DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE
/
/2014
Teklif Sahibinin;
Adı Soyadı / Unvanı :.......................................................................................
Açık Tebligat Adresi:.......................................................................................
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi No :................................................................................
Telefon ve Faks Numarası:......................................... .......................................
İdarenizce yaptırılacak olan Karabük Hükümet Konağı Çevre Aydınlatma İşi'ne
ait şartname dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı
yerleri ve çevresini gördük, her hangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul
ediyoruz.
1-İhale konusu işin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam..............................................
anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2- Teklifimiz, 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.
3- İhale konusu iş için sermayesinin % 50 sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel
kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.
4- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor
ve kabul ediyoruz.
5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde,
idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt
ediyoruz.
6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli" tanımı gereğince
yerli istekli durumundayız.
7-İş üzerimizde kalması durumunda tahakkuk aşamasında fatura bedeli üzerinden yasal olarak
kesilmesi gereken ihale karar pulu, fatura bedeli damga vergisi, gereken halde sözleşme
damga vergisi ile olması durumunda 1000 TL üzerindeki vergi borçlarımın kesilmesini
şimdiden kabul ve taahhüt ediyoruz,
Ek: Şartname Dokümanı (6 Syf)
Saygılarımızla
Adı Soyadı / Firma Kaşesi
-İmza
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ
YAKLAŞIK MALİYET İCMAL TABLOSU
Hazırlanma Tarihi: 14.11.2014
İşin Adı : KARABÜK HÜKÜMET KONAĞI ÇEVRE AYDINLATMA ONARIM İŞİ
Sıra No
İş Kısım ları
Tutar (TL)
Ana Grup
1 Elektrik Tesisatı
GENEL TOPLAM (KDV Hariç)
Cemil KILIÇ
Elektrik Teknikeri
Oska/O11
Standart Form — KİK001.2/Y
Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu
İhale
Makamı
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
İşin Adı : KARABÜK HÜKÜMET KONAĞI ÇEVRE AYDINLATMA ONARIM İŞİ
İş Grubu: Ana Gru p>Elektrik Tesisatı
S.
Poz No
İmalatın Cinsi
No
1
05.5.4-002
2
20.4.1-001
125W Cıva Buharlı Armatür Polyester Gövde ve Kuyruklu
3
204-803
PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (dış çap: 32 mm, 10
atü)
4
32.12.1-015
5
32.12.1-032
6
718-103
7
8
Sayfa: 1
Birim
Miktarı
Pursantaj
(%)
Adet
47,193422
Adet
18,142815
m
2,600189
1kV, 2x2.5 mm2 NYY Kablo (beton kanala, direğe)
m
6,167322
1kV, 3x 6 mm2 NYY Kablo (beton kanala, direğe)
m
15,620632
Kuru tip koruyucusuz kontaktör-3x25 A'e kadar
Adet
1,495108
718-310
Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi. (Ölçü Adet, İhzarat %
60)
Adet
4,225306
724-401
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar
Adet
0,182013
0,732928
3,640264
G 9.5/2,
139 kg/Ad Galvanizli Sac Poligon Direkler
9
724-606
Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-3x16 A'e kadar
Adet
10
780-206
23 VV-1500 Lümen E.27 duylu (Balastı gövde içinde) Kompakt
flüoresan ampul
Adet
Toplam :
C e rn u
B ektrtK TeKnlken
100,0000 -
o
o
TESİSAT MAHAL LİSTESİ
İşin Adı : KARABÜK HÜKÜMET KONAĞI ÇEVRE AYDINLATMA ONARIM İŞİ
Sayfa: 1
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı..................... ..................................................................................................................................................................................................................
