A d ı: ESKİPAZAR 2 NOLU ASHİ BAKIM ONARIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları
S.
No
12
13
Poz No
Y.23.241
İmalatın Cinsi
Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC
doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri
imalat) (PVC hammaddesi kurşun ihtiva etmeyen) Not: Tüm ana profiller
Sayfa: 2
Birim
Miktarı
Pursantaj
(%)
kg
ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen v
Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre yapılan sert PVC profillerden plastik doğramalar ve aksesuarları ve
cam çıtaları her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. PVC den mamul ana profil( Standardına göre et
kalınlığı sınıfı "A" olan ve görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,8 mm,görünmeyen yüzeylerde ise 2,5 mm olmalıdır.) kesitlerinde
gerek ısı gerekse ses izolasyonu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanmış ön odacık sistemi olacaktır. Metal
takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanacaktır. Metal takviye profilleri, sıcak daldırma
metodu ile yapılmış galvanizle pasa karşı korunmuş, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalınlığı kasa ve
kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayıtda da 2 mm den fazla olmayacaktır. (Ancak çok geniş kayıt ve kanatlarda yapılan hesaplama
sonucu atalet momenti yukarıda belirtilen sac kalınlıklarından yüksek çıkarsa çıkan sonuca uyumlu kalınlıkta sac kullanılmalıdır.)
Metal takviyeli PVC profiller plastik köşe kaynağı, vida, kanat bağlaması vesair imkanlarla birleştirilerek yardımcı doğrama profilleri,
levhalar ve diğer profiller yardımı ile her çeşit pencere doğraması, kapı, camekan ve benzeri imalat yapılır. İmalatçı firmaca
önerilen sisteme uygun olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalınlıklardaki camın
takılması, cam çıtaları yardımı ile olur. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diğer usullerle
sağlanacaktır. Her pencere kanat çerçevesi (doğraması) doğrama kasasına en az 2 (iki)) kapı kanat çerçevesi ise en az 3
(üç)menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve dizaynında olacaktır. Plastik
doğrama kasa ve kanat bileşimleri 45 derece kesilerek imalatı yapılan plastik doğramanın kargir aksama, kenet ve dübellerle
gerektiğinde demir konstrüksiyona (kör kasa) paslanmaz vida kullanılarak bu iş için geliştirilmiş makinelerle kaynatılmak suretiyle
tespiti yapılacaktır. Su, hava, ses geçirmeyecek şekilde sızdırmazlığın sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak
contaların sisteme uygun olarak yerlerine tespiti için her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma,
boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerine monte edilmiş plastik doğramanın 1 kg fiyatı:
ÖLÇÜ:
1)Yalnız sert PVC plastik doğrama malzemesi, EPDM kauçuk conta, silikon esaslı macun, tespit vidaları, birleşim parçaları, profil
içinde bulunan takviyeler birlikte tartılır.
2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu
tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan
ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.
3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre ağırlıkları ile bağlantı elemanlarının birim
ağırlıkları belirtilecektir.
NOT:
1)Madeni akşamın yerine takılması bedeli doğrama fiyatlarına dâhildir.
•-gytasfönfoğranffirakse^ a r r ^
v e ç a r p r n â i^ ı^
kapı
altı fırçaları, her türlü kapı kolları, hidrolik mekanizmalar benzeri açma, kapama, kilitleme mekanizmaları vb.) tartıya dâhil edilmez.
Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı ilave
edilerek ödenir.
3)Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m aralıklarla okunaklı
ve görünür şekilde profil uzunluğu boyunca işaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin işaretlenmesi en az aşağıdaki bilgileri
içermelidir.
- İmalatçının adı veya ticari markası,
- Bu standardın işaret ve numarası (TS 5358 EN 12608 şeklinde),
- Et kalınlığı sınıfı,
- İzlenebilirliği sağlamak için yeterli olabilecek imalat kodu (örneğin; tarih vb.)____________________________________________
N aturel-m at ve eloksallı ısı yalıtım lı alüminyum doğram a imalatı
.
Y.23.244/F
yapılm ası ve yerine konulması
Teknik Tarifi: İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik
özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla
biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) naturel-mat ve eloksallı alüminyum profillerle;
her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs.; pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her
türlü montaj malzemeleri (epdm fitili, montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı
yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine
nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 kg fiyatı :
ÖLÇÜ:
1)Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte tartılması halinde; kilit ve ilaveleri,
pencere kolları, kapı kolları, menteşeler, vasistas makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot
mekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülür. Aksesuar
bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 müteahhit kârı ve genel gider ilave edilerek
ödenir.
