Výtvarné centrum Chagall Ostrava
Charita Ostrava
40. Jaroslav Kapec: Figury,
kresba, 34x30 cm, 1.000,- Kč
41. Stanislav Cigoš: Vytržen,
kresba, 16x10 cm, sign. PD
„Cigoš“, 500,- Kč
44. Olbram Zoubek: Schoulená,
reliéfní tisk, 34x34 cm, sign. PD
„Olbram Zoubek“, 1.200,- Kč
43. Jan Hrnčárek: Beskydy,
litografie, 26x46 cm, sign. PD „J.
Hrnčárek“, 500,- Kč
45. Vladimír Komárek: Tři
čepice, dřevoryt, 18x38 cm, sign.
SD „Komárek“, 1.000,- Kč
54. Stanislav Hanzík: Růže,
bronz, mramor, výška 8 cm,
3.000,- Kč
46. Josef Šmek: Comedia
dell´arte, olej, 140x110 cm, sign.
PD „Šmek 2004“, 2.000,- Kč
Večerní
aukce uměleckých děl
56. Bohumír Dvorský: Česká
krajina, litografie, 49x65 cm,
sign. PD, 1.000,- Kč
sobota 21. května 2011 ve 20. 00 hodin
Výtvarné centrum Chagall Ostrava, Repinova 16, 702 00 Ostrava 1,
tel. 596 112 019, e-mail: [email protected], www.chagall.cz
47. Josef Šmek: Franz Josef,
olej, 80x60 cm, 2.000,- Kč
48. Josef Šmek: Bolek Polívka,
patinovaná sádra, výška 67 cm,
2.500,- Kč
49. Josef Šmek: Reute No. 66,
olej, 150x100 cm, sign. PD „Šmek
2005“, 2.000,- Kč
50. Josef Šmek: Rozhodnost,
kresba, 94x58 cm, sign. PD „Šmek
1995“, 1.000,- Kč
Výstava dražených děl proběhne od 16. do 21. května 2011, otevřeno 9.00 až 19.00 hod.
Ceny dosažené v aukci budou konečné a nebudou k nim připočítávány přirážky.
Část výtěžku bude věnována Charitě Ostrava na podporu charitního Hospice sv. Lukáše, který
slouží lidem v závěru života a na podporu nízkoprahového denního centra pro lidi bez
přístřeší v Charitním domě sv. Benedikta Labre.
51. Josef Šmek: Dáma
v klobouku, patinovaná sádra,
výška 77 cm, 2.500,- Kč
52. Jindřich Wielgus: Matka
s dítětem, bronz, výška 15 cm,
6.000,- Kč
57. Jan Bauch: Odysseus,
lept, 13,5x8 cm, 300,- Kč
53. Jindřich Wielgus: Marie,
cín, výška 21 cm, 9.000,- Kč
58. Neurčený autor: Dudák,
olej, 90x66 cm, sign. PD, 2.000,- Kč
55. Jan Kristofori: Jaro,
kolážovaný objekt, výška
38 cm, 1.500,- Kč
Posláním Hospice sv. Lukáše je vytváření důstojných podmínek pro lidi v závěru života na základě
principů úcty k člověku jako jedinečné bytosti a umírání jako přirozené součásti života s ohledem na
všechny biologické, psychologické, sociální a duchovní potřeby. Posláním nízkoprahového denního
centra pro lidi bez přístřeší v Charitním domě sv. Benedikta Labre je poskytovat pomoc osobám bez
přístřeší v nepříznivé sociální situaci zaměřenou na uspokojování základních lidských potřeb (strava,
hygiena, ošacení) a oblast sociálního poradenství ve snaze podpořit tyto osoby řešit svou situaci.
Smyslem je nabídnout příležitost k začlenění do společnosti.
1. Vojtěch Sedláček: Na poli,
tempera, 18x51 cm, sign. LD
„Vojt. Sedláček 53“, 13.000,- Kč
2. Vojtech Kolenčík:Dáma
s kloboukem, koláž, 45x12 cm,
sign. SD „Kolenčík 2006“,
1.000,- Kč
5. Bohumír Dvorský: U nádraží,
olej, 21x31 cm, sign. LD „B.
Dvorský 34“, 8.000,- Kč
9. Neurčený autor: Biblický
motiv, olej, 70x50 cm,
4.500,- Kč
6. Josef Šrámek: Slezská krajina, 7. Ladislav Vlodek: Pohled na
tempera, 26x37 cm, sign. PD
Tatry, olej, 28x35 cm, sign.LD
„Josef Šrámek 64“, 1.000,- Kč
„L. Vlodek“, 1.000,- Kč
10. Rudolf Žebrok: Kostel
v Karviné, olej, 52x70 cm, sign.
