www.fendosyasi.com
www.fendosyasi.com
Asit,sudaki çözeltisi ( sulu çözeltisi ) ( H+ )
iyonu verebilen ve mavi turnosol kağıdı
kırmızıya dönüştüren bileşiklerdir.
Limon,elma,sirke,erik vb. besinlerin ekşi
olmasının nedeni asit içermelerindendir.
www.fendosyasi.com
DENEY:
ASİTLERİN TANINMASI
Araç gereçler: 2 adet deney tüpü,su,sülfürik
asit,mavi turnosol kağıdı
Deneyin Yapılışı: Deney tüpüne asit çözeltisi
konur.İçine mavi turnosol kağıdı batırılır.
Mavi turnosol kağıt kırmızıya dönüşür.
www.fendosyasi.com
Asit nasıl sulandırılır?
Beher bardağına bir miktar su konur.
Üzerine derişik sülfürik asit azar
azar dökülür.Böylece asit çözeltisi
elde edilir.
DİKKAT:
Asit üzerine su dökülmez!
www.fendosyasi.com
DENEY: Asit çözeltisinin elektrik akımını iletmesi
Araç Gereçler:Cam kap,ayak,statif çubuk,bağlantı
parçaları,iki grafik çubuk( elektrotlar),pil, ampul,bağlantı
kablosu,seyreltik sülfürik asit çözeltisi
Deneyin Yapılışı :Deney düzeneğini
hazırlayınız.Cam kaba asit konur,içine iki grafik
çubuk batırılır.Devre hazırlanır.Ampul yanar.
Sonuç : Asitlerin sulu çözeltileri elektrik
akımı iletir.
Limon kullanarak da yapınız.
www.fendosyasi.com
NOT:
Asitler suda kolayca erirler. H- iyonuna ve asit
kökenine ayrılırlar.
HCl : Hidroklorik asit
HCl
H+ +Cl-
H2SO4 : Sülfürik asit
H2SO4
2H+ + SO4-2
Bu iyonlar elektrik akımını iletirler..
www.fendosyasi.com
DENEY:
ASİTLERİN METALLERE ETKİSİ
Araç Gereçler: Hidroklorik asit çözeltisi,iki
deney tüpü,çinko parçaları,bağlantı parçaları
Deneyin Yapılışı :I. Tüpe çinko parçaları
koyup,üzerine HCl asidi dökünüz.II.tüpte
hidrojen gazı birikir.
Sonuç :Asit çözeltileri,metaller üzerine
etki eder. Hidrojen gazı açığa çıkar.
www.fendosyasi.com
DENEY:
ASİTLERİN METALLERE ETKİSİ
METAL + ASİT
TUZ + HİDROJEN GAZI
Çinko + Hidroklorik asit
Zn + 2HCl
Çinko klorür + Hidrojen gazı
ZnCl2 + H2
www.fendosyasi.com
Mağnezyum + Hidroklorik asit
Mg + 2HCl
Çinko + Sülfürik asit
Zn + H2SO4
Mağnezyum klorür + Hidrojen
MgCl2 + H2
Çinko sülfat + Hidrojen gazı
ZnSO4 + H2
www.fendosyasi.com
ASİTLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
* Sudaki çözeltilerine Hidrojen iyonu
verirler.
* Mavi turnosol kağıdına etki ederek,
mavi turnosol kağıdını kırmızıya
dönüştürürler.
* Sulu çözeltilerine metalik çinko
batırılınca,hidrojen gazı açığa çıkar.
www.fendosyasi.com
ASİTLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
* Hepsinde hidrojen vardır.
* Sulu çözeltileri elektrik akımı iletir.
* Seyreltik çözeltilerinin tadı ekşidir.
( Asitlerin tadına bakılmaz.)
www.fendosyasi.com
ASİTLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
* Bazlarla birleşerek tuzları oluştururlar.
ASİT + BAZ
HCl + NaOH
TUZ + SU
NaCl + H2O
www.fendosyasi.com
BAZI ASİTLER:
1. Hidroklorik asit : HCl
2. Nitrik asit :
HNO3
3. Sülfürik asit : H2SO4
4. Karbonik asit : H2CO3
www.fendosyasi.com
BAZI ASİTLAR:
5. Formik asit :
HCOOH
6. Fosforik asit : H3PO4
7. Asetik asit : CH3COOH
8. Hidrojen sülfür : H2S
9. Okzalik asit: COOH
COOH
www.fendosyasi.com
SORU: Asit çözeltilerinin metaller üzerine etki ederek aşağıdakilerden hangisi
açığa çıkar?
A ) Asit
B ) Metal
C ) Hidrojen
D ) Oksijen
SORU : Bir sulu çözeltiye asit özelliği kazandıran iyon aşağıdakilerden hangisidir?
A ) OH-
B ) Cl-
C ) Na+
SORU : Asit + Baz
D ) H+
? + Su
Soru işareti yerine ne yazılmalıdır?
