MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TADĠLAT ĠġLERĠ
ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ
ÖBF-MĠ-1: Alüminyum merdiven korkuluğu yapılması 3 Ģeritli
Üst Küpeşteler 50x3 mm kalınlığında, dikme boruları 35x3 mm kanallı ve kapaklı, yatay emniyet
hatları gizli vidalı 19x1,2 mm kalınlığında olacaktır. ETİAL 160 standardı natürel alüminyum
renginde olacaktır. Montaj, düz zeminlerde 80 cm arayla birer adet, merdivenlerde 60 cm arayla bir
basamak atlanarak dikme borusu monte edilir. Dikme borular basamak yanına monte edilecektir.
Zemin yüksek devirli karotla delinerek, delinen bölgeye kimyasal yapıştırıcı uygulanacak, 20 mm
demir ankrajla dikme boruları teraziye alınıp monte edilecektir. Montoj aksesuarları (Vida, perçin,
ankraj demir) galvanizli olacaktır. Montajdan sonra hertürlü beton, alçı ve sıva onarımları ve
onarılan bölgelerin uygun renklere boyanması işin kapsamındadır. Bu imalatların yapılması için, her
türlü malzeme ve zayiatı, malzemelerin temin edildikleri yerden imalat bitinceye kadar her türlü
nakliyesi, yükleme, boşaltma ve istifi, yapım sırasında gerekli iskelenin teşkili, işçilik, müteahhit karı
ve genel giderler dahil,1 mt fiyatı
Ölçü: İmalat üst kotundan uzunluk ölçülür.
Not: ULUSAN markada olabilir.
ÖBF-MĠ-2: Alüminyum süpürgelik yapılması
Alüminyum süpürgelik oval şekilde, kalınlığı 10 mm yüksekliği 60 mm olacak şekilde alüminyum
süpürgeliğin yapılması silikonlanması için her türlü işçilik araç ve gereç giderleri yüklenici karı ve
genel giderler dahil 1 mt fiyatıdır.(Ulusan marka olabilir.) İşin sonunda oluşan kirlenmeler
sonucunda oluşan boya işleri ve/veya onarımlar fiyata dahildir.
Ölçü: Yerinde mt olarak ölçülür.
ÖBF-MĠ-3: Mdf üstü PVC kaplama kapılar
Projesinde ebat ve ölçülerde olacaktır. Kapı kolları menteşeleri ve diğer aksesuarları fiyata dahildir.
Kapıların imal edilip montajının yapılabilmesi için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik
işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet
fiyatıdır. (Wc kapılarında yerden veya kapıdan stop fiyata dahildir. Yüksekliği 2,20 mt genişliği 1,00
mt’yi geçmeyen kapılardır.)
Ölçü: Kapılar sayılacaktır.
Not: Palandöken marka kapı kolu olmalıdır.
ÖBF-MĠ-4: Çift Açılır Mdf üstü PVC kaplama kapılar
Projesinde ebat ve ölçülerde olacaktır. Kapı kolları menteşeleri ve diğer aksesuarları fiyata dahildir.
Kapıların imal edilip montajının yapılabilmesi için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik
işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet
fiyatıdır.(Yüksekliği 2,90 m yi genişliği 1,50 m’yi geçmeyen kapılardır.)
Ölçü: Kapılar sayılacaktır. (Adet)
Not: Palandöken marka kapı kolu olmalıdır.
ÖBF-MĠ-5: Granit seramikten zemin kaplaması yapılması
Her türlü yüzeyin uygun hale getirilerek üzerine şartnamesine uygun granit seramik yapıştırıcı ile 1.
sınıf granit seramiklerin onaylanacak renk, desen ve ebatlarda (cilalı çay mürekkep lekesi
bırakmayan granit seramik olacaktır.) derz aralığı 3 mm derz dolgusu fleks olacak, mastarında
döşenmesi, su geçirmez cilalı malzemeden döşenecektir, kaplama yüzeyinin temizlenmesi, her türlü
malzeme ve zayiatı, malzemelerin temin edildikleri yerden imalat bitinceye kadar her türlü nakliyesi,
yükleme, boşaltma ve istifi, yapım sırasında gerekli iskelenin teşkili, işçilik, müteahhit karı ve genel
giderler dahil,1 m2 fiyatı
Ölçü: Uygulaması yapılmış yüzey alanı üzerinden hesap edilir.
NOT: 1- Granit seramikler yapıştırma (fleks yapıştırıcı ve derz malzemesi kullanılacaktır.)
uygulanması için gerekli işler birim fiyata dahildir.
2- Wescoo Bej Çift nano teknoloji 60x60 granit seramik olacaktır.
ÖBF-MĠ-6: Plastik boya yapılması
Uygulanabilmesi ve renk tam manası ile oluşması için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları
işçilik işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1
m2 fiyatıdır. Boyanan yerin ölçüsü bir kez alınacak mükerrer ödeme yapılmayacaktır (Astar
uygulaması dahildir.)
Ölçü: Yerinde ölçülerek hesaplanır.
NOT: Marshall Export fit
ÖBF-MĠ-7: Laminat Yer Kaplama
8 mm kalınlığında olacaktır. 5 mm kalınlığında strofor serilecektir. Büyük açıklıkları bölmek için
gerekli görülmesi halinde alüminyum profillerle bölme yapılacaktır. Süpürgelikler istenen şekilde
yapılacaktır. Bunun için her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işyerinde yükleme yatay ve
düşey taşıma, boşaltma, işçilik yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler m2 olarak ölçülür. Süpürgelikler dahildir.
NOT: AC32 Krone Swiss (ĠĢviçre Malı)
ÖBF-MĠ-8: Suni taĢtan iç denizlik yapılması
Genel Müdürlük binası ıslak hacimlerinde yapılan denizlik uygulamasının aynısı olacaktır. Mevcut
denizlik üzerini ve alnını örtecek şekilde L şeklinde levhaların mevcut denizlik üzerine yapıştırılması
boşluklarının silikonlanması yerinde sağlam olarak durabilmesi için gerekirse profillerle alttan
desteklenmesi ve kontrol teşkilatının istediği ebatlarda imal edilmesi ve yerine montajı için, her türlü
malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatıdır.
Ölçü: Sadece denizlik üst kotundan ölçülecektir.
NOT: 1- MedaĢ Genel Müdürlüğü idari binadaki uygulamanın aynısı olacaktır.
ÖBF-MĠ-9: YeĢil Alçıpan asma tavan yapılması
Projedeki detay ve çizimlere uygun olarak yapılacaktır uygulanabilmesi için, her türlü malzeme ve
zayiatı, malzemelerin temin edildikleri yerden imalat bitinceye kadar her türlü nakliyesi, yükleme,
boşaltma ve istifi, yapım sırasında gerekli iskelenin teşkili, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler
dahil,1 m2 fiyatıdır.
