Destekli klapeli çek vana cıvatalı başlık
Kurulum ve bakım talimatları
FASANI
İçindekiler
Giriş
Giriş
1
1. Teslimat sonrası inceleme
ve depolama
1
2.Taşıma
2
3.Kurulum
2
4. Devreye alma koşulları
3
5. Planlı bakım
3
6. Sorun giderme kılavuzu 4
7. Sökme talimatları
4
8. Montaj talimatları 5
9. Tesis içerisinde muhafaza
6
10. Yedek parça listesi 6
11.Bağlantılar
7
Bu kılavuzda, aşağıdaki işlemlerde izlenmesi gereken yönergelere yer verilmiştir:
•depolama
• boru hattına kurulum
•bakım
•muhafaza
Bu kılavuz, aşağıdaki personele/çalışanlara yöneliktir:
• tesis depo personeli
• montaj personeli
• bakım mühendisleri
Uyarı
Bu sembol ‘Uyarı’ anlamına gelir ve güvenlikle ilgili konulara işaret eder. Lütfen uyarı notlarını
dikkatle okuyun ve talimatlara uyun. Bu talimatlar, güvenliğinizi sağlamaya, kişilerin ve
eşyaların zarar görmesini önlemeye yöneliktir.
Bu kılavuzda yer alan talimatların yanı sıra, tesise özel güvenlik yönetmeliklerine de daima
uyulmalıdır.
Herhangi bir bakım işlemine başlamadan önce, bu kılavuzun tamamının dikkatle okunması
tavsiye edilir. Aynı zamanda önerilen yedek parçaların bulunabilirliğinin de doğrulanması
tavsiye edilir, böylece vanayı istediğiniz zaman monte edebilir ve müdahale süresini
kısaltabilirsiniz.
Kurulum ve bakım işlemleri için, tesis içerisinde genelde kullanılanlar dışında özel ekipman ya da
aletlere gerek yoktur.
Fasani, daha ayrıntılı teknik bilgi vermek üzere daima Müşterilerinin hizmetindedir.
Uyarı
Vanayı, hattı temizlemek amacıyla kesme vanası olarak kullanmayın.
Sıvılar için izin verilen maksimum hız:
sıvılar için 6 m/s
gaz veya buhar/buğu için 80 m/s
1. Teslimat sonrası inceleme ve depolama
This copy is a translation of the original
English document FASIC-0001-EN.
This translation has not been verified.
Therefore the original English document will
prevail.
No rights can be derived from this Turkish
translation
www.pentair.com/valves
Devreye almadan önce:
• Malzemelerin gelişi ile birlikte, aşağıdakilerin yapılması önerilir:
- Kasa/ambalaj bütünlüğünü kontrol edin.
- Kasayı açın ve nakliyeden kaynaklanan bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
- Varsa, bariyer torbasını açmayın.
- İçeriğin çeki listesi ile aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Vanaları orijinal ambalajları (zarar görmediği sürece) içerisinde saklayın. Bunu yaparken, lütfen
aşağıdakilere dikkat edin:
- Vanaları, kapalı, temiz ve kuru bir depolama ortamında saklayın.
- Ambalajları doğrudan yere koymayın.
- Ambalajları her iki ayda bir kontrol edin.
- Silis jelini her altı ayda bir değiştirin (bariyer torbaları için geçerli değildir).
• Tahrikli vanalar için, yukarıdakilerin yanı sıra lütfen aktüatör kılavuzuna başvurun.
Pentair, içeriği haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
FASIC-0001-TR-1306
Destekli klapeli çek vana cıvatalı başlık
Kurulum ve bakım talimatları
Şek. 1 - Vana kaldırma ve taşıma
2. Taşıma
Taşıma işlemleri sırasında vanalar, taşıma sınırlarına (çizimlerde belirtilen vana ağırlığı) uygun olarak,
kaldırma ekipmanı kullanılarak şekil 1’de gösterildiği gibi kaldırılmalı ve taşınmalıdır.
Vana gövdesindeki opsiyonel halkalı cıvatalar, vanayı kaldırmak için kullanılabilir.
Uyarı
•Hasarlı ve/veya yetersiz/bilinmeyen ebattaki kaldırma ekipmanlarını kullanmayın.
•Vanayı kaldırmak için başlıkta bulunan halkalı cıvatayı kullanmayın.
