DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE
/
/2014
Teklif Sahibinin;
Adı Soyadı / Unvanı :................................................................................................
Açık Tebligat A d resi:................................................................................................
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi No :........................................................................................
Telefon ve Faks N um arası:.........................................................................................
İdarenizce yaptırılacak olan Cumayanı Sağlık Ocağı Bakım Onarım İşi’ne ait
şartname dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yerleri
ve çevresini gördük, her hangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul
ediyoruz.
1-İhale konusu işin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam..................................................
anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2- Teklifimiz, 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.
kişinin bu işe ayrı bir teklif vermedîğîninbeyan ediyoruz.
~
~
4- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor
ve kabul ediyoruz.
5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde,
idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt
ediyoruz.
6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince
yerli istekli durumundayız.
7-İş üzerimizde kalması durumunda tahakkuk aşamasında fatura bedeli üzerinden yasal olarak
kesilmesi gereken ihale karar pulu, fatura bedeli damga vergisi, gereken halde sözleşme
damga vergisi ile olması durumunda 1000 TL üzerindeki vergi borçlarımın kesilmesini
şimdiden kabul ve taahhüt ediyoruz,
Ek: Şartname Dokümanı (12 S y f)
Saygılarımızla
Adı Soyadı / Firma Kaşesi
-İmza
İhale
Makamı
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
İşin Adı : CUMA YANI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ TUVALETLERİ ONARIMI
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat
S
No
Poz No
1
071-111
2
07 1-1 16
3
073-202
4
075-103
5
075-103/D
6
079-200
Sayfa: 1
İm ala tın C insi
Fayans lavabo (ekstra sınıf), 50x60 cm konsollu Ayaklı Takım Sırlı
Seramik ekstra sınıf Lavabolar
Takriben 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo Sırlı Seramik ekstra sınıf
Lavabolar
Ayna (kristal cam) 40x60 cm
Alaturka hela taşı (Sırlı seramikten ekstra sınıf) plastik sifonlu, 50x60
cm
Demontaj, Alaturka hela taşı (Sırlı seramikten ekstra sınıf) plastik
sifonlu, 50x60 cm
Bedensel engelli için, takriben 35x70cm (Ekstra Kalite)
B irim
P u rs a n ta j
<%)
Adet
Adet
Adet
Adet
A det
Adet
7
089-101
M usluk (kısa) 1.sınıf, 1/2"
Adet
8
089-105
M usluk (uzun) 1.sınıf 1/2”
Adet
9
089-1104
1/2” Lavabo-eviye muslukları; döner borulu.rozetli perlatörlü tezgah
üzeri veya duvardan montajlı
Adet
10
089-704
Plastik lavabo ve eviye sifonu
Adet
11
091-1000
E ngelliler için katlanabilir tutunma barı:
Adet
12
391-700
Engelliler için tutunma barı
Adet
13
394-400
Kağıtlık (paslanmaz çelik)
Adet
14
>97-203
Y er süzgeci (sert plastik ızgaralı), 10x10 cm
Adet
15
;>04-3102
16
204-401
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et
kalınlığı 3 mm)
17
:210-624
Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 20 mm)
M iktarı
m
m
Adet
j
-
|
Oska/O12-1
M a kamı
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
İşin Adı : KARABÜK MERKEZ CUMAYANI SAĞLIK OCAĞI BAKIM ONARIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatları
S.
No
1
P oz No
Sayfa: 1
İmalatın Cinsi
Birim
18.187
Patlayıcı madde kullanarak her cins harçlı kargır inş. yıkıl
m3
2
18.195
Her türlü ahşap, kapı kasası, kapı kanadı pencere ve camekan
sökülmesi
m2
3
18 198/12
Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi
m2
4
26.031/MK
Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı
normal çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak
(karosiman - sınıf 1) ile dış mekanlarda duvar kaplaması yapılması
m2
5
27.531/1
Kireç çimento karışımı harçla düz sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı)
m2
6
P-066
PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU YAPILMASI
m
7
Y .1 8 .0 0 1 /C 0 5
8
Y. 19.085/001
9
Y.22.001/02
10
1T.22.009/02
11
^r.2 2 .0 0 9 /0 3
12
'ı('.25.003/27
13
'ır.26.005/302
14
'l 2 6 .0 0 6 /3 0 5
1 9 0 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (1 9 0 x 1 9 0 x 1 3 5 mm) ile duvar
yapılması
Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat
halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
Ahşaptan m asif tablalı dış kapı kasa ve pervazı yapılması yerine
konulması
Ahşaptan masif tablalı dış kapı kanadı yapılması ve yerine konulması
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf)
presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması
Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat
antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)
(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve
yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz
aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve
yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz
aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Miktarı
Pursantaj
(%)
İhale
M akam ı
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
İşin Adı : CUMAYANI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ENGELLİ WC ONARIMI İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı
S.
