I
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE
/
/2014
Teklif Sahibinin;
Adı Soyadı / Unvanı :..............................................................................................
Açık Tebligat A dresi:..............................................................................................
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi No :......................................................................................
Telefon ve Faks N um arası:......................................................................................
İdarenizce yaptırılacak olan Yazıköy ASM Engelli WC Yapım İşi’ne ait şartname
dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yerleri ve
çevresini gördük, her hangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.
1-İhale konusu işin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam.................................................
anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2- Teklifimiz, 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.
3- İhale konusu iş için sermayesinin % 50 sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel
kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.
4- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor
ve kabul ediyoruz.
5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde,
idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt
ediyoruz.
6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince
yerli istekli durumundayız.
7-İş üzerimizde kalması durumunda tahakkuk aşamasında fatura bedeli üzerinden yasal olarak
kesilmesi gereken ihale karar pulu, fatura bedeli damga vergisi, gereken halde sözleşme
damga vergisi ile olması durumunda 1000 TL üzerindeki vergi borçlarımın kesilmesini
şimdiden kabul ve taahhüt ediyoruz,
Ek: Şartname Dokümanı (10 S y f)
Saygılarımızla
Adı Soyadı / Firma Kaşesi
-İmza
%
İhale
Makamı
i
İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
Sayfa: 1
İşin Adı : YAZIKÖY AİLE SAĞLIK MERKEZİ ENGELLİ WC YAPIM İŞİ
No
İş Grubunun Adı
Tutarı
Yüzdesi
(%)
100,0000
Ana Grup
1 İnşaat İmalatları
2 Mekanik Tesisat
3 Elektrik Tesisatı
GENEL TOPLAM
1 0 0 ,0 0 -|
DÜZENLEYENLER
O
Aydın nvvi
Elekt»
1
- /
o
Oska/O17-1
İhale
Makamı
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
İşin A d ı: YAZIKÖY ASM ENGELLİ WC YAPIM İŞİ
İş Grubu: Ana Gru p>Mekanik Tesisat
s.
No
O
Poz No
İmalatın Cinsi
Sayfa: 1
Birim
1
071-116
2
072-601
3
073-202
Takriben 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo Sırlı Seramik ekstra sınıf
Lavabolar
Lavabo tesisatı, Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200, sifon TS-EN 274-12-3)
Ayna (kristal cam) 40x60 cm
4
074-102
Etajer (fayans, ekstra sınıf) 60x15 cm
Adet
5
079-200
Bedensel engelli için, takriben 35x70cm (Ekstra Kalite)
Adet
Engelliler için 135 derece tutunma barı:
Adet
Miktarı
Pursantaj
(%)
Adet
Tk
Adet
6
091-800
7
091-900
Engelliler için klozet tutunma barı:
Adet
8
094-100
Kağıtlık (fayans), 16x16 cm
Adet
9
097-203
Yer süzgeci (sert plastik ızgaralı), 10x10 cm
Adet
Demontaj, Panel radyatör, (Tip 22) 600
10
165-708/D
11
165-708/M
Montaj, Panel radyatör, (Tip 22) 600
m
12
204-3102/A
m
13
204-401
14
204-403
15
204-942
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2” 20/3,4 mm (Bina içinde, %45)
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et
kalınlığı 3 mm)
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mim, et
kalınlığı 3 mm)
Anma Dış Çapı 20 Sıva üstü radyatör tesisatında kullanılmak üzere Al
folyo üst katmanlı peroksit ile çapraz bağlanmış( PE-Xa) boyut sınıfı A,
uygulama sınıfı 5, boru serisi 3,2 olan polietilen borular (TS EN ISO
21003-2:2008/A11
m
m
m
m
Toplam:
Oska/i'12*-
İhale
Makamı
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
İşin Adı : YAZIKÖY AİLE SAĞLIK MERKEZİ ENGELLİ WC YAPIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları
S.
No
Poz No
İmalatın Cinsi
Sayfa: 1
Birim
1
18.183
Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kargir inş. yıkıl
m3
2
18.198/12
Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi
m2
3
27.525/BMK
m2
4
27.528/3
5
27.531/MK
Kireçli kaba sıva ve üzerine alçı sıva yapılması
İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı
kaplama yapılması
Kireç - çimento karışımı harçla düz sıva yapılması
6
27.583/MK
7
Y.18.001/C05
8
t .25.003/17
9
Y.26.005/302
10
Y.26.006/305
2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması
190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar
yapılması
Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı
ipekmat boya yapılması (iç cephe)
(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve
yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz
aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve
yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz
aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Miktar.
Pur,la"taj
(/o)
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Toplam
Volkan (ELEN!
Oska/O12-1
İhale
Makamı
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
İşin Adı : YAZIKÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ENGELLİ WC YAPIM İŞİ
İş Grubu: Ana Gru p>Elektrik Tesisatı
s.