3. Kurulum
Vananın doğru şekilde çalışması için, bunun Şek. 2’de belirtildiği gibi yalnızca yatay konumda
monte edilmesi gerekir. Belirtilenler dışındaki farklı konumlar, vananın hatalı çalışmasına ve/veya
vananın çabuk bozulmasına neden olabilir.
Aşağıdaki işlemler yalnızca montajın hemen öncesinde gerçekleştirilmelidir:
1. Uç yüzeylerin koruyucu kapaklarını çıkarın.
2.Pim korumasını çıkarın.
3.Boru hattını yukarıya ve aşağıya doğru kontrol edin. İçerisinde katı maddelerin veya herhangi bir
kir ya da tortu bulunmadığından emin olun. Gerekirse, bir hava borusu kullanarak temizleyin.
4.Hattaki akış yönünü doğrulayın.
Şek. 2 - Vana kurulum konumu
. 2˚ mak
s.
2˚ maks
Uyarı
Hat yönünün, vana gövdesindeki ok işaretiyle belirtilen akış yönü ile aynı olduğundan emin
olun.
Vananın tanım plakalarında (servis ve sıcaklık) listelenen yapım materyallerinin, tesisin
faaliyetine ve kullandığı sıvıya uygun olduğundan emin olun.
Flanşlı vanalar
Vanayı, borunun iki flanşı arasına ve contayı vana flanşı ile boru flanşı arasına yerleştirin. Tam
ortaya yerleştirildiğinden emin olun. Cıvataları, tesisin projesini yapan Mühendislik Şirketi tarafından
belirtilen tork değerlerine uygun şekilde sıkarak, vanayı boruya monte edin.
Alın kaynaklı vanalar
Vanayı yerleştirin ve boru ile hizalamasını kontrol edin. Tesisin projesini yapan Mühendislik Şirketi
tarafından belirtilen prosedüre uygun olarak kaynak işlemi ile devam edin.
Genellikle, ilk kaynak katmanı TIG ile yapılırken, sonraki kaynak katmanları vana gövdesinin
materyaline uygun bir elektrotla yapılır.
Akış
Şek. 3 - Cıvataları sıkıştırın – flanş
sıkıştırma sırası
Tahliye bağlantısı
Vana gövdesi, bunun içerisinde kalabilecek yoğuşma suyunun boşaltılabilmesi için bir BW
bağlantısı(Şek. 4) ile birlikte temin edilir. Vana gövdesindeki tahliye bağlantısı, vana kullanılmaya
başlanmadan önce tesisin tahliye sistemine bağlanacaktır. Tahliyenin olmaması halinde, vana
tabanında kalan yoğuşma suyu, vanaya ve/veya tesis içerisindeki diğer ekipmanlara zarar
verebilecek basınç pikleri oluşturarak parlayabilir.
Uyarı
Tüm kaynak işlemleri sırasında, uygun kaynak maskeleri veya koruyucu gözlükler kullanarak
gözlerinizi koruyun.
Genel notlar
• Uçlardan birinin yarım günden daha uzun bir süre hatta bağlanmamış olması halinde, kir ya da
tortu girişini önlemek üzere açık uç, uygun şekilde kapatılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalıdır.
• Vananın takılmasından sonra ve hat testi yapılmadan önce, yuva ile disk arasındaki sızdırmazlığa
zarar verebilecek kir ve/veya yabancı maddeleri temizlemek ve vananın doğru çalışmasını
sağlamak üzere hattın temizlenmesi önerilir.
• Özellikle de vana çok yüksek sıcaklıklarda çalıştırılacaksa, gövde-başlık cıvatalarının torkunu
kontrol etmenizi önemle tavsiye ederiz. Alternatif olarak, sıkma işlemi birbirinin tam karşısında
bulunan cıvatalar üzerinde gerçekleştirilmelidir, bkz. Şekil 3. Tork değerleri, Tablo I’de belirtilen
tork değerleridir.
Pentair, içeriği haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
sayfa 2
. 2˚ mak
s
2˚ maks
Şek. 4 - Tahliye bağlantısı
‘G’ konumunda tahliye
.
Destekli klapeli çek vana cıvatalı başlık
Kurulum ve bakım talimatları
4. Devreye alma koşulları
Tesisin devreye alınmasından önce, aşağıdaki işlemleri yapmanızı öneririz:
• Hatların doğru şekilde temizlenmiş olup olmadığını kontrol edin.