Sıra
No
Poz No
İmalatlar
<
—I
<
X
<
Birim
BAHÇE
o
G 9.5/2,
139 kg/Ad Galvanizli Sac Poligon
Adet
Direkler
125W Cıva Buharlı Armatür Polyester Gövde
Adet
ve Kuyruklu
PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru
m
(dış çap: 32 mm, 10 atü)
1kV, 2x2.5 mm2 NYY Kablo (beton kanala,
m
direğe)
1kV, 3x 6 mm2 NYY Kablo (beton kanala,
m
direğe)
+
1
05.5.4-002
2
20.4.1-001
3
204-803
4
32.12.1-015
5
32.12.1-032
6
718-103
Kuru tip koruyucusuz kontaktör-3x25 A’e kadar Adet
+
7
718-310
Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman
rölesi. (Ölçü Adet, Ihzarat % 60)
Adet
8
724-401
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar
9
724-606
10
780-206
Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-3x16 A'e
kadar
23 VV-1500 Lümen E.27 duylu (Balastı gövde
içinde) Kompakt flüoresan ampul
+
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
Adet
+
-
-
-
-
-
-
-
-
Adet
+
-
-
-
-
-
-
-
-
Adet
+
-
-
-
-
-
-
-
-
+
.
^emii KILIÇ
Elektrik Teknikeri
Yüklenici
Kontrol
Kontrol Am iri
İhale
Makamı
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin Adı : KARABÜK HÜKÜMET KONAĞI ÇEVRE AYDINLATMA ONARIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı
S.
No
Poz No
1
05.5.4-002
2
20.4.1-001
Sayfa: 1
İmalatın Cinsi
G 9.5/2,
139 kg/Ad Galvanizli Sac Poligon Direkler
125W Cıva Buharlı Armatür Polyester Gövde ve Kuyruklu
Birim
Miktarı
Pursantaj
(%)
Adet
Adet
Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta ve donanımda, gövdesi ve/veya bölümleri alüminyum
enjeksiyon dökümle veya ultraviyole (UV) ışınlara dayanıklı hale getirilmiş polimer malzemeden imal edilmiş, yüksek saflıkta
alüminyum alaşımdan imal edilmiş yansıtıcı reflektörlü, iç donanımlarında kullanılan balast, ateşleyici (ignitör), kondansatör, duy,
yarı saydam kapak (refraktör), koruma sınıfına uygun contası vb. yardımcı donanımları ile birlikte komple sodyum buharlı tip
aydınlatma armatürü.
Ampul malzeme bedelleri Poz 20.3.'e göre; şebeke direklerinde kullanılan armatür borularının malzeme ve montaj bedeli, boy oranı
hesabıyla poz 8.1.'e göre; aydınlatma direklerinde kullanılan ve direğin altındaki anahtarlı otomatik sigorta ile direğin tepesi
arasında, projesine uygun cins ve kesitte kullanılan kablonun malzeme ve montaj bedeli poz 32.'ye göre; anahtarlı otomatik
sigortanın malzeme ve montaj bedeli ise poz 25.1.30'a göre ayrıca ödenir.
b) Montaj: Sokak aydınlatma armatürlerinin proje ve teknik kurallara göre montajı, montaj için lüzumlu bağlantı iletkenleri
(aydınlatma direklerinde konsol boyu kadarı, havai hat şebeke direklerinde ise hatta irtibat noktasına kadarı), hava hattı klemensi
vs. küçük malzeme ile direklere tespit için kullanılan cıvata, kanca, kelepçenin malzeme ve montaj bedeli montaj fiyatına dâhildir.
