BOSTON TÜRK FESTİVALİ BELGESEL VE KISA FİLM YARIŞMASI
BAŞVURU FORMU
Son Başvuru Tarihi: 20 Ağustos 2014
(Bu formu doldurmadan önce lütfen Yarışma Kayıt ve Şartlarını okuyunuz)
Başvuruda Bulunduğum Film:
Belgesel:
Başvuruda Bulunduğum Bölüm:
Kısa Film:
Yarışma Bölümü:
Yarışma Dışı Bölüm:
Her İkisi:
Başvuruda Bulunanın Adı:
Başvuruda Bulunan Kişi Filmin …
Yönetmeni:
Yapımcısı:
Diğer (belirtiniz):
Filmin Orijinal Adı:
Filmin İngilizce Adı (varsa):
Yapım Yılı:
2014
| 2013
| 2012
Filmin kopyası elektronik transferle gönderilmiştir
Süresi:
Filmin 5 adet DVD kopyası bu başvuru paketine
eklenmiştir
Festival’de Gösterilecek Kopyanın Formatı (kabul edilebilir formatlar aşağıda belirtilmiştir):
DVD
DigiBeta
35mm
Yönetmenin Adı:
Yapımcı:
Senaryo Yazarı:
Kurgu:
Sinematografi:
Müzik:
16mm
Oyuncular:
Ödülleri ve Katıldığı Festivaller (varsa): *
Web Sitesi (varsa):
Başvuruda Bulunanın E-posta Adresi:
Posta Adresi:
Telefon:
Faks:
Filmin Özeti: *
Yönetmenin Kısa Özgeçmişi / Filmografisi: *
Başvuranın İmzası:
İmza Tarihi:
Başvuruda bulunanlar, filmlerinin Festival Programı’ndaki Yarışma veya Yarışma Dışı Bölümlerden birine seçilebileceğini ve
Festival kurallarını kabul etmiş olurlar.
* Yeterli yer yoksa başvuruya ayrı bir sayfa olarak eklenebilir.
BAŞVURU PAKETİNİZE LÜTFEN AŞAĞIDAKİLERİ EKLEYİNİZ

Başvuru paketi normal postayla gönderilebileceği gibi, başvuru formu, belgeler ve filmin
kopyası elektronik dosya transferi ile de gönderilebilir (örn. www.WeTransfer.com).
Başvuru formu ve belgelerin e-posta mesaji ekinde ya da normal postayla, filmin
kopyasının elektronik dosya transferi ile gönderilmesi de kabul edilecektir. Tüm başvuru
paketiniz tamamlanıncaya kadar başvurunuz değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Doldurulmuş ve imzalanmış Başvuru Formu
(Başvuru Formu’nu MS Word’de doldurup yazıcıda çıktı aldıktan sonra imzalayabilirsiniz; ya da
Word veya PDF formatındaki formun önce yazıcıda çıktısını alıp okunaklı bir şekilde elle
doldurduktan sonra imzalayabilirsiniz. Başvurunuzu Internet üzerinden elektronik olarak
gönderiyorsanız, imzalamış olduğunuz formu tarayınız ve PDF dosyası olarak başvuru paketinize
ekleyiniz. )

Filmin 5 adet DVD kopyası. Internet üzerinden yapılan başvurularda filmin kopyasının
elektronik dosya transferi yoluyla (örn. www.WeTransfer.com) gönderilmesi
gerekmektedir.
(Lütfen dikkat! Filmin kopyasında donma gibi herhangibir sorun olduğu takdirde başvurunuz
değerlendirmeye alınmayacaktır. )

Filmden bir veya birkaç kare ile yönetmenin bir fotoğrafı
(Yüksek çözünürlükte – 300dpi, JPG/GIF/TIFF/BMP formatlarından birinde. Başvuru postayla
yapılacaksa bir CD’de)

Filmin kısa özeti
(Başvuru Formu’na yazılmış veya başvuru paketine ayrıca eklenmiş olarak)

Yönetmenin kısa özgeçmişi
(Başvuru Formu’na yazılmış veya başvuru paketine ayrıca eklenmiş olarak)

Basın kiti (varsa)

Başvuru paketinin en geç 20 Ağustos 2014 tarihine kadar ulaşacak şekilde aşağıdaki
adrese postalanması veya Internet üzerinden e-posta ve/veya WeTransfer.com gibi bir
dosya transferi yoluyla [email protected] e-posta adresine ulaştırılması
gerekmektedir:
Ferhan Gömülü
263 Huntington Avenue #105
Boston, MA 02115
U.S.A.

Tüm bilgi ve malzemelerin İngilizce (tercihan) veya Türkçe olması gerekmektedir.

Başvurunuz alındığında e-posta yoluyla teyit edilecektir.
Download

2 - Sadibey