• Vanalar uzun süre depoda kalmışsa ve yüksek sıcaklıklarda çalıştırılması gerekiyorsa, gövde/
başlık cıvatalarının sızdırmazlığını kontrol edin. Alternatif olarak, sıkma işlemi birbirinin tam
karşısında bulunan cıvatalar üzerinde gerçekleştirilmelidir. Bkz. Şekil 3. Tork değerleri, Tablo 3’te
belirtilen tork değerleridir.
• Salmastra cıvatalarının sızdırmazlığını kontrol edin.
• Pim korumasının çıkarılmış olduğundan emin olun.
• Varsa, elektrikli, pnömatik ve hidrolik bağlantıları kontrol edin.
• Vana gövdesindeki tahliye noktasının, tesisin drenaj sistemine doğru şekilde bağlanıp
bağlanmadığını kontrol edin.
• Aktüatörün, bölüm 8’de belirtildiği şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
• Tork/hareket anahtarlarının, aktüatör bakım kılavuzunda belirtildiği şekilde ayarlandığından
emin olun.
Uyarı
Aktüatörün hatalı bir şekilde bağlanması tehlikelidir ve vanada tamiri mümkün olmayan
hasarlara neden olabilir.
• Tesisin devreye alınması sırasında salmastra sızdırmazlığını kontrol edin. Sızıntı olması halinde,
alternatif yöntem olarak cıvataları sıkın.
• Devreye alma sırasında, kol ve harici denge ağırlığıyla donatılmış vanalar için, denge ağırlıklarının
planlanan faaliyet için doğru konumda olduğundan emin olun.
Olağan faaliyet koşullarında kolu, kapama konumundan çalıştırın. Tahliye edildiğinde, kol önceki
konumuna kendiliğinden geri dönmelidir. Vanada sıvı bulunmadığında, disk kendisini kapalı
konuma getirir.
Uyarı
Vananın hasar görmesini önlemek ve tesisin performansını maksimum seviyeye çıkarmak
üzere şarj düşüşlerini en aza indirgemek için, tesis devreye alınmadan önce aktüatöre enerji
verilmelidir.
5. Planlı bakım
5.1 Rutin kontroller
• Gövde/başlık bölgesinde sızıntı olup olmadığını ayda bir kez kontrol edin.
• Gövde/başlık bölgesinden sızıntı olması halinde, ilgili cıvataları şekil 3’te gösterilen sıraya göre
sıkın.
• Yukarıdakilerin yanı sıra, lütfen aktüatör kılavuzuna başvurun.
5.2 Önlemler
• Rakor ile başlıklar arasındaki boşluğu 12 ayda bir kontrol edin. Boşluğun azalması durumunda,
yeni bir halka salmastra takarak boşluğu eski durumuna getirin.
• Vana kapağını 4 yılda bir çıkarın. İçerisini kontrol edin ve vananın, özellikle de disk pimi ve
burçların hasar görüp görmediğini kontrol edin. Gerekirse yuvaları tekrar üst üste bindirin ve
gövde/başlık contası ile salmastrayı değiştirin.
• 4 yıllık çalışma sonrasında, 108 ve 126 numaralı burçları değiştirin.
• Vanayı 8 yılda bir sökün. Yuvaları elden geçirin, burçları, kavrama önleyici ara halkayı, contayı,
salmastrayı ve anahtarları değiştirin. Çalışma sırasında, bir pimin daima hazır bulundurulması
önerilir.
• Aktüatör için bunun bakım kılavuzunda belirtildiği şekilde işlem yapın.
Pentair, içeriği haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
sayfa 3
Destekli klapeli çek vana cıvatalı başlık
Kurulum ve bakım talimatları
6. Sorun giderme kılavuzu
Bildirilen sorunlar kapsamlı olmayıp, en sık rastlananları temsil etmektedir.
6.1 Salmastra kaçağı
• Somunların sıkılması ile durdurulamayan salmastra kaçakları olması halinde, aşağıdaki işlemleri
yapın.
• Salmastra sertleşmiş olabilir. Bu durumda, değiştirilmesi gerekir.
• Rakor ve başlık arasındaki mesafe azalmış olabilir. Dolayısıyla salmastraya baskı uygulanamıyor.
