KALİTE BİR
YAŞAM
TARZI
SEÇİMİDİR
S I H H I T E S İ S AT KO M P O N E N T L E R İ
04 BORU
12 PRESS SYSTEM
26 EUROKONO
36 KOLLEKTÖRLER
60 TERMOSTATİK VANALAR
66 RADYANT ISITMA VE SOĞUTMA
COMISA
1
SIHHI TESİSAT KOMPONENTLERİ
1969 yılında doğan bir Şirketin tarihçesini birkaç
kelimeyle anlatmak kolay bir şey değil. Ayrıca
tamamen sıfırdan bir şirket yaratmak da hiç
kolay olmadı.
Comisa, faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda en
yüksek kaliteye ve güvenirliliğe cevap verebilir nitelikte sıhhi tesisat ürünleri üretmeyi bir
misyon olarak kabul etmiştir.
Başlangıçta faaliyetimiz az sayıda pirinç sıhhi
tesisat ürünlerini basmak ve musluk üretmekten
ibaretti.
Bu hedefin iki temel noktası şunlardır: Avrupa
standartlarına uygun, sadece İtalyan ve Alman
üreticilerinden gelen pirinç gibi, en yüksek kalitede ve sertifikalı hammaddelerin kullanımı ve
ileri derecede kalifiye personelden yararlanarak
ve günümüzde mevcut olan en ileri teknolojileri
kullanarak sadece İtalya’da gerçekleştirilmesi.
Sınırlarımızın dışındaki bazı müşterilerimizin
gereksinimlerini yorumlama kapasitemiz çok
kısa zamanda bizi yabancı pazarlara yönelmeye ve giderek sunumumuzu genişletmeye
ve derinleştirmeye teşvit etti. Dolayısıyla üretimimiz giderek sıhhi tesisat ve ısıtma sistemleri
için parçalar üretmeye yöneldi.
Gerçek gelişim, çok katmanlı borular için baskı
ve sıkıştırma bağlantı parçaları ile ilgili Comisapress ve Comis eurokono teknolojilerinin girişi
ile 90’lı yıllarda oldu. Bunlar sayesinde Şirket
daha da fazla yurt dışı pazarlara açıldı ve gitgide
az sayıda müşterimize diğer uluslardan çok
sayıda başka alıcılar da eklendi. Bugün Comisa ürünleri dünyada 35 den fazla ülkede
kullanılmaktadır.
Yeni milenyum bizim, Comisa ‘nın sunduğu artı
değeri anlama seviyesine gelen İtalyan pazarı
için de hazır olduğumuzu gördü. Halen kendi
topraklarımız dahilinde oldukça yaygın bir
satış ağına sahibiz.
2
Bu hususlar, Comisa ürünlerini seçen herkesin
Comisa tarafından hepimize nüfuz eden felsefesini kucakladığını bir kes daha göstermektedir:
“ kalite bir yaşam tarzı seçimidir.”
Bizleri daima daha modern ve sofistike teknolojiler ile donatmak için yıllar içinde yapılan
kapsamlı yatırımlar tüm kompleks üretim
prosesinin mümkün olduğunca otomasyona
geçirilmesini sağladılar: sıcak presleme, transfer makineleri ile işleme, montaj, deneme
çalıştırmaları, ambalajlama ve sevkiyat. Tüm
bunlar, ekolojiye daima daha dikkatli bakan
bir göz ve çevrenin korunmasına gösterilen
azami dikkat ile bizleri bugün şirketimiz içinde
kullandığımız enerjinin tarafımızdan üretilmesine götürdü.
Comisa ürünleri, en yüksek seviyelerde kalite standartlarına erişmek için yürülükteki
en sıkı mevzuat hükümleri çerçevesinde
gerçekleştirilen cihazlar aracılığyla yapılan en
titiz testlere tabi tutularak sadece İtalya’da ve
İsviçre’da bulunan tesislerimizde tasarlanmakta
ve üretilmektedir;
Müşteri memnuniyetine yönelik araştırmalarımız
bizleri 80’li yılların sonundan itibaren
uluslararası düzeyde ürün sertifikaları almaya
yöneltti ve 1994 yılından itibaren ise Şirketimiz
ISO 9001:2008 CsQ-İqneT kalite sistemi onayı
almıştır.
Bugün, Comisa’nın kurulmasından yaklaşık 45
yıl sonra, ürün gamımız 3.000 den fazla ürünü
kapsamakta ve sadece on yıldan beri üretmekte
olduğumuz radyant ısıtma, gibi “niş” ürünler
şirketimizin lokomotiflerinden biri olmuştur.
Ancak henüz yolun sonuna gelmedik. Bu katalog ile Comisa Comisa Energy başlığı altında
gruplandırılan yeni ve önemli sektörlere
açılmaktadır, fotovoltaik ve termal güneş enerjisi gibi yenilenebilen enerjiler, ısı pompaları
ve ısının ko-jenerasyonu ve entegrasyonu,
kaynakların yönetimi bugünden itibaren bizim
geleneksel tekliflerimizin yanında yer alacak ve
müşterilerimiz daima gereklilikleri ve beklentilerine en yüksek seviyede cevap verebilecek
benzersiz bir partneri yanlarında bulacaklardır.
COMISA
Üretimimimizn temelini pirinç ve aşağıdaki
simgelerle belirtilen bakır ve çinko alaşımı
oluşturmaktadır:
• en 12165 CW 617 n sıcak preslemeye yönelik
alaşım ve müteakip çapak ve talaş temizleme
işlemi
• en 12164 CW 617 n tekli/çoklu mandren ile
yapılan işlemlere ayrılmış alaşım diğer alaşımlar
bu standartlara uygun değildir, içme suyu geçirmek için uygun olmadıklarından kullanılamazlar.
Comisa ürünlerini aşağıdaki şekillerde elde
etmektedir:
• pirincin sıcak preslenmesi ve Transfer makinasi
ile talaşların temizlenmesi işlemi
• presleme işlemi gerektirmeyen tüm diğer parçalar için tekli/çoklu mandren işlemleri
pirinç alaşımının soğuğa karşı mükemmel bir
mekanik direnç sağlayan ve sıcakta mükemmel şekillenebilir olma özelliğinden dolayı yarı
mamullerin elde edilmesi için en mükemmel
teknik kesinlikle preslemedir. 700°C de ısıtılan
pirinç çubuk içine girdiği küretim merkezlerinde gerçekleştirilmektedir: kalıbın biçimini
almaktadır. COMisa sıcak presleme teknolojisinde hatırı sayılır bir deneyime sahiptir. Kalıplanan
ürünlerin tabi tutulacağı müteakip işlemler, ileri
teknolojiler kullanan COMisa üretim merkezlerinde gerçekleştirilmektedir; spesifik aletler
kullanılmakta, preslenen parça üzerinde milimetrenin birkaç yüzde biri oranında mekanik toleranslarla finisaj işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Doğrudan pirinç çubuk kullanılarak yapılan işlemler,
yani preslenmemiş parçalar, tekli veya çoklu mandrenli otomatik makinelerle gerçekleştirilmektedir.
Bu teknik düz bağlantı parçaları üretmek için etkin
bir yöntemdir ve yüksek hızda yüksek mekanik
hassasiyet sağlamaktadır. Bu şekilde elde edilen
parçalara, orijinal moleküler yapılarına kavuşmaları
ve strestan dolayı meydana gelebilecek muhtemek
kırılmaları engellemek için gerekli bir proses olan
gerilim giderme (normalizasyon) veya temperleme
işlemi uygulanmaktadır.
COMISA
3
BORU
ÇOK KATMANLI BORU –YALITIMLI BORU
D
4
D
NL
RUS
NL
UKR
COMISA
DW-8501BO0049
H
COMISA
PL
CZ
F
5
BORU
PERT/AL/PE-RT ÇOK KATMANLI-YALITIMLI BORULAR
DW-8501BO0049
ÇOK KATMANLI BORU RULO
ÇUBUK ÇOK KATMANLI BORU
5m
om
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.80.005
14 x 2
200 m.
2400 m.
87.80.011
16 x 2
100 m.
87.80.010
16 x 2
87.80.008
87.80.009
om
PARÇA
ÖLÇÜLER
1,60
87.80.110
16 x 2
5 m.
300 m.
1800 m.
1,28
2,15
200 m.
3600 m.
87.80.120
20 x 2
5 m.
200 m.
1,28
2,70
16 x 2
500 m.
2500 m.
87.80.130
26 x 3
5 m.
110 m.
1,28
4,15
16 x 2
250 m.
3000 m.
87.80.135
32 x 3
5 m.
70 m.
1,28
6,60
87.80.140
40 x 3,5
5 m.
35 m.
11,70
87.80.012
16 x 2,25
100 m.
1800 m.
1,76
87.80.015
18 x 2
100 m.
1800 m.
87.80.145
50 x 4
5 m.
20 m.
1,97
21,40
87.80.020
20 x 2
100 m.
1800 m.
87.80.151
63 x 6
5 m.
5 m.
2,03
34,00
87.80.023
20 x 2
300 m.
2400 m.
2,03
87.80.025
20 x 2,5
100 m.
1800 m.
2,40
87.80.035
26 x 3
50 m.
900 m.
3,60
87.80.040
32 x 3
50 m.
600 m.
5,90
ÖZEL ÖLÇÜLER
ÖZEL ÖLÇÜLER
2,5 m
o
PARÇA
ÖLÇÜLER
84
25,70
87.80.195
16 x 2
2,5 m.
10
6,80
60
57,20
87.80.196
20 x 2
2,5 m.
10
50 m.
30
111,40
9,00
20 x 2
10 m.
72
37,20
87.80.197
26 x 3
2,5 m.
10
13,50
87.80.184
20 x 2
25 m.
44
82,20
87.80.186
26 x 3
10 m.
28
65,70
87.80.187
26 x 3
25 m.
20
140,00
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.80.180
16 x 2
10 m.
87.80.181
16 x 2
25 m.
87.80.182
16 x 2
87.80.183
DİKKAT: rulo başına fiyatlar
6
o
DİKKAT: blok başına fiyatlar
COMISA
BORU
Çok katmanlı boru PE-XA
om
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.80.395
17 x 2
240 m.
2.160 m.
1,39
87.80.396
17 x 2
600 m.
2.400 m.
1,39
A 341
3V206 PE-Xa
izolasyon
YEŞİL KILIFLI
YALITIMLI BORU
6 mm
om
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.80.355
14 x 2
50 m.
600 m.
2,40
87.80.360
16 x 2
50 m.
600 m.
1,88
87.80.361
16 x 2,25
50 m.
600 m.
2,45
87.80.365
18 x 2
50 m.
600 m.
2,70
87.80.370
20 x 2
50 m.
600 m.
2,70
87.80.371
20 x 2,5
50 m.
600 m.
3,30
87.80.375
26 x 3
50 m.
350 m.
4,50
BEYAZ KILIFLI
YALITIMLI BORU
izolasyon
9 mm
(10/91 SAYILI YASAYA UYGUNDUR)
om
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.80.380
14 x 2
50 m.
600 m.
87.80.381
16 x 2
50 m.
500 m.
2,90
87.80.383
18 x 2
50 m.
450 m.
3,70
87.80.384
20 x 2
50 m.
450 m.
3,60
87.80.386
26 x 3
50 m.
400 m.
5,70
87.80.387
32 x 3
25 m.
250 m.
10,00
3,20
ÖZEL ÖLÇÜLER
COMISA
7
BORU
izolasyon
YALITIM KAPLAMALI ÇOK KATMANLI BORU
MAVİ VE KIRMIZI
TERMO KAYNAKLI
6 mm
(10/91 SAYILI YASAYA UYGUNDUR)
om
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.80.330
16 x 2
50 m.
400 m.
4,80
87.80.335
20 x 2
50 m.
350 m.
6,50
MAVİ
KIRMIZI
Demet sıradan bir kesici alet ile
kolaylıkla ayrılabilir.
SİPARİŞ ÜZERİNE
izolasyon
MAVİ KILIFLI
YALITIMLI BORU
6 mm
MAVİ
om
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.80.340
16 x 2
50 m.
600 m.
1,88
87.80.342
16 x 2
100 m.
600 m.
1,93
87.80.345
20 x 2
50 m.
600 m.
2,70
SİPARİŞ ÜZERİNE
izolasyon
KIRMIZI KILIFLI
İZOLASYONLU
BORU
6 mm
KIRMIZI
om
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.80.341
16 x 2
50 m.
600 m.
1,88
87.80.343
16 x 2
100 m.
600 m.
1,93
87.80.346
ÖZEL ÖLÇÜLER
20 x 2
50 m.
600 m.
2,70
8
COMISA
BORU
MAVİ OLUKLU KILIFLI RULO
HALDE ÇOK KATMANLI BORU
om
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.80.310
16 x 2
100 m.
800 m.
2,40
87.80.320
20 x 2
100 m.
800 m.
3,70
KIRMIZI OLUKLU KILIFLI RULO
HALDE ÇOK KATMANLI BORU
om
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.80.210
16 x 2
100 m.
800 m.
2,40
87.80.220
20 x 2
100 m.
800 m.
3,70
COMISA
9
BORU
COMisa çok katmanlı boru ileri teknoljilerle polietilen polimerlerinin işlendiği son jenerasyon bir ürün olup plastik borunun avantajları ile metal borunun avantajlarını bünyesinde
birleştirmektedir. COMisa çok katmanlı boru, esnek, sağlam
ve yüksek basınç ve sıcaklıklara dayanıklı bir üründür.
THE MAIN FEATURES OF THE COMISA
MULTILAYER PIPE
DÜŞÜK ISIL GENLEŞME
Plastik borularda ileri derecede meydana gelen ısıl genleşme,
pe-rT/aL/pe-rT boruları mükemmel bir şekilde birleştiren
yapışkan tabakalar sayesinde çok katmanlı borularda minimum seviyededir.
KOLAY KURULUM
Boruyu tüm COMISA serisi baskı bağlantı ve sıkıştırmalı
bağlantı parçaları ile monte etmek için gerçekten çok az
işlem gereklidir ve herhangi bir kaynak, diş açma veya
yapıştırma işlemi gerektirmemektedir. Boruyu kesmek,
kalibre etmek ve rakora sokmak yeterli olacaktır.
1
BÜKMESİ KOLAY VE STABİL BİÇİM
Zorlamaya gerek kalmadan el ile kolayca bükülebilir, kesiti
sabit tutarak küçük yarı çaplarda bükülmelere olanak sağlar
ve istenen pozisyonda kalır, yani “hafiza etkisi” yoktur.
2-4
İÇME SUYU İÇİN ONAY ALMIŞTIR
6 Nisan 2004 tarih, 174 sayılı Sağlık Bakanlığı Kararnamesinde (insan kullanımına yönelik suların toplanması,
işlenmesi, temini ve dağıtımına yönelik sabit tesislerde
kullanılabilecek malzeme ve nesneler ile ilgili yönetmelik)
öngörülenlere cevap verir niteliktedir.
Doğal olarak bu uygunluk, del dVGW-W534 Yönetmeliklerine göre diğer Avrupa ülkeleri için de geçerlidir ve W270
içme suyu ile kullanılması için KTW taleplerine uygundur. 3
MUTLAK OKSİJEN GEÇİRİMSİZLİĞİ
Tüm boru boyunca kenarları kaynaklanmış iç alüminyum
tabaka sayesinde oksijen, su buharı ve diğer gazlı moleküllerinin geçişi tamamen ve mutlak biçimde engellenmiştir.
Bu geçirimsizlik, koku iletimini de engellediği gibi zaman
içinde sistemin komponentlerine zarar verebilecek çökeltiler,
kirlilik ve korozyonu da engellemektedir.
5
Üretim prosedürü
Üretim prosedürü
Çok katmanlı boru teknolojik açıdan gelişmiş bir üretim
prosesi ile gerçekleştirilmektedir.
1. Polietilen iç tabaka ekstrüde
2. dış yüzeye birleştirici birinci tabaka uygulanır.
3. ,müteakip aşamada alüminyum bir tabaka borunun etrafına
sarılır ve karşılık gelen kenarlar kaynaklanır (kafa kafaya)
daha sonra boru kalibre edilir.
4. alüminyum tabakanın dış yüzeyine diğer bir birleştirici
tabaka uygulanır..
5. UVa ışınlarına direnç için yeni bir işlenmiş tabaka
uygulaması yapılır,
Tüm üretim aşaması sabit bir ısıda ve kontrol altında
tamamen otomatik olarak gerçekleştirilmekte olup
birbirinden bağımsız ve ardışık beş kontrol noktası
öngörmektedir. Depolama aşamasından önce ürün
mutlak kalite seviyesi elde etmek için uzman teknisyenler
tarafından bir kez daha kontrol edilir.
50
years
YAŞLANMAYA KARŞI DAYANIKLILIK
Çok katmanlı borular için sertifikasyon veren Avrupa’nın
en bürük sertifikasyon kurumu dVGW tarafından yapılan
testler Comisa çok katmanlı borularının, devamlı sıcak ve
soğuk su kullanımında 50 yıldan fazla kullanım süresince
yaşlanma testlerini geçtiğini göstermektedir; plastik ve
alüminyum kombinasyonu sistemi dayanıklı ve güvenilir
kılmaktadır.
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK
İleri derecede pürüssüz ve su ile hiç bir noktada sürtünmemeyen yüzeyi sayesinde, iç katman üzerine genel olarak
suyun içinde bulunan unsurlar tutunamamakta ve böylece
daha sonra korozyona neden olabilecek kabuklanmaların
oluşması engellenmektedir.