Ölçü: Yapılan yüzey ölçülür. Boşluklar düşülür. Ölçü birimi m2 dir.
NOT: 1- Dalsan Lafrange marka olmalıdır.
ÖBF-MĠ-10: Duvar yıkım ĠĢleri
Projeyi uygulayabilmek için tüm beton, betonarme veya tuğla duvarların yıkımların yapılması inşaat
içinde ve dışarıya moloz atık sahalarına nakliyelerinin yapılabilmesi için, her türlü malzeme,
nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı
ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatıdır.
Ölçü: Yerinde ölçülecektir.
ÖBF-MĠ-11: Saten boya yapılması
Uygulanabilmesi ve renk tam manası ile oluşması için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları
işçilik işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1
m2 fiyatıdır. Boyanan yerin ölçüsü bir kez alınacak mükerrer ödeme yapılmayacaktır.(Astar
uygulaması dahildir.)
Ölçü: Yerinde ölçülerek hesaplanır.
NOT: Marshall 1. Sınıf 1. Kalite olacaktır Silikonlu Özel mat
ÖBF-MĠ-12: TaĢyünü asma tavan yapılması
Şirketçe onanmış proje ve detaylarına göre fırın boyalı her türlü metal profillerin özel ayarlı
galvanizli çelik askı takımlarıyla istenilen aralık ve kottaki düzeyde askıya alınması bu profillerin
üzerine ve altına inorganik menşeli (taşyünü) levhaların yardımcı montaj elemanları ile tespit
edilmesi için her türlü malzeme işçilik araç ve gereç giderleri, işyerine kadar ve işyerine yükleme,
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır. (Markası
Armstrong cortega kanallı olacaktır.)
Ölçü: Asma tavan yüzeyleri ölçülür. Aydınlatma v.b boşluklar düşülmez.
ÖBF-MĠ-13: Alçıpan asma tavan yapılması
Projedeki detay ve çizimlere uygun olarak yapılacaktır uygulanabilmesi için, her türlü malzeme ve
zayiatı, malzemelerin temin edildikleri yerden imalat bitinceye kadar her türlü nakliyesi, yükleme,
boşaltma ve istifi, yapım sırasında gerekli iskelenin teşkili, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler
dahil,1 m2 fiyatıdır.
Ölçü: Yapılan yüzey ölçülür. Boşluklar düşülür. Ölçü birimi m2 dir.
NOT: 1- Dalsan Lafrange marka olmalıdır.
ÖBF-MĠ-14: Merdiven basamağı ve rıht granit seramik kaplama yapılması
Yüzey üzerine şartnamesine uygun granit seramik yapıştırıcı ile 1. sınıf granit seramiklerin
onaylanacak renk, desen ve ebatlarda değişken derz aralığı ve derz dolgusu fleks olacak, mastarında
döşenecektir, kaplama yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, malzemelerin temin
edildikleri yerden imalat bitinceye kadar her türlü nakliyesi, yükleme, boşaltma ve istifi, yapım
sırasında gerekli iskelenin, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil,1 adet fiyatı
Ölçü: Uygulaması yapılmış yüzey alanı üzerinden (Basamak+rıht) hesap edilir.
NOT: 1- Mevcut kaplanmış basamakların kırılması ve imalatın tamamlanmasındaki harç, alçı, boya
v.b giderler ve Granit seramikler yapıştırma (fleks yapıştırıcı ve derz malzemesi kullanılacaktır.)
olarak uygulanması için gerekli işler birim fiyata dahildir.
2- Wescoo fogya Bej markanın merdiven basamağı modeli olacaktır.
ÖBF-MĠ-15: Merdiven sahanlıkları granit seramik kaplama yapılması
Mevcut yüzey üzerine şartnamesine uygun granit seramik yapıştırıcı ile 1. sınıf granit seramiklerin
onaylanacak renk, desen ve ebatlarda derz aralığı 3 mm derz dolgusu fleks olacak, mastarında
döşenmesi, su geçirmez cilalı malzemeden döşenecektir, kaplama yüzeyinin temizlenmesi, her türlü
malzeme ve zayiatı, malzemelerin temin edildikleri yerden imalat bitinceye kadar her türlü nakliyesi,
yükleme, boşaltma ve istifi, yapım sırasında gerekli iskelenin teşkili, işçilik, müteahhit karı ve genel
giderler dahil,1 m2 fiyatı
Ölçü: Uygulaması yapılmış yüzey alanı üzerinden hesap edilir.
NOT: 1- Mevcut sahanlık kaplamasının kırılması ve imalatın tamamlanmasındaki harç, alçı, boya
yapılması v.b giderler birim fiyata dahildir.
2- Wescoo fogya Bej marka olacaktır.
ÖBF-MĠ-16: Store perde takılması
Uygulanabilmesi için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve
düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.
Ölçü: Yerinde ölçülerek hesaplanır.
NOT: Oba marka zebra perde olacaktır.
ÖBF-MĠ-17: Tek yönlü alçıpan duvar kaplama
Duvarlara C profillerle karkas oluşturulacaktır. Gerekmemesi durumunda karkas
oluşturulmayacaktır. Uygulanabilmesi için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik
işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2
fiyatıdır.
Ölçü: Yerinde ölçülecektir.
NOT: 1- Dalsan Lafrange marka olmalıdır.
ÖBF-MĠ-18: Halı döĢenmesi
Uygulanabilmesi, halının döşenmesi için zeminin uygun hale getirilmesi (şap betonu, her türlü
onarım yapılması zeminin düzleştirilmesi) için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik
işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2
fiyatıdır.(Her türlü malzeme fireleri, geçiş profilleri her türlü sarf malzemeler birim fiyata dahildir.
Anahtar teslim olarak yapılacaktır.)
Ölçü: Yerinde ölçülerek hesaplanır.
Not: Dinarsu marka Monalisa modeli 2506 bej renginde olacaktır. Halı çıtası ve gerekli
kaynaklama yapıĢtırma iĢleri birim fiyata dahildir.
ÖBF-MĠ-19: Alçıpan ile bölme duvar yapılması
Alçıpan Duvar meydana getirilirken kullanılacak profiller C profil olmalıdır. C profiller arası
merkezden merkeze 60 cm olmalı alçıpan profillere vidalarla sabitlenmeli vida başları ve alçıpan
birleşim ek yerleri derz dolgusu alçısı ile doldurulup derz bandı çekilmeli, alçıpan aralarına gerekli
görülmesi halinde istenen kalınlıkta 52 kg/m3 yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi, her
türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.