PD „Žebrok Rud. 1950“,
2.500,- Kč
13. Bedřich Knopp: Baletka,
olej, 58x44 cm, sign. LD „B.
Knopp“, 2.000,- Kč
11. Ferdiš Duša: Průmyslová
Ostrava, olej, 49x64 cm, sign. PD
„F. Duša“, 12.000,- Kč
3. Vojtech Kolenčík: Renesanční
žena, koláž, 30x25 cm, sign. SD
„V. K.“, 1.200,- Kč
15. Petr Bednář: Bez názvu,
smalt, 35x35 cm, sign. LD
„Bednář“, 800,- Kč
16. Jan V. Barnet: Trosky,
olej, 74x98 cm, sign. PD „J. V.
Barnet“, 10.000,- Kč
14. Bořivoj Zeman: S hrozny,
bronz, 43x43 cm, sign. „B. Z. 80“
1.000,- Kč
19. Daniel Balabán: Zralá
jablka, olej, 60x44 cm, sign.
PD „Balabán“, 4.000,- Kč
17. Bohumír Dvorský: Statek v
Bělé, olej, 69x100 cm, sign. PD
„Boh. Dvorský 32“, 20.000,- Kč
4. Josef Drha: Autoportrét,
olej, 40x32 cm, sign. PD „J. Drha
47“, 1.500,- Kč
8. Neurčený autor: Romantická
krajina, olej, 53x66 cm,
20.000,- Kč
12. Helena Salichová: Sklizeň
sena, olej, 57x59 cm,
4.000,- Kč
20. Petr Markulček: Portrét
mé ženy, olej, 50x37 cm, sign.
LD „Markulček 77“, 2.000,- Kč
18. Vladimír Neuwirt:
V Karlovicích, olej, 60x93 cm,
sign. PD „Neuwirt“, 2.000,- Kč
21. Jiří Holík: V travách,
tempera, 90x65 cm, sign. SD
„J. Holík“, 2.000,- Kč
23. John David Lloyd: Silný
vítr, komb. technika, 55x39
cm, sign. PD „Lloyd“,
1.000,- Kč
24. Jan Samek: Zátiší,
olej, 70x54 cm, sign. PD „J.
Samek“, 1.500,- Kč
27. Jindřich Wielgus: Torzo,
dřevo – lípa, výška 89 cm,
signováno, 77.000,- Kč
28. Jan Bauch: Akt,
bronz, výška 49 cm, signováno,
32.000,- Kč
29. Joža Uprka: Plakát Výstava
Slovácka, litografie, 120x62 cm,
4.500,- Kč
22. Miloš Jančar: Karviná Starý
Ráj, tempera, 35x45 cm, sign. LD
„Jančar“, 1.500,- Kč
25. Jerry Pasternak: Dotek,
fotografie, 27x35 cm, 700,- Kč
30. Václav Špála: Zátiší
s ovocem, litografie, 32x40 cm,
sign. PD „V. Špála“, 4.500,- Kč
34. Helena Salichová: Úsměv,
dřevoryt, 50x33 cm, sign. PD „H.
Salichová“, 700,- Kč
35. Helena Salichová: Jarní
kytice, linoryt, 48x30 cm, sign.
PD „H. Salichová“, 500,- Kč
38. Jozef Jankovič: Abstrakce,
litografie, 24x33 cm, sign. SD
„Jankovič“, 500,- Kč
39. Milan Knížák: Nový Svět,
komb. technika, 40x28 cm, sign.
PD „M. Knížák 1991“, 6.000,- Kč
32. Pravoslav Kotík: Stojící,
kresba, 53x32 cm, sign. PD „P.
K.“, 5.000,- Kč
37. Jozef Jankovič: Figury,
litografie, 22x30 cm, sign. PD
„Jankovič“, 750,- Kč
26. Jerry Pasternak:
Blondýnka,
fotografie, 35x27 cm, 700,- Kč
31. Rudolf Prokop: Půlakt,
akvarel, 60x42 cm, sign. PD „R.
Prokop“, 1.500,- Kč
33. Jan Pařízek: Ležící akt,
kresba, 22x57 cm, sign. PD
„Pařízek Jan 2003“, 700,- Kč
36. Martin Wielgus: Zima,
litografie, 37x27 cm, sign. PD
„Martin Wielgus 1984“, 1.000,- Kč
42. Jaroslav Kapec: Pohyb
života, litografie, 36x46 cm, sign.
PD „J. Kapec“, 1.200,- Kč
Download

aukční katalog - Charita Ostrava