TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ERZURUM TRT MÜDÜRLÜĞÜ
Maliyet Hazırlama Tarihi:13/01/2014
İşin Adı&&&&&&&&: IĞDIR (Kars)TUZLUCA-UĞURCA TRT Verici İstasyonuna ait çevre tel engel u
profilinden müteşekkil direk unsurları Maliyet Hesabı
S.NO POZ NO
İMALATIN CİNSİ
BR.
MİKT.
BİRİM
FİYAT
1
14013/1
El ile her derinlikte yumuşak ve sert
küskülük zeminde geniş derin kazı
yapılması.(Temel kazısı Sandık kazı)
m3
24 adet *(0,30*0,30*0,50)=1,08m3
2
Y.16050/02
C 12/15 (BS12 Betonu) Temel Beton
İmalatı
m3
24 adet *(0,30*0,30*0,50)=1,08m3
3
Y.23167
U profillerinden münferit imalat
yapılması
kg
24Adet * (2,50m) * (10,60kg/m)=636kg
TUTARI
0,00
DÜZENLEYEN
İNCELEYEN
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ERZURUM TRT MÜDÜRLÜĞÜ
Maliyet Hazırlama Tarihi:13/01/2014
İşin Adı&&&&&&&&: IĞDIR (Kars)TUZLUCA-UĞURCA TRT Verici İstasyonuna ait çevre tel engel u
profilinden müteşekkil direk unsurları Maliyet Hesabı
S.NO POZ NO
İMALATIN CİNSİ
BR.
MİKT.
BİRİM
FİYAT
TUTARI
Download

erz. çevre telengel maliyet hesabı