______ (Aydınlatma direklerinde sigorta ile armatür bağlantı klemensi arasında kullanılacak kablo eksiz olacaktır.)____________________
3
204-803
PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (dış çap: 32 mm, 10 atü)
m
Teknik Tarifi: PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen borular (Ölçü: m)
4
32.12.1-015
1kV, 2x2.5 mm2 NYY Kablo (beton kanala, direğe)
m
Teknik Tarifi: a) Malzeme :
AG Kabloları (Termoplastik veya termoset yalıtkanlı enerji kabloları):
Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş;
- Uo / U= 0,6/1 kV anma geriliminde, (U0=faz iletkeni - toprak veya metal siper arası, U= iki faz arası),
- Bir, iki, üç veya dört damarlı bakır veya alüminyum iletkenli PVC (polivinil klorür), veya XLPE (Çapraz bağlı polietilen), veya EPR
(Etilen propilen lastik) yalıtkanlı),
- Zırhsız ve konsantrik iletkensiz / konsantrik iletkenli / zırhlı tiplerde PVC dış kılıflı,
- Konsantrik iletken; elektrolitik bakır tellerden galvaniz kaplamalı olmak üzere TS.212'ye uygun
- İletkenler tavlanmış, çıplak, yuvarlak elektrolitik bakır veya alüminyum tellerden burularak yapılmış,
- Şartnamesinde belirtilen uzunluklarda ve ambalaj kurallarına göre makaralara sarılı, kablo ve makarada şartnamesinde istenilen
bilgiler yazılı ve şartnamesinde aranan tüm şartları taşıyan kablolar,
YG Kabloları (Çapraz bağlı polietilen (XLPE) yalıtkanlı kablolar:
Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş;
- U0/U(Um): 3,5/6(7,2) - 5,8/10(12) - 8,7/15(17,5) - 20,3/35(42) kV anma gerilimlerinde (U0 : faz iletkeni- toprak veya metal siper
arası, U: iki faz iletkeni arası, Um kablo ve diğer teçhizatın en yüksek gerilimini göstermektedir)
- Bir veya üç damarlı bakır veya alüminyum iletkenli, çapraz bağlı polietilen = XLPE yalıtkanlı
- İletkenler tavlanmış, çıplak, yuvarlak elektrolitik bakır veya alüminyum tellerden burularak yapılmış,
- İletken üzerinde yarı iletken iç siper üzerinde yüksek saflıkta çapraz bağlı polietilen yalıtkanlı, yalıtkan üzerinde yarı iletkenden
yapılmış dış siperli, bunun üzerinde elektrolitik bakır tellerden ve / veya şeritlerden yapılmış metal siperli;
- Üç damarlı kablolarda ; yassı veya yuvarlak galvanizli çelik tellerden metal zırh ve zırh tutucu galvanizli çelik sargı veya polimerik
malzemeden yapılmış metalik olmayan bir zırh bulunan,
- Bir damarlı kablolarda metal siperin, üç damarlılarda zırhın üzerinde PVC esaslı malzemeden kırmızı renkli dış kılıflı,
- Su geçirmez kablolarda (Tatlı su için) şartnamesine uygun olarak imal edilmiş, her damarın bakırdan metal siperin altında ve
üstünde tabaka halinde özel bir bant ( Q bandı) bulunan, damar siperleri birbirinden elektriksel olarak yalıtılmış, kablo dış kılıfı
siyah renkli polietilenden yapılmış, sualtında veya yüksek oranda su içeren toprakta kullanılabilen,
- Şartnamesinde belirtilen uzunluklarda ve ambalaj kurallarına göre makaralara sarılı, kablo ve makarada şartnamesinde istenilen
bilgiler yazılı ve şartnamesinde aranan tüm şartları taşıyan kablolar,
b) Montaj: Toprak Kanala, Beton kanala, Direğe, Duvara (Her türlü yere) Kablo Montaj Şartnamesine ve standardına uygun enerji
kablolarının, projesine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve
TEDAS Şartnameleri ile Kablo Montaj Usul ve Esaslarına göre montajı. Montaj için kullanılacak kablo pabucu, kelepçe, cıvata,
somun, takoz, kroşe, klemp, v.s. malzemenin malzeme ve montaj bedelleri kablonun montaj bedeline dâhildir.
Sac tava-raf, demir konstrüksiyon ve muhafaza borularının malzeme ve montaj bedelleri ile Kanal ve büzlerin bedelleri ilgili
pozlarından ayrıca ödenir.
NOT : Toprak veya tuvanen dolgulu kanallara döşenen kabloların malzeme+montaj bedelinin ödenebilmesi için; kanalın tekniğine
göre doldurulup bozulan kaplamaların yeniden yapılarak zeminin eski haline getirilmiş olması zorunludur. Ancak, İdarenin izniyle,
kaplama yapılıncaya kadar kanal üzerine yol kotuna kadar geçici dolgu yapılması durumunda; kabloların malzeme+montaj bedeli
ödenir. (Geçici dolgu işlemi için ayrıca bir bedel ödenmez)
a) Malzeme : Poz 32.a.'daki şartlarla. Mekanik hasar riskinin olmadığı yerlerde kullanılır.