AREAS OF USE: A SINGLE PIPE,
MULTIPLE APPLICATIONS
Radyatörlü ısıtma sistemleri Kullanım suyu
Radyant ısıtma ve soğutma sistemleri
Basınçlı hava
Endüstriyel tesisler
Duvardan ısıtma
Soğuk su
10
COMISA
BORU
PERFORMANCE
Azami çalışma basıncı
Azami çalışma sıcaklığı
Azami pik sıcaklık (1 Saat)
Patlama basıncı ( 20° C de )
A
B
C
10 bar
95°C
110°C
80 bar
B
D
Kullanılan malzemeler
A İç boru pe-rT (yüksek ısılara dirençli polietilen) kafes
bağlama işlemine tabi tutulmuş din 16833
B Birleştirici tabaka
C Kenarları kaynaklı alüminyum
B Birleştirici tabaka
D Dış kaplama pe-rT (yüksek ısılara dirençli polietilen)
Anti UV işleme tabi tutulmuş
14 x 2
16 x 2
16 x 2,5
18 x 2
20 x 2
20 x 2,5
26 x 3
32 x 3
40 x 3,5
50 x 4
63 x 6
PE - RT PE - RT PE - RT PE - RT PE - RT PE - RT PE - RT
Plastik malzemelerin tipolojisi
Dış çap
İç çap
Kalınlık
AL tabaka kalınlığı
u.m.
PE-RT
PE-RT
PE - RT
PE - RT
(de)
14
16
16
18
20
(di)
10
12
11,5
14
(e)
2
2
2,25
2
mm
0,2
0,2
0,2
Su hacmi
Boşken ağırlık
Rulo Uzunluğu
Uzunluk çubuk
l/m
0,079
0,113
kg/m
0,090
0,104
20
26
32
40
50
63
16
15
20
2
2,5
3
26
33
42
51
3
3,5
4
0,24
0,24
0,24
6
0,3
0,4
0,4
0,6
0,8
0,104
0,154
0,201
0,108
0,123
0,143
0,177
0,314
0,535
0,855
1,385
2,042
0,160
0,266
0,403
0,581
0,876
1,224
m
200
100
100
100
100
50
50
—
—
—
m
—
5
—
5
5
—
5
5
5
5
5
Manuel büküm yarı çapı
İç yay ile büküm yarı çapı
mm
70
80
80
90
100
100
130
—
—
—
—
mm
45
45
45
50
60
60
95
—
—
—
—
Isı iletimi katsayısı
Lineer termal genleşme katsayısı
İç borunun yüzey pürüzlülüğü
Oksijen difüzyonu DIN 4726, 40°C
w/mk
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
mm
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
mm
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Azami çalışma sıcaklığı
Asgari çalışma sıcaklığı
Pik sıcaklık ( süre azami 1 saat)
Azami çalışma basıncı
°C
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
°C
—10
—10
—10
—10
—10
—10
—10
—10
—10
—10
—10
°C
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
bar
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
COMISA
mg/ld
11
PRESS SYSTEM
ÇOK KATMANLI BORULAR İÇİN PİRİNÇ
BASKI BAĞLANTI PARÇALARI
D
12
NL
RUS
UKR
H
CZ
F
COMISA
DW-8501BO0049
PL
COMISA
13
PRESS SYSTEM
PRESS SYSTEM
ÇOK KATMANLI BORULAR İÇİN PİRİNÇ
BASKI BAĞLANTI PARÇALARI
DW-8501BO0049
pirinç
UNI EN 12164/12165
CW 617N - DIN 50930-6
DÜZ RAKOR
KÜÇÜLTÜLMÜŞ DÜZ RAKOR
PARÇA
ÖLÇÜLER
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.10.140
14 x 2
10
100
3,48
87.11.160
16 x 2 - 14 x 2
10
100
3,60
87.10.160
16 x 2
10
100
3,07
87.11.181
18 x 2 - 16 x 2
10
100
3,97
87.10.161
16 x 2,25
10
100
4,08
87.11.200
20 x 2 - 14 x 2
10
100
4,22
87.10.170
17 x 2
10
100
4,54
87.11.201
20 x 2 - 16 x 2
10
80
4,02
87.10.180
18 x 2
10
100
3,80
87.11.203
20 x 2 - 18 x 2
10
80
4,22
87.10.200
20 x 2
10
80
3,86
87.11.205
20 x 2,5 - 16 x 2
10
80
4,12
87.10.201
20 x 2,5
10
80
4,50
87.11.206
20 x 2,5 - 16 x 2,25
10
80
5,53
87.10.250
25 x 2,5
5
50
6,31
87.11.250
25 x 2,5 - 16 x 2
5
50
6,14
87.10.260
26 x 3
5
50
5,77
87.11.252
25 x 2,5 - 20 x 2
5
50
6,25
87.10.320
32 x 3
1
30
8,79
87.11.260
26 x 3 - 16 x 2
5
50
5,40
87.10.400
40 x 3,5
1
30
14,60
87.11.262
26 x 3 - 18 x 2
5
50
6,14
87.10.500
50 x 4
1
10
30,20
87.11.263
26 x 3 - 20 x 2
5
50
5,51
87.10.631
63 x 6
1
5
65,00
87.11.264
26 x 3 - 20 x 2,5
5
50
5,51
87.11.320
32 x 3 - 16 x 2
1
50
7,94
87.11.321
32 x 3 - 18 x 2
1
50
8,02
87.11.322
32 x 3 - 20 x 2
1
50
8,05
87.11.324
32 x 3 - 25 x 2,5
1
50
8,47
87.11.325
32 x 3 - 26 x 3
1
50
8,05
87.11.400
40 x 3,5 - 25 x 2,5
1
30
15,25
87.11.401
40 x 3,5 - 26 x 3
1
30
12,80
87.11.402
40 x 3,5 - 32 x 3
1
30
13,30
87.11.501
50 x 4 - 32 x 3
1
10
24,88
87.11.600
50 x 4 - 40 x 3,5
1
10
25,31
87.11.640
63 x 6 - 40 x 3,5
1
10
72,00
87.11.650
63 x 6 - 50 x 4
1
10
75,00
o
o
ÖZEL ÖLÇÜLER
14
COMISA
PRESS SYSTEM
DÜZ RAKOR ERKEK
DÜZ RAKOR DİŞİ
PARÇA
ÖLÇÜLER
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.12.140
14 x 2 - 1/2”
10
120
3,17
87.13.140
14 x 2 - 1/2”
10
120
3,08
87.12.150
16 x 2 - 3/8”
10
120
2,70
87.13.160
16 x 2 - 1/2”
10
120
2,50
87.12.160
16 x 2 - 1/2”
10
120
2,00
87.13.161
16 x 2,25 - 1/2”
10
120
5,29
87.12.161
16 x 2,25 - 1/2”
10
120
2,59
87.13.164
16 x 2 - 3/4”
10
100
4,60
87.12.164
16 x 2 - 3/4”
10
120
3,20
87.13.180
18 x 2 - 1/2”
10
120
3,39
87.12.180
18 x 2 - 1/2”
10
120
2,70
87.13.181
18 x 2 - 3/4”
10
100
4,18
87.12.181
18 x 2 - 3/4”
10
120
4,23
87.13.200
20 x 2 - 1/2”
10
120
3,12
87.12.200
20 x 2 - 1/2”
10
120
2,50
87.13.201
20 x 2 - 3/4”
10
80
4,13
87.12.201
20 x 2 - 3/4”
10
100
3,50
87.13.202
20 x 2,5 - 1/2”
10
120
3,85
87.12.202
20 x 2,5 - 1/2”
10
120
3,81
87.13.203
20 x 2,5 - 3/4”
10
100
4,76
87.12.203
20 x 2,5 - 3/4”
10
100
4,23
87.13.250
25 x 2,5 - 3/4”
10
60
6,16
87.12.250
25 x 2,5 - 3/4”
5
60
6,88
87.13.251
25 x 2,5 - 1”
5
50
7,08
87.12.251
25 x 2,5 - 1”
5
50
6,93
87.13.255
26 x 3 - 1/2”
5
60
5,78
87.12.255
26 x 3 - 1/2”
5
60
6,57
87.13.260
26 x 3 - 3/4”
5
60
5,50
87.12.260
26 x 3 - 3/4”
5
60
5,00
87.13.261
26 x 3 - 1”
5
50
7,00
87.12.261
26 x 3 - 1”
5
50
6,40
87.13.320
32 x 3 - 1”
1
40
7,84
87.12.320
32 x 3 - 1”
1
40
7,10
87.13.321
32 x 3 - 1 1/4”
1
30
15,88
87.12.321
32 x 3 - 1 1/4”
1
30
9,80
87.13.400
40 x 3,5 - 1”
1
20
14,00
87.12.400
40 x 3,5 - 1”
1
20
12,00
87.13.401
40 x 3,5 - 1 1/4”
1
20
16,00
87.12.401
40 x 3,5 - 1 1/4”
1
20
11,60
87.13.405
40 x 3,5 - 1 1/2”
1
20
19,50
87.12.500
50 x 4 - 1 1/4”
1
10
27,53
87.13.500
50 x 4 - 1 1/4”
1
10
23,00
87.12.501
50 x 4 - 1 1/2”
1
10
20,10
87.13.501
50 x 4 - 1 1/2”
1
10
28,60
87.12.631
63 x 6 - 2”
1
5
73,00
87.13.631
63 x 6 - 2”
1
5
70,00
o
o
ÖZEL ÖLÇÜLER
COMISA
15
PRESS SYSTEM
DİRSEK 90°
DİRSEK 90° DİŞİ
ABSTAND
DISTANCE
DISTANCE
PARÇA
ÖLÇÜLER
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.14.160
16 x 2
10
80
3,80
87.17.140
14 x 2 - 1/2”
87.14.161
16 x 2,25
10
80
4,54
87.17.159
16 x 2 - 1/2”
87.14.180
18 x 2
87.14.200
20 x 2
10
80
5,28
87.17.160
16 x 2 - 1/2”
10
60
4,50
87.17.161
16 x 2,25 - 1/2”
87.14.201
20 x 2,5
10
87.14.250
25 x 2,5
5
60
5,43
87.17.164
40
7,71
87.17.180
o
o
10
80
4,62
33 mm
10
80
4,66
25 mm
10
80
3,20
10
80
4,31
16 x 2 - 3/4”
10
80
5,50
18 x 2 - 1/2”
10
80
4,66
87.14.260
26 x 3
5
40
6,88
87.17.181
18 x 2 - 3/4”
10
60
6,25
87.14.320
32 x 3
1
20
9,32
87.17.200
20 x 2 - 1/2”
10
60
4,30
87.14.340
40 x 3,5
1
15
15,00
87.17.201
20 x 2 - 3/4”
10
50
5,80
87.14.350
50 x 4
1
10
25,80
87.17.202
20 x 2,5 - 1/2”
10
60
5,40
87.14.631
63 x 6
1
5
104,00
87.17.203
20 x 2,5 - 3/4”
10
50
6,35
87.17.250
25 x 2,5 - 3/4”
5
40
6,99
87.17.260
26 x 3 - 3/4”
5
40
6,67
DİRSEK 90° ERKEK
87.17.265
26 x 3 - 1”
5
40
8,30
87.17.320
32 x 3 - 1”
1
20
8,47
87.17.400
40 x 3,5 - 1 1/4”
1
15
19,10
87.17.500
50 x 4 - 1 1/4”
1
10
28,59
87.17.501
50 x 4 - 1 1/2”
1
10
29,65
T RAKOR
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.16.140
14 x 2 - 1/2”
10
80
4,34
87.16.160
16 x 2 - 1/2”
10
80
4,00
87.16.161
16 x 2,25 - 1/2”
10
80
4,94
87.16.164
16 x 2 - 3/4”
10
80
5,00
87.16.180
18 x 2 - 1/2”
10
80
4,34
87.16.200
20 x 2 - 1/2”
10
80
4,50
87.16.201
20 x 2 - 3/4”
10
60
4,71
87.16.202
20 x 2,5 - 1/2”
10
80
5,39
87.16.203
20 x 2,5 - 3/4”
10
60
5,76
87.16.250
25 x 2,5 - 3/4”
5
40
6,76
87.16.260
26 x 3 - 3/4”
5
40
6,30
87.16.265
26 x 3 - 1”
5
40
7,90
87.16.320
32 x 3 - 1”
1
20
8,26
87.16.400
40 x 3,5 - 1 1/4”
1
15
19,00
87.16.500
50 x 4 - 1 1/4”
1
10
27,53
87.16.501
50 x 4 - 1 1/2”
1
10
28,59
ÖZEL ÖLÇÜLER
16
o
2
1
3
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.18.140
14 x 2
10
50
6,00
87.18.160
16 x 2
10
50
5,00
87.18.161
16 x 2,25
10
50
5,54
87.18.180
18 x 2
10
40
6,97
87.18.200
20 x 2
10
40
6,35
87.18.201
20 x 2,5
10
40
7,18
87.18.250
25 x 2,5
5
20
10,98
o
87.18.260
26 x 3
5
20
9,85
87.18.320
32 x 3
1
10
14,82
87.18.400
40 x 3,5
1
10
26,00
87.18.500
50 x 4
1
5
43,00
87.18.631
63 x 6
1
5
133,00
COMISA
PRESS SYSTEM
ORTASI DARALTILMIŞ T RAKOR
DARALTILMIŞ T RAKOR
2
2
1
1
3
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.19.160
16 x 2 - 14 x 2 - 16 x 2
10
50
87.19.181
18 x 2 - 16 x 2 - 18 x 2
10
87.19.201
20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2
87.19.202
20 x 2 - 18 x 2 - 20 x 2
87.19.204
87.19.205
87.19.250
87.19.252
3
PARÇA
ÖLÇÜLER
6,16
87.20.160
16 x 2 - 14 x 2 - 14 x 2
10
50
6,16
50
7,50
87.20.181
18 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2
10
50
7,28
10
50
6,59
87.20.202
20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2
10
50
6,50
10
50
7,50
87.20.203
20 x 2 - 18 x 2 - 18 x 2
10
50
7,28
20 x 2,5 - 16 x 2 - 20 x 2,5
10
50
7,50
87.20.204
20 x 2 - 16 x 2 - 18 x 2
10
50
7,28
20 x 2,5 - 16 x 2,25 - 20 x 2,5
10
50
7,50
87.20.205
20 x 2 - 20 x 2 - 14 x 2
10
50
7,28
25 x 2,5 - 16 x 2 - 25 x 2,5
5
20
10,56
87.20.206
20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2
10
50
7,00
25 x 2,5 - 20 x 2 - 25 x 2,5
5
20
10,56
87.20.210
20 x 2,5 - 16 x 2,25 - 16 x 2,25
10
50
7,28
87.19.260
26 x 3 - 20 x 2,5 - 26 x 3
5
20
10,56
87.20.250
25 x 2,5 - 16 x 2 - 20 x 2
5
50
10,27
87.19.261
26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3
5
20
10,27
87.20.251
25 x 2,5 - 20 x 2 - 16 x 2
5
20
10,27
87.19.262
26 x 3 - 18 x 2 - 26 x 3
5
20
10,56
87.20.252
25 x 2,5 - 20 x 2 - 20 x 2
5
20
10,27
87.19.263
26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3
5
20
10,27
87.20.253
25 x 2,5 - 25 x 2,5 - 16 x 2
5
20
10,27
87.19.320
32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3
1
20
14,51
87.20.254
25 x 2,5 - 25 x 2,5 - 20 x 2
5
20
10,27
87.19.321
32 x 3 - 18 x 2 - 32 x 3
1
20
14,51
87.20.260
26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2
5
20
9,80
87.19.322
32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3
1
20
14,51
87.20.262
26 x 3 - 18 x 2 - 18 x 2
5
20
10,27
87.19.323
32 x 3 - 20 x 2,5 - 32 x 3
1
20
14,51
87.20.264
26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2
5
20
10,27
87.19.324
32 x 3 - 25 x 2,5 - 32 x 3
1
20
14,51
87.20.265
26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2
5
20
10,27
87.19.326
32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3
1
20
14,51
87.20.267
26 x 3 - 20 x 2,5 - 20 x 2,5
5
20
10,27
87.19.401
40 x 3,5 - 25 x 2,5 - 40 x 3,5
1
10
26,12
87.20.268
26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2,5
5
20
10,27
87.19.402
40 x 3,5 - 26 x 3 - 40 x 3,5
1
10
24,60
87.20.269
26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2
5
20
10,27
87.19.403
40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5
1
10
25,00
87.20.270
26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2
5
20
10,27
87.19.500
50 x 4 - 26 x 3 - 50 x 4
1
5
40,78
87.20.320
32 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3
1
20
14,51
87.19.501
50 x 4 - 32 x 3 - 50 x 4
1
5
40,78
87.20.321
32 x 3 - 20 x 2,5 - 26 x 3
1
20
14,51
87.19.502
50 x 4 - 40 x 3,5 - 50 x 4
1
5
43,00
87.20.323
32 x 3 - 25 x 2,5 - 25 x 2,5
1
20
14,51
87.20.325
32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3
1
20
14,51
87.20.326
32 x 3 - 32 x 3 - 20 x 2
1
20
14,51
87.20.329
32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3
1
20
14,51
87.20.400
40 x 3,5 - 32 x 3 - 32 x 3
1
20
24,00
87.20.403
40 x 3,5 - 26 x 3 - 32 x 3
1
10
24,00
87.20.404
40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 26 x 3
1
10
24,00
87.20.405
40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 32 x 3
1
10
24,00
87.20.500
50 x 4 - 40 x 3,5 - 40 x 3,5
1
10
46,17
87.20.501
50 x 4 - 32 x 3 - 40 x 3,5
1
10
46,17
87.20.502
50 x 4 - 50 x 4 - 32 x 3
1
5
46,17
87.20.503
50 x 4 - 50 x 4 - 40 x 3,5
1
5
46,17
ÖZEL ÖLÇÜLER
COMISA
o
o
SİPARİŞ ÜZERİNE
17
PRESS SYSTEM
ORTASI GENİŞLETİLMİŞ
T RAKOR
T RAKOR
DİŞİ
2
1
2
1
3
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.21.140
14 x 2 - 16 x 2 - 14 x 2
10
50
87.21.160
16 x 2 - 18 x 2 - 16 x 2
10
87.21.161
16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2
10
87.21.162
16 x 2 - 20 x2,5 - 16x2
87.21.163
16 x 2,25 - 20 x 2,5 - 16 x 2,25
87.21.200
3
PARÇA
ÖLÇÜLER
7,39
87.23.160
16 x 2 - 1/2” - 16 x 2
10
50
6,15
50
7,39
87.23.161
16 x 2,25 - 1/2” - 16 x 2,25
10
50
6,67
50
6,90
87.23.180
18 x 2 -1/2” - 18 x 2
10
50
6,54
10
50
7,39
87.23.181
18 x 2 - 3/4” - 18 x 2
10
50
9,00
10
50
7,39
87.23.200
20 x 2 - 1/2” - 20 x 2
10
40
6,57
20 x 2 - 25 x 2,5 - 20 x 2
5
20
10,17
87.23.201
20 x 2 - 3/4” - 20 x 2
10
40
8,68
87.21.201
20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2
5
20
10,17
87.23.202
20 x 2,5 - 1/2” - 20 x 2,5
10
40
7,85
87.21.202
20 x 2,5 - 26 x 3 - 20 x 2,5
5
20
10,17
87.23.203
20 x 2,5 - 3/4” - 20 x 2,5
10
40
9,40
87.21.250
25 x 2,5 - 32 x 3 - 25 x 2,5
1
20
14,40
87.23.250
25 x 2,5 - 1/2” - 25 x 2,5
5
20
9,23
87.21.260
26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3
1
20
14,40
87.23.252
25 x 2,5 - 3/4” - 25 x 2,5
5
20
9,61
o
T RAKOR
ERKEK
2
1
3
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.22.160
16 x 2 - 1/2” - 16 x 2
10
50
6,61
87.22.161
16 x 2,25 - 1/2” - 16 x 2,25
10
50
6,61
87.22.180
18 x 2 - 1/2” - 18 x 2
10
50
7,02
87.22.200
20 x 2 - 1/2” - 20 x 2
10
40
6,61
87.22.201
20 x 2 - 3/4” - 20 x 2
10
40
8,46
87.22.202
20 x 2,5 - 1/2” - 20 x 2,5
10
40
7,85
87.22.251
25 x 2,5 - 3/4” - 25 x 2,5
5
20
9,92
87.22.252
25 x 2,5 - 1” - 25 x 2,5
5
20
11,65
87.22.260
26 x 3 - 1/2” - 26 x 3
5
20
9,07
o
87.22.261
26 x 3 - 3/4” - 26 x 3
5
20
9,07
87.22.262
26 x 3 - 1” - 26 x 3
5
20
10,91
87.22.320
32 x 3 - 3/4” - 32 x 3
1
20
12,18
87.22.321
32 x 3 - 1” - 32 x 3
1
15
12,49
87.22.500
50 x 4 - 1 1/4” - 50 x 4
1
5
41,00
87.22.501
50 x 4 - 1 1/2” - 50 x 4
1
5
40,24
SİPARİŞ ÜZERİNE
18
o
87.23.260
26 x 3 - 1/2” - 26 x 3
5
20
8,87
87.23.261
26 x 3 - 1/2” - 20 x 2
5
20
11,33
87.23.263
26 x 3 - 3/4” - 26 x 3
5
20
9,39
87.23.320
32 x 3 - 1/2” - 32 x 3
1
20
13,76
87.23.321
32 x 3 - 3/4” - 32 x 3
1
20
14,29
87.23.322
32 x 3 - 1” - 32 x 3
1
15
13,24
87.23.323
32 x 3 -1 1/4” - 32 x 3
1
15
18,32
87.23.400
40 x 3,5 -1” - 40 x 3,5
1
15
24,20
87.23.401
40 x 3,5 - 1 1/4” - 40 x 3,5
1
10
26,00
87.23.500
50 x 4 -1 1/4” - 50 x 4
1
5
36,00
87.23.501
50 x 4 -1 1/2” - 50 x 4
1
5
43,00
87.23.631
63 x 6 - 1” - 63 x 6
1
5
115,00
87.23.632
63 x 6 - 1 1/2”” - 63 x 6
1
5
115,00
ÖZEL ÖLÇÜLER
COMISA
PRESS SYSTEM
DİRSEK 90° FLANŞLI DİŞİ
3
DİRSEK 90° FLANŞLI UZUN
H 78 mm DİŞİ
3
SABİTLEME DELİĞI
SABİTLEME DELİĞI
h
h
PARÇA
ÖLÇÜLER
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.24.140
14 x 2 - 1/2”
h. 39 mm ••
10
50
5,39
87.26.160
16 x 2 - 1/2”
h 78 mm
5
25
7,94
87.24.145
16 x 2 - 3/8”
h. 39 mm ••
10
87.24.159
16 x 2,25 - 1/2”
h. 39 mm •
10
50
5,98
87.26.200
20 x 2 - 1/2”
h 78 mm
5
25
8,47
50
5,00
87.26.201
20 x 2,5 - 1/2”
h 78 mm
5
25
8,79
87.24.160
16 x 2 - 1/2”
h. 39 mm •
87.24.161
16 x 2 - 1/2”
h. 52 mm
10
50
4,50
10
40
5,61
87.24.180
18 x 2 - 1/2”
h. 52 mm
10
40
5,72
87.24.200
20 x 2 - 1/2”
h. 52 mm
10
40
5,40
87.24.201
20 x 2 - 3/4”
h. 52 mm
10
30
6,93
87.24.202
20 x 2,5 - 1/2”
h. 52 mm
10
40
5,82
87.24.203
20 x 2,5 - 3/4”
h. 52 mm
10
30
6,93
87.24.250
25 x 2,5 - 3/4”
h. 52 mm
5
25
6,93
87.24.260
26 x 3 - 3/4”
h. 52 mm
5
25
7,20
o
o
DUVARA BAĞLANTI
AD u
Düz montaj kalıpları için Page 22
Önemli: duvara monte edilmeden önce preslenmelidir.
