BAŞLICA MALZEME YOĞUNLUKLARI
MALZEMENİN CİNSİ
Alçı (Toz)
Alkol
Alüminyum Plaka
Alüminyum Dökme
Alüminyum İşlenmiş
Altın
Arsenik
Asbest
Antrasit (Kömür)
Antimuan
Asfalt
Asfalt-Mayi
Ateş Tuğlası
Baryum
Barit
Bakır (Dökme)
Bakır (İşlenmiş)
Bazalt (Kesif)
Benzen
Benzin
Beton (Demirli)
Beton (Demirsiz)
Bezir Yağı
Bronz
Boraks
Buz
Brom
YOĞUNLUK Kg/dm3
1,25-1,60
0,790
2,56-2,75
2,600
2,700
19,330
5,720
3,000
1,555
6,700
1,106-1,506
0,994
1,8-2,2
3,600
4,500
8,800
8,900
3,100
0,890
0,735
2,400
2,25-2,40
0,940
8,850
1,750
0,922
3,140
BAŞLICA MALZEM
MALZEMENİN CİNSİ
Cam (Pencere)
Cam Yünü
Cıva
Çimento (Torba)
Çimento (Toz)
Çinko
Curuf (Kömür)
Çelik
Çelik (Dökme)
Demir (Döküm,Font)
Demir (İşlenmiş)
Deri
Elmas
Eter
Fosfor
Gazyağı
Grafit
Gliserin
Gümüş
Kireç (Sönmemiş)
Kireç (Sönmüş-Hamur)
Kireç (Parça Halinde)
Karbon
Kağıt
Kauçuk
Katran
Kalay
YOĞUNLUK Kg/dm3
2,600
0,1-0,2
13,600
1,600
1,200
7,170
0,7-0,9
7,850
7,800
7,250
7,850
0,9-1,0
3,500
0,730
1,830
0,860
2,100
1,270
10,500
1,000
1,200
1,000
3,510
0,7-1,1
1,200
1,200
7,290
MALZEMENİN CİNSİ
Kalsiyum
Kazı (Yumuşak Toprak)
Kazı (Sert Toprak)
Kazı (Yumuşak Küskülük)
Kazı (Sert Küskülük)
Kazı (Yumuşak Kaya)
Kazı (Sert Kaya)
Kazı (Çok Sert Kaya)
Kereste (Ortalama)
Kereste (Sert Ağaç)
Kereste (Kavak)
Kereste (Çam)
Kereste (Kayın)
Kereste (Meşe)
Kereste (Karaçam)
Kereste (Çınar)
Kereste (Ladin)
Kil
Kiremit
Kar (Taze)
Kar (Yaş ve Sıkışmış)
Kum, Çakıl (Sıkışmış)
Kum, Çakıl (Gevşek)
Kum, Çakıl (Normal)
Tuvanen-Stabilize
Kum Taşı
Kurşun
YOĞUNLUK Kg/dm3
1,550
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
0,675
0,800
0,5-0,8
0,840
0,6-0,9
0,7-1,0
0,5-0,8
0,4-0,7
0,6-0,9
1,8-2,6
2,5 kg/ad
0,1-0,19
1,44-2,32
1,760
1,420
1,600
1,800
1,9-2,6
11,320
BAŞLICA MALZEME YOĞUNLUKLARI
MALZEMENİN CİNSİ
Kok
Kloroform
Kömür
Mermer
Mermer Pirinci
Metil Alkol
Mika
Muşamba
Makine Yağı
Mağnezyum
Mağnez Alaşımlı
Manganez
Mazot
Nikel
Pirinç (Dökme)
Pirinç (İşlenmiş)
Porselen
Potasyum
Platin
Parafin
Petrol
Radyum
Reçine Yağı
Silisyum
Sıva
Su
Su,Deniz suyu
YOĞUNLUK Kg/dm3
1,400
1,530
1,2-1,5
2,0-2,8
1,450
0,800
3,000
1,1-1,3
0,910
1,740
1,800
7,300
0,850
8,800
8,4-8,7
8,5-8,6
2,2-2,5
0,860
21,400
0,900
0,800
5,000
0,960
2,340
1,680
1,000
1,026
MALZEMENİN CİNSİ
Stabilize-Tuvanen
Sülfür Asit
Sodyum
Tuğla
Toryum
Titan
Tuz
Uranyum
Vanadyum
Volfram
Yağ
Yağ (Disel)
Yağ (Kolza)
Yağlar
Yün
Yün,Keçe
Yığın Beton
Zımpara Tozu
Zımpara Taşı
Zift
YOĞUNLUK Kg/dm3
1,800
1,490
0,980
1,4-1,6 kg/ad
11,300
4,500
1,200
18,700
5,600
19,100
0,870
0,880
0,910
0,930
1,500
0,330
2,150
1,800
1,000
1,200
Download

Başlıca Malzeme Yoğunlukları