No
Poz No
Sayfa: 1
İm a la tın C in s i
B irim
1
2
7 2 4 -4 0 4
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-40 A'e kadar
Adet
725-711
Zaman tarifeli elektronik elektrik sayacı, 10 (60) A'e kadar
Adet
3
727-411
Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo-3x2,5 mm2
4
734-101
Normal sorti
Adet
5
734-102
Komütatör sorti
Adet
Priz sortisi
Adet
M ik ta rı
P u rs a n ta j
(%)
m
6
735-101
7
742-128
360° Sensörlü Tavan Armatürü. (Ölçü: Adet, ; İhzarat: % 60)
Adet
8
742-261
Flüoresan arm atür T1 (plexiglas)-1x20 W
Adet
9
782-501
21 x 12 mm' ye kadar, tek bölmeli PVC kablo kanalı
m
10
380-2021
2x2x1+1 m m 2 halojensiz yangın alarm kablosu
m
11
UARM SETİ
Engelli WC alarm seti, tek zonlu
ad
)
ı
i
Oska/Ol2-1
MAHAL LİSTESİ
Sayfa:
1
İşin Adı : KARABÜK MERKEZ CUMAYANI SAĞLIK OCAĞI BAKIM ONARIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat imalatları
Açıklama
Adet
Boy
En
Yükseklik
Azı
Çoğu
18.187: Patlayıcı madde kullanarak her cins harçlı kargir inş. yıkıl, Birimi: m3
ALT KAT GİRİŞ WC DUVAR YIKIMI
GİRİŞ KAPISI
18.195: Her türlü ahşap, kapı kasası, kapı kanadı pencere ve camekan sökülmesi, Birimi: m2
ALT KAT WC KAPISI
ALT KAT GİRİŞ KAPISI
KASALAR
18.198/12: Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi, Birimi, m2
ALT KAT
TABAN
ÜST KAT WC SÖKÜMÜ
26.031/MK: Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı normal çimentolu,
yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak (karosiman - sınıf 1) ile dış mekanlarda duvar kaplaması
____________________
yapılması, Birimi: m2
ENGELLİ RAMPASI
27.531/1: Kireç çimento karışımı harçla düz sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı), Birimi: m2
S IV A
P-066: PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU YAPILMASI, Birimi: m
KO RKULUK
Y.18.001/C05: 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması,
Birimi: m2
Y.19.085/001: Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1
mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması, Birimi: m2_________________________________________
ÜST KAT WC
ALT KAT
D
TABAN
Y.22.001/02: Ahşaptan masif tablalı dış kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması, Birimi: m2
D IŞ K A PI
fc KAPI
Y.22.009/02: Ahşaptan masif tablalı dış kapı kanadı yapılması ve yerine konulması, Birimi: m2
D IŞ K A PI
Y.22.009/03: Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç
kapı kanadı yapılması, yerine takılması, Birimi: m2_____________________________________________
ENGELLİ WC KAPISI
Y.25.003/27: Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat antibakteriyel boya
yapılması (iç cephe), Birimi: m2___________________________________________ ______
ALT KAT WC KOLİDOR TARAFI
Y.26.005/302: (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması
(karo yapıştırıcısı ile), Birimi: m2___________________________________ ________________
TABAN
ALT KAT
ÜST KAT
C>ska/1-002Z
MAHAL LİSTESİ
Sayfa: 1
İşin Adı : KARABÜK MERKEZ CUMAYANI SAĞLIK OCAĞI BAKIM ONARIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları
Açıklama
Adet
Boy
En
Yükseklik
Azı
Çoğu
Y.26.006/305: (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması
(karo yapıştırıcısı ile), Birimi: m2____________________________________________________
ALT KAT
o
0ska/1-002z
■fâiSAT MAHİL LİSTESİ
Sayfa: 1
ı esısa ı
Sıra
No
5
Ii
|
imalatlar
Poz No
!
Birim
071-111
1
Fayans lavabo (ekstra sınıf), 50x60 cm kcj?ısollu
Adet
Ayaklı Takım Sırlı Seramik ekstra sınıf
I avabolar
Takriben 50x60 cm Bedensel Engelli Lava )0
Adet
Sırlı Seramik ekstra sınıf Lavabolar
Adet
Ayna (kristal cam) 40x60 cm
1.KATVVC.
,
I
ZEMİN KAT WC.