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.27.160
16 x 2 - 1/2” - 16 x 2
5
15
11,97
87.27.200
20 x 2 - 1/2” - 20 x 2
5
15
12,28
o
SİPARİŞ ÜZERİNE
FLANŞLI BAĞLANTI YOLUYLA
SERİ BAĞLAMA
3
Tank için flanşlanmış
dirsek 3/4” M x 1/2” F
SABİTLEME DELİĞI
h
h
3
o
PARÇA
ÖLÇÜLER
SABİTLEME DELİĞI
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.26.205
16 x 2 - 1/2” F - 16 x 2 - h 52 mm
10
20
9,53
87.33.105
16 x 2 - h 78 mm
5
25
9,18
87.26.210
20 x 2 - 1/2” F - 20 x 2 - h 52 mm
10
20
9,74
87.33.115
20 x 2 - h 78 mm
5
25
9,18
DİRSEK 90° FLANŞLI ÇİFT KISA H 52 mm DİŞİ
3
DİRSEK 45
h
SABİTLEME DELİĞI
PARÇA
o
ÖLÇÜLER
o
PARÇA
ÖLÇÜLER
o
87.25.160
16 x 2 - 1/2” - 16 x 2
h 52 mm 10 20
8,79
87.30.250
25 x 2,5
5
40
11,12
87.25.161
16 x 2,25 - 1/2” - 16 x 2,25
h 52 mm 10 20
8,08
87.30.260
26 x 3
5
40
11,12
87.25.180
18 x 2 - 1/2” - 18 x 2
h 52 mm 10 20
9,53
87.30.320
32 x 3
1
20
12,71
87.25.200
20 x 2 - 1/2” - 20 x 2
h 52 mm 10 20
9,53
87.30.400
40 x 3,5
1
20
21,80
87.30.500
50 x 4
1
5
39,00
ÖZEL ÖLÇÜLER
COMISA
19
PRESS SYSTEM
tank kodu
PLASTİK SİSTEM
TEST TAPASI KIRMIZI
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.28.160
16 x 2 - 1/2”
5
30
10,91
87.28.180
18 x 2 - 1/2”
5
30
11,65
87.28.200
20 x 2 - 1/2”
5
30
11,65
o
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.80.490
1/2” M
o
50
0,64
PLASTİK SİSTEM
TEST TAPASI MAVİ
Tank rakoru
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.29.160
16 x 2 - 1/2” - 16 x 2
10
30
13,24
87.29.200
20 x 2 - 1/2” - 20 x 2
10
30
13,77
o
BASKI KÖR TAPA
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.31.140
14 x 2
10
150
3,39
87.31.160
16 x 2
10
150
3,39
87.31.180
18 x 2
10
150
3,39
87.31.200
20 x 2
10
150
4,06
87.31.250
25 x 2,5
5
100
5,42
87.31.260
26 x 3
5
100
5,42
87.31.320
32 x 3
1
60
6,35
87.31.400
40 x 3,5
1
40
11,54
87.31.500
50 x 4
1
30
22,00
o
THERMOMETRE IÇIN SYSTEM TEST TERMINALI
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.80.494
1/2” F. - 16 x 2
10
100
6,50
87.80.495
1/2” F. - 20 x 2
10
100
6,50
20
o
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.80.491
1/2” M
o
50
0,64
O-Rings
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.44.160
16 x 2
0,09
87.44.170
17 x 2
0,11
87.44.180
18 x 2
0,11
87.44.200
20 x 2
0,12
87.44.250
25 x 2,5
0,14
87.44.260
26 x 3
0,14
87.44.320
32 x 3
0,15
87.44.400
40 x 3,5
0,19
87.44.500
50 x 4
0,48
87.44.505
63 x 6
0,85
o
INOX AISI 304 DIN EN 10 088-2
PASLANMAZ ÇELİK SİLİNDİR HAZNE
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.43.140
14
0,62
87.43.160
16
0,62
87.43.170
17
0,77
87.43.180
18
0,77
87.43.200
20
0,77
87.43.250
25
2,12
87.43.260
26
1,15
87.43.320
32
1,31
87.43.400
40
2,86
87.43.500
50
3,46
87.43.505
63
8,30
o
COMISA
PRESS SYSTEM
EUROKO CONTALI RAKOR
AYRIŞABİLİR DİRSEK 90° ERKEK
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.34.160
16 x 2 - 1/2”
10
40
87.34.200
20 x 2 - 1/2”
10
40
87.34.201
20 x 2 - 3/4”
PARÇA
ÖLÇÜLER
8,58
87.39.160
16 x 2 - 3/4”
10
100
5,40
8,58
87.39.180
18 x 2 - 3/4”
10
100
6,09
87.39.200
20 x 2 - 3/4”
10
100
5,75
87.39.260
26 x 3 - 1”
10
70
7,87
87.39.265
32 x 3 - 1”
5
50
10,20
o
10
30
8,58
o
AYRIŞABİLİR DİRSEK 90° DİŞİ
EUROkONO CONTALI NİKEL
KAPLAMA RAKOR
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.35.160
16 x 2 - 1/2”
10
40
9,85
87.35.200
20 x 2 - 1/2”
10
40
9,85
87.35.201
20 x 2 - 3/4”
10
30
11,12
o
AYRIŞABİLİR DÜZ RAKOR DİŞİ
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.40.160
16 x 2 - 3/4”
10
100
5,40
87.40.180
18 x 2 - 3/4”
10
100
6,09
87.40.200
20 x 2 - 3/4”
10
100
5,75
87.40.260
26 x 3 - 1”
10
70
7,87
87.40.265
32 x 3 - 1”
5
50
10,20
o
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.36.160
16 x 2 - 1/2”
10
80
8,93
87.36.161
16 x 2 - 3/4”
10
50
9,18
87.36.200
20 x 2 - 1/2”
10
50
9,62
87.36.201
20 x 2 - 3/4”
10
40
10,00
87.36.260
26 x 3 - 3/4”
5
40
14,82
87.36.261
26 x 3 - 1”
5
30
87.42.140
16 x 2 - 3/8”
10
150
4,20
87.36.320
32 x 3 - 1”
15,04
1
30
20,65
87.42.150
16 x 2 - 1/2”
10
100
3,97
87.42.160
konik
o
AYRIŞABİLİR DÜZ RAKOR ERKEK
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.37.160
16 x 2 - 1/2”
10
80
8,93
87.37.161
16 x 2 - 3/4”
10
50
9,18
87.37.200
20 x 2 - 1/2”
10
50
9,62
87.37.201
20 x 2 - 3/4”
10
40
10,00
87.37.260
26 x 3 - 3/4”
5
40
14,29
87.37.261
26 x 3 - 1”
5
30
14,61
87.37.320
32 x 3 - 1”
1
30
20,97
COMISA
düz contalı rakor
PARÇA
ÖLÇÜLER
o
16 x 2 - 3/4”
10
100
4,50
87.42.170
20 x 2 - 1/2”
10
120
4,90
87.42.180
18 x 2 - 3/4”
10
100
4,67
87.42.200
20 x 2 - 3/4”
10
100
4,84
87.42.260
26 x 3 - 1”
5
80
7,41
o
SİPARİŞ ÜZERİNE
ÖZEL ÖLÇÜLER
21
PRESS SYSTEM
Seri bağlantılar için braket üzerine monte edilmiş dengeli T’ler
22
52
1/2”
21
25
25
42
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.54.034
16 x 2 - 1/2” F - 16 x 2
1
15
25,00
87.54.035
20 x 2 - 1/2” F - 20 x 2
1
15
25,50
o
153
Terminal bağlantıları için braket üzerine monte edilmiş dengeli T’ler
22
52
1/2”
21
25
25
42
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.54.039
16 x 2 - 1/2” F - 16 x 2
1
15
23,80
87.54.040
20 x 2 - 1/2” F - 20 x 2
1
15
23,80
o
153
MONTAJ ŞEMASI
EKSENLENDİRİLMİŞ
DENGELİ T’LER.
87.54.034
87.54.035
T TİP BY-PASS
RAKOR
87.49.025
87.49.010
TERMİNAL
BAĞLANTILARI
87.54.039
87.54.040
Tam olarak aynı eksen üzerinde sıcak ve soğuk su akım basınçlarını sağlamak ve seri şekilde sıhhi dağıtım tesisatlarını gerçekleştirmek için
tasarlanan rakorlar. Bu parçalar, önemli derecede zaman tasarrufu sağlayıp yapılan işin kalitesini çok ciddi şekilde artırarak sıhhi tesisat
kullanıcılarına yapılacak montajları kolaylaştırırlar. Rakorlar duvara sabitlenmiş olan braket tablasıyla sıkılıp çalıştırmayı kolaylaştırırlar.
22
COMISA
PRESS SYSTEM
Valf topu
GÖZLEMLENEBİLEN KOLLU
KÜRESEL ANKASTRE VANA
GÖZLEMLENEBİLEN ANKASTRE
BAŞLIKLI KÜRESEL VANA
PARÇA
o
87.50.050
10
28,00
GÖZLEMLENEBİLEN KOLLU
ANKASTRE KÜRESEL VANA
PARÇA
o
87.50.060
10
36,00
87.50.050 / 055 / 060 PARÇALAR
İÇİN GÖZLEMLENEBİLİR
ANKASTRE KÜRESEL VANA İÇİN UZATMA
PARÇA
o
87.50.055
10
35,00
PARÇA
o
87.50.065
10
12,00
Aşağıdaki rakorlarla kombine edilebilir
ÇABUK BAĞLANTI DİŞİ
(2 PARÇA)
ÇABUK BAĞLANTILI BASKI
BAĞLANTI PARÇASI (2 PARÇA)
PARÇA
o
PARÇA
o
87.50.080
1/2”
2
10
8,00
87.50.100
16 x 2
2
10
7,31
87.50.090
3/4”
2
10
9,50
87.50.101
16 x 2,25
2
10
7,31
87.50.105
20 x 2
2
10
7,52
87.50.106
20 x 2,5
2
10
7,52
ÖZEL ÖLÇÜLER
COMISA
23
PRESS SYSTEM
GALVANİZLİ SACDAN SABİTLEME BRAKETİ
4 VİDA
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.49.600
153/76 mm
o
10
50
2,50
GALVANİZLİ SACDAN SABİTLEME BRAKETİ
4 VİDA
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.49.605
120/200 mm
o
10
50
6,20
BEYAZ PLASTİK SABİTLEME BRAKETİ
6 VİDA
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.49.601
153/76 mm
o
10
50
1,91
DUVARA BAĞLANTI İÇİN ANKASTRE SABİTLEME BRAKETİ - H 39 mm
6 VİDALI
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.49.610
153/76mm
o
10
50
8,47
GALVANİZLİ SACDAN SABİTLEME BRAKETİ - H 52 mm İKİ ADET 90° DİRSEK DİŞİ
FLANŞLI VE MONTE EDİLMİŞ
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.54.005
16 x 2 - 1/2”
1
20
14,00
87.54.019
20 x 2 - 1/2”
1
20
14,50
87.54.020
20 x 2 - 3/4”
1
20
16,80
o
DUVARA MONTE 2 BAĞLANTILI TABLA KİTİ
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.54.030
16 x 2 1/2”
24
o
10
20
38,12
COMISA
PRESS SYSTEM
GALVANİZLİ SACDAN SABİTLEME BRAKETİ
İKİ ADET 90° DİRSEK DİŞİ
FLANŞLI VE MONTE EDİLMİŞ
MESAFE 76 mm
52
76
244
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.54.060
1/2” - 16 x 2
1
15
29,90
87.54.061
1/2” - 20 x 2
1
15
30,60
o
52
51
350
51
GALVANİZLİ SACDAN SABİTLEME BRAKETİ
İKİ ADET 90° DİRSEK DİŞİ
FLANŞLI VE MONTE MESAFE 152 mm
52
152
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.54.065
1/2” - 16 x 2
1
15
29,90
87.54.066
1/2” - 20 x 2
1
15
30,60
244
o
51
350
51
MONTE EDİLMEMİŞ SABİTLEME
BRAKETİ 2 ADET 90°DİRSEK DİŞİ FLANŞLII MONTAJ İÇİN
6 VİDA + 6 SOMUN
52
152
PARÇA
ÖLÇÜLER
87.54.070
1/2” - 16 x 2
1
15
29,00
87.54.071
1/2” - 20 x 2
1
15
29,70
o
244
51
350
51
INTERAKSİYEL SABİTLEME BRAKETİ 76 - 152 mm
MONTAJ İÇİN 6 VİDA
+ 6 SOMUN
76
152
244
PARÇA
87.54.075
COMISA
ÖLÇÜLER
50
o
1
20
17,30
51
350
51
25
EUROKONO
GALVANZ OLARAK İŞLENMİŞ ÇOK KATMANLI BORU
İÇİN SIKIŞTIRMALI ADAPTÖRLÜ RAKORLAR
D
26
RUS
UKR
CZ
F
COMISA
DW-8501BT0290
COMISA
27
EUROKONO
EUROKONO
GALVANZ OLARAK İŞLENMİŞ ÇOK KATMANLI BORU
İÇİN SIKIŞTIRMALI ADAPTÖRLÜ RAKORLAR
pirinç
UNI EN 12164/12165
CW 617N - DIN 50930-6
DW-8501BT0290
1/2”
3/4”
1”
ø 15 mm
ø 18 mm
ø 24 mm
ÖLÇÜLER EUROkONO
ÇOK KATMANLI BORU
ÇOK KATMANLI BORU
somunlu kit
ÇOK KATMANLI BORU
İÇİN 3/4”SOMUNLU RAKOR
1/2”
3/4”
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.03.016
16 x 2 - 1/2”
10
200
88.03.017
16 x 2,25 - 1/2”
10
200
88.03.018
16 x 1/2” Ireland
o
NEW!
