DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUB
-C-"
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE
./2015
Teklif Sahibinin;
Adı Soyadı / Unvanı
Açık Tebligat Adresi
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi No
Telefon ve Faks N um arası:........................
İdarenizce yaptırılacak olan Esentepe 112 İstasyonu ve Lojmanları Doğalgaz
Dönüşüm İşi ’ne ait şartname dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik,
îşin yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, her hangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün
şartları kabul ediyoruz.__________________ _________________ ______
m-
S f ■-i
ı
18.198/13
Dökme mozayik sökülmesi
2
27.531/MK
Kireç - çimento karışımı harçla düz sıva yapılması
3
27.581/MK
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
7.000
rrr
0,160
7,000
aH r f '£ ■«aSfcv I
T M
Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak ıkı kat su bazlı mat boya
0,160
yapılması (iç cephe)
■
23,000
5
165-708
Panel radyatör, (Tip 22) 600
6
170-201
Köşe tip radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2"))
Adet
30,000
7
170-401
Köşe tip termostatlı radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2"))
Adet
22,000
Adet
4,000
_
-¿pu j s r s
Kombi (Doğalgaz ve LPG yakıtlı) Min 20.000 kcal/h Bacalı, hermetik
elektronik
9
201-1001
Çelik boru 21.3/2.8 mm
10
201-1002
■* Çelik boru 26.7/2.9 mm
m
20,740
11
201-1003
Çelik boru 33.4/3.4 mm
m
23,200
16,440
Çelik boru 42.2/3.6 mm
10,800
8,430
13
201-1005
Çelik boru 48.3/3.7 mm
14
204-922
Anma Dış Çapı 16(oksijen bariyerli) polietilen borular
15
204-944
Anma Dış Çapı 32 Sıva üstü radyatör tesisatında kullanılmak üzere Al folyo
üst katmanlı peroksit ile çapraz bağlanmış( PE-Xa) boyut sınıfı A, uygulama
sınıfı 5, boru serisi 3,2 olan polietilen borular (TS EN ISO 210032:2008/All
16
204-985
6 Çıkışlı Mini küresel vanalı l"kollektör
320,000
40,000
Adet
4,000
17
204-986
7 Çıkışlı Mini küresel vanalı l"kollektör
Adet
4,000
18
210-726
Küresel vana, gövde çelik küresi paslanmaz çelik, vidalı (32mm, 11/4")
Adet
20,000
19
210-811
Adet
4,000
20
210-812
Adet
4,000
21
210-813
Adet
8,000
22
210-814
Adet
1,000
Adet
10,000
■Ü n
210-815
Doğalgaz küresel vana, pirinç pres, teflon contalı, tam geçişli, vidalı (çap:
15 mm)
Doğalgaz küresel vana, pirinç pres, teflon contalı, tam geçişli, vidalı (çap:
20 mm)
Doğalgaz küresel vana, pirinç pres, teflon contalı, tam geçişli, vidalı (çap:
25 mm)
Doğalgaz küresel vana, pirinç pres, teflon contalı, tam geçişli, vidalı (çap:
30 mm)
Doğalgaz küresel vana, pirinç pres, teflon contalı, tam geçişli, vidalı (çap:
40 mm)
24
212-412
Filtreli Regülatör DN20, vidalı
Adet
4,000
25
213-313
Doğalgaz Selenoid Vana DN25 vidalı
Adet
4,000
26
221-104
Pislik tutucu, pres döküm, vidalı (çap: 32 mm)
Adet
4,000
27
227-204
Geri tepme ventili, prinç pres döküm vidalı (çap: 32 mm)
Adet
4,000
28
724-401
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A’e kadar
Adet
4,000
29
727-406
Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo-2xl,5 mm2
m
50,000
30
833-540
Patlayıcı gaz detektörü
Adet
4,000
.
....
Toplam:
-İhale konusu işin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam.
Birim Fiyat bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2- Teklifimiz, 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.
3- İhale konusu iş için sermayesinin % 50 sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel
kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.
' -.I' A '
4- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor
ve kabul ediyoruz.
5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde,
idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt
ediyoruz.
6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince
yerli istekli durumundayız.
7-İş üzerimizde kalması durumunda tahakkuk aşamasında fatura bedeli üzerinden yasal olarak
kesilmesi gereken ihale karar pulu, fatura bedeli damga vergisi, gereken halde sözleşme
damga vergisi ile olması durumunda 1000 TL üzerindeki vergi borçlarımın kesilmesini
şimdiden kabul ve taahhüt ediyoruz,
Ek: Şartname Dokümanı (5 S y f)
Saygılarımızla
Adı Soyadı / Firma Kaşesi
-İmza
ihale
Makamı
TEKNİK ŞARTNAM E (İş Kalem leri)
İşin A d ı : ESENTEPE 112 İSTASYONU VE LOJMANLARI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları
S.
