Yatak (Durak) Çizim ve Ölçüleri
YATAK (DURAK) ÖLÇÜLERİ
(cm)
Çizim 5
İnek canlı 550 kg 600 kg
ağırlığı
190
200
1*
120
124
2*
100
104
3*
52
55
4*
28
30
5*
%2-3
%2-3
6*
300
300
7*
20
20
8*
105-110 110-115
9*
700 kg
205
128
108
58
32
%2-3
300
20
110-115
Tablo 4
*Açıklamaları tablo 5 de belirtilmiştir
Açılamalar
Çizim 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Yatak demiri uzunluğu
Yatak yüksekliği
Yatak demiri yüksekliği
Kalça bölgesi yüksekliği
Yatak alt demiri yüksekliği
Yatak betonu (zemini) eğimi
Yatak direkleri arası mesafe
Yatak betonu yüksekliği
Yatak genişliği
Download

Yatak (Durak) Çizim ve Ölçüleri