15 mm (1/2”) compression fittings
10
200
PARÇA
ÖLÇÜLER
1,40
88.03.110
14 x 2 - 3/4”
10
100
1,83
1,68
88.03.116
16 x 2 - 3/4”
10
100
1,68
88.03.120
16 x 2,25 - 3/4”
10
100
1,88
88.03.123
17 x 2 - 3/4”
10
100
1,80
88.03.126
18 x 2 - 3/4”
10
100
1,83
88.03.136
20 x 2 - 3/4”
10
100
1,79
88.03.140
20 x 2,5 - 3/4”
10
100
1,88
1,65
o
ÇOK KATMANLI BORU
somunlu kit
1”
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.03.310
16 x 2 - 1”
10
100
3,59
88.03.315
20 x 2 - 1”
10
100
3,59
88.03.321
26 x 3 - 1”
10
100
3,20
28
o
COMISA
EUROKONO
OJİV VE ADAPTÖR
3/4”
OJİV VE ADAPTÖR
1/2”
RAKOR
SOMUN
1/2”
ÇİFT DÜZ RAKOR
ÖLÇÜLER
88.03.415
16 x 2
3/4”
Kit 3/4”
Kit 1/2”
PARÇA
RAKOR
SOMUN
3/4”
1/2”
DARALTILMIŞ DÜZ RAKOR
o
10
100
3,56
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.03.840
18 x 2 - 16 x 2
•
10
80
5,00
88.03.855
20 x 2 - 16 x 2
•
10
80
5,00
o
88.03.419
14 x 2
•
10
80
5,10
88.03.860
20 x 2 - 17 x 2
•
10
80
5,20
88.03.420
16 x 2
•
10
80
4,87
88.03.865
20 x 2 - 18 x 2
•
5
80
5,20
88.03.425
17 x 2
•
10
80
5,00
88.03.430
18 x 2
•
10
80
5,00
88.03.435
20 x 2
•
10
80
4,85
88.03.445
26 x 3
5
80
7,92
88.03.450
32 x 3
5
80
20,20
KIT 3/4” EUROKONO
COMISA
29
EUROKONO
DÜZ RAKOR DİŞİ
DÜZ RAKOR ERKEK
UNI EN 10226-I
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.03.515
16 x 2 - 1/2”
88.03.519
14 x 2 - 1/2”
88.03.520
o
PARÇA
ÖLÇÜLER
10
100
2,15
88.03.710
16 x 2 - 1/2”
•
10
100
3,50
88.03.714
14 x 2 - 1/2”
16 x 2 - 1/2”
•
10
100
3,44
88.03.715
88.03.525
17 x 2 - 1/2”
•
10
100
3,60
88.03.530
18 x 2 - 1/2”
•
10
100
88.03.535
20 x 2 - 1/2”
•
5
88.03.540
16 x 2 - 3/4”
•
88.03.545
17 x 2 - 3/4”
88.03.550
o
10
100
2,50
•
10
100
3,38
16 x 2 - 1/2”
•
10
100
3,38
88.03.720
17 x 2 - 1/2”
•
10
100
3,50
3,44
88.03.725
18 x 2 - 1/2”
•
10
100
3,20
100
3,33
88.03.730
20 x 2 - 1/2”
•
10
100
3,20
10
80
3,30
88.03.735
16 x 2 - 3/4”
•
10
80
3,60
•
10
80
3,63
88.03.740
17 x 2 - 3/4”
•
10
80
3,75
18 x 2 - 3/4”
•
10
80
3,50
88.03.745
18 x 2 - 3/4”
•
10
80
3,75
88.03.555
20 x 2 - 3/4”
•
5
80
3,30
88.03.750
20 x 2 - 3/4”
•
5
80
3,60
88.03.560
26 x 3 - 3/4”
5
50
5,15
88.03.755
26 x 3 - 3/4”
5
50
5,10
88.03.580
26 x 3 - 1”
5
50
5,30
88.03.775
26 x 3 - 1”
5
50
5,70
88.03.585
32 x 3 - 1”
5
50
13,00
88.03.780
32 x 3 - 1”
5
40
12,70
DÜZ RAKOR ERKEK ORİNG İLE
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.03.610
16 x 2 - 1/2”
88.03.619
14 x 2 - 1/2”
88.03.620
o
10
100
2,50
•
10
100
3,50
16 x 2 - 1/2”
•
10
100
3,50
88.03.625
17 x 2 - 1/2”
•
10
100
3,50
88.03.630
18 x 2 - 1/2”
•
10
100
3,50
88.03.635
20 x 2 - 1/2”
•
10
100
3,50
KIT 3/4” EUROKONO
30
COMISA
EUROKONO
DİRSEK 90°
DİRSEK 90°
DİŞİ
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.04.015
16 x 2
88.04.019
14 x 2
88.04.020
o
PARÇA
ÖLÇÜLER
10
100
3,70
88.04.215
16 x 2 - 1/2”
•
10
70
5,50
88.04.219
14 x 2 - 1/2”
16 x 2
•
10
70
5,50
88.04.220
88.04.025
17 x 2
•
10
70
5,50
88.04.030
18 x 2
•
10
70
88.04.035
20 x 2
•
10
70
o
10
100
2,80
•
10
60
4,00
16 x 2 - 1/2”
•
10
60
4,00
88.04.225
17 x 2 - 1/2”
•
10
60
4,13
5,50
88.04.230
18 x 2 - 1/2”
•
10
60
4,13
5,30
88.04.235
20 x 2 - 1/2”
•
10
60
3,90
88.04.239
14 x 2 - 3/4”
•
10
60
4,38
88.04.045
26 x 3
5
30
8,79
88.04.240
16 x 2 - 3/4”
•
10
60
3,90
88.04.050
32 x 3
5
20
21,00
88.04.245
17 x 2 - 3/4”
•
10
60
4,38
88.04.250
18 x 2 - 3/4”
•
10
60
3,90
88.04.255
20 x 2 - 3/4”
•
10
60
3,90
88.04.260
26 x 3 - 3/4”
5
30
7,50
88.04.280
26 x 3 - 1”
5
30
6,88
88.04.285
32 x 3 - 1”
5
20
15,40
DİRSEK 90° ERKEK
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.04.115
16 x 2 - 1/2”
88.04.119
14 x 2 - 1/2”
88.04.120
o
10
100
2,65
•
10
60
4,00
16 x 2 - 1/2”
•
10
60
4,00
88.04.125
17 x 2 - 1/2”
•
10
60
4,00
88.04.130
18 x 2 - 1/2”
•
10
60
4,00
88.04.135
20 x 2 - 1/2”
•
10
60
4,00
88.04.140
16 x 2 - 3/4”
•
10
60
88.04.145
17 x 2 - 3/4”
•
10
88.04.150
18 x 2 - 3/4”
•
88.04.155
20 x 2 - 3/4”
•
DİRSEK 90° FLANŞLI DİŞİ
3
SABİTLEME DELİĞI
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.04.315
16 x 2 - 1/2”
4,00
88.04.319
14 x 2 - 1/2”
60
4,00
88.04.320
10
60
4,00
5
60
4,00
o
10
80
3,45
•
10
60
4,30
16 x 2 - 1/2”
•
10
60
4,38
88.04.325
17 x 2 - 1/2”
•
10
60
4,38
88.04.330
18 x 2 - 1/2”
•
10
60
4,40
88.04.335
20 x 2 - 1/2”
•
10
60
4,25
88.04.160
26 x 3 - 3/4”
5
30
5,90
88.04.350
16 x 2 - 3/4”
•
10
60
4,88
88.04.180
26 x 3 - 1”
5
30
6,50
88.04.355
17 x 2 - 3/4”
•
10
60
4,88
88.04.185
32 x 3 - 1”
5
20
14,70
88.04.360
18 x 2 - 3/4”
•
10
60
4,88
88.04.365
20 x 2 - 3/4”
•
5
60
4,88
KIT 3/4” EUROKONO
COMISA
31
EUROKONO
T RAKOR
T RAKOR ERKEK
2
1
2
1
3
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.04.515
16 x 16 x 16
88.04.519
14 x 14 x 14
88.04.520
o
3
PARÇA
ÖLÇÜLER
o
5
60
5,15
88.04.715
16 x 1/2” x 16
5
60
4,45
•
5
40
7,80
88.04.719
14 x 3/4” x 14
•
5
40
6,25
16 x 16 x 16
•
5
40
8,13
88.04.720
16 x 3/4” x 16
•
5
40
6,50
88.04.525
17 x 17 x 17
•
5
40
8,13
88.04.725
17 x 3/4” x 17
•
5
40
6,50
88.04.530
18 x 18 x 18
•
5
40
8,13
88.04.730
18 x 3/4” x 18
•
5
40
6,50
88.04.535
20 x 20 x 20
•
5
40
7,70
88.04.735
20 x 3/4” x 20
•
5
40
6,50
88.04.540
26 x 26 x 26
5
40
12,50
88.04.740
26 x 3/4” x 26
5
30
11,00
88.04.532
32 x 32 x 32
5
40
28,00
88.04.760
26 x 1” x 26
5
30
11,00
88.04.765
32 x 1” x 32
5
30
22,20
KÜÇÜLTÜLMÜŞ
T RAKOR
T RAKOR DİŞİ
2
2
1
1
3
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.04.541
16 x 2 - 18 x 2 - 16 x 2
•
5
40
8,00
88.04.543
18 x 2 - 18 x 2 - 16 x 2
•
5
40
8,00
88.04.545
18 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2
•
5
40
88.04.546
18 x 2 - 20 x 2 - 18 x 2
•
5
88.04.547
20 x 2 - 18 x 2 - 16 x 2
•
88.04.549
20 x 2 - 20 x 2 - 18 x 2
88.04.550
3
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.04.615
16 x 1/2” x 16
8,00
88.04.619
14 x 1/2” x 14
40
8,00
88.04.620
5
40
8,00
•
5
40
20 x 2 - 16 x 2 - 18 x 2
•
5
88.04.558
20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2
•
88.04.560
20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2
88.04.565
o
o
5
60
4,60
•
5
40
6,30
16 x 1/2” x 16
•
5
40
6,13
88.04.625
17 x 1/2” x 17
•
5
40
6,13
8,00
88.04.630
18 x 1/2” x 18
•
5
40
6,13
40
8,00
88.04.635
20 x 1/2” x 20
•
5
40
5,90
5
40
8,00
88.04.640
16 x 3/4” x 16
•
5
40
6,25
•
5
40
8,00
88.04.645
17 x 3/4” x 17
•
5
40
6,40
20 x 2 - 18 x 2 - 20 x 2
•
5
40
8,00
88.04.650
18 x 3/4” x 18
•
5
40
6,40
88.04.566
20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2
•
5
40
8,00
88.04.655
20 x 3/4” x 20
•
5
40
6,20
88.04.580
26 x 2 - 16 x 2 - 26 x 2
5
40
12,20
88.04.660
26 x 3/4” x 26
5
30
11,50
88.04.590
26 x 2 - 20 x 2 - 26 x 2
5
40
12,20
88.04.680
26 x 1” x 26
5
30
11,00
88.04.685
32 x 1” x 32
5
30
24,00
KIT 3/4” EUROKONO
32
COMISA
EUROKONO
DAĞITIM KUTUSU
RAKORLU GİZLİ DİP BAĞLANTISI
3/4” EURO x 1/2” F - 105°
DAĞITIM KUTUSU
RAKORLU GİZLİ DİP BAĞLANTISI
3/4” EURO x 1/2” F - 105°
KUTU BİLEŞENLERİ
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.03.205
3/4” Euro x 1/2” F
KUTU BİLEŞENLERİ
o
20
8,10
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.03.206
3/4” Euro x 1/2” F
o
20
8,90
PEX BORU
DAĞITIM KUTUSU
2 ÇIKIŞLI GİSLİ DİP BAĞLANTISI
3/4” EURO x 3/4” EURO x 1/2” Dağıtım kutusu
Rakorlu gizli dip bağlantısı
1/2” F- 105° - 16 x 2 PEX
KUTU BİLEŞENLERİ
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.03.210
3/4” Euro x 3/4” Euro x 1/2” F 11
KUTU BİLEŞENLERİ
o
12
20,60
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.03.220
1/2” F - 16 x 2 PEX
o
20
8,20
155 mm
DİP BAĞLANTILI DAĞITIM KUTUSU İÇİN ŞABLONL
COMISA
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.03.200
155
o
3,30
33
EUROKONO
A
B
C
D
E
B
Sıkıştırılacak rakorların kurulumu için presleme aleti veya mengene kullanmak gerekli değildir. Sızdırmazlık son derece normal bir
anahtarla bir somunu sıkıştırmak suretiyle yapılır.
Bu işlem çok katmanlı boruyu sokulan hortum bağlantısı üzerinde
sıkıştıran bir ojivin deformasyonuna neden olur. Rakor bileşenleri
için kullanılan malzemeler ve Oringler tamamen Comisa Press
rakorlarınınkilerle aynı olup garanti süresi de aynıdır. Comissa Eurokono serisinde rakor gövdesi conta bağlantısından ayrılabilmekte
dolayısıyla birleşme yeri gözlenebilmektedir.
Comisa Unik serisinde rakor gövdesi ve conta bağlantısı tek bir
eleman halindedir.
C OMI S A E U R O K O N O - U N I K S E R İ S İ
A) Insört: pirinç en 12165 CW 617 insan kullanımına yönelik gıda
sıvılarının geçişi için
B) O’Ring: epdM-peroksit karışım ile gerçekleştirilmiştir.
C) Ojiv: pirinç 12165 CW 617 n insan kullanımına yönelik gıda
sıvılarının geçişi için
D) Distansiyel: yalıtımlı plastik malzeme
E) Somun: pirinç en 12165 CW 617 n insan kullanımına yönelik
gıda sıvılarının geçişi için
Her iki seride de rakorlar için aynı uygulama yapılmakta olup aynı
özelliklere sahiptir. Seçim tamamen montörün tercihine bağlıdır.
KURULUM BİÇİMİ
1
2
3
Kesim
Kalibrasyon
Yerleştirme-Montaj
Uygun bir aletle rakor monte etmek istediğiniz
bouyu arzu edilen ölçüde kesiniz.t.
Borunun içine uygun ölçüde bir kalibratör
sokunuz. Aleti sabit bir çap ve pah ile çapak
ve kalıntılardan arındırılmış bir boru ucu
elde etmek için yavaşça çeviriniz.
Bu noktada, şekilde görüldüğü gibi rakorun
monte edileceği borunun ucuna somun
ve ojiv yerleştiriniz. Ucuna rakoru sokunuz.
Somunu ve ojivi rakorun yivleri ile temas
ettiriniz.
DİKKAT:
boru uzunluğuna dik bir kesim kalibrasyonu
kolaylaştiracaktir.
34
DİKKAT:
sadece çok katmanli borular için yüzeyleri
talaşlardan birleşme yerine aşindirici,
yapiştirici veya yağlayici macun uygulamayiniz, rakoru etkisiz kilabilir. temizleyen
kalibratör kullaniniz.
DİKKAT:
do not apply any type of abrasive paste,
adhesive or lubricant into the junction which
could make the fitting inefficient.
COMISA
EUROKONO
4
5
DİKKAT
Piyasaya menşei belli olmayan çok katmanlı
borular veya rakorlar sürüldüğünden Comisa
Spa kendi müşterilerini korumak için aşağıdaki
belirlemeyi yapmaktadır.
Kesişme noktasinin sikiştirilmasi
Bir anahtar veya başka bir alet ile somunu
direnç hissedene kadar sıkınız.
Kontrol
Rakorun doğru bir şekilde monte edilip
edilmediğini kontrol ediniz.
COMISA EUROKONO-UNIK sistemi, DVGW n.
dW-8501BT0290 no.lu sertifika şunları içermektedir:
• COMISA EUROKONO-UNIK rakorlar
• COMISA çok katmanlı borular.
Başka bir üreticinin ve/veya başka menşeili boru veya rakorun kullanılması halinde, müşteri
tarafından önceden talep edilmemişse ve Comisa tarafından bu talebe binaen gerekli test
protokolü yürütülmemiş ve olumlu sonuç
alınmamış ise doğru çalışma garanti si verilmez. Söz konusu testlerden sonra sonucun
olumlu çıkması halinde Comisa garanti için
bir otosertifikasyon verecektir.
DİKKAT: Borunun kalibrasyonu çok önemli olup
talaş temizleyici kalibratörler ile yapılmalıdır.
Uygun olmadıklarından PEX boru kalibratörlerini kullanmayınız.
