•
ILAN
KÜTAHYA
30 AGUSTOS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜGÜNDEN
MÜDÜRLÜGÜMÜZCE
6183 SAYILI KA U U 62. MADDESI
GEREGINCE
HACZEDiLE
CiNSi, MiKT/\RI
VE TAHMi
i BEDEli
YAZıLı MENKUL
MALL/\R
AYNI KA U
84 VE
MADDELERi
GEREGi
CE AÇIK ARTTIRMA iLE SATıŞA ÇıKARıLMıŞTıR.
AŞAGIDA
MÜTEAKip
AÇIK ARTTIRMA
YAPıLACAKTıR.
SALI GÜNÜ
03/03/2015
SAAT
14.00'DE
AÇIK ARTTıRMADA
TEKLİF EDiLEN BEDELLER TAHMiNi
ALıCı ÇIKMADlGI
TAKDiRDE
iKiNCi ARTTIRMA
1010312015
YAPILACAKTfR.
ARAÇLAR,
YAPILACAGI
YEDiEMiNDE
OLDUKLARı
OTOPARKD/\
VERGi
DAiREMiz
BEDELiN % 75'i
SALI GÜNÜ AY
ARAÇLARı
i
GEÇMiş
FEN
KAMU iDARESi
iLE BORÇLU
U
MÜKELLEF
OLDUGUNDA
SATIŞ
i MUAYE
E HARÇLARı
DE
i GEÇMEDiGi
VEYA
VE SAATTE
i YER
GÖRÜLEBiliR.
AÇIK ARTTıRMAYA
KATıLMAK
iSTEYENLERiN
BELİRTiLEN
GÜN
YERDE
ÜFUS CÜZDANLARI
iLE BiRLİKTE HAZıR BULUNMALARı
TAHSiL DAiRESi
ALAC/\KLI
OLDUGU
KADAR TELİF ETMEKI~E
YAPMAMAKTA
SERBESTTiR.
iCRA SERVisi
GECiKMELERi
VE SAATTE
GEREKiR.
iHALENiN
ME FAATLERiNi
MÜMKÜN
KOMiSYO
U SATIŞI YAPfP
iLE BiRliKTE
ALıCıYA
AiTTİR.
KATMA DEGER VERGiSi VE Bi DE 5.69 DAMGA VERGiSi
ALıCı TARAFINDAN
ÖDENECEKTiR.
SATIŞ TUTA AGI4 SURET OLUP i lER SURET içi
AYRI AYRI DAMGA VERGiSi ALI ACAKTIR.
SATIŞI YAPILACAK MENKUL MALıN
NEV'İ
MİKTAlU
1- FIAT PUNTO EASY 1.3 MULTJET 75 I-IPS OTOMOBiL
34 FH 1286 PLAKALI - 2012 MODF-:L (KDV % i)
ARAÇ H/\CIAZizLER
YOLU /\GAOGLU TR/\FiK OTOPARKı
30.000,00
ıDA GÖRÜLEBiLiR
İRTİBAT
Afyon Yolu Defterdarlık Hizmet Binası Zemin Kat
Telefon: 0274223
61 00 i 228 Dahili
TAHMİNİ BEDELİ
43020/KÜTAHY
A
Faks:O 274 223 6 i 26
TL
Download

03.03.2015 Tarihinde yapılacak satış ilanı