Ölçü: Boyutlar yerinde ölçülür.m2 olarak hesaplanır.
Not : Boşluklar düşülür. Her türlü İskele yapılması birim fiyata dahildir.
NOT: Dalsan Lafrange marka olmalıdır.
ÖBF-MĠ-20: Plastik Doğrama Ġmalatı yapılması ve yerine konması
Mevcut Pvc pencere tiplerinde kalınlığı 60 mm olacak şekilde mevcut standartlara ve teknik
şartnamesine uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Profiller ve cam çıtaları her türlü hava şartlarına karşı
dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. Tüm ana profil kesitlerinde gerek ısı gerekse ses
izolasyonunu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanmış ön odacık sistemi olacaktır.
Destek sacları Galvanizli sac kalınlığı en az 1,2 mm olmalıdır. İmalatçı firmaca önerilen sisteme
uygun olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk contalarla izole edilecektir. Her cins ve
kalınlıktaki camın takılması, cam çıtaları ile olur. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak
cam tespiti conta, mastik ve diğer usüllerle sağlanacaktır. Her kanat çerçevesi (doğraması) doğrama
kasasına en az 2 (iki) menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak
dayanımda ve dizaynda olacaktır. Cam takılması fiyata dahildir camlar 4+12+4 ısıcam olacaktır.
Plastik doğramanın markası Pakpen rival serisi, Kompen, Egepen, Fıratpen, Pimapen olacaktır.
Ahşap renginde renkte olacaktır. Doğrama 2,7 mm et kalınlığında olacaktır ve 5 odacıklı sistem
olacaktır. Tüm kullanılan aksesuarlar TSE belgeli olmalıdır. Contalar EPDM esaslı olacaktır. Pvc
doğrama olarak yapılan kapılar kilitli olacaktır. Bu uygulamalar için her türlü malzeme, nakliyeleri
ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel
giderler dahil 1 mt fiyatıdır.(İstenen pencereler çift açılır sistem olmalıdır. Eski pencerelerin
sökülmesi ve taşınması da birim fiyata dahildir.)
Ölçü: Yerinde ölçülecektir.
Not : Misafirhane üst katlarındaki plastik pencere doğramaları ile uyum içinde olan bir renk ve
desende seçilecektir.
ÖBF-MĠ-21: Havuzlu asma tavan yapılması
Alçıpandan imal edilen asma tavanın uygulanabilmesi için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve
kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel
giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.
Ölçü: Uygulama yapılan yüzey ölçülecektir. Diğer imalat ile birleşimlerinin ortasından itibaren ölçü
alınacaktır.
NOT: Dalsan Lafrange marka olmalıdır.
ÖBF-MĠ-22: Zemin kırım ĠĢleri
Tüm zemin kat tabanının döşeme betonuna kadar kazınması, tüm ıslak hacim tabanlarının döşeme
betonuna kadar kazınması her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay
ve düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.
Ölçü: Yerinde ölçülecektir
ÖBF-MĠ-23: Laminant parke sökülmesi
Uygulanabilmesi için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve
düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.
Ölçü: Yerinde ölçülecektir.
ÖBF-MĠ-24: Kapı hidroliği takılması (Yale)
Uygulanabilmesi için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay
ve düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatıdır.
Ölçü: Sayılacaktır.
Not: Markası Yale olmalıdır.
ÖBF-MĠ-25: Renkli cam mozaik kaplama yapılması
Renkli cam mozaiklerle duvar kaplaması yapımı 20*20 veya 30*30 ebatında olan bu ürünler silikon
veya fayans yapıştırıcısı ile duvara yapıştırılır ve derz aralarına derz dolgusu yapılır.
uygulanabilmesi için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve
düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.
Ölçü: Yerinde ölçülecektir.
Not: Grande marka Fiore Mix 19
ÖBF-MĠ-26: 10 cm lik alüminyum lamellerle asma tavan yapımı
Projesinde gösterilen yerlerde yüklenicinin sunacağı ve kontrol mühendisinin onaylayacağı detay
projesine göre şartnamelere uygun, beğenilecek renkte 0,5 mm kalınlıkta 3003 alaşım tam sert
alüminyum levhadan mamul, her iki yüzü 5 mikron epoksi astar + görülen yüzü 20 mikron
polyester boyalı , 10 cm genişliğinde, taşıyıcı profil baretlerine geçecek şekilde profillendirilmiş,
alüminyum lamellerin, 0,65 mm kalınlıkta galvaniz sacdan mamul, siyah boyalı, baret yerleri özel
olarak profillendirilmiş , lamel genişliğinde bükülmüş, askı kancası tespiti için yerleri açılmış
taşıyıcı konstrüksiyonun yapılması, bu konstrüksiyona; asma tavan ağırlığını taşıyacak özellikte,
ayarlı , askı kancası ile tespit edilen, alüminyum delikli askı çubuğu veya ayarlı çelik askı çubukları
ve çelik dübeller ile asılması, aydınlatma armatürleri, havalandırma menfezi , yangın algılama
elemanlarının yerleşiminin koordine edilmesi, duvar diplerinde özel büküm boyalı duvar dibi
profillerinin kullanılması, tavanın teraziye alınması, 10 cm genişliğindeki lamellerin derzsiz veya 2
cm derz bırakılarak taşıyıcı konstrüksiyona takılması, 2cm’lik derz çıtalarının lameller arasındaki
derzlere geçirilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi , yüklemesi ve boşaltması, inşaat
yerindeki yatay ve düşey taşımalar her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri,
müteahhit karı dahil 1 m2 fiyatı olarak ölçülür.
Ölçü: Yerinde ölçülecektir.
ÖBF-MĠ-27: Plastik Doğrama Ġmalatı yapılması ve yerine konması
Projesinde gösterilen tiplerinde kalınlığı 70 mm olacak şekilde mevcut standartlara ve teknik
şartnamesine uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Profiller ve cam çıtaları her türlü hava şartlarına karşı
dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. Tüm ana profil kesitlerinde gerek ısı gerekse ses
izolasyonunu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanmış ön odacık sistemi olacaktır.
Destek sacları Galvanizli sac kalınlığı en az 1,2 mm olmalıdır. İmalatçı firmaca önerilen sisteme
uygun olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk contalarla izole edilecektir. Her cins ve
kalınlıktaki camın takılması, cam çıtaları ile olur. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak
cam tespiti conta, mastik ve diğer usüllerle sağlanacaktır. Her kanat çerçevesi (doğraması) doğrama
kasasına en az 2 (iki) menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak
dayanımda ve dizaynda olacaktır. Cam takılması fiyata dahildir camlar 4+12+4 ısıcam olacaktır.