COMISA
35
KOLLEKTÖRLER
YERDEN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ,
GELENEKSEL ISITMA VE SIHHİ TESİSAT SİSTEMLERİ İÇİN KOLLEKTÖRLER
PASLANMAZ ÇELİK
RUS
36
UKR
COMISA
pirinç
COMISA
37
KOLLEKTÖRLER PASLANMAZ ÇELİK
1” F x 1” F önceden monte edilmiş nikel kaplama dağıtım
kollektörleri - bağlantılar 3/4” eurokono
1” F x 1” F - bağlantılar 3/4” Eurokonoönceden monte edilmiş dağıtım kollektörü şunlardan
meydana gelmiştir:
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
Muhteviyatı:
Muhteviyatı:
1 ad. Detentörler aracılığıyla mikrometrik ayarlı
gidiş kollektörü
1 ad. Termoelektrik aktuatörler, koruyucu başlıkların
montajı için hazırlanmış dönüş kollektörü
2 ad. 1/2” su tahliye musluğu
2 ad 1/2” hava boşaltma delikleri valfleri
2 ad Tappi 1” O-Ring contalı kör tapalar
2 ad. Çelik braketler
2 ad. Termometre taşıyıcı
2 ad. Termometreler
1 ad Akış ölçerli gidiş kollektörü
1 ad Termoelektrik aktuatörler, koruyucu başlıkların
montajı için hazırlanmış dönüş kollektörü
2 ad. 1/2” su tahliye musluğu
2 ad 1/2” hava boşaltma delikleri valfleri
2 ad 1” O-Ring contalı kör tapalar
2 ad Çelik braket
2 ad Termometre yuvası
2 ad. Termometre
DARALIK
MESAFE
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.05.120
1”
2
50 mm
1
88.05.121
1”
3
50 mm
1
88.05.123
88.05.124
88.05.125
88.05.126
88.05.127
88.05.128
88.05.129
88.05.130
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
PARÇA
ÖLÇÜ
88.20.531
11/4” M x 1” F
4
5
6
7
8
9
10
11
12
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ÖLÇÜLER
131,50
88.05.140
1”
2
50 mm
1
151,50
88.05.141
88.05.142
1”
3
50 mm
1
160,00
179,00
88.05.143
5
50 mm
1
198,00
88.05.144
1”
217,00
88.05.145
236,00
88.05.146
255,00
274,00
88.05.147
88.05.148
88.05.149
293,00
88.05.150
315,00
o
14,50
PARÇA
ÖLÇÜ
88.20.532
11/4” M x 1” F
38
1”
1”
1”
1”
1”
1”
6
7
8
9
10
11
12
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
1
1
1
1
1
1
1
1
DARALIK
MESAFE
88.35.140
1”
2
50 mm
1
88.35.141
1”
3
50 mm
1
88.35.143
1”
5
50 mm
1
88.35.142
PİRİNÇ
17,50
1”
4
o
ÖLÇÜLER
88.35.145
o
1”
YOLLAR
PARÇA
88.35.144
AYRICA SİPARİŞ EDİLECEK
DARALIK
MESAFE
PARÇA
o
PLASTİK
88.05.122
YOLLAR
88.35.146
88.35.147
88.35.148
88.35.149
88.35.150
1”
1”
1”
1”
1”
YOLLAR
4
6
7
8
9
1”
10
1”
12
1”
11
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
136,50
155,50
176,50
202,00
224,00
245,00
268,00
289,00
311,00
332,00
362,00
o
1
1
1
1
1
1
1
1
139,10
159,40
181,70
208,50
231,80
254,10
278,40
300,70
324,00
346,30
377,60
COMISA
KOLLEKTÖRLER PASLANMAZ ÇELİK
Önceden monte edilmiş nikel kaplama dağıtım
kollektörü 1” F x 1” F - bağlantılar 3/4” eurokono Tahliye delikleri 1/2”
ÖNCEDEN MONTAJLANMıŞ 1” F X 1” DAĞıTıM KOLLEKTÖRÜ,
BAĞLANTıLAR 3/4” EUROKONO
1”
1”
1”
1”
Muhteviyatı:
Muhteviyatı:
1 Ad. Tutucular aracılığıyla mikrometrik ayarlamalı gidiş kollektörü
1 Ad. Elektrotermik kafalar ile koruyucu başlıkların montajları için tasarlanan dönüş kollektörü
2 Ad. Su tahliye musluğu 1/2”
2 Ad. Kollektör için bağlantı parçalı küre tip vana
2 Ad. Çelik braket
1 ad. Ayar için akış ölçerl, gidiş kollektörü
1 ad. Elektrotermik aktüatörlerin montajı için hazırlanmış, koruma başlıklı dönüş kollektörü
2 ad. 1/2” su tahliye muslukları
2 ad. Or ile kollektör için 1” erkek tapa
2 ad. 1” küresel vanalar sfera 1”
2 ad. Çelik braketler
DARALIK
MESAFE
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.05.500
1”
2
50 mm
1
88.05.501
1”
3
50 mm
1
88.05.503
88.05.504
88.05.505
88.05.506
88.05.507
88.05.508
88.05.509
88.05.510
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
4
5
6
7
8
9
10
11
12
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ÖLÇÜLER
112,00
88.05.511
1”
2
50 mm
1
135,00
88.05.512
88.05.513
1”
3
50 mm
1
152,00
169,00
88.05.514
5
50 mm
1
188,00
88.05.515
1”
205,00
88.05.516
223,00
88.05.517
242,00
259,00
88.05.518
88.05.519
88.05.520
278,00
88.05.521
296,00
1”
1”
1”
1”
4
6
7
8
9
1”
10
1”
12
1”
11
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
o
1
1
1
1
1
1
1
1
DARALIK
MESAFE
ÖLÇÜLER
88.35.511
1”
2
50 mm
1
88.35.512
1”
3
50 mm
1
88.35.514
1”
5
50 mm
1
88.35.515
88.35.516
PİRİNÇ
1”
YOLLAR
PARÇA
88.35.513
88.35.517
88.35.518
88.35.519
88.35.520
88.35.521
COMISA
DARALIK
MESAFE
PARÇA
o
PLASTİK
88.05.502
YOLLAR
1”
1”
1”
1”
1”
YOLLAR
4
6
7
8
9
1”
10
1”
12
1”
11
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
127,00
148,00
169,00
190,00
213,00
234,00
255,00
277,00
299,00
322,00
350,00
o
1
1
1
1
1
1
1
1
129,60
151,90
174,20
196,50
220,80
243,10
265,40
288,70
312,00
336,30
365,60
39
KOLLEKTÖRLER PASLANMAZ ÇELİK
HAZIR MONTAJLANMIŞ 1” F x 1” F DAĞITIM KOLLEKTÖRÜ,
BAĞLANTILAR 3/4” EUROKONO
HAZIR MONTAJLANMIŞ 1” F x 1” F DAĞITIM KOLLEKTÖRÜ,
BAĞLANTILAR 3/4” EUROKONO
1”
1”
1”
1”
Muhteviyatı:
Muhteviyatı:ù
1 Ad. Tutucular aracılığıyla mikrometrik ayarlamalı gidiş
kollektörü
1 Ad. Elektrotermik kafalar ile koruyucu başlıkların montajları için
tasarlanan dönüş kollektörü
2 Ad. O-ring’li 1” M x 1/2” F Düşürücü
2 Ad. Su tahliye musluğu 1/2”
2 Ad. Çelik braket
1 Ad. Akış ölçerli gidiş kollektörü
1 Ad. Elektrotermik kafalar ile koruyucu başlıkların montajları için
tasarlanan dönüş kollektörü
2 Ad. O-ring’li 1” M x 1/2” F Düşürücü
2 Ad. Su tahliye musluğu 1/2”
2 Ad. Çelik braket
DARALIK
MESAFE
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.05.522
1”
2
50 mm
1
88.05.523
1”
3
50 mm
1
88.05.525
88.05.526
88.05.527
88.05.528
88.05.529
88.05.530
88.05.531
88.05.532
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
4
5
6
7
8
9
10
11
12
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ÖLÇÜLER
70,80
88.05.533
1”
2
50 mm
1
93,00
88.05.534
88.05.535
1”
3
50 mm
1
109,00
125,00
88.05.536
5
50 mm
1
145,00
88.05.537
1”
162,00
88.05.538
179,00
88.05.539
198,00
215,00
88.05.540
88.05.541
88.05.542
234,00
88.05.543
251,00
1”
1”
1”
1”
4
6
7
8
9
1”
10
1”
12
1”
11
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
o
1
1
1
1
1
1
1
1
DARALIK
MESAFE
ÖLÇÜLER
88.35.533
1”
2
50 mm
1
88.35.534
1”
3
50 mm
1
88.35.536
1”
5
50 mm
1
88.35.537
88.35.538
PİRİNÇ
1”
YOLLAR
PARÇA
88.35.535
88.35.539
88.35.540
88.35.541
88.35.542
88.35.543
40
DARALIK
MESAFE
PARÇA
o
PLASTİK
88.05.524
YOLLAR
1”
1”
1”
1”
1”
YOLLAR
4
6
7
8
9
1”
10
1”
12
1”
11
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
81,50
105,50
125,00
145,50
169,00
190,00
211,00
233,00
254,00
275,00
300,00
o
1
1
1
1
1
1
1
1
84,10
109,40
130,20
152,00
176,80
199,10
221,40
244,70
267,00
289,30
315,60
COMISA
KOLLEKTÖRLER PASLANMAZ ÇELİK
HAZIR MONTAJLANMIŞ NİKEL KAPLAMALI 1” F x 1” F DAĞITIM
KOLLEKTÖRÜ, BAĞLANTILAR 3/4” EUROKONO
NİKEL KAPLAMALI 1” F x 1” DAĞITIM KOLLEKTÖRÜ,
BAĞLANTILAR 3/4” EUROKONO
1”
DRAIN HOLE
1/2”
1”
Muhteviyatı:
Muhteviyatı:
1 Ad. Tahliye delikli gidiş kollektörü
1 Ad. Tahliye delikli dönüş kollektörü
1 Ad. Tutuculu ve çift mikrometrik ayarlamalı gidiş kollektörü
1 Ad. Manuel kollu ve termostatlanabilir kafalı dönüş kollektörü
2 Ad. Çelik braket
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.06.356
1”
88.06.357
88.06.358
88.06.359
88.06.360
88.06.361
88.06.362
88.06.363
88.06.364
88.06.365
88.06.366
COMISA
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
YOLLAR
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DARALIK
MESAFE
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
DARALIK
MESAFE
PARÇA
ÖLÇÜLER
37,00
88.06.367
1”
2
50 mm
1
49,50
88.06.368
3
50 mm
1
1
88.06.369
1”
58,00
67,00
88.06.370
5
50 mm
1
1
78,00
88.06.371
1”
88,00
88.06.372
98,00
88.06.373
109,00
88.06.374
119,00
88.06.375
130,00
88.06.376
141,00
88.06.377
o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1”
1”
1”
1”
1”
YOLLAR
4
6
7
8
9
1”
10
1”
12
1”
11
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
o
1
1
1
1
1
1
1
1
52,00
72,00
88,00
105,00
125,00
142,00
159,00
179,00
197,00
216,00
236,00
41
KOLLEKTÖRLER PASLANMAZ ÇELİK
1” F x 1” F - bağlantı 3/4” Eurokono 1/2” tahliye delikli önceden monte edilmiş dağıtım kollektörleri
NİKEL KAPLAMALI 1” F x 1” DAĞITIM KOLLEKTÖRÜ,
BAĞLANTILAR 3/4” EUROKONO
DRAIN HOLE
1/2”
Muhteviyatı:
Muhteviyatı:
n. 1 Tahliye delikli gidiş kollektörü
n. 1 Tahliye dönüş gidiş kollektörü
1 Ad. Akış ölçerli gidiş kollektörü
1 Ad. Termostatlanabilir kafalı ve 1/2” tahliye delikli koruyucu
başlıklı dönüş kollektörü
2 Ad. Çelik braket
DARALIK
MESAFE
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.06.400
1”
2
50 mm
1
88.06.401
1”
3
50 mm
1
88.06.403
88.06.404
88.06.405
88.06.406
88.06.407
88.06.408
88.06.409
88.06.410
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
4
5
6
7
8
9
10
11
12
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ÖLÇÜLER
62,00
88.06.411
1”
2
50 mm
1
78,00
88.06.412
88.06.413
1”
3
50 mm
1
95,00
115,00
88.06.414
132,00
88.06.415
149,00
88.06.416
168,00
88.06.417
185,00
204,00
88.06.418
88.06.419
88.06.420
223,00
88.06.421
250,00
1”
1”
1”
1”
1”
4
5
6
7
8
9
1”
10
1”
12
1”
11
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DARALIK
MESAFE
ÖLÇÜLER
88.36.411
1”
2
50 mm
1
88.36.412
1”
3
50 mm
1
88.36.414
88.36.415
88.36.416
PİRİNÇ
1”
YOLLAR
PARÇA
88.36.413
88.36.417
88.36.418
88.36.419
88.36.420
88.36.421
42
DARALIK
MESAFE
PARÇA
o
PLASTİK
88.06.402
YOLLAR
1”
1”
1”
1”
1”
1”
YOLLAR
4
5
6
7
8
9
1”
10
1”
12
1”
11
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
60,50
86,00
106,50
128,00
152,00
173,00
194,00
217,00
240,00
264,00
285,00
o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
63,10
89,90
111,70
134,50
159,80
182,10
204,40
228,70
253,00
278,30
300,60
COMISA
KOLLEKTÖRLER PASLANMAZ ÇELİK
Önceden monte edilmiş nikel kaplama
1/2” dağıtım kollektörü
1” F x 1” F - bağlantılar 3/4” eurokono, 1/2” tahliye delikli
NİKEL KAPLAMALI 1” F x 1” DAĞITIM KOLLEKTÖRÜ,
BAĞLANTILAR 3/4” EUROKONO - 2 TAHLİYE DELİKLİ 1/2”
1”
1”
DRAIN HOLE
1/2”
1”
1”
Muhteviyatı:
Muhteviyatı:
1 ad. Mikrometrik aayar detentörlü gidiş kollektörü
1 ad. Termoelektrik aktuatörlerin montajı için önceden
hazırlanmış, koruma başlıklı dönüş kollektörü
2 ad. 1/2” su tahliye muslukları
2 ad. 1/2”hava boşaltma valfleri
2 ad. Oringli kollektör için 1” erkek tapa
2 ad. Kollektör için bağlantılı 1” küresel vana
2 ad. Çelik braketler
1 Ad. Akış ölçerli gidiş kollektörü
1 Ad. Termostatlanabilir kafalı ve 1/2” tahliye delikli koruyucu
başlıklı dönüş kollektörü
2 Ad. Çelik braket
ÖLÇÜLER
88.06.433
1”
88.06.434
88.06.435
88.06.436
88.06.437
88.06.438
88.06.439
88.06.440
88.06.441
88.06.442
88.06.443
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
YOLLAR
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DARALIK
MESAFE
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
ÖLÇÜLER
126,00
88.06.422
1”
2
50 mm
1
1
144,00
88.06.423
88.06.424
1”
3
50 mm
1
163,00
1
185,00
88.06.425
204,00
88.06.426
222,00
88.06.427
241,00
88.06.428
1
1
1
1
1
1
1
1
1
258,00
275,00
88.06.429
88.06.430
88.06.431
292,00
88.06.432
318,00
1”
1”
1”
1”
1”
4
5
6
7
8
9
1”
10
1”
12
1”
11
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DARALIK
MESAFE
ÖLÇÜLER
88.36.422
1”
2
50 mm
1
88.36.423
1”
3
50 mm
1
88.36.425
88.36.426
88.36.427
PİRİNÇ
1”
YOLLAR
PARÇA
88.36.424
88.36.428
88.36.429
88.36.430
88.36.431
88.36.432
COMISA
DARALIK
MESAFE
PARÇA
o
PLASTİK
PARÇA
1”
1”
1”
1”
1”
1”
YOLLAR
4
5
6
7
8
9
1”
10
1”
12
1”
11
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
71,00
92,00
113,00
138,00
160,00
182,00
204,00
228,00
250,00
272,00
315,00
o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
73,60
95,90
118,20
144,50
167,80
191,10
214,40
239,70
263,00
286,30
330,60
43
KOLLEKTÖRLER PASLANMAZ ÇELİK
Önceden monte edilmiş nikel kaplama dağıtım
kollektörü 1” F x 1” F - bağlantılar 3/4” eurokono Tahliye delikleri 1/2”
HAZIR MONTAJLANMIŞ 1” F x 1” F DAĞITIM KOLLEKTÖRÜ,
BAĞLANTILAR 3/4” EUROKONO
1”
1”
1”
1”
Muhteviyatı:
Muhteviyatı:
1 ad. Ayar için akış ölçerl, gidiş kollektörü
1 ad. Elektrotermik aktüatörlerin montajı için hazırlanmış, koruma başlıklı dönüş kollektörü
2 ad. 1/2” su tahliye muslukları
2 ad. 1/2”hava boşaltma vanaları
2 ad. Or ile kollektör için 1” erkek tapa
2 ad. 1” küresel vanalar sfera 1”
2 ad. Çelik braketler
1 Ad. Akış ölçerli gidiş kollektörü
1 Ad. Elektrotermik kafalar ile koruyucu başlıkların montajları için tasarlanan dönüş kollektörü
2 Ad. Su tahliye musluğu 1/2”
2 Ad. Hava delikli vana 1/2”
2 Ad. O-Ring’li kollektör için 1” erkek tapa
2 Ad. Çelik braket
ÖLÇÜLER
88.06.444
1”
2
50 mm
1
88.06.445
1”
3
50 mm
1
PLASTİK
88.06.449
88.06.450
88.06.451
88.06.452
88.06.453
88.06.454
1”
1”
1”
1”
1”
1”
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.36.444
1”
88.36.445
88.36.446
88.36.447
88.36.448
88.36.449
PİRİNÇ
1”
1”
88.36.450
88.36.451
88.36.452
88.36.453
88.36.454
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
4
5
6
7
8
9
10
11
12
YOLLAR
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
ÖLÇÜLER
138,00
88.06.455
1”
2
50 mm
1
1
181,00
88.06.456
88.06.457
1”
3
50 mm
1
1
225,00
1
1
1
1
1
1
1
DARALIK
MESAFE
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
