TERAS SU YALITIMI
ISI YALITIMSIZ, SERAM‹K KAPLI GEZ‹LEB‹L‹R TERASLARDA SU YALITIM DETAYI
20
21
21
19
21
18
5
17
13
12
16
15
11
14
10
8
9
5
7
6
3
4
2
1
1- Betonarme döfleme
11- Seramik yapıfltırıcısı
2- E¤im betonu
3- Köfle pah›
12- Seramik kaplama
13- Seramik derz dolgusu
4- Astar katmanı
14- Parapet örgü duvarı
Ceresit CM 111, CM 16, CM 17
Ceresit CT 20, CD 22 (Donat› fileli), CS 51, CS 60 PU mastik
Kuru zeminde Ceresit CP 43, Cerepur Primer
Nemli zeminde Thomsit PP 201, R 755
Ceresit CE 33, CE 35, CE 40
15- Parapet sıvası
Ceresit CT 20, CD 22 (Donat› fileli)
5- Köfle bandı
Donat› filesi, geotekstil keçe (min. 50
gr/m2)
16- Astar katman›
Kuru yüzeyde Ceresit Cerepur Primer, No Water Primer
Nemli yüzeyde Thomsit PP 201
6- Su yal›t›m›
Ceresit CP 43, CR 78 A-B, Cerepur, Cerepur 2K
7- Donatı filesi, geotekstil keçe (min. 50gr/m2)
8- Su yal›t›m›
Ceresit CP 43, CR 78 A-B, Cerepur, Cerepur 2K
9- Ay›r›c› katman
17- Parapet su yalıtımı
Ceresit Cerepur, No Water
18- Donatı filesi, geotekstil keçe (min. 50gr/m2)
19- Parapet su yalıtımı
Ceresit Cerepur, No Water
Polietilen folyo, geotekstil keçe
10- Koruma betonu
20- Parapet üzeri harpuflta
21- Mastik dolgu
Ceresit CS 51, CS 60 PU mastik
Birden fazla ürünün sunuldu¤u noktalarda, bu ürünlerden biri, Henkel veya Uygulamac› Bayiler’in tavsiyesi do¤rultusunda seçilerek kullan›lmal›d›r.
Detay 8-B
21
Download

8-b - Henkel Bayi