Salmastra değiştirilmelidir.
• Pim üzerinde çizikler ya da benzeri izler var veya pimin kendisi eğilmiş olabilir. Bu tür
durumlarda, pim değiştirilmelidir.
• Rakor, rakor cıvatalarının aynı derecede sıkılmaması nedeniyle pim üzerinde sıkışmış olabilir.
Rakor cıvatalarını gevşetin. Rakoru hareket ettirin ve yeniden ayarlayın; ardından cıvataları
kademeli olarak ve hepsini aynı derecede sıkın.
6.2 Gövde/başlık bağlantısında kaçak
• Gövde/başlık bağlantısından kaçak, vananın uzun süre depoda kalmış olmasının sonucu olabilir.
Conta elastikiyetini kaybetmiş olabilir ve/veya cıvatalar gevşemiş olabilir.
İlk belirtilen durum söz konusuysa, sızıntı kademeli olarak azalacak, conta proses sıvısıyla temas
ettikçe elastikiyetini kısmen geri kazanacaktır. Cıvataların sızdırmazlığının kontrol edilmesi,
sızıntının kesilmesine katkıda bulunacaktır.
İkinci durum söz konusu olduğunda, cıvatalar şekil 3’te gösterildiği gibi sıkılmalıdır.
Genellikle bu işlemlerin ikisi birlikte uygulanır.
• Tesis faaliyette iken sızıntı olması, cıvataların sıkılmasını ve contanın en kısa sürede
değiştirilmesini gerektirir.
6.3 Yuva ile disk arasında kaçak
Yuva ile disk arasında sızıntı olması halinde, aşağıdaki hususları kontrol edin:
• Yuva ve disk arasına, sızdırmazlık yüzeylerini çizebilecek yabancı madde sıkışıp sıkışmadığını.
• Yuvalar arasında, diskin kapanmasını önleyen yabancı madde bulunup bulunmadığını.
• Bir önceki kapanışta, sıvının conta yüzeylerinde katmanlaşarak bu yüzeyleri aşındırıp
aşındırmadığını.
Yukarıdaki durumların tümünde, vananın mümkün olan en kısa sürede sökülmesi ve daha fazla
zarar görmesini önlemek üzere dahili parçaların kontrol edilmesi gerekir.
6.4 Vananın hareket ettiği mesafede sıkışması
Vananın açılıp/kapanması sırasında bazı noktalarda daha yüksek tork gerekli olması halinde,
aşağıdaki işlemleri yapın:
• Gövdede sorun belirtileri olabileceği ve disk tutukluk yapmaya başlayabileceğinden, vanayı
sökün.
6.5 Motorun çalışmasıyla ilgili sorunlar
• Lütfen aktüatör kullanma kılavuzuna başvurun.
7. Sökme talimatları
Vanaların sökülmesinde izlenecek prosedürler aşağıdaki gibidir. Herhangi bir işleme başlamadan
önce, aşağıdakilerin yapılması önemlidir:
• sorunun tanımlanması
• sökülecek olan vananın çevresindeki alanın temizlenmesi
• tüm parçaların toplanacağı bir kutu ve/veya bir paletin hazırlanması
• tüm bileşenleri korumak ve partiküllerin vana gövdesinden içeri girmesini önlemek üzere bir
polietilen levha hazırlanması.
Sökme işlemleri sırasında, vana gövdesine ait parçaların konumunu/yönünü unutmamak için
tüm parçaları not edin.
7.1 Aktüatörün sökülmesi
1. Aktüatörü, ağırlığına uygun kayışlı halkalı cıvatalar kullanarak tutun.
2.Aktüatör ile vananın flanşını birbirine sabitleyen cıvataları (79) çıkarın.
3.Aktüatörü vananın piminden çıkarın. Gerekirse, vana ve aktüatörün flanşı arasında bir kol
kullanın.
Pentair, içeriği haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
sayfa 4
Uyarı
Vananın herhangi bir parçasını sökmeye
başlamadan önce, güvenliğiniz için
aşağıdaki hususların doğrulanması çok
önemlidir:
•hatta basınç bulunmadığı
•vananın sıcak olmadığı
•tüm elektrikli, pnömatik ve/veya hidrolik
cihazların kapatılmış ve bağlantılarının
kesilmiş olduğu.