İş Gr ubu: Ana C3rup> M eK aniK
-
+
i1
î
+
-
+
+
-
+
+
+
+
-
-
+
2
071-116
3
073-202
4
075-103
5
075-103/D
6
079-200
7
089-101
8
089-105
Musluk (uzun) 1.sınıf 1/2"
Adet
*
+
9
089-1104
1/2" Lavabo-eviye muslukları; döner
borulu,rozetli perlatörlü tezgah üzeri veyâ
duvardan montajlı
Adet
+
-
10
089-704
Plastik lavabo ve eviye sifonu
Adet
+
+
11
091-1000
Engelliler için katlanabilir tutunma barı:
Adet
+
-
12
091-700
Engelliler için tutunma barı
Adet
+
-
13
094-400
Kağıtlık (paslanmaz çelik)
Adet
+
+
14
097-203
Yer süzgeci (sert plastik ızgaralı), 10x101cm
Ad elt
+
-
15
204-3102
+
-
16
204-401
17
210-624
Pn 20 polipropiien temiz su boru 1/2” 20i te; 4
m
mm
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme tr Jflu,
m
ran*
<^n-dn
L/Cl M» V
V
I v lmm
l l l l » ! et
V/ l kalınlıĞı
IXWAI 1» İl » 1 3
W mm)
»ı »»ı »y
Küresel vana, prinç pres, teflon contalı ((m 2(3 Adet
ııııııy ___ _______________ ■ ___ _—
Alaturka hela taşı (Sırlı seramikten ekstram^ınıf) Adet
n iştik sifonlu 50x60 cm
Demontaj, Alaturka hela taşı (Sırlı seramı^ ten
Adet
j
ekstra sınıf) plastik sifonlu, 50x60 cm
Bedensel engelli için, takriben 35x70cm {tıkstra Adet
Kalite^
Adet
Musluk (kısa) 1.sınıf, 1/2"
i
IH
I
+
*
+
j \
M u ş ta c a (A D A B A Ş
'
\frtf(AdsMetin: Alt)\
M & . 'M ü h
fftSİSAT MAH AL LİSTESİ
İşin Adı : CUMAYANI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ EEI GELLİ WC ONARIMI İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı________
Sıra
No
Poz No
<
x
İmalatlar
c/>
gç
O
LU
O
z
ZEE
LU
Birim
10
11
724-404
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-40 A'e k
725-711
Zaman tarifeli elektronik elektrik sayacı, 1t (60)
Adet
A'e kadar
727-411
Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo-3x2,£
734-101
Normal sorti
Adet
734-102
Komütatör sorti
Adet
735-101
Priz sortisi
Adet
742-128
360° Sensörlü Tavan Armatürü. (Ölçü: Actet,
Ihzarat: % 60)_____________
Adet
742-261
Flüoresan armatür T1 (plexiglas)-1x20 W
Adet
782-501
21 x 12 mm’ ye kadar, tek bölmeli PVC kâ Dlb
kanalı
880-2021
2x2x1+1 mm2 halojensiz yangın alarm kadlöSu
m
Engelli WC alarm seti, tek zonlu
ad
ALARM
SETİ
ar
Adet
m2
N
25 8
F
LU <
N 2
O
Sayfa: 1
YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
KARABÜK MERKEZ CUMA YANI SAĞLIK OCAĞI BAKIM ONARIM İŞİ
İNŞAAT İŞLERİ:
1 ) ALT WC DUVARI YIKILACAK, ALT KAT GİRŞ KAPISI KENARLARI ENGELLİ
GİRİŞİNE UYGUN OLARAK DUVARLARI YIKILACAK
2 ) WC BÜYÜYECEK, TUĞLA 190X190X135 ÖRÜLECEK, SIVA YAPILACAK
3 ) ALT KAT WC DUVAR VE YER FAYANSLARI SÖKÜLECEK, ÜST KAT WC
TABAN SERAMİĞİ SÖKÜLECEK
4 ) SU YALITIMI ALT KAT DUVAR VE TABANA ÜST KAT SADECE TABANA
UYGULANACAK
5 ) DIŞ KAPI VE ALY KAT WC KAPISI SÖKÜLECEK, YERİNE POZUNA UYGUN İÇ
V E DIŞ KAPI YAPILACAK
6 ) DAHA ÖNCE YAPILMIŞ OLAN RAMPANIN KAROLARI VE PASLANMAZ ÇELİK
K üftK U L U KM R lY A P IL A C A K ..................... —
l
1
CUM AYANI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ TUVALETLERİ O NARIM I İŞİ
YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
MAKİNE TESİSATI:
1-Zemirı
kat tuvaletinde;
mevcut alaturka
hela
taşı,
lavabo ve diğer sıhhi tesisat
armatürlerinin sökümü yapılarak engelli wc. ye dönüştürülecektir. Engelli tuvaletinin
yerleşim durumuna göre gerekli temiz su, pis su tesisat düzenlemeleri yapılacaktır. Lavabo
musluğu lavabo üzeri montajlı yapılacaktır. Engelli kullanımına uygun olacak şekilde
tüm
armatürler yeniden yapılacaktır.