Poz No
18.198/13
İmalatın Cinsi
Dökme mozayik sökülmesi
Sayfa: 1
Birim
Miktarı
m2
7,000
Pursantaj
Teknik Tarifi: Dökme mozayik sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri,
yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, dökme mozayik sökülmesinin 1 m2fiyatı:
ÖLÇÜ : Sökülen kaplama alanı hesaplanır._________________________________________________________________________
27.531/MK
Kireç - çimento karışımı harçla düz sıva yapılması
rrr
0,160
Teknik Tarifi: 1 m3dişli kuma 250 kg çimento ve 0,100 m3 kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.041-10.041/MK)
ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m3mil kumuna 250 kg çimento ve 0,100 m3kireç hamuru katılarak
hazırlanan harçla (Poz no: 10.042-10.042/MK) ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması,
duvar yü-zeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2fiyatı:
ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.____________________________________________________________
27.581/mk
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
m2
7,000
Teknik Tarifi: 1 ms dişli kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla (Poz no:10.001-10.001/MK) ortalama 3 cm kalınlığında
mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması ve her türlü
malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2
fiyatı:
------ ÖLÇÜ : Projedeki ölçülere göre tesviye tabakası yapılan yüzeyler hesaplanır.
Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı mat
nrr
0,160
Y.25.003/14
boya yapılması (iç cephe)
Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,075 kg su bazlı astar uygulanır ve 0,350 kg
macun işleminden sonra yüzey zımparalanır, 0,075 kg su bazlı astar üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su
bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.
NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.._________
ihale
Makamı
TEKNİK ŞARTNAM E (İş Kalem leri)
İşirf A d ı : ESENTEPE 112 İSTASYONU VE LOJMANLARI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat
S.
No
1
Poz No
165-708
İmalatın Cinsi
Panel radyatör, (Tip 22) 600
Sayfa: 1
Birim
Miktarı
m
23,000
Pursantaj
(%)
Teknik Tarifi: Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1/2/3 standardına uygun, ısıl güçlerini akredite olmuş laboratuar raporuyla
kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum1.11 mm kalınlıkta soğuk çekilmiş
sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS
EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat
elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları dâhil işyerinde temini ve montajı. (Tip XY, X panel sayısı, Y
konvektör.)
170-201
Köşe tip radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2"))
Adet
30,000
Teknik Tarifi: TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun göreceği nitelikte radyatör musluğu ve bağlantı rakorunun
(termostattı olanlar termostatlı kafa ve adaptörü bağlantı rakoru ile birlikte) işyerinde temini ve yerine montajı.__________
170-401
Köşe tip termostatlı radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2"))
Adet
22,000
Teknik Tarifi: TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun göreceği nitelikte radyatör musluğu ve bağlantı rakorunun
(termostatlı olanlar termostatlı kafa ve adaptörü bağlantı rakoru ile birlikte) işyerinde temini ve yerine montajı.__________
Kombi (Doğalgaz ve LPG yakıtlı) Min 20.000 kcal/h Bacalı, hermetik
192-004
Adet
4,000
elektronik
Teknik Tarifi: 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar direktifine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı; TS EN 297, TS EN 483 TS EN 625
standartlarına uygun, bacalı veya hermetik tip, ısıtma ve kullanım suyu temin amaçlı, pilot alevli veya elektronik ateşleme tertibatlı,
aşırı ısınmaya, aşırı basınca, baca blokajına, susuz çalışmaya, alevin sönmesine karşı gazı otomatik olarak kesme, emniyet
tertibatları bulunan değişen ısı ihtiyacına göre, alev modülasyonlu, ısıtma ve kullanma suyu sıcaklıkları ayrı ayrı ayarlanabilen,
kademeli sirkülasyon pompası, kapalı genleşme tankı, otomatik pürjörü, emniyet ventiline sahip, imalat tarihi, ısıtma kapasitesi,
yakıt cinsini, markasını bildirir etiketi ve kullanma talimatı ile birlikte işyerinde temini, montajı ve çalışır durumda teslimi.
Not: Kombi baca bağlantıları paslanmaz çelik bükülebilir (flexible) boru ile yapılacaktır.____________________________________
201-1001
Çelik boru 21.3/2.8 mm
m
16,440
Teknik Tarifi: 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı,TS EN 10208-2'ye uygun çelik
doğal gaz borularının 0114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, 0 114,3/6,0 mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiş,
ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil,
fıtings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini,yerine montajı,(Boru montaj
malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarından ödenecektir.)_____________________________________________________
201-1002
Çelik boru 26.7/2.9 mm
m
20,740
Teknik Tarifi: 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı,TS EN 10208-2'ye uygun çelik
doğal gaz borularının 0114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, 0 114,3/6,0 mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiş,
ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil,
fitings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini,yerine montajı,(Boru montaj
malzemesi
201-1003
bedelleri 201400 ve 201-500 pozlarından Ödenecektir.)
