Max TAKS= 0.40
E= 2.40
SEYHAN- (Adana)
Max TAKS= 0.40
E= 2.40
8937
1
KUZEY
15
1
10
00
7
2
SÜMER MAHALLESİ
8951 ADA 1 VE 2 NOLU PARSELLER
UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Max TAKS= 0.40
E= 2.40
8936
00
1
8951
7
00
2
00
TAKS=0.40
Y ençok=15.75 m PARK
ÖLÇEK: 1/ 1000
00
10
10
5
LEJAND
5
EĞİTİM TESİS ALANI
10
1
SINIRLAR
1
8952
2
MÜLKİYET SINIRI
25
TABAN ALANI KAT SAYISI (TAKS)
8953
3
00
2
10
KAT ALANI KAT SAYISI (KAKS/EMSAL)
KAKS
Max TAKS= 0.40
E= 2.40
10
ALAN KULLANIMLARI
4 098 600
10
BİNA YÜKSEKLİĞİ
00
1
Max TAKS= 0.40
5
1
KENTSEL ALAN KULLANIMI
E= 2.40
10
KONUT ALANI
SOSYO - KÜLTÜREL
8954
TESİS ALANI
İBADET ALANLARI
7
TAKS=0.40
Y ençok=15.75 m
3
CAMİ
AÇIK VE YEŞİL ALANLAR
00
00
10
2
5
Y ençok= ...m
00
5
ONAMA SINIRI
TAKS
7
PARK
TAKS=0.40
Hmax=15.75 m
10
2
Max TAKS= 0.40
E= 2.40
8955
5
10
00
8956
5
PARK ALANI
4
1
10
ULAŞIM
TAŞIT YOLU
00
10
Max TAKS= 0.40
E= 2.40
00
8958
7
5
3
PLAN NOTLARI
5
YOLLAR, YEŞİL ALANLAR VE DİĞER KAMU ELİNE GEÇMESİ GEREKEN ALANLAR KAMU ELİNE
GEÇMEDEN VE/VEYA İMAR UYGULAMASI YAPILMADAN İNŞAAT UYGULAMASINA GEÇİLEMEZ.
*
YAPILAŞMA ÖNCESİNDE ZEMİNİN JEOLOJİK, JEOFİZİK VE JEOTEKNİK YAPISI ETÜTEDİLECEK
VE ETÜT SONUÇLARI TÜM MÜHENDİSLİK PROJELERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.
*
ZEMİN EMNİYET TESTLERİ YAPILIP GEREKLİ MÜHENDİSLİK ÖNLEMLERİ ALINMADAN İNŞAAT
UYGULAMASINA GEÇİLEMEZ.
*
DEPREM VE AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE
UYULACAKTIR.
PARK
T.A.Y.
7
(TRAFO)
8957
İBADET
ALANI
TAKS=0.40
Y ençok=15.75 m
2
10
00
131
5
8
5
3
Max TAKS= 0.60
E= 2.40
5
PLAN ÜZERİNDEBELİRTİLEN YAPI YOĞUNLUKLARI VE YAPI YAKLAŞMA SINIRLARINA UYULMASI
ZORUNLUDUR.
6
10
*
15
00
9
10
*
*
*
*
5
5
*
00
1
YAYA YOLLARI
00
Max TAKS= 0.40
E= 2.40
5
7
N34-c-22-d-1-c
1
10
10
10
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
OTOPARK VE GAYRISIHHİMÜESSESELER YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
ADA BÖLÜM ÇİZGİLERİ ŞEMATİK OLUP ÜZERİNDEN ÖLÇÜM YAPILAMAZ.
PLAN HATLARI İLE KADASTRAL ÇİZGİLER ARASINDAKİ (+,-) 3 METREYEKADAR OLAN
ÇELİŞKİLERİ GİDERMEYE UYGULAYICI BELEDİYE YETKİLİDİR.
*
1/1000 ÖLÇEKLİ PLANLARDA ADANA ŞAKİRPAŞA
HAVALİMANI UÇUŞ KORİDORUNDA KALAN
*
YÜKSEK GERİLİM ENERJİ NAKİL HATLARININ GEÇTİĞİPARSELLERDE, ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM
TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
ALANLARDA HAVA MANİA KRİTERLERİNE UYULMASI
ZORUNLUDUR.
*
SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNEUYULMASI ŞARTTIR.
*
PLAN ÜZERİNDE MAX TAKS= 0.40 Y ençok= 15.75 METRE
OLARAK BELİRTİLEN İBADET ALANINDA
ALANINDA BİNALAR BELEDİYESİNİN ONAYLADIĞI MİMARİ PROJE VE VAZİYET
YAPILABİLİR. ANCAK;
BU PLAN ÖNCESİNDE KAMUYA AİT
YÜRÜRLÜĞE GİREN İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE
(İBADET ALANI)
PLANINA UYGUN OLARAK
ALANLARLA İLGİLİ
KAZANILMIŞ HAKLAR SAKLIDIR.
DİĞER HÜKÜMLER
*
PARK, OYUN ALANI, ÇOÇUK BAHÇELERİNİN ALTINAKAPALI - GÖMME OTOPARK İNŞA EDİLEBİLİR.
PARK, OYUN ALANI, SPOR ALANI VE REKREASYONALANLARINDA KULLANIM GEREKTİRDİĞİ YAPILAR
YAPI YOĞUNLUĞU E= KAKS= 0.05 DEĞERİNİ VEYAPI YÜKSEKLİĞİ (Y ençok)= 6.50 METREYİ GEÇMEMEK
KAYDIYLA YAPILABİLİR.
*
PLANDA VE PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA
3194 SAYILI KANUN,
İLGİLİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE YÜRÜRLÜKTEKİ TÜM KANUNVE YÖNETMELİKLERE UYULACAKTIR.
438 255.10
4 098 190.09
438 200
438 100
438 000
437 900
437 800
N34-c-22-d-4-a
Download

Kurtuluş Mahallesi Uygulama İmar Planı