Plastik doğramanın markası Pakpen rival serisi, Kompen, Egepen, Fıratpen, Pimapen olacaktır.
Beyaz renkte olacaktır. Doğrama 2,7 mm et kalınlığında olacaktır ve 5 odacıklı sistem olacaktır.
Tüm kullanılan aksesuarlar TSE belgeli olmalıdır. Contalar EPDM esaslı olacaktır. Pvc doğrama
olarak yapılan kapılar kilitli olacaktır. Kapılar ve pencereler mt olarak ölçülecektir. Bu uygulamalar
için her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma
boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatıdır.(Pencereler çift açılır sistem
olmalıdır. Eski pencerelerin sökülmesi ve taşınması da birim fiyata dahildir.)
Ölçü: Yerinde ölçülecektir.
ÖBF-MĠ-28: Çift Açılır Mdf üstü PVC kaplama kapılar
Projesinde ebat ve ölçülerde olacaktır. Kapı kolları menteşeleri ve diğer aksesuarları fiyata dahildir.
Kapıların imal edilip montajının yapılabilmesi için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik
işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet
fiyatıdır.(İstenen renk ve desende ve büyüklükte camlı olarak imal edilecektir. Yüksekliği 2,20 m yi
genişliği 1,50 m’yi geçmeyen kapılardır.)
Ölçü: Kapılar sayılacaktır. (Adet)
Not: Palandöken marka kapı kolu olmalıdır.
ÖBF-MĠ-29: Xps köpükle değiĢken ebatlarda kartonpiyer ve perde bandı yapılması
Uygulanabilmesi ve uygulandıktan son renk tam manası ile oluşuncaya kadar boyanması için, her
türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatıdır.(Köpük kalınlığı minimum 2 cm olmalıdır.)
Ölçü: Yerinde ölçülecektir.
ÖBF-MĠ-30: Banyo Wc havalandırması
Panpen marka olmalıdır. Kanatlı plastik abiyes baskı olmalıdır. Uygulanabilmesi her türlü yıkım
söküm işlerinin yapılması ve parçanın etrafının silikon ve köpük yardımı ile doldurulması için, her
türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatıdır. (Dübel vidalı ve etrafı yeteri kadar
silikonlanarak montajı yapılacaktır.) Minimum 25x25 den 75x75 cm ebatlara kadar.
Ölçü: Sayılacaktır.
ÖBF-MĠ-31: Kolon kiriĢ kaplama (50 cm den küçük parçalar)
Duvarlara C profillerle karkas oluşturulacaktır. Gerekmemesi durumunda karkas
oluşturulmayacaktır. Uygulanabilmesi için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik
işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt
fiyatıdır.
Ölçü: Yerinde ölçülecektir.
NOT: 1- Dalsan Lafrange marka olmalıdır.
ÖBF-MĠ-32: Mdf üstü PVC kaplama kapılar (Camlı)
Projesinde ebat ve ölçülerde olacaktır. Kapı kolları menteşeleri ve diğer aksesuarları fiyata dahildir.
Kapıların imal edilip montajının yapılabilmesi için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik
işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet
fiyatıdır. (Kapılarda yerden veya kapıdan stop fiyata dahildir. Yüksekliği 2,50 mt genişliği 1,00
mt’yi geçmeyen kapılardır. İstenen renk ve desende ve büyüklükte camlı olarak imal edilecektir.)
Ölçü: Sayılacaktır.
ÖBF-MĠ-33: Fayans ve harcının kırılması
Uygulanabilmesi için, sadece fayans kırılır harcı kaldırılmaz ise birim fiyatın yarısı ödenecektir. Her
türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.
Ölçü: Yerinde ölçülecektir.
ÖBF-MĠ-34: Özel yevmiyeli iĢler
Hakediş zamanı gelmeden işçi çalıştırıldığı anda kontrol teşkilatına bildirilecek ve tutanak ile tespit
edilip imzalanmak sureti ile ödeme yapılabilecektir. Uygulanabilmesi için, her türlü malzeme,
nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı
ve genel giderler dahil 1 adet fiyatıdır.
Ölçü: Sayılacaktır.
ÖBF-MĠ-35: Kör kasa yapımı (30*40*1,5 mm profil)
Antipaslı olacaktır. Uygulanabilmesi için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik
işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt
fiyatıdır.
Ölçü: Yerinde ölçülecektir.
ÖBF-MĠ-36: Demir imalatın bir kat antipas iki kat sentetik boya ile boyanması
Demir imalatın yüzeylerinin gerekmesi halinde temizlenmesi raspa edilmesi, zımparalanması 0,100
kg bir kat antipas sürülmesi, 0,100 kg iki kat istenen renkte sentetik boya ile boyanması her türlü
malzeme ve kayıpları işçilik yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır
Ölçü: Boya yapılan yüzeyler ölçülür.
ÖBF-MĠ-37: DıĢ cephe mantolama yapılması
MANTOLAMA TEKNİK ŞARTNAME
DIŞ CEPHE ISI İZOLASYONLU MANTOLAMA UYGULAMASI
A-MALZEME
1)
ISI İZOLASYON MALZEMESİ :
Cephe ısı izolasyon levhası: Expande polistiren, en az 16-20- kg/m³, B1 sınıfı yangına
dayanıklı, ısı iletkenlik katsayısı: 0,0400,0,034 W/(mK).
Yalıtım plakası kalınlığı 50 mm olmalıdır.
Tüm izolasyon plakaları DIN 4102 standardına uygun olmalıdır.
Levha ölçüleri standartlara uygun olmalıdır.
KPS levhalar kesimden önce 4 hafta, kesimden sonra 2 hafta dinlendirilmiş olmalıdır.
2) İZOLASYON YAPIŞTIRICISI:DIN 1164 standardına uygun akrilik reçine dispersiyon
bağlayıcılı Portland çimentosu. Çekme dayanımı PS üzerinde 0,1 N/mm², beton üzerinde 1,0
N/mm² olmalıdır. Yüksek su buharı geçirgenlik özelliği taşımalıdır. (PROMİX)
3) SIVA FİLESİ:Sıva yüzeyinde oluşabilecek gerilimleri karşılayan, çatlakları önleyen, yüzeye
gelen darbeleri yayarak sertlik ve mukavemet sağlayan cam elyafından 3,0-3,0 mm²
gözenekli olarak dokunmuş ve alkali ortamda çözülmeyecek PVC ile emprenye edilmiş
olmalıdır. Ağırlığı min. 160 gr/cm² olmalıdır. Kaymaz, çekme dayanımı yüksek olmalıdır.
