SOMA TERM İK SANTRAL İ TEKN İK GEZ İS İ
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencilerimiz için
Soma Termik Santrali’ne teknik gezi düzenlendi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
öğretim üyesi Doç. Dr. Raşit Ata ve Yrd.Doç. Dr. İlker Kılıç ve 40 öğrencimizin katılımı ile
gerçekleştirilen teknik gezide öğrencilerimize önce kömür depolama bölümü ve kömürlerin
kazanda yakılacak hale getirildiği kısımlar gezdirildi. Daha sonra santralin işleyişi hakkında
detaylı bilgiler verildi. Elektrik Mühendisi Ali Baysal ve diğer işletme yetkilileri tarafından
kontrol odası, generatör, buhar türbini ve kazan bölümleri ayrıntılı olarak anlatıldı.
Download

SOMA TERM K SANTRAL TEKN K GEZ S İ İ İ İ İ Mühendislik