Poz No
İmalatın Cinsi
No
727-412
Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo-3x1,5 mm2
2
742-128
360° Sensörlü Tavan Armatürü. (Ölçü: Adet, ; İhzarat: % 60)
3
782-501
21 x 12 mm' ye kadar, tek bölmeli PVC kablo kanalı
4
OZEL.1
ENGELLİ W C ALARM SETİ
1
Sayfa: 1
Birim
Miktarı
m
Adet
m
AD
Toplam:
Pursant^ 1
/<*
MAHAL LİSTESİ
Sayfa: 1
İşin Adı : YAZIKÖY AİLE SAĞLIK MERKEZİ ENGELLİ WC YAPIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları
Açıklama
Adet
Boy
En
Yükseklik
Azı
Çoğu
18.183: Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kargir inş. yıkıl, Birimi: m3
DUVAR YIKIMI
18.198/12: Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi, Birimi: m2
TABAN KAPLAMA
MINHA ALATURKA HELA TAŞI
27.525/BMK: Kireçli kaba sıva ve üzerine alçı sıva yapılması, Birimi: m2
ALCI SIVA
27.528/3: ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması,
Birimi: m2
İNCE SIVA
27.531/MK: Kireç - çimento karışımı harçla düz sıva yapılması, Birimi: m2
SIVA
27.583/MK: 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması, Birimi: m2
wc içi
Y.18.001/C05:190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması,
Birimi: m2
YENİ DUVAR
Y.25.003/17: Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya
yapılması (iç cephe), Birimi: m2________________________________________________
BOYA
Y.26.005/302: (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması
(karo yapıştırıcısı ile), Birimi: m2____________________________________________________
TABAN
Y.26.006/305: (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması
(karo yapıştırıcısı ile), Birimi: m2_____________________________________________________
DUVAR SERAMİĞİ
Oska/1-OC)2Z
Mahal Listesi
Sayfa:
1
İşin A d ı: YAZIKÖY ASM ENGELLİ WC YAPIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat
Açıklama
Adet
Boy
En
Yükseklik
Azı
____ g°ğu
Adet
BEDENSEL ENGELLİ WC DE
072-601: Lavabo tesisatı, Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200, sifon TS-EN 274-1-2-3), Birimi: Tk
BEDENSEL ENGELLİ WC DE
073-202: Ayna (kristal cam) 40x60 cm, Birimi: Adet
BEDENSEL ENGELLİ WC DE
074-102: Etajer (fayans, ekstra sınıf) 60x15 cm, Birimi: Adet
BEDENSEL ENGELLİ WC DE
079-200: Bedensel engelli için, takriben 35x70cm (Ekstra Kalite), Birimi: Adet
BEDENSEL ENGELLİ WC DE
091-800: Engelliler için 135 derece tutunma barı:, Birimi: Adet
BEDENSEL ENGELLİ WC DE
091-900: Engelliler için klozet tutunma barı:, Birimi: Adet
BEDENSEL ENGELLİ WC DE
094-100: Kağıtlık (fayans), 16x16 cm, Birimi: Adet
BEDENSEL ENGELLİ WC DE
097-203: Yer süzgeci (sert plastik ızgaralı), 10x10 cm, Birimi: Adet
BEDENSEL ENGELLİ WC DE
165-708/D: Demontaj, Panel radyatör, (Tip 22) 600, Birimi: m
BEDENSEL ENGELLİ WC
165-708/M: Montaj, Panel radyatör, (Tip 22) 600, Birimi: m
BEDENSEL ENGELLİ WC DE
204-3102/A: Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm (Bina içinde, %45), Birimi: m
BEDENSEL ENGELLİ WC DE
204-401: Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm), Birimi: m
BEDENSEL ENGELLİ WC DE
204-403: Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm), Birimi:
m
BEDENSEL ENGELLİ WC DE
204-942: Anma Dış Çapı 20 Sıva üstü radyatör tesisatında kullanılmak üzere Al folyo üst katmanlı
peroksit ile çapraz bağlanmış( PE-Xa) boyut sınıfı A, uygulama sınıfı 5, boru serisi 3,2 olan polietilen
borular (TS EN ISO 21003-2:2008/A11, Birimi: m_________________________________________
BEDENSEL ENGELLİ WC DE
Yapılacak Iş Listesi
1- Bedensel engelli wc olarak düzenlenecek mahaldeki mevcut vitrifiye, armatür ve aksesuar
demontaj lan yapılacaktır.
2- Bedensel engelli wc de yeni düzenlemeye göre temizsu,pissu tesisat donanımı yenilenecek,
Gerekli sızdırmazlık kontrolleri yapılacak ve çalışır durumda teslim edilecektir.
3- Bedensel engelli wc olarak düzenlenecek mahaldeki panel radyatörün, yeni düzenlemeye
göre gerekli branşman bağlantıları yapılarak monte edilecektir.
4- Bedensel engelli wc de vitrifiye, armatür ve aksesuar montajları yapılacaktır.
5- YAZIKÖY BEDENSEL ENGELLİ YAPIM İŞİ imalatları mahal listesi ve pursantaj iş
kalemlerinde belirtilen poz tarihlerine , fen ve sanat kurallarına uveun olarak imal edilecektir.
T ^ İS A T MAHAL LİSTESİ
727-412
2
742-128
3
782-501
4
ÖZEL.1
İmalatlar
Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo-3x1,5 mm2
360° Sensörlü Tavan Armatürü. (Ölçü: Adet, ;
İhzarat: % 60)
21 x 12 mm' ye kadar, tek bölmeli PVC kablo
kanalı
ENGELLİ WC ALARM SETİ
PANO
1
Poz No
|
Sıra
No
MAHAL ADI
İşin A d ı: YAZI KÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ENGELLİ WC YAPIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı......................................................................................
m
+
Adet
+
-
m
+
-
AD
+
-
2
-
EI c
k n i k er i
P 2*90 /1 8 0
©
0
YAZIKÖY AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
Download

Yüklemek İçin Tıklayınız - TC Karabük İl Özel İdaresi