DARALIK
MESAFE
PARÇA
o
159,00
204,00
88.06.458
88.06.459
247,00
270,00
292,00
314,00
88.06.460
PLASTİK
88.06.447
88.06.448
1”
YOLLAR
338,00
365,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
88.06.462
88.06.463
88.06.465
o
1
88.06.461
88.06.464
1”
1”
1”
1”
1”
1”
YOLLAR
4
5
6
7
8
9
1”
10
1”
12
1”
11
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DARALIK
MESAFE
PARÇA
ÖLÇÜLER
140,60
88.36.455
1”
2
50 mm
1
186,20
88.36.456
88.36.457
1”
3
50 mm
1
88.36.458
1”
5
50 mm
1
162,90
210,50
232,80
256,10
280,40
303,70
327,00
352,30
380,60
88.36.459
88.36.460
PİRİNÇ
88.06.446
44
DARALIK
MESAFE
PARÇA
88.36.461
88.36.462
88.36.463
88.36.464
88.36.465
1”
1”
1”
1”
1”
YOLLAR
4
6
7
8
9
1”
10
1”
12
1”
11
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
108,00
119,00
143,00
169,00
194,00
215,00
235,00
258,00
287,00
313,00
338,00
o
1
1
1
1
1
1
1
1
110,60
122,90
148,20
175,50
201,80
224,10
245,40
269,70
300,00
327,30
353,60
COMISA
KOLLEKTÖRLER PASLANMAZ ÇELİK
Akış ölçerli gidiş kollektörü
Termoelektrik aktuatörlerin monte edilmesi için
koruma başlıklı gidiş kollektörü
PLASTİK
1”
1”
PARÇA
88.06.333
88.06.334
88.06.335
88.06.336
88.06.337
88.06.338
88.06.339
88.06.340
88.06.341
88.06.342
88.06.343
88.06.344
COMISA
ÖLÇÜLER
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
YOLLAR
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DARALIK
MESAFE
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29,50
40,00
51,00
62,30
74,50
86,00
97,50
110,00
121,00
134,00
146,00
161,00
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.06.285
88.06.286
88.06.287
88.06.288
88.06.289
88.06.290
88.06.291
88.06.292
88.06.293
88.06.294
88.06.295
88.06.296
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
YOLLAR
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DARALIK
MESAFE
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25,00
33,80
43,00
52,70
63,00
72,70
82,00
92,20
102,50
113,00
123,50
136,00
45
KOLLEKTÖRLER pirinç
1” F x 1” F önceden monte edilmiş nikel kaplama dağıtım
kollektörleri - bağlantılar 3/4” eurokono
1” F x 1” F - bağlantılar 3/4” Eurokonoönceden monte edilmiş dağıtım kollektörü şunlardan
meydana gelmiştir:
1 1/4”
1 1/4”
bileşenleri:
bileşenleri:
1 ad. Detentörler aracılığıyla mikrometrik ayarlı
gidiş kollektörü
1 ad. Termoelektrik aktuatörler, koruyucu başlıkların
montajı için hazırlanmış dönüş kollektörü
2 ad. 1/2” su tahliye musluğu
2 ad 1/2” hava boşaltma delikleri valfleri
2 ad Tappi 1” O-Ring contalı kör tapalar
2 ad. Çelik braketler
2 ad. Termometre taşıyıcı
2 ad. Termometreler
DARALIK
MESAFE
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.10.120
1”
2
50 mm
1
88.10.121
1”
3
50 mm
1
88.10.123
88.10.124
88.10.125
88.10.126
88.10.127
88.10.128
88.10.129
88.10.130
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
PARÇA
ÖLÇÜ
88.20.531
11/4” M x 1” F
4
5
6
7
8
9
10
11
12
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ÖLÇÜLER
136,80
88.10.140
1”
2
50 mm
1
158,00
88.10.141
88.10.142
1”
3
50 mm
1
180,00
204,00
88.10.143
5
50 mm
1
225,00
88.10.144
1”
246,00
88.10.145
269,00
292,00
316,00
88.10.146
88.10.147
88.10.148
88.10.149
338,00
88.10.150
368,00
o
14,50
88.20.532
11/4” M x 1” F
46
o
17,50
1”
1”
1”
6
7
8
9
1”
10
1”
12
1”
11
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
1
1
1
1
1
1
1
1
DARALIK
MESAFE
88.40.140
1”
2
50 mm
1
88.40.141
1”
3
50 mm
1
88.40.143
1”
5
50 mm
1
88.40.145
PİRİNÇ
ÖLÇÜ
1”
4
o
ÖLÇÜLER
88.40.144
AYRICA SİPARİŞ EDİLECEK
1”
YOLLAR
PARÇA
88.40.142
PARÇA
DARALIK
MESAFE
PARÇA
o
PLASTİK
88.10.122
YOLLAR
1 ad Akış ölçerli gidiş kollektörü
1 ad Termoelektrik aktuatörler, koruyucu başlıkların
montajı için hazırlanmış dönüş kollektörü
2 ad. 1/2” su tahliye musluğu
2 ad 1/2” hava boşaltma delikleri valfleri
2 ad 1” O-Ring contalı kör tapalar
2 ad Çelik braket
2 ad Termometre yuvası
2 ad. Termometre
88.40.146
88.40.147
88.40.148
88.40.149
88.40.150
1”
1”
1”
1”
1”
YOLLAR
4
6
7
8
9
1”
10
1”
12
1”
11
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
141,00
166,50
192,00
222,00
249,00
275,00
302,00
330,00
360,00
390,00
423,00
o
1
1
1
1
1
1
1
1
143,60
170,40
197,20
228,50
256,80
284,10
312,40
341,70
373,00
404,30
438,60
COMISA
KOLLEKTÖRLER pirinç
1” F x 1” F önceden monte edilmiş nikel kaplama dağıtım
kollektörleri - bağlantılar3/4” eurokono
1” F x 1” F - bağlantı 3/4” Eurokono 1/2” tahliye delikli önceden monte edilmiş dağıtım kollektörleri
1”
1”
TAHLİYE DELİĞİ
1/2”
1”
1”
bileşenleri:
n. 1 Tahliye delikli gidiş kollektörü
n. 1 Tahliye dönüş gidiş kollektörü
bileşenleri:
1 ad. Çift mikrometrik ayar detentörülü gidiş kollektörü
1 ad. termostatik ayarlı vidalar ve manuel kollar ile donatılmış dönüş kollektörü
2 ad. Çelik braketler
DARALIK
MESAFE
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.356
1”
2
50 mm
1
88.20.357
1”
3
50 mm
1
88.20.358
88.20.359
88.20.360
88.20.361
88.20.362
88.20.363
88.20.364
88.20.365
88.20.366
COMISA
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
YOLLAR
4
5
6
7
8
9
10
11
12
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DARALIK
MESAFE
PARÇA
ÖLÇÜLER
41,00
88.20.367
1”
2
50 mm
1
58,00
88.20.368
88.20.369
1”
3
50 mm
1
72,00
86,00
88.20.370
101,00
88.20.371
114,00
88.20.372
128,00
88.20.373
142,00
88.20.374
157,00
88.20.375
173,00
88.20.376
184,00
88.20.377
o
1”
1”
1”
1”
1”
1”
YOLLAR
4
5
6
7
8
9
1”
10
1”
12
1”
11
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
57,00
82,00
105,00
128,00
150,00
172,00
195,00
219,00
243,00
265,00
288,00
47
KOLLEKTÖRLER pirinç
1” F x 1” F önceden monte edilmiş nikel kaplamalı
dağıtım kollektörü - bağlantılar 3/4” eurokono 1/2” delikli 1” F x 1” F - bağlantılar 3/4” eurokono önceden monte edilmiş nikel kaplama dağıtım
kollektörü 1/2
1”
TAHLİYE DELİĞİ
1/2”
1”
bileşenleri:
1 ad. 1/2” tahliye delikli çift mikrometrik ayar detentörlü gidiş kollektörü
2 ad. 1/”2 tahliye delikli, termostatik ayar vidalı dönüş
kollektörü
2 ad. çelik braketler
Bileşenleri:
1 ad. Akış ölçerli gidiş kollektörü
1 ad. Termostatik ayar vidalı ve manuel kollu
dönüş kollektörü
2 ad. Çelik braket
ÖLÇÜLER
88.20.411
1”
2
50 mm
1
88.20.412
1”
3
50 mm
1
88.20.414
1”
5
50 mm
1
88.20.413
88.20.415
PLASTİK
88.20.416
88.20.417
88.20.418
88.20.419
88.20.420
88.20.421
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
YOLLAR
4
6
7
8
9
10
11
12
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
o
1
1
1
1
1
1
1
1
DARALIK
MESAFE
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.50.411
1”
2
50 mm
1
88.50.412
1”
3
50 mm
1
88.50.414
1”
5
50 mm
1
88.50.413
88.50.415
88.50.416
PİRİNÇ
DARALIK
MESAFE
PARÇA
88.50.417
88.50.418
88.50.419
88.50.420
88.50.421
48
1”
1”
1”
1”
1”
YOLLAR
4
6
7
8
9
1”
10
1”
12
1”
11
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
66,00
98,00
126,00
153,00
182,00
210,00
237,00
265,00
294,00
322,00
350,00
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.378
1”
88.20.379
88.20.380
88.20.381
88.20.382
88.20.383
88.20.384
88.20.385
88.20.386
88.20.387
88.20.388
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
YOLLAR
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DARALIK
MESAFE
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
o
1
1
70,00
93,00
1
115,50
1
161,00
1
207,00
1
255,00
1
304,00
1
1
1
1
139,00
184,00
230,00
275,00
o
1
1
1
1
1
1
1
1
68,60
101,90
131,20
159,50
189,80
219,10
247,40
276,70
307,00
336,30
365,60
COMISA
KOLLEKTÖRLER pirinç
1/2”tahliye delikli 1” F x 1” F önceden monte edilmiş
nikel kaplama dağıtım kollektörü 1” F x 1” F
bağlantılar 3/4” eurokono
Önceden monte edilmiş nikel kaplama 1/2”d dağıtım
kollektörü 1” F x 1” F - bağlantılar 3/4” eurokono,
1/2”tahliye delikli
1”
TAHLİYE DELİĞİ
1/2”
TAHLİYE DELİĞİ
1/2”
1”
Bileşenleri:
Bileşenler:
1 ad. 1/2” tahliye delikli çift mikrometrik ayar
detentörlü gidiş kollektörü
1ad. Termostatik ayar vidalı, ½” tahliye delikleri ve koruma başlıkları ile donatılmış dönüş kollektörü
2 ad. Çelik braket
1 ad.ayarlama için akış ölçerler ile donatılmış
gidiş kollektörü
1 ad.termostatik ayar vidalı ve maneul kollar ile
donatılmış dönüş kollektörü
2 ad.Çelik braket
DARALIK
MESAFE
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.400
1”
2
50 mm
1
88.20.401
1”
3
50 mm
1
88.20.403
88.20.404
88.20.405
88.20.406
88.20.407
88.20.408
88.20.409
88.20.410
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
4
5
6
7
8
9
10
11
12
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ÖLÇÜLER
69,00
88.20.422
1”
2
50 mm
1
91,50
88.20.423
88.20.424
1”
3
50 mm
1
114,00
136,30
88.20.425
5
50 mm
1
158,00
88.20.426
1”
180,00
88.20.427
202,50
88.20.428
226,00
251,00
88.20.429
88.20.430
88.20.431
272,00
88.20.432
300,00
1”
1”
1”
1”
4
6
7
8
9
1”
10
1”
12
1”
11
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
o
1
1
1
1
1
1
1
1
DARALIK
MESAFE
ÖLÇÜLER
88.50.422
1”
2
50 mm
1
88.50.423
1”
3
50 mm
1
88.50.425
1”
5
50 mm
1
88.50.426
88.50.427
PİRİNÇ
1”
YOLLAR
PARÇA
88.50.424
88.50.428
88.50.429
88.50.430
88.50.431
88.50.432
COMISA
DARALIK
MESAFE
PARÇA
o
PLASTİK
88.20.402
YOLLAR
1”
1”
1”
1”
1”
YOLLAR
4
6
7
8
9
1”
10
1”
12
1”
11
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
80,00
107,00
135,00
165,00
192,00
220,00
249,00
277,00
307,00
332,00
375,00
o
1
1
1
1
1
1
1
1
82,60
110,90
140,20
171,50
199,80
229,10
259,40
288,70
320,00
346,30
390,60
49
KOLLEKTÖRLER pirinç
Önceden monte edilmiş nikel kaplama
1/2” dağıtım kollektörü
1” F x 1” F - bağlantılar 3/4” eurokono,
1/2” tahliye delikli
Önceden monte edilmiş nikel kaplama dağıtım
kollektörü 1” F x 1” F - bağlantılar 3/4” eurokono Tahliye delikleri 1/2”
1”
1”
1”
1”
Bileşenleri:
Bileşenler:
1 ad. Ayar için akış ölçerl, gidiş kollektörü
1 ad. Elektrotermik aktüatörlerin montajı için hazırlanmış, koruma başlıklı dönüş kollektörü
2 ad. 1/2” su tahliye muslukları
2 ad. 1/2”hava boşaltma vanaları
2 ad. Or ile kollektör için 1” erkek tapa
2 ad. 1” küresel vanalar sfera 1”
2 ad. Çelik braketler
1 ad. Mikrometrik aayar detentörlü gidiş kollektörü
1 ad. Termoelektrik aktuatörlerin montajı için önceden
hazırlanmış, koruma başlıklı dönüş kollektörü
2 ad. 1/2” su tahliye muslukları
2 ad. 1/2”hava boşaltma valfleri
2 ad. Oringli kollektör için 1” erkek tapa
2 ad. Kollektör için bağlantılı 1” küresel vana
2 ad. Çelik braketler
DARALIK
MESAFE
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.433
1”
2
50 mm
1
88.20.434
1”
3
50 mm
1
88.20.436
88.20.437
88.20.438
88.20.439
88.20.440
88.20.441
88.20.442
88.20.443
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
4
5
6
7
8
9
10
11
12
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
130,16
154,27
178,37
202,47
226,58
274,79
298,89
322,99
ÖLÇÜLER
88.20.444
1”
2
50 mm
1
88.20.445
1”
3
50 mm
1
88.20.447
1”
5
50 mm
1
88.20.448
250,68
88.20.449
347,10
88.20.450
88.20.451
88.20.452
88.20.453
371,20
88.20.454
1”
1”
1”
1”
4
6
7
8
9
1”
10
1”
12
1”
11
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
o
1
1
1
1
1
1
1
1
DARALIK
MESAFE
ÖLÇÜLER
88.50.444
1”
2
50 mm
1
88.50.445
1”
3
50 mm
1
88.50.447
1”
5
50 mm
1
88.50.448
88.50.449
PİRİNÇ
1”
YOLLAR
PARÇA
88.50.446
88.50.450
88.50.451
88.50.452
88.50.453
88.50.454
50
DARALIK
MESAFE
PARÇA
88.20.446
PLASTİK
88.20.435
YOLLAR
1”
1”
1”
1”
1”
YOLLAR
4
6
7
8
9
1”
10
1”
12
1”
11
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
147,41
174,00
204,00
232,00
260,00
288,00
315,00
344,00
375,00
400,00
430,00
o
1
1
1
1
1
1
1
1
150,01
177,90
209,20
238,50
267,80
297,10
325,40
355,70
388,00
414,30
445,60
COMISA
KOLLEKTÖRLER
Akış ölçerli gidiş kollektörü
Termoelektrik aktuatörlerin monte edilmesi için koruma
başlıklı gidiş kollektörü
PLASTİK
1”
1”
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.333
88.20.334
88.20.335
88.20.336
88.20.337
88.20.338
88.20.339
88.20.340
88.20.341
88.20.342
88.20.343
88.20.344
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
YOLLAR
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DARALIK
MESAFE
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
31,30
45,30
59,60
74,00
88,40
102,80
117,20
131,60
146,00
160,40
174,80
189,20
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.285
88.20.286
88.20.287
88.20.288
88.20.289
88.20.290
88.20.291
88.20.292
88.20.293
88.20.294
88.20.295
88.20.296
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
DARALIK
MESAFE
YOLLAR
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28,00
40,90
53,80
66,70
76,60
92,50
105,40
118,30
133,00
147,50
162,00
176,50
DENETİM KUTUSU BEYAZ BOYALI ARA BÖLME 80/120 mm
150 mm
630 mm
130 mm
750mm
450 mm
40
110
630 mm
120 mm
40 80
750mm
500-700-1000mm
kalınlık 80 mm • KOLLEKTÖRLER 1”
PARÇA
ECO 500
ECO 700
ECO 1000
88.10.315
88.10.320
88.10.325
ÖLÇÜLER YOLLAR EURO
500 x 630-750 x 80-120
700 x 630-750 x 80-120
1000 x 630-750 x 80-120
2 / 5
6/9
10 /13
kalınlık 120 mm • KOLLEKTÖRLER 1 1/4”
PARÇA
PLUS 500
PLUS 700
PLUS 1000
COMISA
88.10.330
88.10.335
88.10.340
ÖLÇÜLER YOLLAR EURO
500 x 630-750 x 110-150