Çelik boru 33.4/3.4 mm
m
23,200
Teknik Tarifi: 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı,TS EN 10208-2'ye uygun çelik
doğal gaz borularının 0114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, 0 114,3/6,0 mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiş,
ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil,
fıtings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini,yerine montajı,(Boru montaj
malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarından ödenecektir.)_____________________________________________________
201-1004
Çelik boru 42.2/3.6 mm
m
10,800
Teknik Tarifi: 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı,TS EN 10208-2'ye uygun çelik
doğal gaz borularının 0114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, 0 114,3/6,0 mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiş,
ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil,
fitings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini,yerine montajı,(Boru montaj
r l: malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarından ödenecektir.)_______________ _____________________________________
8,430
m
201-1005
Çelik boru 48.3/3.7 mm
10
Teknik Tarifi: 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı,TS EN 10208-2'ye uygun çelik
doğal gaz borularının 0114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, 0 114,3/6,0 mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiş,
ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil,
fıtings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini,yerine montajı,(Boru montaj
malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarından ödenecektir.)_____________________________________________________
320,000
204-922
Anma Dış Çapı 16(oksijen bariyerli) polietilen borular
Teknik Tarifi: TS 10762-2 EN ISO 15875-2’ye uygun çapraz bağlı polietilen boruların iş yerinde temini ve montajı.
Anma Dış Çapı 32 Sıva üstü radyatör tesisatında kullanılmak üzere Al
folyo üst katmanlı peroksit ile çapraz bağlanmış( PE-Xa) boyut sınıfı A,
m
40,000
204-944
uygulama sınıfı 5, boru serisi 3,2 olan polietilen borular (TS EN ISO
21003-2:2008/A11
Teknik Tarifi: TS 10762-2 EN ISO 15875-2’ye uygun çapraz bağlı polietilen boruların iş yerinde temini ve montajı.
ihale
Makamı
TEKNİK ŞARTNAM E (İş Kalem leri)
İşin A d ı : ESENTEPE 112 İSTASYONU VE LOJMANLARI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
Sayfa: 2
İı Grubu; Ana G n ıp M ek a ıi Tesisat
s.
Poz No
No
12
İmalatın Cinsi
204-985
6 Çıkışlı Mini küresel vanalı 1"kollektör
Birim
Miktarı
Adet
4,000
Pursantaj
(%)
Teknik Tarifi: Yerden ısıtma sistemlerinde; radyatör bağlantı hatlarında ısıtma suyunun dağıtılması ve toplanması için kullanılan;
pirinç malzemeden mamul kolektörün iş yerine temini ve montajı, (çıkış bağlantısı 016x2mm)_____________________________
13
204-986
7 Çıkışlı Mini küresel vanalı 1"kollektör
Adet
4,000
Teknik Tarifi: Yerden ısıtma sistemlerinde; radyatör bağlantı hatlarında ısıtma suyunun dağıtılması ve toplanması için kullanılan;
______pirinç malzemeden mamul kolektörün iş yerine temini ve montajı, (çıkış bağlantısı 016x2mm)_____________________________
14; 210-726
15
16
Küresel vana, gövde çelik küresi paslanmaz çelik, vidalı (32mm, 1 1/4")
Adet
20,000
Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel
vanaların işyerinde temini ve yerine montaj».
Not:TS 3148 föy2 de belirtilen 10 boyutlarının kısa ölçüleri kullanıldığında bilim fiyatlar ?35 fiKSİltİlSieK ÖdeneceKtİr,_ _ _ _ _ _ _ _
Doğalgaz küresel vana, pirinç pres, teflon contalı, tam geçişli, vidalı (çap:
210-811
Adet
4,000
15 mm)
Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel
vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.
Not:TS 3148 föy2 de belirtilen 10 boyutlarının kısa ölçüleri kullanıldığında birim fiyatlar ?35 eksiltilerek ödenecektir.____________
Doğalgaz küresel vana, pirinç pres, teflon contalı, tam geçişli, vidalı (çap:
210-812
Adet
4,000
20 mm)
Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel
vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.
Not:TS 3148 föy2 de belirtilen 10 boyutlarının kısa ölçüleri kullanıldığında birim fiyatlar ?35 eksiltilerek ödenecektir._____________
Doğalgaz küresel vana, pirinç pres, teflon contalı, tam geçişli, vidalı (çap:
Adet
8,000
210-813
25 mm)
18
Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel
vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.