Destekli klapeli çek vana cıvatalı başlık
Kurulum ve bakım talimatları
7.2 Denge ağırlığının sökülmesi
1. Denge ağırlıklarının açılma koruyucu yapısını (276) çelik telle asın.
2.Denge ağırlığı ve açılma korumasını kapatan cıvataları sökün.
3.Denge ağırlığının kolunu (107), bir bantla tutun. Kilit somununu (115) ve rondelayı (211) çıkarın.
4.Bandı sıkı tutun ve denge ağırlığını çıkarın. Gerekirse bir kol kullanın.
7.3 Diskin sökülmesi
1. Diski çıkarmak için, önce aktüatörün (bkz. madde 7.1) ve denge ağırlığının (bkz. madde 7.2)
çıkarılması gerekir.
2.Gövde ile başlık (11) arasındaki cıvataları çıkarın. Bunları temiz bir yere koyun.
3.Bir bant ve kaldıraç yardımıyla başlığı (6) kaldırın ve halka cıvataya tutturun.
4.Menteşe pimini ve diski (45-3) bir arada tutun. Bandı menteşe pimi ile disk arasına yerleştirin ve
bunu bir kaldıraç yardımıyla tutun.
5.Rakor cıvatalarını (16), rakor flanşını (10) ve rakoru (9) aktüatörün yan tarafından ve denge
ağırlığının (varsa) yan tarafından çıkarın.
6.Salmastrayı, kanca şeklinde bir demir tel yardımıyla çıkarın.
7.Pimi (49) daima aktüatörün takıldığı taraftan çıkarın. Bu işlem sırasında, ara halka (65) çıkarılmalı
ve yeniden takılmak üzere saklanmalıdır.
8.Menteşe pimini/diskini vanadan çıkarın.
7.4 Hatta kaynaklanmış vanaların çıkarılması
Vananın hattan çıkarılması gerekirse, boruyu, vananın kalibresi geri ayarlanabilecek şekilde kaynak
noktasının uzağından kesin.
8. Montaj Talimatları
Yeniden montaja başlamadan önce, aşağıdaki işlemlerin yapılması önerilir:
Kir ya da partikülleri bir tel fırça ya da zımpara kağıdı kullanarak temizleyin; özellikle de sızdırmazlık
bölgesinde yabancı partiküllerin neden olduğu hasarı önlemek için yağ ya gres kalıntılarını uygun bir
çözücüyle temizleyin.
Eski contaları, iyi durumda görünseler bile asla yeniden kullanmayın.
Yeniden montaj işlemleri sırasında, delikli parçaları doğru şekilde monte edilecekleri şekilde
eşleştirin.
Uyarı
Salmastranın montajı, vana ve
hat üzerinde basınç uygulamadan
yapılmalıdır.
8.1 Salmastranın montajı
1. Rakor somunlarını (16) ve cıvatalarını (15) çıkarın.
2.Rakor flanşını (10) ve rakoru (9) kaldırın.
3.Kullanılmış salmastrayı, kanca şeklinde bir çelik tel yardımıyla çıkarın.
4.Daha iyi bir sızdırmazlık için, salmastra yuvasını ve şaftı dikkatle temizleyin. Bunların hasar
(çizikler) görmemiş olduğundan ve tutukluk belirtileri olmadığından emin olun.
5.Salmastranın montajı, salmastra yuvasına her seferinde tek bir halka yerleştirilerek yapılır. Bunları
doğru şekilde yerleştirmeye dikkat edin ve bunları salmastra yuvasının tabanına doğru bastırın.
6.Salmastra yuvası dolduktan sonra, rakoru (9) ve rakor flanşını (10) tekrar eski konumlarına takın.
7.Rakor cıvatalarını kademeli olarak ve eşit derecede sıkın. Alternatif olarak bazı günlerde, özellikle
de devreye alma sırasında, rakorun gevşekliğini eski haline getirmek için cıvataları tekrar sıkın.
8.2 Gövde/başlık contasının değiştirilmesi
1. Gövde/başlık contasını değiştirmeden önce, gövde/başlık flanşının yüzeylerini dikkatlice
temizleyin.
2.Contayı yuvasına oturtun, ardından başlık flanşını contanın yerleştirildiği flanşla paralel konumda
hizalayın. Hizalamak için cıvataları kullanmayın.