4) MONTAJ ELEMANI (DÜBEL) :İzolasyon levhalarının cephe yüzeyine montajı için yüksek
çekme dayanımlı, uzun ömürlü, plastik gövdeli, 8 mm çaplı plastik çivili dübel. (Subasman
plakaları su izolasyonuna zarar vermeyecek şekilde dübellenecektir.) Dübeller, levha
birleşim noktalarına ve arkasında yapıştırıcı olacak şekilde m2’ye en az 6 dübel düşecek
şekilde ayarlanmalıdır.
5) FİLELİ KÖŞE PROFİLİ:Binanın tüm dış köşelerinde, pencere merkezlerinde ve subasman
fugalarında, sistemin korunması amacıyla kullanılmalıdır. 0,6 mm et kalınlıklı, 25/25 mm
kenar uzunluklu, delikli Çelik profil olmalıdır.
6) ALT SIVA:Styrolacrylat esaslı, makine veya el ile uygulanabilen, kapiler su emme ve hava
difüzyon miktarları DIN 52615/17’e uygun olan, yüksek dayanımlı ve darbelere ve yüzeysel
gerilimlere dayanıklı esnek organik sıva.(PROMİX)
7) SON KAT AKRİLİK BOYA: Akrilik esaslı, buhar diffuzyonu yüksek, nefes alabilir renkli
akrilik boyadır.(1. Sınıf boyadan yapılacaktır.)
DIŞ CEPHE MANTOLAMA UYGULAMA ŞARTNAMESİ
B – UYGULAMA: İstenilecek tasarım şartları harfiyen uygulanarak imalatlar yapılmalı ve
kullanılan malzemelerin üretici firmanın tavsiyesi doğrultusunda uygulanması gerekmektedir.
Kaplama katmanları yapım sırasında ve derzler, derz dolgu malzemeleri uygulanana kadar su
etkilerinden korunmalıdır. Hava sıcaklığı +5 ºC’nin üzerinde ve 24 saat sıcaklık bu derecenin altına
düşmeyeceği ortamlarda uygulanmalıdır.
1) YÜZEY HAZIRLANMASI ve İSKELE KURULMASI: Cephedeki toz, yabancı malzeme
yıkanarak temizlenecektir. Metal iş iskeleleri yapı çevresinde kurulacak, yatay bağlantı
elemanları özel dübel ve çelik tij çubukları ile yapılacaktır. İş bitiminde iskeleler özenle
sökülerek imalat sahası dışına çıkarılacaktır.
2) ISI YALITIM MALZEMELERI









Isı yalıtım malzemeleri belirtildiği gibi bitmiş cephe formlarına uyacak biçimde monte
edilmeli gerektiği yerlerde özel formlar da verilmelidir.
İyi aderans ve montaj özellikleri sağlanması amacıyla ısı yalıtım levhaları köşe dönüşlerinde
tarif edildiği şekilde monte edilmelidir.
Cephe yüzeydeki 1.5 mm fazla olan yüzey bozuklukları raspalanmalı ve yok edilmelidir.
Ek yerlerini küt ve sıkı yapılmalı bu tür noktalarda yalıtım levha parçaları arasında boşluklar
bırakılmamalıdır.
Köşe elemanları, metal kapatma ve kaplama profilleri ve diğer aksesuarlar projelerde ifade
edildiği gibi ve üreticinin standartlarında belirttiği şekilde yerlerine monte edilmelidir.
Köşe profilleri tüm bina dış köşelerde, pencere merkezlerinde ve subasman fugalarında alt kat
sıvaya fileden önce gömülerek şakülünde ve terazisinde yapıştırılmalıdır. Çelik kenarlı köşe
profillerinde çelik kenar sıva ile kapatılmadan yapıştırılır. Köşe profilleri dış köşeleri koruma
amacıyla uygulanır fakat aynı zamanda sıva işleminde mastar görevi de yapar.
Köşeler ve kenarlar mastar, şakül ve gönyesinde imal edilmeli, hasarlı ve eksik alanlar elden
geçirilmeden sıva işlemine geçilmemelidir.
Isı yalıtım levhası kaplanmış durumda bina gönyesinde olmalıdır.
Yüzeyde dalgalanmalar olmamalıdır.
3) İZOLASYON LEVHALARININ YAPIŞTIRILMASI: Uygulama yapılacak yüzey ıslatılarak
suya doygun hale getirildikten ve üzerindeki tozlar giderildikten sonra özel yapıştırıcı su ile
karıştırılıp macun kıvamına getirilecek ve yapıştırma yüzeyinin düzgünlüğüne bağlı olarak
levha yapıştırma işlemi için aşağıdaki yöntem kullanılacaktır.
4) Yalıtım levhalarının yapıştırılacak yüzeyinin kenarları boyunca bir çerçeve oluşturacak
şekilde yapıştırıcı sürülecek, ayrıca levhanın orta kısımlarına da noktasal olarak yapıştırıcı
sürülecektir. (Dübel uygulanacak yüzeye denk gelecek şekilde noktasal yapıştırıcı minimum
5 kg/m2 olacak şekilde kullanılmalıdır.) Yalıtım levhalarının birleşim derzlerine yapıştırıcı
bulaşarak ısı köprüleri ve düzensizlikler oluşturulmayacaktır. Levha yüzeyinin en az %40’ına
levha yapıştırıcısı uygulanacaktır. Yapıştırıcı sürülmesi işleminden sonra, ısı yalıtım levhaları
su basman profiline oturtularak duvara yapıştırılır.Cephelerde ve köşelerde levhalar
şaşırtmalı olarak yerleştirilmelidir. Levhaların birleşim yerlerinde yüzeyin düzgün olması için
levha çeşidine göre törpüleme yapılabilir. Birleşim yerlerinde açıklık ≥ 2 mm ise aynı
malzemeden doldurularak zımparalanmalıdır. Pencereler gibi cephedeki açık kısımlarda,
levhalar bu kısımlara uygun olarak kesilerek uygulanmalıdır. Levhalar uzun süre hava
şartlarına açık bırakılmamalı ve ültraviyole ışınlarına maruz kalmamalıdır.
