TRABZON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin Adı : MAÇKA ÇATAK İLK ORTA OKULU KALORİFER DÖNÜŞÜM İŞİ
İş Grubu:
S.
No
1
Poz No
704-103
İmalatın Cinsi
Sıva üstü sac tablo-0.20-0.30 m² 0.30 m² dahil)
Sayfa: 1
Birim
Miktarı
Pursantaj
(%)
Adet
Teknik Tarifi: Pano yapılması gerek görülmeyen yerlerde kullanılmak üzere, en az 1 mm kalınlığında DKP, sacdan sıva üstü tablo
tesis edilecektir. Tablo üç kısımdan müteşekkil olacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı, köşebent veya profil iskeletli sac kutu ve yale
anahtarla açılabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli delikler
bulunan iç kapak, sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları
bulunacaktır. Kutunun projesine göre çeşitli iletkenlerin gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit
edilen bir sac kapakla kapatılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin
bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Şasi köşebent veya kıvrılarak profil verilmiş DKP, sacdan yapılacak
tablo üzerine konulacak. Bütün cihazları, klemensleri v.b. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara
kumanda için üzerinde delikler bulunan iç kapak şasi üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. İç kapak söküldüğünde tablo
içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak, ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır. Yukarıda
adları verilen üç kısmın tablo yerinden sökülmeden birbirinden ayrılması mümkün olacaktır. Tablonun üzerindeki cihazlar
yerleştirilmesine ait projeler tip projelere göre hazırlanacak idareye onatılacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerindeki
faz hatları için gerekli sayıda TS 6429'a uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klamens veya bara,
açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacak, bütün demir kısımlar bir kat sülyen ve iki kat mat tabanca
boyası ile boyanacak ve tablo kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Tablonun temini, işyerine nakli ve
montajı. Her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dâhil işler halde teslimi.
Ölçü: İç kapak alanı, onaylı projedeki değerle karşılaştırıldıktan sonra bu alanın m²'sine göre ödeme yapılacaktır. Bu bedele her
türlü ufak malzeme, boya, bağlantı, montaj dâhildir. Tablo üzerindeki sigorta şalter v.b. ile topraklama tesisatı bedeli ayrıca ödenir.
2
713-101
Seçici Pako şalter-tablo üstü-2x16 A'e kadar
Adet
Teknik Tarifi: Tablo üstü montajına mahsus, sac veya plastik kapaklı, döner göbekli, projesinde gösterilen sayıda pozisyonlu,
kontakların açılıp kapanması dönme ile ve yaylı olarak sağlanan pako şalter pozisyon kadranı ve kumanda kol veya düğmesinin
temini, montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.
3
716-301
Elektronik motor koruma cihazı-3x12 A'e kadar
Adet
Teknik Tarifi: Tablo üstü montajı için, üç fazlı motorlarda kullanılmak üzere, elektrik devrelerden oluşan, cereyan kesilmesinde,
gerilimin belli bir değerin altına düşmesinde veya yükselmesinde veya frekansın değişmesinde, motor nominal akımının % 25
fazlasını yüklenmesi ve bu olayın 4 saniye sürmesi halinde, motor besleme fazlarından her hangi birisinin kesilmesi halinde motoru
koruyacak cihaz, üzerinde fazları gösteren lambası, akım ayar düğmeli, durdurma ve çalıştırma butonlu, durdurma lambalı: Cihazın
temini, her nevi malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı.
NOT: Akım trafosu kullanıldığında bedeli birim fiyat No. 725-400'den ödenecektir.
4
718-202
Kuru tip Termik Kontaktör-3x16 A'e kadar
Adet
Teknik Tarifi: Uzerinde termik koruyucu rölesi bulunan kontaktör temin ve montajı. AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus
tablo arkasına monte edilen tipten, koruyucu röleleri bulunmayan tablo ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile
kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nevi malzeme ve işçilik dâhil.
Ölçü: Monte edilmiş kontaktör adedi sayılır.
5
718-508
Kaçak akım koruma şalterleri-4x40 A'e kadar (30 mA)
Adet
Teknik Tarifi: Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her
hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli,
sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı
korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A,
değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil
işler halde teslimi.