3.Sıkma işlemi sırasında, flanş eşleştirmelerinin tamamen paralel olduğundan emin olun.
4.Cıvataları şekil 3’te gösterildiği gibi sıkın. İlk sıkma işleminde, Tablo I’de bildirilen nihai torkun
1/4’ünü uygulamaya dikkat edin. Bağlantı performansının daha iyi olması için, tesisat devreye
alındıktan sonra tüm cıvataları tekrar sıkın.
Pentair, içeriği haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
sayfa 5
Destekli klapeli çek vana cıvatalı başlık
Kurulum ve bakım talimatları
8.3 Aktüatör montajı
Denge ağırlıksız vana
1. Vana pimi üzerinde bulunan anahtarın, dik olarak yukarıya doğru yönlendirilmiş olduğundan emin
olun (Şekil 5.A).
2.Aktüatörün kare şeklindeki piminin yuvasının yatay olarak konumlandırıldığından emin olarak,
kuplajı vana piminin üzerine takın (Şekil 5.B).
3.Kare şeklindeki pimin kuplaja doğru şekilde takıldığından emin olarak, aktüatörü vana flanşına
cıvatalarla sabitleyin.
Denge ağırlıklı vana
1. Vana pimi üzerinde bulunan anahtarın, vana çıkışına bakacak şekilde 45° aşağıya
yönlendirildiğinden emin olun (Şekil 6.A).
2.Aktüatörün kare şeklindeki piminin yuvasının yatay olarak konumlandırıldığından emin olarak,
kuplajı vana piminin üzerine takın (Şekil 6.B).
3.Kare şeklindeki pimin kuplaja doğru şekilde takıldığından emin olarak, aktüatörü vana flanşına
cıvatalarla sabitleyin.
Vana pimi
üzerindeki,
dikey olarak
yönlendirilmesi
gereken anahtar
Şek. 5.A
Kuplajın içerisindeki
aktüatör piminin, yatay
olarak konumlandırılması
gereken yuvası
9. Tesis içerisinde muhafaza
Vananın tesis içerisinde doğru şekilde muhafaza edilmesi için, hatlar temizlendikten sonra aşağıdaki
talimatları izleyin.
Şekil 5.B
1. Vanayı 2 bar basınçta soy gazla (azot) doldurun.
2.Pimin, gres katmanı ile kaplanmış olduğundan emin olun.
Aktüatör için, lütfen aşağıdaki ve aktüatör kılavuzundaki talimatlara bakın:
1. Plastik kapağı, su sızdırmazlığı sağlamaya uygun bir kapakla değiştirin.
2.Gerektiğinde, elektrik bağlantı kutusundaki elektrik şemasında belirtildiği gibi, uygun bir priz
kablosu (minimum IP55) kullanarak rezistans yoğuşma önleyicisi bağlantısını yapın.
3.Vana ve aktüatörün genel durumunu yılda bir kez kontrol edin.
Vana çıkışına bakacak
şekilde 45° aşağıya
yönlendirilmesi gereken
anahtar
Vana girişi
Şekil 6.A
10. Yedek parça listesi
Pentair Fasani Departmanı, tanıtıcı plaka üzerinde belirtilen üretim tarihinden (ay/yıl) itibaren en az
on yıl boyunca tüm yedek parçaların temin edileceğini garanti eder.
Önerilen yedek parçalar ve bunların miktarları, aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, ekteki genel
tasarımları esas almaktadır.
Yedek parça
Tanımı
Yüzde (1)
2
3
49 5 / 52
8
108 / 126
60 / 330 / 241 Yuva
%5
Disk%5
Pim
%5
Conta
%20
Salmastra
%20
Burç
%5
Anahtar
%10
Minimum miktar
1 set
1
1
2
2 set
1 set
1
Kuplajın içerisindeki aktüatör piminin, yatay
olarak konumlandırılması gereken yuvası
Şekil 6.B
(1) Yüzde, eşdeğer vanalar esas alınarak hesaplanmalı ve birim değere yuvarlanmalıdır
Pentair, içeriği haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
sayfa 6
Destekli klapeli çek vana cıvatalı başlık
Kurulum ve bakım talimatları
11. Ekler
Referans çizimler, vana ile birlikte verilir. Aşağıdaki çizimler tipik bir örnek olup, başka amaçlar için
kullanılamaz.