700 x 630-750 x 110-150
1000 x 630-750 x 110-150
2/5
6/9
10 / 13
51
KOLLEKTÖRLER
KOLLEKTÖR 3/4”AG x 3/4”IG, ÇIKIŞ 1/2” ø İÇ 16 mm KÜRE TİP VANALI
Ø 16 mm
PARÇA
ÖLÇÜLER
DARALIK
MESAFE
88.20.172
2
36 mm
40
12,60
88.20.173
3
36 mm
30
18,00
88.20.174
4
36 mm
20
23,60
B
25,5
25,5
25,5
C
36
36
36
D
24
24
24
Ch
32
32
32
3/4”
1/2”
YOLLAR
A
Ch
A
85,5
121,5
157,5
YOLLAR
2
3
4
1/2”
o
3/4”
ölçüler mm
3/4”
B
C
C
D
AYNI DÜZLEMDE(KOPLANAR) DAĞITIM KOLLEKTÖRLERİ
DERIVASYON M 1/2” M
PARÇA
ÖLÇÜLER
YOLLAR
DARALIK
MESAFE
88.20.030
3/4”
2+2
38 mm
1
29,00
88.20.031
3/4”
4+4
38 mm
1
49,50
88.20.032
3/4”
6+6
38 mm
1
73,00
88.20.033
3/4”
8+8
38 mm
1
101,00
88.20.034
3/4”
10 + 10
38 mm
1
133,70
o
3/4” M x 3/4” F KOLLEKTÖR BAĞLANTILAR 1/2”
İÇ ÇAP ø 16 mm
PARÇA
YOLLAR
DARALIK
MESAFE
88.20.002
2
36 mm
40
6,50
88.20.003
3
36 mm
30
8,80
88.20.004
4
36 mm
20
12,10
o
Ø 16 mm
1/2”
3/4”
1/2”
YOLLAR
ölçüler mm
52
A
85.5
121.5
157.5
B
25.5
25.5
25.5
C
36
36
36
D
24
24
24
Ch
32
32
32
Ch
PARÇA
2
3
4
32
A
3/4”
3/4”
B
C
C
D
COMISA
KOLLEKTÖRLER
35° KAPATMA VİDALI 3/4” M x 3/4 ” F KULLANIM GÖSTERGE DİSKETLİ
BEYAZ TUTMAÇLI KOLLEKTÖR BAĞLANTILAR 1/2”
İÇ ÇAP ø 16 mm
DARALIK
MESAFE
PARÇA
YOLLAR
88.20.050
2
36 mm
8
24
12,00
88.20.055
3
36 mm
5
15
17,80
88.20.060
4
36 mm
3
12
24,00
o
3/4”
1/2”
YOLLAR
1/2”
YOLLAR
1/2”
YOLLAR
35° KAPATMA VİDALI 3/4” M x 3/4 ” F KULLANIM GÖSTERGE
DİSKETLİ KIRMIZI TUTMAÇLI BAĞLANTILAR 1/2”
İÇ ÇAP ø 16 mm
DARALIK
MESAFE
PARÇA
YOLLAR
88.20.051
2
36 mm
5
15
11,80
88.20.056
3
36 mm
4
12
17,50
88.20.061
4
36 mm
3
12
23,50
o
3/4”
35° KAPATMA VİDALI 3/4” M x 3/4 ” F KULLANIM GÖSTERGE DİSKETLİ MAVİ TUTMAÇLI BAĞLANTILAR 1/2”
İÇ ÇAP ø 16 mm
DARALIK
MESAFE
PARÇA
YOLLAR
88.20.052
2
36 mm
5
15
11,80
88.20.057
3
36 mm
4
12
17,50
88.20.062
4
36 mm
3
12
23,50
o
3/4”
35°
Ch
32
A
3/4”
3/4”
Ø 16 mm
1/2”
B
YOLLAR
2
3
4
A
85.5
121.5
157.5
B
25.5
25.5
25.5
C
36
36
36
C
D
24
24
24
C
D
Ch
32
32
32
ölçüler mm
COMISA
53
KOLLEKTÖRLER
35° KAPATMA VİDALI 1” M x 1 ” F KULLANIM GÖSTERGE DİSKETLİ YEŞİL TUTMAÇLI
BAĞLANTILAR 1/2” - İÇ ÇAP 16 mm
Ø 16 mm
1”
PARÇA
YOLLAR
ABSTANG
/ DISTANCE
88.20.070
2
40 mm
5
15
16,50
88.20.075
3
40 mm
4
12
23,50
88.20.080
4
40 mm
3
12
32,30
1/2”
o
/ DISTANCE
1/2”
YOLLAR
35°
Ch
38
A
1”
A
98
138
178
YOLLAR
2
3
4
B
29
29
29
C
40
40
40
D
29
29
29
1”
Ch
38
38
38
B
C
D
C
ölçüler mm
KOLLEKTÖR 1” M x 1” F,
SALDIRI 1/2”- Ø İÇ 16 mm
PARÇA
YOLLAR
ABSTANG
/ DISTANCE
88.20.012
2
38 mm
10
9,50
88.20.013
3
38 mm
5
13,20
88.20.014
4
38 mm
5
17,00
1”
o
Ø 16 mm
1/2”
/ DISTANCE
1/2”
YOLLAR
A
89
127
165
YOLLAR
2
3
4
B
25
25
25
C
38
38
38
D
26
26
26
Ch
38
A
Ch
38
38
38
1”
1”
B
ölçüler mm
KOLLEKTÖR 1” M x 1” F
35° kapatma kafaları ile - yeşil kafalar ¾” EUROKONO BAĞLANTILAR- İÇ Ø 18 mm
C
D
C
1”
PARÇA
YOLLAR
ABSTANG
/ DISTANCE
88.20.085
2
40 mm
5
15
17,00
88.20.090
3
40 mm
4
12
24,20
88.20.095
4
40 mm
3
12
33,20
D
29
29
29
Ch
38
38
3
Ø 18 mm
3/4”
o
/ DISTANCE
3/4”
35°
YOLLAR
Ch
38
A
YOLLAR
2
3
4
ölçüler mm
54
A
98
138
178
B
29
29
29
C
40
40
40
1”
1”
B
C
C
D
COMISA
KOLLEKTÖRLER
KÖLLEKTÖR İÇİN
DÜZ KÜRESEL VANA
Kit 1*
PRİZVANASIZ
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.531
1 1/4” M x 1” F
o
24
14,50
KOLLEKTÖRLER İÇİN
KÖŞE KÜRESEK VANA
AŞAĞIDAKİLERİ KAPSAYAN 3/4” KOLLEKTÖR KİTİ:
RAKORLAR 16X2 – 1/2”, 3/4” KÖŞE KÜRESEL VANA, OTOMATİK HAVA
BOŞALTMA RAKORU REDÜKSİYONLAR 3/4”F X 1/2”F, PLASTİK KASA
ÖLÇÜLER
88.20.500
3/4”
4
36 mm
1
88.20.502
3/4”
5
36 mm
1
88.20.504
3/4”
7
36 mm
1
88.20.503
PRİZVANASIZ
DARALIK
MESAFE
PARÇA
88.20.505
3/4”
3/4”
YOLLAR
6
36 mm
8
36 mm
o
1
1
102,36
114,74
126,11
137,49
148,87
Kit 2 *
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.532
1 1/4” M x 1” F
o
18
17,50
• TERMOMETRE TAŞIYICI T RAKOR İLE BİRLİKTE KOD 88.20.527 VE İLGİLİ KOLLEKTÖR KİTİ
AŞAĞIDAKİLERİ KAPSAYAN 3/4” KOLLEKTÖR KİTİ:
RAKORLAR 16 X 2 - 1/2”, 3/4” KÖŞE KÜRESEL VANA, HAVA BOŞALTMA
RAKORLARI, REDÜKSİYONLAR 3/4”F X 1/2” F, PLASTİK KASA
PARÇA
KOLLEKTÖR BAĞLANTISI İLE
BİRLİKTE DÜZ KÜRESEL VANA
88.20.524
3/4” M x 3/4” F
20
11,20
88.20.522
1” M x 1” F
12
20,50
3/4”
4
36 mm
1
5
36 mm
1
101,72
1
123,32
3/4”
3/4”
6
36 mm
7
36 mm
8
36 mm
1
1
90,92
112,52
134,12
Kit 3 *
AŞAĞIDAKİLERİ KAPSAYAN 3/4” KOLLEKTÖR KİTİ:
RAKOR 16 X 2 - 1/2”, 3/4” KÖŞE KÜRESEL VANA, KÖR TAPA 3/4”,
PLASTİK KASA.
PRİZVANALI
PARÇA
ÖLÇÜLER
o
88.20.528
3/4” M x 3/4” F
18
13,90
88.20.529
1” M x 1” F
12
22,00
COMISA
3/4”
o
KOLLEKTÖR BAĞLANTISI İLE
KÖŞE KÜRESEL VANA
PARÇA
o
3/4”
88.20.511
ÖLÇÜLER
DARALIK
MESAFE
88.20.507
88.20.510
PARÇA
YOLLAR
88.20.508
88.20.509
PRİZVANALI
ÖLÇÜLER
ÖLÇÜLER
YOLLAR
DARALIK
MESAFE
o
88.20.513
3/4”
4
36 mm
1
88.20.514
3/4”
5
36 mm
1
87,74
98,34
88.20.515
3/4”
6
36 mm
1
108,95
88.20.517
3/4”
8
36 mm
1
130,16
88.20.516
3/4”
7
36 mm
1
119,56
* THE ITEMS ARE SOLD LOOSE
55
KOLLEKTÖRLER
PLASTİK DENETİM
KUTUSU DESTEKLERİ İLE BİRLİKTE
3/8” MÖLÇÜSÜNDE
KILIFLI TERMOMETRE
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.10.350
3/8”
o
20
100
6,20
TERMOMETRE TAŞIYICI T
RAKOR
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.527
1” M x 1 - 1/4” F x 3/8” F
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.097
260 x 400 x 95 mm
19,50
88.20.098
260 x 500 x 95 mm
22,40
o
230 V NORMALDE KAPALI TERMOELEKTRİK KAFA
o
2
24
8,20
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.518
230 V 2 Cables / Kabel / Câbles
10
28,00
88.20.519
230 V 4 Cables / Kabel / Câbles
10
29,00
o
HAVA BOŞALTMA VANASI
OTOMATİK HAVA
BOŞALTMA VANASI,
NİKEL KAPLAMA
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.10.360
1/2”
50
88.10.361
1/2”
50
PARÇA
ÖLÇÜLER
6,75
88.20.520
1/2”
400
1,08
7,40
88.20.521
3/8”
100
1,06
o
o
MANUEL KUMANDA
DÜĞMESİ
56
ART. NUMBER
/ ART. NUMmER
/ ARTICLE
SIZE
/ ABMESSUNG
/ Mesures
88.10.370
30 x 1,5
o
20
60
0,90
COMISA
KOLLEKTÖRLER
3/4” F TAPA
3/4 ÇIKIŞLI EURO KOLLEKTÖRLER İÇİN
KOLLEKTÖRLER İÇİN 1/2”DELİKLİ
HİZMET TERMİNALİ
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.526
1” M x 1/2” F x 1/2” F
o
2
24
5,74
NİKEL KAPLAMA TAHLİYE VANASI
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.530
1/2”
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.557
3/4” F
o
50
2,80
OR İLE BİRLİKTE KOLLEKTÖR TAPASI ERKEK
o
2
24
10,50
PARÇA
ÖLÇÜLER
80.20.562
3/4”
80.20.563
1”
o
10
100
2,57
2
100
3,57
DİŞİ KOLLEKTÖR TAPASI
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.565
1/2”
10
400
0,70
88.20.566
3/4”
10
200
0,84
88.20.567
1”
10
50
1,56
o
F 1/2” BAĞLANTI İLE BİRLİKTE
3/4” REDÜKSİYON
COMISA
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.568
3/4” x 1/2”
o
2
200
2,18
57
KOLLEKTÖRLER
YOLLAR
!
1/2”
ÇOK KATMANLI BORU İÇİN
SIKIŞTIRMALI BAĞLANTI PARÇASI
BAKIR BORU İÇİN RAKOR
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.600
1/2” - 10 mm
10
200
88.20.605
1/2” - 12 mm
10
200
88.20.610
1/2” - 14 mm
PARÇA
ÖLÇÜLER
4,60
88.20.578
1/2” - 14 x 2
10
200
88.20.576
88.20.577
1/2” - 16 x 2
10
200
1,19
o
10
100
1,13
ÖLÇÜLER
88.20.611
1/2” - 15 mm
o
10
100
0,82
BAKIR BORU İÇİN RAKOR
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.615
1/2” - 16 mm
o
1/2” - 16 x 2,25
10
200
1,54
1,60
1,45
ÇOK KATMANLI BORU İÇİN SIKIŞTIRMALI
BAĞLANTI PARÇASI
BAKIR BORU İÇİN RAKOR
PARÇA
Not suitable for item no. 88.20.005/006/007 page
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.579
1/2” - 20 x 2
o
10
150
6,46
3,20
ÇOK KATMANLI BORU İÇİN
BASKI BAĞLANTI PARÇA
o
10
100
0,90
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.590
1/2” - 14 x 2
10
150
88.20.580
1/2” - 16 x 2
10
150
88.20.585
1/2”ADAPTÖR GAMI
o
1/2” - 20 x 2
10
150
3,42
4,07
ÖZEL ÖLÇÜLER
1/2”
Ø 16 mm
2
3
4
1
ÇOK KATMANLI BORU
Art. 88.20.579 Ø 20 x 2
1) Topuz gövdesi
2) Kullanıcılara ait disket
3) Kırmızı/mavi opsiyonlu disket
4) Blokaj civatası
BAKIR BORU
Art. 88.20.615 Ø 16
58
BAKIR BORU
Art. 88.20.611 Ø 15
BAKIR BORU
Art. 88.20.600 Ø 10
Art. 88.20.605 Ø 12
Art. 88.20.610 Ø 14
ÇOK KATMANLI BORU
Art. 88.20.590 Ø 14 x 2
Art. 88.20.580 Ø 16 x 2
Art. 88.20.585 Ø 20 x 2
ÇOK KATMANLI BORU
Art. 88.20.578 Ø 14 x 2
Art. 88.20.576 Ø 16 x 2
Art. 88.20.577 Ø 16 x 2,25
COMISA
KOLLEKTÖRLER
YOLLAR
3/4”
BAKIR BORU
ÇOK KATMANLI BORU
BAKIR BORU İÇİN EPDM
CONTALI RAKOR
ÇOK KATMANLI BORU İÇİN BASKI
BAĞLANTI PARÇASI
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.03.400
15 x 1 - 3/4” Perfekt
2
200
88.03.402
18 x 1 - 3/4”
2
200
o
1,32
1,53
10
100
87.40.180
18 x 2 - 3/4”
10
100
20 x 2 - 3/4”
o
10
100
5,40
6,09
5,75
ÇOK KATMANLI BORU
İÇİN 3/4”SOMUNLU RAKOR
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.03.006
12 x 2 - 3/4” PEX
10
100
88.03.014
14 x 2 - 3/4” PEX
10
100
88.03.138
16 x 2 - 3/4”
ÇOK KATMANLI BORU
PEX BORU İÇİN 3/4”
SOMUNLU RAKOR
88.03.119
ÖLÇÜLER
87.40.160
87.40.200
PEX BORU
88.03.118
PARÇA
16 x 2 - 3/4” PEX
17 x 2 - 3/4” PEX
20 x 2 - 3/4” PEX
PARÇA
ÖLÇÜLER
3,60
88.03.110
14 x 2 - 3/4”
10
100
1,83
88.03.116
88.03.120
16 x 2 - 3/4”
10
100
1,80
1,80
88.03.123
10
100
1,79
88.03.126
17 x 2 - 3/4”
o
10
10
10
100
100
100
16 x 2,25 - 3/4”
18 x 2 - 3/4”
88.03.136
20 x 2 - 3/4”
88.03.140
20 x 2,5 - 3/4”
o
10
10
10
10
100
100
100
100
1,83
1,68
1,88
1,80
1,83
1,79
1,88
ÖZEL ÖLÇÜLER
3/4” BAĞLANTILI ADAPTÖR GAMI
3/4”
Ø 18 mm
ÇOK KATMANLI BORU
Art. 88.03.110 Ø 14 x 2
Art. 88.03.116 Ø 16 x 2
Art. 88.03.120 Ø 16 x 2,25
Art. 88.03.123 Ø 17 x 2
Art. 88.03.126 Ø 18 x 2
Art. 88.03.136 Ø 20 x 2
Art. 88.03.140 Ø 20 x 2,5
BAKIR BORU
Art. 88.03.400 Ø 15
Art. 88.03.402 Ø 18
COMISA
PEX BORU
Art. 88.03.006
Art. 88.03.014
Art. 88.03.118
Art. 88.03.119
Art. 88.03.138
Ø 12 x 2
Ø 14 x 2
Ø 16 x 2
Ø 17 x 2
Ø 20 x 2
ÇOK KATMANLI BORU
Art. 87.40.160 Ø 16 x 2
Art. 87.40.180 Ø 18 x 2
Art. 87.40.200 Ø 20 x 2
59
COMISA ENERGY
TERMOSTATİK VANALAR
RUS
60
UKR
COMISA
COMISA ENERGY
COMISA
61
THERMOSTATIC VALVES
TERMOSTATİK VANALAR
TERMOSTATİK VANALAR
RADYATÖR VANALARI • DETANTÖRLER VE ADAPTÖRLER
pirinç
UNI EN 12164/12165
CW 617N - DIN 50930-6
BAKIR BORU VE ÇOK KATMANLI BORU BAĞLANTISI
TERMOSTATİK VEYA
ELEKTRİK KUMANDALI
KÖŞE RADYATÖR VANASI
O KESİTLİ CONTALI MANUEL TOPUZ
DEMİR BORU BAĞLANTISI
10 BAR - 110 °C
TERMOSTATİK VEYA ELEKTRİK KUMANDALI
KÖŞE RADYATÖR VANASI
YUVARLAK CONTALI AĞIZLI
MANUEL TOPUZ
DEMİR BORU BAĞLANTISI
10 BAR - 110 °C
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.21.252
3/8”x1/2” (ø 16 mm)
2
24
88.21.253
1/2”x1/2” (ø 16 mm)
2
24
PARÇA
ÖLÇÜLER
9,00
88.21.262
3/8”x1/2” (ø 16 mm)
2
24
9,45
9,45
88.21.263
1/2”x1/2” (ø 16 mm)
2
24
10,00
o
KÖŞE AYAR DETENTÖRÜ BAĞLANTI
DEMİR BORU
BAĞLANTISISI
O KESİTLİ SIZDIRMAZLIK CONTASI
10 BAR - 110°C
o
DÜZ AYAR DETENTÖRÜ BAĞLANTI
DEMİR BORU BAĞLANTISISI
O KESİTLİ SIZDIRMAZLIK CONTASI
10 BAR - 110°C
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.21.272
3/8”x1/2” (ø 16 mm)
2
24
88.21.273
1/2”x1/2” (ø 16 mm)
2
24
PARÇA
ÖLÇÜLER
5,70
88.21.277
3/8”x1/2” (ø 16 mm)
2
24
6,20
6,10
88.21.278
1/2”x1/2” (ø 16 mm)
2
24
6,60
o
o
YOLLAR
ÇOK KATMANLI BORU
Art. 88.20.579
Ø 20 x 2
ÇOK KATMANLI BORU
ÇOK KATMANLI BORU
BAKIR BORU
BAKIR BORU
Art. 88.20.600 Ø 10
Art. 88.20.605 Ø 12
Art. 88.20.610 Ø 14
Art. 88.20.578 Ø 14 x 2
Art. 88.20.576 Ø 16 x 2
Art. 88.20.577 Ø 16 x 2,25
Art. 88.20.590 Ø 14 x 2
Art. 88.20.580 Ø 16 x 2
Art. 88.20.585 Ø 20 x 2
Art. 88.20.611 Ø 15
BAKIR BORU
Art. 88.20.615 Ø 16
62
COMISA
THERMOSTATIC VALVES
DEMİR BORU BAĞLANTISI
TERMOSTATİK VEYA ELEKTRİK
KUMANDALI KÖŞE RADYATÖR VANASI
O KESİTLİ CONTALI MANUEL TOPUZ
DEMİR BORU BAĞLANTISI
10 BAR - 110 °C
KÖŞE AYAR DETENTÖRÜ BAĞLANTI
DEMİR BORU
BAĞLANTISISI
O KESİTLİ SIZDIRMAZLIK CONTASI
10 BAR - 110°C
PARÇA
ÖLÇÜLER
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.21.298
3/8” x 3/8” F
2
24
10,00
88.21.319
3/8” x 3/8” F
2
24
6,95
88.21.302
3/8” x 1/2” F
2
24
9,70
88.21.322
3/8” x 1/2” F
2
24
6,00
88.21.303
1/2” x 1/2” F
2
24
10,20
88.21.323
1/2” x 1/2” F
2
24
6,50
88.21.299
3/4” x 3/4” F
2
24
11,30
88.21.320
3/4” x 3/4” F
2
24
7,85
o
TERMOSTATİK VEYA ELEKTRİK
KUMANDALI KÖŞE RADYATÖR VANASI
YUVARLAK CONTALI AĞIZLI
MANUEL TOPUZ
DEMİR BORU BAĞLANTISI
10 BAR - 110 °CBE FER 1/2” F
10 BAR - 110 °C
o
DÜZ AYAR DETENTÖRÜ BAĞLANTI
DEMİR BORU BAĞLANTISISI
O KESİTLİ SIZDIRMAZLIK CONTASI
10 BAR - 110°C
PARÇA
ÖLÇÜLER
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.21.308
3/8” x 3/8” F
2
24
10,30
88.21.329
3/8” x 3/8” F
2
24
7,30
88.21.312
3/8” x 1/2” F
2
24
10,00
88.21.327
3/8” x 1/2” F
2
24
6,10
88.21.313
1/2” x 1/2” F
2
24
10,50
88.21.328
1/2” x 1/2” F
2
24
6,60
88.21.309
3/4” x 3/4” F
2
24
12,00
88.21.330
3/4” x 3/4” F
2
24
8,50
o
o
TERMOSTATİK KAFALAR
termostatik vanalar
için sıvı sensörlü termostatik kafa
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.21.400
M30 x 1,5
½ “ hazne için uzaktan kumandalı
20°-60° sonda
o
1
1
66
10,00
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.21.404
M30 x 1,5
1
Manuel ayarlı el çarkını,
manuel termostatik
vanaya taşıyın
2
Termostatik başı tamamen açık ve görünür
referans göstergesiyle
vana gövdesine yakın
yerleştirin
3
Nikel kaplı vitesi durana
karadar el ile sıkıştırın.