5) YALITIM LEVHALARININ DÜBELLENMESİ: Yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra
dübelleme yapılacaktır. Tuğla duvar yüzeylerde geniş açılır dübel, betonarme yüzeylerde
ortagonel açılan dübel kullanılacaktır. Dübeller her plakanın köşelerine ve ortasına olmak
üzere m2 ye yaklaşık 6 adet gelecek şekilde uygulanmalıdır. Köşelerde bu 8 adet olarak
uygulanmalıdır. Kat yüksekliği arttıkça dübel sayısı arttırılmalıdır. Delik boyu, dübel
boyundan 1 cm büyük olacak şekilde açılmalıdır. Dübel, betonarme yüzeylere minimum 4
cm, tuğla ve dolgu duvarlara minimum 5 cm, girecek şekilde uygulanmalıdır.
6) KÖŞE PROFİLİNİN YERLEŞTİRİLMESİ: Pencere, kapı ve duvar yüzeylerinin oluşturduğu
köşelerde düzgün bir kenar elde edebilmek ve darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlamak
için köşe profilleri kullanılmalıdır. Köşe profilleri, aynı zamanda yapılacak sıvaya mastar
görevi yapacağından, yalıtım levhalarının yapıştırılmasından sonra, sıva aşamasından önce
elastik alt kat sıva ile yapıştırılır.
Köşe profillerinden başlamak üzere donatı sıvası tüm yüzeye uygulanmaya başlanır. Sıva
içerisine gömülecek olan donatı filesi ( sıva filesi ), ilave olarak, pencere ve kapı köşelerinde
yaklaşık 25 x 25 cm. ebatlarında, yatayla 450 lik açı yapacak şekilde kırlangıç donatı
uygulanmalıdır.
Yapıda açılması gereken dilatasyonun, dış cephe ısı yalıtım sistemi üzerinde de devam etmesi
gerekir. Ayrıca yalıtım levhasının kapı veya pencere doğramaları ile birleşim noktaları açık
kalmayacak şekilde mastik dolgu çekilerek kapatılmalıdır.
7) SIVA KATMANI VE SIVA DONATISI: Uygulanacak yüzeyin kuru, temiz ve düzgün
olmalıdır. İstenilen özellikleri içeren sıva malzemesi su ile karıştırılarak macun kıvamına
getirilerek yüzeye mala ile bir kat sürülür. Taban sıva katmanı yaklaşık 1.5 mm. muntazam
kalınlıkta uygulanmalı ve malzeme taze iken fiber meş sıva donatısı kalınlığın 1/3 oranında
dış tarafa yakın olacak şekilde bu katman içerisine gömülmelidir. Sıva donatı malzemesi
köşeler etrafında kesiksiz olmalı ve kenarlarda 100 mm’den daha az olmayacak şekilde
birbiri üzerine bindirilmelidir.
Sıva donatı malzemesi düz, kırışıksız, kıvrıntısız ve çıkıntısız olarak sıva kesitine
gömülmelidir.
Köşelerde maksimum yüzey darbe mukavemeti elde etmek maksadıyla yüksek ağırlıkta sıva
donatı malzemesi kullanılmalıdır. Özel koruma gerektiren alanlarda özel darbeye
mukavemetli fiber meş donatı malzemesi uygulanmalıdır.
8) SON KAT AKRİLİK BOYA UYGULAMASI: Son kat akrilik boya son kat sıvanın
kurumasından en az 2 gün sonra uygulanmalıdır. Uygulama iki kat olarak yapılmalı ve 1. kat
% 10 su ile inceltilerek astar mahiyetinde yüzeye sürülmeli ve katmanın kurumasından sonra
2. kat boya % 5 inceltilerek yüzeye sürülmelidir.
Kaplama prizi ve kurum süreleri konusunda EPS sistem üreticisinin uygulama standartlarına
riayet edilmeli ve gereken kür süreleri beklenmelidir.
9)
EK YERI DERZ DOLGULARI: EPS İmalatçısının önerdiği ve onayladığı şekilde düşük
modülüs poliüretan veya silikon mastik esaslı derz dolgu malzemeleri kullanılacaktır. Tüm
uygulama detaylarında tek tip derz dolgu malzemesi kullanılacaktır.
Fixleme dübelleri 8mm çapında olup tuğla yüzeylere 6cm, betonarme yüzeylere 5cm girecek
şekilde uygulanmalıdır.
Ölçü: Yatlım yapılan yüzeyler m2 olarak ölçülür. Boşluklar minha edilir
Not: İskele ödenmeyecektir.
ÖBF-MĠ-38: Mermer denizlik yapılması
Mermer yapıştırıcısı kullanılarak 3 cm lik 30 veya 45 x serbest boy ebadındaki mermerlerin
mantolamayı 5 cm geçecek şekilde meyil ve damlalığı hazırlanmış yekpare şeklinde yerine konması,
malzeme bulaşıklarının temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve kayıpları, işyerinde yükleme,
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı
(Gerektiğinde herçeşit mevcut denizliğin kırılması ve nakliyesi birim fiyata dahildir.)
Ölçü: Yerinde yüzey ölçülür.
ÖBF-MĠ-39: Laminant süpürgelik yapılması
Uygulanabilmesi için her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işyerinde yükleme yatay ve düşey
taşıma, boşaltma, işçilik yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatıdır.
Ölçü: Yerinde yüzey ölçülür.
ÖBF-MĠ-40: Duvar kağıdı yapılması
Duvar yüzünün temizlenmesi, tozların süpürülmesi, gerekiyorsa zımpara ile zımparalanması ve
şirketçe seçilecek desenli duvar kağıdı ile muntazam bir şekilde (Desenli kağıtlarda desenlerin
birbirleriyle uyumunun temini) kaplanması, kir ve pisliklerinin temizlenmesi için, her türlü malzeme
ve kayıpları, işçilik, araç gereç giderleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma,
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.
Ölçü: Yerinde yüzey ölçülür.
NOT: İspanyol malı keira marka olacaktır.
ÖBF-MĠ-41: Boyası bozulmuĢ ahĢap imalatın iki kat sentetik boya ile boyanması
Boyanacak yüzeylerdeki bozuk boyaların kazınması zımpara ve fırça ile temizlenmesi, 0,060 kg
sentetik mamül astar boya sürülmesi üzerine 0,110 kg bir kat 0,110 iki kat istenen renkte boya
sürülmesi için her türlü malzeme ve kayıpları işçilik yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2
fiyatıdır.
Ölçü: Boyalı yüzeyler ölçülür
ÖBF-MĠ-42: Akrilik esaslı dıĢ cephe boyası yapılması
Uygulanabilmesi için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve
düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır
Ölçü: Yerinde ölçülerek hesaplanır.
NOT: Marshall akrikor flus
ÖBF-MĠ-43: DıĢ kapı yapılması
Projesinde ebat ve ölçülerde olacaktır. MDF üstü pvc kaplama olacaktır. Kapı kolları menteşeleri ve
diğer aksesuarları fiyata dahildir. Kapı kilidi şifreli kale marka olacaktır. Kapıların imal edilip
montajının yapılabilmesi için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme
yatay ve düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatıdır.