2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu
tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan
ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.
NOT:
1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm ( ± %10) et kalınlığında olacaktır.
(Taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart
aranmaz).
2)D^ğrapıaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı
fesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır________________________________________________
0ska/012-yt
ihale
Makamı
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin A d ı: ESKİPAZAR 2 NOLU ASHİ BAKIM ONARIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları
Sayfa: 3
3)lsı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.
4)İmalatçı firmalardan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınmış "Kapasite Raporu" istenir ve Rapor'un ibrazından sonra
ödeme yapılır._______ _______________________________________________________________________________
14
Y.25.002/02
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
m2
Teknik Tarifi: Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg l.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte)
antipas sürülmesi, 0,100 kg l.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik,
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı :
ÖLÇÜ :
a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür.
b) Kapı ve bölmelerde;
1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.
2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir.
3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir.
4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır.
c) Camekân ve pencerelerde;
1)Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey
düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları
mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir.
2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü
boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz.
d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez.
_____ e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür.__________________________________
15
Y 25 003/05
boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya
yapılması (iç cephe)
m2
Teknik Tarifi: Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması,
zımparalanması, 0,150 kg su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg l.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat boya yapılması için
her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı.
ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.
_____ NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.__________
Y 26 005/40
16 2
^ X ^ CrT1wve^a ^ x ^ cm ^ anma batlarında, her türlü desen ve
yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz
aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
m2
TeRnikYarrfi: Onayîanmış detay pVojesirie üygun düzgün yüzeyin, yapışmayTengeîleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan
arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının
sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine
sahip, I.kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi,
derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin
temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma,
müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m2fiyatı:
_____ ölçü:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.______________________________
17 5'
006/40
x^
cm) ve^a ^
x
cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve
yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz
m2
aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan
arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının
sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (25 x 33 cm) veya (25 x40 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine
sahip, I.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin
istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin
temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma,
müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı:
_____ Ölçü:Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.____________________________________________
,jo Y.28.645/C0 PVC ve alüminyum doğram aya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara
m2
2
boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması
Teknik Tarifi: 4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam
yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin
dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay
düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m2
fiyatı:
ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.
bedeli kendi doğrama pozundan ödenir_________________________________________________ ________
0ska/012-yt
ESKİPAZAR 2 NOLU ASHİ BAKIM ONARIM İŞİ
YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
İNŞAAT İMALATLARI
1- 1. Katta bulunan 110 nolu odanın kırık olan PVC doğraması sökülüp yerine yenisi yapılacaktır.
( 18.195, Y.23.241/A, Y.28.645/C02 )
2- Lojman binası merdiven sahanlığındaki kırık olan 3 adet PVC doğrama sökülüp yerine yanisi
yapılacaktır. (18.195, Y.23.241/A, Y.28.645/C02 )
3- Ana giriş kapısı sökülerek yerine yenisi yapılacaktır. ( 18.195 , Y.23.244/F , Y.28.645/C02
,A01,A08,A10)
4- 1.katta bulunan tüm mahallerin elektrik tesisat imalatları geçtikten sonra tamiratı ve boyası (
WC'ler hariç) yapılacaktır. (27.528/1 A , Y.25.003/05 )
5- 1.katta bulunan VVc'Ierin duvar, taban seramikleri ve kapıları sökülüp yerine yenisi
yapılacaktır. (18.198/12, 27.531/MK, 27.583/MK,A01,A08,A10, Y. 19.085/001, Y.23.241,
Y.25.002/02, Y.26.005/402, Y.26.006/405 )
6- Çatıdaki mevcut oluk ve iniş boruları sökülüp yerine pozunda belirtildiği gibi yapılacaktır.
(24.060, ÖZEL OLUK)
7- 1. Kattaki Depo ve Mutfak kapısının kilit ve kolları sökülüp yerine yenisi takılacaktır.( A01 ,
frhâtBELÇUK
4 o ş , T e k im
ESKİPAZAR 2 NOLU ASHİ BAKIM ONARIM İŞİNDE YAPILACAK İŞLER
•
Projedeki, 102-105-107-108-109 nolu odalarda mevcut bulunan lavabolara,
o
-073-201 BFT uygun ayna, 074-101 BFT uygun etajer takılacaktır,
o
Lavabolara -089-1103 BFT uygun aramusluk,-089-1104 BFT uygun batarya,-089-704
BFT uygun lavabo sifonu takılacaktır.
