YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ İÇİN
TEKNİK RAPOR
Yapı Sahibi:
Pafta-Ada-Parsel:
Yapı denetimini üstlendiğimiz / Fenni mesulü bulunduğumuz ……………………………………… ait olan
Konya İli Karatay İlçesi ……………………. Mahallesi, …………….. Sokak/Cadde adresinde ….. pafta, ….. ada,
…….. parselde bulunan, …… adet daire, ….. adet dükkan, ….. adet fırın, ….. adet imalathane/fabrika, ……… adet
……….. kullanımlar için yapılan bina inşaatı ile ilgili;
Statik projedeki tüm taşıyıcı elemanlar eksiksiz yapılmış, kaba sıvası bitmiş , cephelerde ısı yalıtımı, çatıda
ısı-su yalıtımı, çatı çakımı yapılmış ve projesine uygun olarak çatısı kapatılıp döşenmiştir. Merdivenler yapılmış
kaplamaları bitmiştir. Binada asansör mevcut ise projesine uygun olarak yerinde yapılmıştır.
Bütün dairelerin sıhhi tesisat, pis su, temiz su, wc taşları, oluk boruları, bodrum kat tesisat toplamaları ve
kalorifer tesisatı varsa projesine uygun olarak yapılmıştır. Dairelerin elektrik duvar borusu, kablo çekimi, anahtar priz
montajları, TV, telefon ve varsa diğer zayıf akımlar, tesisat montajları, elektrik panosu ve sayaç sigorta montajları
tamamlanmış olup, tesisat elektrik ve telefon aboneliğine uygun hale getirilmiştir.
İç duvar işleri, iç sıva alçı, boya işleri, ıslak zemin taban döşeme işleri, mutfak tezgahları ve balkonlar, dış
cephe sıvası, pencere, balkon mermerlerinin tamamlandığı tespit edilerek iskan ( yapı kullanım izin belgesi) aşamasına
gelmiştir.
Binada kullanılan tüm malzemeler , Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 5. Maddesi’nde belirtilen kriterlere
uygun olarak kullanılmış ve projelerine uygun olarak yerinde imalatı tamamlanmıştır.
…………….. tarih ve …………….. sayılı yapı ruhsatı bulunan binanın fenni mesuliyet süresi / yapı denetim
hizmet sözleşmesi bittiği tarihte söz konusu bina iskan edilebilir durumda olup, ……………… tarihli ruhsatın
geçerlilik tarihinden sonra inşai faaliyet yapılmadığı tespit edilerek tarafımızdan imzalanmıştır.
Yapı Sahibi :
İmza /Kaşe :
YAPI DENETİM
İMZA/KAŞE:
Download

ıskan yapı denetım rapor