6
724-401
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar
Adet
Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B
veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dâhil
7
724-406
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-3x16 A'e kadar
Adet
Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B
veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dâhil
8
724-407
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-3x40 A'e kadar
Adet
Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B
veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dâhil
9
725-904
İşaret lambası 250 V'a kadar
Adet
Teknik Tarifi: TS 2575 EN 60073 standardına uygun, Gömme tipte, kullanılacak yere göre standartta belirtilen renklerde, işaret
lambasının temini, iş yerine nakli, montajının ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi.(soketi ve ampulü fiyata dâhildir.)
10
791-317
Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az
300/500 V), 4x2,5 mm²
m
Teknik Tarifi: Ana hat ve besleme hatları alev iletmeyen halojensiz kablolar (ihzarat % 60) (TS EN 50525-3-31 Standardına uygun)
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına
uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek,
klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil
Oska/012-yt
TRABZON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin Adı : MAÇKA ÇATAK İLK ORTA OKULU KALORİFER DÖNÜŞÜM İŞİ
İş Grubu:
S.
No
11
Poz No
27.531/1
İmalatın Cinsi
Kireç çimento karışımı harçla düz sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı)
Sayfa: 2
Birim
Miktarı
Pursantaj
(%)
m²
Teknik Tarifi: 1 m³ dişli kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan (Poz no:10.041/A1) harçla
ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç
katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.042/A1) ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması,
duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :
ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.
12
Y.16.050/04
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla
basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
m³
Teknik Tarifi: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım
ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası
ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya
kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın
alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine
beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden
korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli
her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar,
yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği
veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton
bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri
ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 20/25 betonun 1
m³fiyatı:
ÖLÇÜ:
Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
NOT:
1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri
imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade
edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine
eklenmesi zorunludur.
3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
13
Y.21.001/01
Ahşaptan seri kalıp yapılması
m²
Teknik Tarifi: Proje ve şartnamesine göre, seri halde yapılan ve yerde dökülüp kullanılacağı yere taşınan beton ve betonarme
münferit yapım işleri için, iç yüzleri rendelenmiş ve yağlanmış II. sınıf çam kerestesinden seri kalıp yapılması, sökülmesi,
temizlenmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler, malzeme ve zayiatı ile
işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır.
NOT : Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.
14
Y.25.003/07
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya
yapılması (iç cephe)
m²
Teknik Tarifi: Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması,
zımparalanması, 0,150 kg su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı yarımat boya yapılması
için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı.
ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.
NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.
Oska/012-yt
TRABZON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin Adı : MAÇKA ÇATAK İLK ORTA OKULU KALORİFER DÖNÜŞÜM İŞİ
İş Grubu:
S.
No
15
Poz No
152-1105
İmalatın Cinsi
Çelik kalorifer kazanı (duman borulu, 3 Atü, 150.000 kcal/h)
Sayfa: 3
Birim
Miktarı
Pursantaj
(%)
Adet
Teknik Tarifi: Ölçü: Adet, birimi: (kcal/h) kW, İhzarat: % 80)
TS 497, TS EN 12953-1,TS 377-3 EN 12953-3,TS EN 303-5 Standardlarında, üç geçişli, ocak hariç geçişler arası boru demetli,
istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış, ,yukarıda bahsi geçen standartlara göre
kapasite ve verim deney raporuna sahip olacak, yapılan kapasite ve ısıl verim deneyi sonucunda bulunan kapasite ve ısıl verim
değerleri TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Alınan
bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir.
Notlar:
1- 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde, el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük PS x V değeri olan,
110 º C’ dan daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan donanımların, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1)
madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)’ de belirtilen temel gereklere; “Isınmadan Kaynaklanan Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği” ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği"ne uygun olacaktır.
2- Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi.
3- İmalat kontrolü idaresince yapılarak belgelendirilecektir.
4- Kazan ızgarası ve ateş tuğlası örülmesi (şamot yapılması) fiyata dahildir.
5- Ara kapasitelere ait değerler enterpolasyonla bulunacaktır.
16
161-100
Doldurma ve boşaltma musluğu (çap: 20 mm (3/4")
Adet
Teknik Tarifi: Pirinçten rakorlu musluğu hortuma bağlama rakoru çelikten karo kesitli açılıp kapama anahtarı ile işyerinde temini,
istenen yerlere montajı, rakorun hortuma vidalı kelepçe ile sıkıca bağlanması.(TS.'ye uygunluk belgeli olacaktır.)
17
162-201
Termometre (madeni) çap: 100 mm, 120 C bölüntülü
Adet
Teknik Tarifi: Belirtilen çaplarda büyük derece bölüntülü madeni termo metrenin komple olarak işyerinde temini ve istenilen yere
montajı.