Not:TS 3148 föy2 de belirtilen 10 boyutlarının kısa ölçüleri kullanıldığında birim fiyatlar ?35 eksiltilerek ödenecektir._____________
Doğalgaz küresel vana, pirinç pres, teflon contalı, tam geçişli, vidalı (çap:
1,000
Adet
210-814
30 mm)
Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel
vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.
Not:TS 3148 föy2 de belirtilen 10 boyutlarının kısa ölçüleri kullanıldığında birim fiyatlar ?35 eksiltilerek ödenecektir.____________
Doğalgaz küresel vana, pirinç pres, teflon contalı, tam geçişli, vidalı (çap: Adet
10,000
210-815
40 mm)
Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel
vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.
Not:TS 3148 föy2 de belirtilen 10 boyutlarının kısa ölçüleri kullanıldığında birim fiyatlar ?35 eksiltilerek ödenecektir.____________
4,000
Adet
212-412
Filtreli Regülatör DN20, vidalı
Teknik Tarifi: 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş,CE sertifikalı, TSE 10624 standardına uygun,
doğalgaz veya LPG basıncını düşürmek veya stabil tutmak için kullanılan filtreli regülatörlerin iş yerinde temini, yerinde montajı.
213-313
Doğalgaz Selenoid Vana DN25 vidalı
Adet
4,000
Teknik Tarifi: 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar direktifine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında
kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.________________
Pislik tutucu, pres döküm, vidalı (çap: 32 mm)
Adet
4,000
Teknik Tarifi: Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz,
dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı
katoloğu idarece onanmak üzere seçilecek pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.
Not: Filtre hassasiyeti;
DN 20 ye kadar 500 pm (0,5 mm) ve yukarısı
DN 50 ye kadar 700 pm (0,7 mm) ve yukarısı
DN 150 ye kadar1200 pm (1,2 mm) ve yukarısı olacaktır._________________________________________________ __________
221-104
23
227-204
Geri tepme ventili, prinç pres döküm vidalı (çap: 32 mm)
Adet
4,000
Teknik Tarifi: Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, TS EN 1074-3'a uygunluk belgeli, ufak çapta olanlar vidalı, pirinç veya
bronzdan, daha büyük çapta olanlar vidalı, pirinç veya bronzdan daha büyük çaptakiler, flanşlı ve dökme demirden, menteşeli veya
oturmalı klapeli veya bilyeli yatay veya dik konumlarda çalışabilen sızdırmaz geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine
.
~
____________________________ ____________________ ___ ____________________________________
0ska/0 2
ihale
Makamı
TEKNİK ŞARTNAM E (İş Kalem leri)
İşini A d ı : ESENTEPE 112 İSTASYONU VE LOJMANLARI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat
S.
No
Poz No
İmalatın Cinsi
Birim
Sayfa: 3
Miktarı
Pursantaj
(%>
ihale
Makamı
TEKNİK ŞARTNAM E (İş Kalem leri)
İşin A d ı: ESENTEPE 112 İSTASYONU VE LOJMANLARI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı
S.
No
1
Poz No
Sayfa: 1
İmalatın Cinsi
Birim
Miktarı
Pursantaj
\ /o l
724-401
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A’e kadar
Adet
4,000
Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B
veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dâhil
2
■$ ' *
»1
■%: ■f •
3
727-406
Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo-2x1,5 mm2
m
50,000
Teknik Tarifi: Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzere kolon veya
besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil
ÖLÇÜ:Buat, dirsek, muf dâhil boru uzunluğu besleme hattı uzunluğudur. Buatlar, dirsekler, muflar ve kroşeler için ayrı bedel
ödenmez, 10 m.den fazla uzunluklarda her 10 m.ye 1 ara buat konacaktır. Ara kalemler için bir üst dereceden ödeme yapılır
833-540
Patlayıcı gaz detektörü
Adet
4,ooo
Teknik Tarifi: Doğalgaz ve LPG gibi hidrokarbon esaslı tüm patlayıcı gazları algılayacak ve 85 db ses şiddetinde alarm verecektir.
Dedektör üzerinde uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az 3 adet Led ışığı olacak, Sistemin devrede, alarm ve hata
konumunda olduğunu gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde Led’lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi
yapılabilecektir. 220 V. AC veya 12/24 V. DC besleme gerilimiyle çalışabilecektir. Modülün beslemesi 24 V.DC. anahtarlamalı
(SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır. ( Akü ve SMPS anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil edilmiştir). Analog
adresli kontak izleme modülleri ile çalışabilmelidir.TS EN 50194-1 standardına ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine
sahip dedektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
Download

-¿pu jsrs - TC Karabük İl Özel İdaresi