T.C. • . •
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKArsLÎĞI
Fen İşleri Müdürlüğü
TEKLİF M E K T U B U
... 71^/2014
Sayın :
Aşağıda cins ve miktan belirtilen mal/hizmet kalemleri İdaremiz tarafmdan satm alınacaktır. İdari ve
Teknik Şartname incelenerek kalite ve evsaf belirtmek suretiyle KDV hariç fiyat teklifinizi en
^
geçjZ^/. 10/2014.tarihi saat./0A?.'r'a kadar belirtmenizi rica ederim.
/
y
eıHşleK Müdür. V
Şehirlerarası otobüs terminaline dört adet engelli wc yalpımı işi
- TESİSAT
Sıra No
Poz
No
Tanımı
Birimi
1
50x60 CM BEDENSEL ENGELLİ SIRLI SERAMİK EKSTRA
SINIF LAVABOLAR
AD
4
2
AYNA 40X60 CM (KRİSTAL CAM)
AD
4
3
50X60 CM EKSTRA SINIF ÇANAK VE SİFONU PİKTEN
FAYANS CAMLAŞMIŞ ÇİNİ ALATURKA HELA TAŞI
AD
4
4
ALATURKA HELA TESİSATI BASINÇLI YIKAYICILI
(FLÜZOMETRELİ)
TK
4
5
BEDENSEL ENGELLİ İÇİN, TAKRİBEN 35X70 CM
KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE
TESİSATI
TK
4
6
PİSUAR BÖLMESİ (FAYANS CAMLAŞMIŞ ÇİNİ): 40x50
CM. EKSTRA
AD
4
7
KISA MUSLUK 1/2" (SÜZGEÇLİ ROZET DAHİL)
AD
8
8
GÖMME LAVABO BATARYASI 1.Sınıf, Pres Döküm
AD
4
9
DOKTOR LAVABO BATARYASI
AD
4
10
FAYANS SABUNLUK KOLLU 16X16 CM
AD
4
11
FAYANS SABUNLUK KOLSUZ 16X16 CM
AD
4
12
ENGELLİLER İÇİN KLOZET TUTUNMA BARI
AD
12
13
BOŞALTMA VANASI
AD
4
14
ALÜMİNYUM VE PVC DEN YAPILAN HER TÜRLÜ KAPI
VE PENCERE DOĞRAMASININ SÖKÜLMESİ
M2
12
15
SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU Dış Çap 0 mm :50 40 Et Kalınlığı mm : 3,0 Kullanım Yeri: B
MT
20
16
SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU Dış Çap 0 mm :75
- 70 Et Kalınlığı mm : 3,0 Kullanım Yeri: B-BD
MT
15
17
SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU Dış Çap 0 mm :100
MT
- 1 1 0 Et Kalınlığı mm ; 3,0 Kullanım Yeri: B-BD
12
lUiktan Birim Fiyatı
Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 35
Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 35
18
Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 35
HER RENKTE KARO FAYANSLA DUVAR KAPLAMASI
YAPIMI
M2
80
Malatya Y o l u Belediye Sarayı / 23100 Merkez ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 01 www.elazig.bel.tr
Tutan
T.G.
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Fen İşleri Müdürlüğü
19
(30 X 30 CM) VEYA (33 X 33 CM) ANMA EBATLARINDA,
HER T Ü R L Ü DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE,
BEYAZ SERAMİK YER KAROLARI İLE 3 MM DERZ
ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO
YAPIŞTIRICISI İLE)
M2
50
Toplam
Para birimi; T L
Not: kdv hariç işçilik (montajı) dâhildir.
1 .Teklifimize damga vergisi, reisimi harç, pul ve ulaştırma giderleri dâhildir.
2.Teklifimiz
/.../
Tarihine kadar geçerlidir.
3.ihale konusu iş için sermayesinin %50sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan
ediyoruz.
4.aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
5.ihale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykın düşecek hiç bir eylem ve
oluşum içerisinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
6.4734 sayılı kamu ihale kanununun 4. maddesindeki "Yerli lstekli"tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.
***"
7.İhale konusu işin tamamını teklif mektubumuzun ekinde Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim
fiyatları üzerinden K D V HARİÇ toplam (rakamla)
TL(yazı
ile)
T L bedel karşılığmda kabul ve taahhüt ederiz.
Tarih-lmza:
Kaşe :
0-
Malatya Y o l u Belediye Sarayı / 23100 Merkez ELAZIĞ
Tel: (0424) 248 47 01 www.elazig.bel.tr
Download

İlan dosyasını indirmek için tıklayınız