18
163-200
Hidrometre (çap: 100 mm, 50 mss'na kadar)
Adet
Teknik Tarifi: Belirtilen çaplarda büyük derece bölüntülü madeni termo metrenin komple olarak işyerinde temini ve istenilen yere
montajı.
19
165-705
Panel radyatör, (Tip 11) 600
m
Teknik Tarifi: Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1/2/3 standardına uygun, ısıl güçlerini akredite olmuş laboratuar raporuyla
kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm kalınlıkta soğuk çekilmiş
sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS
EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat
elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları dâhil işyerinde temini ve montajı. (Tip XY, X panel sayısı, Y
konvektör.)
20
201-106
Dikişli siyah boru 1"
m
Teknik Tarifi: 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 97/23/EEC Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine uygun CE sertifikalı, çelik
boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, bağlantılarının yapılması için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb.
malzeme ve işçilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulacağı arsa sınırları içindeki işlere münhasır olmak
üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç).
21
201-109
Dikişli siyah boru 2"
m
Teknik Tarifi: 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 97/23/EEC Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine uygun CE sertifikalı, çelik
boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, bağlantılarının yapılması için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb.
malzeme ve işçilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulacağı arsa sınırları içindeki işlere münhasır olmak
üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç).
22
201-110
Dikişli siyah boru 2 1/2"
m
Teknik Tarifi: 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 97/23/EEC Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine uygun CE sertifikalı, çelik
boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, bağlantılarının yapılması için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb.
malzeme ve işçilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulacağı arsa sınırları içindeki işlere münhasır olmak
üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç).
23
210-628
Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 50 mm)
Adet
Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel
vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.
Not:TS 3148 föy2 de belirtilen l0 boyutlarının kısa ölçüleri kullanıldığında birim fiyatlar ?35 eksiltilerek ödenecektir.
24
210-785
Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, vidalı (çap: 25 mm)
Adet
Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel
vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.
Not:TS 3148 föy2 de belirtilen l0 boyutlarının kısa ölçüleri kullanıldığında birim fiyatlar ?35 eksiltilerek ödenecektir.
25
210-789
Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, vidalı (çap: 65 mm)
Adet
Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel
Oska/012-yt
TRABZON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin Adı : MAÇKA ÇATAK İLK ORTA OKULU KALORİFER DÖNÜŞÜM İŞİ
İş Grubu:
S.
No
Poz No
İmalatın Cinsi
Sayfa: 4
Birim
Miktarı
Pursantaj
(%)
vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.
Not:TS 3148 föy2 de belirtilen l0 boyutlarının kısa ölçüleri kullanıldığında birim fiyatlar ?35 eksiltilerek ödenecektir.
26
216-610
Sirkülasyon pompası 3000 d/d (8.1-12 m³/h, 3.51-5.00 mSS)
Adet
Teknik Tarifi: Karakteristik eğrinin orta noktası aşağıda belirtilen debi ve basınç eğrilerinin arasına düşen düz boruya takılan
pompanın işyerinde temini ve yerine montajı. B.F. No.: 216-300'deki 1500 devir/min. Pompa, montajlı birim fiyatları ve montaj
bedelleri % 10 artırılarak uygulanacaktır.
27
216-804
Çok hızlı sirkülasyon pompası (Üç hızlı): (7-13 m³/h, 3.2-4.8, 2880-4320)
Adet
Teknik Tarifi: Maksimum çalışma sıcaklığı 120ºC, maksimum 40ºC ortam sıcaklığına dayanıklı, 6 bar çalışma basıncına sahip
Flanş: DN40-DN100 (DIN 2531'e uygun) ,H sınıfı motor yalıtımlı, IP 41 motor korumasına sahip, 380 V 50 Hz besleme gerilimli,üç
hızlı sirkülasyon pompası temini ve yerine montajı
Debisi (m3/h) Basıncı (mSS) (Pa)
28
230-610
Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez kaplamalı (boru dış çapı: 48 mm,
cam yünü et kalınlığı: 40 mm)
m
Teknik Tarifi: Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dış çapına uygun
olarak seçilmiş camyünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması, yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya
yerleştirilmesi, ince tel ile her 30 cm'de bir bağlanması (250 °C'den düşük sıcak akışkanlı tesisat borularında kullanılacaktır.)
-Galvaniz sac kaplama yapılması durumunda montajlı birim fiyatlar % 30, montaj bedelleri ise % 100 zamlı ödenir.