Şek. 7 - Klapeli çek vana ‘cıvatalı başlık’ ANSI Sınıf 600 - Kaynak uçları - Sağ taraftan
pnömatik destekli
Bölüm A - A (ölçekli değil)
"Y"
11/12
6
55 55
23
50/51
50/51
52
108108
5
49
52
65
328
45
A
A
60
49
65
47
85
126
64
60
8
309
78
279
126
79
3
309
2
1
79
8
15/16/17
9
9
45
15/16/17
10
77
330
10
331
60
Ayrıntı “Y”
77
Tablo 1 - Parça listesi
KonumAdı
KonumAdı
1Gövde
2Yuva
3Disk
5Conta
6Başlık
8Salmastra
9Rakor
10
Rakor flanşı
11
Gövde cıvataları
12
Gövde somunları
15
Rakor cıvatası
16
Rakor somunu
17Rondela
23
Tanım plakası
45Menteşe
47
Disk cıvataları ve somunları
49Pim
50Saplama
51Somun
52
Pim contası
55
Pim kapağı
60Anahtar
64
Yarık pim
65
Ara halka
77Aktüatör
78
Disk rondelası
79Saplama/Vida
85
Kavrama önleyici ara halka
108
Sürtünme önleyici burç
126
Sürtünme önleyici burç
279
Alt halka
309
Ara halka
328Burç
330Anahtar
331
Kuplaj aktüatör pimi
Pentair, içeriği haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
sayfa 7
Destekli klapeli çek vana cıvatalı başlık
Kurulum ve bakım talimatları
Şek. 8 - Klapeli çek vana ‘cıvatalı başlık’ ANSI Sınıf 600 - Kaynak uçları - Sağ taraftan pnömatik destekli ve denge ağırlıklı
"Y"
Bölüm A - A (ölçekli değil)
11/12
107
6
241
276
23
A
B
115
5
45
211
77
50/51
47
133
64
17
10
132
55
9
8
79
3
309
15/16/17
65
279
8
49
85
279
49 8
309 60
2
126 126
1
60
309
79
279 9
8
45
133
132
108
15/16/1765
10
330
108
55
309
331
60
50/51
211
Ayrıntı “Y”
77
276
107
Kapalı konum
Açık konum
Tablo 2 - Parça listesi
KonumAdı
KonumAdı
1Gövde
2Yuva
3Disk
5Conta
6Başlık
8Salmastra
9Rakor
10
Rakor flanşı
11
Gövde cıvataları
12
Gövde somunları
15
Rakor cıvatası
16
Rakor somunu
17Rondela
23
Tanım plakası
45Menteşe
47
Disk cıvataları ve somunları
49Pim
50Saplama
51Somun
52
Pim contası
55
Pim kapağı
60Anahtar
64
Yarık pim
65
Ara halka
77Aktüatör
78
Disk rondelası
79Saplama/Vida
85
Kavrama önleyici ara halka
107Kol
108Burç
115Somun
126Burç
132Vida
133
Üst vida
211Rondela
241Anahtar
276
Denge ağırlığı koruması
279
Alt halka
309
Ara halka
330Anahtar
331
Kuplaj aktüatör pimi
Pentair, içeriği haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
sayfa 8
241
115
Destekli klapeli çek vana cıvatalı başlık
Kurulum ve bakım talimatları
Tablo 3 - Gövde/başlık cıvataları torku
Cıvatalar: A 193 B7 / A 193 B16
Cıvatalar: A 193 B8
Ø Cıvatalar
Ø Cıvatalar
Tork değerleri
Ø Cıvatalar
Kgm(Nm)
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
1”
1 1/8”
1 1/4”
1 3/8”
1 1/2”
1 5/8”
9(90)
18(175)
31(305)
50(487)
74(725)
107
(1050)
149
(1462)
201
(1968)
263
(2579)
339
(3325)
Tork değerleri
Tork değerleri
Kgm(Nm)
1 3/4”
1 7/8”
2”
2 1/4”
2 1/2”
2 3/4”
3”
3 1/4”
3 1/2”
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
1”
1 1/8”
1 1/4”
1 3/8”
1 1/2”
1 5/8”
426
(4178)
527
(5165)
642(6297)
921
(9030)