A ) Oksijen
B ) Baz
C ) Hidrojen
www.fendosyasi.com
D ) Tuz
www.fendosyasi.com
Sulu çözeltilerine hidroksit ( OH- ) iyonu
verebilen maddelere BAZ denir.
DENEY : BAZLARIN TANINMASI
Araç Gereçler: deney tüpü,NaOH
çözeltisi,kırmızı turnosol kağıdı
Deneyin Yapılışı: Tüp içine bir miktar NaOH
(
Sodyum Hidroksit) çözeltisi koyunuz.Kırmızı
turnosol kağıdını batırınız.kırmızı turnosol kağıdı
mavi renk olur.
www.fendosyasi.com
NOT: Baz çözeltileri,elektrik akımını
iletir.Bunun nedeni; NaOH suda iyonlaşır.
NaOH (suda )
Na+(suda) + OH- (suda )
Açığa çıkan Na+ iyonu ile OH- iyonları akımın
geçmesini sağlar.
www.fendosyasi.com
İyonlaşması
Simgesi
Adı
Sodyum Hidroksit
NaOH
NaOH
Na+ + OH-
Potasyum Hidroksit
KOH
KOH
K+ + OH-
Kalsiyum Hidroksit
Ca ( OH )2
Amonyak
NH3
Ca (OH)2
Ca+ + OH-
( Amonyak suda çözünerek;Amonyum hidroksit
(NH4OH ) meydana gelir.
www.fendosyasi.com
BAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
* Kırmızı turnosol kağıdını maviye çevirir.
* Ele kayganlık hissi verir.
* Tatları acımsıdır. ( tatlarına bakılmaz.)
* Sulu çözeltileri elektrik akımı iletir.
www.fendosyasi.com
* Asitlerle birleşerek tuz ve su oluştururlar.
ASİT + BAZ
TUZ + SU
HCl + NaOH
NaCl + H2O
2NaOH + H2SO4
Na2SO4 + H2O
www.fendosyasi.com
Soru : Aşağıdakilerden hangisi sulu
çözeltilerde (OH- ) iyonu verir?
A ) HCl
C ) NaOH
B ) HNO3
D ) H2SO4
Soru : Aşağıdakilerden hangisi kırmızı
turnosol kağıdını maviye çevirir?
A ) HCl
C ) HNO3
B ) H2SO4
D ) NaOH
www.fendosyasi.com
www.fendosyasi.com
TUZLAR
Asit ve Bazların Nötrleşmesinden
meydana gelen ürünlere TUZ denir.
www.fendosyasi.com
NÖTÜRLEŞME OLAYI
Asitlerle bazların birleşmeleri sonucu tuz
oluşturmaları olayına NÖTÜRLEŞME
denir.
Nötürleşme olayına asidin (H+ ) iyonu ile
bazın (OH- ) iyonu birleşerek suyu (H2O)
oluştururlar ve enerji açığa çıkar.
www.fendosyasi.com
NÖTÜRLEŞME OLAYI
ASİT + BAZ
TUZ + SU
HCl + NaOH
NaCl +H2O
Nötr tuz
( Nötrleşme reaksiyonu )
www.fendosyasi.com
NOT: Tuzların katı haldeki iyonları
birbirine sıkı sıkıya bağlandıkları için
elektrik akımını iletmezler.Sulu
çözeltileri elektrik akımını iletir.
www.fendosyasi.com
Soru: Aşağıdakilerden hangisi tuzdur?
A ) HCl
B ) NaOH
C ) NH4Cl
D ) H2SO4
Soru :Aşağıdakilerden hangisi nötrleşme
sonucu oluşur?
A ) Asit
C ) Baz
B ) Tuz
D ) Su
www.fendosyasi.com
A . METAL OKSİTLER
B . AMETAL OKSİTLER
www.fendosyasi.com
A . METAL OKSİTLER
( Bazik oksitler )
Metallerin oksijenle yapmış oldukları bileşiklerdir. Sulu çözeltileri bazik özellik gösterir.
www.fendosyasi.com
A . METAL OKSİTLER
Li2O
Lidyum oksit
Na2O
Sodyum oksit
K2O
MgO
CaO
Potasyum oksit
Mağnezyum oksit
Kalsiyum oksit
www.fendosyasi.com
B . AMETAL OKSİTLER
( Asit oksitler )
Ametallerin oksijenle yapmış oldukları
bileşiklerdir.Sulu çözeltileri asit özelliği
gösterir.
www.fendosyasi.com
B . AMETAL OKSİTLER
CO2
Karbondioksit
CO
Karbonmonoksit
SO2
Kükürtdioksit
N2O5
Azot pentoksit
www.fendosyasi.com
B . AMETAL OKSİTLER
NO
Azot monoksit
NO2
Azotdioksit
NO3
Azottrioksit
www.fendosyasi.com
NOT: Al2O3 ve ZnO gibi oksitler hem
asitlerle hem de bazlarla reaksiyona
girerler.Bu tür oksitlere ANFOTER
oksitler denir.
www.fendosyasi.com
http://www.fendosyasi.com
Download

ASİT BAZ 1 - FenDosyasi.Com