-Soğuk akışkanlı tesisat borularında 230-1200 Birim Fiyat pozu kullanılacaktır.
-Dış ortamdaki boru hatlarının üzeri projesine uygun, yalıtım çevre uzunluğu 300mm.den büyük olduğunda 0,8mm.; 300mm.den
küçük olduğunda 0,6mm kalınlıkta alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) ile kaplandığında, alüminyum kaplama
boyuna her 30cm'de bir atılan en az 0,5mm kalınlıkta 13mm genişlikte paslanmaz çelik veya alüminyum bant ve bant tokaları ile
birleştirilir; montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri %40 oranında artırılarak kullanılır.
(Birim fiyata sülyen boya dâhil değildir.)
29
230-617
Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez kaplamalı (boru dış çapı: 63 mm,
cam yünü et kalınlığı: 40 mm)
m
Teknik Tarifi: Yalıtılacak borunun korozyona karşı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dış çapına uygun
olarak seçilmiş camyünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılması, yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya
yerleştirilmesi, ince tel ile her 30 cm'de bir bağlanması (250 °C'den düşük sıcak akışkanlı tesisat borularında kullanılacaktır.)
-Galvaniz sac kaplama yapılması durumunda montajlı birim fiyatlar % 30, montaj bedelleri ise % 100 zamlı ödenir.
-Soğuk akışkanlı tesisat borularında 230-1200 Birim Fiyat pozu kullanılacaktır.
-Dış ortamdaki boru hatlarının üzeri projesine uygun, yalıtım çevre uzunluğu 300mm.den büyük olduğunda 0,8mm.; 300mm.den
küçük olduğunda 0,6mm kalınlıkta alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) ile kaplandığında, alüminyum kaplama
boyuna her 30cm'de bir atılan en az 0,5mm kalınlıkta 13mm genişlikte paslanmaz çelik veya alüminyum bant ve bant tokaları ile
birleştirilir; montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri %40 oranında artırılarak kullanılır.
(Birim fiyata sülyen boya dâhil değildir.)
30
231-101
Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat (çap: 15 mm-50 mm)
m
Teknik Tarifi: Serbest boruların iki kat sülyen boya ile boyanması.
31
MSB.134
Kalorifer Kazanı-Yakıt Tankı Kondens Deposu Boyler Hidrofor gibi
Teesisat Malzemelerinin Kaynakla Sökülmesi
kg
Teknik Tarifi: TARİFİ: Bina giriş kotu alanındaki (bodrum kat) kazan dairelerinde buluna kalorifer kazanı, yakıt tankı, boyler, su
tasfiye cihazı gibi parçalanmadan dışarı çıkartılması mümkün olmayan tesisat malzemelerinin kaynakla parçalanarak dışarı
çıkartılması için; işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edavat giderleri , iş yerindeki yükleme , yatay ve düşey taşımalar,
boşaltma, sökülen malzemenin istifi, müteahhit karı ve
genel giderler dahil 1 Kg fiyatıdır. Teshin merkezi ve servis binası benzeri zemin kat kotunda bulunan ve tesisat malzemelerinin
parçalanmadan çıkartılabileceği binalarda bu poz uygulanmaz. Sökümden çıkan malzeme idareye aittir.
ÖLÇÜ: Sökülen tesisat malzemesi ağırlığı tartılarak tutanağı geçirilir.
32
Özel-1
PKKP600/700 Radyatör Üst ve Yan Kapak Saçları
adet
33
Özel-2
PKKP600/1000 Panel Radyatör Yan ve Üst Kapak Saçları
adet
34
Özel-3
PKKP600/1100 Panel Radyatör Yan ve Üst Kabak Saçları
adet
35
Özel-4
PKKP600/1200 Panel Radyatör Yan ve Üst Kabak Saçiarı
adet
36
Y.23.176
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine
konulması
kg
Teknik Tarifi: Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve
bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir
perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit
genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı :
ÖLÇÜ:
İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır.
NOT:
Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki
ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7
den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece
kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.
Oska/012-yt
TRABZON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin Adı : MAÇKA ÇATAK İLK ORTA OKULU KALORİFER DÖNÜŞÜM İŞİ
İş Grubu:
S.
No
Poz No
İmalatın Cinsi
Sayfa: 5
Birim
Miktarı
Pursantaj
(%)
Oska/012-yt
Download

TRABZON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