Ölçü: Sayılacaktır.
ÖBF-MĠ-44: AhĢap imalat yapılması mutfak tezgah. Dolap ve gardolap yapılması
Projesi çizilen ve uygulanacak işlerin gövdeleri 18 mm yonga levha kaplı suntalam olacaktır.
Kenarları 1 mm PVC olacaktır. Kapakları 18 mm mdf üzeri pvc kaplı mebran kapak olacaktır.
Renkleri renk kartelasından seçilecek renk uygulanacaktır. Menteşeler Samet menteşe olacaktır.
Raylar frenli ray olarak uygulanacaktır. Yapılan uygulamaların duvarla teması ahşap malzeme ile
kesilecektir. Bu uygulamaların yapılabilmesi için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik
işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2
fiyatıdır.(Eğer varsa mevcut imalatların sökülmesi birim fiyata dahildir.)
Ölçü: Ahşap imalatların ön cepheleri yerinde m2 olarak ölçülecektir.
ÖBF-MĠ-45: ÇeĢitli çaplarda betonarme demirinin proje verileri ve yerinde yapılan son
ölçümler baz alınarak imal edilmesi, montajı
Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması, yerine
konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve kayıpları, inşaat
yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1
ton fiyatıdır.
Ölçü: 1. Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.
2. Çelik çubukların birim ağırlıkları aşağıdaki cetvellerden alınır.
3. Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.
4. Cetvellerdeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları
arasında kullanılacak çelikler ve kayıplar analizde dikkate alındığından bunlar için ayrıca ödeme
yapılmaz.
8 mm ÇAP İÇİN 0,395 kg/m
10 mm ÇAP İÇİN 0,617 kg/m
12 mm ÇAP İÇİN 0,888 kg/m
14 mm ÇAP İÇİN 1,208 kg/m
16 mm ÇAP İÇİN 1,578 kg/m
18 mm ÇAP İÇİN 1,998 kg/m
20 mm ÇAP İÇİN 2,466 kg/m
22 mm ÇAP İÇİN 2,984 kg/m
24 mm ÇAP İÇİN 3,551 kg/m
26 mm ÇAP İÇİN 4,168 kg/m
28 mm ÇAP İÇİN 4,834 kg/m
30 mm ÇAP İÇİN 5,549 kg/m
32 mm ÇAP İÇİN 6,313 kg/m
34 mm ÇAP İÇİN 7,127 kg/m
36 mm ÇAP İÇİN 7,990 kg/m
38 mm ÇAP İÇİN 8,903 kg/m
40 mm ÇAP İÇİN 9,865 kg/m
45 mm ÇAP İÇİN 12,485 kg/m
50 mm ÇAP İÇİN 15,413 kg/m
ÖBF-MĠ-46: El ile kazı yapılması
Her türlü zeminin el ile kazısının yapılması taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar
atılması depo, imla veya sedde yerine serilmesi, imalat inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan
boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik, araç ve
gereç giderleri yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatı
Not: Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği girmesine müsaade
edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde
telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve sit alanları v.b.) yapı denetimi
elemanı tarafından yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve şirketin onayının
alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.
Ölçü: Kazının hacmi üzerinden hesaplanır.
ÖBF-MĠ-47: AhĢap Görünümlü Plastik Doğrama Ġmalatı yapılması ve yerine konması
Projesinde gösterilen tiplerinde kalınlığı 70 mm olacak şekilde mevcut standartlara ve teknik
şartnamesine uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Profiller ve cam çıtaları her türlü hava şartlarına karşı
dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. Tüm ana profil kesitlerinde gerek ısı gerekse ses
izolasyonunu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanmış ön odacık sistemi olacaktır.
Destek sacları Galvanizli sac kalınlığı en az 1,2 mm olmalıdır. İmalatçı firmaca önerilen sisteme
uygun olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk contalarla izole edilecektir. Her cins ve
kalınlıktaki camın takılması, cam çıtaları ile olur. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak
cam tespiti conta, mastik ve diğer usüllerle sağlanacaktır. Her kanat çerçevesi (doğraması) doğrama
kasasına en az 2 (iki) menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak
dayanımda ve dizaynda olacaktır. Cam takılması fiyata dahildir camlar 4+12+4 ısıcam olacaktır.
Plastik doğramanın markası Pakpen rival serisi, Kompen, Egepen, Fıratpen, Pimapen olacaktır.
Ahşap renginde seçilecektir. Doğrama 2,7 mm et kalınlığında olacaktır ve 5 odacıklı sistem
olacaktır. Tüm kullanılan aksesuarlar TSE belgeli olmalıdır. Contalar EPDM esaslı olacaktır. Pvc
doğrama olarak yapılan kapılar kilitli olacaktır. Kapılar ve pencereler mt olarak ölçülecektir. Bu
uygulamalar için her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatıdır.(Pencereler çift açılır sistem
olmalıdır. Eski pencerelerin sökülmesi ve taşınması da birim fiyata dahildir.)
Ölçü: Yerinde ölçülecektir.
ÖBF-MĠ-48: DıĢ kapı yapılması (Camlı)
Boyu 2,20 mt Eni 1,00 MTA yi geçmeyen MDF üstü pvc kaplama olacaktır. Kapı kolları menteşeleri
ve diğer aksesuarları fiyata dahildir. Kapı kilidi şifreli kale marka olacaktır. Kapıların imal edilip
montajının yapılabilmesi için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme
yatay ve düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatıdır.
(Kapılarda yerden veya kapıdan stop fiyata dahildir. İstenen renk ve desende ve büyüklükte camlı
olarak imal edilecektir.)
Ölçü: Sayılacaktır.
ÖBF-MĠ-49: Alüminyum merdiven küpeĢtesi yapılması
Küpeşteler 50x3 mm kalınlığında olacaktır. ETİAL 160 standardı natürel alüminyum renginde
olacaktır. Montoj aksesuarları (Vida, perçin, ankraj demir) galvanizli olacaktır. Montajdan sonra
hertürlü beton, alçı ve sıva onarımları ve onarılan bölgelerin uygun renklere boyanması işin
kapsamındadır. Bu imalatların yapılması için, her türlü malzeme ve zayiatı, malzemelerin temin
edildikleri yerden imalat bitinceye kadar her türlü nakliyesi, yükleme, boşaltma ve istifi, yapım
sırasında gerekli iskelenin teşkili, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil,1 mt fiyatı
Ölçü: İmalat üst kotundan uzunluk ölçülür.