1271 (12460)
1537 (15076)
2003(19648)
2556 (25062)
3201 (31387)
Ø Cıvatalar
Kgm(Nm)
Tork değerleri
Kgm(Nm)
3(26)
5(50)
9(87)
14(139)
21(207)
31
(300)
43
(418)
57
(562)
75
(737)
97
(950)
1 3/4”
1 7/8”
2”
2 1/4”
2 1/2”
2 3/4”
3”
3 1/4”
3 1/2”
122
(1194)
150
(1476)
183(1799)
263
(2580)
363
(3560)
439
(4307)
572(5614)
730
(7161)
914
(8968)
Tablo 4 - Salmastra torklarının hesaplanması için sabit sayı
Şaft
Rakor cıvatalarının çapı
çap
1/8
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/8
1 1/4
1 3/8
1 1/2
1 5/8
1 3/4
1 7/8
2
2 1/4
2 1/2
2 3/4
19,1 0,57 1,03 1,471,91 2,362,793,253,704,124,554,985,404,685,035,387,12 8,008,869,72
22,2 0,64 1,15 1,652,14 2,653,13 3,644,15 4,625,11 5,596,065,255,656,047,998,989,9410,91
25,4 0,71 1,28 1,842,382,953,494,054,61 5,145,686,21 6,745,846,286,728,899,9811,0612,13
28,6 1,03 1,85 2,653,434,255,025,846,657,418,19 8,969,71 8,429,059,6812,8114,3915,9317,48
31,8 1,11 1,99 2,86 3,71 4,59 5,42 6,30 7,18 8,008,84 9,6710,48 9,09 9,7710,4513,8215,5317,2018,87
34,9 1,21 2,17 3,104,024,985,896,857,808,689,6010,5011,399,8710,6111,3515,0116,8718,68
20,50
38,1 1,60 2,87 4,12 5,34 6,61 7,82 9,0910,35 11,5312,7413,9415,12 13,11 14,0915,0719,9322,3924,8027,21
41,3 1,72 3,09 4,42 5,74 7,10 8,40 9,76 11,12 12,3813,6814,9716,2314,0715,13 16,18 21,4024,0426,6329,22
44,5 1,82 3,26 4,67 6,06 7,50 8,8710,31 11,7413,0814,4515,81 17,15 14,8715,9817,0922,6125,4028,1330,86
47,6 1,93 3,47 4,97 6,45 7,98 9,4410,9712,4913,9115,3716,8218,2515,8217,0018,1824,0627,0229,9332,84
50,8 2,43 4,37 6,26 8,12 10,05 11,8813,81 15,7317,5219,3621,1822,9719,91 21,4022,8930,2834,0237,6841,34
54,0 2,56 4,59 6,58 8,5410,5712,4914,5216,5418,42
20,3622,2724,1620,9422,5124,0831,8535,7839,6343,47
57,2 3,14 5,64 8,0910,49 12,98 15,35 17,8420,3222,6325,01 27,3629,6825,7327,6529,5839,13 43,9548,6853,41
60,3 3,28 5,89 8,4510,95 13,55 16,03 18,64 21,2223,6426,12 28,5730,9926,8728,8830,8940,8645,9050,8455,78
63,5 3,43 6,15 8,82 11,43 14,15 16,73 19,4522,15 24,6727,2629,8332,3528,0530,15 32,2442,6547,91 53,0758,22
69,8 3,71 6,66 9,5512,38 15,32 18,12 21,0623,9826,7129,5232,2935,0330,3732,6434,91 46,18 51,8857,4663,04
73,0 3,85 6,92 9,9212,86 15,91 18,82 21,8824,91 27,7530,6633,5436,38 31,5433,91 36,2647,9753,8959,6865,48
Notlar
1. Mil çapı ve salmastra cıvatalarının boyutuna göre sabit sayıyı seçin
2. Salmastra cıvatalarının tork değerini Nm olarak elde etmek için, seçilen sabit sayıyı Mpa
biriminden basınçla çarpın
Mil çapı 44,5 mm ve salmastra cıvataları büyüklüğü 5/8”’e eşit olan 2 MPa basınç altındaki vana
a.Sabit sayısı 7,5’e eşittir
b.Salmastra cıvatalarının torku 7,5*2= 15 Nm’ye eşittir
Pentair, içeriği haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
sayfa 9
Download

Fasani Check Valves, Bolted Bonnet (check)