•
103 ve 104 nolu mahallerdeki WC ve lavaboları sökülecek yerine -075-101 BFT uygun
VVCtaşı, 071-101 BFT uygun lavabo montajı yapılacaktır. -073-201 BFT uygun ayna, 074-101
BFT uygun etajer takılacaktır.Ayrıca lavabolara -089-1103 BFT uygun aramusluk,-089-1104
BFT uygun batarya,-089-704 BFT uygun lavabo sifonu takılacaktır.
103 vel04 nolu WC, lerdeki temiz ve pis su tesisatı yapılacaktır.
108 vel07 nolu odalara HOnolu odadan 3/4 boruyla sıva altı yeni hat çekilecektir.
110 ve 104 nolu mahallerdeki şiber vanalar % küresel vana ile değiştirilecektir.
Pissu boruları: 204-401,204-402 ,204-403 BFT uygun olacaktır.
Temiz su boruları:203-3102 ,204-3103 BFT uygun olacaktır.
ESKİPAZAR 2 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İÇİN YAPILACAK ELEKTRİK TESİSATIN A İLİŞKİN
YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
1) Çok amaçlı salon olarak kullanılan yerde aşırı elektrik yükü sebebiyle prizlerden biri zarar
görmüştür. Bu sebeple bu priz ve sortisi (3x2,5 mm2) yenisi ile değiştirilecektir.
2) Yanan prizin yanına bir adet yeni priz koyulacak ve bu iki priz ayrı linyeden beslenecek şekilde
yeniden tesis edilecektir.
3) Ayrıca salona 3 adet daha ek yeni priz tesis edilecektir.
4)
Madde 2 ve Madde 3 te bahsedilen prizler, 2 + 3 olmak üzere 2 linyeye bölünüp iki ayrı
sigortadan beslenecektir.
5)
Linye hatları kablo kanalı içinden sıva üstü tesis edilecek, fakat sortiler ve prizleri duvara
gömülecektir.
6)
Binanın dışına 4 köşeye birer adet 100 W LED projektör tesis edilecektir.
7)
LED ler fotosel göz ile kontrol edilecektir.
8) Projektörlere, ikişer ikişer hat çekilecek ve her hat için ayrı çıkış sigortası takılacaktır.
9)
Bütün bu tesisatın önüne bir adet (fotosel röle tarafından sürülen) 1 fazlı kontaktör ve
kontaktörün önüne de 1 adet uygun amperde W Otomat takılacaktır.
10) Tuvaletlere 6 adet 360° fotoselli armatür ve ayna üstlerine 2 adet T l armatür konulacaktır.
11) Ayrıca tuvaletlerdeki prizler ve anahtarlar yenisi ile değiştirilecektir.
WrbmkMüh
£
TESİSAT MAHAL LİSTESİ
Q>
İşin Adı : ESKİPAZAR 2 NOLU ASM
Çok Amaçlı Salonu
Çevre Aydınlatma
Tuvaletler
Sayfa: 1
1
718-101
Kuru tip koruyucusuz kontaktör-3x10 A'e kadar Adet
-
+
-
2
718-400
Fotosel şalter
Adet
-
+
-
3
724-401
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar
Adet
-
+
-
4
724-402
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-25 A'e kadar
Adet
+
-
-
5
727-513
1 kV yeraltı kablosu (NYY)-3x2,5 mm2
m
-
+
-
6
735-102
Güvenlik hatlı priz sortisi
Adet
+
-
-
7
742-128
360° Sensörlü Tavan Armatürü. (Ölçü: Adelt,;
Ihzarat: % 60)
Adet
-
-
+
8
742-261
Flüoresan armatür T1 (plexiglas)-1x20 W
Adet
-
-
+
9
742-455
-
+
-
10
780-101
-
-
+
11
780-102
-
-
+
12
780-117
Etanj Priz (Ölçü: Adet) (TS-40)
Adet
-
-
+
782-501
21 x 12 mm' ye kadar, tek bölmeli PVC kablo
kanalı
m
+
-
-
Sıra
No
İmalatlar
Poz No
o
<
-J
|
Birim
13
LED PRJ -100 W'a kadar (100 W dahil) (220
Adet
V. AC.), Led Projektörler
Gömme normal anahtar: (ölçü: Adet) (TS 4915
Adet
EN 60669-1)
Gömme komütatör anahtar: (ölçü: Adet) (T s
Adet
4915 EN 60669-1)
ektrik-Eiektronik Müh
Oska/ÖOO-l
Download

Yüklemek İçin Tıklayınız - TC Karabük İl Özel İdaresi