Not: ULUSAN markada olabilir.
ÖBF-MĠ-50: YeĢil alçıpan ile bölme duvar yapılması
Yeşil Alçıpan Duvar meydana getirilirken kullanılacak profiller C profil olmalıdır. C profiller arası
merkezden merkeze 60 cm olmalı alçıpan profillere vidalarla sabitlenmeli vida başları ve alçıpan
birleşim ek yerleri derz dolgusu alçısı ile doldurulup derz bandı çekilmeli, alçıpan aralarına gerekli
görülmesi halinde istenen kalınlıkta 52 kg/m3 yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi, her
türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.
Ölçü: Boyutlar yerinde ölçülür.m2 olarak hesaplanır.
Not: Boşluklar düşülür. Her türlü İskele yapılması birim fiyata dahildir.
NOT: Dalsan Lafrange marka olmalıdır.
ÖBF-MĠ-51: Islak hacimlere 2’li dökme lavabo ve tezgah yapılması
Uygulanmış ebatlarda aynı renkte dökme ayak yapılacaktır. Üzerine Dökme suni mermer
yapılacaktır. 1 adet fiyatı
Kullanılacak oval lavabo fiyata dahildir. Tezgah altı ahşap kapatma fiyata dahildir.
Ölçü: Yerinde adet olarak sayılacaktır.
Not: MedaĢ genel müdürlük binasında Wc’lerdeki Dökme tezgahların aynısı olacaktır.
ÖBF-MĠ-52: Islak hacimlere 3’lü dökme lavabo ve tezgah yapılması
Uygulanmış ebatlarda aynı renkte dökme ayak yapılacaktır. Üzerine Dökme suni mermer
yapılacaktır. 1 adet fiyatı
Kullanılacak oval lavabo fiyata dahildir. Tezgah altı ahşap kapatma fiyata dahildir.
Ölçü: Yerinde adet olarak sayılacaktır.
Not: MedaĢ genel müdürlük binasında Wc’lerdeki Dökme tezgahların aynısı olacaktır.
ÖBF-MĠ-53 : Fileli sıva yapımı
1) FİLELİ KÖŞE PROFİLİ:Binanın tüm dış köşelerinde, pencere merkezlerinde ve subasman
fugalarında, sistemin korunması amacıyla kullanılmalıdır. 0,6 mm et kalınlıklı, 25/25 mm
kenar uzunluklu, delikli Çelik profil olmalıdır.
2) ALT SIVA:Styrolacrylat esaslı, makine veya el ile uygulanabilen, kapiler su emme ve hava
difüzyon miktarları DIN 52615/17’e uygun olan, yüksek dayanımlı ve darbelere ve yüzeysel
gerilimlere dayanıklı esnek organik sıva.(PROMİX)
3) SIVA FİLESİ:Sıva yüzeyinde oluşabilecek gerilimleri karşılayan, çatlakları önleyen, yüzeye
gelen darbeleri yayarak sertlik ve mukavemet sağlayan cam elyafından 3,0-3,0 mm²
gözenekli olarak dokunmuş ve alkali ortamda çözülmeyecek PVC ile emprenye edilmiş
olmalıdır. Ağırlığı min. 160 gr/cm² olmalıdır. Kaymaz, çekme dayanımı yüksek olmalıdır.
Ölçü: Fileli sıva yapılan yüzeyler yerinde m2 olarak ölçülür.Boşluklar minha edilir.
ÖBF-MĠ-54 : Silikon esaslı dıĢ cephe boyanması
Uygulanabilmesi için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve
düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır
Ölçü: Yerinde ölçülerek hesaplanır.
ÖBF-MĠ-55 : Tretuvar yapımı
Uygulanabilmesi için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve
düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır
Not: Demirsiz grobeton yapımı
Ölçü: Yerinde ölçülerek hesaplanır.
ÖBF-MĠ-56 : HarpuĢta yapımı
Uygulanabilmesi için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve
düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatıdır
Not: Demirsiz kalıpla grobeton yapımı
Ölçü: Yerinde ölçülerek hesaplanır.
ÖBF-MĠ-57 : Vezne bankosu yapılması
Starwood marka olacaktır. E1 standart hem anti-kanserojen, hem anti-alerjik yonga levha kalitesi,
lakli kenar foli, finish foli, melaminli yonga levha renkleri tıpa tıp aynı, kalınlık 18 mm olacak
kenarlar pvc kaplama olacak 0,40-2 mm PVC kullanılacak, Camlar 10 mm olacak diğer tüm
detayları projeye ve detaylarına uygun olacak, ışıklandırmalar birim fiyata dahildir. MedaĢ MeramSelçuklu iĢletme müdürlüğündeki bankoların tıpa tıp aynısı olacaktır.(Bankonun üst tablası ve
ayakları 30 mm kalınlığında olacaktır.) Bu bankoların teşkil edilebilmesi için, her türlü malzeme,
nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı
ve genel giderler dahil 1 adet fiyatıdır.
Ölçü: Bankolar sayılacaktır.
ÖBF-MĠ-58 : Vezne bankosu yanalarına ilave banko yapılması
Starwood marka olacaktır. E1 standart hem anti-kanserojen, hem anti-alerjik yonga levha kalitesi,
lakli kenar foli, finish foli, melaminli yonga levha renkleri tıpa tıp aynı, kalınlık 18 mm olacak
kenarlar pvc kaplama olacak 0,40-2 mm PVC kullanılacak,gerektiğinde cam ve açılır kapı yapılacak.
MedaĢ Meram- Selçuklu iĢletme müdürlüğündeki bankoların tıpa tıp aynısı
olacaktır.(Bankonun üst tablası ve ayakları 30 mm kalınlığında olacaktır.) Bu bankoların teşkil
edilebilmesi için, her türlü malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve
düşey taşıma boşaltma ve yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır
Ölçü: Yerinde ölçülerek hesaplanır.
ÖBF-MĠ-59 : Alüminyum kapı yapılması
Alüminyumdan projeye uygun olarak min kalınlık 60 mm olarak uygulanabilmesi için, her türlü
malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır. (projeye uygun yapılacaktır.)
Ölçü: Yerinde ölçülerek hesaplanır.
ÖBF-MĠ-60 : Alüminyum doğrama yapılması
Alüminyumdan projeye uygun olarak min kalınlık 60 mm olarak uygulanabilmesi için, her türlü
malzeme, nakliyeleri ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma ve
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatıdır. (projeye uygun yapılacaktır.)
Ölçü: Yerinde ölçülerek hesaplanır.
ġĠRKET
YÜKLENĠCĠ
Download

MEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