2
3
COMISA
o
5
20
28,00
63
THERMOSTATIC VALVES
BAKIR BORU VE ÇOK KATMANLI BORU BAĞLANTISI
KÖŞE RADYATÖR VANASI
KÖŞE DETENTÖR
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.21.105
3/8”
1
40
88.21.110
1/2”
1
40
PARÇA
ÖLÇÜLER
4,60
88.21.155
3/8”
1
40
4,40
4,87
88.21.160
1/2”
1
40
4,67
o
DÜZ RADYATÖR VANASI
o
DÜZ DETENTÖR
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.21.125
3/8”
1
40
88.21.130
1/2”
1
40
PARÇA
ÖLÇÜLER
4,95
88.21.175
3/8”
1
40
4,80
5,20
88.21.180
1/2”
1
40
5,05
o
o
DEMİR BORU BAĞLANTISI
DEMİR BORU İÇİN KÖŞE
RADYATÖR VANASI
DEMİR BORU İÇİN
KÖŞE FI DETENTÖR
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.21.195
3/8”
10
100
88.21.200
1/2”
10
88.21.201
3/4”
10
PARÇA
ÖLÇÜLER
4,80
88.21.196
3/8”
10
100
4,60
100
5,08
88.21.204
1/2”
10
100
4,72
100
6,81
88.21.205
3/4”
10
100
6,50
o
DEMİR BORU DÜZ FI
RADYATÖR VANASI
DMEİR BORU İÇİN DÜZ FI
RADYATÖR VANASI
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.21.202
1/2”
10
100
88.21.203
3/4”
10
100
64
o
PARÇA
ÖLÇÜLER
5,40
88.21.206
1/2”
10
100
5,15
6,96
88.21.207
3/4”
10
100
6,70
o
o
COMISA
THERMOSTATIC VALVES
YOLLAR 1/2”
BAKIR BORU İÇİN RAKORE
ÇOK KATMANLI BORU İÇİN
SIKIŞTIRMALI BAĞLANTI PARÇASI
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.600
1/2” - Ø 10 mm
10
200
88.20.605
1/2” - Ø 12 mm
10
200
88.20.610
1/2” - Ø 14 mm
10
200
o
•
•
•
BAKIR BORU İÇİN RAKOR
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.611
1/2” - Ø 15 mm
ÖLÇÜLER
88.20.615
1/2” - Ø 16 mm
• FİYATLAR İÇİN KOLLEKTÖR BÖLÜMÜNE BAKINIZ
COMISA
ÖLÇÜLER
88.20.578
1/2” - 14 x 2
10
200
88.20.576
1/2” - 16 x 2
10
200
88.20.577
1/2” - 16 x 2,25
10
200
o
•
•
•
ÇOK KATMANLI BORU İÇİN
SIKIŞTIRMALI BAĞLANTI PARÇASI
o
10
100
•
BAKIR BORU İÇİN RAKOR
PARÇA
PARÇA
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.579
1/2” - 20 x 2
o
10
150
•
ÇOK KATMANLI BORU İÇİN BASKI BAĞLANTI
PARÇASI
o
10
100
•
PARÇA
ÖLÇÜLER
88.20.590
1/2” - 14 x 2
10
150
88.20.580
1/2” - 16 x 2
10
150
88.20.585
1/2” - 20 x 2
10
150
o
•
•
•
ÖZEL ÖLÇÜLER
65
RADYANT ISITMA
VE SOĞUTMA
66
COMISA
COMISA
67
COMISA ENERGY
RADIANT HEATING
AND COOLING
Heating
Cooling
Sistem karakteristik özellikleri
Yerden ısıtma ve soğutma sistemi, düşük sıcaklıktaki suyun kullanımı
ile ideal olaak kabul edilen değerlere yaklaşan özel ısı dağılımı özelliği
nedeniyle, günümüzde iklimlendirme pazarının sunabileceği teknik
olarak en geçerli, esnek ve ekonomik çözümdür.
Bir ortamın konforlu bir şekilde ısıtılmış olduğunu hissetmek için temel koşul daima zeminde daha yüksek olan sıcaklığın tavana doğru
giderek azalmasını sağlayan “termal konfor” olarak anılan katmanlı
bir sıcaklık dağılımıdır. “
Döşeme altına yerleştirilmiş bir boru ağının içinden düşük sıcaklıktaki
suyun geçisinden kaynaklanan ışınım ile ısı naklinin gerçekleştiği yerden ısıtma sistemlerinde, maliyetleri önemli ölçüde düşürerek, %15
ile %30 arasında değişen oranlarda bir enerji tasarrufu sağlayarak
ideal değerlere yaklaşmal mümkün olmaktadır. Ayrıca yalıtım panellerinin kullanımı yüksek enerji verimli bir ortam oluşturmaktadır.
Toz hareketlerini arttırarak alerjik olaylara neden olan
konvektif hareketlerin olmaması yerden ısıtılan mekanı
konforlu ve temiz, duvar ve perdelerde koyu hareleri, ev akarlarının
ve küflerin oluşmadığı bir ortam haline
getirmektedir.
Tüm bunlar, en modern termoregülasyon sistemleri ile
birlikte daima gerçek bir enerji tasarrufu sağlayan daha düşük
işletme maliyetli yüksek kalitede bir konfor standardına ulaşmamızı
sağlamaktadır.
Son olarak, hiç de hafife alınmayacak estetik ve mimari yapıda avantajlar da elde edilmektedir; zeminin ısıtma kaynağı olarak kulllanımı
dekorasyon için daha fazla alandan yararlanmamızı ve benzersiz bir
temizlik sağlamakta, radyatör veya fanlı ısıtıcılar gibi geleneksel ısıtıcı
birimlerin yokluğu ise mekanlarda bir doğrusallık yaratmaktadır.
68
COMISA
COMISA ENERGY
RADIANT HEATING
AND COOLING
ÇEŞİTLİ ISITMA SİSTEMLERİNDE ISI İLETİMİ ÖRNEKLERİ
ÇEŞİTLİ ISITMA SİSTEMLERİNDE ISI İLETİMİ ÖRNEKLERİ
Sıcaklığın bir radyant ısıtma sistemine
aktarımı
YERDEN YÜKSEKLİK
YERDEN YÜKSEKLİK
2,5
Isıl konfor için ideal koşullara
çok yakın bir ısıl tabakalaşma
yaratan sistemlerdir. Küçük bir
konvektif bir komponent ile
birlikte ışınım ısı transferinin
ana bileşenidir. Sıcaklık zemine
yakın noktalarda daha yüksek
olup tavana doğru giderek
düşmektedir.
2,5
2,0
2,0
1,5
1,5
1,0
1,0
0,5
0,5
SICAKLIK 16° 18° 20° 22° 24° 25°
SICAKLIK
16° 18° 20° 22° 24° 25°
Radyatörlü sistemler
Tavana doğru sıcak ve zemine doğru soğuk hava hareketleri
yaratan güçlü bir ısı iletim komponenti ile karakterize
edilmektedir. Bir ısı tabakalaşması yaratarak, içinde mevcut olan
tozların taşınarak önemli ölçüde ısıl ve fiziksel konforu azaltarak
genel bir ısıl ve fiziksel istikrarsızlığa neden olmaktadır. .
18°C
20°C
24°C
22°C
22°C
20°C
37°C
16°C
Fanli isitici sistemleri
Konvektif radyatör sisteminin bileşenlerini, kendi içindeki bir fan
sistemi ile güçlendiren sistemlerdir.
COMISA
Isıl konfor için ideal koşullara çok yakın bir ısıl tabakalaşma yaratan
sistemlerdir. Küçük bir konvektif bir komponent ile birlikte ışınım
ısı transferinin ana bileşenidir. Sıcaklık zemine yakın noktalarda
daha yüksek olup tavana doğru giderek düşmektedir.
Küçültülmüş konvektif ısı transferi komponenti ortamdaki toz
hareketlerini elimine ederek mekanın genel ısıl konforunu
arttırmaktadır.. Düşük sıcaklıktaki serpantinler içinde dolaşan su
insan bedeni sıcaklığının altında, 29°C den daha yüksek olmayan
ısıda bir zemin elde etmemizi sağlar. Bu durum, bacaklardaki her
türlü dolaşım bozukluğu sorununu bertaraf ederek bu konudaki
yanlış anlamaları tümden ortadan kaldırır.
69
COMISA ENERGY
Katkı maddeli şap
Kaplama
Yalıtım paneli
Sadece kaplama
sistemi için mevcut
olan kalınlıklar
30 ÷ 45
mm
Süpürgelik
Perimetrik
yalıtkan bant
92
102 mm.
112
17
7
9
20
Multi-layer pipe PE-RT/AL/PE-RT Ø 16 x 2 mm - Code 87.80. - - Pipe PE-Xa / EVOH / PE-Xa Ø 17 x 2 mm - Code 87.80. - - -
9
20
Sadece bilgilendirme
amaçlı görsel
PARÇA
ÖLÇÜLER
Yoğunluk
88.10.282
980 x 480 x H. 47
26
7,00
88.10.283
980 x 480 x H. 47
30
7,70
88.10.284
980 x 480 x H. 57
26
9,30
88.10.285
980 x 480 x H. 57
30
11,10
88.10.286
980 x 480 x H. 67
26
12,10
88.10.287
980 x 480 x H. 67
30
13,80
o
• Mikemmel geometrik döşenimi sayesinde zemin ısıtma ve soğutmasında kullanılan ideal bir sistem olup yüzey ısısının en ileri derecede
homojenliğini sağlar.
• Önceden sabitlenmiş 5 cm’lik çok katmanlı yerleştirme geçişleri, kullanılan bina tesisatı/kaplaması tipine göre yüksek termik verimlilik
elde edilmesini sağlar.
• Katmanlar arasındaki kaburga özellikleri çok katmanlı borunun kalkık vaziyette durmasına imkan tanırken destek tabakasındaki (şap)
baskıyı iyileştirir ve dolayısıyla termik verimliliği daha mükemmel hale getirir.
• Basınca karşı sahip olduğu yüksek dayanıklılık değerleri sayesinde döşeme aşamasında mükemmel zemin yüzeyi sağlar.
70
COMISA
COMISA ENERGY
Çok katmanlı Pe-Rt / AL / Pe-Rt boru
Borunun tüm dış çeperi boyunca kenarları kaynaklanmış alüminyum bir göbeğe
akuple edilmiş boru ile dış yüzeyi başka bir Pe-Rt katman ile kaplanmış, yerden
ıusıtma ve soğutma için kullanılan çok katmanlı boru.
Tamamı oksijen bariyerli ve ileri derecede termal iletkenlik.
KODölçü (mm)
87.80.011
87.80.010 87.80.009 87.80.008
DW-8501BO0049
5KATMANLI
16 x 2
16 x 2
16 x 2
16 x 2
AMBALAJ (mt)
€/mt.
100
200
250
500
1,38
1,38
1,38
1,38
5 Katmanlı PE-Xa Boru : tip a çapraz bağli polietilen
Yerden ısıtma ve soğutma sistemleri için, 5 katmanlı polietilen, asgari çapraz bağ
derecesi %70, DIN 16892/93 standartlarına göre üretilmiş ve DIN 4726 standartlarına
göre oksijen geçirimsiz EVOH bariyer ile donatılmış (nemlilik ve aşınmaya karşı
dayanıklılk için borunun orta katmanına yerleştirilmiş) PE-XA boru.
SKZ Wurzburg n. A 524 ve DIN CERTCO n. 3V206sertifika
KODölçü (mm)
A 341
3V206 PE-Xa
AMBALAJ (mt)
€/mt.
87.80.395
87.80.396
17 x 2 bariyer EVOH
17 x 2 bariyer EVOH
240
600
2,20
2,20
88.10.229
Büküm tutucu
pz. 1
1,80
PE-RT/AL/PE-RT e PE-Xa3/4“ boru için rakor eurocono kollektör için
KODölçü (mm)
88.03.116
88.03.119
AMBALAJ (mt)
€/mt.
1
1
2,12
1,97
16 x 2 per tubo Multistrato
17 x 2 per tubo PE-Xa 5 strati
Perimetral yalitim bandi
Fascia perimetrale di dilatazione realizzata in polietilene espanso a Tamamen kapalı
hücresel genişletilmiş polietilen malzemeden üretilmiş, bir tarafı tamamen yapışkanlı
perimetrik genleşme bantı. Harc sızıntılarını engellemek için panelin polietilen kağıtlı
tarafına uygulanır. Boyut mm. 150 x 8
KODölçü (mm)
88.10.220
150 x 8
AMBALAJ (mt)
€/mt.
95,000
1,90
AMBALAJ (mt)
€/mt.
50
Genleşme Derzi
Yapışkan tabanlı PE genleşme derzi
Yapışkan
taban
COMISA
KODölçü (mm)
88.10.222
H = 150 mm x L = 2 mt.
50
5,50
71
COMISA ENERGY
Sabiyleyici agraflar
Plastik malzemeden yapılmış olup, ağ tutucu olarak paneller budaklarının üzerine
sabitlenirler.
KODölçü (mm)
AMBALAJ (mt)
88.10.230100
€/mt.
21,00
0,21
Super akişkanlaştirici katki maddesi
Şap üretiminde, ısıl iletkenliği arttırmanın yanı sıra, su/çimento oranını, akışkanlığını,
çalışabilirliği ve yoğunluğu iyileştirmek için süper akışkanlaştırıcı sıvı katkı maddesi.
Doz: Her 100 Kg di çineto için 1 Kg.
KOD
AMBALAJ (lt.)€ lt.
88.10.23554,95
88.10.236204,73
Elektrik kaynak tel örgüye alternatif olarak kullanilan
polipropilen elyaf katki maddesi
Beton şaplar için çatlamaya karşı güçlendirici polipropilen elyaflar.
Harcın mekanik dirençliliğini ve kalitesini arttırmak suretiyle hidrolik bağlantılara
mükemmel bir tutunma ve kimyasal ajanlar ile alkali ortamlara karşı mükemmel
bir dayanıklılık sağlar.
Doz: Her 1 m³ şap için 1 Kg elyaf
KOD
88.10.240
AMBALAJ
Ambalaj içideki parça
Sacchetto kg. 1
1
€ Kg.
26,00
Çekme önleyici ağ
Beton çatlama sorunlarını çözmek ve stabiliteyi arttırmak için ısıtılan zemin şapları
için DIN 1548B standartlarına göre galvanizli tel ile elektrik kaynaklı tel örgü paneller:
Tel çapı 2 mm • Örgü ilmek 50 x 50 mm • Panel boyutu 1000 x 2000 mm
40 metre karelik bir alan için 20 panel içeren paketler ile tedarik edilmektedir. m2
KOD
88.10.245
72
ÖLÇÜ (mt)
AMBALAJ (m2)
1 x 2
10
e m2
4,83
COMISA
COMISA S.p.A.
Via Neziole, 27
Zona Artigianale
25055 Pisogne (BS) Italy
T +39 0364 896811
F +39 0364 896825
www.comisa.it
comisagroup
@comisa_spa
/comisagroup
Download

Comisa 2014 Kataloğu