______ b) Montaj: Poz 32.b.'deki şartlarla._____________________________________________________________________________
5
32.12.1-032
1kV, 3x 6 mm2 NYY Kablo (beton kanala, direğe)
m
Teknik Tarifi: a) Malzeme :
AG Kabloları (Termoplastik veya termoset yalıtkanlı enerji kabloları):
Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş;
- Uo / U= 0,6/1 kV anma geriliminde, (U0=faz iletkeni - toprak veya metal siper arası, U= iki faz arası),
- Bir, iki, üç veya dört damarlı bakır veya alüminyum iletkenli PVC (polivinil klorür), veya XLPE (Çapraz bağlı polietilen), veya EPR
______ (Etilen propilen lastik) yalıtkanlı),_______________________________________________________________________________
Cemil KILIÇ
Elektrik Teknikeri
Oska/012-yt
İhale
Makamı
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin Adı : KARABÜK HÜKÜMET KONAĞI ÇEVRE AYDINLATMA ONARIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı
s.
No
Poz No
Sayfa: 2
İmalatın Cinsi
Birim
Miktarı
Pursantaj
(%)
- Zırhsız ve konsantrik iletkensiz / konsantrik iletkenli / zırhlı tiplerde PVC dış kılıflı,
- Konsantrik iletken; elektrolitik bakır tellerden galvaniz kaplamalı olmak üzere TS.212'ye uygun
- İletkenler tavlanmış, çıplak, yuvarlak elektrolitik bakır veya alüminyum tellerden burularak yapılmış,
- Şartnamesinde belirtilen uzunluklarda ve ambalaj kurallarına göre makaralara sarılı, kablo ve makarada şartnamesinde istenilen
bilgiler yazılı ve şartnamesinde aranan tüm şartları taşıyan kablolar,
YG Kabloları (Çapraz bağlı polietilen (XLPE) yalıtkanlı kablolar:
Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş;
- U0/U(Um): 3,5/6(7,2) - 5,8/10(12) - 8,7/15(17,5) - 20,3/35(42) kV anma gerilimlerinde (U0 : faz iletkeni- toprak veya metal siper
arası, U: iki faz iletkeni arası, Um kablo ve diğer teçhizatın en yüksek gerilimini göstermektedir)
- Bir veya üç damarlı bakır veya alüminyum iletkenli, çapraz bağlı polietilen = XLPE yalıtkanlı
- jletkenler tavlanmış, çıplak, yuvarlak elektrolitik bakır veya alüminyum tellerden burularak yapılmış,
- İletken üzerinde yarı iletken iç siper üzerinde yüksek saflıkta çapraz bağlı polietilen yalıtkanlı, yalıtkan üzerinde yarı iletkenden
yapılmış dış siperli, bunun üzerinde elektrolitik bakır tellerden ve / veya şeritlerden yapılmış metal siperli;
- Üç damarlı kablolarda ; yassı veya yuvarlak galvanizli çelik tellerden metal zırh ve zırh tutucu galvanizli çelik sargı veya polimerik
malzemeden yapılmış metalik olmayan bir zırh bulunan,
- Bir damarlı kablolarda metal siperin, üç damarlılarda zırhın üzerinde PVC esaslı malzemeden kırmızı renkli dış kılıflı,
- Su geçirmez kablolarda (Tatlı su için) şartnamesine uygun olarak imal edilmiş, her damarın bakırdan metal siperin altında ve
üstünde tabaka halinde özel bir bant ( Q bandı) bulunan, damar siperleri birbirinden elektriksel olarak yalıtılmış, kablo dış kılıfı
siyah renkli polietilenden yapılmış, sualtında veya yüksek oranda su içeren toprakta kullanılabilen,
-Şartnamesinde belirtilen uzunluklarda ve ambalaj kurallarına göre makaralara sarılı, kablo ve makarada şartnamesinde istenilen
bilgiler yazılı ve şartnamesinde aranan tüm şartları taşıyan kablolar,
b) Montaj: Toprak Kanala, Beton kanala, Direğe, Duvara (Her türlü yere) Kablo Montaj Şartnamesine ve standardına uygun enerji
kablolarının, projesine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve
TEDAS Şartnameleri ile Kablo Montaj Usul ve Esaslarına göre montajı. Montaj için kullanılacak kablo pabucu, kelepçe, cıvata,
somun, takoz, kroşe, klemp, v.s. malzemenin malzeme ve montaj bedelleri kablonun montaj bedeline dâhildir.