2-Birinci
kat tuvaletinde
mevcut alaturka
hela
taşı,
lavabo
ve diğer sıhhi tesisat
armatürlerinin sökümü yapılarak yenilenecektir. Gerekli kırım işleri ve tam iratlar yapılarak alt
kata olan akıntılar giderilecektir.
3- İmalatlar tam am landıktan sonra test edilerek sorunsuz çalışır vaziyette idareye teslim
edilecektir.
4-İmalatlar mahal listesine, ilgili standartlara, yönetm eliklere, Birim Fiyat Tariflerine, fen ve
sanat kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
ADABAŞ
M üh
CUMAYANI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ELEKTRİK TESİSAT YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
Bina girişinde bulunan mevcut elektromekanik sayaç sökülerek yerine elektronik elektrik
sayacı(10 A) montajı yapılacaktır.
Sayaç önüne Anahtarlı Otomatik Sigorta(40 A) montajı yapılacaktır.
Zemin katta yapılacak olan engelli WC de 1 adet priz sorti, 1 adet sensörlü tavan tipi
aydınlatma armatürü, 1 adet komitatör sorti (sensörlü lamba ve giriş holüne montajlanacak
Tl*20 W armatürü kumanda edecek ) montajı yapılacaktır.
1 adet engelli WC alarm seti ekteki teknik şartnamesine uygun olarak montajı yapılarak
çalışır halde teslim edilecektir.
1. Katta bulunan WC de 1 adet tavan tipi sensörlü armatür, 1 adet normal sorti ve 1 adet priz
sorti montajı yapılacak çalışır halde teslim edilecektir.
Tek Zone Engelli WC A larm Seti Teknik Şartname
Sistemi oluşturan parçalar
x
^
^
A
İpli Çağırma Cihazı
Kapı Üstü ikaz Lambası ve Sireni
Uzak Resetleme Ünitesi
Çağrı Kontrol Ünitesi
^ Engelli WC sticker
Sistem enerji kesintisinde en az 24 saat stand-by çalışma süresi ve alarm durumunda en
az 15 dakika sürekli çalışabilmesini sağlayacak besleme aküsüne sahip olmalıdır
NC942B Çağrı kontrol Ünitesi
^ Cihaz besleme ünitesi 220V 50Hz , Çıkış gerilimi 12V DC olmalıdır
Alarm durumu kırmızı LED ışığı ile Stand-by çalışma durumu yeşil LED gösterge ile
, enerji kesintisi durumunda aküden besleme durumunda yeşil LED flaşör ile ifade
edilmelidir.
^ 12V 140mA Güç kaynağı ve 500mAşarjedilebilir akü grubuna sahip olmalıdır.
^ ses şiddeti ayarlanabilir bütünleşik dahili sirene sahip olmalıdır
^ NO ve NC olmak üzere kuru kontak çıkışlarına sahip olmalıdır
^ Ünite üzerinde Reset/Mute (Resetle/Sustur) butonu bulunmalıdır
^ IP41 dış ortam koruma sınıfına sahip olmalıdır
^
^ Reset butonu üzerinde görme engelliler için kabartma yazı bulunmalıdır
NC807C İpli Çağırma Ünitesi
_ _ _ — ;e j3\rBe-faeslgTitrjraitin ^ ^
ZZZZZZZ ZZZZZZZ
^ Kırmızı alarm LED ışıklı göstergesi bulunmalıdır.
^ İpi çekerek alarm durumuna rahatlıkla getirilebilmelidir.
IP41 dış ortam koruma sınıfına sahip olmalıdır
^ Sıva üstü montaj şekline sahip olmalıdır.
)
NC809DBB Uzak Resetleme Noktası
^ Bütünleşik dahili sirene sahip olmalıdır.
a Ünite üzerinde Reset (Reşetfe) butonu bulunmalıdır,
i Kırmızı LED ışıklı göstergeye sahip olmalıdır
^ IP41 dış ortam koruma sınıfına sahip olmalıdır
^ Reset butonu üzerinde görme engelliler için kabartma yazı bulunmalıdır
NC949 Engelli WC etiketi
^ Uluslararası tanınabilir engelli WC sembolüne sahip kalıcı yapışkan vinil olmalıdır.
NC806CS Kapı Üstü Tepe Lambası
Parlak çiftyöndende görülebilecek kırmızı ışıklı göstergeye sahip olmalıdır.
a Dahili bütünleşik sirene sahip olmalıdır.
a IP41 dış ortam koruma sınıfına sahip olmalıdır
^
HC942
SflfiçyW Sörte
cali cö«tro£«
(<4f» kKM«i
«i * rmıoie
jmc»
Download

Yüklemek İçin Tıklayınız - TC Karabük İl Özel İdaresi