Sactava-raf, demir konstrüksiyon ve muhafaza borularının malzeme ve montaj bedelleri ile Kanal ve büzlerin bedelleri ilgili
pozlarından ayrıca ödenir.
NOT : Toprak veya tuvanen dolgulu kanallara döşenen kabloların malzeme+montaj bedelinin ödenebilmesi için; kanalın tekniğine
göre doldurulup bozulan kaplamaların yeniden yapılarak zeminin eski haline getirilmiş olması zorunludur. Ancak, İdarenin izniyle,
kaplama yapılıncaya kadar kanal üzerine yol kotuna kadar geçici dolgu yapılması durumunda; kabloların malzeme+montaj bedeli
ödenir. (Geçici dolgu işlemi için ayrıca bir bedel ödenmez)
a) Malzeme : Poz 32.a.'daki şartlarla. Mekanik hasar riskinin olmadığı yerlerde kullanılır.
b) Montaj: Poz 32.b.'deki şartlarla.______________________________________________________________________ _
718-103
Kuru tip koruyucusuz kontaktör-3x25 A'e kadar
Adet
Teknik Tarifi: AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus tablo arkasına monte edilen tipten, koruyucu röleleri bulunmayan tablo
ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nevi
malzeme ve işçilik dâhil.
Ölçü: Monte edilmiş kontaktör adedi sayılır.
718-310
Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi. (Ölçü Adet, İhzarat %
Adet
60)
Teknik Tarifi: Belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat ile ilgili yönetmeliğe (2006/95/AT),
Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliğine (2004/108/AT), TS EN 60730-2-7 standart ve direktiflerine göre tip test raporları ve CE
Uygunluk İşaretli, Ayarlanan zaman dilimine göre programı sayesinde hesaplayarak istenilen saatlerde aydınlatma kontrolünü
sağlayan, çıkış kontaklarına haiz, pilli, kullanma kılavuzuna sahip dijital zaman rölesinin temini, işyerine nakli her türlü ufak
malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi._______________________________________________________ _________
8
724-401
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar
Adet
Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B
_____ veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dâhil___________________________________
9
724-606
10
Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil. B.F. No.
724-400'deki montajlı birim fiyatlar % 10 artırılır, montaj bedeli artırılmadan aynen uygulanır.
780 206
23 W -1500 Lümen E.27 duylu (Balastı gövde içinde) Kompakt flüoresan
Adet
ampul
Teknik Tarifi: G 23 Soketli 2 Pinli (Starteri dahili, Balast harici)
Cemil KILIÇ
Elektrik Teknikeri
Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-3x16 A'e kadar
Adet
Oska/012-yt
o
KARABÜK VALİLİĞİ HİZMET BİNASI ZEMİN KAT PLANI
n
Bahçede mevcut bulunan 2 adet 4 kollu aydınlama armatürünün tasarruf
ampulleri yenilenecektir.
Sol yan cephedeki 3 adet aydınlatma armatürü 125 W polyester gövdeli
ve kuyruklu armatür olarak yenilenecektir.
Ön cephede 2 adet G9,5/2 galvanizli sac poligon direği tesis edilerek aydınlatma armatürü 125
W polyester gövdeli ve kuyruklu armatür olaraktakılacaktır.
*'
Direkler için trafo altındaki panoda 1 adet meridyen rölenin kumnada
ettiği 3x25 A. kontaktör ile besleme hattı alınacaktır.
Yeni tesis edilecek direkler için 3x6mm NYY kablo PN10 boru içinde
mevcut kanaldan çekilecektir.
Direklerde 2x2,5 mm NYY kablo ile aydınlatma hattı tesis edilecektir.
Download

Yüklemek İçin Tıklayınız - TC Karabük İl Özel İdaresi